• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

thanhtrang

Hội viên
 • Số nội dung

  245
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

thanhtrang last won the day on Tháng 8 12 2020

thanhtrang had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

11 Good

1 Người theo dõi

About thanhtrang

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

1.482 lượt xem hồ sơ
 1. Hihihi nó đó. cũng hay ghé vào trang web. nhưng dạo này lo học nên cũng login vào. thôi vài dòng hỏi thăm, để T.Đồng còn giúp mọi người. Bye! TT
 2. vui tính quá ta! :(
 3. khi nào thì em có việc mới ạh? Kinh tốc hỷ + cảnh đại an khả năng nhanh thì 2-4 tháng nữa chậm phải qua năm sau. Với lại tuổi em thì làm nghề nào thì hợp? khai xích khẩu + cảnh đại an tốt hơn hết là làm 2 nghể trái phụ. nghề liên quan đến hành kim, thổ, kim khí , ăn uống , dạy học, nghề dùng đến tài ăn nói "xích khẩu", đất đai, hoặc nghề nào mà cảm thấy khả năng mình tốt nhất "đại an". Năm nay em tính mở cty bán hàng trực tuyến mà ko biết có được ko? hưu tiểu cát + cảnh đại an. năm nay khó mở được "hưu". từ từ đợi qua năm sau xem sao. Chúc may mắn! TT
 4. 1. Trong năm nay chị có mua đất được không? ngày 8/5/2009 lúc 10:55am giờ khe Cảnh đại an. bạn chờ tới cuối năm hoặc qua năm sau mới mua được nhà. khả năng là nhà đẹp, dễ thương "cảnh" 2. Làm ăn kinh doanh từ giờ đến cuối năm có tốt không? tử lưu niên + cảnh đại an khả năng kinh doanh từ giờ tới cuối năm cũng không tốt lắm, có thể phần nào giảm bớt những trì trệ kéo dài "tử lưu niên". tuy nhiên làm ăn lai rai vậy thôi "cảnh". chúc may mắn! TT
 5. Chào bạn chị xem dùm chồng em chuyển sang đó làm được ko hả chị? Hưu tốc hỷ . nếu quẻ ứng thì quẻ chỉ sự bế tắc "hưu" khả năng là trong 1-2 ngày nữa sẽ quyết định. (hưu 1,6. tốc hỷ 2,7) quẻ kết sinh xích khẩu. công việc đó cũng tốt "tốc hỷ" nhưng việc chuyển qua công ty mới chưa hẵn đã tốt. có thể sẽ được cái này nhưng lại mất cái kia. công việc bên đó như thế nào ạ: lương, thăng tiến, có tốt hơn công việc hiện tại hơn ko ạ? thương tiểu cát buồn không tốt hơn gì mấy, hoặc cũng có thể là ảnh hưởng tới tình cảm "thương". do đó cần cân nhắc nhất là về mặt tình cảm, xem có khả năng việc chuyển qua công việc mới ảnh hưởng đến tình cảm bạn bè, hay công việc phải đòi hỏi đi xa, giao tiếp hoặc không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Quẻ cũng chỉ để tham khảo thôi. Chúc bạn may mắn! TT
 6. Chào Milano, TT xin lấy quẻ giúp chị Laviedt nhe! cháu có nên chuyển chỗ làm hay không? ngày 2/5/2009 giờ Hợi đỗ vô vọng có cơ hội chuyển chỗ làm mới. nhưng có khả năng là bạn sẽ không chuyển hoặc chuyển chỗ làm mới cung chẳng để làm gì, không tốt hơn gì lắm. "vô vọng" Chỗ làm mới liệu có tốt hơn chỗ cháu đang làm hay không? cảnh lưu niên. bề ngoại có thể là tốt hơn "cảnh, đô" nhưng bên trong , thực chất thì như nhau cả thôi. không tốt hơn. khi nào tìm được công việc tốt hơn công việc hiện tại? tử tốc hỷ hiện thời khó tìm được việc tốt hơn lắm, không thể nhanh được, ít nhất là trong 2-4 tháng nữa. có thể chờ qua năm sau thử xem. Chúc may mắn. TT
 7. Chào em, trước đó em bấm được quẻ Khai -lưu niên là ngày nào vậy? 1/nếu quẻ ứng thì trong vòng 1 tháng khó có thể mua được đất. hưu tốc hỷ. hưu (1,6) tốc hỷ (2,7) nhanh thì 1 tháng mấy -2 tháng chậm thì 6-7 tháng nữa . quẻ khai lưu niên cũng chỉ khả năng khó mua. phải chờ đợi có thể là 5 tháng tới 1 năm. 2/quẻ kế của hưu tốc hỷ là sinh xích khẩu nên em cẩn thận với khả năng ở lâu dài. xích khẩu chỉ tiền bạc, tranh chấp, sinh chỉ tình cảm nữa. nên cẩn thận với khả năng bị quy hoạch mà em nói. chỉ sợ tốn tiền, mất tình cảm mà thôi. gặp quẻ kết là thương tiểu cát chỉ sự buồn, cũng chẳng tốt gì mấy. nếu em có mua thì lựa chọn cẩn thận, kiểm tra kỹ thông tin thà chịu tốn tiền thêm 1 chút " sinh xích khẩu" mà chắc ăn. Chúc may mắn! TT
 8. ừa em cứ nhớ tới cụ Nguyễn Khuyến áh. Tam Nguyên Yên Đỗ. quyết tâm vào.
 9. Chào Lamthai, 1> mình cần giao dịch một món hàng. Khi nào sẽ bán được? kinh đại an + hưu tốc hỷ. hưu chỉ sự bế tắc. với quẻ "kinh" chỉ sự bất ngờ thì có thể là bạn đã bán được rồi còn nếu không thì khả năng 1-2 tháng nữa sẽ bán được món hàng này, ( lâu hơn có thể 4-6 tháng ). bán được có thể là do bất ngờ hoặc người có địa vị, người lớn tuổi "đại an" giúp. 2> Sắp tới lamthai có thay đổi công việc không? sinh xích khẩu + kinh đại an. có cơ hội thay đổi công viêc và cơ hội này đến bất ngờ. quẻ kết là thương tiểu cát nên có khả năng bạn sẽ bỏ qua cơ hội này. tính chất công việc đỗ vô vọng: công việc nhàn, có thể làm nơi không phải là trung tâm hoặc công việc không quan trong lắm đối với công ty "vô vọng". cũng không giao thiệp nhiều, ít di chuyển, đi lại. 3> hiện tai tình hình công việc lamthai không tốt. Khi nào sẽ hanh thông? cảnh đại an + kinh đại an. từ từ mới được hanh thông nhanh thì 2-5 tháng nữa, chậm thì 2-5 năm nữa. Chúc may mắn. TT
 10. Chào bạn với công việc này có được thăng tiến không? ngày 1/5/2009 giờ mùi Kinh Đai an công việc này có khả năng thăng tiến. Đại an/ thổ sinh xuất kinh/kim tốn công sức và cần có sự cố gắng. nhanh thì 4-9 tháng chậm thì 4-5 năm sẽ được thăng tiến. được thăng tiến là do bất ngờ "kinh" hoặc có thể việc bạn thăng tiến gây bất ngờ cho mọi người. Năm nay có được tăng lương không? khai lưu niên + kinh đại an cơ hội tăng lương có, đến bất ngờ và có thể là gần cuối năm cỡ 4-6 tháng nữa. Chúc may mắn! TT
 11. Chào em, Nếu quẻ Thương tiểu cát mà ứng thì khà năng đạt được kết quả như mong muốn không cao. Thương/mộc chỉ sự buồn. cũng may mà quẻ rơi vào tháng 5, mộc không vượng. nên em phải cố gắng rất nhiều thôi. kết quả sẽ thay đổi nếu em đạt được một sự nỗ lực vượt bậc. Nếu em đã xác định nghề nghiệp đó là tương lai của em cũng như em rất thích làm nghề đó thì đừng bỏ cuộc, vì nếu em có sự thích thú đam mê đối với nghề nghiệp, công việc thì dễ dẫn tới thành công sau này hơn. Cố gắng lên! Chúc em thành công và may mắn! TT
 12. Chỗ bạn em đang tuyển nhân viên cho 2 vị trí: nhân viên vật tư và nhân viên lo về giấy tờ thủ tục, bạn em giới thiệu em đến đó, em thì định xin vào vị trí nhân viên vật tư, chị xem dùm em có xin được vào cty này ko? ngày 29/4/2009 lúc 11:53 quẻ Hưu tốc hỷ. hiện việc xin vào công ty này được hay không vẫn còn đang bế tắc ít nhất là trong vòng 1, 6 ngày (hưu 1,6). rất có thể hết 1-2 ngày hoặc 1 tuần, tháng em sẽ có tin tức có thể là được mời đi phỏng vấn "xích khẩu". quẻ kết sinh xích khẩu. khả năng xin được vào công ty này có nhưng không cao do tính "xích khẩu" hoặc có thể sau này em sẽ phân vân mà không chọn công việc này sinh xích khẩu. vị trí nào thì tốt hơn? thương tiểu cát. quẻ tiểu cát và thương đều ứng với việc liên quan đến giấy tờ nhưng vì có "thương" chỉ sự buồn nhất là về mặt tình cảm nên có thể làm nhân viên vật tư sẽ tốt hơn. công việc ở đó như thế nào ạ? đỗ vô vọng. công việc ở đó nhàn, hoặc ít tiếp xúc nhiều với mọi người, làm việc ở nơi không phải là trung tâm, trong hẽm. ý nghĩa quẻ là đạt được nhưng chẳng để làm gì "vô vọng" nên có thể sẽ không học hỏi kim nghiệm quý giá gì nhiều ở công việc này. có vào làm được ở ngân hàng không? cảnh đại an. cảnh độ số 2 nên từ từ sẽ được vào làm ở ngân hàng. cũng có thể là phải trãi qua 1-2 lần trầy trụa thì mới vào làm được ở ngân hoặc sẽ có 2 lựa chọn cho em liên quan tới ngành này. để dễ tìm việc và thành công hơn thì em nên đầu tư vào kiến thức và mở rộng mối quan hệ. nên học thêm để tăng khẳ năng cạnh tranh của mình nhé. Chúc em thành công và may mắn! TT
 13. Chào ACE, Dạo này TT bận việc học quá nên không có nhiều thời gian để xem giúp các ACE. khi tranh thủ được thì sợ xem nhiều quẻ quá sẽ bị loạn. vì thế nếu có thể được mong ACE lấy quẻ giúp, rồi đưa lên TT sẽ tranh thủ luận. hướng dẫn lấy quẻ. 1. đề câu hỏi rõ ràng 2. cách lấy quẻ : đề ngày, giờ al, dl và quẻ lấy. việc lấy quẻ có thể dùng software LVDT do Phamthaihoa viết link, hoặc vào link xemngay đánh vào ngày dl, và dựa vào giờ ACE lấy quẻ sẽ được quẻ cho câu hỏi đặt ra. ví dụ : 1. hỏi trong năm nay tôi có xin được việc không? 2.: ngày 22 / 5/ 2009 lúc 11: 20am tức 28/4/2009 giờ Ngọ. quẻ : Khai lưu niên chú ý: khi lấy quẻ nhớ tập trung tư tưởng vào câu hỏi đặt ra. với cách này ACE có thể giúp TT và cũng tìm hiểu được phần nào về quẻ LVDT Xin cảm ơn. Chúc cuối tuần vui vẻ! TT
 14. Chào NguyenQuang, quẻ đó thì khả năng ứng độ số 4-5, còn ngày hay tháng thì phải ở trong trường hợp của bạn mới cảm nhận được. nên có thể là ứng 4-5 ngày hoặc là 4-5 tháng. trình độ của TT thì chưa tới mức nói như đinh đóng cột. có phải thời gian bạn bị thất nghiệp cũng 9-10 tháng hoặc lâu nhất là 1 năm? tử vô vọng (4.9.10) theo TT thì khả năng ứng với tháng thì có thể hợp lý hơn. Chúc may mắn! TT
 15. khi nào xin được việc Ngày 23/4/2009 giờ tuất quẻ kinh đại ancông việc có là do bất ngờ "kinh" cũng có thể có người lớn tuổi, hoặc có địa vị giúp "đại an" kinh 4/9 đại an 5-10 nhanh thì 4-5 ngày, tháng mà chậm thì 9-10 ngày , tháng sẽ xin được việc. gặp quẻ kết là khai lưu niên thì khả năng trong 4-5 ngày, tháng. Chúc may mắn TT