• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thiên Phú

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  75
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Thiên Phú

 1. Trong những ngày này, cư dân Thành phố chúng ta không khỏi ngạc nhiên vì sự vắng bóng của những người tàn tật, lang thang ăn xin trên hầu khắp các tuyến phố. Đây là lần thứ ba, Thành phố thực hiện chương trình này. Hy vọng là sẽ hành động rốt ráo, quyết liệt và thành công như thành phố Đà Nẵng, để cải thiện vấn nạn người lang thang ăn xin với đủ các trạng thái xuất hiện cùng khắp các hang cùng ngõ hẻm, làm mất đi vẻ mỹ quan, văn minh của Thành phố. Tất nhiên là vì hoàn cảnh nên mới xảy ra cớ sự, tuy nhiên đã có không ít các trường hợp chăn dắt có tổ chức của những kẻ ác tâm, lợi dụng. Chương trình hành động này luôn nhận được sự hưởng ứng từ người dân, nhưng cần phải dài hơi thì mới được như thành phố Đà Nẵng.
 2. Những bóng ma nhởn nhơ trong Nhà Trắng Nhà Trắng, nơi ở và làm việc chính thức của các đời tổng thống Mỹ, đã từ lâu có tiếng là một trong những ngôi nhà bị ma ám khủng khiếp nhất ở quốc gia này. Có ma - Những lời xác nhận. Tổng thống thứ 33 của nước Mỹ Harry Truman từng khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng trong Nhà Trắng có ma. Thư ký báo chí của cố Tổng thống Kennedy là James Haggerty cũng thừa nhận, cảm giác được sự hiện diện của hồn ma cố Tổng thống Lincoln. Thư ký báo chí của Tổng thống Bill Clinton là Mike McCurry tự nhận ông tin chuyện những con ma trong Nhà Trắng là có thật. "Đôi lúc, có những thông tin rằng Nhà Trắng đang bị sự xuất hiện bí ẩn của những nhân vật trong lịch sử ám ảnh, và tôi tin điều đó. Có những người nghiêm túc kể những câu chuyện nghiêm túc về những lần chạm trán với hồn ma. Có rất nhiều người tin các hồn ma đã tới thăm Nhà Trắng". Hillary Rodham Clinton, đương kim Ngoại trưởng, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ từng nói: "Có một cái gì đó ở Nhà Trắng vào ban đêm, khiến bạn cảm thấy bạn đang triệu tập linh hồn của tất cả những người từng sống, từng làm việc, từng dạo bước qua các sảnh ở đây". Trong chương trình "Rosie O’Donnell Show", cựu đệ nhất phu nhân này nhấn mạnh: "Có thể có một chút rùng mình. Bạn biết đấy, họ cho rằng ở Nhà Trắng có những hồn ma. Đó là một ngôi nhà lớn và khi ánh đèn vụt tắt, bóng đêm và sự yên tĩnh kéo tới thì bất cứ một chuyển động nhẹ nào cũng thu hút sự chú ý của bạn". Những cuộc gọi hồn. Có nhiều cuộc gọi hồn đã được tổ chức trong Nhà Trắng nhưng phần lớn diễn ra trong thời kỳ Tổng thống Abraham Lincoln nắm quyền. Khi sống ở Nhà Trắng, Lincoln và vợ ông đã tổ chức vài cuộc gọi hồn ở Phòng Xanh nhằm liên lạc với linh hồn của cậu con trai Willie, người đã qua đời tại dinh thự này. Một đồng cốt thường xuyên tới Nhà Trắng để trao cho Lincoln lời khuyên từ các nhà lãnh đạo vĩ đại trong lịch sử. Trong một cuộc gọi hồn, hồn ma của Daniel Webster - một nghị sĩ hàng đầu của Mỹ, đã nài xin Lincoln tiếp tục thực hiện những nỗ lực giải phóng nô lệ mà ông ta đã theo đuổi. Đồng cốt J.B Conklin đã chuyển một thông điệp của bạn thân của Lincoln là Edward Baker, tử trận tại chiến trường Ball Bluff, tới nhà lãnh đạo này. Thông điệp khó hiểu này viết: "Đã tới một nơi nào đó. Nơi nào đó là ở mọi nơi". Năm 1863, ông đồng Charles Shockle tới Nhà Trắng và thực hiện một màn lên đồng. Trong một buổi lên đồng khác, Lincoln được cho là đã yêu cầu một nghị sĩ từ Maine ngồi trên nóc một chiếc đàn piano đang bay lơ lửng giữa không trung. Sau khi chồng bị ám sát, Mary Todd Lincoln tìm cách liên lạc với linh hồn của chồng thông qua người trung gian và ở những buổi gọi hồn, bà cho rằng mọi việc đã thành công. Thành viên gia đình tổng thống thứ 18 của nước Mỹ Ulysses S. Grant cho biết, đã nói chuyện với hồn ma của Willie Lincoln trong một buổi gọi hồn diễn ra tại phòng ngủ cũ, ở tầng hai, của cậu này. Một nhiếp ảnh gia tên là William Mumler đã chụp được bức ảnh của Mary Todd Lincoln và một hồn ma song người ta cho rằng đó là một lỗi khi chụp ảnh. Những bóng ma nhởn nhơ trong Nhà Trắng Nhà Trắng - ngôi nhà bị ma ám nổi tiếng nhất nước Mỹ. Trong cuốn sách The Choice, nhà báo điều tra nổi tiếng với vụ Watergate là Bob Woodward đã mô tả một cuộc gọi hồn năm 1995 do nhà tâm lý Jean Houston thực hiện tại phòng tắm nắng ở Nhà Trắng. Trong khi cuộc gọi hồn diễn ra, Hillary rơi vào trạng thái hôn mê và nhập hồn Eleanor Roosevelt và Mahatma Gandhi. Có nhiều tin đồn rằng vào cuối những năm 1970, nhà chiêm tinh riêng của Nancy Reagan là Joan Quigley đã dàn xếp những lần tiếp xúc với linh hồn thông qua "cổng Nhà Trắng". Tổng quản gia lâu năm của Nhà Trắng Usher Gary Walters từng mô tả lần chạm trán với hồn ma trong một bài báo về linh hồn đăng năm 2003 trên trang web của Nhà Trắng. Ông Walters kể: "Một vài nhân viên đã có trải nghiệm kỳ lạ. Có lần, ba nhân viên an ninh và tôi đứng ở phòng họp của Nhà Trắng. Chúng tôi cảm thấy một luồng gió lạnh xuyên qua và rồi, hai cánh cửa tự động mở ra. Tôi chưa từng thấy những cánh cửa đó tự di chuyển trước khi có ai đó đóng nó bằng tay. Điều này khá là đáng chú ý". Theo vị quản gia trên, Tổng thống Bush chưa bao giờ nói rằng ông nhìn thấy hồn ma. Tuy nhiên, nhiều tổng thống khác đã cảm nhận được sự có mặt của những người tiền nhiệm. "Những tổng thống mà tôi từng phục vụ đều ra dấu rằng họ cảm thấy được sự hiện diện của những cư dân trước đây của Nhà Trắng". Những khu vực ma quái Ông Walters cho biết, khu vực ma quái nhất trong Nhà Trắng có lẽ là khu ở của Tổng thống. "Mọi âm thanh đều vang khắp đại sảnh". Vị quản gia này từ chối nói về các biện pháp bảo vệ Tổng thống khỏi hồn ma ác ý. North Portico - cổng trước Nhà Trắng Có người đã thấy hồn ma của Anne Surratt dộng thình thình vào cửa Nhà Trắng, cầu xin thả mẹ của cô. Mary Surrat bị xử tử năm 1865 vì có dính líu tới âm mưu ám sát Tổng thống Lincoln. Con gái của người phụ nữ này đã xuất hiện trước cửa Nhà Trắng hôm 7/7, kỷ niệm ngày Mary Surrat lên đoạn đầu đài. Chủ căn hộ trên đường H Street, nơi Mary từng sống cho biết đã nghe thấy tiếng rên rỉ, tiếng khóc ai oán trong suốt nhiều năm liền. Theo nhiều văn bản ghi lại, hồn ma của một lính Anh từ cuộc chiến 1812 cũng thường dạo bước trước cửa Nhà Trắng vào ban đêm. Anh lính này là một người từng tham dự kế hoạch đốt trụi Nhà Trắng của quân Anh vào năm 1814. Khi hiện hồn, trong tay anh lính này luôn có một ngọn đuốc đang cháy rực. Ngoài ra, còn một số hồn ma khác lởn vởn phía trước cửa Nhà Trắng như một cựu gác cổng - vốn hành động như thể vẫn đang làm nhiệm vụ và một nhân viên chuyên đi tắt đèn. North Potico là lối vào phía trước của Nhà Trắng. Vườn hồng Hồn ma của Dorothea Paine "Dolley" Madison, vợ của Tổng thống James Madison, thường xuyên xuất hiện ở Vườn Hồng trong thời kỳ nắm quyền của Tổng thống thứ 28 Woodrow Wilson. Dolley đã tạo nên khu vườn từ một trăm năm trước đó, nhưng đệ nhất phu nhân Ellen Louise Wilson đã yêu cầu phá bỏ khu vườn. Các công nhân cho biết, hồn ma của Dolley xuất hiện tại vườn và ngăn không cho họ làm việc. Sau đó, không ai dám làm hại tới Vườn Hồng và khu vườn hồng nguyên thủy của Dolley tiếp tục nở rộ tới ngày hôm nay. Tầng thượng Có một số thời điểm, người ta nghe được tiếng hồn ma William Henry Harrison lục lại trên tầng thượng của Nhà Trắng. Ông này tìm kiếm cái gì thì không ai biết. Trong thời kỳ Tổng thống Truman nắm quyền, một người lính gác nghe thấy tiếng của David Burns, người bị buộc phải giao đất của mình cho Nhà Trắng vào năm 1790 xuất hiện ở khu vực tầng thượng, phía trên phòng Bầu Dục. Tầng hầm Một số phiên bản khác nhau của câu chuyện về con mèo ma quái ở Washington cho biết, con mèo ma quái này sống trong tầng hầm ở Nhà Trắng. Theo truyền thuyết, nhiều năm trôi qua mà con mèo không xuất hiện, song một khi nó lộ mặt, dường như một thảm họa quốc gia sẽ xảy ra trong một thời gian ngắn. Theo một số chi tiết sởn gai ốc về chuyện liên quan tới con mèo này, thì mới đầu khi xuất hiện, trông con mèo ma quái này giống như một chú mèo nhỏ, rất cần giúp đỡ, nhưng sau đó nó to dần và mối họa phát từ nó ngày càng lớn khi ai đó tới gần. Một lính canh cho biết, anh ta đã nhìn thấy con mèo ma quái một tuần trước khi thị trường chứng khoán sụp đổ vào những năm 1920. Một lần nữa, người ta lại thấy con mèo này ngay trước khi Tổng thống Kennedy bị ám sát. *Hoài Linh (Tổng hợp) Trích từ VietNamnet.vn
 3. Chào Cả Nhà! Thiên Phú xin góp lời: Luận điểm nào thấy cũng đúng! Quan điểm nào nghe cũng phải! Nói thế nào nghe cũng có lý cả. Thế là ta ba phải à?! Vâng! Ta đang đứng ở ... "Ngã Ba Dòng". Đứng ở một giác độ nào đó thì ta sẽ có những phân tích, đánh giá, nhận xét cho riêng mình nhưng đừng vội đưa ra kết luận nhé vì phải quy nạp nhiều luồng tư tưởng đả phá nhau. Như Thiên Phú từng nghe và từng biết (cảm nhận): những người có khả năng đặc biệt (có căn cơ) hay những người đã được khai mở các luân xa (nhờ trải qua quá trình tu tập nghiên cứu về Năng lượng Dưỡng sinh (Cảm Xạ Học, Nhân Điện, Trường Sinh Học, ...), mà phải là người tập đúng, tập đủ và tập tốt)); nếu có cơ duyên sẽ ngộ được khả năng giao tiếp khi tiếp cận với Thế giới Vô hình lúc họ tiếp xúc ... ma trường. Với những người này, khi họ "ngờ ngợ", dương máy lên là ghi nhận ngay "vòng tròn ánh sáng"! Hãy nghe và ngẫm nghĩ! Đừng vội đả kích vì Đời sống Tâm linh, Thế giới Vô hình ngày càng trở nên phong phú, đa dạng. Biết đâu câu trả lời đã có (mà ta chưa biết) hay là sắp sửa có ngay trong cuộc sống của mỗi chúng ta đấy thôi. Thiên Phú từng nghe: có những người tự xem và được cho là vô thần thế nhưng sau một thời gian (có khi là một đêm hoặc một tuần, một tháng, ...) họ lại trở nên là một người xem trọng và thừa nhận là có Thế giới Vô hình. Điều gì đã làm nên sự khác biệt?! Câu trả lời còn bỏ ngõ, mỗi người sẽ có nó cho riêng mình! Kính! Thiên Phú.
 4. Vâng! Rất có thể là nhờ Năng lượng Dưỡng sinh (Nhân điện là một trong những bộ môn ấy). Trong các trường phái đang tu - tập - luyện về Năng lượng Dưỡng sinh tại Việt Nam ta cũng có những người cá biệt mang tính chất sơ khởi, hao hao, giống giống như thế (có nghĩa có thể nhịn ăn hoặc ăn ít trong vài ngày), nhưng không nhiều và phần lớn là ăn ít hoặc không ăn nhưng phải uống. Trường hợp Cụ Jani là rất hy hữu, rất đặc biệt trên thế giới. Vài dòng góp vui cho Diễn: Thiên Phú còn nhớ lúc theo học Năng lượng Trường Sinh Học tại một vùng quê heo hút thuộc miền Trung. Theo Di Ước của Tổ Sư Dasira Narada môn này học miễn phí toàn bộ, tuy nhiên được biết có một số nơi ở các vùng miền khác (miền Nam/Bắc) có thu phí, điều này là vi phạm Môn Qui. Các môn sinh quan tâm, chăm lo cho người đứng lớp, truyền đạo cho mình nhưng đã nhận được sự từ chối. Và do đó đã theo dõi Anh/Chú Văn (trong môn phái có qui định không gọi người truyền dạy phương pháp này là Thầy/Cô/Sư phụ...) trong suốt thời gian học (06 ngày) thì nhận thấy mỗi ngày Anh Văn (cư ngụ tại Lê Đình Lý, Tp. Đà Nẵng) chỉ ăn 02 gói mì ăn liền. Tuy thế Anh Văn vẫn rất khỏe mạnh, hồng hào và hoạt động trí/lực khá tốt. Sau đấy một năm, Thiên Phú có nghiên cứu về Cảm Xạ Học cùng với Achau (hội viên của Diễn chúng ta. Xin mạn phép Achau nha!). Thầy Dư Quang Châu (chủ nhiệm bộ môn/trực tiếp giảng dạy) cũng đã khuyến cáo mọi người nên thực hiện tiết thực (hạn chế/nhịn ăn đến mức tối thiểu, chủ yếu là uống nước, sữa, nước trái cây...) hoặc tuyệt thực (nhịn hoàn toàn, nếu có thể) để quá trình tu tập diễn ra được tốt hơn. Thiên Phú tôi đã kéo dài quá trình tiết thực lên đến 8 ngày và ngày thứ 9 thì bắt đầu tập ăn trở lại. Tôi còn được biết những đồng bào tu tập trong hàng chục môn phái về lĩnh vực Năng lượng Dưỡng sinh trên cả nước ta vẫn có khả năng ăn ít hoặc nhịn ăn trong chừng mươi ngày, nửa tháng. Và khả năng của đồng bào ta, hiện nay cũng mới chỉ đến mức đó mà thôi! Kính! Thiên Phú.
 5. Mang thai, sanh nở là việc trọng, là hạnh phúc, là hỷ sự lớn nhất của mọi người, mọi nhà. Theo quan niệm trong dân gian thì có vị Thần Thai, vị thần này có chức năng trông coi toàn bộ quá trình mang thai, sanh nở của sản phụ và thai nhi. Làm nhà cũng là một việc trọng đại, khá cực nhọc, vất vả về tâm, trí, lực. Trong khi người mẹ mang thai cần phải an dưỡng thân, tâm nên không thích hợp cho hai việc diễn ra cùng thời điểm. Nếu tiến hành làm nhà thì sẽ tạo nên áp lực rất lớn lên người phụ nữ đang thực thi thiên chức làm mẹ, sẽ ảnh hưởng và tạo nên hiệu ứng không tốt cho toàn bộ quá trình. Và quan trọng hơn là động chạm, là phạm vào vị Thần Thai. Thần sẽ quở phạt. (tất nhiên đấy là theo quan niệm dân gian!). Chính vì thế mà không nên làm nhà hay sửa nhà trong thời kỳ mang thai. Nếu trong tình thế phải làm, xin thai phụ không tham gia, tức là làm như người vô tâm vậy. Không kiêng sự việc nhà có thai phụ dọn chuyển nhà từ nơi này đến nơi khác. Nếu cần vẫn có thể chuyển dọn, tuy nhiên thai phụ không tham gia vào. Trước khi dọn, nên dùng chổi quét lên các vật dụng (đây là tục lệ được ghi nhận ở nhiều vùng miền, tuy nhiên hơi đậm tính mê tín dị đoan). Thai phụ cần tự chăm sóc mình một cách cẩn thận để bảo vệ mình và đặc biệt là bảo vệ thai nhi. Ở 03 tháng đầu và 03 tháng cuối thai kỳ, mọi động thái, sinh hoạt nên cẩn thận; còn giai đoạn giữa thì thoải mái (thậm chí có thể đá bóng, nếu muốn! hì hì! Đùa thôi, đừng đá thật đấy nha!). Như vậy Bạn đã biết mình cần làm gì, đi đâu, đi như thế nào rồi nhé. Chúc Bạn và gia đình sức khỏe, hạnh phúc! Chúc Mẹ tròn, con vuông! Thiện Tâm.
 6. Em theo Bác! Vì tự nào đến giờ em cứ thương thương Anh Chàng Ách này thế nào ấy! Còn ăn hết nhịn! Em cứ về Ách-Sê-Nồ! Cảm ơn Bác và Chúc Bác thành công!
 7. Ngoài những vấn đề đã nêu ở trên, chúng ta đã, đang và sẽ phải đối phó với Tàu trên nhiều mặt trận: - Các tài liệu cổ học tinh hoa bị sửa sai lệch. - Các sản phẩm độc hại để làm suy giảm chất lượng con người Việt: + Sản phẩm tiêu dùng không đảm bảo chất lượng an toàn, có độc tố, có ác xạ (chỉ thẩm định được bằng Cảm Xạ Học). + Vũ khí rẻ tiền. + Văn hóa phẩm độc hại. + Đồ chơi trẻ em: mang tính giáo dục tiêu cực. + ... + (Thử hỏi người Việt gốc Hoa tại Việt Nam có mấy người xài hàng Tàu?!). - Hiện nay còn một chủ đề mới: đã, đang và sẽ có một làn sóng "các chàng Rể Tàu" về với đất Việt; thượng vàng, hạ cám đều có cả! Người thành đạt cũng tìm vợ Việt. Người công nhân từ các dự án, các doanh nghiệp Tàu đang hoạt động tại Việt Nam. Sứ mệnh của người "Việt mới" và các thế hệ " Việt mới F' " này tại đất nước chúng ta là gì?!. - "Ai giữ được dãy Trường Sơn, người đó nắm đất nước Việt, nắm được Đông Dương, và dễ dàng vươn ra Thái Bình Dương, Châu Á và Thế Giới!". + Thử hỏi đã có bao nhiêu doanh nghiệp Tàu đang ở khu vực phên dậu này? + Các doanh nghiệp nước ngoài còn lại đang thuê đất dài hạn tại khu vực này là Đài Loan, Hồng Kông, Singapore. Xin hỏi những đất nước này là người gì? + Tại yếu huyệt Tây Nguyên, có bao nhiêu người Tàu? Hỡi Ôi! Hỡi Ôi! Ô Hô! Ô Hô! Kính! Thiện Tâm
 8. Chưa có số ĐT của Cụ Giang nhưng có số của Bác Đặng Văn Nhâm, cũng là một nhà ngoại cảm chuyên chưa hóc xương qua điện thoại. Gia đình Bác ở phía Bắc, khi có nhu cầu, mọi người có thể cầu cứu Bác/Gia đình (nếu Bác đi vắng khỏi nhà). ĐT: 038.3631809. Kính! Thiện Tâm.
 9. Nick, Avatar, văn và giọng cười: là một. Thâm hậu! Thâm hậu!
 10. Hội Địa Lý Mỹ sửa ghi chú về Hoàng Sa Hội địa lý Mỹ (NGS) đã bỏ thông tin ghi chú về chủ quyền của quần đảo Hoàng Sa trên bản đồ World Classic của họ. Trên bản đồ này, quần đảo Hoàng Sa được xác định với tên quốc tế là Paracel Islands mà không kèm chữ "China" (Trung Quốc) như trước. Ngày 25/3, NGS thông báo sẽ chỉnh sửa thông tin về quần đảo Hoàng Sa trên bản đồ của họ. Theo đó, trên bản đồ thế giới cỡ nhỏ, NGS sẽ sử dụng tên thông dụng là Paracel Islands, bỏ hết các thông tin về chủ quyền. Trên bản đồ khu vực, châu lục và vùng, cỡ lớn: sử dụng tên thông dụng là Paracel Islands. Mở rộng phần chú giải về chủ quyền: Trung Quốc chiếm đóng từ năm 1974 và gọi là Tây Sa quần đảo; Việt Nam tuyên bố chủ quyền và gọi là quần đảo Hoàng Sa. Trước đó, vào ngày 13/3, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã yêu cầu NGS sửa sai trên bản đồ - ghi quần đảo Hoàng Sa bằng tên gọi của người Trung Quốc là "Xisha" (Tây Sa) và bên dưới chú thích thêm là "China" (Trung Quốc). Việt Nam tuyên bố có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử chứng tỏ quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ngày 16/3, NGS ra thông báo thừa nhận việc ghi chú về quần đảo Hoàng Sa như vậy có thể gây hiểu nhầm. Trong thông cáo, Hội địa lý Mỹ nhấn mạnh quan điểm làm khoa học phi vụ lợi, phi chính trị, tham khảo nhiều nguồn thông tin và ra quyết định độc lập dựa trên nghiên cứu của Hội. NGS nói rằng họ "không đứng về bên nào trong các tranh chấp lãnh thổ hoặc tên gọi, mà chỉ muốn phản ánh thực tế". Mai Trang VnExpress
 11. Lyon - Bordeaux: 3-1 (Lopez 10' & 77' pen, Michel Bastos 32' - Chamakh 14')
 12. Bay - MU: 2 - 1. Tuy dẫn bàn từ rất sớm nhưng Wayne Rooney và đồng đội đã không thể bảo toàn lợi thế mong manh trong trận lượt đi tứ kết Champions League tối qua. Họ để chủ nhà đánh bại 2-1 với bàn ấn định được ghi vào phút chót. Tinh thần, bản lĩnh thi đấu của người Đức đã thắng. Wayne Rooney đã thực sự chấn thương : Trong khi các cầu thủ Bayern ăn mừng chiến thắng thì ở bên kia, Rooney đang nằm sân vì bị đau. Chấn thương có lẽ là do anh tự gây ra chứ không phải va chạm.
 13. Chào An Thuong! Huynh An Thuong giúp, cho TP và Diễn đàn xin vị trí Ngũ Hoàng đóng những tháng còn lại. Xin cảm ơn!
 14. Tạm ngừng cho doanh nghiệp nước ngoài thuê rừng Thủ tướng vừa có văn bản yêu cầu UBND các tỉnh ngừng cấp giấy chứng nhận đầu tư mới và không ký hợp đồng cho thuê rừng đối với các dự án nước ngoài. Trong văn bản ngày 9/3, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên Môi trường và các bộ ngành liên quan lập đoàn công tác tiến hành rà soát kiểm tra, đánh giá và báo cáo Thủ tướng về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư và thực hiện các dự án nước ngoài trong lĩnh vực lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Trong thời gian rà soát kiểm tra, UBND các tỉnh không được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới và không ký hợp đồng cho thuê đối với các dự án nước ngoài trong phạm vi các lĩnh vực nêu trên. Ảnh: Việt Phương.Theo Thủ tướng, việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực trên ở địa phương đã góp phần giải quyết việc làm, cải thiện đời sống cho người lao động nhưng có những dự án chưa thực hiện đúng các quy định của Nhà nước. Có nơi cho thuê đất chồng lấn lên phần đất đã được giao và đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình nông dân địa phương. Đặc biệt, có địa phương đã cho thuê cả diện tích đất có rừng tự nhiên; quy hoạch các dự án thuê đất vào những vùng nhạy cảm. Tháng 1 vừa qua, trung tướng Đồng Sỹ Nguyên cũng đã gửi thư tới Bộ Chính trị và Thủ tướng về việc các tỉnh cho doanh nghiệp nước ngoài (chủ yếu là Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan) thuê đất rừng đầu nguồn. Trong thư ông bày tỏ lo ngại về hệ lụy của việc cho thuê đất, khai thác rừng đầu nguồn như tác động môi trường, thiên tai. Bên cạnh đó là những mối lo về an ninh quốc phòng vì một số khu vực cho thuê đất là "phên dậu" quốc gia. Nguyễn Hưng (Theo VNexpress)
 15. Xin tham khảo thêm: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...showtopic=10879 Nhân dịp Đón Mừng Năm Mới, (học tập truyền thống Tôn Sư, Trọng Đạo của Tổ Tiên: "Mồng một lễ Cha, mồng hai lễ Mẹ, mồng ba lễ Thầy!") Thiên Phú xin kính chúc Thầy Thiên Sứ, Thầy Phạm Cương, Quý Thầy Cô cùng toàn thể Ban Quản Trị, CB&CNV Diễn đàn, các ACE học viên và các thành viên Phúc Lộc Thọ Toàn, An Khang Thịnh Vượng! Kính bút! Thiên Phú.
 16. Vâng! Xin cảm ơn LBM! Cuối năm nên bận quá. Dâng nhang là việc làm quen thuộc hàng ngày của nhiều người, đặc biệt là con dân Việt chúng ta dành cho Bề Trên, Nhà Thánh, Ông Bà Tổ Tiên... nhưng xem ra mọi người vẫn còn ít thông tin về kinh nghiệm dâng nhang. "Của cho không bằng cách cho" mà. Trong những ngày tới, Thiên Phú sẽ tranh thủ viết bài về những thông tin liên quan (tối thiểu) đến việc dâng nhang. Trước thềm năm mới, Thiên Phú xin kính chúc Quý Thầy, Cô, tập thể Ban Quản trị, Cán bộ & CNV Diễn đàn và toàn thể thành viên, các ACE học viên lớp PTLV CB 2: Phúc Lộc Thọ Toàn, Anh Khang Thịnh Vượng! Kính! Thiên Phú.
 17. Cảm ơn Như Thông! LBM an tâm nhé, Thiên Phú đã nói tỷ lệ thống kê rồi đấy. Tốt! Người có phúc thì lộc đến sớm, đến nhiều, còn không thì chút đỉnh. Lưu ý: là ứng với điều cầu xin trước đó (tài, lộc, bệnh, gia đạo...). Theo Thế giới Tâm Linh thì cứ như là Bề Trên đã chứng thực lòng thành, ấn chứng lời cầu xin trước đó và mặt khác là báo hiệu tin vui sắp đến. Theo ngành nghiên cứu cổ học thì năng lượng tốt (mạnh) quá nên dể phát cháy. Nhưng: như Thiên Phú vẫn thường xuyên cảnh báo, phải kiểm soát tình hình, lửa ấy mà cháy bén vào những thứ ở lân cận thì không khéo họa sẽ đến trước phúc! Gia chủ sanh năm Canh Tuất (có lẽ là sanh vào đầu năm) thì năm nay không thuận. Chỉ còn 02 ngày nữa là Lập Xuân, hy vọng là tin vui sẽ đến sớm, trong năm mới Canh Dần. Chúc LBM và Gia Quyến sớm gặt hái tài lộc, bình an, hạnh phúc! Thiên Phú.
 18. Đây là vấn đề nhạy cảm! Mỗi người mỗi cách Như Thông ạ. Nói ra lại gây tranh luận, không hay. Thôi thì thận trọng vậy. Gia đình Thiên Phú luôn duy trì chân nhang ở mức "nhìn coi được được", ít quá thì ... "nhìn nó không sung" mà nhiều quá thì lại luxubu và nguy cơ cao "cháy nổ". Khi muốn thu dọn bớt chân nhang thì phải dâng nhang xin bề trên rồi vô tư "quậy phá". Nhang Bắc có bán gần như là mọi vùng miền trên đất nước ta, không có đặc thù riêng về: tên gọi, hình thức, hương thơm... Có nhiều loại nhang Bắc nhưng được ưa thích nhất vẫn là loại nhang làm bằng chất liệu, hương liệu tự nhiên, khi thắp tỏa ra hương thơm dễ chịu nên được nhiều người chấp nhận (cả cõi Âm lẫn Dương). Nhang thì được ưa chuộng là vậy tuy nhiên hình thức bên ngoài thì thường không bắt mắt lắm. Nhang "cuốn tàn" được ưa chuộng nhất vì theo quan niệm dân gian thì cuốn tàn là dấu hiệu chứng tỏ bề trên đã ấn chứng; còn theo quan điểm của các nhà nghiên cứu thì tại bát nhang cuốn tàn sẽ có năng lượng/chỉ số Bovis cao, bát nhang này được xem là đã đạt về tụ khí. Thấy Thiên Phú làm "công tác PR" cho nhang Bắc, có thể mọi người hiểu nhầm Thiên Phú là người miền Bắc. Thiên Phú là người miền Trung (Quảng Nam), sinh sống và làm việc lâu năm tại Tp.HCM. Tuy nhiên tất cả chúng ta đều từ phương Bắc di cư xuống đất phương Nam. Kính!
 19. Vâng! Vẫn phải rút chân nhang và dọn dẹp Như Thông ạ! Nhưng nên cẩn thận, vấn đề là ở đấy! Có cữ có thiêng, có kiêng có lành. Đã biết là Các Cụ quở trách thì ta có nên làm điều bất kính chăng?! An toàn cháy nổ là phải đặt lên hàng đầu. Phải kiểm soát số chân nhang, không nên để nhiều quá mà cũng không ít quá. Tuy nhiên theo quan sát thì những bát nhang đã hóa thì thường sẽ dể dàng hóa tiếp theo sau đó cho dù trong bát nhang có số chân nhang không đáng là bao (vì mới trước đó đã cháy sạch rồi). Vả lại khi bát nhang đã không hóa thì số chân nhang có nhiều đến bao nhiêu cũng vẫn không bắt lửa nổi; đối với trường hợp này, khi đo bằng Con Lắc (phương pháp Cảm Xạ) sẽ chỉ nhận được những thông số tiêu cực mà thôi. Những bát nhang này chỉ cháy khi ta cố tình phóng hỏa hoặc do ta bất cẩn gây cháy. Nhang phía Bắc có loại "cuốn tàn", chân nhang bằng loại tre già, nang tre được vót to, đã qua xử lý ngâm nên khi bát nhang có hóa (cho dù chân nhang có nhiều cỡ nào) cũng chỉ âm ỉ mà thôi; Đối với chân nhang miền Trung và Nam thì sẽ có nguy cơ cao về bốc lửa ngọn! Thiên Phú.
 20. Nói về "động". Trong cuộc sống sẽ có rất nhiều vấn đề liên quan đến "động" như: mồ mả, xây dựng, sửa chữa nhà cửa (bao gồm cả việc đóng đinh, đục tường...), đào hầm hố, hục hang trong vườn - nhà, ... (Ở đây ta không xét đến một loại động cũng rất nguy hiểm cho mọi người, mọi nhà đó là "động" ... cave! Cực kỳ nguy hiểm!). Và một vấn đề thường hay gặp là động bát nhang. Như trên Thiên Phú đã đề cập: Bàn thờ thì phải sạch sẽ tuy nhiên quét dọn làm sao đấy thì làm, bát nhang phải hạn chế di chuyển, xê dịch, phải hạn chế cả việc rút chân nhang (chân nhang gắn với tài lộc và gia đạo; lý giải vấn đề này thì xin dựa vào mấu chốt: Tụ Khí). Thông tin từ một số Nhà Ngoại Cảm, các nhà nghiên cứu về Tâm Linh, Thông Thiên Học, Địa Lý Thần Linh... cho biết: Ông Bà Tổ Tiên (tức ý muốn nói là người nhà/người độ/tích cực) về trong căn nhà ta (thậm chí cả vong (tức ý muốn nói là các vong/cốt nằm dưới nền nhà, hoặc là mới nhập vào nhà, hoặc là theo một người nào đó trong nhà/tiêu cực)) có địa điểm trú ngụ là ở bát nhang. Khi ta tùy tiện rút chân nhang (thường xuyên rút hết, rút không đúng dịp...) hoặc tùy ý xê dịch bát nhang... là đã làm Các Cụ buồn và thế là động rồi đấy. Tiện đây cũng xin cảnh báo! Khi sử dụng nhang cũng phải lưu ý: có vài loại nhang không thể thắp cho bàn thờ Tổ Tiên Ông Bà; là vì: nhang trị vong. Vd: An Tức Hương; Bạch Đàn Hương... Kính! Thiên Phú.
 21. Tin nhanh! Thông thường thì khi chưa rõ thực/hư thì cảm thấy bất an. Những người đã hiểu về Điềm Linh Ứng Hóa Chân Nhang thì an tâm, còn lại thì thường là rất lo lắng. Xin thông tin để mọi người tham khảo: Hôm nay, ngay lúc này: 09h00 ngày 30.01.2010 bát nhang nhà Thiên Phú đang Hóa Chân Nhang. Vậy là sau hơn nửa năm, Bát Nhang nhà Thiên Phú lại Hóa Chân Nhang. Vì đạt độ tích lũy sau ngần ấy thời gian nên độ cao của chân nhang tại Bát Nhang là hơn 40cm. Cách đây khoảng 20 ngày, Thiên Phú có chụp hình; tiếc là mấy hôm nay bận đi tỉnh mới về lại thành phố, có nghĩ đến nhưng lại không chụp hình. Sáng nay, Thiên Phú thắp nhang lúc 6h30 và rời nhà đi làm lúc 7h00. Đi xa và khá lâu (từ quận 12 xuống đến Nguyễn Văn Trỗi) thì có cảm giác bất an, muốn quay về và linh cảm là Bát Nhang sẽ hóa và gây nên hỏa hoạn. Ngay lập tức, TP quay xe trở về nhà. Mặc dầu đường đông nhưng Thiên Phú cố gắng điều khiển xe nhanh về đến nhà; Quả nhiên là Bát Nhang đã hóa được 1/4. Khói nghi ngút nhưng rất may là không phát lửa ngọn! Ơn Bề Trên! Vào lúc này đã hết khói nhưng vẫn đang hóa mạnh ở bên dưới mặt tro, nhiệt lượng tỏa ra cao. Những vấn đề cần bàn: - Hóa bát nhang là điềm lạ nhưng thường là tốt, không nên quá lo lắng. - Những bát nhang đã hóa thì nhiều khả năng sẽ lại tiếp tục hóa; vậy nên gia chủ phải cẩn thận kiểm soát số chân nhang, đề phòng hỏa hoạn. Có lẽ hôm nay gặp may, không gây hỏa hoạn là nhờ mấy tháng nay TP thắp nhang của phía Bắc nên chân nhang rất đặc trưng, làm giảm nguy cơ cháy. - Bát nhang thì hạn chế di chuyển khi quét dọn và hạn chế số lần dọn dẹp (rút) chân nhang. - Bát nhang hóa, tốt thì tốt thật đấy tuy nhiên phúc-lộc có đến thì cứ để nó đến tự nhiên, đừng vác tiền đi mua vé xổ số để rồi bắt đền Thiên Phú! - Lúc này, Thiên Phú đo chỉ số Bovis: 94.000; Năng lượng Hiện tại: 2.500. Các câu hỏi mở: Tốt. (mua vé xổ số: Hông cho! Hic!) Kính!
 22. Thiên Phú xin lỗi: do sơ suất nên có dư một dấu ngoặc đơn ở câu sau: - Hóa âm: chân nhang cháy bên dưới mặt tro, phần còn lại bên trên rải đều quanh bát nhang như cánh hoa). Xin cáo lỗi!
 23. Kính Thầy và Diễn đàn! Thiên Phú xin góp bài: Phương pháp nghiên cứu vấn đề này bằng Cảm Xạ Học: Với những trường hợp "hóa chân nhang", các nhà Cảm Xạ Học tiến hành đo đạc theo đúng quy - trình - cảm - xạ sẽ nhận được kết quả khá thú vị, thường là: Các thông số đều "đẹp" (như: chỉ số Bovis, năng lượng hiện tại, và các câu hỏi mở: tốt/xấu, có/không...), năng lượng tại khu vực bát nhang rất cao (thậm chí cho cả cuộc đất). Theo trải nghiệm (qua thống kê của cá nhân) thì: 80% là tốt, 10% không để ý, 10% lúc dâng nhang không có cầu xin gì. Vậy cái sự tốt ấy là nhờ lời cầu xin và tâm thành đã có sự tương tác (sóng) với nguồn năng lượng tâm linh này mà thành. Không hẳn là cầu tài, nếu có xin về ốm đau, bệnh tật, gia đạo ... thì kết quả vẫn khả quan. Lưu ý: + Hóa thì có nhiều dạng: - Bốc lửa ngọn (trường hợp rất tốt nhưng lại có nguy cơ cao về hỏa hoạn!); - Hóa từ trên xuống tận chân nhang (trường hợp này sẽ khiến bát (lư) nhang nóng nhiều giờ đồng hồ); - Hóa âm: chân nhang cháy bên dưới mặt tro, phần còn lại bên trên rải đều quanh bát nhang như cánh hoa). + Đối với những bát nhang cho chỉ số "cực đẹp" sẽ tiếp tục hóa ngay sau đó vài ngày. Ứng với trường hợp này thì lời cầu xin trước đó có là gì thì cũng sẽ thành hiện thực (Vd: Xin trúng số đặc biệt cặp nguyên").
 24. Theo mọi người: Tâm lý của người Việt gốc Hoa đối với hàng hóa có xuất xứ từ Tàu là như thế nào?! Sức mua của họ có cao không? Tại sao không?!
 25. Thưa Thầy! Con không đùa ạ. Đấy là ước mơ, niềm tin yêu và hy vọng của học trò! Thế nhưng, quả thật lại có vẻ như con đùa. Khi đề cập đến chủ đề này, chủ đề lịch sử, cội nguồn của Tổ Tiên, Dân Tộc ta thì quả nhiên là nổ ra tranh luận. Nhóm này sẽ kết luận nhóm kia là “cực đoan”. Vậy ai đúng, ai sai?! Ai cũng thắc mắc: vấn đề rõ thế, mà sao “đối phương” lại tối thế? Cổ nhân thường nói: “Yêu nên tốt, ghét nên xấu”. Chẳng lẽ, những người không thừa nhận nền Văn minh Văn hiến Huyền Vĩ Lạc Việt 5000 năm, lại chối bỏ gần 3000 năm đầu của Cổ Sử Dân Tộc, để rồi chấp nhận với “mấy nghìn năm văn hiến”! “Mấy” là mấy?! Hỡi ôi! Sao đành?! Theo học trò để ý, số chống đối với luận điểm 5.000 năm luôn là không lớn; những người yêu Lạc Việt mà không bày tỏ chiếm số lượng lớn. Vì vậy, công việc “đòi hỏi công lý” của Thầy trò ta hiện nay được xem là khó nhưng không vì thế mà không làm. Thầy trò ta phải nỗ lực sưu tầm, gìn giữ, củng cố, phổ biến, phát huy, chứng minh, bổ sung vào những trang sử hào hùng, vẻ vang của Tổ Tiên, Dân Tộc suốt 5.000 năm. Kính chúc Thầy và Gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công! Thiên Phú. Việt Nam lịch, 4.889.