• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Linhmoon

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  16
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Linhmoon

 1. http:// Cháu xin chào các chú các bác trên diễn đàn. Cháu là kẻ ngoại đạo xin nhờ các chú các bác giúp cháu và xin bỏ qua nếu cháu có hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn. Hai vợ chồng cháu cùng tuổi ất sửu Vợ sinh ngày 8 tháng 2 năm 1986 dương lịch tức 30 tháng 12 ất sửu âm lịch. Chồng sinh ngày 22 tháng 1 năm 1985 dương lịch, tức ngày 2 tháng 1 ất sửu âm lịch. Con trai đầu sinh 24 tháng 5 năm 2012 dương lịch - Nhâm thìn Con gái thứ hai sinh ngày 1 tháng 7 năm 2018 dương lịch - Mậu Tuất. Cháu không biết xem hướng nhà thì theo tuổi chồng hay tuổi vợ, theo người quyết đoán trong gia đình hay cứ phải theo tuổi người chồng, vì trong nhà mọi chuyện cháu là vợ đều giải quyết và quyết định hết. Cháu xin các chú các bác chỉ điểm cho tụi cháu tìm hướng nhà hợp tuổi giúp vợ chồng cháu hòa thuận yêu thương nhau. Hiện tại gia đình cháu ở trong ngôi nhà hình chữ U có phòng ngủ vợ chồng ở một cạnh chữ U lại có nhà vệ sinh ngay ở góc Tây Nam (cháu có hình đính kèm). Cháu có người bạn nói đây là hai điều đại kị cho tình cảm vợ chồng. Đúng thật là hai năm gần đây hai vợ chồng thấy tình cảm nhạt nhòa cãi vã, có người thứ ba thứ tư, rồi hiện tại còn muốn chia tay nhau. Xin các bác các chú chỉ điểm cho cháu có thể sửa nhà được hay có cách hóa giải gì không. Nếu cháu chuyển nhà mới thì nên chọn nhà theo hướng nào cho hợp tuổi vợ chồng cháu. Hiện tại cháu tuyệt vọng quá vì hai vợ chồng trục trặc, cháu rất cần các chú các bác cứu vớt. Cháu cảm ơn rất nhiều ạ. Linh
 2. kính chào các bác. kính mong bác giúp gia đình cháu ạ. Chồng sinh 22 tháng 1 năm 1985 dương lịch Vợ sinh 8 tháng 2 năm 1986 dương lịch (30 tháng 12 năm ất sửu âm lịch) Con đầu trai sinh 24 tháng 5 năm 2012 dương lịch Con gái thứ hai sinh 1 tháng 7 năm 2018 dương lịch. xin bác tư vấn sinh con út năm nào ạ. cảm ơn bác rất nhiều ạ
 3. Cháu không biết chú có còn tư vấn phong thủy cho topic này nữa không nhưng cháu thật sự rất cần sự giúp đỡ của chú để giúp vợ chồng cháu. Cháu tin sửa phong thủy sẽ giúp vợ chồng cháu yêu thương nhau như xưa. Chúng cháu đang ở bờ vực ly hôn rồi. Cháu là kẻ ngoại đạo xin nhờ chú cháu và xin bỏ qua nếu cháu có hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn. Hai vợ chồng cháu cùng tuổi ất sửu Vợ sinh ngày 8 tháng 2 năm 1986 dương lịch tức 30 tháng 12 ất sửu âm lịch. Chồng sinh ngày 22 tháng 1 năm 1985 dương lịch, tức ngày 2 tháng 1 ất sửu âm lịch. Con trai đầu sinh 24 tháng 5 năm 2012 dương lịch - Nhâm thìn Con gái thứ hai sinh ngày 1 tháng 7 năm 2018 dương lịch - Mậu Tuất. Cháu không biết xem hướng nhà thì theo tuổi chồng hay tuổi vợ, theo người quyết đoán trong gia đình hay cứ phải theo tuổi người chồng, vì trong nhà mọi chuyện cháu là vợ đều giải quyết và quyết định hết. Cháu xin chú chỉ điểm cho tụi cháu tìm hướng nhà hợp tuổi giúp vợ chồng cháu hòa thuận yêu thương nhau. Hiện tại gia đình cháu ở trong ngôi nhà hình chữ U có phòng ngủ vợ chồng ở một cạnh chữ U lại có nhà vệ sinh ngay ở góc Tây Nam (cháu có hình đính kèm). Cháu có người bạn nói đây là hai điều đại kị cho tình cảm vợ chồng. Đúng thật là hai năm gần đây hai vợ chồng thấy tình cảm nhạt nhòa cãi vã, có người thứ ba thứ tư, rồi hiện tại còn muốn chia tay nhau. Xin chú chỉ điểm cho cháu có thể sửa nhà được hay có cách hóa giải gì không. Nếu cháu chuyển nhà mới thì nên chọn nhà theo hướng nào cho hợp tuổi vợ chồng cháu. Hiện tại cháu tuyệt vọng quá vì hai vợ chồng trục trặc, cháu rất cần các chú các bác cứu vớt. Cháu cảm ơn rất nhiều ạ. sơ đồ nhà Trước cửa[URL=http://s273.photobucket.com/user/dieulinhluong/media/D413588D-F86B-49AC-9367-91EFBE990C0E_zpsyrplfmvd.jpeg.html][/URL]Phòng khách[URL=http://s273.photobucket.com/user/dieulinhluong/media/1DD9C690-EB7A-4FC2-B3FD-30CF7CFFD705_zpsoq6gigpr.jpeg.html][/URL]Phòng ngủ hai vợ chồng[URL=http://s273.photobucket.com/user/dieulinhluong/media/7753B4F9-B221-4103-9BA5-6E189BB88696_zps9fywol8m.jpeg.html][/URL]Mặt Phía sau nhà[URL=http://s273.photobucket.com/user/dieulinhluong/media/45029D04-431B-4ECE-8E9D-02663D840241_zpselexcugw.jpeg.html][/URL] Linh Bạn liên hệ với Sư Phụ Nguyễn Vũ Diệu nhé: FB: https://www.facebook.com/thiensu.lacviet
 4. http://q Đây là hình vẽ đẹp hơn của nhà ạ
 5. Xin nhờ các thầy tư vấn, Cháu tên là Lương Thị Diệu Linh Giới tính Nữ Sinh ngày 08 tháng 02 năm 1986 dương lịch Tức ngày 30 tháng 12 năm 1985 âm lịch, ất sửu Giờ sinh 17:30 giờ dậu. Link lá số: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Lương+Thị+Diệu+Linh&date=1986,2,8,17,30&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Thông tin thêm: - Cháu là con duy nhất trong gia đình - Tháng 8/2014 cháu đỗ đại học - Tháng 9/2013 ra nước ngoài sinh sống - Tháng 6/2011 lập gia đình - Tháng 5/2012 sinh con trai đầu lòng - Tháng 5/2013 mổ thay khớp háng bên trái Cháu được bác sĩ chỉ định mổ khớp háng bên phải vào tuần sau ngày 11 tháng 3 năm 2016. Cháu muốn xin các thầy tư vấn cho cháu về công việc và sức khoẻ năm nay ạ. Cháu định nghỉ công việc hiện tại để làm phẫu thuật sau đó tìm công việc khác. Liệu năm nay nếu cháu nghỉ có tìm được công việc mới không ạ? Liệu ngoài ca phẫu thuật này ra năm nay cháu còn hạn gì về sức khoẻ không ạ? Vì năm ngoái tháng 12 cháu đã phải nhập viện một lần rồi, tốn rất nhiều tiền của gia đình. Cháu mong các thầy tư vấn. Cháu xin cảm ơn ạ. Tôi muốn nhờ các thầy tư vấn về công việc vận hạn năm 2009
 6. Cháu sin lỗi đã gõ nhầm năm ạ - Cháu là con duy nhất trong gia đình - Tháng 8/2004 cháu đỗ đại học - Tháng 9/2009 ra nước ngoài sinh sống - Tháng 6/2011 lập gia đình - Tháng 5/2012 sinh con trai đầu lòng - Tháng 5/2013 mổ thay khớp háng bên trái
 7. Các bác xem giúp gia đình cháu với ạ: Chồng: ngày 2 tháng 1 năm 1985 - Theo Âm Lịch - Mạng hải trung kim Vợ: ngày 30 tháng 12 năm 1985 - Theo Âm Lịch - Mạng Hải Trung Kim Con trai đầu: ngày 4 tháng 4 nhuận năm 2012 - Theo âm lịch - mạng Tich Lich Hoa Cháu định sinh thêm 1 em bé nữa, các bác xem hộ cháu sinh em bé năm nào thì tốt đẹp ạ. Cháu cảm ơn các bác.
 8. Cháu chào các bác các chú trên diễn đàn a. Cháu muốn nhờ các chú em giúp cháu lá số của cháu ạ. Cháu xa quê hương cố gắng mưu sinh vất vả quá, năm nay cháu cố gắng nhiều mà không thấy có gì khả quan nên muốn nhờ các chú các bác chỉ điểm cho cháu để sớm có thành quả ạ. Cháu là nữ, sinh ngày 08 tháng 02 năm 1986 dương lịch, lúc 17:30 chiều. Chồng cháu sinh 22 tháng 01 năm 1985 dương lịch, không rõ giờ sinh. Con trai cháu sinh 11 giờ 04 phút sang, ngày 24 tháng 05 năm 2012. Cháu là con gái duy nhất trong gia đình. Thấp bé, da trắng, ưa nhìn. Khi còn ở với cha mẹ rất khỏe mạnh. Năm 2009 đi học nước ngoài thì khởi phát bệnh nặng. Hiện tại cháu đang ở My, đang cố gắng ở lại đây, cháu mới làm đơn xin thẻ xanh không biết có đạt được mục đích không ạ. Trước kia cháu rất khỏe mạnh, nhưng từ năm 2009 đến nay cháu bị bệnh, ốm yếu luôn. Cháu phải làm gì để có sức khỏe trở lại ạ? Vì cháu là người đi làm chính trong gia đình, chồng cháu vẫn đi học, con còn nhỏ ạ. Lá số của cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Luong+Thi+Dieu+Linh&date=1985,2,8,17,30&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Lá số con trai http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguyen+Quy+Quang+Huy&date=2012,5,24,11,4&year=0&gender=m&view=screen&size=2 Cháu cảm ơn các bác các chú a.
 9. ĐÂY LÀ LÁ SỐ CHÍNH XÁC CỦA CHÁU Ạ. Cháu xin lỗi vì đã up lá số sai ạ. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Luong+Thi+Dieu+Linh&date=1986,2,8,17,30&year=0&gender=f&view=screen&size=2
 10. Cháu không biết cách edit bài nên cháu gửi thêm một vài sự kiện lớn bằng cách reply ạ. Một số sự kiện lớn: - Cưới chồng ngày 10 tháng 06 năm 2011 dương lịch - Sinh con tháng 5 năm 2012 - Thay khớp háng - đại phẫu thuật tháng 5 năm 2013 - Tốt nghiệp tháng 12 năm 2013 - Xin được việc làm tháng 5 năm 2014
 11. Chú Thiên Luân ơi giúp gia đình cháu với: Cháu muốn sinh em bé năm 2014 này. Chú tư vấn giúp cháu với, nếu được thì cháu còn phấn đấu cho kịp năm nay ạ. Chồng: ngày 2 tháng 1 năm 1985 - Theo Âm Lịch - Mạng hải trung kim Vợ: ngày 30 tháng 12 năm 1985 - Theo Âm Lịch - Mạng Hải Trung Kim Con trai đầu: ngày 4 tháng 4 nhuận năm 2012 âm lịch - mạng Tích Lịch Hoả Nội dung xin tư vấn: Dự định sinh con năm 2014 có tốt không? Nếu không thì sinh con năm nào thì tốt cho công việc của hai vợ chồng cháu? vì hai vợ chồng cháu cùng mệnh kim đã "sinh khuyết" rồi, làm ăn khó khăn chú ạ.
 12. Chú Hạt Gạo Làng ơi, chú giúp cháu với.
 13. Em cảm ơn anh chuotpeo ạ.Em là người ngoại đạo nên không biết về LHTP ạ. Nhưng em đã tra theo đường link trong topic. Em sẽ đặt câu hỏi lại ạ. Chú Thiên Luân ơi giúp gia đình cháu với: Chồng: ngày 2 tháng 1 năm 1985 - Theo Âm Lịch - Mạng hải trung kim Vợ: ngày 30 tháng 12 năm 1985 - Theo Âm Lịch - Mạng Hải Trung Kim Con trai đầu: ngày 4 tháng 4 nhuận năm 2012 - mạng Tích Lịch Hoả Nội dung xin tư vấn: Dự định sinh con năm 2014 có tốt không? Nếu không thì sinh con năm nào thì tốt? Cháu xin cảm ơn ạ.
 14. Chú Thiên Luân ơi giúp gia đình cháu với: Chồng: ngày 2 tháng 1 năm 1985 - Theo Âm Lịch - Mạng hải trung kim Vợ: ngày 30 tháng 12 năm 1985 - Theo Âm Lịch - Mạng Hải Trung Kim Con trai đầu: ngày 4 tháng 4 nhuận năm 2012 - mạng Trường Lưu Thuỷ Nội dung xin tư vấn: Dự định sinh con năm 2014 có tốt không? Nếu không thì sinh con năm nào thì tốt? Cháu xin cảm ơn ạ.
 15. Kính chào chú Hạt Gạo Làng, Cháu là kẻ ngoại đạo nhưng rất tin vào phong thuỷ nên hay vào diễn đàn đọc. Cháu rất khâm phục các bác trên diễn đàn ngoài kiến thức uyên sâu còn có cái tâm giúp đời giúp người rất quý. Hôm nay cháu muốn nhờ chú ra tay giúp cháu về phong thuỷ căn hộ cháu mới ở. Vì trước đây cháu không biết nên ở một căn hộ phạm hướng tuyệt mệnh, gặp bệnh hiểm nghèo tưởng sắp chết thì may có người nói cho là ở hướng phạm. Giờ cháu mới chuyển sang nhà mới nên có nhiều điều rất lo lắng sợ phạm phong thuỷ lại gặp bất trắc cho cả mình và gia đình. Gia đình cháu gồm vợ chồng và một con trai nhỏ. Chồng sinh ngày 22 tháng 1 năm 1985 (mồng 2 tết năm Ất Sửu) Vợ sinh ngày 8 tháng 2 năm 1986 (ngày 30 Tết năm Ất Sửu) Con trai sinh 24 tháng 5 năm 2012 (cháu chỉ biết là vào tháng 4 nhuận năm Nhâm Thìn) Cửa chính nhà cháu hướng 248-251 độ Tây (cháu dùng la bàn của Iphone ạ), trước cửa có cái cột vuông màu trắng là trụ của ban công tầng trên (Nhà cháu ở khu thuê trọ, nhà cháu tầng 1, trước cửa có cầu thang thẳng lên tầng 2) "> Bếp là hướng 113 độ Đông Nam (cháu cũng dùng la bàn iphone ạ) Vợ chồng con cái cháu ở phòng ngủ 1, cửa hướng 89 độ Đông, phòng ngủ thứ 2 là một anh bạn Hàn Quốc cũng sinh năm 1985. "> Cháu muốn hỏi chú là: - Nhà cháu ở hướng này có hợp tuổi không ạ? Nếu có cột trước cửa thì có sao không ạ? cách hoá giải ạ? Nhà cháu cũng bị đối cửa với nhà đối diện. Cách hoá giải là gì ạ? - Cửa nhà cháu lớp ngoài màu trắng, lớp bên trong (cửa thật) sơn màu đỏ đậm có hợp tuổi không ạ? Vì không được phép sơn lại cửa nên cháu muốn biết có cách nào hoá giải không ạ? - Bếp nhà cháu có cần phải kê lại không ạ? Nếu không kê được thì hoá giải thế nào ạ? - Buồng ngủ hai vợ chồng cháu quay về hướng đông có ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng cháu không ạ? Hai vợ chồng cháu không cãi nhau to bao giờ nhưng rất hay cự nự, điều qua tiếng lại với nhau. Cháu hay nghĩ nên rất buồn. - Nhà cháu có 3 cửa số hươngs Tây và xây không vuông vắn, bị lẹm có ảnh hưởng đến sức khoẻ con của cháu không ạ? - Chú ơi chú thấy có điều gì phạm phong thuỷ chú chỉ giúp cháu với vì hai vợ chồng cháu lập nghiệp xa quê hương tổ quốc, không có người thân giúp đỡ nên rất vất vả, lại trải qua 4 năm vừa rồi cháu ở nhà phạm tuyệt mệnh nên kinh tế rất kém. Chú chỉ giúp vợ chồng cháu để có thuận lợi trong sự nghiệp với ạ. Cháu cảm ơn chú.