• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

ha_ji

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  40
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About ha_ji

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

252 lượt xem hồ sơ
 1. Kính thưa SP Thiên Sứ, thầy Linh Trang và các cao nhân! Con có nói với một vài người bạn về diễn đàn lý học Đông phương và mục Luận tuổi. Các bạn con rất quan tâm nhưng không có điều kiện tham gia diễn đàn nên nhờ con hỏi giùm tuổi để sinh con. -Gia đình thứ nhất: Chồng SN 1972, vợ là 1976 và con gái đầu lòng là 2003. Năm Canh Dần thêm người có được không ạ và con gái hay con trai thì được tốt ạ?! -Gia đình thứ hai: Chồng sinh năm 1973, vợ 1977 và con gái đầu lòng là 2005. Gia đình này năm nao nên sinh thêm con ạ?! Con cảm ơn SP, thầy Linh Trang và các cao nhân!
 2. Kính thưa cô wildvalender! Đọc những dòng tâm sự chân tình của cô, Ha_ji rất hiểu những khó khăn cô gặp phải khi làm công tác từ thiện. Ha_ji có tham gia một số diễn đàn khác có hội từ thiện do các thành viên lập ra hay diễn đàn chuyên về từ thiện. Ha_ji cũng đã có dịp trao đổi trực tiếp với thủ lĩnh nhóm từ thiện cũng như được đọc các bài viết của các thành viên chia sẻ kinh nghiệm cũng như những khó khăn trong quá trình làm từ thiện. Làm từ thiện là một nghĩa cử, một công việc tốt đẹp nhưng trên thực tế những người tham gia làm từ thiện gặp không ít khó khăn. Khó khăn thứ 1 là có quá nhiều trường hợp khốn khó, bệnh tật. Trường hợp nào cũng thương tâm mà sức người có hạn nên không biết giúp đỡ trường hợp nào, đành ngậm ngùi bỏ qua trường hợp nào. Khó khăn thứ 2 là lo nhỡ đâu trường hợp mình giúp đỡ lại nhận được nhiều sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm khác trong khi trường hợp mình ngậm ngùi bỏ qua biết đâu lại không nhận được sự giúp đỡ nào cả. Khó khăn thứ 3 là có những khi người được giúp đỡ ở quá xa, chi phí chuyển phần quà tặng từ các nhà hảo tâm là khá lớn hay quá lớn so với giá trị của món quà. Khó khăn thứ 4 là đôi khi làm từ thiện mà còn bị.....hắt hủi, trách mắng. Khó khăn thứ 5 là đôi khi không cẩn thận sẽ có những bất đồng về quan điểm giữa các nhà hảo tâm. Những khó khăn trên là những gì Ha_ji đã trải nghiệm hay quan sát thấy trên các diễn đàn làm từ thiện cũng như là những lời chia sẻ của các thủ lĩnh tích cực của các nhóm làm từ thiện. Khó khăn thứ 1. Ha_ji nghĩ cái này đối với diễn đàn ta chắc khó giải quyết vì chúng ta không chuyên hẳn làm từ thiện như một số diễn đàn khác nên không có tiêu chí cụ thể kiểu như chỉ giúp đỡ các em bé bị bệnh, bị bỏ rơi,....Cái này chắc đành tùy duyên vậy. Khó khăn thứ 2. Ha_ji nghĩ, cái này cũng không quá khó khăn để giải quyết. Thực tế Ha_ji thấy diễn đàn ta đã được cập nhật thông tin một số trường hợp được báo chí nêu đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ rồi. Khó khăn thứ 3. Ha_ji có ý kiến thế này, cô Wildvalender xem có được không nhé! Cháu thấy một số diễn đàn từ thiện mạng lưới hội viên khá rộng và mạnh. Ví dụ như diễn đàn chiasetinhthuong.org.vn. Trong trường hợp này, liệu chúng ta có nên nhờ thông qua những diễn đàn như vậy?! Cá nhân Ha_ji rất tin tưởng những thành viên trong diễn đàn này cũng như rất khâm phục những gì các thành viên đã làm. Có lẽ, Ha_ji chỉ gói gọn được những gì các thành viên đã làm được là: " hơn cả tấm lòng". Nếu có thời gian, cô Wildvalender thử vào diễn đàn trên xem sao ạ. Bác sĩ về hưu Chi ở Bình Định mà trong diễn đàn ta nói tới, Ha_ji nhớ là các thành viên trên chiasetinhthuong va nhom Chungmottamlong ở WTT cũng có nói tới và đã từng liên hệ. Chiều nay Ha_ji cũng mới đọc bài viết có nhắc việc bác sĩ Chi hỗ trợ các bà mẹ trên WTT giúp đỡ trường hợp 2 em bé mồ côi mẹ ở Bình Định xong. Nếu cô Willvalender thấy được, Ha_ji xin phép trao đổi với 1 số thành viên chủ chốt tại chiasetinhthuong xem các chị có thể hỗ trợ chúng ta những trường hợp này dù có thể tiêu chí giữa hai bên có sự khác biệt. Khó khăn thứ 4. Ha_ji chịu thôi. Khó khăn thứ 5. Ha_ji không có ý kiến gì. Ha_ji cũng muốn đề nghị cô wildvalender là chúng ta nên linh hoạt trong việc quyết định hỗ trợ. Ví dụ các thành viên muốn ủng hộ trường hợp A mà trên thực tế ta xác minh được A đã nhận được nhiều sự giúp đỡ rồi thì có thể trao đổi lại với các thành viên xem có nên ủng hộ B ta thấy thực sự khó khăn không. Trong trường hợp các thành viên đồng ý thì ta sẽ ủng hộ B còn nếu có thành viên nào vẫn có duyên với A thì ta tôn trọng. Ha_ji chỉ có đôi lời từ kinh nghiệm làm từ thiện rất, rất nhỏ bé của mình muốn đóng góp tới cô Wildvalender và diễn đàn. Kính chúc cô sức khỏe!
 3. Chúc mừng Sư phụ Thiên Sứ! Chúc mừng hội thảo đã thành công tốt đẹp! Hôm T7, Sư phụ ở Hải Phòng về cũng hơi muộn mà còn phải chuẩn bị cho buổi hội thảo vào hôm sau nên con lo Sư phụ mệt. Bữa nay đọc tin hội thảo đã thành công nên con cũng thấy mừng. Một lần nữa con chúc mừng Sư phụ! Chị Magiclove bảo con là tại Sư phụ về Hải Phòng được nghỉ ngơi 1 bữa nên khỏe hơn. :( Nếu vậy thì sau này trước khi Sư phụ có hội thảo Magiclove và con lại tổ chức cho Sư phụ về Hải Phòng nghỉ nữa nhé :( Cô bé mà Sư phụ qua nhà xem dùm trước khi về Hà Nội cũng nhờ con chuyển lời cảm ơn Sư phụ đấy ạ!
 4. Ha_ji cũng muốn đăng ký học lớp Phong thủy cơ bản khóa này. Mong sớm nhận được hồi âm và hướng dẫn của thư ký 22 tại địa chỉ e-mail: mink.ank@gmail.com. Chân thành cảm ơn!
 5. Ha_ji chân thành cảm ơn bác haithienha đã bớt thời gian xem giúp Ha_ji! Những gì bác haithienha nói cũng có cái đã trúng. Đối với những gì chưa xảy ra, ha_ji sẽ tiếp tục chứng nghiệm và cũng cố gắng tu dưỡng để giảm thiểu phần số xấu. Một lần nữa chân thành cảm ơn bác!
 6. Kính thưa các cô bác và anh chị trên diễn đàn! Em trai ha_ji sinh năm 1984 đang định cộng tác với người bạn cũng sinh năm 1984 để mở cửa hàng. Các cô bác và anh chị làm ơn xem giúp ha_ji tuổi Giáp Tý này nên thuê nhà hướng nào thì làm ăn tốt và hai người cùng mệnh Kim cộng tác làm ăn có vấn đề gì không. Ha_ji chân thành cảm ơn!
 7. Ha_ji quên mất một chuyện quan trọng nữa. Bác haithienha xem hộ cung điền trạch của ha_ji. Hồi lâu rồi ha_ji đọc sách nào đó nói là số ha_ji không giữ được điền sản bố mẹ cho mà sau này phải tự tạo lên. Đất giờ vc ha_ji đang xây nhà là vc ha_ji mua lại từ bố mẹ ha_ji. Chính xác là mua lại bằng giá định bán cho người ngoài chứ không có xin hay bớt gì đâu ạ. Giấy tờ đất thì đứng tên ha_ji chứ không đứng chung với tên chồng, đang xây nhà cũng đứng tên ha_ji luôn. Vậy cái này thì không bị coi là bố mẹ cho nhỉ, bác nhỉ? Lá số của Ha_ji thì tậu, trữ hay mua bán đất đai có tốt không ạ? Ha_ji khoái cái vụ đầu cơ đất đai lắm dù giờ điều kiện chưa cho phép :D :) . Kính mong bác bớt chút thời gian xem tiếp hộ ha_ji! Chân thành cảm ơn bác!
 8. Dạ, ha_ji cảm ơn bác Haithienha! Bác đúng về 2 điểm này rồi đấy ạ. Ha_ji chịu trách nhiệm về việc bán hàng của công ty. Ha_ji làm việc này cũng khá tốt ạ: sếp quý mến, tin tưởng+ xây dựng, giữ và cân bằng được mối quan hệ với khách hàng trong lúc khó khăn. Lúc mới đi làm ha_ji cũng chọn làm sale& marketing và cũng có thành tựu. Về công danh muộn màng thì chắc rùi ạ nếu ha_ji chịu phấn đấu :D . Ha_ji không trọng danh đâu ạ. Ha_ji đã từ bỏ việc làm Project Sale& Marketing Manager ở một tập đoàn lớn của nước ngoài để trở lại công việc hiện tại vì muốn giành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Tuy nhiên hiện nay ha_ji đang có kế hoạch học tập để chuyển nghề ạ. Ha_ji có thiên hướng hợp được với kinh doanh, tài chính, luật (đã có bằng luật) và tư vấn tâm lý. Chỉ xét trên phương diện lá số tử vi thôi, ha_ji có nên chuyển nghề không và nên chuyển nghề theo ngành gì trong các ngành kể trên: tư vấn tài chính? tư vấn luật? tư vấn tâm lý? và bao giờ chuyển thì tốt? Bác haithienha làm ơn xem giúp ha_ji mối quan hệ vợ chồng của ha_ji và các con của ha_ji với! Ha_ji thấy nhiều người nói phụ nữ tuổi Nhâm Tuất thì dễ 2 lần chồng lắm. Ha_ji đã có 2 con rồi nhưng thấy cũng vẫn hơi ít :) nên định sinh thêm bé nữa, chỉ là chồng ha_ji cũng đã có tuổi (sinh 1971) mà 2 con còn nhỏ (2007& 2009) nên băn khoăn không biết có nên sinh thêm không vì khi con vào tuổi học, tuổi lớn không biết bố mẹ có đủ sức và đủ kinh tế để lo cho các con ăn học đoàng hoàng không ( nguyện vọng của vc ha_ji là cho các con đi du học ở bậc đại học)? Ha_ji mô tả sơ qua về ngoại hình để bác haithienha dễ đoán. Ha_ji cao 166cm, dáng mảnh mai, da không phải là trắng bóc nhưng hồng hào. Mặt hơi vuông; mũi cao,to, chóp mũi đầy đặn;miệng rộng, môi đầy đặn, răng trắng dưng mà hơi khấp khểnh; mắt 2 mí to, sâu, có thần. Trán cao, rộng; lông mày không rậm lắm nhưng tóc lại rất dầy. Nhiều người nhận xét mặt ha_ji hơi giống cô đào Angelia Jolie. Nhưng mà ha_ji trông không sexy như thế đâu ạ :P . Bạn bè nói trông mặt ha_ji nghiêm và rất có uy, thời còn đi học ha_ji toàn được người quen nhờ kèm các bé cá biệt. Giọng của ha_ji cũng thuộc lại nhẹ nhàng, tác phong nhanh nhẹn đặc biệt là đi rất nhanh nhưng không hùng hục.Về tính cách thì ha_ji cũng khá nóng tính và thẳng tính. Ha_ji hơi dài dòng. Mong bác haithienha thông cảm! Chân thành cảm ơn bác!
 9. Trong lúc chờ bác Thiên Luân trả lời, Ha_ji cũng học theo bác Lã Bất Vi dùng anh Google. Giờ thì Ha_ji cũng đã hiểu phần nào rùi. Ha_ji xin trích phần bàn về " Bất nhân" để mọi người cùng tham khảo. Bài viết của tác giả Thích Chiếu Sáng trên trang web quangduc. Lão Tử đề xướng bất nhân cũng có ý nghĩa đặc thù. Đạo Đức kinh nói: “thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi thảo cẩu. Thánh nhân bất nhân dĩ bách tánh vi thảo cẩu”. Tức là thiên địa đối vạn vật như chó bện bằng cỏ; thánh nhân đối với bách tánh cũng như thế. Nhưng thiên địa hay Thánh nhân thật không có tình cảm bình thường như người khác. Vạn vật đều có quy luật nhất định, chính vì thế “bất nhân” của Lão tử là để cho vạn vật thuận với tự nhiên, nhân hay là bất nhân chỉ là tên gọi do con người đặt ra mà thôi. Thiên địa đối với vạn vật đều đồng một thể tánh, người động vật hay cỏ cây đều như nhau không có phân biệt. Thánh nhân đối với người đời, giàu sang nghèo hèn đều như nhau, không có ý niệm thương yêu hay thù oán. Lão Tử cũng nêu ra “ái”, nhưng chữ “ái” cũng có hàm nghĩa của Đạo Đức kinh, “ái dĩ thân vi thiên hạ, nhược thác thiên hạ”. Tức là xem bản thân của mình như mọi người trong thiên hạ, từ đó mới có thể xem thường danh lợi, nếu được sùng bái cũng không đắc ý, còn như bi phỉ báng cũng không nản lòng. Người như thế mới xứng đáng được bách tánh tín nhiệm. Nhưng mà như thế này có phải là spam không nhỉ :D ???
 10. Kính thưa bác Haithiênha! Bác có thể bớt chút thời gian xem dùm Ha_ji lá số của Ha_ji được không ạ! Về sự nghiệp, bác xem Ha_ji có nên đổi nghề không ạ và nghề gì thì hợp với Ha_ji. Chân thành cảm ơn bác!
 11. Thưa "bác" Thiên Luân! Giờ thì Ha_ji biết câu " Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu" nằm trong " Đạo đức kinh" rùi. Nhưng thật tình kiến thức của Ha_ji nông cạn nên không hiểu ý nghĩa của câu này. Kính mong "bác" Thiên Luân và các bác khác giải thích dùm!
 12. Thưa "bác Thiên Luân", ha_ji chưa hiểu câu: "Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu". Mong bác giải đáp giúp cho! Ha_ji cũng đồng ý là "Trời đất vốn không thiên vị, gieo nhân tốt thì hái quả tốt và ngược lại". Ha_ji rất tin vào Luật nhân quả của nhà Phật và thường hay nghĩ: gieo hạt táo thì nên cây táo chứ không thể nên cây lê. Ha_ji xin nói rõ hơn chữ " tâm thành" ở đây không phải là cái vụ thành tâm cầu xin gì đâu mà là tâm thành trong " thành tâm làm việc thiện, việc tốt" đấy ạ. Ha_ji cũng kính mong lúc bác Thiên Luân có thời gian rảnh rỗi ngó và giải dùm cái lá số tử vi của Ha_ji đã post trên diễn đàn với ạh :P !!!
 13. "MƯU sự tại nhân, thành sự tại thiên" vs " ĐỨC năng thắng số". " Mưu" xuất phát từ ý chí, trí tuệ của con người tức là có sự tính toán. " Đức" phát từ tâm mà ra một cách tự nhiên, không tính toán. Bởi vậy ha_ji thiết nghĩ không thể so sánh chữ " mưu" và " đức" trong trường hợp này. Nhưng ha_ji luôn tin " Đức năng thắng số", tâm thành có thể cảm động lòng ngươì, ý trời. :P
 14. Em là trưởng nữ, tuổi Nhâm Tuất, dưới có một em trai. Lập gia đình năm 2006,chồng tuổi Tân Hợi, sinh con gái đầu lòng năm 2007, sinh con trai năm 2009. Vợ chồng em đang xây nhà. Năm 9, 10 tuổi bị ngã từ trên cao xuống vỡ đầu. Năm 14,15 tuổi bị bệnh mất nhiều máu. Em nhờ diễn đàn xem giúp em cuộc sống vợ chồng; con cái và sự nghiệp! Đây là lá số của em: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Chân thành cảm ơn!
 15. Kính thưa chú Thiên Sứ và các anh chị trong diễn đàn! Chồng cháu sinh ngày 21/1/1972. Cháu sinh ngày 4/3/1982. Theo cháu được biết, cả hai vợ chồng cháu đều thuộc Tây Tứ mệnh nhưng đất nhà cháu hướng chính là Nam ghé Đông ( hướng bao nhiêu độ thì cháu không rõ hơn nữa cháu định mua la bàn về đo chính xác nhưng thấy ở tiệm bán mỗi la bàn lại chỉ độ lung tung nên không mua nữa vì không biết cái nào tốt). Vợ chồng cháu đang xây nhà. Bố cháu sinh năm 1960 đứng tuổi xây nhà cho nhưng lại mượn tuổi người năm nay 45 tuổi. Như vậy vợ chồng cháu là Tây tứ mệnh ở Đông tứ trạch. Cháu biết vậy nhưng vẫn quyết định xây nhà trên đất này. Lúc xây nhà cháu cũng không xem qua một thầy phong thủy nào mà chỉ yêu cầu kts bố trí không gian sao cho hợp lý. Hiện cháu vẫn đang xây phần móng. Thông qua một diễn đàn khác cháu được biết đến tên diễn đàn Lý học Phương Đông, chú và anh/chú Phạm Cương. Nay cháu miêu tả sơ qua ngôi nhà ( do không upload được file) kính mong chú và các anh chị tư vấn giúp! Đứng từ ngoài đường nhìn vào, cửa chính nhà cháu ở bên tay trái, sát vách nhà hàng xóm (hiện giờ nhà hàng xóm chưa xây); cửa phụ mở ra vườn nằm ở cuối nhà, phía bên tay phải. Phía bên phải nhà (vẫn đứng từ ngoài đường nhìn vào có một con đường rộng khoảng 3m. Tầng 1 nhà cháu bố trí lần lượt theo thứ tự là phòng khách, cầu thang, nhà vệ sinh dưới chiếu nghỉ cầu thang, bếp+ 1 phòng ngủ. Tầng 2 lần lượt là: phòng ngủ+ phòng vệ sinh bố mẹ, cầu thang, phòng ngủ con trai và phòng ngủ con gái; phòng ngủ con trai (sinh năm 2009) mở cửa ra hướng con đường nhỏ ( chắc là đông bắc), cửa phòng con gái đối diện phòng ngủ vợ chồng cháu; phòng con gái và con trai có chung một phòng vệ sinh và từ phòng mỗi con đều có một cửa để vào nhà vệ sinh này được ( nghĩa là từ phòng con gái có thể đi qua phòng con trai thông qua lối phòng wc và ngược lại). Tầng 3 là: sân trước, phòng thờ kết hợp phòng sinh hoạt chung, cầu thang, phòng ngủ khách+ vệ sinh, sân sau. Nếu cách xác định hướng của cháu là đúng thì cháu dự kiến bố trí bàn thờ ở hướng Tây Nam nhìn về Đông Bắc. Đất nhà cháu là 5,5x22m, cháu xây 5,5x16m để 6m phía trước làm sân. Đất nhà cháu hiện thời có thể coi là 3 mặt thoáng: Đông Nam, Đông Bắc, Tây Bắc ( phần vườn sau nhà). Trong trường hợp không giữ được phần vườn ở đằng sau nhà thì đất nhà cháu chỉ còn 2 mặt thoáng Đông Nam, Đông Bắc và phải đóng cửa hậu cũng như chuyển phần 5,5x6m phía trước làm gara còn theo thiết kế hiện thời cháu làm gara ở phần vườn phía sau. Cháu hơi dài dòng một chút, mong chú và các anh chị thông cảm! Cháu chân thành cảm ơn!