• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

phongthuysinh

Hội viên
 • Số nội dung

  169
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

10 Good

About phongthuysinh

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

790 lượt xem hồ sơ
 1. hihihihi :( :( số IQ của ông này quá cao rồi, cao hơn đỉnh côn lôn
 2. Tôi đâu có nói tỷ là 1 tỷ, hình như bạn chưa hiểu câu nói của tôi
 3. Mấy tháng hong thấy tin gì của chủ nhà, hy vọng chủ nhà phùng hung hóa cát
 4. By the way, looking at your image, my first two questions are 1. How were Tý and Ngọ determined ? and 2. The ancient really knew about the plane in red ?
 5. LinhNhi, What is the purpose for the imagination and what aspect should be focused ? Your response is usually very open that I do not know its purpose.
 6. LinhNhi, Ok, There are three basic systems that ly hoc dong phuong knows about, that are the horizon system, the ecliptic system and the equatorial system. As far as I know ly hoc dong phuong (or as least the Chinese text indicate so) only use the horizon system and the equatorial system. The horizon plane uses the horizontal coordinate system which is azimuth and altitude where as the ecliptic and equatorial system both use celestial coordinate system which is longitude and latitude. So just to avoid confusions when we say celestial coordinates, let call it ecliptic coordinates equatorial coordinates. and Leaving that aside.... I misunderstood you when you wrote "The 12 sections of Tu Vi is used to describe the 12 directions on the earth's surface. Section Tý corresponds to due north, branch Mao due east, and so on... Using these methodology, ancient astronomers discovered that in the Ty' hour or midnight on the 1st day of the lunar month in the winter solstice, the handle of the Big Dipper pointed exactly in between the section Ty', while the sun and the moon located in the section Suu.". It really means that the Tuvi divides its 12 sections on the horizontal plane. Now I understand that you said the 12 sections divide on the ecliptic plane when you said "The 12 sections of Tu Vi is divided based on the equal house system the ecliptic" which is contradict with Chinese text that I have read and also English text. I also think you are contradicting yourself when you said "One should not be confused the 12 sections of the zodiac to the 12 constellations of the zodiac. The path of 12 constellations of the zodiac is the path of the celestial equator. The celestial equator is a great circle on the imaginary celestial sphere, in the same plane as the Earth's equator. ". But that is beside the point. Now, given what you said that the Tuvi 12 sections are on the ecliptic plane, using ecliptic coordinate system. I would assumes that any person on earth is affected by the stars only if they can see them (this was why the ancient used horizon system because they saw and observed the stars). It does make sense because if you cannot see the stars its energy cannot get to you (assuming you don't put any reflective object to redirect the energy). Also, alot of the stars used in Tuvi method are at the North pole, therefor most areas in the south pole (of the earth) won't be able to see those stars. You can see that in my drawing. Clearly that Tuvi method was invented by people in the northern hemisphere and therefore Tuvi method may not fully applicable to people in the southern hemisphere. PTS ps. I think you should cite the images.
 7. Lời dịch này PTS thấy hình như không ổn, nếu nói là câu đối thì câu dưới đối câu trên, cho nên theo PTS thì nếu nói "tỷ Mê-linh" sánh ngang với 3000 nữ kiệt thì câu trên phải là sức một "Phù đổng" ngang hàng với 18 anh hùng.
 8. I still do not have a clear view of your definition of "12 sections of TuVi", so does the 12 Sections of Tuvi the same as 12 sections of the zodiac ? if not then how was the 12 sections of Tuvi formed ? I'd like to get this straight before continue (if you want to).
 9. Hehehe, PTS (or PTT) xin nhận lời sấm của anh cũng không muốn nói thêm làm gì. Từ khi thấy sắc diện của anh PTS có lòng kính trọng . PTS
 10. Chào anh DIENBATN, PTS PTS không có ý định phản hồi những gì anh đã viết và sẽ viết, ở đây PTS chỉ nhấn mạnh là cái lý học đông phương không có thể nào được lấy làm gốc cho một nước, bằng chứng là đã mấy ngàn năm như vậy đất nước nào xử dụng lý học đông phương có tiến lên được đâu ? trong khi các nước khác chỉ thành lập trong mấy trăm năm mà phát triển rất nhanh. Cho dù lý học đông phương có thần kỳ tới mức độ nào đi chăng nữa thì nó cũng chỉ dừng lại ở mức độ "ông phó". Còn ông DKC cho dù ông ta có mời hàng trăm thầy bùa thầy phong thủy thầy cúng tới nhà làm gì cho nhà ông ta đi nữa thì ông ta vẫn phải lấy khoa học làm đầu. Ông ta biết phân nặng nhẹ công tư. PTS không hề cho lý học đông phương là thuộc về TTNCLHDP và chú TS chỉ là chú TS và các người liên quan tự nhận LHDP là của riêng họ vì mỗi lần PTS nói tới bốn chử LHDP thì họ đều nghĩ rằng PTS nói tới họ. PTS
 11. Trời đất, coi bộ bạn đọc chử mà chẳng hiểu gì hết, chắc vì tôi viết sai chính tả nhiều quá cho nên bạn với học thức cao quá đọc hong hiểu. Hay là bạn hiểu mà cứ cải để giành thắng đây, nếu vậy thì tôi chịu thua. Bài của tôi không có nói gì về PT tàu hay PTLV tôi chỉ nói khoa học lúc nào cũng phải đứng đầu, đơn giản vậy thôi. Tôi cũng không nói tôi yêu nước VN hay ghét nước VN thì cần gì phải hành động hay hành hạ, cũng không yêu cầu hay chê bạn có yêu nước của bạn hay không. Cái tôi nói là nước nào cũng vậy cần phải lấy khoa học làm đầu, nếu lấy cái gọi lý học phương đông gì đó ra xây dựng nước thì chỉ có con đường xụp vậy thôi. Nếu bạn cho cái lý học của bạn cao hơn khoa học thì bạn bệnh đừng tới bác sĩ xin thuốc, đừng chạy xe, đừng dùng điện thoại cứ dùng PT tuyệt vời của bạn là xong rồi . Không biết bạn hiểu chưa. Ngộ ghê
 12. Thứ nhất tôi không phải lo lắng nick bị ban, nếu không đâu hả họng cười Thứ hai tôi không có nói là phong thủy lạc việt hay phong thủy tàu là khoa học hay không Thứ ba cho các học thức của tôi có bị phủ nhận hay không thì không quan trọng, mà cái tư tưởng sống của một đất nước mới quan trọng, đi tranh giành quyền lợi cho lý học phương đông là quyền lợi cá nhân, giữ vững tư tưởng để giữ nước mới là điều quan trọng. Tôi không phải là công dân của VN cho nên các vị có cấu xé lẫn nhau cũng chẳng ăn nhầm gì tới tôi nhưng theo tôi thì phải như vậy.
 13. Theo thiển ý của tôi thì ông DKC nói như vậy là đúng, không cần biết ông ta chỉ chích lý học phương đông như thế nào, một đất nước không thể bị thống trị bởi một tư tưởng bị ảnh hưởng nặng tới mê tín dị đoan hay nói đúng hơn là những gì không có khả năng chứng minh chính xác cũng như không có quy luật tính tới kết quả của nó . Các nước phương đông đã ra đời mấy ngàn năm nhưng bước tiến thì rất chậm nếu không nói là thụt lùi cho tới khi hấp thụ được kiến thức phương tây, điều này đã cho thấy lấy khoa học làm trọng là đúng . Những người VN đặt biệt là những người ở tại VN không lẽ không biết Bác Hồ đã dại "chẳng có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, quyết chí ắc làm nên" hay sao ? người tây phương chưa từng nghe câu đó mà họ vẫn làm được, họ có biết gì tới cái lý học đông phương gì gì đâu. Tất cả những gì họ làm đều khởi từ lòng quyết tâm họ có nhờ vào cái phong thủy phong cùi bùa chú gì đâu. Cho dù ông DKC có nói sai về lý học phương đông đi nữa thì ông ta cũng vẫn đúng, vì nếu tư tưởng con người bị ảnh hưởng mạnh bởi cái lý học mắc dịch này rồi thì đất nước đó chỉ có lụn bại chứ không có tiến lên được. nói xong bài này chắc bị ban quá :)
 14. Xin lỗi vì tôi không trích đoạn rõ ràng làm nhiều người hiểu lầm, câu tôi trả lời tiếp theo bài của LinhNhi vì ý của bài viết của cô LinhNhi là trận pháp gọi là đào hoa trận. Cái đào hoa trận tên của bài viết này thì không phải trận pháp mà LinhNhi nói tới, cho nên mới nói là đào hoa trận không phải là đào hoa trận. Tôi không có ý định phê bình cái "đào hoa trận" này.
 15. Chào Minh Xuân, có thể cho tôi hỏi là đạo giáo ở các nước khác có sớm nhất khi nào không ? Cám ơn PTS