• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Timochan

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  14
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Timochan

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Dạ, e dùng la bàn mượn được đo lại thì cửa nhà e ở hướng 99 độ Đông. Bếp từ nhà e cách tường 3,7 cm, Bên cạnh bếp e để máy giặt ạ Cảm ơn anh nhiều
 2. Bác hạt gao lại sang bên này xem giúp em nhé http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/31514-xin-duoc-giup-do-huong-ban-cong-gay-benh-cho-con-em/
 3. Mãi em mới mượn được cái la bàn thì lại ko biết dùng, e dùng cái la bàn của phần mềm máy tính thì đứng ở cửa đo vương góc, của nhà em ở vào góc 120 Đông Nam ạ.
 4. Vâng ạ. E sẽ lấy la bàn, đứng vuông góc với cửa ra vào rồi đo hướng, độ ạ. rồi em lại lên báo cáo bác ạ.
 5. [bác Hạt gạo ơi, xin quay lại đây giúp em ạ: http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/31514-xin-duoc-giup-do-huong-ban-cong-gay-benh-cho-con-em/page__gopid__223075#entry223075 E chẳng thể nhắn tin cho bác. Em lại quay về với cái máy tính kĩ thuật cũ rồi nên ko thể up lại được hình lên đây ( nó ko dùng dc media, youtube hay hiện code ảnh). Bác chịu khó quay lại topic của em giúp e nốt nhé. E cảm ơn bác nhiều. E không PM được cho bác ạ
 6. Các bác đi qua xin dừng chân giúp em ạ. Bác Thienluan, bác Hatgao xin quay lại giúp em với
 7. Bác ơi, xin bác hãy nán lại giúp e 1 chút nữa thôi. Giường bị cửa đâm vào thì e hiểu, hiểu là hiểu ý bác nói gì chứ chưa thông. e sẽ hỏi lại ngay dưới đây thôi. Nhưng bếp đốt thì cái tường tiếp giáp với phòng ngủ của con em chỉ có 2 cái chậu rửa thôi, có đầu chờ gas trung tâm nhưng e không dùng. Em dùng bếp từ ở phía vuông góc ạ. Thật thà thì kiến thức phong thủy của em chỉ ở mức : lửa không được ở gần nước, chậu rửa không đặt cạnh bếp nấu mà thôi. Còn giường e tưởng e đang đặt ở chỗ vượng khí mới chết chứ. Quả thực thì phòng con e hơi nhỏ vì vướng 1 m bề dầy của cột trụ tòa nhà nên e rất khó bố trí : - nếu quay giường ở chỗ mà e đang để bàn học thì chân lại quay ra cửa sổ, đầu quay ra chỗ tường tiếp giáp bàn thờ. - Nếu để giường ở chỗ tủ quần áo đang để thì cũng lại tiếp giáp với tường để bàn thờ và có thể sẽ bị thòi giường chạm cửa ra vào vì diện tích phòng khá nhỏ - Tường đặt bàn thờ là trụ bê tông nên không thể thay đổi được hướng cửa ạ, nghĩa là không thể bít kín cái cửa đang dùng để mở 1 cửa khác được. - 2 anh em hắn cũng không hay ngủ phòng này lắm, hay ngủ phòng bên bố mẹ vì phòng này điều hòa hay bị hỏng ạ, thường chỉ dùng để học thôi. E cám ơn bác nhiều lắm. Xin bác cho em vài lời khuyên hóa giải nhé
 8. Cám ơn bạn đã trả lời.ca Mình cho con đi học từ khi cháu hơn 2 tuổi rồi, ngoài học bt thì 1 tuần vài buổi tập nói. Tất cả các cô đều nói cháu bị rối loạn ngôn ngữ đơn thuần. Mặc dù đi khám thì bác sĩ đều KL là tự kỉ dạng chậm nói. Nhưng tớ tin là cháu chỉ bị chậm nói thôi vì tất cả những điều khác cháu đều làm tốt, hiểu tốt nhưng tiếp xúc với người lạ thì lại rất nhút nhát và hiếm khi làm theo kiểu như vừa ngồi khám đã : cháu lấy cho bác cái này, lấy cho bác cái kia. Tớ lạc vào diễn đàn này nên rất muốn biết những điều tớ chưa hề biết. <br clear="all">Tặng hoa cho bạn nhé và vẫn tiếp tục đợi tin từ các cao thủ ạ
 9. E quên ko ghi chú là khoảng không ở chỗ bếp và bàn ăn là ban công to bác nhé. Còn 1 cái ban công nhỏ hơn thì ở bên phòng ngủ chính 1 ạ. Em không biết chỗ để những đồ quan trọng có bị phạm gì ko: - cái bể cá nhỏ ở trên bàn ăn - Bàn thờ hướng thẳng cửa - Cửa chính nhà e đối diện với cửa chính của 1 căn khác ( cách nhau tầm 10 m) - Cửa phòng ngủ chính đối diện với cửa WC - Két sắt đối diện với của phòng ngủ đối diện với cửa WC - Giữa phòng khách và WC 2 có 1 bức tường dài ngăn cách. Bức tường này để ghế sofa tựa vào luôn ạ - Ban công phụ e để máy sấy và phơi quần áo - Ban công chính chỗ bếp và bàn ăn e chỉ trồng cây E cám ơn bác nhiều lắm
 10. E cám ơn bác Thiên Luác nhiều. Em gửi bác mặt bằng căn hộ.Bác xem giúp em a. Ảnh scan của e hơi mờ mà e k biết lamf sao cho rõ. Bác giúp em nhé [/img]
 11. Xin các bác đi qua, ghé lại giúp e với ạ
 12. Con em bị chậm nói ạ. Thật buồn. Em muốn nhờ các bác dành thời gian luận giúp em qua lá tử vi này xem con em có khả năng biết nói không; http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+H%C3%B9ng+Anh&date=2010,8,26,9,0&year=2013&gender=m&view=screen&size=2 Cháu là nam, sinh năm 2010, là con thứ 2, anh cháu khỏe mạnh bình thường. Cháu sinh mổ ạ E cám ơn rất nhiều E có tạo 1 chủ đề rồi nhưng ko hiểu sao ko tìm thấy nữa, không biết có vi phạm gì ko, nếu e vi phạm điều gì đó mong mod nhắc nhở vào topic này hoặc qua PM ạ. Cảm ơn Mod
 13. Cảm ơn anh Dương rất nhiều vì đã trả lời em. Nhà e là chung cư nên không có hòn non bộ hay núi ở khu vực cửa vào ạ, chỉ có 1 cửa sắt rồi đến cửa gỗ thôi ạ. Nhà vệ sinh ở đằng sau phòng khách và phòng ngủ ko có ở cạnh bếp. Bàn thờ đặt ở tường phòng khách , đối diện với cửa ra vào ạ. Cái máy này của e là máy kĩ thuật cũ nên ko lấy được code để up ảnh. Nếu cần thiết xem trong nhà thì e sẽ chụp lại ảnh để các anh, chị xem ạ. Hôm đó xem, cô ý miêu tả chính xác tòa nhà e ở và cawne ở ở cạnh cửa thoát hiểm, làm e thấy run run, hu hu E cảm ơn Anh ạ
 14. Xin bác Thiên Sứ và các bác các cô, các chú, ACE dành chút thời gian giúp em ạ Con em đã hơn 3 tuổi rồi mà chưa biết nói. Hôm trước có đi bói bài của cô Hạnh, Thái Hà , Hà Nội ( tình cờ thôi ạ) thấy cô bảo là căn phòng chung cư em ở có ban công không tốt, nhìn ra chợ. Nó có khí độc gây cho vợ chồng e bất hòa và con bị ốm ( Lúc đó cô ko biết thằng nhỏ nhà em chưa biết nói). Thực ra thì tòa chung cư e ở, 173 Xuân Thủy có hướng ra đường Xuân Thủy, đối diện với trường DH Sư Phạm và chợ nhà Xanh, nhưng căn em ở thì ban công chỉ hướng ra trường Sư Phạm thôi chứ ko nhìn thấy chợ nhà Xanh. http://i1280.photobucket.com/albums/a483/timochan/huongnha_zpsa93a11a7.jpeg[/url] Nếu ảnh ko hiện ra, bác và các cô chũ vui lòng vào link này ạ, nhà em là tháp A, khu nhà số 1 http://s1280.photobucket.com/user/timochan/media/huongnha_zpsa93a11a7.jpeg.html E thì ko biết gì về phong thủy, rất chịu khó đọc về nó nhưng chỉ là đọc để trầm trồ thôi chứ ko biết và cũng ko dám áp dụng cho nhà mình. Cô có bảo e phải treo gương bát quái ở ban công để đẩy đi cái khi xấu cho gia đình. Em thì nhất quyết phải lên đây hỏi ý kiến các bác , các anh chị em đã vì e biết gương ko phải là cái treo thì có, mà ko treo thì chả sao. Con em sinh ngày 26/8/2010, sinh lúc 9h30. Chồng sinh năm 1978 và e sinh năm 1982 ah. Các bác cùng các anh chị cần thêm thông tin gì nữa thì xin cứ bảo em. Em đang rất lo lắng E cảm ơn rất nhiều