• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

linhvc

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  45
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

5 Neutral

About linhvc

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Hay quá. Cảm ơn BQT nhìêu ạ.
 2. em chờ từ ngày cũ qua ngày mới rồi mà chưa thấy lớp mở cửa ạ. BQT đã sắp xếp thời gian để khai giảng lớp học được chưa ạ?
 3. Rất mong BQT tạo đường linhk tại đây và đưa các nick những thành viên đăng kí vào lớp học. Hôm nay khai giảng khóa mới nhưng không rõ mấy giờ khai giảng và các thành viên sẽ phải đăng kí thêm những thủ tục nào để có thể vào lớp học nữa ạ. Cảm ơn BQT!
 4. Em chuyển khoản với tên Nguyễn Bá Linh. Em đã đăng kí về email của trung tâm như yêu cầu. Nhờ BQT kiểm tra lại giúp em! Em cảm ơn!
 5. Em đã chuyển học phí vào tài khoản sáng thứ hai (2/4/2014). Nhờ ban quản trị kiểm tra giúp em. Em cảm ơn!
 6. Hay quá, cuối cùng lớp cơ bản đã mở. EM đăng kí một suất!
 7. Như vậy, chưa qua khóa PTLV cơ bản là chưa được vào lớp này rồi. Em lại phải chờ lớp PTLV cơ bản khai giảng rồi!
 8. Cháu nhờ các thầy xem giúp ạ - cũng hơi gấp vì họ đang mở bán hồ sơ đấu giá . Vợ chồng cháu đang muốn mua một mảnh đất. Nhờ các thầy tư vấn giúp cháu. - Cháu sinh 1984, theo PTLV cháu thuộc cung Ly. - Khu đất cháu định mua có hướng 30 độ Bắc - Lệch phải (là hướng đông bắc), hướng này theo PTLV là hướng họa hại, vậy có thể mua được không? bởi theo PTLV yếu tố về hướng chưa phải là yếu tố quyết định tất cả phải không ạ. Vậy nếu cháu mua khu đất mà hướng không thuộc 4 cung tốt nhưng điều chỉnh những yếu tố khác được không ạ? Cháu xin cảm ơn chân thành các thầy.
 9. Các thầy đã sắp xếp được thời gian mở lớp phong thủy cơ bản chưa a? Khoảng tháng mấy khai giảng a? Linhvc rất mong hồi âm của các thầy!
 10. Em xin kể một câu chuyện mọi người tham khảo. Con gái em, sinh 19h10 ngày 18 tháng 4 (dư) năm Nhâm Thìn (năm đó là năm nhuận). Cháu sinh được khoảng gần 1 tháng thì khóc liên tục, khóc cả ngày. Cứ thức là khóc, khóc hết cỡ, căng người ra khóc, liên tục, liên tục... mỗi đêm cháu khóc khoảng 2 tiếng. Cho ra viện nhi khám, không phát hiện được nguyên nhân. Cháu khóc tới mức mà mẹ cháu mệt mỏi, khổ quá nhiều lúc cảm tưởng không thể chịu đựng được nữa, may giờ cũng qua rồi. Thấy cháu gái khóc nhiều quá, bà nội liền đi gửi cháu lên chùa, nói chuyện với thầy chùa và thầy phán: CHÁU SINH PHẠM GIỜ. Được gần 3 tháng, bé vẫn không đỡ quấy khóc, em quyết định thử chữa bằng tâm linh, thế là nhờ một bà bói xem giúp. Bà nói : Em bị một vong âm theo, quấy rầy nên hay trêu cháu bé. Nhưng không nói con gái sinh chạm giờ. Em mới nói thầy chùa bảo cháu sinh chạm giờ. Bà bói lẩm nhẩm lại, rồi phán: uh, lại chạm giờ. Sau đó, yêu cầu làm lễ... Em làm lễ theo, mất mấy triệu, nhưng cũng phải thú thật, sau hôm làm lễ cúng, tối về con bé ngủ ngon hẳn và từ đó, cháu ngoan dần lên. Giờ thì bé được gần 2 tuổi rồi, khá lém lỉnh. Đọc cuốn " Hà Đồ trong văn minh Lạc Việt" và " Tìm về cội nguồn kinh dịch" mới biết : Con gái em KHÔNG SINH PHẠM GIỜ! Thế mà trước đây chưa biết gì, cứ gọi là tin sái cổ. Như vậy, các bà cứ nói dựa rồi phán lung tung nhưng vẫn có nhiều người tin theo vì không hiểu biết gì cả. Nhưng tất nhiên không thể phủ nhận hoàn toàn một điều rằng, sau hôm làm lễ cúng đó, bé nhà em ngoan hẳn lên (Lần đó em vào tận Thanh Hóa, đền Sòng và đền thờ Trần Hưng Đạo làm lễ). Liệu có phải lúc đó cũng được gần 3 tháng, khóc dạ đề cũng gần chấm dứt (sự trùng hợp ngẫu nhiên) hay có tác động tâm linh thực sự?
 11. Vâng, con hiểu. Con cũng đang đọc "Tìm về cội nguồn kinh dịch" và " Hà đồ trong văn minh Lạc Việt" của thầy để chuẩn bị trước một chút kiến thức. Qua tết, trung tâm mở lớp PTLV cơ bản là con xin tham gia học ngay. Càng đọc về PTLV, con càng thấy sự loogic, khoa học và chặt chẽ của hệ thống lý luận. Kính chúc thầy luôn mạnh khỏe! @vietlove : Thầy Thiên Sứ cũng đã lớn tuổi, đề nghị bạn nên thay đổi cách xưng hô.
 12. Chúng ta là người Việt, PTLV cũng như các môn thuộc lý học đông phương khác đã được thầy nghiên cứu và đặt nền móng để trở thành một lý thuyết khoa học hoàn chỉnh và thống nhất. Vì vậy, không có cớ gì để chúng ta không tin vào PTLV mà thầy đã dày công xây dựng. Còn theo phong thủy tàu, có nhiều chỗ không nhất quán, thầy thì nói A là được, thầy thì nói A chưa ổn, đọc nhiều sách tàu thì chẳng biết sách nào nói đúng, sách nào nói sai.
 13. - Nếu không theo học lớp học chính thống của PTLV thì những tri thức mà thu thập được nó trở thành một mớ hỗn độn, không được sắp xếp theo một hệ thống từ cơ bản đến phức tạp. Do đó, nhiều khi vận dụng các nguyên lí cứ tưởng rằng đúng mà lại hóa sai toét. Cứ tưởng vận dụng của PTLV, hóa ra lại là theo phong thủy Hán cổ. Mỗi ngày, đọc được thêm một chút tri thức của PTLV lại thấy rằng những thứ mà bản thân mình biết tới nay chẳng biết xuất phát từ nguyên lí căn bản nào, không biết đâu là gốc, đâu là chuẩn. - Đơn giản thế này, cứ tưởng rằng tìm quẻ mệnh đúng: Chẳng hạn 1957 quẻ mệnh là Đoài, hóa ra đây là cách lấy theo phong thủy Hán cổ chứ không phải theo PTLV. Chính thế, nếu áp dụng không đúng sẽ dẫn tới những sai lầm có thể rất nguy hiểm. Cũng giống học toán vậy, không có lí thuyết cơ bản, nguồn gốc thì không thể làm được bài toán một cách mạch lạc, rõ ràng, ngắn gọn... và đương nhiên sẽ chẳng hiểu gì về nó cả. - Mọi tri thức đều phải bắt đầu từ gốc rễ của nó, sau đó phải được phát triển theo trình tự nhất định, từ cơ bản rồi mới đi tới nâng cao được. - Rất mong các sư phụ sớm mở lớp PTLV cơ bản khóa mới để những người có mong muốn được tìm hiểu về phong thủy một cách chính thống theo PTLV có thể theo học. Xin chân thành cảm ơn BQT!
 14. Ra tết khoảng tháng mấy các thầy mở lơp mới a? Các thầy có thể lập topic mới để những ai có nhu cầu học đăng kí ngay từ gìơ được không ạ?
 15. Cháu cảm ơn chú. Cháu đang rất chờ qua tết trung tâm mở lớp phong thủy cơ bản để cháu theo học có hệ thống và giải quyết các vấn đề cho đúng chuẩn. Trước mắt cháu xin thử đề xuất phương án sửa một chút, nhờ chú góp ý giúp cháu ạ. - Đưa bếp về nấu tại phòng dự phòng ở góc Bắc. Hai bếp nấu, giờ sẽ nhờ bố cháu đặt tại một khu và cùng nhìn về hướng đông bắc (diên niên). - Chuyển hướng bàn thờ về bức tường sát phòng ngủ trên tầng 2, quay về hướng đông bắc (nhưng chỗ này cháu có băn khoăn là lúc đó cửa chính sẽ hướng vào sườn bàn thờ. Như thế có lo bàn thờ "hở sườn" không ạ? nếu làm một rèm chắn vòng quanh bàn thờ bằng hạt tròn có được không? Tất nhiên lúc đó giường ngủ cháu sẽ chuyển tới vị trí khác, không đặt như hiện tại). - Phía sau cửa chính trên tầng 2 (tầng thờ) - cháu để một tấm thảm màu vàng. Những điều trên là suy nghĩ của cháu, cháu rất mong ý kiến góp ý sửa chữa giúp để mọi người trong nhà hòa thuận hơn. Nhà cháu cứ hễ có việc gì, dù lớn dù nhỏ là ông bà lại nói nhau. Giờ già rồi mà vẫn hay nói nhau ra phết. Thực sự nhiều lúc rất mệt mỏi.