• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

ami_love

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  21
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About ami_love

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. cháu cảm ơn bác đã xem giúp cháu ạ. Mừng quá đã được bác ưu ái tư vấn ạ. :D "...nếu sống ở xứ người thì tài lộc tiền bạc dễ kiếm khó khi giầu có nhưng về quê cha đất tổ mà sống thì tịt sớm" tịt là ngỏm củ tỏi (die) hả bác, hay chỉ đơn giản là khó kiếm kế sinh nhai??:S chả nhẽ phúc đức của tổ tiên/ông bà cháu không được hưởng sái tí nào huhu
 2. up, chờ hồi âm của bác ạ!
 3. Bác ơi, Năm 2015 bác phán cháu như sau: 1. Học kém, điểm kem => chuẩn ạ. May quá ko trượt bị lưu ban hihi 2. Bị ho linh tinh, đau răng => chuẩn luôn ạ\ 3. lên xe hoa 2016 => cái này ko đúng. hiện h vẫn ê sắc bác ui. :))) và chắc ế còn dài dài bác ạ. 4. Nói chung 2015 bình lặng đúng như bác phán. Nửa cuối tốt hơn chút xíu. lá số cháu đây: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&ldate=8,8,8,14,4&year=0&gender=f&view=screen&size=2 2016, cho cháu hỏi: 1. Công việc, tiền bạc cháu năm nay ra sao ạ? Cho cháu hỏi theo lá số cháu, đi theo tài chính được ko? 2. Cháu vẫn đang ở nc ngoài ạ. Theo lá số, cháu sống xa quê/tha hương tốt hơn đùng ko bác? Cháu luôn cảm thấy mọi thứ cháu phải tự tay gây dựng mà hiện giờ vẫn ko có gì hết, vẫn loay hoay tự mình tìm chỗ đứng. Cháu nhớ nhà, bố mẹ và e gái nhưng mỗi khi về gần thấy khắc khẩu, ko gần gũi, ko chia sẻ dc. 3. Đời cháu có thành tựu gì ko ạ? hay là như lục bình trôi bình lặng nhạt nhẽo ạ? hay lận đận chìm nổi hả bác??:)) Thôi cháu hỏi thế thôi ạ, bác ơi, bác rảnh xem cho cháu với. Chúc bác ngày mới tốt lành. Many thanks!
 4. Chào chị, cho phép e múa rìu qua mắt thợ phát, những lời e nói chỉ là phỏng đoán linh tinh thôi, dụa trên những gì e học lỏm dc trên đây, Nếu ko đúng chị đùng trách em nha chị. Chị muốn coi chuẩn phải đợi bác HTH lên xem: - Cung phu: chị có cách hai lần đò (tại e biết có lần bác HTH nói, thân hoặc mệnh mà có đào hoa/hồng loan, thêm phu bị triệt nữa là cách hai lần đò). Bác Hải ơi, cháu nói sai bác giương cao đánh khẽ.:) Lá ssos của e cũng có cách này, bác ấy cũng phán thế.:( - Cung tử tức: e nghĩ là chị sẽ có con nên đùng lo. Chỉ có điều bị triệt nghĩa là khó nuôi/giữ con đầu. Có bạch hổ là con khó nuôi, nuôi vất vả. Nhưng mà của chị có Thiên Cơ là quý tinh nên e nghĩ ko sao (cái này e đoán mò). Cung tử tức của e còn kinh khủng hơn, có thất sát, vũ khúc, có cả bạch hổ, phi liêm và sao thai, toàn những sao cô độc và hiếm muộn và khó nuôi/giữ con.:( -Đã là số thì khó cải. Yêu thì cứ lấy nhau chị ạ, ko ai tính dc chuyện gì sẽ xảy ra. Chúc chị hạnh phúc.:) Chị chờ bác Hải lên phán nha chị.
 5. up cho chị chủ tóp. Bác Hải Thiên Hà ơi đừng trách cháu nhiều chuyện, cháu có một thắc mắc là c này cung phu thái dương sáng sủa thế mà lại lận đận tình duyên. Các chính tinh ddeuf sáng sủa mà bác bảo ko may mắn. Cháu cũng hay vào xem bài của bác từ nhiều năm trước để thỉnh thoảng học lỏm ạ, nhưng vẫn dở ẹt. Bác giải thich giùm cháu với. Thêm nữa, chị chủ tóp cho e hỏi chị có bị bệnh gì ở đầu hay thần kinh? Cháu đọc trên mạng thấy ng ta nói, con gái mệnh thiên cơ ko tốt lắm tai dễ mắc những bệnh thần kinh, kiểu suy nghĩ nhiều hay căng thẳng.
 6. Cháu ko theo tôn giáo nào hết và chỉ tin tử vi thôi, thế chắc ko gọi là mê tín dị đoan phải không bác? :) "Đến lúc đó chắc tôi viên tịch cũng lâu rồi. Nếu nhớ đến tôi và có duyên thì ghé thắp một nén nhang." - Được bác, bác Hải và anh Quốc Tuấn trả lời thì phải là có duyên với diễn đàn rồi ạ. Cháu ko quên đâu, Vâng, vạn sự tùy duyên, nếu mà được gặp bác trong tương lai gần (ở một hoàn cảnh đặc biệt nào đó chaẳng hạn) thì tốt biết mấy. " Hết. Đừng hỏi nữa." ^_^ Bác đã nói thế này chắc có lý do, vâng thế giúp cháu đóng topic lại ko vài hôm nữa cháu lại lên ham hố hỏi han thì chết dở.
 7. Cháu cảm ơn bác ạ! Đúng thật là cháu toàn có những chuyện buồn lo vớ vẩn mà cũng toàn tự mình nghĩ ra hic hic. Kiểu này chắc phải chăm học hơn mới được.
 8. hic sao lần nào cũng không có duyên gặp bác vậy. Bác ơi giúp cháu xem trong năm nay có hạn gì nặng ko ạ :unsure:
 9. @ anh Quốc Tuấn: ba tháng đã qua nên e vào nghiệm lý lời giải của anh. E ko có gặp tai nạn bi té ngã gì cả và cũng ko bị lừa đảo hay mất cắp. Có một chút trục trặc trong công việc không vừa ý với sếp thì cũng đã giả quyết êm xuôi vì cuối cùng e nhận lỗi sai về mình và e cung nhận được sự giúp đỡ kip thời nếu ko chắc gặp nhiều vấn đề. Tiền bạc quả thật cũng không suôn sẻ lắm nhưng cũng ko hao hụt nhiều. @Bác Hải Thiên Hà: Năm nay là năm tuổi của cháu, cho cháu hỏi có hạn gì nặng lắm không ạ? Cháu có cần lưu ý gì ko? Mong bác bớt chút thời gian xem cho cháu với ạ. Chúc bác năm mới sức khỏe và bình an.
 10. Bác Hải ới ơi, cho cháu hỏi thêm được ko ah? 1. Sự nghiệp công danh của cháu sau này thế nào ạ? theo bác cháu nên theo ngành nghề gì. Hiện tại cháu đang theo học ngành kỹ sư nhưng việc học ko được tốt và suôn sẻ cho lắm. 2. Số cháu sau này có khá giả dc ko bác? Cháu cảm thấy tương lai mù mịt quá bác ơi. Không biết bao h mới kiếm đủ tiền trả nợ chính phủ bên này và có đủ tiền để lo cho bố mẹ và em. Vẫn biết là ko nên than thở mà phải bước tiếp nhưng năm nay với cháu và gia đình quả thật nhiều chuyện ko may xảy ra. Sức khỏe bố mẹ ko có gì khả quan hơn, ông nội cháu cũng bị ốm nặng. Cháu thì bị vướng vào những chuyện tình cảm vơ va vớ vẩn làm xao lãng việc học hành. Số mệnh chắc là ko thay đổi dc rồi nhưng những lúc yếu đuối thế này có lẽ tử vi là chỗ duy nhất để cháu có chút đinh hướng và lấy lại niềm tin. You did me a big favour by replying to my previous post and I am truly thankful for it. I wish you could help me this time round. Bác ơi giúp cháu với ạ hiu hiu, mong có duyên được bác xem cho.
 11. Cháu ko hiểu sao ko thể tạo bài viết mới. anh Tuan Vinken cho e mượn ké topic để hỏi bác Hải vài câu. E cảm ơn anh ạ! 1. Cho cháu hỏi cháu nên theo nghề gì thì hợp ạ? Cung quan có Thái Âm miếu mà bị tuần là sau này chức vj nhỏ thấp lắm hả bác? Cháu vẫn đang học đại học ở nước ngoài và hoang mang chưa biết sau này mình có trụ lại ở xứ người được không. Có ng bảo cháu cung phúc kém quá nên lập nghiệp xa nhà, về nhà sẽ ko tốt cho gia đình. 2. Số cháu sau này có nghèo khổ túng thiếu ko hả bác? Cả nhà cháu đang nợ một số khoản (nợ họ hàng thân thiết) mà vẫn chưa trả được. Cháu chỉ mong sau này tốt nghiệp kiếm được việc tử tế để trả giúp bố mẹ. Link lá số cháu đây: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=ami&ldate=8,8,8,14,4&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Cháu cảm ơn ạ! Chúc bác nhiều niềm vui và sức khỏe dồi dào.
 12. Hic, nghe bác phán đường tình duyên mà cháu thấy bi đát quá ạ! Đa tạ bác nhiều vì đã giúp cháu giải đáp khúc mắc! Chúc bác luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc
 13. Bác ơi, bác giúp cháu trả lời về cung phu có thái dương sáng sủa mà bị triệt với ạ:( Mong bác đừng phật lòng vì hỏi nhiều. Hiện tại cháu đang rất rối bời. Có một người đang thích chau mà cháu lại rất ghét nguời này. cháu bị quấy rầy mãi không thôi. Ng này kém cháu một tuổi (ngoại hình so với lời bác miêu tả có cái đúng có cái không) Bac cho cháu hỏi trên lá số có chỉ ra cách lấy chồng ít tuổi hơn mình? Cháu rất lo ghét của nào trời trao của ấy ạ. Với thêm nữa hai năm nữa mà ko có ng yêu thì cháu phải đợi bao nhiêu lâu nữa ạ? tại cháu khá chắc chắn là hai năm nữa mói tốt nghiệp, chuyện cuwois xin chắc ko dám nghĩ tới.. Cháu mong hồi âm của bác lắm ạ!
 14. Bác Haithienha ơi, cháu biết hỏi nhiều thì chắc là annoying lắm nhưng mà tại trình tử vi nhùn mà tò mò nên vẫn muốn hỏi câu cuối ạ. Mong bác giải đáp nốt giúp cháu:Ttrong cung phu của cháu có sao Triệt, cháu có tìm hiểu online thì thấy nó ám chỉ khó khăn lúc đầu, chia ly hình khắc...=> phải lấy chồng muộn (sau 28 tuổi) mới tránh được sự chia ly này. Lần trước bác có phán là cháu là hai năm sau sẽ lấy chồng (tức là 26 tuổi). Vậy mối nhân duyên năm 26 tuổi này là tốt hay xấu ạ? Nó có bị ảnh hưởng bởi ngôi sao Triệt Không ko ạ? Chồng cháu hơn cháu bao nhiêu tuổi ạ? Tại từ trước đến giờ cháu toàn phải tiếp phi công mà cháu thì không thích làm máy bay bà già. Vẫn mong câu trả lời của bác