• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Dai Lam Moc

Hội viên
 • Số nội dung

  96
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Dai Lam Moc

 1. Hihihi, tiếp lời bác Liễu 1 tí nhé! Mệnh có Cự Cơ Mão Dậu gặp Hóa Kỵ hãm địa có Hóa Khoa thì tính khoái nói chuyện triết lý lắm và đôi khi hơi thích làm "thầy" người ta vì vậy mà lắm khi bị người khác ghét. Cẩn thận nha bạn!
 2. Chào cô! Giải đoán vài dòng mong cô yên tâm! Mệnh này thấy có Cơ Nguyệt Đồng Lương nên là người sống hiền lành, khéo tay và có đạo đức. Có chí lớn. Là người thông minh, sáng dạ (thông minh khác với khôn ngoan cô nhé!) nhưng không có nghĩa là con đường học vấn trải hoa hồng. Nhìn thì thấy hơi hiền nhưng nhờ vậy mà ra ngoài được nhiều người quý mến và tin tưởng. Không có số nhờ bạn bè. Anh bạn thường hay bị bệnh tai - mũi - họng. Số này làm công chức là hợp cách tuy vậy khi đi làm cũng gặp khó khăn với đồng nghiệp. Nếu không thích làm công chức thì có thể làm những nghề cần sự khéo tay như vẽ, may, thủ công, thợ mộc, ... Anh bạn này cũng khá là tiết kiệm. Nhìn chung, đây là 1 lá số trung bình - khá. P/s: Cháu cũng còn đang đi học thôi và cũng trạc tuổi với con cô. Chúc cô vui và bớt lo lắng nhé! :lol: Cháu "múa rìu qua mắt thợ" mong các bác cao nhân đừng giận ạ! Nếu có gì chưa đúng xin các bác góp ý thêm giúp cô trên đây.
 3. Chắc đây là khẩu khí của người có mệnh Tử - Phủ - Vũ - Tướng đấy bác Giaback ạ! :lol: Chào bạn Thái Ất v.v , tên bạn dài quá! Huxhux... Bạn muốn hỏi về vấn đề gì thì nói chứ và kèm theo vài dòng trích ngang về bản thân. P/s: Mấy bác ở đây toàn người lớn tuổi nên bạn nói chuyện ... chút xíu nhé! :lol: Tui cũng ngang ngang tuổi bạn thôi cho nên muốn xưng hô sao thì tùy.
 4. Cháu chào bác haithienha! Cách đây không lâu cháu đã từng được bác tư vấn giúp. Chắc có lẽ bác không nhớ rõ vì bác xem giúp nhiều người quá. Hihihi Cháu đang du học ở USA. Trong khoảng thời gian này, có nhiều việc xảy đến bất ngờ với cháu, tốt có, xấu có. Đôi khi cháu cũng thấy lạc lõng vì thế bác có thể xem giúp cháu hạn năm nay được không ạ? Nhìn qua lá số thì tính theo âm lịch là năm nay cháu 21 tuổi nhưng cháu không biết là khi bước qua năm Dần là cháu 22 tuổi hay phải tính đúng đến ngày sinh nhật năm sau của cháu thì cháu mới 22 tuổi nữa? Cháu xin nhờ bác giúp cháu xem hạn năm 21 và 22 tuổi nhé! Link lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 1/ Về nhà đất và tài bạch. Sắp tới cháu phải quyết định nhiều việc cũng quan trọng. :rolleyes: 2/ Về sức khỏe của cháu. Dạo này cháu bệnh liên miên. :blink: 3/ Về gia đạo. 4/ Và học hành. Cháu biết là cháu nhờ bác xem hơi nhiều nhưng cháu mong bác giúp cháu ạ! Cháu xin cám ơn bác nhiều lắm! Chúc bác và gia đình an khang!
 5. Cháu cám ơn bác haithienha đã xem giúp cháu. Nhưng bác cho cháu hỏi thêm vì có vài điểm cháu chưa rõ ạ. 1/ "Năm tới" theo ý bác tức là năm Dần hay năm Mão ạ? Qua Tết cháu mua nhà thì có được hay không? Cháu không biết là có tính tới đúng ngày sinh của cháu thì mới là qua 1 tuổi hay không? Ví dụ: Cháu sinh tận tháng 9 âm lịch, vậy tức là đến tháng 9 năm Dần cháu mới 22 tuổi hay chỉ cần bước qua đầu năm Dần là tính cháu 22 tuổi rồi ạ? 2/ Dạ, cái này thì cháu cũng mong vậy vì năm nay cháu te tua quá! Sụt tận 8kg. 3/ Dạ, cái về gia đạo này là cháu thắc mắc nhất. Bác nói: "nếu có vợ rồi thì năm tới có hỷ sự ,nếu chưa vợ thì năm tới vợ có chửa" . Thưa, có vợ rồi làm sao có hỷ nữa ạ? Mà chưa vợ thì làm sao vợ có thai được? Hihihi... Chắc do vội quá mà bác ghi nhầm câu này chăng? Ở phần này, ý cháu muốn hỏi về cha mẹ của cháu thôi ạ chứ cháu mới 21 tuổi cưới xin gì sớm vậy, hehe! :rolleyes: 4/ Dạ, về học hành thì cháu cũng phải cố gắng hơn nhiều rồi. Hihihi... Thưa bác! Cháu xin hỏi bác thêm cái này, chỉ là cháu muốn xem xem cháu suy luận đúng không, "múa rìu qua mắt thợ", mong bác haithienha đừng phật ý nhé! :lol: 1/ Có phải hạn của cháu gặp Thiên Không nên bác cho lời khuyên là cẩn thận trong làm ăn, đúng không ạ? 2/ Sức khỏe thì có địa kiếp chiếu nên suy yếu là phải. Hihi, cháu chỉ qua loa 1 tí. Mong bác đừng nghĩ gì nhé! :blink: Mong bác tư vấn thêm. Cháu cám ơn bác nhiều! P/s: bác đang ở bang nào ở USA thế ạ?
 6. Dạ thưa bác! Cháu sinh ra ở Sài Gòn - Việt Nam ạ! Hihihi Sao bác lại nghĩ là cháu sinh ra ở Thái thế?
 7. Hơ, anh bạn này! Diễn đàn này toàn những bác lớn tuổi cả đấy! Bạn nhờ người khác xem giúp mình thì cũng phải viết vài lời cho đàng hoàng chứ! Cứ nói trống trơn như thế coi sao được nhỉ!?
 8. Cháu là 1 sinh viên rất thích về văn hóa phương Đông và cháu thường hay vào website lyhocdongphuong.org để xem. :lol: Hiện nay, cháu đang có 1 băn khoăn nên mạn phép nhờ các vị cao nhân trong diễn đàn giúp đỡ. Đây là thông tin về ngày, giờ sinh của cháu: Cháu là Nam, sinh ngày 05/10/1989 (dương lịch), cháu sinh lúc 17h10, sinh ở Saigon. Hiện tại, cháu đang bị bệnh đau lưng, cháu bị bệnh này từ năm 16 tuổi. Cháu mới sang USA học được 3 tháng. Các bác có thể giúp cháu xem về bệnh tật và sự nghiệp của cháu được không ạ? :) Cháu nên sống ở đâu thì tốt ạ? Có nhiều người bảo bệnh của cháu nên sống ở USA, nhưng cháu thích sống ở Vietnam, hihihihi, ở USA buồn quá! :D P/s: cháu xin lỗi vì cháu là thành viên mới nên chưa biết cách link lá số lên thế nào. Nên cháu viết luôn cái profile của cháu ở trên luôn rồi đấy ạ! :D Cháu cám ơn các bác rất nhiều vì đã xem topic của cháu. :huh:
 9. Hihihihi, cháu rất là cám ơn bác! Cháu nghĩ bác cũng lớn tuổi hơn cháu nhiều lắm vì cháu thấy bác ghi là "sau 40 năm..." thế mà bác cứ xưng hô bạn - tớ với cháu làm cháu cũng ngại ghê! Cháu cứ sợ cháu thắc mắc nhiều quá 2 bác cũng bực mình nhưng sau khi đọc những lời tư vấn nhiệt tình của bác thì cháu rất vui (nói thẳng ra là rất khoái chí, hehehe...). Kinh doanh đi đi về về giữa 2 nơi => Cháu thấy đó là 1 ý kiến rất hay, cháu sẽ tiếp thu. Cháu sẽ cố gắng và cũng mong là sẽ được như thế! Hehehe... :D Trước mắt thì cháu sẽ ráng tốt nghiệp cái đại học đã. Hihihi... Cháu cám ơn bác Giaback và bác haithienha rất nhiều ạ! :P Chúc 2 bác luôn khỏe mạnh và nhiều niềm vui! :P
 10. Hehehe, cháu rất cám ơn bác GIABACK và bác haithienha. Nghe 2 bác nói thế thì cháu cũng thấy xôm tụ thật. Cháu chỉ còn 1 thắc mắc nhỏ nữa thôi. Chút xíu thôi. Nhờ 2 bác giải đáp giúp cháu nha! Cháu sinh ở TPHCM. Nhà cháu thì có vài mối quan hệ làm ăn ở Đà Lạt, Cần Thơ và Hà Nội. Như thế có được tính là xa nhà chưa ạ hay là phải ra nước ngoài mới được ạ? Hihihi Mong 2 bác giúp cháu thêm 1 lần này nữa thôi! :P Cám ơn 2 bác nhiều!
 11. Cháu cám ơn bác rất nhiều vì đã xem giúp cháu! Chúc bác luôn khỏe mạnh! :mellow:
 12. Bác haithienha ơi! Bác giúp cháu coi về tài bạch được không ạ? Và hạn của năm nay. Cám ơn bác nhiều nhiều!
 13. Bác ơi! Mấy hôm nay bác có khỏe không ạ? Hihihi... Thấy bác lâu quá ko xuất hiện???
 14. Dạ thưa bác! Do cháu không biết nên xưng hô nhầm cho cháu xin lỗi ạ! Bác ơi! Cho cháu hỏi thêm là vậy về sự nghiệp của cháu không rực rỡ cho lắm nhưng về tiền bạc thì sao ạ? Có đến nỗi túng thiếu, chật vật không? Và cháu nên theo nghề gì thì sẽ phát triển tốt ạ? Người vợ của cháu thì như thế nào ạ? (Bác có thể nói sơ sơ về ngoại hình.) Trong tuơng lai, cháu muốn về Vietnam thì có ổn không ạ? Cháu nghĩ bác rất bận nhưng vẫn dành thời gian xem giúp cháu. Cháu rất cám ơn ạ! :P
 15. Ah, dạ! Cháu xin cám ơn ạ! 1/ Lá số giờ Thân: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 2/ Lá số giờ Dậu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu post link lên rồi đấy ạ! :P
 16. Kính gửi Huyencodieuly! Cháu và mọi người xin cám ơn Huyencodieuly vì đã lập topic này để giúp đỡ mọi người! Cháu xin phép được khai trương topic của Huyencodieuly ạ! Cháu xin phép gọi Huyencodieuly là Cô nhé! Vì cháu nghĩ người biết coi Tử Vi thì cũng phải lớn tuổi rồi và cháu thấy nick viết là Huyenco nữa. Hihihi... Cháu sinh ngày 05/10/1989 (Dương Lịch). Giới tính: Nam Cháu sinh ở miền TPHCM - Việt Nam. Có hơi rắc rối 1 chút ở phần giờ sinh của cháu. Đó là cháu sinh vào khoảng từ 16h45 đến 17h10 nên cháu không rõ là cháu thuộc giờ Thân hay giờ Dậu ạ? Nhờ cô giúp cháu xác định rõ được không ạ? Sau đây là 1 số đặc điểm và mốc thời gian quan trọng của cháu. 1/ Cháu bị bệnh viêm khớp cột sống vào năm 16 tuổi. Có chữa trị nhiều cũng có thuyên giảm nhưng hiện nay thì lưng cháu hơi cong. Phải tập thể dục hàng ngày để cho giãn ra. :P 2/ Bị cận thị. (nhẹ) 3/ Thích đọc sách. Thích nghiên cứu 1 số đề tài khoa học huyền bí như Phong Thủy.(đọc cho biết thôi ạ, hihihi...) 4/ Tháng 2/2009 thì cháu sang USA học. Dự định học xong sẽ quay về VN. Sau khi cháu sang đây được 2 tháng thì trên lòng bàn tay trái có nổi 1 nốt ruồi ngay trên đường Trí Não. 5/ Cháu đang học về Kinh Doanh. 6/ Cháu là con một. Nhờ cô giúp cháu xem về Công Danh - Sự Nghiệp và 1 chút về Tình Duyên ạ! Cám ơn cô rất nhiều. Thân mến!
 17. Bác Phúc Anh ơi! Nhờ bác xem thử cái tên của cháu thì thế nào ạ? Cháu tuổi Kỷ Tỵ, nam. Tên là Trần Minh Nhật. Cháu cám ơn bác rất nhiều! :P
 18. Dạ, cháu cám ơn bác Phúc Anh rất nhiều ạ! Chúc bác nhiều sức khỏe! :D
 19. Ah, mấy hôm nay cháu lu bu dọn nhà nên không online. Hihihi, nghe bác luận thế, cháu cũng hơi ngán, Nhưng về nhà vẫn là nhất, cháu nhất định sẽ vẫn quay về. Cháu cảm ơn bác đã quan tâm, luận giúp cháu. :)
 20. Hi, cháu cám ơn bác haithienha đã giải đoán giúp cháu. Vậy nếu cháu vẫn về lập nghiệp ở Vietnam thì sẽ thế nào ạ? (Vì cháu vẫn muốn về sống ở Vietnam chứ không thích ở nước ngoài :lol: ) Và bác có thể nói sơ qua 1 chút về đường tình duyên của cháu được không ạ?. Mong bác giúp cháu lần nữa! :) Mà cái lá số của cháu nó cũng te tua quá bác nhỉ? Cám ơn bác rất nhiều ạ! ^^
 21. Thanks Vietha đã giúp em post lá số lên nhé! Một lần nữa, cháu xin các bác giúp cháu ạ! Cám ơn các bác rất nhiều.