• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Dai Lam Moc

Hội viên
 • Số nội dung

  96
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Bài viết posted by Dai Lam Moc


 1. KVV, lúc đầu thì cũng có chút phiền nhưng rồi cũng ổn cả, cứ đưa đón nhé, mọi chuyện sẽ tốt đẹp và dù thế nào thì cũng bình tĩnh, lấy nhu thắng cương.

  HDA, nếu có quyết tâm thì sẽ đi được, nhưng hiện tại nội lực của bạn e hơi thấp (đại ý như là chưa đủ về lượng thì không thể có được sự thay đổi về chất được). Nhanh nhất là 1 năm nữa và chậm nhất là 3 năm nữa mới có thể go abroad được.

  Cheer !

  Em rất cám ơn anh Engineer nha!

  Mấy hôm nay, em đi làm thành ra cũng hơi ít online bữa nay mới vào được.

  Nói chung, tới hôm nay thì có vẻ như mọi việc cũng tạm ổn nhưng do vết thương còn hơi đau mà em cũng hạn chế đi lại. 91 đã nói chuyện với 87 đúng như lời của anh dự đoán.

  Hihi, nhưng có vẻ như vận xui của em trong tháng này còn dai lắm thì phải. Mới sáng nay ra đường bị công an phạt. Sau đó về cửa hàng làm việc thì bị đứt tay. Người thì cứ nóng hầm hập như bị sốt í!

  Em mong anh ra tay bốc quẻ giúp cho em 1 lần nữa để xem tình hình vận xui của em khi nào thì qua đi ạ!

  Chân thành cám ơn anh nhiều! ^^


 2. Theo Ps từ Longphi thì mạn phép vào đây hành nghề tý Posted Image

  Chắc sau vụ này thì ĐLM sẽ không bị đánh hội đồng lần nữa đâu à, nhưng nếu em nói là dám làm gì đó anh chàng 86 kia thì chắc là nói trong lúc tuéc giận thôi, lúc này e đang sợ xanh cả mặt ra rồi. Nếu để gặp 86 thì 89 phải tốn công tốn sức và tốn thời gian nhiều nữa à. Sau vụ này thì tình cảm 89 + 91 sẽ lên được 1 bước mới (chắc cũng chịu khó chăm sóc 89 chẳng hạn). Theo mình đoán thì người gặp 86 sẽ là 91 và chắc cũng xảy ra vụ tranh luận nảy lửa lắm vì thế hãy chuẩn bị tinh thần nhé và nhớ là đừng đơn thương độc mã hoặc là 89 không nên kích động 91 hoặc là đừng cậy ta là đàn ông mà lại lấy sĩ diện anh hùng rơm ra với 91 nhé.

  Như Longphi đã phân tích, nên dĩ hòa vi quí với cả 86 và 91 thì sẽ tốt hơn, còn ngược lại thì a khẳng định với e là e sẽ lại bị THƯƠNG lần nữa cho mà xem.

  Cheer !

  Em xin chân thành cám ơn Longphi và Engineer!

  @Engineer: Đinh Mão là sinh năm 1987 anh/chị ơi. Hi, em không biết phải xưng hô anh hay chị nên viết thế, đừng trách em nhé!

  Thực tế ra, đánh nhau là điều chẳng ai muốn cả. Sợ là điều tất nhiên và em cũng không phải thuộc loại sĩ diện hay anh hùng rơm để ra vẻ mà đi gây sự đánh nhau tiếp đâu anh/chị ơi vì đánh qua, đánh lại thế nào mà không thương tích. Hơn nữa em cũng đã xác định là giải quyết ôn hòa chứ ko tranh chấp đánh nhau nữa. Chị lo là mình nghĩ vậy mà đối phương không nghĩ vậy thôi à, hixhix...

  Nhưng, có 1 việc thế này, đó là "địch trong tối, ta ngoài sáng". Bạn em thì đôi khi đi làm về trễ, đoạn đường cũng hơi vắng, em đưa đón cô ấy hộ. Nhờ anh/chị bói giúp em 1 quẻ nữa xem có gì bất trắc không ạ!

  À, và cho em hỏi thêm 1 điều, bạn gái em có dự định đi du học. Mong anh/chị gieo giúp bạn gái em 1 quẻ xem việc đi du học của cô ấy có thành công không vì đây là điều cô ấy rất mong muốn và em cũng ủng hộ.

  Em mong hồi âm của anh chị, cô chú! ^^

  Cám ơn mọi người !


 3. Kính chào các cô chú.

  Cháu xin phép nhờ cô chú dùng LVĐT tư vấn giúp cháu 1 chuyện ạ.

  Cháu sinh năm Kỷ Tị, có 1 người bạn gái sinh năm Tân Mùi. Bạn trai cũ của bạn gái cháu ghen với cháu nên vừa rồi chặn đường "choảng" nhau với cháu, làm cháu phải nhập viện khâu mấy mũi. Ban đầu, cháu tức lắm vì "ý đông hiếp ít" nhưng cháu lại suy nghĩ nếu bây giờ trả thù thì ân oán không bao giờ dứt được nên cháu dự định sẽ nói chuyện riêng với anh bạn này nhưng chưa liên lạc được. Chỉ thấy người này cố tình hăm dọa làm bạn gái cháu sợ.

  À, anh chàng này sinh năm Đinh Mão các bác ạ!

  Cháu mong nhận được lời giải đáp của các bác là cháu nên xử sự ra sao trong chuyện này & sẽ phải giải quyết nó trong bao lâu để ổn thỏa ạ!

  Chân thành cám ơn!


 4. 1/ Hiện nay, cháu đang làm việc với 1 nữ đại diện người Mã Lai của 1 nhãn hàng thực phẩm của nước ngoài.

  Cháu nhờ các bác bốc giúp 1 quẻ xem cháu có thể thỏa thuận thành nhà phân phối ở Việt Nam của nhãn hàng này không ạ? Và việc có thể sẽ phải kéo dài bao lâu?

  -Giờ sửu ngày 6/4 năm Tân Mão: quẻ Cảnh Đại An=> việc bạn muốn sẽ được như ý, Tử Lưu Niên: Việc này kéo dài từ 6 đến 9 tháng nữa

  2/ Cháu có kế hoạch mở 1 cửa hàng bán sinh tố vào cuối năm. Nhờ các bác cho cháu 1 quẻ xem việc này có tốt không ạ?

  - Kinh Tốc Hỷ: Bạn sẽ không mở cửa hàng theo như mong muốn

  Không biết các huynh đệ, tỷ muội ra được quẻ gì cho bạn Đại Lâm Mộc ạ?

  Hihi, chân thành cám ơn bạn Rin86 nha!

  Bạn Rin có thể tư vấn giúp cho ĐLM thêm 1 điều này nữa nha!

  Cửa hàng Cafe hiện nay của ĐLM đang kinh doanh bao giờ thì có thể chia lãi được? Lãi có đủ huề vốn hay không?

  Thanks Rin86 nha! ^^


 5. Cháu xin chào các bác!

  1/ Hiện nay, cháu đang làm việc với 1 nữ đại diện người Mã Lai của 1 nhãn hàng thực phẩm của nước ngoài.

  Cháu nhờ các bác bốc giúp 1 quẻ xem cháu có thể thỏa thuận thành nhà phân phối ở Việt Nam của nhãn hàng này không ạ? Và việc có thể sẽ phải kéo dài bao lâu?

  2/ Cháu có kế hoạch mở 1 cửa hàng bán sinh tố vào cuối năm. Nhờ các bác cho cháu 1 quẻ xem việc này có tốt không ạ?

  Cháu chân thành cám ơn các bác ạ! http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/1.gif

  Hix, các bác tư vấn cho cháu với!


 6. Cháu xin chào các bác!

  1/ Hiện nay, cháu đang làm việc với 1 nữ đại diện người Mã Lai của 1 nhãn hàng thực phẩm của nước ngoài.

  Cháu nhờ các bác bốc giúp 1 quẻ xem cháu có thể thỏa thuận thành nhà phân phối ở Việt Nam của nhãn hàng này không ạ? Và việc có thể sẽ phải kéo dài bao lâu?

  2/ Cháu có kế hoạch mở 1 cửa hàng bán sinh tố vào cuối năm. Nhờ các bác cho cháu 1 quẻ xem việc này có tốt không ạ?

  Cháu chân thành cám ơn các bác ạ! http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/1.gif


 7. Đầu tiên xin cảm ơn luận của bác quynhnguyen ah.con không biết gian môn là vị trí nào,điạ các ở đâu nhưng khắc mẫu thì có đấy ah.kê nhãn theo hiểu biết hạn chế của con thì là mắt gà ? mắt trong hình (hình thứ 2) là mắt có tô vẽ 1 đường sát mí mắt và hơi kéo lên phía đuôi,chưa kể còn có đeo contact lens ah.theo như lời luận của bác thì chắc con không cần thiết phải xóa nốt ruồi này đúng không ah,xin cảm ơn bác 1 lần nữa

  Trên mũi có 2 nét cắt ngay lỗ mũi thì làm nhiều, tiêu xài cũng rất kinh khủng khiếp. ^^

  1 person likes this

 8. nhờ các bác xem giúp cháu về đường sự nghiệp tiền tài và điền trạch trong cuộc đời như thế nào ạ

  đây là lá số của cháu

  http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

  mong các bác có thời gian rảnh thì ngó qua xem hộ,cháu xin cảm ơn nhiều ạ

  1 lá số thiệt là dữ dội. Bạn đang làm kinh doanh à?

  Người có lá số này tính cách liều lĩnh, dễ dàng tham gia vào các phi vụ làm ăn to lớn.

  1 person likes this

 9. Cháu cám ơn các bác đã xem bài viết của cháu ạ!

  @Bác haithienha: trên "cây súng" và dưới "viên đạn" luôn đấy ạ, hihihi... (mong bác đừng trách, cháu dùng từ thô bĩ)

  @Bác quynhnguyen: hihi, cháu thì thấy chưa đào hoa tới độ vậy đâu ạ! :P

  updateeee


 10. Cháu cám ơn các bác đã xem bài viết của cháu ạ!

  @Bác haithienha: trên "cây súng" và dưới "viên đạn" luôn đấy ạ, hihihi... (mong bác đừng trách, cháu dùng từ thô bĩ)

  @Bác quynhnguyen: hihi, cháu thì thấy chưa đào hoa tới độ vậy đâu ạ! :P


 11. Vậy thì phải kiếm thêm ít nhất là hai người nữa. Con số ba là con số của sự hoàn chỉnh,nên không phát triển được. Trong một cuộc sống phát triển mà không phát triển có nghĩa là tan rã và sụp đổ. Điều này bất lợi trong mọi vấn đề - tất nhiên cả trong kinh doanh.

  Dạ, cháu rất cám ơn bác Thiên Sứ đã bỏ công tư vấn cho cháu. Mấy hôm nay, cháu bận quá nên ko vào diễn đàn được.


 12. Không hùn ba người. Có người thứ tư bao giờ cũng tốt hơn. DLM tuổi gì?

  Ui bác Thiên Sứ, cháu cám ơn bác đã nghía qua cho con.

  Dạ, thực tế, thì chỉ có cháu và người nam kia hùn vốn thì, còn 1 người cộng sự kia thì cháu thỏa thuận chia cổ phần 5% cho cô ấy.

  Cháu: nam - 1989

  Cộng sự: nữ - 1985

  Người đầu tư: nam - 1971 hay 1972 gì đó vì người này ko nhớ rõ năm sinh của mình.

  Cổ đông thì cháu - 40, anh kia - 60, cộng sự được chia 10/100.

  Cám ơn bác Thiên Sứ lắm ạ! ^^


 13. Cháu và 1 cộng sự đang thực hiện 1 dự án kinh doanh nhưng thiếu vốn. Vừa rồi có 1 người muốn góp vốn đầu tư. Sáng mai cháu sẽ phải quyết định hợp tác hay không. Người này đã từng quen biết nhìn thì nhiệt tình nhưng ko biết bên trong thế nào.

  Cháu thì rất tin vào khoa Lạc Việt Độn Toán của diễn đàn ta, xin các bác cao thủ cho cháu 1 quẻ để đoán cát - hung cho việc này. Liệu hợp tác có bền chặt được hay không? Và việc kinh doanh có thành công tốt đẹp hay không? Cháu là nam giới, sinh năm Kỷ Tị.

  Chân thành cám ơn các bác tiền bối ạ! ^^

  P/s: các bác có cần tuổi của 2 người kia không?


 14. Hohoho, bác Học Trò trả lời bừa nha!

  Anh Quốc Tuấn oy, anh giải thích xem những cách kết hợp sao nào tạo ra kết luận như vậy cho em với!

  Thực ra thì cháu lập topic này là để hỏi thêm 1 số vấn đề về học thuật nên mong các bác chỉ giáo cho với ạ!

  Cách Nhật Nguyệt đồng tranh Sửu Mùi là cách cháu gặp ở nhiều người. Nhưng sách nói có Hóa Kỵ vào thì tốt, sáng ra. Có Tuần án thì càng tốt hơn nữa. Nhưng cháu vẫn không hiểu tốt hơn là tốt thế nào?

  Như cháu Nhật Nguyệt đồng tranh ở Sửu có Xương - Khúc, Khôi - Việt, Hóa Kỵ luôn, học hành lận đận, tự thấy mình thông minh nhưng thi cử thì tệ hại. Làm ăn thì bị cản trở liên tục. Lúc trước, bác haithienha & bác Giaback có nói cháu phải đi xa. Nhưng cháu không hình dung nổi đi xa cách nơi mình sinh ra bao xa là đủ???

  Còn cách Cự Cơ Mão Dậu - Song Hao nữa! Sách thì nói là giàu có to nhưng có vài thầy thì bảo là "tôi xem vài người có cách đó thì chỉ đủ ăn thôi." Hehe, làm cháu cũng chẳng biết thế nào?

  Nói tóm lại, trong đại vận này, mong các bác cao thủ cho cháu 1 lời khuyên xem cháu nên làm gì bây giờ? Tự thấy mình bế tắc kinh! >_<

  Hì, càng đọc sách về Tử Vi càng thấy hay nhưng phải chi có 1 bác nào chỉ điểm thêm cho cháu thì hay biết mấy!!!

  Mùa Xuân vui vẻ diễn đàn oy! ^^


 15. Cháu sinh mùng 6/9/ Kỷ Tị (âm lịch)

  Cháu dự định sửa chữa quán cafe của mình vào tuần sau (26/12/2010 ~ 02/01/2011)

  Nhờ các bác tư vấn giúp cháu trong khoảng thời gian này có ngày nào tốt nhất ạ? Và cả giờ khởi công nữa ạ!

  Cháu xin cám ơn mọi người rất nhiều!

  Chúc diễn đàn luôn phát triển! ^^