• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Phạm Việt Long

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  1
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About Phạm Việt Long

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. ĐIẾU VÕ ĐẠI TƯỚNG QUÂN Hỡi ôi! 1. Nước chảy xuôidòng trăm sông ra biển, ai chẳng hay quy luật của hư vô Rũ sạch bụi trần về cõi thiên thu, ai chẳngbiết chuyện trăm năm nhân thế. 2. Sao núi sông vẫntrào tuôn suối lệ, sao biển trời quằn quại những cuồng phong Đại tướng quân của Dân tộc Nhân dân, vừanhẹ bước về với miền tĩnh lặng. Nhớ Tướng Quân xưa! 3. Ba chục nămcầm quân giết giặc, ánh hào quang chói lọi những kỳ công Hơn thế kỉ theo bước cha ông, đức độ lớnthấm sâu lòng dân nước. 4. Còn đâu đây NàNgần Phay Khắt, chiến công đầu báo hiệu cuộc trường chinh Còn đâu đây bóng dáng anh linh, những chínhân hóa thân thành chiến sĩ. 5. Gót chân trầnđặt trên nền đất mẹ, chẳng nơi nào không phải đất quê ta Chẳng nơi đâu được gọi chiến trường xa, bởiĐồng Bào là gia đình thân thuộc. 6. Khi con ngườihóa thân vào đất nước, sức mạnh nào lay chuyển được núi sông Và một khi đất nước hóa nhân tâm, kẻ thùnào diệt được hồn dân tộc. 7. Điện Êlize haytòa Bạch ốc, cậy uy phong những cường quốc văn minh Dù tập trung trăm vạn lính viễn chinh, tớinơi đây đừng mong tìm chiến thắng. 8. Kẻ tham cuồngluôn nhận về cay đắng, voi Bà Trưng xéo nát vọng bá quyền Đất Lạc Hồng muôn thủa vẫn linh thiêng, trẻlên ba vươn mình thành tráng sĩ. 9. Vó ngựa NguyênMông tung hoành Á Âu vạn lí, ba lần sang ba bận chuốc bại vong Thấy đã baophen, hùng binh danh tướng oai phong, lớp chôn thây, lớp đầu hàng nhục nhã. 10. Để muôn năm Việt Nam yên ả, cánh cò bay nghiêngtrắng những trang thơ Để muôn năm khúc hát tự do, theo cánh diềuchiều hôm soi bóng nước. 11. Bốn ngàn năm con sau cha trước, chuộng hòa bìnhnhưng chẳng sợ chiến chinh Dù chẳng quen cung ngựa đao binh, dù lịchsử phải viết lên bằng máu. 12. ĐẠO LÀM TƯỚNG Việt Nam là thế đó, vững niềm tin ở dântộc nhân dân Dù kẻ thù có hung bạo bất nhân, cuốn từđiển chiến trường không chữ “sợ”. 13. Từng khôn lớn giữa hai bờ lịch sử, không mấy khinguội tắt lửa chiến tranh Nào cần chi trường lớp dạy dùng binh, tàithao lược có cha ông truyền thụ. 14. Bước quân hành toàn dân thành đội ngũ, người dẫn đầuAnh Cả-Đại Tướng Quân Đạp chông gai vượt hết mọi khó khăn, trangsử vàng sáng ngời tên Đất nước. Bởi thế nên 15. Năm bốn bẩy (47) từ chiến khu Việt Bắc, nước sông Lôxô xác giặc về xuôi Rồi thu đông một chín năm mươi (1950), miềnbiên giới khai thông trong chiến dịch. 16. Vây Đông Khê, phục quân tiêu diệt viện, chẳng khácnào Nguyễn Trãi đánh giặc Minh Mở chiến trường ra Tây Bắc,Hòa Bình…phá kếhoạch Nava dồn binh lực. 17. Giặc cuống cuồng đổi thay chiến thuật, dựng pháo đàithách thức Việt Minh Đất Điện Biên, thung lũng Mường Thanh,thành chiến địa diệt lũ quân cuồng vọng. 18. Ngàn thước lên dốc cao thăm thẳm, kéo pháo vào rừngvang tiếng “ hò dô” “ Đèo Lũng Lô chị gánh anh thồ” dân cả nướcrùng rùng ra trận. 19. Đường chiến hào như sợi dây thòng lọng, thít chặtdần cổ họng lũ xâm lăng Từ Bản Kéo, Độc Lập, Him Lam, thay chiếnthuật ta bảo toàn quân lực. 20. Tránh phi pháo, áp sát vào quân địch, khiến Boongkethành địa ngục trần gian Khắp Điện Biên nghe tiếng giặc kêu than,“Mưu phạt tâm công” cha ông xưa đã dạy. 21. Thảm hại thay cho đám tàn quân ấy, phong cho nhautướng tá để … đầu hàng Lũ tù binh còn chưa hết bàng hoàng, cúi đầuxin một nắm cơm nhân đạo. 22. Lá quân kỳ như một lời tuyên cáo: Quân viễn chinhđại bại tại Việt Nam Vẫn còn bay trên khắp nẻo nhân gian, dẫnmuôn người dành Tự do - Độc lập. 23. Và Nam Mỹ, Phi Châu hô vang vang GIÁP GIÁP như lệnhtruyền xung trận đuổi thực dân Và Người thày dạy sử trường Thăng Long,thành vĩ nhân khi tự mình viết nên lịch sử. 24. Nhưng cùng lúc nước Pháp treo cờ rủ, rút quân về kếtthúc mộng chiến chinh Cũng là khi Người Mỹ muốn tung hoành, nhảyvào cuộc với âm mưu bá đạo. 25. Những tưởng rằng, máy bay trọng pháo, sẽ đập tan sứcmạnh của quân ta Những tưởng rằng, mật ngọt đô la, sẽ vĩnh hằng mua được hồn dân Việt. 26. Cuộc trường chinh lại đi vào chặng tiếp, gian khổhơn, tổn thất cũng nhiều hơn Những người mẹ gạt nước mắt tiễn con, nhữngngười vợ lại nhiều đêm không ngủ. 27. Để điệp điệp trùng trùng đội ngũ, bàn chân mềm đạpnát đá Trường Sơn Để đời đời kiếp kiếp cháu con, ngẩng caođầu thở gió khơi Đông Hải. 28. Chiến trường lớn bản hùng ca còn mãi, gì quý hơn Độclập – Tự do Biến đau thương thành ngọn lửa căm thù, thiêucháy hết loài xâm lăng hung bạo. 29. Từ những ngày những đêm chan hòa máu, máy chém lê,tố cộng, giết dân ta Khắp miền Nam hát khúc Tiến quân ca, sóngĐồng khởi nhấn chìm bầy hổ đói. 30. Từ Bến Tre ra khắp miền biên giới, tan tác rồi Ấpchiến lược dồn dân Đất muôn nơi rầm rập những bàn chân, quântóc dài lên đường đi tranh đấu. 31. Bầu vú mẹ lấp chặn nòng trọng pháo, áo dài em quệtđổ mũi lưỡi lê Lòng dân Nam dẫn một lối đi về, đường giảiphóng khai thông muôn cửa khẩu. 32. Và từ ấy những hùng binh muôn đạo, đã dấy lên nhưsóng nước biển Đông Và sử vàng lại lừng lẫy chiến công, bướcquân hành chuyển rung Lầu Năm Góc. 33. Cả dân tộc một niềm tin son sắt: Độc lập – Tự do –Thống nhất vẹn non sông Khắp bốn phương suốt Nam Bắc Tây Đông, chủnghĩa anh hùng lại khơi nguồn sức mạnh. 34. Những Bầu Bàng, Đắc Tô, Tân Cảnh, những Nam Lào,Đường Chín, Khe Sanh Những Đông Hà, Cam Lộ, Gio Linh, nhữngPhước Long, Bình Long, Thượng Đức. 35. Tổng tiến công Mậu Thân sôi sục, địch kinh hồn phảitìm đến hội đàm Ngọn cờ bay phơi phới khắp Miền Nam, ta mở hộidiệt thù muôn trận thắng. 36. Phải nếm trải bao nhiêu cay đắng, Mỹ đổ quân ào ạtxuống Miền Nam Lại gọi thêm đủ thứ bầy đàn, lính đánh thuêkhắp nơi sang hỗ trợ. 37. Thay tướng điều quân hung hăng càn rỡ, tưởng nuốttươi, ăn sống quân ta Nhưng “Bình Định” chỉ nhanh chóng ra ma, “Phượnghoàng bay” cũng gãy luôn đôi cánh. 38. Một triệu ngụy quân bị căng ra đánh, quân viễn chinhtriệu ba đứa sa lầy Tiếng kêu than vang dội cả trời Tây, dânnước Mỹ giương lên cờ phản chiến. 39. Lũ diều hâu muốn đánh cho tới bến, cũng không yênkhi mất lượng hậu cần Muốn xua quân đánh phá cũng không xong,muốn rút về cũng lại càng không được. 40. Rối mù tinh như gà mắc tóc, không sao ngăn máu đổtại Việt Nam Từ những khi “Mỹ hóa” cuộc chiến tranh, chođến lúc thay màu trên xác chết. 41. Để tránh thoát khỏi cơn hủy diệt, chỉ cuốn cờ về nướcmới yên thân Nhưng nuốt sao nỗi nhục ngàn năm, bầy ácthú lại bầy thêm tội ác. 42. Mở rộng chiến tranh đánh ra miền Bắc, triệu tấn bomtrút xuống những làng quê Cũng không chừa những thành phố, triền đê,hậu phương lớn thành chiến trường khốc liệt. 43. Lòng dân Nam ,Nhà Trắng đâu có biết, lửachiến tranh chỉ hun đúc chí bền Và Bắc – Nam đã nổi trống đêm đêm, Hội diệtthù không có ngày khép lại. 44. Sóng gió dậy khắp miền Duyên hải, gần 200 tàu chiếnxuống thủy cung Và lưới giăng 4 mặt tầng không, hơn 4000máy bay thành đống sắt. 45. Ba chục triệu người dân miền Bắc, ngẩng đầu lên ta “nhằmthẳng quân thù” Dù Hải Phòng hay Hà Nội thủ đô, có hoangtàn vì chiến tranh tàn phá. 46. Nhưng “nhân dân Việt Nam quyết không sợ”, dòng máu hồngtô đỏ lá cờ sao Khúc tráng ca vì Độc lập – Tự do, luôn áttiếng bom gào gieo cái chết. 47. Bao thủ đoạn giở ra cho hết, chỉ thấy thêm giặc láingủ hotel Nịnh láng giếng, “mèo trắng mèo đen”, B52 được đem ra thithố. 48. Quyết chiến điểm đã hình thành sáng tỏ, ta lập raĐiện Biên Phủ trên không Pháo đài bay rã cánh rụng như sung, conngáo ộp xuống ao thành ếch ộp. 49. Mất uy thế Không quân chiến lược, tan rã luôn mộngthống trị nước Nam Đành cắn răng ngồi xuống nghị bàn, ngậm tủihờn Mỹ cuốn cờ về nước. 50. Mất đồng minh Ngụy quân thêm chùn bước, dù Ngụyquyền luôn gióng trống phất cờ Ta biết rằng cần nắm vững thời cơ, chuẩn bịtốt trận sau cùng quyết chiến. 51. Buôn Mê Thuột bất ngờ lâm nguy biến, giặc hãi hùngtrốn chạy khỏi Tây Nguyên Cả Miền Nam một ý chí xung thiên, cờ giảiphóng bay khắp miền duyên hải. 52. Và chiến dịch Hồ Chí Minh vĩ đại, năm quân đoàn, nămhướng tổng tiến công Ngôi sao vàng năm cánh chói vàng son, nămnhăm ngày cắm trên dinh Độc lập. 53. “Thần tốc, thần tốc, thêm thần tốc”, lệnh ban truyềnnáo nức cả toàn quân 30 năm, một ngày hội non sông, Bác Hồ vềvui ngày vui đại thắng. 54. Mắt mẹ già bừng lên sắc nắng, mở bàn tay ngóng đợibước con về Tiếng ca vang trên khắp mọi miền quê, bầytrẻ nhỏ được tung tăng múa hát. 55. Trời quê hương thêm xanh trong bát ngát, sắc tự dolồng lộng giữa tầng không Cõi nhân gian kinh ngạc đến vô cùng, trôngchiến thắng như nhìn vào cổ tích. 56. Gỡ bỏ gông cùm, phá tung xiềng xích, Việt Namthành tiêu điểm của nhân tâm Vàcả loài người ngưỡng mộ Tướng Quân, biếtnói chi ngoài một câu “HUYỀN THOẠI”. 57. Bao giấy mực trào tuôn lời ca ngợi, bao con ngườitôn kính chọn tấm gương Mấy ai hay vị tướng giữa đời thường, sốngkhiêm cung và thập phần giản dị. 58. Mấy ai hay vì yêu thương chiến sĩ, giọt lệ tràotrước những vết thương đau Những đêm trường thức trắng suốt canh thâu,để chiến trường đỡ tổn thêm xương máu. 59. Với kẻ thù cũng khởi lòng nhân đạo, nghiêm lệnh quânchăm sóc lũ hàng binh Luôn khát khao một cuộc sống hòa bình, cácdân tộc kết đoàn vui hạnh phúc. 60. Suốt cuộc đời hóa thân vào đất nước, luôn tuân theovị nguyên soái: Nhân dân Dù tung hoành trận mạc với triệu quân, làmkhoa học hay điều hòa dân số. 61. Có sao đâu, dân ta luôn no đủ, vươn mình lên sánhvới cả năm châu Còn riêng mình, dù vất vả lao đao, vui vẻnhận, trọn Trí Tâm cống hiến. 62. Tài đức lớn, danh vang trùm bốn biển, chưa một lầnnhận lấy chữ: Công thần Theo Bác Hồ, học trọn đạo nghĩa nhân, chẳngbao giờ thu riêng mình quyền lợi. 63. Mừng quê hương mỗi ngày thêm đổi mới, không khi nàođòi hỏi chút ưu tiên Cả ngôi nhà được gọi là “Tư dinh”, ra đirồi cũng trả cho nhà nước. 64. Những đứa con là hiện thân mơ ước của cuộc đời kỳvọng đến mai sau Cũng mang danh như những nỗi khát khao củaĐất nước, Nhân dân, Dân tộc. 65. Là Thế giới HÒA BÌNH, gia đình HẠNH PHÚC, là sắcHỒNG tô thắm cõi trời NAM Là HỒNG Lạc ANH linh, vạn cổ giang san, làĐIỆN BIÊN kết tinh hồn dân Việt. 66. Luôn nhớ ơn những người con trung liệt đã hy sinh vìTổ quốc thiêng liêng Bàn tay run nhặt những búi cỏ mềm, dânghương lòng bên nấm mồ liệt sỹ. 67. Nụ cười vui và tấm lòng hoan hỉ, luôn dành cho bầycháu nhỏ ngây thơ Tấm lòng vàng đau đáu một ước mơ: thế hệsau làm rạng danh Tổ quốc. 68. Cả cuộc đời vì dân vì nước, luôn chăm lo lợi ích củaquốc gia Dù trăm năm tuổi đã về già, vẫn toan tính chuyệnTây Nguyên rừng núi. 69. Như trời đất tháng ngày không có tuổi, sống hết mìnhcho đến lúc cạn hơi Như quần Tiên giáng hạ phải về trời, vẫn ômấp một tình yêu đằm thắm. Than ôi 70. Lời nói cuối như một điều kỳ vọng, được về quê yênnghỉ đến ngàn năm Để hồn thiêng được thở gió Biển Đông, đểdấu chân được in trên cát trắng. 71. Quảng Bình ơi! biết bao ngày xa vắng, xin cho con vềlại chốn sinh thành Hơn trăm năm chưa một buổi an bình, cho convề được ngủ ngon một giấc. 72. Cây khế nhỏ ông trồng từ dạo trước, có còn khôngchùm quả ngọt như mơ Căn nhà con nồng ấm bước chân thơ, có aikhông hay vắng xa hết cả. 73. Núi Rồng ơi! còn vươn ra tận bể, đón gió về muốn cấtcánh bay lên Đất Vũng Chùa, Đảo Yến bình yên, lũ chimnhỏ có còn về xây tổ. 74. Chốn Đèo Ngang, cỏ cây còn quyến rũ, ai dừng chânbên chiều vắng bâng khuâng Đoái nhân gian Tiên Thánh có giáng trần, bàChúa Liễu còn bên đường độ khách. 75. Vọng đâu đây còn ngân vang câu hát, điệu Hò khoandìu dặt khúc tình ca Thấy chang chang những đồi cát nắng trưa,rặng phi lao bên đường vào nhạc hội. 76. Dòng Nhật Lệ long lanh soi bóng núi, chuyến đò ngangchở cả mối tình quê Mấy nghìn năm mở một lối đi về, gánh giangsan quẩy hai đầu Nam Bắc. 77. Dải Trường Sơn ngàn năm trầm mặc, mở lòng ra cả thếgiới thần tiên Thả mái chèo theo suối nước thiêng, hồn ngơngẩn giữa kỳ quan thạch nhũ. 78. Có còn ai nhớ Hàn Mặc Tử, nỗi đau đời hóa những bứctranh thơ Con nai vàng còn có ngẩn ngơ, đạp lá thutrong hồn Lưu thi sĩ. 79. Tựa Trường Sơn trải muôn vàn thế kỷ, dãi thân trầntrong sóng gió biển Đông Để muôn đời con cháu nối cha ông, đủ văn võlưu danh cùng thiên cổ. 80. Chọn Vũng Chùa làm nơi bến đỗ xây lầu chuông thỉnhvọng cõi linh thiêng Hơn trăm năm rũ sạch bụi ưu phiền, về nươngtựa ngôi Già Lam non nước. 81.Đức Thanh long, vươn mình ra phía trước, hồi đầu về,chầu lên đỉnh Thọ Sơn Ngài Bạch Hổ, phục phía hữu minh đường,giương móng vuốt, hướng xa về phương Bắc. 82. Lượn dưới chân, trắng tinh bờ cát, chú Bạch Xà rỡnsóng, nước lăn tăn Những Hòn La, Hòn Cỏ, Hòn Chim, như Rùa lớnchâu tuần về minh chúa. 83. Nơi lộng ngàn hòa vào miền gió bể, mà chim trời tụđến để sinh sôi Như vọng lâu thấu suốt vạn trùng khơi, màchân đế êm ru trăm dặm nước. 84. Kỳ diệu sao quê hương như dành trước, chốn địa linhđón đợi một Anh Linh Kỳ diệu sao cả một đội kỳ binh, nghiêm quânlệnh rước chào người chủ soái. 85. Và từ đây nơi “Hoành Sơn Nhất đới”, có Tướng quântrấn giữ một phương trời Và từ đây binh đội ở nơi nơi, có Tư lệnhchỉ con đường Hộ Quốc. 86. Cùng Tiên tổ bốn nghìn năm dựng nước luôn chăm lomột sứ mệnh: AN DÂN Chốn thiêng liêng giữa một cõi vĩnh hằng,luôn khao khát chỉ một câu: QUỐC THÁI. 87. Vị tướng quân của lòng từ ái, đã kết tinh nguyện ướccủa muôn đời Dòng khí thiêng tuôn chảy khắp trăm nơi,hội Nhân tâm dựng trường thành vạn lý. 88. Cơn cuồng phong kinh hoàng trong thế kỷ, phải cúiđầu, trườn xuống, lánh đi xa Mọi kẻ thù chạm đến đất quê ta, hãy nhớlấy: dưới chân ngươi- biển sóng. 89. Đất trời lồng lộng Muônđạo Quang Ân. 90. Chưa thấy ai tuyên sắc phong Thần Nhưng lòng người đã tôn vinh Thánh Chủ. Tướng quân ơi! 91. Vạn muôn người tụ thành đội ngũ, tiễn Người đi lãchã lệ tuôn rơi Khắp nhân gian kết những nụ hoa tươi, rảihương sắc từng bước chân người bước. 92. Những chiến binh theo Người từ thuở trước, tay runrun nâng đỡ tấm chân dung Giữa biển người rộng lớn đến mênh mông,những khuôn mặt trẻ thơ đầm nước mắt. 93. Những người dân nơi chiến khu Việt Bắc, áo chàmbuông, tiếng nấc nghẹn trong tim Từ đảo xa cho tới chốn bưng biền, hươngtrầm bay nồng nàn niềm thương nhớ. 94. Dù chiều sương hay giữa khi nắng lửa, dù mưa tuônhay bão tố kề bên Dòng sông người cố giữ bước chân êm, xíchsát lại, lần về bên Linh cữu. 95. Khắp năm châu, cựu thù hay bạn hữu, cũng nghiêngmình kính cẩn trước anh linh Lá cờ sao suốt năm tháng tung hoành, naynghẹn ngào dải băng tang rũ buộc. 96. Linh xa đi qua nhiều miền Tổ quốc, hương án bày theosuốt dọc núi sông Lòng dân Nam nghiêng hết về Tướng Quân, hayNgười đã đi vào hồn sông núi. 97. Để muôn năm biển hát lời ca ngợi, sóng dạt dào tungbọt trắng như hoa Để muôn năm giữa trời đất bao la, mỗi cơngió cũng tụng truyền ân đức. 98. Cùng Bác Hồ, Người đi vào cổ tích, chẳng cần đâu tấmbia đá kể công Muôn muôn năm giữa ngày hội non sông, Ngườivẫn đứng trên kỳ đài danh dự. 99. Ngàn năm sau, trong từng trang sách nhỏ, giúp trẻthơ chập chững bước vào đời Người vẫn đây, tươi sáng một nụ cười, dạytương lai tự viết nên lịch sử. 100. Thế hệ vàng thắm sắc màu cờ đỏ,đã ra đi để lại một Giang Sơn Không một người đòi phải chịu ơn, chỉ thanhthản bước sang miền bất tử. 101. Cho MUÔN NĂM VIỆT NAM còn đó, nhưáng thơ êm dịu khúc tình ca Cho MUÔN NĂM DÂN TỘC kết đài hoa, trangnghiêm hết nền Tự do – Độc lập. 102. Tiễn Người đi, xin cho con đừngkhóc, nén tâm nhang cháy đỏ nỗi yêu thương Cùng muôn dân chung bước một con đường,theo chân Người lập tượng đài TỔ QUỐC. Tướng quân ơi! 103. Dù ở đâu giữa mọi miền non nước Xin Người về chứng giám tấc lòng son. Thượng hưởng Tháng 10năm Quý Tỵ- 49 ngày Đại Tướng ra đi! Phạm Việt Long kính bút