• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

kymui

Hội viên
 • Số nội dung

  96
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by kymui

 1. Cháu nằm mơ thấy ba cháu mất. Cháu vô cùng đau khổ vì cháu đi làm chưa báo hiếu được gì thì .....Mong bác cho cháu biết là điềm lành hay điềm gỡ. cháu đang đi làm xa quê ạh. Kính bác
 2. Hôm nay (ngày mùng 1 tháng 10 năm Canh Dần) tức ngày 6-11-2010 cháu tính chuyển ông Địa sang nhà mới. Cháu có làm thủ tục gì không cô. Ngày hôm nay có được không ạ? Kính cô !
 3. Cháu năm nay đã 30t, tuy mọi chuyện bây giờ đã khá hơn xưa, nhưng cháu vẫn còn mù mịt tương lai phía trước. Xin 2 bác xem giúp cháu đường công danh như thế nào về sau này, liệu cháu đi về lĩnh vực nào thì ổn định dài lâu. Lá số: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Kính 2 bác ạ!
 4. Trong công việc đúng là cháu có sự gièm pha của đồng nghiệp, cháu làm việc hết mình và bằng chính năng lực của cháu, nên cũng có thành công nhất định không lớn lao. Trong những năm tới, công việc của cháu có ổn định không bác, công việc này cháu có thể thăng tiến không ạh? KÍnh Bác
 5. Bác xem giúp cháu có căn tu không ạh. Vì như đã nói ở trên, cháu sinh ra bệnh tật, nhờ ơn trên cháu qua khoỉ.
 6. Cảm ơn các bác, hix cháu mừng quá. Hi vọng là như vậy, chúc các bác mạnh giỏi !
 7. b Bác xem giúp cháu cung Phụ mẫu ạh, ba mẹ cháu một đời khổ cực cho chung chau thảnh người, bac1xem giúp sực khoẻ thế nào ạh?
 8. Dạ thưa bác, cháu chưa đề cập đến chuyện thành hôn ạh. có chăng đi cháu cũng chối từ, cháu không hiểu nổi mình nữa. Cháu thấy chưa chuẩn bị trở thành người vợ, người mẹ nên hôn nhân chàu thực sự chưa xác định. Hiện cháu đang đi làm giáo viên, bác xem giúp cháu có phải như vậy không ạh? Kính bác !
 9. Vậy là lá số của cháu khác sao. Kính nhờ bac1Haithienha xem giúp cung Phu , cháu thấy có sao xấu quá. đường công danh của cháu có gì thay đổi không bác. Cháu lớn lên trong sự cố gắng và nổ lực từ chính bản thân. Thất bại, thăng trầm, khổ cực cháu đều trải qua. Cháu không biết tương lai mình sao nữa.
 10. Cháu cao 1m53, mặt dài nhỏ,má hóp mắt sâu, nước da trắng,tính dễ nổi cáu khi gặp điều không vừa ý, lúc nhỏ sinh ra bị sởi, cảm sốt nặng. Đên lớn cháu không bị phong thấp, cháu bị sẹo ở chân nhưng tiêu hoá hoàn toàn bình thường. vậy có phải cháu sinh trước 11h trưa không bác?Bác xem giúp cháu công việc và sự nghiệp trong thơì gian tới ạh, cháu đang bâng khuân lắm !
 11. Kính nhờ BácHaithienhaiiìgiúp lại là thơi gian sinh có đúng không ạh? giờ sinh của cháu là 11, 12 giờ trưa gì đó mẹ cháu nhớ không rõ. Cháu khi nhỏ sinh ra hay bệnh, khó nuôi, tính tình hơi cố chấp.
 12. kính bác Haithienha! kính nhờ bác xem giúp sự nghiệp của cháu về sau thế nào ạh. Số cháu có làm lớn hơn vị trí hiện nay không ạh.
 13. Bác Haithienha ơi, giúp cháu với ạ! Cung thân, mệnh cháu có gì đặc biệt không bác? Sinh ra cháu đã đau ốm nhiều, lớn lên gia đình luôn lo lắng và quan tâm sợ cháu không đủ trưởng thành ra đời. Vì sức khỏe yếu, cháu luôn nhận sự lo lắng của gia đình, cháu không biêt đến bao giờ mình tự lo được cho mình mặc dù cháu sống xa gia đình. Cháu muốn làm một điều gì đó cho gia đình an tâm hơn về cháu. Bác xem giúp Thân, mệnh cháu có xấu quá không ạ !
 14. Ôi, bác phamthaihoa. Thực sự là lá số của tôi không xấu ?Hiện giờ công danh sự nghiệp đang ở mức trung bình, tôi rất tâm huyết với nghề có điều điều qua tiếng lại nơi làm việc làm tôi chán nản. Trong những năm tới, công danh thuận lợi thực sao, cảm ơn bác rất nhiều. Thực ra, khi xem tử vi, thầy phán tin vui thì cảm ơn rối rít, thầy phán tin buồn thì cũng quên cảm ơn luôn. Đó là thực trạng chung của người xem tử vi. Ngoài đời, lời tiên đoán của thầy xem tử vi nhiều khi bị chi phối bởi cuộc sống đời thường thành ra những người xem tử vi đa phần thấy mình tốt hết hơn là biết sự thật (sự thật mất lòng mà !). Nhưng đã tin số phận, dù buồn hay vui thì kymui tôi vẫn muốn biết sự thật! Cảm ơn 2 bác hhoangtt và phamthaihoa đã cho tôi cái nhìn về tử vi ở hai góc độ khác nhau, 2 bác thật nhiệt tình. Tôi đã nói, xấu tốt là số trời, các cao nhân cứ giải đáp giúp, tôi vẫn muốn biết sự thật hơn là úp mở. Bác phamthaihoa có nói lá số tử vi tôi về công danh thuận cho những năm tới tuy tình duyên lận đận phải không bác? Cảm ơn bác đã cho tôi biết sự thật, xin cho hỏi về thân mệnh tôi trong tương lai có làm sao, từ nhỏ tôi đã qua cơn hoạn nạn bịnh tật, sắp bỏ mạng, bây giờ ốm đau thỉnh thoảng vẫn còn, tôi vẫn muốn vượt qua mọi rào cản đó để làm cho cuộc sống của tôi và gia đình đang lo cho tôi cảm thấy yên tâm về tôi hơn, xin bác xem giúp cung Thân, Mệnh giúp ạ! Cảm ơn và tri ân bác !
 15. Dù muốn dù không gì cũng mong bác nói thẳng, cháu không sao bác ạ! Xấu tốt là do số trời mà, bác đừng ngại. Trên đời này cái gì cũng chỉ tương đối thôi, bác xem giúp cháu đường công danh và tình duyên. Dù trắc trở ntn cháu cũng muốn biết ạ? Kính bác !
 16. Thiên can xét theo Hậu Thiên là tương sinh? Cháu chưa hiểu lắm. Chỉ biết xét theo LTLV thì can Đinh (Thủy) khắc can Quý (Thủy) => Vợ khắc chồng, rất xấu. Xin bác chỉ cho ạ!
 17. Thường thì đất xây nhà ở cần miếng đất có hình dáng vuôn vứt, tròn trĩnh.
 18. Kymui xin mạo muội kính hỏi bác LT thắc mắc nhỏ là: Tân Mão chỉ tương sinh cho bố về thân mạng và thiên can, còn xét về người mẹ thì thân mạng phải sinh xuất cho con, thiên can thì khắc với con. Theo nguyên lý LTLV thì sinh con năm tốt khi tương sinh cho người mẹ. Vậy kính xin bác giải bày giúp, kiến thức của cháu còn nông cạn. Kính bác LT.
 19. Chào bác Linh Trang, xin giúp cháu chuyện này ạ: 1. Xem giúp năm nào sinh con út cho cặp vợ chồng: Chồng :1974 - Giáp Dần Vợ: 1979 - Kỷ Mùi Con trai đầu:2003 - Quý Mùi. 2. Xem tuổi của đứa em tuổi : Quý Hợi - 1983(Nam ) quen em gái tuổi Đinh Mão - 1987(Nữ), Nhờ bác luận xem tuổi hai đứa em này có thực sự tốt khi đến với nhau không ạ, vì mạng 2 đứa khắc nhau, thiên can cũng khắc nốt.... :lol: . Nếu được, xin bác định cho năm sinh con đầu và con út cho cặp này. Cảm ơn bác LT nhiều.
 20. Cháu kính gởi các cao nhân! Cô cháu sinh năm 1959 (Kỷ Hợi) lấy dượng tuổi Giáp Ngọ (1954), cháu xét theo phương pháp của các cao nhân trong diễn đàn thì thấy cũng tốt chứ ạ: mạng Kim của dượng khắc mạng Mộc của cô => Tốt nhì, thiên can Giáp hợp Kỷ thì cũng được khá chứ ạ? Tuy nhiên, cháu thấy tuy gia đình có cha mẹ, con cái yên ấm, hai vợ chồng vẫn thương yêu nhau nhưng nhìn chung kinh tế gia đình tuy làm nhiều nhưng vẫn còn rất vất vả, tâm tính hai người nhiều lúc vẫn còn khắc nhau nhiều lắm, bàn tính chuyện làm ăn thường ít thống nhất ý kiến nhau, cô lại hay đau ốm, sống nội tâm nhiều. Vậy điểm mấu chốt của vấn đề này là ở đâu ạ? Cháu rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các cao nhân, bậc tiền bồi trong diễn đàn!
 21. Về căn nhà hiện giờ, hướng cửa chính và bếp đều quay về hướng Tây Nam. + Phía Đông Bắc có một ngôi mộ cổ, + Phía Tây là con đường đi. Riêng trong khuôn viên vườn: + Toalet tọa lạc tại hướng Bắc. + Bên trái căn nhà là cây vú sữa to. (hướng cửa chính nhìn ra) + Bên phải là long mạch (ao) đã lấp. Ra khỏi khuôn viên là con đường đi. Vài bổ sung, mong các cao nhận luận giải !
 22. Cháu kính bác Giai Nhân cùng các cao nhân trong diễn đàn ! Cháu xài số 0985160075 đã 4 năm rồi, từ khi cháu ra trường tới giờ. Kính mong bác cùng các cao nhân xem có hợp với cháu không ạ ! Cháu mạng Phúc Đăng Hỏa (theo Lạc thư Hoa Giáp của chú Thiên Sứ) Kính trân trọng cảm ơn !
 23. Cảm ơn bác chỉ dẫn, hiện tại số điện thoại này thì: Dùng số điện thoại trên thường được gặp những niềm vui bất ngờ trong cuộc sống. Niềm vui bất ngờ thì có lẽ chưa có, kymui luôn tự tìm niềm vui cho chính mình, mục tiêu đã đề ra và bằng mọi giá kymui phải thực hiện được, đến bây giờ ít ra dù vất vả mục tiêu của kymui cũng tương đối gần xong trong năm, có lẽ Bác đang nói đến những niềm vui nhỏ. Nhưng chú ý đừng để những người lớn, cấp trên tác động quá nhiều vào công việc và tình cảm của bản thân mình - Có chính xác không ? Công việc thì kymui hầu như phụ thuộc vào cấp trên: giao việc thì mới làm còn hết việc trống trãi thì ngồi chơi chờ giao việc mới. Chuyện tình cảm thì hầu như kymui thụ động từ gia đình, chưa thật sự tìm kiếm cho mình một ý chung nhân do mình quyết định. Vài lời hồi đáp cùng bác Random !
 24. Cảm ơn bác Random nhắc nhở, lần sau kymui sẽ xưng hô đúng hơn!(cùng gởi lời xin lỗi tới bác Gia Nhân) Cảm ơn bác Random đã chỉ cho, như vậy số dt này là mệnh sinh số chưa thật tốt, cho nên để hợp với mình cần có số mạng Hỏa (có nhiều số 2,7) hoặc số Mộc sinh ra Hỏa (nhiều số 3,8) nhưng chú ý cần kiểm soát bản thân khi xài những số bác chỉ dúng không ạ? Tóm lại, 2 bác Phong Van và Random đều cho rằng số này mà kymui (Phúc Đăng Hỏa) chưa thật sự tốt. nhưng xin hỏi để hợp cho bản thân mạng Hỏa, trong 10 chứ số của một số dt, kymui chỉ cần chọn nhiều chữ số có 4 chữ số trên(2, 3, 7, 8), hay phải có thử tự gì không hoặc chỉ cần 2 chữ số cuối? Mong các cao nhân dành chút thời gian !
 25. Theo bác thì số này bản thân không xấu mà do chủ nó đúng không ạ! ;) Như vậy, chủ nó chỉ cần khắc phục hạn chế trên sẽ tự phát huy tính cát của nó phải không bác Phongvan?