• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

TrangPhan

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  52
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

33 Excellent

About TrangPhan

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

781 lượt xem hồ sơ
 1. Bảo Ngọc ơi, chị đã chuyển 3 tháng tiền học phí qua dịch vụ của Western union để cô Nga đỡ mất công đi lại hàng tháng. Chị gửi mã số cho Bòn Bon. Chắc thứ 2 hoặc thứ 3 là cô có thể lấy được. Khi nào cô nhận được em báo cho chị nhé. Cám ơn em
 2. Con chào chú Thiên Sứ và mọi người. Con xin đăng kí học khoá này. Con sẽ gửi tiền học qua dịch vụ của western union để cô Nga nhận được nhanh và không bị tính lệ phí ạ Họ tên: Trang Phan Địa chỉ: Baltimore, MD, Hoa Kỳ Email: duale2000@yahoo.com
 3. Chú Thiên Sứ ơi, cháu đọc tin trên facebook thấy chú sắp sang New York làm phong thuỷ, cháu mừng vô cùng. Quả là cơ hội hiếm có! Chẳng là cháu vừa mua một căn nhà, đến gần cuối tháng 6 này sẽ chuyển vào ở. Cháu muốn mời chú xuống tiểu bang Maryland làm phong thuỷ cho nhà cháu. Hồi cuối năm 2013, chú có làm phong thuỷ cho căn hộ hiện tại gia đình cháu đang ở sau khi con gái cháu phát hiện bị bệnh ung thư máu. Cháu không biết chú còn nhớ "tiểu sử" của căn hộ này không, nhưng trước khi nhà cháu chuyển vào, 3 đời chủ trước đều rất bất hạnh. Đời chủ đầu tiên có vợ (tầm 40 tuổi) bị ung thư sau khi sống ở căn hộ này khoảng một năm. Biết mình bệnh nặng quá sẽ chết nên bà ấy về nhà mẹ đẻ lúc cuối đời. Đời chủ tiếp theo sống cảnh khốn khó nghèo nàn rồi bị phá sản. Đời sau đó nữa có đứa con trai phát điên, thường xuyên đập đầu vào tường. Lúc chuyển vào nhà này cháu lo lắm. Chồng cháu mua căn hộ đó trước khi quen biết cháu, mà người nước ngoài thì thường không để ý tới tiểu sử ngôi nhà họ ở, cứ thích là mua. Hồi mới dọn vào, vợ chồng cháu cãi nhau suốt ngày, cuộc sống bế tắc và bĩ cực. Trong lúc tuyệt vọng, cháu nhớ chú đã từng làm phong thuỷ cho bệnh nhân ung thư nên email nhờ chú. Chú đã hết sức nhiệt tình và chu đáo. Lúc đó nhà cháu rơi vào cảnh khó khăn, nay phải vay ngân hàng một số tiền lớn để sửa nhà làm vợ chồng cháu rất lo. Thật sự lúc đó mới biết được ai tin vào phong thuỷ (đặc biệt là Phong thuỷ Lạc Việt - vì vợ chồng và con cháu đều là thuỷ hoả đổi chỗ), ai không tin chú ạ. Cháu rất tin vào khả năng của chú, nhiều ca chú đã chữa được rồi, mà không sửa thì chắc chắn chịu chung số phận với các đời chủ trước nên cháu cứ vay. Cháu đã phá toàn bộ cái bếp và nhà vệ sinh ở tầng 1 để xây lại như chú khuyên, đồng thời làm theo những chỉ dẫn khác của chú. Tuy rằng phía bên ngoài căn hộ cháu không được phép sửa chữa như mong muốn của chú, cháu chỉ được phép chặt bỏ 1 cái cây và phải để lại 1 cây, nhưng cuộc sống của gia đình cháu đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Con gái cháu bây giờ chỉ phải vào viện kiểm tra máu 2 lần/năm thay vì hàng ngày như trước. Bé không hề phải uống thuốc, truyền hoá chất hay điều trị dưới bất kì hình thức nào. Chính các bác sĩ cũng ngạc nhiên, vì họ đã chắc chắn là con gái cháu sẽ phải điều trị hoá trị, nên họ đã mổ và đặt sẵn ống trong lồng ngực, để khi cần là truyền được ngay. 6 tháng sau đó họ lấy cái ống đó ra và nói rằng không cần phải điều trị gì hết, họ chỉ cần theo dõi các xét nghiệm máu thôi. Họ nói rằng trường hợp như con gái cháu là cực kì hiếm, hiện tại họ mới chỉ biết có 8 ca nhi như vậy trên thế giới. Ông bác sĩ là phó giám đốc Hội ung thư máu đã họp hội để phân tích về trường hợp con gái cháu. Họ chỉ có thể nói rằng quả là đặc biệt. Bản thân cháu cũng đã vượt qua được kì thi chứng chỉ chuyên ngành của cháu. Chứng chỉ này rất khó, tỉ lệ trượt cao. Mặc dù cháu đã có bằng thạc sĩ mà ôn thi còn rất chật vật, lại thêm chăm con gái bé, cháu tưởng mọi cánh cửa cơ hội đóng cả rồi. Ấy thế mà cháu qua được hết các môn. Đầu năm nay, cháu đã quay trở lại đi làm toàn thời gian. Chồng cháu đã có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn trước. 2 vợ chồng ít khi hục hặc cãi vã nhau. Cháu rất mong chú có thể tới tận nơi làm phong thuỷ cho nhà cháu lần này. Cháu sẽ mua vé máy bay khứ hồi để chú bay từ New York đến Maryland. Đồng thời, vợ chồng cháu xin gửi chú $4000, gọi là chút lòng thành và sự trân trọng những giá trị nghiên cứu tuyệt vời của chú. Cháu nghĩ rằng hiệu quả mà phong thuỷ Lạc Việt mang lại lớn hơn số tiền này rất nhiều, cháu chẳng thể nào trả hết được.
 4. Cháu thêm ảnh con đường ngay trước mặt nhà. Trông giống như đi thẳng vào nhà nhưng nó chéo đi một chút ạ
 5. Cháu thêm ảnh con đường ngay trước mặt nhà. Trông giống như đi thẳng vào nhà nhưng nó chéo đi một chút ạ http://www.megafileupload.com/n2vW/house3.jpg
 6. Cháu chào chú Thiên Sứ! Cách đây hơn 1 năm cháu có nhờ chú tư vấn việc mua nhà tại Mỹ. Cháu đã xem rất nhiều ngôi nhà, có lẽ phải đến hơn 50 cái, nhưng cái thì vẹo vọ ngoài khả năng sửa, cái thì quá túi tiền. Nay có 1 căn vẹo vọ nhưng có khả năng sửa chữa được nên cháu muốn nhờ chú tư vấn nên sửa bên ngoài thế nào để cháu liệu thương lượng giá cả với chủ nhà. Sau khi mua được căn nhà này, cháu sẽ gửi chú hình vẽ bên trong cụ thể để nhờ chú thiết kế theo đúng phong thuỷ Lạc Việt ạ. Nhìn tử bên ngoài thì căn nhà thiếu góc phải trên tầng 2, cháu dự định sẽ xây thêm phòng vào góc đó để góc này giống hệt phía bên trái nhà, với kiểu cửa sổ y hệt. Ngoài ra, cháu định kéo dài phần hiên và mái hiên của tầng 1 ra phía trái nhà cho cân bằng. Theo chú, sửa như vậy ở trước nhà đã được chưa ạ, hay vẫn là vẹo vọ ạ? Vì thời gian cháu cần rất gấp để thương lượng, cháu mong chú bớt chút thời gian giúp cháu! Cháu cám ơn chú nhiều lắm lắm!
 7. Hôm nay cháu ghé qua website định cảm ơn chú Thiên sứ về vấn đề phong thuỷ thì vô tình đọc được việc chú giới thiệu một cao thủ Tử vi. Nói về khả năng tử vi của chú Thiên sứ thì cháu chợt nhớ lại một lần chú xem qua lá số cho cháu (cách đây 10 năm rồi) và khẳng định 100% là nhất định dòng họ nhà cháu có cụ tổ nhiều đời trước làm võ tướng rất giỏi. Cháu ngớ người ra. Gia đình cháu lúc đó không biết cụ nào như vậy, và từ trước đến tận bây giờ chưa ai xem tử vi cho cháu hay gia đình cháu mà nói vậy. Bẵng đi nhiều năm, gia đình cháu vô tình tìm lại được gia phả dòng họ và được biết rằng cụ tổ 10 đời và 11 đời của cháu là 2 danh tướng làm đến chức Đại Quốc Công và Tể tướng. Tên của 2 cụ là tên 2 con phố tại Hà Nội. Thật tiếc là chú Thiên sứ không làm dịch vụ xem tử vi! Nay cháu thấy chú lấy uy tín ra giới thiệu một cao thủ thì chắc chắn là cháu phải đăng kí xem. Bạn Vi Tiểu Bảo và chú Thiên Sứ có thể cho cháu xin số điện thoại và địa chỉ của ông Lang được không ạ? Cháu đang đi tìm thầy lang chữa bệnh xẹp phổi.
 8. Chú Thiên sứ ơi, hiện giờ cháu chưa tìm được đất hay nhà để mua, mà lần trước chú khuyên cháu là nên sinh con năm Ất mùi này vì chờ đến Mậu Tuất thì hơi bị lâu. Năm ngoái cháu bận quá và ốm đau nhiều nên cũng không thể mang bầu được, chỉ có bây giờ là cháu đỡ bận hơn một chút, nhưng mà trong vòng 3 tháng tới thì phải có bầu mới đẻ kịp năm nay. Cháu đọc bài viết của chú nói về phương pháp tính sinh con trai thì thấy năm nay cháu không sinh con trai được (phải mang bầu năm ngoái năm nay đẻ thì mới có con trai, hoặc bầu năm nay sang năm Thân đẻ - nhưng năm Thân thì xấu với gia đình cháu quá). Cả 2 vợ chồng cháu đều mong con trai, không phải vì mục đích thờ cúng nối dõi gì, mà vì muốn có nếp có tẻ cho vui nhà. Chú có lời khuyên nào cho cháu không ạ? Cháu thích có một "đít nhôm" bụ bẫm sáng láng như cháu nội chú lắm.
 9. Xuân mới cháu xin chúc chú Thiên Sứ và gia đình cùng tất cả thành viên diễn đàn một năm dồi dào sức khoẻ, an lạc, hạnh phúc và thành công.
 10. Chú Thiên sứ ơi, vợ chồng cháu đã đi tìm hiểu thông tin để sửa nhà như chú nói, nhưng vì nhà bên này thường chỉ chừa một ít đất ở 2 bên nên không đủ diện tích để xây thêm một căn bên trái cho cân với cái gara. Trong lúc bọn cháu mải hỏi về các thủ tục sửa nhà thì ngân hàng đã bán căn nhà này cho người khác rồi chú ạ. Có lẽ vợ chồng cháu không có duyên với nó. Chúng cháu tính đi tìm đất để xây nhà như mọi người ở VN hay làm để chú có thể tư vấn thiết kế căn nhà cả trong lẫn ngoài, nhưng những khu đất tốt thì các cty xây dựng nhà đã mua hết rồi, thành ra chúng cháu cũng không còn hi vọng mua đất nữa. Nhà xây sẵn ở bên này thì thiết kế cứ nhấp nhô cao thấp, thò ra thụt vào làm cháu cũng hoang mang không biết nó tốt xấu đến đâu. Giờ cháu thấy ân hận ngày xưa không học phong thuỷ Lạc Việt để giờ chả biết cái gì cả, lơ ngơ như bò đội nón! Chúng cháu vẫn tiếp tục đi tìm nhà. Khi nào chúng cháu thấy có căn nào vừa ý cháu xin được đăng lên đây nhờ chú xem tiếp ạ. Cháu muốn được chú tư vấn dịch vụ phong thuỷ từ khi tìm nhà đến mọi chi tiết cần thiết trong căn nhà ạ. Chồng cháu mê cái căn nhà vừa rồi lắm, đòi mua bằng được. Nhưng sau khi nghe chú nói và tìm hiểu thì thấy không xây thêm được nữa nên cũng không đòi mua nữa. Giá mà chồng cháu nghe lời cháu như nghe lời chú thì có phải thích không!!!
 11. Cháu cảm ơn chú Thiên Sứ đã nhiệt tình trả lời ngay. 2 cái cửa xanh xanh đấy là cửa gara ô tô chú ạ. Theo như cháu hiểu thì có phải ý của chú là sửa lại mái căn nhà này như mái của 2 căn nhà dưới đây phải không ạ? Nếu cháu có hiểu nhầm ý chú thì mong chú thông cảm, cháu không biết gì về phong thuỷ cả. Cháu đi tìm nhà thì thấy rằng các căn nhà khoảng từ 20 năm trở lại đây thường có mái trên gara ô tô thấp hơn mái của nhà chính, hoặc nhà có đến mấy cái mái nhấp nha nhấp nhô.
 12. Chú Thiên sứ ơi, vợ chồng cháu đang băn khoăn không biết có nên mua ngôi nhà này không ạ vì mặc dù mảnh đất hình chữ nhật nhưng hình dáng nhà không được vuông vắn. Cháu không rõ liệu có phải xây thêm để nhà không có góc khuyết hay phải đập bỏ phần nhô ra. Việc xây thêm hay đập bỏ bên ngoài rất tốn kém ở bên này nên cháu xin chú tư vấn để cháu liệu quyết định có nên mua hay không và mặc cả với ngân hàng. Cháu gửi hình ngôi nhà phía trước, phía sau, và hình ảnh bên trong căn phòng nhô ra Vị trí ngôi nhà trên bản đồ Google: https://goo.gl/maps/qT4Ki Hình 1: mặt tiền ngôi nhà Hình 2: mặt sau ngôi nhà. Phần nhô ra ở tầng hầm là nhà kho. Phần nhô ra ở tầng 2 là sun room - một loại phòng ăn/thư giãn bên ngoài ban công (trong nhà có một phòng ăn riêng) để khi tiệc tùng ăn uống nghỉ ngơi ngoài ban công không bị muỗi đốt vào mùa hè hoặc bị lạnh vào mùa đông. Sun room khá phổ biến ở các căn nhà riêng bên này, có lẽ chú Thiên Sứ đã biết và nhìn thấy. Hình 3: bên trong sun room Ngoài ra cháu cũng xin hỏi thêm một câu: nhà riêng ở bên đây thường có tầng hầm (để chứa đồ đạc, hoặc có thể biến thành một tầng nhà với các phòng giống các tầng trên) và trong tầng hầm thường có cột, như vậy có phải là xấu không ạ? Nếu cột ở chính giữa tầng hầm nhà nhưng không phải ở chính giữa mảnh đất thì có đỡ hơn không ạ? Khi nào cháu mua được căn nhà, cháu xin gửi email "đặt hàng" chú Thiên sứ tiếp tục làm dịch vụ phong thuỷ Lạc Việt cho cháu ạ. Lúc đó cháu sẽ gửi chú tỉ mỉ từng ngóc ngách trong nhà. Cháu cảm ơn chú rất rất nhiều ạ.
 13. Chú Thiên Sứ dự báo rất chuẩn. Vì cơ quan dự báo thời tiết Hoa kỳ cho rằng bão sẽ gây ảnh hưởng lớn nên tại Boston, tiểu bang Massachusets đã bắn pháo hoa mừng ngày độc lập sớm 1 ngày vào mùng 3 tháng 7, thay vì mùng 4 tháng 7. Nhưng bão Arthur chỉ sượt nhẹ qua North Carolina rồi tiến thẳng vào Canada. TP ở cách Washington DC 1 tiếng lái xe thì chiều tối 3/7 có mưa lớn, rất nặng hạt kèm theo sấm chớp đùng đùng. Và tất cả chỉ có thế!! Ngày 4/7 nhiệt độ cao nhất chỉ tới 26 độ C (tại nơi TP ở), gió mát. Tóm lại là rất đẹp trời, hoàn hảo để làm và thưởng thức món bún chả Hà nội trong vườn mà không phải toát mồ hôi dưới nắng nóng gay gắt như liên tiếp từ đầu hè đến giờ.
 14. Cho con đính chính lại là tổng số phiếu bầu toàn quốc cho ông Obama cao hơn . Toàn bộ phần còn lại của bài viết con giữ nguyên ý kiến .
 15. May có chú Thiên Sứ dự báo từ sớm là ông Obama sẽ thắng để chồng tròn của con đỡ ...buồn vì có thời gian chuẩn bị tâm lý . Ông này nói nhiều làm ít, giờ lại tái cử, thật là xui cho nước Mỹ . Dù tổng số phiếu bầu cho Romney cao hơn nhưng vì tính theo từng bang nên Obama lại thắng . Những người đi làm như bọn con đóng thuế và các chi phí gần hết lương để nuôi những người không chịu tìm việc chỉ ngồi nhà nhận tiền trợ cấp và đủ các loại hình dịch vụ miễn phí . Con nản ông Obama này hết chỗ nói . Truyền thông Việt Nam dịch bài từ CNN (đài này ủng hộ đảng Dân chủ) nên mới tưởng toàn nước Mỹ vui mừng chứ thực tiễn thì không như thế. Để tối nay con phiên dịch tiếp lời tiên tri mới của chú Thiên Sứ cho ông chồng tròn vui vẻ nuôi hi vọng! (hơ, mình thật xấu tính ...)