• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Dai Lam Moc

Hội viên
 • Số nội dung

  96
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Dai Lam Moc

 1. Hi, bạn thử lùi lá số lại 1 canh giờ nhá!
 2. Cháu xin chào các bác! Cháu là Đại Lâm Mộc "xịn" đây! Hehe... Hôm rồi, cô bạn này nhờ cháu xem giúp nhưng do cháu chưa có kinh nghiệm lắm trong việc xác định giờ sinh nên đành lên nhờ các bác giúp sức để cháu có dịp học hỏi kinh nghiệm thêm. Cháu nghĩ cô này sinh giờ Sửu vì ở lá số này, đương số phải di chuyển, dọn nhà nhiều lần, thân hình hơi thấp, tính tình hoạt bát, zui zẻ vì Mệnh là Thiên Đồng và cung Huynh Đệ cho thấy đương số chỉ có 1 em trai. Xin các bác cho ý kiến! ^^ Cháu chân thành cám ơn! ^^
 3. Dạ thưa! Em rất cám ơn 2 anh Quốc Tuấn & Học Trò đã nghía sơ qua giúp em. Nhưng có 1 vấn đề thế này. Anh ĐLM thì có ý kiến là lá số này ko phải của em vì anh bảo con gái Mệnh có Phá Quân thì đáng lý phải dáng người cao, đẫy đà, và hơi trầm tính. Em hơi thấp, cao chừng 1m50 thôi. Em tả sơ về dáng người em & tính cách kèm theo lá số trước 1 canh giờ, mong mọi người góp ý thêm. - Em tính hoạt bát, vui vẻ, ưa hoạt động, hơi nhí nhố, cười nhiều. - Chiều cao thì thấp, chừng 1m50. Khuôn mặt tròn. - Từ hồi nhỏ tới khi học cấp 2, em đã theo bố mẹ dọn nhà 3 ~ 4 lần, Bắc - Nam, Nam - Bắc. Năm 2009 thì em đi du học & có dự định ở lại đây luôn. - Dưới em có 1 em trai. Đây là lá số giờ Mão mà anh ĐLM bảo là giống em:http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=ABC&date=1989,12,15,2,30&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Nhờ các bác xem giúp cháu về đường tình duyên & sự nghiệp. Xin cám ơn tất cả mọi người! Cháu mong tin bác haithienha!
 4. Nghèo thì không nghèo, chỉ có cái tiền vào tay phải thì ra tay trái. Kiếm tiền cũng dữ mà tiêu cũng dữ vì vậy mà ko tiết kiệm được gì nhiều. Bản tính bốc đồng, hay thay đổi, thích đi đây đó. Marketing có lẽ là 1 nghề phù hợp với đương số vì nghề này có tính "khoái thay đổi". Đi khảo sát thị trường thì ko biết có gọi là đi đây đó ko nhỉ? Cung Quan có Kình, Lực thì tức là ko được cấp trên nhìn nhận đúng năng lực của mình vì thế mà sinh buồn bực. Lời khuyên: Xài tiền nên có căn cơ hơn. Chấp nhận làm lính, "dưới 1 người mà trên vạn người". Lá số này khó làm người "đứng mũi chịu sào" được cho nên hãy học cách "thuận Thiên" mà sống & làm việc thì tốt hơn. Chúc vui!
 5. Mệnh có Thiên Đồng ngộ Không Kiếp thì cũng ko hay lắm nhưng nhìn chung vẫn có những thành tựu chẳng hạn như tay trắng làm nên. Không - Kiếp đi chung như thế thì may rủi đi liền nhau, kèm với Thiên Di có Thiên Lương hãm địa thì có thể luận như sau: công việc thăng tiến nhanh chóng hơn so với người khác nhưng sẽ có sự dời đổi liên tục. Có những khi thất bại, cứ ngỡ là sẽ "về hưu" sớm thì bỗng nhiên có quý nhân phò trợ hay 1 bước ngoặc gì đó mà lại có 1 con đường khác để đi tiếp. Cứ như câu "Cùng tắc biến, biến tắc thông." Đó là do anh có cung Phúc Đức rất đẹp! ^^ P/s: đừng cho ai mượn tiền nhiều nhé, rất dễ bị quỵt. Chơi trò may rủi thì ko đời nào thắng được. Vài lời lạm bàn!
 6. Cháu kính chào bác haithienha! Bác ơi, cháu đang có việc này mong bác xem qua lá số của cháu và cho cháu lời khuyên được không ạ? Lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu ở USA cũng đã 1 năm, vừa rồi về thăm nhà. Nhưng do trong thời gian ở USA, cháu bị bệnh cũ tái phát (bệnh viêm khớp) và ăn uống cũng thất thường nữa nên đâm ra sức khỏe suy kém nhiều. Gia đình cháu hiện nay cứ muốn cháu ở lại Việt Nam trị bệnh, học ngành Đông Y và làm ăn gì đó và ko đi du học tiếp nữa. Cháu cũng rất muốn sống gần gia đình nhưng cháu cứ có cảm giác cháu chưa nên làm vậy và cháu chưa thể dừng bước ở đây. Khó nghĩ quá đi mất!!! Cháu nhờ bác haithienha xem giúp cháu: 1/Cháu Thân cư Thiên Di cho nên phải đi xa lập nghiệp hoặc công việc có tính di chuyển. Nếu cháu học Đông Y ở Việt Nam thì có thể làm nên cơm cháo gì không? (Cháu cũng rất thích Đông Y) -Cái khó nghĩ của cháu ở đây là: cháu vừa thích và vừa có khả năng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn kinh doanh, nghệ thuật, đông y. Vì vậy cuối cùng cháu chẳng biết nên chọn cái gì??? :angry: 2/Bác làm ơn xem giúp cháu về bệnh tật có phải cháu có tật ở lưng hay chân gì không ạ? Cháu cũng chữa bệnh khớp nhiều năm mà chưa khỏi hẳn. Nó làm cháu thiệt thòi nhiều thứ quá! :D Cháu hỏi nhiều quá. Mong bác haithienha thông cảm và cho cháu lời khuyên. Cám ơn bác rất nhiều. Chúc bác 1 ngày vui vẻ!!!
 7. Cháu cám ơn bác Giaback vì đã có vài lời với cháu. Hihihi... Thưa bác, cháu có thắc mắc này về phần Học Thuật, mong bác giải đáp giúp. Cung Nô Bộc của cháu có Thiên Không tức là không có số nhờ bạn bè, đúng không ạ? Phiền bác giải đáp một tẹo về cung Nô Bộc của cháu. Hihihi... Cám ơn bác nhiều! :lol:
 8. Bác ơi, bác à!
 9. Kính gửi bác haithienha! Thưa bác! Cho cháu hỏi là số cháu có thể sống ở nước ngoài không ạ hay sống trong nước? Cháu dự định năm 2010 hồi hương. Bác có thể xem giúp cháu việc làm ăn của cháu trong đại hạn 22 ~ 31 có gì bất trắc không ạ? Cháu xin cám ơn bác haithienha rất nhiều. Mong tin bác! :)
 10. Cháu chào bác haithienha ạ! Thưa bác, cháu đọc sách thấy mệnh - Thân có Kình Dương đi với Hỏa Tinh, Linh Tinh thì hay bị tật ở lưng như lưng tôm, gù lưng nhưng cháu ko xác định rõ được có phải trường hợp của cháu bị như vậy không? Vì cháu đang bị đau lưng, chữa trị cũng bầm dập. Huhuhu... Không lẽ cháu phải bị tật sao chứ? :( Bác có thể coi giúp cháu chi tiết hạn của cháu năm 2010 không ạ? (từng tháng). Dạ, ý cháu là những sự kiện quan trọng thôi chứ ko phải từng li, từng tí (Hihihi, nếu coi như thế thì quá làm phiền bác haithienha rồi). Bác giúp cháu nhé! :angry: Kỳ này cháu hỏi nhiều quá, chẳng qua là do tinh thần cháu hiện giờ mông lung quá. Bệnh tật làm ảnh hưởng đến việc học, cháu nửa muốn ở VN trị bệnh và làm việc, nửa lại muốn sang USA học tiếp. :D Mong hồi âm của bác haithienha! Chúc bác 1 ngày mới vui vẻ!
 11. pó tay bác Liễu. Hé hé hé... Bạn ơi, đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng!
 12. Hihihi, ở USA, xưng hô bằng I và You đúng là dễ hơn thật nhưng cháu thấy chị trên xưng hô bác , cháu cũng được mà bác Giaback. Hihihi... Vài dòng "nhiều chuyện" với bác Giaback. Hehehe... Cháu nghĩ bác Giaback có lá số Tham Vũ đồng hành nên bác nghiên cứu cái cách này kỹ dữ. Không biết có đúng không ạ? Hihihi... Mà bác đang ở bang nào thế ạ? Cháu cũng đang ở USA, lúc trước bác và bác haithienha đã từng tư vấn giúp cháu. :wub:
 13. Tính tình khoan hòa, nhân hậu tuy nhiên có sự phóng túng, ưa thích đi du lịch. Mưu tính nhiều chuyện nhưng gặp nhiều khó khăn mà bất thành. Cẩn thận bị lừa gạt về tiền bạc. Nhở các bác vào tư vấn thêm ạ!
 14. Chào chị LNK, tôi có cảm giác như chị vào đây để khích tướng và chọc phá người khác phải không? Nếu chị muốn hậu tạ vậy tại sao chị không đi xem tử vi bên ngoài rồi tha hồ mà hậu tạ? Ở Việt Nam đâu thiếu người đang hành nghề xem tử vi đâu. Chị muốn đi hỏi thăm ai đó ở diễn đàn nào khác thì tùy, chị không nhất thiết phải la lên như thế. Các bác ở đây coi tử vi giúp mọi người mà chưa bao giờ lấy tiền thì cũng là cái tâm mà thôi chứ nếu cần cái khoản hậu tạ thì mọi người cũng đã có thể hành nghề bên ngoài rồi. Nhìn thoáng qua lá số cũng thấy chị có 1 cuộc sống bên ngoài xã hội không mấy vui vẻ gì, chỉ như 1 vỏ bọc. Bạn bè có cũng như không. Âu một phần cũng là do tính cách của chị mà thôi. P/s: Nếu khó khăn về tài chính thì tìm tới ngân hàng hoặc đến nhờ cố vấn tài chính cho lời khuyên. Tư vấn xong rồi tính tiền luôn cho tiện. Tới diễn đàn lyhocdongphuong làm gì.
 15. Anh đọc hướng dẫn của anh Phạm Thái Hòa bên trên rồi làm theo, các bác sẽ xem giúp anh!
 16. Anh muốn nhờ tư vấn về vấn đề gì thì phải nêu câu hỏi ra chứ! Anh đọc lời hướng dẫn của anh Phạm Thái Hòa ở bên trên đi nhé!
 17. Khó giàu có to nhưng về chung cuộc thì cũng có dư dả. Năm 2010 => 2012 cẩn thận lắm chuyện thị phi. Trong khoảng thời gian này, không có sự đột phá lớn trong công việc. Có khi còn gặp thêm vài bế tắc khác. Hihi, trình độ của em có hạn nên chỉ giúp anh được vài lời. Anh nhờ bác haithienha luận thêm nhé! Good luck! :P
 18. Ông chồng phong lưu, dáng người to cao. Mà bác haithienha nói đúng đó bạn ơi. Bạn yêu sớm là hơi bị lận đận đấy. Take care nhá! :P
 19. Bạn link lá số của mình lên bằng trình Tử Vi Lạc Việt nằm bên ngoài trang chủ đi. Cho vài đặc điểm của bản thân để các bác xem cho dễ bạn nhé! Good luck!
 20. Chà, chào anh Khánh. Lá số của chúng ta giống nhau ghê. Dĩ nhiên là khác vài chi tiết ở các phụ tinh và vị trí đứng của Tuần Không, Triệt Không nhưng vị trí của các sao chủ đứng trong các cung thì giống hoàn toàn. Hihihi... Có duyên nên luận cho anh vài cái nhé. Mệnh có Nhật Nguyệt đồng cung cư Sửu Mùi mà lại có Tuần Không đứng chắn thì quá là hợp cách. Là người thông minh và có địa vị xã hội. Tuy vậy, về đường Quan Lộc thì không tốt tẹo nào. Thăng giáng thất thường. Không biết anh đang làm trong lĩnh vực nào? Nếu là buôn bán - kinh doanh thì hợp lắm vì có cách Cự Cơ Mão Dậu ngộ Hóa Lộc. Anh kiểm chứng giúp vài cái cho ĐLM nhé: Nếu đã có vợ thì có phải anh kết hôn năm 27 tuổi (năm 2007). Vợ anh người nhỏ nhắn, ít tuổi hơn anh và 2 người gặp nhau ở nơi xa (xa ở đây là xa quê quán í). Anh có tật ách trên người ở lưng hoặc ở chân? Anh bị cận thị. P/s: Lần sau, nếu anh có hỏi gì thì vui lòng cho mọi người biết vài thông tin về bản thân nhé. Các bác cao nhân mà anh nhờ đa số đều là người lớn tuổi cả cho nên anh viết vài dòng cho phải phép 1 tí. ĐLM thì còn trẻ lắm cho nên anh cứ kêu tên đi nhé! :P Chúc anh vui!
 21. Bạn tính tình hay thay đổi, thiếu kiên nhẫn, thực dụng, thích sự tự do đôi khi hơi quá mà trở nên phóng túng. Về đường công danh thì thăng giáng thất thường. Hay bị đồng nghiệp quấy nhiễu. Tuy vậy, cũng là người biết sử dụng "lợi thế đặc biệt" của mình để vượt lên và có địa vị trong xã hội chứ không phải thường. Nhờ các bác khác cao tay hơn luận thêm.
 22. Bạn ơi! Link lá số lên. Để vậy thì ai biết mà coi. Bạn hỏi cho bạn thôi vì nội quy diễn đàn là chỉ trả lời cho thành viên của diễn đàn thôi. Và cái nữa, coi tử vi cũng nhức đầu lắm chứ không phải để chơi chơi vài phút vì thế bạn hỏi gì thì cụ thể câu hỏi lại. P/s: túm lại là đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Đọc phần lưu ý của anh Phạm Thái Hòa bên trên ấy!
 23. Tính cách cương cường, nóng tính. Cuộc sống dựa vào gia đình và luôn sống gần gia đình rất nhiều. Cảm xúc luôn xáo trộn, lúc vui, lúc buồn. Tình duyên hơi bị thiếu may mắn. P/s: mai mốt chụp luôn 2 tay bạn ơi. Chụp 1 tay khó coi lắm! ^^
 24. Cái link đó là lá số tử vi của bạn đấy. Bạn không biết up link nên bạn HHH đã làm giúp bạn rồi đó. Bạn muốn hỏi gì thì hãy hỏi đi và đưa vài thông tin mô tả về bản thân mình để cho các bác check cho dễ. Tui luận sơ qua cho bạn, bạn coi coi đúng ko nhá! Công danh trắc trở, học hành thì lận đận. Mệnh Vô chính diệu lại có các sao có tính chất "an nhàn" đứng thì chứng tỏ tính bạn mau chán, an phận, cứ thích tà tà mà sống, cái gì tới thì tới. Tuy vậy cũng là người khéo tay và có chất nghệ sỹ lắm. Số tuy khó tự làm giàu to nhưng cũng có phần thừa kế từ gia đình để lại. Phúc Đức hơi kém, đi xa thì hay bị "khẩu thiệt". Cái này tui cũng không biết khuyên sao? Bạn nhờ bác haithienha tư vấn thêm nhé! Bạn năng làm công tác từ thiện đi cũng hay đấy! :lol:
 25. Hihi, chào bác! Dạ, cháu thấy môn này có nhiều cái hay nên cũng tìm tòi chút ít. Mong các bác hướng dẫn thêm cho! :lol: