• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thiên Phú

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  75
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Thiên Phú

 1. Trong pháp tu Mật Tông Phật Giáo, việc chọn Thầy rất quan trọng; nó sẽ quyết định con đường đi và đích đến của hành giả! Tùy Duyên vậy. Tuy nhiên xin Quý Vị hãy cẩn thận khi tìm hiểu về Đức Phật Kim Cang Trì đời thứ III và đặc biệt cẩn thận khi vào trang tuyên pháp (tuyenphap.com). Thông tin tham khảo: - Hãy hỏi thăm những người thật sự hiểu biết về thông tin này; - Vào google gõ từ khóa trên; - Và hãy làm theo lý trí và con tim của mình. Kính!
 2. Xin trả lời những nội dung thư gởi qua e-mail có liên quan đến đề mục này: * Bạn Nguoivosu: - Thienphu đã chú nguyện và sẽ chú nguyện thêm một thời khóa nữa (cũng như cầu xin sự gia trì của Chư Phật, Chư Bồ Tát) cho Ông của Bạn và cả gia đình Bạn. - Vì không có địa chỉ e-mail cụ thể nên tôi xin mạn phép trả lời chung ở đây (tất nhiên là vẫn đảm bảo vấn đề tế nhị); xin mạn phép Bạn! - Trường hợp Ông của Bạn nếu các dữ liệu (thông tin Bạn cung cấp) đều đúng thì cũng chỉ rơi vào trường hợp Trùng nhưng nhẹ nhất. - Trùng Tang là có thật, và từ bao đời nay vẫn là nỗi ám ảnh trong dân gian. Tuy nhiên Vị Thần Trùng không phát huy vai trò của mình trong trường hợp người vừa qua đời được Vãng Sanh. - Cách hóa giải Trùng Tang thì trong dân gian có vài cách và phần lớn đều liên quan đến nhà Phật. - Có một cách rất khả thi khi mà con cháu phát hiện "sự việc" muộn (trễ): Người Hành Giả tu tập theo Mật Tông trì tụng Thần Chú (Mantra) vào cát rồi đem rải vòng quanh mộ, không những người thân sẽ vô sự mà người mất cũng được thăng lên những cõi cao. (Phương pháp này phải được truyền dạy từ các vị Thầy. Thienphu đã từng được học qua, nhưng trên các diễn đàn thường gây những chuyện tranh cãi không đáng có, nên không tiện nêu ra (sợ phiền lòng Thầy Tổ)). Tôi chỉ xin giản lược: Cát: được rửa sạch; Số lượng cát: vừa đủ dùng; Số biến trì tụng: 1.080 biến; Thần chú: ......................................... (THẦN CHÚ ĐẠI NHẬT NHƯ LAI ĐẠI QUÁN ĐẢNH QUANG) (Có sử dụng thủ ấn)). - Sự cầu nguyện, chú nguyện và xin nhận được sự gia trì của Chư Phật, Chư Bồ Tát theo phương pháp cầu nguyện của các dòng truyền thừa theo truyền thống Tây Tạng cũng mang lại nhiều lợi lạc (Dòng Nyingma hay sử dụng). * Một e-mail khác: Trong phần trước, Thienphu có đề cập đến vấn đề: tổng số bát nhang thờ cúng trong nhà nên lẻ (1, 5, 9) không nên chẵn. (Lưu ý: lẻ nhưng không phải là 3, 7, 11, ...). Có Bạn đã hỏi: Có tính bát nhang Ông Công - Ông Táo không? Trả lời: Tính tất cả các bát nhang và các vật dụng để cắm nhang hiện có trong căn nhà. Có những căn nhà có những vật dụng (lon, chai, lọ, ...) để cắm nhang ở trước nhà, sau nhà... những món này cũng được tính nếu là một điểm để cắm nhang thường xuyên. Có những nhà hay cúng rằm/mồng một (sóc/vọng), hay đám giỗ... nên cũng tạo ra những bát nhang để đặt lên bàn cúng, cúng xong nhổ chân nhang cắm nơi khác rồi đem đặt vào góc, chờ khi có dịp cúng lại mang ra sử dụng. Trường hợp này cần xem xét cẩn thận nếu có ảnh hưởng đến tổng số bát nhang hiện có trong nhà. Đối với trường hợp này, xin tư vấn: hãy lấy một cái ly, đổ gạo vào, rồi đặt lên bàn cúng, dùng làm bát nhang, cúng xong lấy gạo đó nấu cơm ăn, ly thì mang ra dùng bình thường. Kính!
 3. Chậm trả lời là vì Sư Phụ bận rộn và do sức khỏe đấy Bạn ạ. Mọi việc đều tùy duyên, Bạn không nên vội buồn. Thiên Phú vì quá bận nên rất ít khi vào, nay vào thì trả lời ngay đây. Thiên Phú có ý kiến thế này: - Hóa Bát Nhang về căn bản là Động (Động ở đây không có nghĩa là tiêu cực, là ghê gớm gì lắm đâu; Động là không tĩnh, tức là có sự biến chuyển). Sự chuyển này cũng có thể là tích cực hoặc tiêu cực. Thông thường khi Hóa Bát Nhang thì Chuyển Tích Cực. Cho Thiên Phú thay mặt Diễn Đàn xin chia sẻ nỗi niềm đau buồn (về Tang của Ông) với gia đình Bạn: Cầu chúc Ông của Bạn được Giải Thoát và Vãng Sanh Cực Lạc! Bạn không cho biết Ông của Bạn tuổi gì nên không nhận biết sự ra đi của Ông có phạm gì hay không. Ngày ấy cũng được nhưng có những sai phạm nho nhỏ (Ngày 18 là ngày không lành và ngày Bính Tý này là ngày sát chủ). Cầu mong là lành vậy! Gia đình Bạn tổ chức nghi lễ tang có chu toàn không; trong 49 ngày sau khi qua đời này rất quan trọng đối với người vừa mất, quyết định con đường và đích đến của Họ. Vậy Bạn kiểm điểm lại xem đã lo cho Ông như thế nào?! Kinh kệ (Kinh Thủy Sám, Kinh Địa Tạng, ...) và sự tu tập, tích lũy công đức, phóng sanh (cá - chim), hồi hướng của con cháu sẽ quyết định sự tốt xấu cho Ông. Nếu có thiếu sót thì phải tranh thủ làm ngay, cho dầu chỉ còn (chỉ được) là 01 ngày. Và nếu đã trễ thì cũng vẫn phải làm, may ra! Ở đây, trường hợp của Bạn không xấu nhưng là một thông điệp nhắc nhở (trông mong ở con cháu). Ngoài ra, tôi còn vừa nhận được thông điệp phụ: Mọi người trong gia đình (bên Nội) phải thực sự yêu thương và đoàn kết, cẩn thận trong từ 60 - 120 ngày sắp đến. (Nói vậy không hẵn đã là hung Bạn nhé. Phải phân biệt vậy để bình tâm. Vạn sự duy tâm tạo!). Tôi sẽ chú nguyện và cầu nguyện cho Ông Nội và Gia đình Bạn trong thời khóa công phu đêm nay. Nếu Bạn không ngại thì có thể đưa thông tin (tên và tuổi) lên bài này; nếu ngại thì nhắn tin; nếu ngại nữa thì tôi vẫn chú nguyện và cầu nguyện được (tuy nhiên không linh ứng bằng). Mọi người trong gia đình Bạn nên trụ vào lời Niệm Phật "Nam Mô A Di Đà Phật" hoặc Trì - Niệm Chú "Om Ma Ni Pad Me Hum"; vào cuối ngày hồi hướng công đức trì niệm ấy cho Ông Nội và Chúng Sanh Mười Phương Pháp Giới! Chúc Gia Đình Bạn vạn sự lành! Kính!
 4. Những bài viết của thienphu11 đã đăng trên các trang web khác Hôm nay, ngày 02.10.2010, là ngày thứ tư liên tiếp những cơn mưa to liên tục trút xuống miền Trung, đặc biệt là tỉnh Quảng Nam. Một vùng thấp trên Biển Đông tiếp tục mạnh lên, phát triển và tiến gần vào đất liền, gây nên tình trạng mưa phùn kéo dài suốt ngày đêm, nhiệt độ vì thế mà mỗi ngày mỗi hạ thấp. Một lần nữa, đoàn hành hương Nhất Bộ Nhất Bái của Đại Đức Thích Tâm Mẫn lại phải trải qua hoàn cảnh nhẫn nại đi dưới cơn mưa phùn, gió lạnh. (Tình trạng hôm nay tệ hơn lúc vượt qua Đèo Cả (Khánh Hòa - Phú Yên) vì mưa nặng hạt hơn và nhiệt độ đã hạ thấp). Những người yêu nước Việt, yêu Hà Nội đang mong ngóng một thời tiết thích hợp cho Đại Lễ Kỷ Niệm Thăng Long - Hà Nội. Phải chăng vì thế mà mây mưa, vần vũ đã phải chuyển quân xuống oanh tạc miền Trung?! Phải chăng Bề Trên đang thử sức chịu đựng của Đại Đức?! Đoàn hành hương Nhất Bộ Nhất Bái của Đại Đức Thích Tâm Mẫn vẫn cần mẫn vượt từng mét đường dưới mưa để cán mốc 50% chặng đường hành hương. Chỉ còn 6-8km nữa đoàn sẽ đến thành phố Tam Kỳ.
 5. ĐẠI ĐỨC THÍCH TÂM MẪN ĐÃ VƯỢT 50% HÀNH TRÌNH “NHẤT BỘ NHẤT BÁI” Đại đức Thích Tâm Mẫn đã hoàn thành 50% lộ trình hành hương trong đại nguyện về nguồn: cuộc hành hương nhất bộ nhất bái, dài hơn 1.800km từ chùa Hoằng Pháp (Tp.HCM) đến núi Yên Tử (Quảng Ninh). Những ngày này, rất quan trọng đối với Đại Đức Thích Tâm Mẫn: - Thực hiện hành trình lễ nhất bộ nhất bái ngay trên quê hương. - Đón sinh nhật của mình. - Hòa cùng niềm hân hoan của Dân tộc nhân Đại Lễ Kỷ Niệm Năm Thăng Long - Hà Nội. - Vượt qua mốc 50% của cuộc hành trình. Đại đức Thích Tâm Mẫn đang tiến gần về thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam), địa danh có điểm trung tâm của nước Việt; cách chùa Hoằng Pháp (Tp.HCM) 900km trên tổng số hơn 1.800km hành trình. Xin nói thêm về địa danh Tam Kỳ: Trên bản đồ hình chữ S của Việt Nam, ta dễ dàng nhận ra Tam Kỳ nằm ngay điểm trung tâm (giữa). Tam Kỳ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ; Tam Kỳ cách Hà Nội khoảng 900km (về phía Bắc); cách Tp.HCM 900km (về phía Nam). Sau gần 08 tháng (từ Mồng 2 (Tết) tháng Giêng năm Canh Dần đến nay, 22.08.Canh Dần), Đại Đức Thích Tâm Mẫn đã Lễ Bái và Niệm Phật trên đoạn đường 900km. (Kế hoạch của hành trình: Vượt 1.800km trong vòng 04 năm). Tính phản biện xã hội sự kiện là khá cao. Đồng cảm, tôn vinh, ngưỡng mộ có; đã kích cũng có. Khen - chê thì lắm nhưng có một điều ta không thể phủ nhận là công đức hóa độ chúng sanh trên suốt dặm đường thiên lý mà đoàn đã đi qua (nhất là ở những nơi “Cung Đường Tử Thần” trên quốc lộ 1A (AH1). Nhân dịp này, kính chúc Đại Đức Thích Tâm Mẫn và các Thị Giả dồi dào sức khỏe, thượng lộ bình an, thực hiện thành công đại nguyện. Cầu xin Ơn Trên gia hộ cho Đại Đức Thích Tâm Mẫn và các Thị Giả! Nam Mô A Di Đà Phật! Thienphu.
 6. Cũng chỉ là hiện tượng hóa chân nhang thôi! Xin tham khảo các bài viết về hiện tượng "hóa chân nhang" đã có trên trang này!
 7. Vùng đất nghèo được đề cập đến này là vùng đệm giữa hai tỉnh Bình Định và Phú Yên. Cách đây đúng một năm, một cơn lũ đã xóa trắng cả một làng trong khu vực này. Từ mấy năm nay, nếu có dịp ngược xuôi trên đường sắt Bắc Nam, khi qua vùng này lữ khách có thể chiêm ngưỡng những vạt rừng nham nhở, loang lổ trắng xóa vì hiện tượng sạt lở đất đá trên các lưng núi, đồi nghèo trơ trọi, vắng bóng cây rừng. Tuy nhiên lần này, hiển hiện rõ chữ IN thì quả là lạ. Nhưng tác phẩm này là do con người (các tiều phu/cư dân khu vực) gián tiếp tạo nên!
 8. Hình dạng đất nước ta rất đặc biệt. Đà Nẵng nằm ở vị trí trung tâm (nghĩa đen); Và còn gì hơn thế nữa chăng?! Dân gian ta nói chung, người Quảng - Đà nói riêng có biết câu: "Anh ơi súng bắn cái đùng Trời ơi! Nó chiếm Vũng Thùng mất thôi!" Vâng! Đã hai cuộc chiến tranh, Pháp rồi Mỹ lần lượt đánh chiếm nước ta và khởi đầu bằng bước đổ bộ vào bờ biển (Vũng Thùng) Đà Nẵng. Chính vì thế mà Trung Quốc bằng mọi giá giành (cướp) lấy các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nhằm làm bàn đạp tấn công sau này. Quan niệm người Trung Quốc không chuộng các cái tên Hoàng Sa, Trường Sa. Cho rằng kém lành, nên đã đổi tên các quần đảo này. Và cũng quan niệm rằng: Ai chiếm các quần đảo ở Biển Đông, người ấy nắm được Thái Bình; Ai nắm được Tây Nguyên người đó nắm cả ... khu vực! Nay Tàu Sân Bay ghé thăm khu vực (sát ngay ... nách Hoàng Sa), Trung Quốc đã chột dạ, chính Trung Quốc đã ... rước Voi về! Nhưng Trung Quốc còn tiến hành những chiêu độc mà không mấy người Việt ta biết trước: Hàng hóa và những con người mang yếu tố Trung Quốc đã, đang và sẽ thực hiện dài dài những chương trình mà người Trung Quốc gọi là "chương trình trăm năm". Nam Tiến luôn là mục đích sống của Tàu từ mấy nghìn năm nay và nó sẽ không dễ dàng từ bỏ! Chào mừng USS George Washington đến Việt Nam!
 9. Cảm ơn Sư Phụ rất nhiều! Học trò được đọc nhiều tài liệu về Hoàng Sa - Trường Sa, đọc nhiều lần về "trận chiến ngày 14/3/1988 tại Trường Sa"; Thế nhưng mỗi lần đọc lại là ... "Bỗng dưng muốn khóc"! Triệu lần cảm ơn các Anh Hùng!
 10. Vâng xin cảm ơn Bác Liêm Trinh! Nghe nói rằng Cáo Bạc sanh sản nhanh và có biệt tài bắt chuột (chỉ ghiền món chuột); ngoài ra không có thông tin gì thêm. Rất cảm ơn thông tin cảnh báo của Bác! Đây là một sự thật! Một số thế lực thù địch luôn tìm cách đưa vào đất nước chúng ta những Động - Thực - Vật Xâm Hại và cũng tìm cách thu mua đi những Động - Thực - Vật Thiên Địch (có ích), như rùa, rắn, mèo, ... Nhân tiện xin cảnh báo (thêm) về vấn nạn Rùa Tai Đỏ: Một Động Vật Xâm Hại: sanh sản cực nhanh, tạp ăn, gây xâm hại môi trường ... nhất thế giới! Thế mà lại có người nhập và đặc biệt là cấp phép cho nhập; và lại nhập đến gần cả trăm tấn kia đấy! Các nhà khoa học của ta chưa có công trình nghiên cứu nào về các vấn đề này. Thường là họ đi sau và hay phát biểu vội vã. Ví dụ như: Thử đề cập đến một vấn đề rất nóng mà cũng rất nguội: Liệu có hay không một loại thuốc (ít nhất là một) gây kích dục?! (Giả sử như: Vô tình uống phải một ly nước mà đối phương đã pha vào đấy loại thuốc kích dục nào đó, và sau đó là không làm chủ mình để rồi "dại ... vài phút"!). Hiện nay, các nhà khoa học, các bác sĩ chuyên khoa, các bác sĩ giỏi đều có chung một câu trả: "Hảo huyền", hay "viễn vông", hoặc "viễn tưởng". "Làm gì có chuyện ấy!". Sự thật thì nó đã xuất hiện và tồn tại tại Việt Nam (ít ra là tại các thành phố lớn) ít nhất là 20 năm (theo Thiênphu tôi được biết); Đã gây hại, gây họa không biết bao nhiêu con người, bao gia đình. Xuất xứ hàng hóa: Trung Quốc; Chủng loại: vài loại (với nhiều giá thành và công năng khác nhau). Thế mới biết những hiểm họa mà dân gian vẫn cảnh báo ở "ly nước ngoài đường". Kính!
 11. Có hàng trăm loại rắn nhưng được phân thành hai nhóm: Lành và Độc. Phần lớn các loại rắn đều được xem là một trong những loài vật Thiên Địch (có chức năng truy tìm (để làm thức ăn cho mình) các loài vật thường gây xâm hại đến cuộc sống, như: chuột, rết, côn trùng ... và thậm chí là ... rắn lớn nuốt rắn bé (trong đó có rắn lành (lớn) ăn cả rắn độc (nhỏ)). Chính vì vậy mà có lúc Việt Nam không hiểu tại sao Trung Quốc lại thu mua ào ạt, mua giá cao, mua không hạn chế số lượng Rắn và Mèo. Mua thì ta bán vậy. Mọi ngóc ngách của từng thôn xóm đều có người rảo bước tìm mua Mèo và Rắn để cho chúng xuất ngoại. Thế rồi ngay sau đó, Việt Nam lại nhận thấy nạn chuột bỗng bùng phát và trở thành đại họa. (Đức Phật đã dạy: nên làm lành lánh dữ, thế mà Tàu Ô nào có nghe, chỉ rắp tâm "truy sát" người Việt. Việc gì đến đã đến, Trung Quốc sau đó cũng bỗng nhiên bị nạn "Chuột ... tặc". Bùng phát chuột, chuột tàn phá bao nhiêu là vùng miền của bọn Tung Của. Nhưng nó cũng biết tính, chúng đã cho phát triển đàn Cáo Bạc để diệt chuột. Mỗi ngày một chú Cáo Bạc sẽ có thể măm măm 20 chú chuột có kích cỡ ... ngoại hạng Anh.) Cách nhận biết, phân biệt rắn lành và rắn độc có lẽ mọi người đều biết, nhưng nhân đây xin cho Thienphu được phép nhắc lại; Lưu ý về nhưng đặc trưng dễ nhận thấy: - Rắn Lành: vẫn linh hoạt trong môi trường bình thường vào ban ngày, đầu bình thường (bầu). - Rắn Độc: không linh hoạt vì không nhìn thấy tốt do thị lực giảm sút vào ban ngày, đầu nhọn hình tam giác. Có những lập luận gắn một số loài rắn, một chủ thể rắn cụ thể (trong hoàn cảnh cụ thể) với Tâm Linh là có, là đúng và được nhiều người xác nhận nhưng cũng chỉ là ngày xưa, hai mươi năm trở lại đây thì không có trường hợp nào ghi nhận. Có lẽ Thần Linh cũng kinh những ... "Nhậu ... tặc".
 12. Không chỉ riêng sự việc này mà có thể nói trong mọi việc, khi ta cẩn thận thì gần như có thể kiểm soát tốt tình hình. Vậy Bạn chỉ cần nhắc nhở mọi người là an tâm rồi! Tiện đây cho Thienphu xin lỗi! Gần đây bận quá, áp lực công việc cao nên hôm qua ghé thăm, xem bài xong ngồi gõ trả lời một hồi rồi đi, nay trở lại đọc bài, thấy bài viết của mình có vài lỗi chính tả. Thật sơ suất quá! Xin thành thật xin lỗi! Kính Thienphu
 13. Về Duy Tâm - Tâm Linh thì rắn là cát tường, may mắn, điềm lành (ví dụ: mộng thấy rắn; xuất hành, khởi hành, khởi sự nhìn thấy rắn, gặp rắn; trúng số mà số đuôi là 32 hay 72; gặp hình tượng, biểu tượng của rắn (phù chú "Ngũ Độc Trùng"; ...). Xét về Khí Học thì có một số loài động vật rất nhạy cảm về khí: Như Cóc, Chó, Mèo, Chim, Bướm, Rắn.... + Chó nhạy cảm với khí tốt (và tượng trưng cho cát). + Mèo nhạy cảm với khí xấu (và tượng trưng cho hung). ... Trường hợp của Bạn xin lưu ý: - Rắn vào nhà là cát khi và chỉ khi: đấy phải là rắn lành (tức không phải là rắn độc). Bạn vừa nêu lại là Rắn Cạp Nong (Cạp Nia) - một loại cực độc. Suy luận: - Có thể tại khu vực đang có sự xâm hại (biến đổi lớn làm ảnh hưởng) đến môi trường sống của chúng; Ví dụ: phát hoang, khai phá.... - Nhà Bạn/khu vực có nguồn thức ăn phong phú; Ví dụ: chuột, cóc, nhái... * Nếu không chỉ là trong nhà bạn mà là cả khu vực cùng có rắn xuất hiện, với số lượng, tần suất cao thì cần cảnh giác với các nguy cơ thiên tai tiền ẩn như: động đất, lũ lụt, sạt lỡ đất, hạn hán, cháy rừng, ... Biện pháp: _ Nhắc nhỡ mọi người đề cao cảnh giác việc bị rắn cắn, xâm hại. (đặc biệt cẩn thận với giường nằm, mùng, mền, chiếu, gối). _ Suy nghỉ chín chắn với việc sau đây: Thông thường phương án giết rắn (độc) được ta nghĩ đến trước tiên tuy nhiên nên cẩn thận, dân gian kỵ việc này vì bảo rằng: thông thường nó có đôi có cặp và thậm chí có ... cả bầy đàn; nó sẽ trả thù?!. Nghe nói (chỉ nghe nói): đã có trường hợp không tiên lượng được hậu quả này mà đã có gia đình phải trả giá. Chúc Bình An!
 14. Hạnh phúc hay đau buồn đều do tâm tạo. Mong Cô tịnh tâm để bảo đảm sức khỏe và chăm lo sắp xếp công việc! Sự lo lắng, phiền muộn là rất không nên cho một người (Đức Phật gọi đây là nỗi sợ hãi) rất cần được giải tỏa và giải tỏa ngay lập tức! Ý kiến của con trình bày qua bài viết chưa có tính thuyết phục cao nhưng tất cả những gì con muốn làm, muốn gởi đến Cô là mong Cô an tâm. Hậu sanh chúng ta luôn thầm hỏi: Liệu chúng ta có hoàn toàn làm chủ, kiểm soát được số phận, sự an nguy của bản thân hay không?! Theo Thiên Phú là hoàn toàn có thể! Vì, Cổ Nhân dạy: Con người chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi Nhân - Duyên - Nghiệp - Quả (hay vắn tắt hơn: Nhân - Quả). Không Thầy Bà nào, Đạo Pháp nào trực tiếp giúp cho ta một cuộc sống với chất lượng cao hơn hay thấp hơn mà thực tế là chính bản thân ta Vượt ... Vũ Môn thông qua quá trình Tu - Tập, Tu - Học và Tu – Hành. Sự thể hiện, sửa đổi của bản thân ta chắc chắn sẽ được Phật – Thánh ghi nhận và cuộc đời ta vì thế mà sẽ tốt đẹp hơn. Quay trở lại với chuyện của Cô: Những việc Cô đã làm (những đóng góp, bài viết, những kiến thức) cho mọi người, cho Diễn đàn; những thông tin thể hiện qua chữ ký của Cô; những suy nghĩ, quan điểm của Cô cho thấy Cô là người đang thực hiện Tu – Học theo Pháp Môn cao nhất của Phật Pháp: Pháp Môn Niệm Phật/Pháp Môn A Di Đà. Cô đã gieo Nhân tốt, Cô lại đang Tu – Tập tốt, vậy Cô sẽ chuyển được Nghiệp thôi. Vậy nếu cho dầu có chuyện gì không hay xảy đến thì: Nếu nặng sẽ thành nhẹ, chuyện nhẹ thì sẽ thành không đáng kể. Cầu chúc Cô và Gia đình sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thịnh vượng! Cầu Chúc Linh Hồn Ông được Vãng Sanh Miền Cực Lạc! Kính! Thiên Phú
 15. - Cúng thất lần thứ 7 (tuần 49 ngày) là rất cần cho người vừa qua đời. Mai về sau tốt hay xấu là nhờ/do nghi lễ này. - Nghi lễ pháp đàn nên đầy đủ, đúng thủ tục; phải có Sư/Tăng chủ trì. Sư trụ trì, cao tuổi, cao tăng đức độ thì tốt hơn. - Trừ trường hợp quá khó khăn thì có thể tổ chức thực hiện nghi lễ đơn giản; còn không thì phải cố gắng để thực hiện cho người đã khuất. Ngày này rất quan trọng, còn những lễ nghi sau đó (tuần 100 ngày, giáp năm, hết (mãn) khó, giỗ..) là không còn bức thiết đối với người đã vãng. - Người sống sao thì ngày đã vãng vẫn vậy; tức ngày trước xem trọng lễ nghi, thích sự hoàn mỹ, hay là dễ dãi thì nay cũng giữ nguyên tâm tánh như vậy. (Hành lang: Cô có bảo: Cô đang trăn trở về điều kiện để thực hiện nghi lễ! Vì hoàn cảnh, nên khi được tin Ông mất nơi đất khách, quê người, xa xôi cách trở, các thúc bá, huynh tỷ, muội đệ của Nhà Ta đành dành tấm lòng thành bùi ngùi tiễn đưa Cụ, và gởi lời chia sẻ nỗi buồn đau đến Cô và Quý Quyến! Nay có dịp, những mong Cô và Quý Quyến cho Mọi Người Trong Nhà có Cơ Hội “xắn tay” bày tỏ, giúp việc. Kính mong Cô và Quý Quyến chấp thuận! Kính mong Achau là người lĩnh xướng! (Tất nhiên là khi Cô và Gia đình cho phép; Chúng ta phải tùy thuộc vào phong tục tập quán). Khi có người chủ xướng, Cả Gia Đình Lý Học Đông Phương sẽ đáp lời! # Bát nhang hóa lúc 0h (giờ Tý; giờ thiêng): điềm lành và chứa nhiều ẩn ý; Cháy âm ỷ: Cát. # Xét về ngày 04.06. Canh Dần: Có thể khẳng định toàn bộ quá trình hóa bát nhang được xem là đã bước qua ngày 05.06. Canh Dần (ngày thứ Sáu, ngày Đinh Mão). - Tuy là ngày Nguyệt kỵ (mọi người ở dương gian kỵ) nhưng lại là ngày của Vua (bậc Thiên Tử) và ngày cõi âm trọng dụng. LÀNH. - Ngày Mão: trong tháng Sáu là ngày Tốt (theo Đổng Công): Ất Mão, Tân Mão: rất tốt Đinh Mão (cũng như các Mão còn lại): tốt vừa. - Ngũ hành của ngày: Thủy (theo Lạc Việt); Hỏa (theo Cổ thư). Vậy đây là Lửa lành. - Sao: Cang (cát). - Trực: Thành (Đại cát). - Vòng sao Thanh Long: Thiên Đức Hoàng Đạo (Đại Cát). - Sinh khắc Can – Chi: Thoa nhật (cát). - Lục diệu: Lưu niên; - Cửu tinh: Cửu Tử (cát); - Giờ: Canh Tý: Tư mệnh Hoàng đạo (Cát); Nhìn chung là lành. - Sự việc hóa bát nhang tiếp vào lúc: 21h15 ngày 07.06. Canh Dần: chỉ là nhắc việc; tuy nhiên cả ngày lẫn giờ đều là Hoàng Đạo. Mọi việc đều Thuận – Lành cả thôi. TIỂU KẾT: LÀNH. * Bốc Dịch: Ta có quẻ: Địa Lôi Phục - Lời Quẻ: Phục: Hanh, xuất nhập vô tật, bằng lai vô cữu. Phản phục kỳ đạo, thất nhật lai phục, lợi hữu du vãng. - Tạm dịch: Trở lại: Hanh thông. ra vào không gặp tai nạn, bạn bè sẽ lần lượt tới, không lầm lỗi nữa. Vận trời phản phục (tráo đi trở lại), cứ bảy ngày thì trở lại, hành động việc gì cũng có lợi. - Diễn nghĩa: Khí dương bây giờ trở lại, cho nên hanh thông. Người quân tử (dương) ra vào tự do, không bị tai nạn; rồi sẽ có các hào dương khác kéo nhau tới, cũng như bạn bè tới, không còn lầm lỗi nữa (ý muốn nói; sau quẻ này sẽ tới quẻ Lâm, có hai hào dương ở dưới, rồi tới quẻ Thái, có ba hào dương ở dưới, tới quẻ Đại tráng (4 hào dương) quẻ Quải, (5 hào dương) quẻ Càn (cả 6 hào đều dương), thế là sáu quẻ dương cứ tăng lần. Đó là vận phản phục của trời đất, cứ bảy ngày thì trở lại. Chữ nhật (ngày) ở đây thay cho chữ hào; bảy ngày mới trở lại vì sau quẻ Càn, tới quẻ Cấu, một hào âm sinh ở dưới 5 hào dương, ngược lại với quẻ Phục (một hào dương ở dưới 5 hào âm), lúc đó mới hết một vòng.(1) Thoán truyện giảng thêm: Sở dĩ ra vào không bị tai nạn, bạn bè kéo tới, không còn lầm lỗi, vì tượng của quẻ: nội quái Chấn là động, ngoại quái Khôn là thuận; hoạt động mà thuận theo đạo trời đất thì tốt. Cái đạo của trời đó là tĩnh lâu rồi thì động, ác nhiều rồi thì thiện, có vậy vạn vật mới sinh sôi nẩy nở. Xem quẻ Phục này thấy một hào dương bắt đầu trở lại, tức là thấy cái lòng yêu, nuôi dưỡng vạn vật của trời đất (kiến thiên địa chi tâm). Đại tượng truyện bảo các vua đời xưa tới ngày đông chí, ngày mà dương bắt đầu sinh (tượng của quẻ Phục: sấm nấp ở dưới đất) thì đóng các cửa ải, không cho khách đi đường và con buôn qua lại, mà vua cũng không đi xem xét các địa phương, là có ý muốn yên lặng để nuôi cái khí dương mới sinh. TIỂU KẾT: LÀNH. * Xin gieo quẻ (Xin Thái Thượng Lão Quân): được nhất âm, nhất dương. TIỂU KẾT: LÀNH. * Quẻ Quỷ Cốc Tiên Sinh: Được quẻ Mệnh: Tất cả các việc đều rất tốt, duy cần cẩn tắc những sự việc: cẩn thận với những người đang bệnh trọng, già yếu, tai nạn, những người đang cạnh tranh, hiềm khích, việc bao đồng. TIỂU KẾT: LÀNH. KẾT LUẬN: LÀNH. Hạnh phúc hay đau buồn đều do tâm tạo. Mong Cô tịnh tâm để bảo đảm sức khỏe và chăm lo sắp xếp công việc.
 16. Những thông tin truyền đạt từ bài viết trên là ý kiến của Bề Trên thông qua các Nhà Ngoại Cảm (rất đáng được tham khảo; tuy nhiên không nên đặt nặng lắm!). TUY NHIÊN, cá biệt trong trường hợp của Cô là: LÀNH. Trở lại phần việc Cô đang quan tâm: Giả định: Đây chỉ là đáp án cho Cô khi ( lúc bấy giờ) tâm trí Cô đang muốn "liên lạc" với Gia Tiên về việc "nên chăng...". Thông điệp mà Gia Tiên của Cô gởi đến là: Rất nên tổ chức ngày cúng thất lần thứ 7 cho Cụ. Đây là việc RẤT TRỌNG của Cụ ở giai đoạn nhạy cảm chuyển (thế) giới này. Xin nhắc lại là: LÀNH; nhưng phải xem xét lại việc tổ chức cúng thất lần 7; Thông điệp phụ: Cô nên xông/đốt một cái gì để tẩy uế căn nhà đang ở (bột/thuốc (xông) tẩy uế). Xin nói cho rõ ràng hơn để tránh hiểu nhầm: căn nhà ta đang ở thường hay bị "uế" bởi nhiều tác nhân, chứ không hẵn nghe uế là trăn trở đến điều gì to tát lắm! Kính! Thiên Phú
 17. Kính Cô! Cháu bận quá, vậy nên tạm thời cháu chưa trả lời ngay cho Cô được; Vả lại đây là việc trọng của gia đình Cô nên cháu không thể (không nên) trả lời bừa, cháu sẽ phải thỉnh thị ý kiến của Ơn Trên (thông qua phương pháp Tịnh Tâm - Thiền Định) vào các cung giờ thiêng trong ngày hôm nay và ngày mai (Ngọ, Dậu, Tý, Mẹo), trong ngày mai cháu sẽ phát biểu ý kiến của mình (bằng phương pháp Cảm Ứng). Cháu cần thêm thông tin (nếu có); Ví dụ: Cô có thể cho biết nhang hóa như thế nào thông qua bài viết sau (bài viết này cháu có viết ở một chủ đề khác ở Diễn đàn, nay xin trích dẫn để tiện bề tham khảo). BÀI VIẾT CŨ: "Thienphu xin trả lời: + Tổng số Bát Nhang trong tư gia nên lẻ - không nên chẵn. Tốt nhất là 05 hoặc 09, ... + Ban thờ Gia Tiên nên có 03 Bát Nhang: * Ở giữa là Bát Nhang Tổ Tiên. * Bên Trái là Bát Nhang Tổ Cô (người rất linh thiêng, trông coi Tộc Họ (12 Vị Tiên Cô)). * Bên Phải là Bát Nhang Tổ Cậu (các Chư Vị Thần Linh (thông thường là 06 Vị)). + Hóa Bát Nhang thường ứng nghiệm với 03 trường hợp như sau: * Hóa từ trên xuống (và hóa toàn bộ): Tốt. * Hóa từ dưới lên (chân/gốc (phần dưới) nhang bị cháy, phần trên còn lại và ngã lung tung sang bên): Hung. * Hóa một phần và gây cháy xém những chân nhang còn lại: Bề Trên gởi thông điệp: nên xem xét lại mọi việc trong gia đình, đã có điều gì đấy bất ổn. + Trường hợp Bạn nêu không nằm trong trường hợp đầu mà có thể là trường hợp cuối! Thông qua phương pháp cảm ứng, Thienphu cho rằng Bạn và gia đình có/nhận phúc đức từ Bề Trên (có thể là Phật/Thánh/Gia Tiên), có tài nhưng ít thôi, trong tương lai gần phải cẩn thận mọi việc, xem xét lại việc Tổ Tông, thờ cúng, mồ mả, ... Chúc An Lành, Hạnh Phúc và Thịnh Vượng!" LINK: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...c=14842&hl= Kính! Thiên Phú
 18. Chính vì thế mà chúng ta mới phải đi Nghiên cứu và Thực hành Tâm linh. Có theo chân (hay trực tiếp đi tìm người thân) các đoàn tìm hài cốt thì ta mới "sáng" thêm một số vấn đề về Tâm linh. "Họ" vẫn tồn tại bên ta, bên con cháu "Họ", "Họ" gợi mở những hướng đi nhưng "Họ" lại tạo nên những chốt chặn then chốt để thách thức, thử thách lòng người, lòng thành con cháu. Chính vì vậy đòi hỏi chúng ta phải luôn tự động viên "Cố lên, Cố lên! Tiến lên". Hãy cố gắng, đối đãi nhau bằng tấm lòng! Rồi một ngày ta sẽ có được thứ mà ta mong mỏi kiếm tìm. Kính! Thiên Phú
 19. Kính Thầy và Cả Nhà! Mỗi ngày, con lại lượm lặt, góp nhặt thêm được những mẫu chuyện về lòng nhân từ, về tính nhân bản Việt, về nghĩa đồng bào và về lòng tôn kính của con dân Việt đối với các Tiền Nhân (nói chung) và Đại Tướng Võ Nguyên Giáp hằng tôn kính (nói riêng). Thời gian qua, và nhất là hai năm gần đây, cả Dân Tộc Việt Nam đều hướng lòng mình, bày tỏ sự quan tâm đến sức khỏe của Đại Tướng. Học trò may mắn gặp được những người con Việt rất yêu kính Đại Tướng; Học trò được biết: những người Việt Nam đang tu tập trong bộ môn Năng Lượng Dưỡng Sinh (Trường Sinh Học, Nhân Điện, Cảm Xạ, Thiền, Yoga, ...) hằng đêm, vào cung giờ thiêng (23h00 - 01h00) đều dành một phần bài tập (thời gian) quán tưởng, hồi hướng về Đại Tướng. Điều này, với nhiều người cho là không thực tế, không hiệu quả nhưng xét về Năng Lượng Dưỡng Sinh thì đây được gọi là phương pháp Cảm Xạ Từ Xa. Hiệu quả, thực tế đến đâu thì không biết nhưng những việc làm ấy, tấm lòng ấy cũng nên (hay rất đáng) để chúng ta ghi nhận. Dám mong ngày càng có nhiều hơn những người con yêu Đại Tướng để những mong Đại Tướng dồi dào sức khỏe và trường thọ! Kính!
 20. Kính Bác Lái Đò! Cho em đăng ký 01 La Kinh Lạc Việt ạ. Cảm ơn Bác! Chúc Bác sức khỏe và thành công!
 21. Chỉ mang tính góp ý, mong Bạn đừng hiểu nhầm! Anh Kim Đồng Làm liên lạc Mang thư mật Rất tài tình ... Ở Diễn nhà ta thì có Anh Thiên Đồng và Anh Ấy giúp Bạn đấy! Bạn cảm ơn lại nha! Anh ấy chờ! Nhân tiện, ghẹo Bạn Chil một tí: "Chúc ChiLe vượt qua vòng bảng" HiHi!
 22. Thienphu xin trả lời: + Tổng số Bát Nhang trong tư gia nên lẻ - không nên chẵn. Tốt nhất là 05 hoặc 09, ... + Ban thờ Gia Tiên nên có 03 Bát Nhang: * Ở giữa là Bát Nhang Tổ Tiên. * Bên Trái là Bát Nhang Tổ Cô (người rất linh thiêng, trông coi Tộc Họ (12 Vị Tiên Cô)). * Bên Phải là Bát Nhang Tổ Cậu (các Chư Vị Thần Linh (thông thường là 06 Vị)). + Hóa Bát Nhang thường ứng nghiệm với 03 trường hợp như sau: * Hóa từ trên xuống (và hóa toàn bộ): Tốt. * Hóa từ dưới lên (chân/gốc (phần dưới) nhang bị cháy, phần trên còn lại và ngã lung tung sang bên): Hung. * Hóa một phần và gây cháy xém những chân nhang còn lại: Bề Trên gởi thông điệp: nên xem xét lại mọi việc trong gia đình, đã có điều gì đấy bất ổn. + Trường hợp Bạn nêu không nằm trong trường hợp đầu mà có thể là trường hợp cuối! Thông qua phương pháp cảm ứng, Thienphu cho rằng Bạn và gia đình có/nhận phúc đức từ Bề Trên (có thể là Phật/Thánh/Gia Tiên), có tài nhưng ít thôi, trong tương lai gần phải cẩn thận mọi việc, xem xét lại việc Tổ Tông, thờ cúng, mồ mả, ... Chúc An Lành, Hạnh Phúc và Thịnh Vượng!
 23. Sẽ mần đấy các Bác ạ! Ngày mai mới quyết nhưng đã an. Bài này, chúng ta đã lạm bàn rồi. Bên ngành Cơ Yếu có quan tâm đến những bài có nội dung đại loại như thế này đấy. Mong mọi người dừng ở đây. Shin - Rân - Sên (cao tốc của Nhật) chúng ta mần không nổi thì chúng ta mần một cái cao tốc tầm ... tầm của "Bạn Vàng". Đã cho người đi tham quan rồi. Biết đâu đấy! Họ hứa chất lượng ... sẽ cao mà giá cả lại phải chăng; nếu cần bớt thêm chút nữa, kẹt quá thì sẽ cho trả chậm ... Dù gì thì cũng hữu hảo, xóm giềng ... Mong an bình!
 24. Thành Kính phân ưu! Thành kính chia buồn cùng Cô và Gia đình! Nguyện cầu linh hồn Ông được vãng sanh miền cực lạc! Kính! Thiên Phú.
 25. Xin chào Lôi Chấn Thủy! Cảm Xạ Học là những nấc thang dẫn dắt vào con đường về với Thế giới Tâm Linh; và Phong Thủy (có thể) được xem là công cụ hỗ trợ. Xin chào mừng đến với chương trình đào tạo những nhà nghiên cứu Phong Thủy Lạc Việt Lý Học Đông Phương của Sư Phụ Thiên Sứ! Dám mong Huynh sẽ thành công như những người đi trước! Achau sẽ giúp Huynh được nhiều nhiều đấy! Chúc Lôi Chấn Thủy thành công! Kính!