• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

langdu

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  17
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About langdu

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  http://
 1. Langdu xin nhờ các bác,anh,chị và các bạn giải giùm lá số này với ạ,gia đình bác langdu lo lắng quá không biết nên thế nào với anh cho phải,mong các bác,anh,chị và các bạn cho một lời khuyên. Langdu thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn.
 2. Tôi xa hà nội năm lên mười chín khi trời cuối đông,lang thang mọi miền vẫn không quên được gió đông hà nội,bao năm qua rồi nhưng tôi vẫn nhớ hoa sữa góc đường thơm hương huyền thoại,biết đến bao giờ cho tôi chở lại phố xưa trẻ dại,hà nội ơi nhớ nhớ góc phố thân quen,nhớ ánh đèn,nhớ mưa chiều hoa sấu dụng,nhớ...ơi...là....nhớ....huyền thoại chiều mưa....mùa thu.
 3. Nhớ mùa thu Hà Nội,hương cốm của mùa thu,nhớ sấu già trước của vi vu,đó là bài thơ của Gió,xin góp với những người con hà nội bài thơ nhớ của bạn Gió bên nhantrachoc. NHỚ Gió nhớ Hà Nội chẳng nhớ gì Chỉ nhớ cây sấu già trước của Hoa sấu vàng dịu dàng nhắc nhở Thơm nhẹ nhàng đầm ấm thanh tao Mầu hoa vàng dịu nhẹ biết bao Đưa Gió về những ngày hè cuối hạ Chẳng nhớ gì nhớ mầu hoa đến lạ Rơi rơi hoài như những hạt mưa xa Nhớ hồ gươm đuổi bướm với chơi hoa Trong những tháng ngày hè lộng gió Gió bay giờ chỉ rong chơi đây đó Chẳng nhớ gì chẳng nhớ để làm chi Tuổi đá buồn giờ xin hãy quên đi Giờ chỉ nhớ hoa sấu vàng trước cửa.
 4. ôi nai vàng ngơ ngácđạp nát cánh rừng già cứ cố chọn đi nha hay hai ba chọn cả. :lol: :rolleyes: :P
 5. lái đò bao năm chở đò ngang gió mưa giông tố vẫn đàng hoàng đến giờ nhận đủ quà của khách được cả vợ hiền lẫn con ngoan chúc lái yêu đời hát ca hoan rồi lại tiếp chở-chở đò ngang.
 6. em rằng cho em xin thưa đào kia đã cũ hương thừa rồi anh
 7. em chào anh thiên sứ!anh cho em được phép trả lời câu hỏi của anh.theo em thì cách an sao của cụ thiên lương không hẳn là sai vì cụ có cái lý của mình,đó là sự thay đổi âm dương ngũ hành của những người âm nam dương nữ và người âm nữ dương nam có khác nhau trong sự chuyển dời thuận nghịch của ngũ hành.và theo cụ thì ba vòng tràng sinh,thái tuế,lộc tồn trong một lá số quan trọng quá,vì vậy nếu an không đúng thì thật khó luận giải ,theo em nghĩ vậy thành ra em muốn nhờ anh chỉ bảo để em học hỏi ,chứ em không bao giờ có ý bài xích cách này hay cách khác.em chỉ muốn trình bầy và mong anh giải thích giùm để hiểu đúng sai trong cách học các bộ môn này thôi mà.cách an của cụ thiên lương vòng tràng sinh không khác cách an tràng sinh theo can,còn cách thông thường thì an theo cục,với cách an theo cục thì là sự biến thiên của dịch lý nên cục thủy thổ như nhau cùng khởi tại thân.em học nhưng sách vở thì vậy thành ra nhiều lúc thấy bí trong cách luận,hy vọng anh và các bạn qua lá số của anh em ,luận giải giúp em,và thật tình là em mong muốn cả nhà tư vấn giùm, với lá số này từ đây đến cuối đời nên như thế nào,vợ con anh ra sao,anh có con không,bao giờ anh về nước,nên để anh theo ý mình cho đúng số tuyệt sứ phùng sinh hay nên ép anh về.thật tình em nhìn cách an sao theo lạc việt thì cung con của anh còn tệ hơn nữa vì bị thêm sao tuyệt.em mong anh và cả nhà giúp em với,em xin chân thành cảm ơn. thân kính.
 8. em chào anh!dạ thưa anh đúng là anh em phải mổ,nhưng anh có thể nói rõ hơn giúp em được không ạ,vì quả là em cũng tập tành bộ môn này nhưng sách vở thì hỗn độ quá vì vậy em cũng không biết nên đứng trên quan điểm nào để học anh ạ.và anh cho em hỏi với lạc việt,khi an các sao lưu hàng năm thì an thế nào ạ.và nếu giải thích theo thông thường thì năm 2004 lưu tràng sinh cũng về mệnh anh em,vì thế nên chưa tuyệt mệnh.đôi điều học hỏi mong anh giúp cho. thân kính.
 9. kính chào anh thiên sứ! thật vinh hạnh được anh trả lời,em còn kém anh nhiều tuổi lắm,nên với anh chỉ đáng làm em thôi,quả thực em cũng nghiên cứu mấy môn này nhưng trình độ kém lắm anh ạ,vả lại nếu em biết tường tận như anh nói thì em không phải nhờ anh mà.và lá số này em biết rõ vì vậy em cũng gõ hầu muốn học hỏi thêm để rút kinh nghiện trong việc giải đoán,và tìm cách giải họa.mong anh chỉ giáo giúp em,em luôn hy vọng được học hỏi từ anh,một người anh từ lâu em mến mộ.chúc anh luôn thân lạc tâm an. thân kính
 10. langdu cảm ơn bạn đã hồi âm,quả thật mình cũng nghiên cứu mấy bộ môn này,nhưng trình thì còn kém lắm ,vì vậy mình muốn nhờ các bạn giúp anh mình với.cho mình bổ xung thông tin,anh mình hiện không ở trong nước,vì thế thật là tiếc không nhờ được ai.anh bị bệnh bắt đầu từ cuối 2004,bệnh phát rất nhanh,nhưng vì do bộ máy y tế nơi anh sống rất trì chệ,vòng vo một tháng sau anh mới được nhập viện,may nhờ gặp bác sĩ giỏi vì thế anh qua khỏi cơn nguy kịch,nhưng thời gian chữa trị rất lâu,và do phải đưa vào người lượng kháng sinh nhiều quá,thành ra chữa khỏi bệnh này thì lại bị bệnh khác,nên bây giờ trong người anh không bệnh nào không có.anh chưa vợ chỉ sống chung căn hộ thuê với một gia đình khác,còn về phía anh thì mình biết, từ lâu rồi anh hướng tâm theo phật vì vậy anh không làm gì xấu cả.điều cả nhà bác lo là đường vợ con anh thế nào,liệu anh có con không,và bao giờ anh về nước.anh đi lâu rồi,nhà làm mọi cách nhưng anh không chịu về,phải chăng đó là số mệnh vì mình nghe nói lá số này phải tuyệt sứ mới phùng sinh.mong các bạn giúp anh và gia đình bác mình nhé.thay mặt gia đình chân thành cảm ơn các bạn. thân ái.
 11. chân thành cảm ơn bạn đã lập lá số giùm,nhưng bạn có thể giúp mình giải tỏa chút thắc mắc được không,theo lá số thông thường vòng tràng sinh của anh tôi khởi từ cung thân,còn theo tử vi lạc việt tràng sinh lại khởi tại cung tị.vậy khi xem số có ảnh hưởng gì không.
 12. thưa bạn hoàng anh sở dĩ tôi hỏi hộ vì tôi là em họ,gia đình bác tôi rất buồn vì anh giờ đang bệnh,mà vợ con thì dở quá,công danh lại chưa đâu vào đâu.nhưng điều bác tôi lo lắng nhất là bệnh tình của anh.nên gia đình muốn xem sinh mệnh anh thế nào,con cái ra sao,vợ anh thế nào thôi ạ.chứ tôi nói anh lên diễn đàn khác nào làm anh thêm bệnh vì tự ái.mong bạn hiểu cho,nếu có thể nhờ anh thiên sứ cùng các bạn giúp cho gia đình bác tôi biết trước đôi điều hầu giúp cho anh.vì theo tôi được biết thì có thể giải được họa khi ta biết nó trước đúng không ạ.tôi xin thay mặt gia đình bác chân thành cảm ơn trước .
 13. xin cảm ơn bạn nhắc nhở,mình mới tham gia diễn đàn nên chưa biết cách.cho mình bổ xung thêm người này là nam giới,xin anh thiên sứ và các bạn xem giúp cho,anh này bệnh tật thế nào,vợ con ra sao,và liệu anh ấy có con không ạ.nếu cần bổ xung gì thêm mong các ban góp ý tôi sẽ đưa thông tin.rất chân thành cảm ơn các bạn.
 14. em xin anh giải hộ em lá số này với ạ.người này sinh ngày 21 tháng 6 năm 1965 dương lịch tại hà nội.thời gian vào khoảng từ 1 đến 3 giờ chiều.mong anh bớt chút thời gian,chân thành cảm ơn anh.