• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

aiquoc

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  22
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About aiquoc

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. topic này hơi quá . vì con rất nhiều việt nam còn giàu hơn họ nhưng họ không muốn đình đám như những người này . đây chỉ là nhưng người giàu nhất trên sàn chứng khoán việt nam thôi
 2. xin lỗi bác. cháu không có ý bàn về chuyện chính trị ở đây . chỉ vài dòng lý luận xoàng của người trẻ tuổi thôi . mong bác bỏ quá cho .
 3. thế còn nên văn minh maya thì sao có lẽ còn cổ hơn nền văn hiến của Việt Nam nữa . còn chiến tranh tôn giáo thì chẳng phải bây giờ mới có . nó có từ hơn ngàn năm trước rồi từ thời mà người phương tây còn thích đi thập tự chinh . còn tôn giáo nó là gì nếu hiểu một cách đơn giản và chính xác nó chỉ là những ý thức hệ của con người . ps : theo ý kiến bé nhỏ của em . bà vanga muốn ám chỉ đến nền văn minh công xã nguyên thủy. nền văn minh này mới gọi là lâu và là nền văn minh chung của cả thế giới . và thực sự nếu xét về bản chất thì hơn hẳn các tôn giáo. :wub: bằng chứng của sự quay lại của công xã nguyên thủy thì hãy nhìn vào các nước thụy điển hay na uy có thể nói là các nước bắc âu . con người cũng giống như trái đất vậy sau một vòng quay nó lại trở về điểm khởi đầu .
 4. giờ đây trên khắp các diễn đàn từ đông sang tây đến cả mỹ đâu đâu cũng bàn tán sôi nổi về ngày 21 tháng 12 năm 2012 . theo các nhà thiên văn của nền văn minh maya , một nền văn mình có một lịch sử lâu đời và đặc biệt có nền thiên văn cực kỳ phát triển , ngày 21 tháng 12 năm 2012 sẽ là ngày tận thế của trái đất . âu cũng là một hiện tượng liên quan đến các vì sao và hệ mặt trời . mong các bác trong diễn đàn đặc biệt là các bác thông hiểu tử vi cho biết : " ngày 21 tháng 12 có phải ngày tận thế thật không " vì theo cháu được biệt lĩnh vực thiên văn của nền văn minh maya cực kỳ phát triển và có khả năng dự đoán cao
 5. lòng yêu nước như là viên ngọc sáng trong tảng đá phải biết cách dùi mài tôi luyện thì viên ngọc mới đẹp được chứ không thì nó cũng chỉ là hòn đá . không cái gì tự nhiên mà có tất cả mọi thứ đều phải trải qua một giai đoạn một quá trình tôi luyện thì mới có được . nói như vậy để hiểu rằng lòng yêu nước cũng vậy , bản thân con người phải hiểu được đất nước và cảm nhận được vẻ đẹp của con người nơi mình sống thì mới có lòng yêu nước . lòng yêu nước không phải chỉ là hát dăm ba câu nói vài ba lời mà được gọi là yêu nước . nó cần phải có những hành động thực tiễn và muốn khơi dậy lòng yêu nước cho con người thì phải hiểu được thực trang của đất nước hiện nay có một câu hỏi được đặt ra là bao nhiêu phần trăm của giới trẻ hiện nay sẽ theo dõi và càm nhận được chương trình này trong khi xu thế nhạc trẻ đang chiếm ưu thế và thực chất giới trẻ hiện nay sẽ không quan tâm đến trương trình này . cách tốt nhất để khơi dậy lòng yêu nước là trọng tâm vào giáo dục và dành tiền của chương trình này để quan tâm hơn đến đời sống của người dân nghèo hơn là làm mấy chương trình không có ý nghĩa và nhàm chán
 6. bạn là nam hay nữ mà bàn tay đẹp thế
 7. xin hỏi nếu ở miền bắc thì ra đâu để mua sách của bác thiên sứ ?
 8. nhảm nhí .................................................
 9. :P bác liêm trinh sao lại bảo cháu công kích cháu chỉ nói lên nhưng cái gì mà mỵ nương đã làm để mọi người cùng rút ra những kinh nghiệm cho mình , và cháu nghĩ đây là mục lịch sử trong diễn đàn thì có thể cùng ngẫm lại các câu chuyện ngày xưa < việc học lịch sử quý ở chỗ là cùng ngẫm lại chứ không phải học thuộc > . câu chuyện mỵ nương không chỉ là bài học giữa hai đất nước với nhau mà đây là bài học cho tất cả mọi người đó là " khi yêu đàn bà có thể làm tất cả mọi thứ kể cả chém cha hại nước bán nhân dân :P < như những gì mà ả điếm mỵ nương đã làm > " và đây cũng là câu chuyện chứng minh một phần lới nói của các thánh nhân là đúng :" đàn bà và tiểu nhân là một " bác thiên sứ : chắc bác hiểu nhầm ý của cháu . ý cháu là những gì đã thành hiển nhiên thì không cần chứng minh giống như con người có bao giờ chứng minh được mình là ai ??? còn khi bàn đến lịch sử mà không xét đên chính trị chỉ bàn về học thuật thì coi như không biết tý gì về lịch sử hay nói đúng hơn chỉ là biết cái bề ngoài nhưng không biết cái bên trong . vì chính trị nó quyết định lịch sử nếu các bác cảm thấy topic này không hợp với luật diễn đàn thì hãy delete nó
 10. người đời sau hoặc những người đương đại viết lại lịch sử cho người hậu thế . mà những cái gì do con người viết thì có lẽ không hoàn toàn đúng . chỉ có một cái hoàn toàn đúng - theo cách nghĩ của cháu - là những câu truyện lịch sử xuất phát từ dân gian hay còn gọi là dã sử vì nó do nhiều người viết nhiều người công nhận . còn chính sử thì chỉ do một người hay một nhóm người biên soạn mà nhưng cái họ viết họ tổng hợp cũng là từ dân gian . thêm nữa câu chuyện mỵ nương - trọng thủy xuất phát từ dân gian từ đứa bé 3 tuổi cũng biết :mellow: vậy thử hỏi nó có đúng ? và nếu xét theo những hậu quả của việc mỵ nương thương chồng thương con đem bí mật quốc gia dâng cho nước khác thì là vô cùng thảm khốc và đau thương trong nhiều thế hệ . mà cho đến tận thế hệ ngày này người việt nam vẫn phải chịu những áp bức những hạch sách rất ngang ngược hống hách của các thế lực phương bắc < việt nam là một đất nước có bờ biển trải dài từ bắc tời nam , nhưng việt nam không có biển > . bác thiên sứ bảo cháu chứng minh điều mình nói :huh: vậy cháu xin hỏi bác có chứng minh được bác là ai ????
 11. chả thấy đoạn nào trong chính sử hay dã sử việt nam viết cua an dương vương chén tạc chén thù với trọng thủy rồi lộ bí mật quốc gia . chỉ thấy có đoạn mỵ nương thương chồng thương con bán nước cho giặc thôi :lol:
 12. + không hiểu hình như bác thiên sư đang tự chửi mình hay sao ấy những cái bác học , bác nghiên cứu nó cũng ko được chứng minh là có thật hay không như câu chuyện mỵ nương trọng thủy + cộng nhận đây là một trong những thất bại đau đớn nhất của việt nam . nhưng cũng không thể phủ nhận vai trò ngây thơ của mỵ nương trong trò chơi gián điệp đầy cay đắng này . + và một câu hỏi là mỵ nương có thật ngây thơ đến mức đem bí mật quốc gia ra cho nước bạn ? :lol:
 13. Ai trong chúng ta cũng biết câu chuyện mỵ nương trọng thủy , và kết thúc câu chuyện là những viên ngọc trai < không biết có thật không > biện minh cho sự trong sạch cho mỵ nương . nhưng theo ý kiến của riêng tôi mỵ nương là người có tội . tai sao ? có người bảo mỵ nương chỉ là một cô gái trong trắng không biết gì về sự đời và thực sự bị trọng thủy lừa . Nhưng chỉ vì cái sự trong trắng cái sự ngây thơ đến ngu đần của mỵ nương đã làm cho người dân việt 1000 năm bị đô hộ bởi các thế lực phương bắc 1000 năm tiếp theo là cả một thời kỳ đầy gian nan và vất vả của dân tộc trong công cuộc giữ nước . biết bao xương máu đã đổ chỉ vì sự ngu đần của mỵ nương . đất nước âu lạc thời vua hùng thực chất nhiều bản sử học đã chứng minh bao gồm cả quảng đông và quảng tây trung quốc và gần đây trong một cuốn sử tôi không nhớ tên lắm việt :" vua Kinh-Đương lấy con gái vua Động-đình là Long-nữ đẻ ra thái tử Sùng-Lãm. Thái tử Sùng-Lãm lại kết hôn với công chúa Âu-Cơ con vua Đế-Lai. Khi vua Kinh Đương băng hà thái-tử Sùng-Lãm lên nối ngôi vua tức vua Lạc-Long, đổi tên nước là Văn-lang. Nước Văn-lang Bắc tới hồ Động-đình, Nam giáp nước Hồ-tôn, Tây giáp Ba-thục, Đông giáp biển Đông-hải "...tộc Việt gồm có trăm họ khác nhau, mang tên Bách-Việt. Những tên như Âu Việt, Lạc Việt, Đông Việt, Nam Việt, Việt Thường đều thuộc Bách Việt cả. Cái tên trăm họ, hay trăm Việt (Bách Việt) phát xuất từ huyền thoại nói vua Lạc Long sinh ra trăm con. Trăm có nghĩa là toàn thể, tất cả, chứ không hoàn toàn là con số như ta tưởng ngày nay " và nếu mỵ nượng không ngu ngốc không đần độn thì thế hệ con cháu bây giờ đã không phải chịu cái nỗi nhục ghê ghớm thế này . dẫu biết tiên trách kỷ hậu trách nhân nhưng tôi không hiểu sao nhiều người vẫn lập đền thờ vẫn thờ cúng mỵ nương vẫn sùng bái mỵ nương là thánh là thần . và sự thật không hiểu mọi người có thực sự hiểu ý nghĩ của các đền thờ là gì không . đền thờ là nơi thờ cúng các vị anh hùng các vị thánh thần đã có công với đất nước với nhân dân . nhưng mỵ nương thì có công gì . < hay chỉ là một con đỹ rẻ tiền đã vì trai mà bán rẻ tổ quốc ?????? >
 14. cháu có một nốt ruồi son trên thái dương bên phải . đi xem thấy thầy bảo không tốt không biết có phải vậy ko ahj :lol:
 15. công danh đâu phải tự nhiên trên trời rơi xuống . có chí ắt cảm động trời đất ^.^