• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Stormy

Hội viên
 • Số nội dung

  38
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

2 Neutral

About Stormy

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 07/10/1989

Contact Methods

 • Yahoo
  stormy_angel_710

Xem hồ sơ gần đây

543 lượt xem hồ sơ
 1. Ơ không ai nỡ giải thích cho cháu/em một câu ạ ? :-< Cháu có làm gì đắc tội không ạ ? Hay tại lá số của cháu có vấn đề, nhìn vào là ra "cái gì đấy" mà cháu cũng chẳng biết là gì không ạ ?
 2. Anh Quốc Tuấn cho em biết lý do tại sao anh nghĩ lá số này không phải của em được không ạ ? Em hứa sẽ trả lời thành thật mọi thắc mắc của anh ạ. Cũng có thể (hoàn toàn có thể) em bị nhầm giờ sinh ạ. Nhưng mà, đúng giờ sinh rồi thì anh giải đáp thắc mắc về lưu niên tiểu hạn năm nay cho em với nhé :D Em cảm ơn anh ạ. Stormy.
 3. Em cảm ơn chị ạ. Em cũng biết là lưu đại hạn ở cung Huynh Đệ, nhưng em thắc mắc lưu tiểu hạn í ạ. Vì có một bác lại nói là lưu tiểu hạn của em vào cung Phu. Em không biết thế nào mới là đúng ạ. Em đang ở Perugia ạ. Cháu mong được mọi người chỉ dạy thêm ạ. Cháu xin cảm ơn ạ. Cháu Stormy.
 4. Thưa các bác, các chú, các anh ạ, Cháu băn khoăn không hiểu hạn năm Dần của cháu ở đâu và như thế nào ạ ? Vì có người bảo hạn năm Dần của cháu ở cung Tuất (theo đúng như phần chữ nhỏ ở các cung), có người lại bảo hạn năm Dần của cháu vào cung Thìn (cháu tính ra thì là người ta tính khởi hạn ở cung Mùi nhưng lại tính theo chiều thuận nên năm Dần rơi vào cung Thìn, và bảo lá số của cháu bị ngược nên tính lại thế). Nhưng cháu đọc sách lại thấy hạn năm Dần vào cung Tuất. Nhưng cháu lại không hiểu tại sao bác kia lại tính thế, hay là bác í tính nhầm (đáng ra phải đếm ngược lại đếm thuận) ạ ? Cháu đang không ở nhà nên không gọi hỏi bác í được, nhưng mà cháu rất băn khoăn không hiểu ra làm sao. Mong các bác giúp cháu với ạ. Việc thứ hai, sau khi xác định hạn của cháu, các bác giúp cháu hiểu rõ hơn về hạn năm nay của cháu với ạ. Năm nay cháu có người yêu không ạ ? :"> Vì nếu hạn là cung Tuất thì có bộ Đào-Hồng-Hỉ. Nếu có, thì khoảng tháng mấy ạ ? Tháng 4, tháng 5 âm cháu đều bị tai nạn liên quan đến chân, bị trầy xước và ngã bong gân thôi ạ. Thưa các bác, các tháng tới cho đến cuối năm: tháng 6,7,8.... cháu có chuyện gì to lớn không ạ ? Gia đạo cháu có bình an, có bị có tang không ạ ? Vì cháu cũng thấy nhiều sao tang tóc chiếu vào quá mà cháu lại đang lo cho sức khỏe Bà ngoại. Cháu kính mong được các bác, các chú, các anh trả lời ạ. Cháu xin cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ. Cháu Stormy. À, link lá số của cháu đây ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 P/s: Cháu xin bổ sung chút xíu để việc xác định hạn được rõ hơn ạ. Tháng 5 âm cháu bay sang Ý. Trước khi đi bị ốm dặt dẹo, cả chuyến đi mệt mỏi bơ phờ gần chết, khóc cũng nhiều ạ. Vé máy bay chiều về của cháu là đầu tháng 9 dương, khoảng tháng 7 hay tháng 8 âm ạ. Hiện tại cháu đang sống ở Ý một mình, không sống cùng bạn, đi học cũng một mình, không đi cùng bạn do học khác lớp ạ, nói chung là một mình ạ.
 5. Em cảm ơn chị ạ. Lá số người nam là đúng ạ. Người này em nghĩ da không đen ạ. Còn những cái còn lại thì em không rõ, 1m74 em cũng không biết có gọi là cao không ?! Mặt buồn thì em chịu. Tóc thì không hoe vàng ạ, còn bạc sớm hay không thì em cũng không biết :"> Ôi xấu hổ quá, cái gì cũng không biết. Em cảm ơn chị đã có đôi lời cùng em ạ. Em xin chờ bác Haithienha lên confirm cho chắc ạ. Bác Haithienha bảo không phải thì nhất định em tin là không phải. :lol:
 6. Kính thưa bác Haithienha, Thưa bác, lần trước trong diễn đàn cháu đã hỏi và được bác miêu tả về chồng tương lai và chuyện tình cảm năm nay và năm tới của cháu ạ. Cháu rất tin và luôn nhớ những gì bác nói ạ. Chính vì rất tin và rất nhớ nên cháu mới đang bị .... bứt rứt không yên ạ :lol: Cụ thể là cháu gặp được một người giống bác miêu tả, nhưng vì bác bảo cháu nên lấy chồng muộn (cái này cháu cũng nghe luôn) mà bây giờ cháu còn quá trẻ nên cháu rất giật mình và không yên. Cháu tìm mãi, tìm mãi mới ra lá số của người đó rồi cũng tự tìm hiểu đôi chút về tử vi để xem có liên quan gì không. Nhưng trình độ cháu còn quá thấp, kinh nghiệm thì không có nên rối tung hết cả lên. Cháu đã định thôi, để đấy rồi đâu sẽ có đó nhưng tâm cháu không yên ổn được, bỏ đi cũng không được mà gắn vào cũng không xong. Thật sự cháu rất là confused ạ. Cuối cùng, cháu đành phải post bài để xin lời khuyên của bác ạ. Mong bác cho cháu lời khuyên chuyện này ạ. Cháu muốn biết lá số của cháu và của người kia có truyền tinh không ạ ? Và cháu và người đấy có duyên nợ không ạ ? Cháu xin đưa link 2 lá số ạ: Lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Lá số của người kia: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu mong tin bác để giúp cháu lấy lại được cân bằng ạ. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ. Cháu Stormy.
 7. Cháu cũng muốn cảm ơn các bác, các chú, các anh chị trong diễn đàn đã bỏ thời gian, công sức ra giúp đỡ cháu và mọi người tìm đến khi gặp khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống ạ. Điều mọi người làm thật sự có ý nghĩa với cháu và rất nhiều người khác ạ, nhất là trong những lúc bất an, mất phương hướng trong cuộc sống ạ. Cháu xin đặc biệt bày tỏ sự biết ơn tới bác Hà Uyên, bác haithienha, bác Lão Nông, chú Giaback, anh Kakalotta, chị happynewyear và bác Liễu Ngân Đình (cháu thấy văn phong của bác thú vị và hay đọc bài của bác ạ) đã dành thời gian giúp cháu định hướng rõ hơn cho cuộc sống của mình ạ. Năm mới, cháu xin kính chúc các bác, các chú, anh, chị và mọi người sức khỏe dồi dào, trái tim ấm áp, tâm trí sáng suốt, bình an ạ. Cháu Stormy.
 8. @ Chị happynewyear: Em cảm ơn chị nhiều ạ. Chuyện nhiều người theo đuổi em không phủ nhận ạ, em đã từng đi xem tử vi, một bác cũng nói giống chị chỗ lấy chồng rồi vẫn còn người theo. Như chị nói, em có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nhưng là kinh nghiệm đẩy người khác ra xa theo cách ít gây tổn thương nhất, không phải kinh nghiệm "yêu đương" ạ :lol: Em cũng biết là em nên lấy chồng muộn ạ. Chị biết không, chị có cách khuyên rất ngộ nghĩnh "thế thì em lấy trễ có chết ai không ?" =)) Rất đáng yêu :lol:) Em nói thật đấy, chị đừng hiểu nhầm :lol: Bài trả lời ở trên của em, thật ra không đến mức "cay cú quá" nhưng có lẽ cũng không tránh khỏi gây ra sự không vui ở người nhận, nhưng em biết chị sẽ không trách, không giận em đâu, nhỉ ? :lol: Cuối cùng, em cảm ơn chị đã dành thời gian vào lại và viết bài trả lời em ạ. Lời khuyên lấy chồng muộn của chị lần này em xin nhận ạ. :"> Stormy.
 9. Ui giời (:| Em cảm ơn chị vì đã bỏ thời gian ra chia sẻ với em những điều chị đã học được về lá số của em ạ. Em cũng thay mặt chồng của em cảm ơn chị ạ vì chị khen chồng em tốt mà, lại còn nếu có bất hòa thì không phải lỗi của chồng em :lol:) =)) Ai mà đang cãi nhau có được người khác bảo mình không sai thì thích lắm nên em cảm ơn chị thay cho chồng em sau này :lol: Em đọc bài chị viết cho em, dài ơi là dài, có nhiều từ "hãy" và nhiều "lời khuyên" làm em cố lắm mà vẫn chưa chấp nhận được. Em đoán là nếu em và chị có gặp nhau ở ngoài chắc em có ngồi trước mặt chị chị cũng vẫn cương quyết không phải là em mất =)) Nói thế chắc chị cũng đủ hiểu khoảng cách giữa những điều chị nghĩ về em và em của thực tế lớn thế nào. Em hy vọng chị không quá tự tin vào trình độ xem tử vi và kinh nghiệm thực tế (số năm em có thêm khoảng 10 năm nữa) của mình mà vẫn nhất quyết tin vào những gì chị đã viết ở mấy bài trên ạ. Chính vì thế nên những "lời khuyên" mà thường mở đầu bằng từ "hãy" của chị dành cho em, em xin ghi nhận thiện chí của chị trong đó (nếu có) và ... để chúng nằm im trong diễn đàn ạ. Em không nói những gì chị "khuyên" em là sai, nhưng em vẫn để lại trong diễn đàn, không cho vào đầu chữ nào vì nhiều lý do ạ. (Em hy vọng chị sẽ không bẻ lệch hướng tốt câu này của em, và tự nghĩ ra lý do nào trong số "nhiều lý do" em vừa nêu ạ) Dù sao em cũng cảm ơn chị vì đã ghé qua topic của em và góp đôi dòng ạ. Chúc chị vạn sự bình an ạ. Stormy.
 10. Kính thưa bác Hà Uyên, Phần về dịch thuật chỉ là cháu bàn thêm ngoài lề thôi ạ. Câu hỏi của bác về "tính dễ bị tổn thương" cháu đã trả lời theo ý hiểu của cháu ạ, cháu xin được bác chỉ dạy thêm ạ. Thưa bác, cháu mạn phép hỏi bác lý do khiến bác hỏi cháu về "tính dễ bị tổn thương" được không ạ ? Hay có điều gì trong tử vi của cháu khiến bác băn khoăn nên đặt cho cháu câu hỏi đó ạ ? Vì lúc hỏi cháu, bác có trích dẫn phần của chú Giaback về vấn đề phần mộ và gia đạo của cháu, liệu ... có điều gì xấu của hai chuyện này đến với cháu trong năm nay không ạ ? Cháu cảm ơn thời gian của bác dành cho cháu ạ. Cháu Stormy.
 11. Kính thưa bác Hà Uyên, "Tính dễ tổn thương", theo cháu quan niệm, là sự nhạy cảm (cao) với những điều/sự việc bất lợi xảy đến trong cuộc sống hàng ngày ạ "Bất lợi" ở đây không chỉ nói về lợi ích, lợi nhuận, mà còn chỉ tính khó khăn, khắc nghiệt nữa ạ. Về cách hành xử của bản thân cháu, cháu tự nhận xét cháu dễ bị tổn thương. Hệ quả của việc này là cháu có xu hướng tránh những điều có nguy cơ làm cháu và người khác bị tổn thương. Khi bị tổn thương, cháu chọn cách im lặng, bỏ đi, và ở một mình để tự hàn gắn ạ. Cháu có quan niệm như vậy vì cháu xếp "tổn thương" ở đây về mặt tinh thần, tình cảm, cảm xúc ạ. Theo ý kiến của cháu, người mạnh mẽ vẫn hoàn toàn có thể dễ bị tổn thương. Tức là, tính dễ tổn thương ở đây cháu chỉ gói gọn trong những phạm trù đã nói ở trên thôi ạ. Về lý do của cách hành xử của cháu, cháu chọn ở một mình để tự hàn gắn vì cháu tự nhận thấy cháu là người có thể làm tốt nhất việc đó do việc này cần giải quyết tận gốc rễ của vấn đề, mà gốc rễ của vấn đề là ở bản thân cháu, nên cháu tự mình giúp mình vượt qua. Còn việc im lặng, bỏ đi thì tùy hoàn cảnh mà có cách lý giải hợp lý ạ, có thể vì tức quá, giận quá, buồn quá v...v... Cháu xin được nói thêm là phần trả lời trên của cháu là trả lời về một khái niệm có tính nội sinh, để phân biệt với khái niệm "Tính dễ bị tổn thương" dùng trong ngành Công tác xã hội với những người yếu thế ạ. Thưa bác Hà Uyên, Trong câu hỏi của bác có một phần cháu không rõ nghĩa ạ "các nguyên nhân biến đổi từ văn hóa tinh thần với những đối tượng mà bạn quan tâm". Điều này dẫn đến việc có thể câu trả lời của cháu không phù hợp với câu hỏi của bác ạ. Nếu thế thật, cháu xin được bác chỉ dạy thêm ạ. Còn một điều nữa cháu muốn nói ạ. Khi đọc câu hỏi của bác, cháu có cảm giác như đây là câu được dịch từ nguyên mẫu tiếng Anh sang, nên đôi chỗ hơi cứng ạ. Chỉ là cảm giác của cháu thôi ạ, nếu có gì mạo phạm cháu xin bác bỏ quá cho ạ. Cháu cảm ơn bác đã dành thời gian cho cháu ạ. Stormy.
 12. @ Mr. Kakalotta: Em cãi anh :lol: hồi nào đâu. Em chỉ thắc mắc thế thôi chứ. Xấu tính, người không biết hỏi mà anh lại vùi dập ngay "Đừng có cãi" :-< Mất cả hứng học hỏi [-( Thưa các bác, các chú, và mọi người trong diễn đàn, mong mọi người giải đáp giúp cháu về gia đạo và phần mộ tổ tiên trong năm Dần với ạ. :lol: Mong bác haithienha dành chút ít thời gian ghé qua giùm cháu nếu được ạ. Cháu cảm ơn bác ạ. Stormy.
 13. Trời đất. Anh dùng từ nghe thấy ớn "hám du học", "cứ xem bói hi vọng đi". :) À em mới đọc bên phần học thuật có topic về sao Thai và Đào hoa, hình như có phần giống em á, có cả thực tế mấy chị ở đấy nói luôn, hay là anh cũng đọc đi :-? Có lẽ cuối năm ai cũng bận nên các bác ít vào diễn đàn mất rồi :) Thôi thì cháu vẫn chờ vậy :)
 14. =)) Em không nói đâu. Em nói ra anh lại được thể mở rộng, "ôi nước đấy á ? nước đấy thế này thế nọ thế kia" hay là "Em học cái đấy á ? Ừ, (bằng cách nào đó) cái đấy cũng cần phải chú ý đấy, nhớ mang condom hay morning pills đi theo" =)) Chuyện ứng dụng, phải tự xem lại bản thân rồi mới yêu cầu ở vợ được ạ. :-" Không là sẽ lại tiếp tay thêm cho bất bình đẳng giới mất. Khuya rồi em đi ngủ, không "bàn ra tán vào" với anh nữa [-( Anh lạc đề chuyện tử vi của em sang tận hàng Trung Quốc giả thế kia có chết không :-< Em mà hưởng ứng nữa topic của em lại thành topic chat chit linh tinh (em nghi là đang rồi) mất. [-( Stormy.
 15. @ Mr. Kakalotta: Anh đanh đá thế =)) Thật là khủng khiếp =)) Các bác ở đây xem cho em những chuyện em nhờ, em hỏi, cảnh báo thêm cho em, một lần là em hiểu, chứ không đay nghiến em, lại càng không thể hiện sự hứng thú chuyện trinh tiết của em, nên em không dám bảo các bác nhàn cư vi bất thiện. Em không nghĩ các bác có "rúc rích sau lưng" như anh bụng ta suy bụng người đâu ạ, không lẽ một ngày xem giúp tử vi cho chục người, mỗi người có một cái lạ là phải "rúc rích sau lưng" cả chục người ? Em đã nói em cảm ơn anh rồi còn gì ? Không những cảm ơn còn trân trọng thời gian của một người "bận rộn" chuyện săm soi trinh tiết con gái như ah đã dành ra cho em còn gì ? =)) Tiện đây em cảm ơn anh thêm vì phán về tính cách của em "như đúng rồi" luôn ạ. =)) Anh thật là tự tin í. Stormy.