• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

kymui

Hội viên
 • Số nội dung

  96
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by kymui

 1. Kính mong bác Thiên Luân và bác Linhtrang dành chút thì giờ giúp cho chuỵện đại sự của gia đình. Rất mong hồi âm của bác !
 2. Cảm ơn Chim Chích Bông. Sự thật là 2 năm tới xấu vậy sao, nếu sinh ra có cách hóa giải không. Đợi đến năm 2015 thì lâu quá, 2 gia đình đang mong cháu lắm ạ.
 3. Nhờ bác Thiên Luân xem giúp năm sinh con của cặp VC: Chồng Quý Hợi - 1983, Vợ Giáp Tý -1984. Năm Tỵ sắp tới sinh con đầu lòng được không bác ? Cảm ơn bác !
 4. Sao Ngũ Hoàng đóng hướng Tây Nam là theo Lạc Thư Hán đã đổi lại theo phi tinh LV là Đông Nam chứ ạ . Vậy 20 năm, mỗi năm đều có sự thay đổi các sao trong các hướng. Cháu chỉ nghĩ trong vận 8 Ngũ Hoàng (thổ tinh )đóng hướng Đông Nam nên tính mua chuông gió kim loại (hành Kim) Thổ sinh Kim để làm giảm tác hại của Ngũ Hoàng đại sát, nếu theo năm 2012 là tại Tây Nam? vậy mỗi năm mình nên hiểu thế nào có đúng ạ? Như vậy hóa giải theo năm hay theo vận thì hợp lý hơn. Mong bác giúp cho !
 5. Vậy là vẫn có thể làm,sửa nhà được đúng không ạ. Em hỏi thêm chút, theo huyền không phi tinh Lạc Việt, trong vận 8 sao ngũ hoàng đóng tại hướng Đông Nam, đây là hướng cửa chính của căn nhà, vậy treo chuông gió kim loại trước cửa nhà để hóa giải sao xấu, điều này có nên không ạ?(hihi...nhà nào hướng Đông nam cũng treo chuông gió). Nhờ anh cho ý kiến giúp.
 6. Thưa bác, cháu nghe nói đâu nhà đi xem thì nói năm nay tuổi Giáp Ngọ kỵ không sửa nhà được đành để tuổi Kỷ Hợi - nữ đứng ra sửa nhà và chọn ngày mùng 2 tháng 3 này đó bác. Cháu xem lịch trên trang chủ thì thấy ngày hôm đó là Trực Định - tốt cho sửa nhà nhưng có sao Cang lại xấu. Bây giờ cháu rối lắm không biết sao nữa.
 7. Gởi anh Thiên Đồng ! Không được rồi anh ạ, vì có kế hoạch từ trước với thợ sửa nên không thay đổi ngày được. Vì chủ nhà 1954 Nam năm nay tuổi xấu không sửa nhà được nên tuổi Kỷ Hợi -1959 (Nữ) đứng tuổi ra sửa chữa và xây thêm nhà mới. Như vậy có được không anh. Mong anh hồi âm, nhà đang gấp gấp !!!!!!
 8. Cảm ơn anh, sẽ khởi công sửa nhà theo giờ anh xem giúp. Chúc anh vui vẻ !
 9. Anh Thiên Đồng, xem giúp ngày mùng 02/03/năm Nhâm Thìn (âm lịch) sắp tới, tuổi Giáp Ngọ - Nam (1954) tiến hành việc sửa nhà có tốt không ạ?Nhà đang hướng Đông Nam, giờ bếp sửa lại hướng Tây Nam, vậy việc đặt bếp sửa hướng có cần xem ngày giờ không ạ?Trong quá trình đặt lại hướng bếp có chú ý thêm điều gì không ạ? Mong anh hồi âm!
 10. Kính gởi bác Haithienha ! Cháu xa quê đi học và ra trường đã một năm nay, tuy nhiên công việc trắc trở, không theo ý muốn, làm gì cũng dang dở, công việc bây giờ chỉ tạm bợ, cháu tính chuyển chỗ khác làm và học liên thông tiếp. Từ năm tới giờ, cháu đã nộp đơn đi xin việc rất nhiếu nơi, nhưng cái cháu nhận được là cái lắc đầu từ nhiều cty, tâm trạng cháu giờ rất nản và bùn.Ngoài ra, đã 25t mà đường tình duyên cháu chưa thấy có gì khởi sắc. Mong nhờ bác xem giúp công việc năm nay cháu thế nào, năm nay có tin tốt lành gì cho tình duyên cháu không. Chân thành cảm ơn bác, rất mong nhận hồi âm của bác, Cô bé đáng thương (Cháu nhờ tạm nickname của chị Kymui) Đây lá lá số cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Tr%E1%BA%A7n+Th%E1%BB%8B+%C3%81i&ldate=5,5,11,30,5&year=2012&gender=f&view=screen&size=2
 11. Cháu đợi bác lâu rồi, mong bác ghé thăm, cháu đáng rất mong tin của Bác !
 12. Vâng, cảm ơn anh.Vậy là nhà em quyết định chọn hướng Tây Nam để quay hướng bếp. Vì trước đây ba em xem PT tàu, hướng Đông Nam là sinh khí nên chọn hướng căn nhà và đặt bếp luôn. Giờ sửa lại hướng bếp hi vọng mọi chuyện sẽ khá hơn.
 13. Chào anh Thiên Đồng, cho em hỏi chút: Trong một căn nhà, không nhất thiết hướng nhà trùng với hướng bếp có dc không anh ?Gia chủ sinh năm 1954, xây nhà năm 1990 hướng Đông NAM, hướng bếp củng vậy. Tuy nhiên, trong nhà hay bịnh nên tháng 3al này nhân tiện sửa lại nhà sửa lại hướng kê bếp theo hướng Tây Nam. Anh cho gia đình em lời khuyên ạ!
 14. Tính hình là cháu ngồi trên bàn làm việc mà hông đối diện ngay cửa ra vào, khi ra vào mọi người đóng mở cửa liên tục làm cháu mất tập trung khi làm việc. Mong các bác chỉ cháu cách khắc phục mà cháu không phải di chuyên chỗ ngồ ạ!
 15. Mong các bác giúp ạ, cháu đang chuyển qua chỗ ngồi mới mà không yên tâm. Xin ý kiến các bác cho cháu lời khuyên ạ.
 16. Nhờ bác xem giúp năm nay cưới được không ah, nếu cưới được nhờ bác xem tháng mấy có thể tiến hành và năm sinh con ah.Vì gia đình đang mong tổ chức. Rất mong tin hồi âm của bác !
 17. Nhờ bác xem 2 tuổi Giáp Tý (nữ 1984) và Quý Hợi (nam 1983) năm Nhâm thìn cưới dc không vậy bác, 2 tuổi này khi kết hợp có xấu không ?
 18. Nhờ anh TL xem giúp cặp 1987 nữ và 1983 nam giúp em với. Nếu xét theo cách luận tuổi của chú Thiên SỨ thì thiên can và thân mạng đều rất xấu. Mong anh cho lời khuyên cho 2 đứa em của em. Nếu 2 tuổi này đến với nhau làm ăn chắc thất bát lắm phải không anh ?
 19. Chuyện là gia đình cháu có : Ba: Giáp Ngọ (1954) Mẹ: Kỷ Hợi (1959) Sinh con đầu lòng tuổi Canh Thân - nữ(1980) và con út tuổi Đinh Sửu - nữ(1997). Tuy nhiên, bên cạnh gia đình yêu thương quý mếm lẫn nhau, sống tốt đời đẹp đạo (nhà theo đạo Phật), thuận hòa với hàng xóm láng giềng nhưng cuộc sống đến bậy giờ vẫn còn không ít khó khăn. Đặc biệt mẹ liên tục bị bệnh thấp khớp, sỏi thận, .....Mọi chuyện đều có nguyên do. Cháu đã tập tành tìm hiểu phong thủy lạc việt, tuy nhiên lại không biết nhiều. Cháu post bản vẽ nhà lên với hi vọng bác Hạt gạo làng cùng quý cao nhân trong diễn đàn xem giúp đúng sai phong thủy nhà cháu. Hi vọng việc sửa sang lại nhà sẽ cải thiện sức khỏe cho mẹ cháu. Cháu chân thành cảm ơn ! http://i1143.photobu...g1/BANVENHA.jpg
 20. Vâng, bác cứ tư vấn giúp, mong bác chỉ rõ cháu sẽ hình dung. Trước đây toilet xây không xem ngày và đi xem thầy ở quê thì bảo là phạm Tu Phương, sau đó thì thầy này chữa khỏi.Theo định hướng của gia đình là sửa sang lại những gian chính (tô quét sơn lại) và xây thêm một số phòng mới.Dự tính cuối năm nay đầu năm sau sẽ sửa. Bao quanh nhà là cây cối khá nhiều. Dự tính của gia đình là: 1. Phá bỏ hàng rào bằng cây (ngăn cách giữa ngôi nhà và con đường phía trước) bằng bức tường rào bằng gạch. 2. Xây thêm 2 phòng ngủ phia sau căn nhà lớn (kế bên trái phòng Đồ đạc). 3. Chuyển phòng bếp sang phòng Đồ đạc.(Nhờ bác xem giúp phòng này, cho hướng luôn ạ?Đây là phòng xây mới lại và quan trọng nhất trong đợt sửa nhà này). Đây là gian dự tính vừa nấu vừa là gian để sinh hoạt ăn uống trong gia đình). 4. Các cửa hông bên nhà như vậy hợp lý chưa ạ, nếu phạm điều gì cháu sẽ hội ý cùng gia đình bít lại hoặc mở cửa chỗ khác. Kính bác !
 21. Hầm cầu ở ngay dưới nhà vệ sinh bác, mẹ bị gai cột sống. Nhìn tổng quát các bác giúp cháu tư vấn, vì cháu không có điều kiện đo mặt bằng và xác định chính xác việc đo hướng nhà. Nhà ở quê nên chưa xây tường rào, cổng hướng Đông Bắc bác ạ! Nhà cháu xây khoảng năm 1990. Trong nhà ba cháu lớn nhất , sinh năm 1954-Giáp Ngọ.Mong các bác tư vấn diễn đán giúp cháu !
 22. Kính các bác, ba cháu tính năm nay sửa lại nhà. Tuy nhiên, đầu năm đi xem thầy, thì bảo là tuổi Giáp Ngọ năm nay kỵ không sửa được, sang năm mới được. Vậy xin hỏi các cao nhân diển đàn là có thực sự đúng như vậy không ạ, tại trong nhà có hôn sự nên tranh thủ sửa mà không được. Nếu được mong tư vấn giúp sửa lại gian bếp.
 23. Dạ, thực sự cháu rất muốn đo thật chính xác tâm và hướng nhà cho bác xem để thuận tiện hơn trong việc xem xét ngôi nhà. Tuy nhiên, thật đáng tiếc là cháu đang ở xa nhà, trong khi ở nhà thì lại không biết gì về phong thủy nên....Cháu chỉ biết hướng nhà và hướng bếp là hướng Đông Nam thôi ạ. Có gì mong bác thông cảm cho.
 24. Dạ, xin lỗi bác Thiên Đồng. Để cháu vẽ lạ cho rõ, có gì nhờ bác xem giúp ạ. http://i1143.photobu...uang1/NHA-2.jpg
 25. Dạ, cảm ơn bác đã ghé topic cháu. Quả thực là nhà cháu cửa nhiều ạ, ý bác hỏi nhà 2 ngăn tách biệt phía sau ạ, đó là toilet ạ, xây tách biệt với ngôi nhà (cách gian nhà bếp khoảng 0,5m). Gian nhà phía sau (Phòng để đồ đạc + Bếp) thì không ai ở ạ. Ngủ đều ở gian chính phía trên. Quả đúng là cháu có hỏi một lần, nhưng trong mục Luận tuổi, trong khi sự việc cháu kể liên quan đến Phong thủy nhà rất nhiều nên cháu sang nhờ bác tư vấn giúp ạ !