• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

hoanmy

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  15
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About hoanmy

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Chồng 7/2/1987 âm lịch- Giáng hạ thủy Vợ 12/12/1989 âm lịch- Đại lâm mộc Con gái lớn: 16/08/2015- Sa trung kim Vợ chồng em muốn sinh con út 2022, mong là con trai không biết có được không? Nếu không thì năm nào đẹp ạ. Mong anh chị tư vấn giúp ạ!
 2. Bác haithienha ơi. Nếu người ta nói mình sát phu thì có phải là tội cho chồng tương lai cháu quá không? Cháu chỉ muốn xác minh lại cho đúng để mình lựa chọn thôi.
 3. Có ai giúp cháu không ạ. Xem ở ngoài thì không biết chỗ nào chính xác được. hay có ai biết ở sài gòn có ai xem được tử vi giúp cháu vơi. Phải số cháu lận đận chồng con lắm không ạ? Sắp cưới đến nơi rồi không biết sao đây.
 4. Bác haithienha ơi, chị ntpt ơi. Mọi người có ai giúp dùm cháu với ạ...
 5. vì không thể mở bài mới nên cháu mong các bác giúp đỡ xem dùm cháu lá số này http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=hoanmy&ldate=6,6,12,12,6&year=2014&gender=f&view=screen&size=2 về đường công danh và chồng con thế nào ạ. Có phải đường tình duyên cháu lận đận lắm không ạ?
 6. Cháu chào Bác. Bác có thể xem về đường sự nghiệp và hôn nhân của cháu được không ạ? Cháu đang có ý định về quê lấy chồng và lập nghiệp ở quê nhưng ba mẹ cháu không đồng ý( Vì ba mẹ bạn trai cháu muốn a ấy về quê làm ăn). Cháu xin cảm ơn ạ. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ho%C3%A0ng+Th%E1%BB%8B+Ho%C3%A0n&ldate=6,6,12,12,7&year=2014&gender=f&view=screen&size=2
 7. Cháu cảm ơn bác rất nhiều. Vì chúng cháu ở xa nên dự định cưới vào tháng 12 al năm 2014 hoặc tháng giêng năm 2015 lúc tụi cháu về quê ăn tết rồi tổ chức luôn. Bác chọn giúp cháu ngày ăn hỏi và ngày cưới với ạ.
 8. Nam: 06/02/1987 âm lịch Nữ: 12/12/1989 âm lịch Dự định cưới vào năm 2014 hoặc 2015. Xin bác tư vấn ngày tốt làm lễ cưới và đám hỏi. Cháu biết anh ấy đang hạn tam tai nhưng cháu sợ để qua 2016 thì lâu quá. Bác có cao kiến gì tư vấn giúp cháu ạ. Cháu cảm ơn bác nhiều!
 9. Chào bác Thiên Sứ ạ! Chồng cháu sinh 1984 hải trung kim Cháu sinh 1990 Lộ bàng thổ Mong bác tư vấn dùm cháu năm sinh con cho hợp với tuổi vợ chồng cháu ạ. Cháu dự định sinh 2 bé ạ. Nếu được thì bác cho cháu hỏi thêm: Anh trai cháu sinh 1985 Hải trung kim Chị dâu sinh 1987 Giáng hạ thủy Con đầu dự sinh T3/2014 mong bác tư vấn dùm a chị cháu năm sinh của bé thứ 2 với ạ. Cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ!
 10. cảm ơn anh nguyen doan! A thương thì thương cho trót, a xem đường tinh duyên, sự nghiệp của e như thế nào được không ạ?
 11. em cao 1m58, nặng 53kg dáng người bình thường không gầy. Da trắng, mặt hơi tròn, sẹo thì tay chân đều có nhưng chân mày thì không chị ạ.Tóc hơi cứng, thẳng, đen. Công việc hiện tại của e là kế toán chị ạ. Em bị bệnh liên quan đến răng miệng, có răng khểnh chị ạ.Em thì ăn uống tốt lắm chị ạ, không bị đầy bụng khó tiêu gì cả. Không biết chị cần thêm thông tin gì nữa k ạ? Chị giúp e nhé!
 12. Chị Ntpt ơi. em đang có 1 số chuyện rắc rối trong cuộc sống. Em muốn đi chấm tử vi để xem tình hình thế nào, nhưng ngặt nỗi mẹ em không nhớ giờ sinh cụ thể nên e gửi 2 lá số giờ tị và giờ ngọ chị thông thái xem dùm em xem em sinh giờ nào được không chị. Giờ tị: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ho%C3%A0ng+Th%E1%BB%8B+Ho%C3%A0n&ldate=6,6,12,12,6&year=1990&gender=f&view=screen&size=2 Giờ ngọ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ho%C3%A0ng+Th%E1%BB%8B+Ho%C3%A0n&ldate=6,6,12,12,7&year=1990&gender=f&view=screen&size=2 em xin nói 1 số đặc điểm của em cho chị kiểm chứng ạ. Em sinh rớt ạ. Ngoại hình cũng khá xinh, cao 1m58 nặng 53kg. Em là con út, trên em còn 1 anh trai và 1 chị gái. Em bị cận thị ạ. Tính tình hơi sống nội tâm, là người tình cảm, hiếu thảo, yêu quý gia đình. Em tự thấy mình là người không được may mắn, khá cầu toàn. Việc học hành cũng không được suôn sẻ, tình duyên cũng lận đận. Chị Ntpt ơi, em mong tin chị ạ!
 13. Chẳng là thế này ạ! Anh trai em sinh ngày 20/09/1984 bạn gái của anh sinh ngày 19/02/1990. Bố mẹ em đang giục tết này về cưới vì ông bà nói sang năm không được tuổi, sang năm nữa bạn gái của anh trai 26 tuổi, đẻ con thì phạm vào con thiên đế. Nên giục tết này cưới và sang năm đẻ cháu. Anh trai em thì đang vướng bận 1 số công chuyện nên tính tháng 12/2014 al hoặc 1/2015 al sẽ cưới. Em đứng giữa không biết làm sao.Kính mong mọi người tư vấn giùm e ạ. Khi nào cưới được ạ, và sinh con năm nào thì đẹp ạ? E Cảm ơn tất cả mọi người ạ!
 14. Kính gửi bác Huyencodieuly! Mẹ cháu sinh cháu vào tầm trưa nhưng không nhớ cụ thể ngày nào,giờ nào cháu gửi lên đây 2 lá số giờ tị và giờ ngọ. Mong bác thông thái xem dùm cháu đường công danh sự nghiệp và đường hôn nhân của cháu ạ. Cảm ơn bác nhiều! Cháu ghi một số thông tin của cháu để bác xem giúp cháu sinh giờ nào ạ! Cháu là con út, trên cháu còn một anh trai sinh năm 1984, 1 chị sinh năm 1987. Bố mẹ cháu là con thứ. Mẹ cháu hiền lành, bố thì nghiêm khắc hơn, nhưng rất thương con. Cháu sinh rớt ạ!hi. Cháu thì dáng người bình thường, cao 1m58 nặng 53kg, khỏe mạnh,khuôn mặt dễ nhìn, lông mày lông mi ít,ngắn. Được học hành thì không được may mắn, cháu mới tốt nghiệp đại học ngành kế toán và đã đi làm. Tính tình thì ít nói, sống hơi nội tâm. Thủa nhỏ thì sung sướng hơn, từ lúc xa gia đình đi học xa, khoảng 18 tuổi thì cháu phải vất vả hơn. Hay lo lắng cho gia đình. Hi vọng bác cho cháu biết về công danh sự nghiệp, khi nào cháu lập gia đình, cuộc sống có hạnh phúc không, chồng cháu tướng mạo và tính tình như thế nào ạ! cháu cảm ơn bác rất nhiều! kính thư!
 15. Kính chào chú Thiên Đồng! Cháu mong chú bớt chút thời gian xem quẻ này dùm cháu ạ! Cảm ơn chú nhiều! Cháu sinh ngày 12/12/1989 âm lịch, khoảng tầm trưa. Hỏi vào ngày 21/12/2013 dương lịch lúc 10h00. Chú cho cháu hỏi: 1. Khi nào cháu sẽ lập gia đình? 2. Chồng cháu là người như thế nào ạ? 3. Đường công danh sự nghiệp cháu sau này như thế nào ạ? Cảm ơn chú nhiều