• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Dai Lam Moc

Hội viên
 • Số nội dung

  96
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Dai Lam Moc

 1. Cháu cám ơn bác NDK ạ! Mấy hôm nay cháu lu bu quá mà ko thể vào reply được. Mong các cao nhân độn giúp em 1 quẻ xem thế nào ạ! Mong các cao nhân giúp em! Câu hỏi là liệu có thành công trong việc mở quán cafe hay không???
 2. Chúc mọi người trên forum ngày cuối tuần vui vẻ! ^^
 3. Welcome anh Quốc Tuấn vào topic của em nhé! À, em thì cũng lãng tử nhưng hok có đa tình. Biết làm thơ, biết hát. À về lá số thì em chắc chắn 100% là đúng giờ sinh rùi. Thái Dương - Thái Âm, mắt to - mắt nhỏ. Các bác tiền bối lúc trước trên forum này cũng confirm về giờ sinh cho em rùi ạ! ^^ Úi, em thấy Tài Bạch của em có cách Cự Cơ Mão Dậu Song Hao nhưng có người nói cách này chỉ đủ ăn, đủ mặc thôi. Hix hix... Quan Lộc thì í ẹ quá, học hơi bị dốt, thi cử tệ hại. Em đang chuyển làm kinh doanh nhưng khởi đầu không được thuận lợi lắm, chẳng biết sau thế nào????????? Em thấy đại vận 32-41 có Sát Phá Tham, Không Kiếp, Hóa Quyến. Vận đó thì thế nào hả anh??????? Thấy Tật Ách có Không Kiếp nên cũng sợ lúc hậu vận quá á á á á á... Triệt Không ở đây hình như không có tác dụng hả anh? (triệt đáo kim cung) Thấy đại vận 22-31 bị Thiên Đồng - Tuần, Mã Hợi - Tuần. Em cũng biết là bế tắc nhưng nếu kinh doanh nhỏ nhỏ thì có được không ạ??? Hihihi, nice to meet you, Quốc Tuấn! Anh ở Sài Gòn hay Hà Nội thế ạ?
 4. Hux, sao cái bài trả lời ko up lên nhỉ??? Up
 5. Bác Quốc Tuấn ơi ơi ơi!!! Link đã sửa: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Bác nhìn giúp cháu xem lá số của cháu có bị dính tù tội gì không ạ??? Cám ơn bác nhiều! Hú hú hú hú hú hú
 6. Lá số này đã được xác định đúng giờ sinh rồi đấy ạ!!!!! Các bác trả lời giúp cháu nhá nhá nhá! Hú hú hú hú hú
 7. Wow, cung Quan Lộc đẹp quá!!!
 8. Ái chà, diễn đàn Tử Vi lúc này cũng xôm tụ nhất nhỉ !!! Các bác luận luôn cả Nhân Tướng lẫn Khoa Bàn Tay à? Nhân đây, luận vài điều về bàn tay cute này cho vui nhé! Đường Trí Não tách làm hai thế kia thì thường hay đôi co, lý lẽ. Đường Trí Não quá dài, làm việc gì cũng lưỡng lự, không quyết đoán. Đường Tình Cảm thì cứ như 1 chùm dây xích, biểu hiện là thế này đây: "đăng đàn, tuyển chồng". Hahaha, cute, cute... Sức khỏe kém, không có số xuất ngoại rồi. Đốt ngón tay thứ 3 to mũm mĩm thế kia thì chắc ham shopping lắm??? Đường Trí Não và đường Đời khít thế kia thì không thể nào tự lập nổi. Cứ muốn bứt phá nhưng cuối cùng cái gì cũng bị ảnh hưởng từ những người trong gia đình. Ajacute, ajacute... Là lá la... Vài lời lạm bàn cho cute! Hahaha
 9. Rảnh quá hả cha nội! Của mình không lo, đi hỏi chuyện người ta! Người ta lấy vợ khi nào thì kệ người ta, hỏi làm gì???
 10. Qua chi tiết có 1 anh trai làm việc xa nhà thì tôi nghĩ lá số giờ Dần mới là của bạn. Tuy nhiên, bạn nên cung cấp cho các bác thêm vài chi tiết để xem xét thêm nhé! Thân ái!
 11. Số này có thể nắm chức vụ to lớn, thường làm trưởng hay đại diện cho 1 ban ngành, tổ chức nào đó. Cẩn thận về vấn đề tình ái trong công việc (Đào - Hồng đóng ở quan lộc). Công việc thường phải di chuyển, lưu động. Kinh doanh thành đạt trong các lĩnh vực dịch vụ - nhà hàng - bar - club hơn là ngành tài chính. Cẩn thận trong đời sẽ có lần "sập tiệm" và dính tới các vấn đề với pháp luật. Có người vợ hểt sức nóng tính. Con gái nhiều hơn con trai, các con tài giỏi, khéo tay. Đại Vận từ 33 ~ 42 là 1 vận hạn đẹp tuy có Thiên Mã đóng Hợi cung tức là Mã cùng đường nhưng vẫn đạt được thành công nhiều mặt trong cuộc sống. Chớp lấy thời cơ này mà bùng lên thì có khả năng làm ĐẠI GIA. Nhưng cẩn thận trong quan hệ với người dưới quyền vì có thể bị scandal tình ái, anh nhé! À, quên! Phải check coi lá số này đúng của anh ko nữa! Theo lá số này, anh có anh em dị bào???
 12. Thưa bác haithienha! Con có một số thắc mắc, mong bác giúp con giải đáp thêm! Đây là link lá số của con: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Con và một người bạn tính cùng nhau mở một quán ăn nhỏ để kinh doanh. Thưa bác, bác xem giúp con với vận hạn hiện nay thì con làm có hợp không? Nếu có những trắc trở, khó khăn thì nó sẽ xảy ra trong khoảng thời gian nào? Con thấy năm 24 tuổi, con gặp Thất Sát, Thiên Không thì ở năm đó con có bị phá tán không ạ? Thưa bác, con có tìm tòi thêm thì con thấy trong đại vận 22 ~ 31 này của con, nhất là vào năm 31 tuổi, con có thể sẽ bị một tai nạn nặng nề ảnh hưởng tới tính mạng của con & của người vợ của con. Thưa, con xin nhờ bác kiểm tra lại xem có đúng như vậy không ạ? Vì con thấy năm đó Đại Tiểu Hạn trùng phùng, Lưu Thái Tuế cũng chạy về Hợi cung + nhiều sao lưu hội họp nên con lo lắng lắm ạ. Thưa bác! Bạn gái con cũng mong được nhờ bác tư vấn trên diễn đàn nhưng cô ấy lập account rồi mà vẫn không post bài lên được nên nhờ con post link lá số của cô ấy lên luôn, mong bác xem sơ qua giúp ạ! Lá số của cô ấy: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Vài đặc điểm để bác kiểm tra: Bạn con thấp, cận thị nặng, bị bệnh đau bao tử, răng xấu. Có anh em dị bào. Không sống gần cha. Cô ấy khác quê với con, nói chung là có khoảng cách địa lý giữa 2 đứa. À, thưa bác! Hiện nay thì con đang sống & làm việc ở Việt Nam. Mùa Fall năm nay, con sẽ vào học đại học ở đây! Đã lâu lắm, con không biết bác còn nhớ nick của con không? ^^ Chúc bác haithienha & bác Giaback nhiều sức khỏe, thành đạt! Chân thành cám ơn 2 bác!
 13. Thưa bác! Bác cho con hỏi thêm một ít nữa nhé! Hihihi... Vậy có phải năm con 24 tuổi - năm Thìn. Vào năm đó con thấy Lưu Đại Hạn cũng ở cung Nô Bộc mà Lưu Niên Tiểu Hạn cũng vào đấy. Vậy có phải năm đó của con gọi là Đại - Tiểu hạn trùng phùng không thưa bác? Vào năm đó, con thấy có Thất Sát, Đào Hoa - Thiên Không, vậy có hiểu là bị thất tán tiền bạc không thưa bác? Mong bác xem giúp con hạn năm đó! ^^ Có người đề cập về chuyện giờ sinh theo mùa, con không biết bác haithienha nghĩ sao về việc đó? Vì nếu xem theo cách đó thì lá số của con phải theo giờ Thân, chứ không phải giờ Dậu. ^^ Thưa bác, bác cho con hỏi vậy theo lá số này của con thì con có thể giàu có lớn được không ạ? Có sống thọ không vì con thấy cung Phúc Đức có Song Hao? Dạo này, bỗng nhiên con thấy bế tắc quá! Hix hix... Con cám ơn bác haithienha rất nhiều! :D
 14. Thưa bác! Con rất cám ơn bác đã xem giúp con. Nhưng bác chưa trả lời giúp câu hỏi của con rồi, con nghĩ chắc là vào thời điểm đó rất xấu như con dự đoán nên bác không trả lời. Dạ thưa bác! Con nói là năm 31 tuổi Lưu Đại Hạn và Gốc Đại Hạn trùng nhau chứ con không nói là Đại Tiểu Hạn trùng nhau. Năm 31 tuổi, tiểu hạn của con nằm ngay cung Mệnh. :) Thưa bác, còn về sao TRIỆT, có phải khi đóng ở cung Thân, Dậu là trở thành "Triệt Đáo Kim Cung" tức là bị mất tác dụng không ạ? Sao TUẦN có xét như vậy được không? Con có xem thử trên một số lá số, khi Tuần hoặc Triệt đóng - nhất là với cung Phu Quân (Thê Thiếp) thì ngoài việc lỡ dỡ tình duyên thì còn có trường hợp là việc xảy đến rất bất ngờ. Ví dụ như gặp người phối ngẫu của mình trong 1 hoàn cảnh bất ngờ, không lường trước. Không biết bác nghĩ sao về vấn đề này, mong bác chỉ bảo thêm! ^^ Con tìm hiểu khá nhiều về cách Nhật Nguyệt Đồng Lâm Sửu - Mùi nhưng rất ít tài liệu nào viết về cách như của lá số của con, tức là có Hóa Kỵ đóng đồng cung luôn. Có tài liệu viết với cách này thì 2 vầng Nhật Nguyệt sẽ trở nên rất rực rỡ nhưng con vẫn chưa hiểu lắm. Con chỉ thấy là với cách này, đóng ở Sửu (âm cung) thì nếu là Âm Nữ hay Âm Nam sẽ được hưởng nhiều từ Thái Âm còn nếu là Dương Nam hay Dương Nữ thì cũng sẽ hơi chật vật. Bác chỉ bảo cho con nha! :) Hi, càng nghiên cứu, con càng thấy Tử Vi thâm sâu. Phải mà có thể gặp bác haithienha ngoài đời thì hay biết mấy! Con chân thành cám ơn bác! ^^ Chúc bác an khang!
 15. Ôi, con SAI. Cái cách con tính thì phải gọi là "lưu đại hạn", còn cái kia gọi là "lưu niên tiểu hạn". Dạ, con hiểu rồi. Con cám ơn bác đã chỉ bảo! Ý con muốn nói là Đại Hạn - Lưu Đại Hạn trùng phùng năm 31 tuổi đó ạ! Nếu vậy ở năm đó con hay vợ của con có bị nguy hiểm gì tới tính mạng hay không vậy bác? Nhưng thưa bác, con muốn hỏi thêm chút ạ! Vậy khi coi hạn, ví dụ hạn năm 23 tuổi (năm Mão) của con. Gốc đại hạn nằm ở cung Thê Thiếp, Lưu Đại Hạn nằm ở cung Thiên Di, Lưu Niên Tiểu Hạn thì nằm ở cung Quan Lộc. Vậy khi coi thì con phải kết hợp như thế nào? Lưu Đại Hạn sẽ mang ý nghĩa gì? Lưu Niên Tiểu Hạn sẽ mang ý nghĩa gì? Con nhớ lúc trước bác có dặn phải chú ý kỹ cả Lưu Thái Tuế nữa. Mong bác chỉ bảo giúp con về việc xem hạn nhé! Con cám ơn bác nhiều lắm! ^^ À, con xem cung Tử Tức của con có Thai - Đế Vượng thì có phải là có con dị bào không ạ? Bác chỉ con thêm về xác định con dị bào thông qua cung Tử Tức nha! :) À, con có 1 thắc mắc, bác nói con năm này con Đại Tiểu Hạn trùng phùng nhưng con thấy năm nay chỉ là Đại Hạn, Lưu Đại Hạn trùng phùng như năm 31 tuổi thôi chứ không phải là Đại Tiểu, không biết con có nhầm lẫn gì không? Bác sửa sai dùm con nha! ^^ Mong bác haithienha chỉ điểm thêm! Con chân thành cám ơn bác! ^^
 16. Thưa bác! Bác nói con năm này có thể bị cả 2 vấn đề tình lẫn tiền, vậy ở đây là tốt hay xấu vậy bác? Nếu là xấu thì xấu như thế nào? Trong khoảng tháng mấy vậy bác? Nếu con mở nhà hàng để làm ăn thì trong khoảng thời gian nào là hợp nhất ạ? À, về vấn đề đại - tiểu hạn trùng phùng ở năm 31 tuổi là do con thấy đại vận từ 22 ~ 31 của con nằm ở Hợi cung, năm nay 22 tuổi đúng là con đại - tiểu hạn trùng phùng nhưng đến năm 31 tuổi, con thấy hạn năm đó cũng ở Hợi cung mà! Con tính 22 tuổi ở cung Hợi - Thê Thiếp, 23 tuổi ở cung Mùi - Thiên Di, 24 tuổi ở cung Ngọ - Nô Bộc, tính tới 31 tuổi thì con ở cung Hợi - Thê Thiếp một lần nữa (đại tiểu hạn trùng phùng???) và trong năm đó cũng là năm Hợi, tức là lưu Thái Tuế cũng đóng vào đó luôn. Có gì không đúng, con mong bác chỉ dạy thêm giúp ạ! Con thấy cung Thê của con có Thiên Mã gặp Tuần đóng ở Hợi cung gặp Tuyệt, có Thiên Hình, Đà La xung chiếu. Con thấy có bao nhiêu cách xấu của sao Thiên Mã thì đều ăn hết vào cung Thê của con cả (Mã+ Tuyệt, Mã + Tuần, Mã + Thiên Hình + Đà La), vậy chắc đường Thê Thiếp của lá số của con xấu dữ lắm. Năm 31 tuổi, lưu Thái Tuế lại đóng vào đó nữa thì con không biết sẽ có chuyện gì xảy ra chăng? Mong bác nói rõ giúp con! Con sẽ nói bạn gái con cố gắng sign in và viết bài sau! Con hiểu quy định của diễn đàn nhưng tại nick của cô ấy không thể viết bài được nên mới nhờ con viết lên đây. Con cám ơn bác haithienha rất nhiều! ^^
 17. Xin chia sẻ vài dòng với chị Mamasuri về cậu em trai của chị. Tính tình của anh này khá nóng nảy, thường thì tự cao hoặc ko biết nhẫn nhịn, cái miệng hại cái thân. Mệnh có Tuần đóng cung Tuất - đất la võng có Điếu Khách thế này thì hay bất đắc chí lắm. Số mệnh cứ như bị trói buộc vì thế mà lại càng vùng vẫy muốn thoát ra nhưng càng vùng vẫy, càng phẫn nộ thì lại càng bị tấm lưới trói chặt hơn. Anh này số hay bị tai nạn đã đành, còn do ăn uống mà mắc bệnh về tiêu hóa nữa. Nên hạn chế nhậu nhẹt, bia rượu chứ để loét bao tử cho thì mệt lắm. Trong năm nay, nên cố gắng nhường nhịn, tránh cãi vã, nhậu nhẹt, không khéo lại mang họa vào thân (đánh nhau), rồi sinh ra kiện tụng mà phần thua thiệt là về bản thân đương số. Trong đời nên hạn chế cho người ta vay mượn tiền bạc vì dễ bị ăn quả lừa lắm á. Về khoảng cuối trung vận thì có chút tiếng tăm hữu danh vô thực. Trong đám bạn bè có những người sau: có kẻ vóc người to lớn, phương phi, nước da xám, hầu lộ thích làm những chuyện bí mật, kinh doanh buôn bán ám muội. - Có người đào hoa, tính tình bay bướm, thoạt nhìn cứ tưởng nho nhã thư sinh nhưng lại sở hữu bộ giò ăn cướp. Thích thay cũ đổi mới, tính ích kỷ chỉ suy nghĩ cho mình mà mặc kệ người khác. - Lại có người vóc người dong dỏng cao, có tiền, có quyền nhưng lại ít nhờ được người bạn này. Về việc lập gia đình thì nếu lấy vợ sau 30 tuổi sẽ tránh được nhiều hình khắc. Chỉ có cái là duyên đến muộn thôi. Về việc có 2 vợ hay không thì cái này em nghĩ nếu đương số tập thiền cho tính tình bớt nóng nảy đi thì chắc sẽ khắc phục được ít nhiều chuyện này vì so sánh tương quan cung Thê - Mệnh thì thấy cả 2 vợ chồng đều cương cường vì vậy trong đời nhiều lần sinh cãi vã, bất hòa. Em mạn phép cho 1 lời khuyên: đó là đương số nên tập luyện (thiền, yoga) hay học 1 cái gì đó cho tính tình mềm mỏng lại, nhẹ nhàng hơn may ra sẽ hạn chế được những họa - rủi trong cuộc đời. P/s: Con chào bác haithienha & bác Giaback. Chúc 2 bác an khang! :D
 18. Thưa các bác! Thời gian vừa qua, cháu có dịp xem thử lá số của vài cặp vợ chồng & thấy những dữ kiện trong lá số tử vi của cả 2 không nhiều thì ít có dính dáng với nhau (số lượng con cái, những vận hạn trong cuộc đời), có 2 cặp có sự truyền tinh (không biết cháu dùng từ có đúng không?) Nhưng trong đó, có 1 cặp này làm cháu băn khoăn nhất. Nam: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Nữ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Ở cung Phu của lá số người nữ cháu thấy có Tử - Tham , theo lý thuyết là cô này sẽ lấy chồng lớn hơn nhiều tuổi nhưng không biết cháu xem còn có thiếu sót gì không? Có thể lấy chồng bằng tuổi hok? À, cháu quên nói, 2 người này chưa cưới nhau, chỉ là đang quen nhau thôi. Vô tình cháu thấy trường hợp này cũng hiếm có nên mạn phép xin 2 người đó cho mượn lá số để tham khảo. Xin các bác vào cho cháu ý kiến để học hỏi thêm! Chân thành cám ơn!
 19. Hự hự, các bác nói đúng. Lá số này nhìn cung Thê hơi bị khó luận. ĐLM tóm lại các sao, anh hungviet suy ngẫm thêm há! Cung Thê Vô Chính Diêu có Thái Dương, Thiên Lương chiếu, có Tứ Linh đóng trong cung luôn, nhìn thấy tốt ha. NHƯNG có Địa Không - Địa Kiếp ám theo, Phúc Đức lại hơi kém. Anh thử nhờ bác haithienha vào tư vấn giúp nhé! ^^ Lá số này nếu anh đi xa quê quán lập nghiệp thì sẽ khá hơn đó! Thân ái! ^^
 20. Cháu đang "ngâm" cứu về cách này và có vài thắc mắc, xin được các bác tiền bối chỉ điểm thêm cho ạ. Sách có nói Nhật Nguyện đồng lâm ở Sửu Mùi thì nếu gặp Tuần hoặc Triệt án ngữ, hoặc gặp Khoa/Quyền/Lộc hay Đào/Hồng/Hỉ thì sẽ sáng trở lại và trở thành quý cách. Còn 1 cách khác đó là khi Nhật Nguyệt ở cung Sửu gặp Hóa Kỵ theo sách nói là "Mây lành ấp trăng", vậy có cần phải có thêm Tuần hay Triệt đóng ko hay chỉ Hóa Kỵ là đủ? Mà khi ở trường hợp Nhật Nguyệt đồng lâm ở Sửu cung ngộ Hóa Kỵ, đương số rất dễ gặp Xương, Khúc, Khôi, Việt đóng Mệnh. Mà bộ sao này gặp Hóa Kỵ lại là lận đận về công danh, học vấn? Vậy cháu nên luận như thế nào khi mà cung Mệnh có tất cả các sao này? Nhật, Nguyệt, Kỵ, Xương, Khúc, Khôi, Việt. Mong được nhận lời chỉ bảo từ các bác tiền bối. Cháu chân thành cảm ơn!
 21. Theo ĐLM nghĩ thì ở cách Nhật Nguyệt Đồng Lâm Sửu Mùi này cũng cần xác định xem cung Mệnh đóng ở đâu vì như ai cũng biết Nhật Nguyệt đóng ko tốt như Nhật Nguyệt chiếu. Ví như NN đồng cung đóng ở Di ngộ Tuần - Triệt hay Hóa Kỵ, chiếu về Mệnh thì hẳn nhiên phải tốt rồi. Ở đây bàn về cách NN đóng Mệnh ở cung Sửu. Theo em nghĩ thì Sửu là cung Âm, khoảng từ 1 ~ 3 giờ sáng. Khoảng này là tranh tối, tranh sáng, nhưng vẫn ăn cho Thái Âm hơn. Chỉ có Thái Âm gặp Hóa Kỵ là tốt vì dù gì Kỵ vẫn là ám tinh, đi với Thái Âm vẫn đúng hơn Thái Dương - tượng trưng cho quang minh chính đại. Nhưng nhìn chung những người có NN đồng lâm thế này thì sức khỏe & mắt đều có vấn đề cả. Bệnh tật liên miên vì bị 2 nguồn năng lượng khắc chế lẫn nhau. ^^ Vài dòng suy nghĩ của cá nhân em! Mong mọi người góp ý! Chân thành cám ơn anh Khôi Quyền & Tuấn Dương nhé! ^^
 22. Thưa các cô chú trên diễn đàn! Do hộp thư email của cháu bị virus nên cháu xin anh ĐLM cho mượn tài khoản thành viên để vào xin các bác tư vấn ạ! Mong được thông cảm. Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu dáng người hơi thấp, tính tình vui vẻ, đang du học ở nước ngoài. Dưới cháu có 1 em trai. Cháu xin hỏi về đường học vấn & đường tình duyên của cháu ạ. Cho cháu hỏi về người chồng của cháu như thế nào ạ? Cháu tự xem sách thấy có Liêm Trinh ở cung Phu gặp Triệt là xấu dữ lắm nên cháu rất lo. Cháu có phải 3 lần đò ko ạ? Năm 2009, bạn trai cháu mất trong 1 vụ accident ở Việt Nam. Cháu rất lo số cháu khắc với người cháu yêu??? Cháu xin cám ơn ạ!
 23. Như anh Quốc Tuấn nói, đương số ko nhờ vả gì được bạn bè nhiều. Nhưng Lộc Tồn cư Nô thì có thể hiểu bạn bè giàu nhờ anh, chứ anh hok nhờ họ. Trong cung Điền thấy có Hỷ, Trù thế kia thì có thể hiểu là lúc "trà dư tửu hậu" thì bạn bè tới đông, chứ lúc gặp khó khăn thì ko thấy một mống. Mệnh Vô Chính Diệu nhưng nhờ có Tứ Linh đóng chung mà thường hay vượt qua những tai nạn, bệnh tật 1 cách lạ lùng. Nhật Nguyệt hội chiếu, Tả Hữu giáp 2 bên thì có số xuất ngoại, càng đi xa, càng thành công. Bước ra ngoài dễ gặp quý nhân, có người đỡ đầu. Tính tình tao nhã, dáng dấp sang trọng, nhận được sự tôn trọng từ người bên ngoài, có tài hùng biện. Từ vận 36 tuổi trở đi. Đường công danh thênh thang mà đi. Đương số chỉ cần lo đối ngoại chứ ko cần lo đối nội nhiều vì cha mẹ, anh em đã là 1 hậu phương vững chắc rồi. Tuy nhiên, bàn chút đỉnh về cung Thê, người vợ là trưởng nữ? Thân cư Thê nhưng hình như sau này, tay "hòm chìa khóa" của gia đình là anh chứ ko phải người vợ. Người vợ tuy có tài, đảm đang nhưng ko có tay giữ tiền cho lắm thì phải? (Nhờ anh xác nhận giúp nhé vì đây là 1 kinh nghiệm rất quan trọng.) Thân mến!
 24. Về cung Phu của Thiên Đồng có thể hiểu thế này: chồng bạn tài giỏi, thường xuyên đi công tác, thường xuyên làm việc & gặp gỡ những người có danh chức, vẻ bề ngoài sang trọng. Chính vì đi công tác thường xuyên mà 2 vợ chồng sẽ có những khoảng thời gian xa cách nhau. Nhưng chồng bạn bản tính hiền lương nên ko có gì phải bận tâm. Vấn đề là ở phía bạn: Mệnh Thiên Đồng thì tay trắng làm nên nhưng chí hướng thay đổi bất thường, đóng ở cung Mão - hành Mộc thì bạn càng có xu hướng sống bên ngoài xã hội nhiều hơn nữa. Chồng đi công tác thường xuyên, bạn cũng outside thường xuyên vì vậy đôi lúc sinh bất hòa là chuyện dễ hiểu. Được cái Thiên Đồng gặp Triệt thì cũng làm giảm bớt tính bốc đồng, hay thay đổi. Về cung Tử Tức thì bạn cần phải coi thêm trong lá số của người phối ngẫu nữa. Quan Lộc có Thiên Cơ, Hóa Khoa, Kình, Lực ko gặp sát tinh thì đương số là người có thực lực chứ ko phải là do may mắn đơn thuần. Tuy vậy, chi xài quá bạo. Nên học cách đầu tư hay nhờ chồng giữ tiền giúp chứ cơ bản là đương số ko có tay giữ tiền. Được hưởng thừa kế nhưng sau cũng phá tán hết. Vài dòng lạm bàn với Thiên Đồng.