• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nncuong

Hội viên
 • Số nội dung

  127
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

5 Neutral

About nncuong

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday

Contact Methods

 • Yahoo
  phudongsoft

Xem hồ sơ gần đây

758 lượt xem hồ sơ
 1. Lỗi trên là do hình ảnh được đăng ở trang khác, khi hết thời hạn nó tự đổi ảnh. Việc đăng hình ở trang khác còn dẫn đến việc bị chủ nhân xóa bỏ sẽ làm mất hình trên diễn đàn. Nếu trang nhà có mục đăng ảnh riêng cho mọi người thì sẽ không bị dẫn đến tình trạng trên. Đáng lẽ quản trị kỹ thuật giải thích giúp chú Thiên Sứ thì hay hơn.
 2. Lỗi này chỉ gặp phải khi dùng với FireFox và sử dụng hộp soạn thảo đầy đủ. Có thể lỗi scripts của trình soạn thảo đầy đủ
 3. Bạn lấy tài liệu từ một trang toàn thấy Girl xinh thế thì cũng chẳng trách được :rolleyes:.Không lẽ vì nhưng thông tin này mà có thể phủ định được tất cả các tâm huyết nghiên cứu tử vi trước đó sao :rolleyes:
 4. Như đã trình bày ở các bài trên, không thể dùng một trường hợp cụ thể để chứng minh trường hợp tổng quát. Một trường hợp chưa rõ ràng, không thể phủ định cả lý thuyết của nó. NNCuong chỉ muốn nói rằng: Chú Thiên Sứ đã dùng một ví dụ chưa xác đáng để chứng minh cho luận điểm của mình, chứ không nói rằng lý thuyết Tốn - Khôn của chú Thiên Sứ sai - vì điều này đang trong quá trình chứng minh và nghiệm lý. Do các dẫn chứng (ở đây là tử vi) chưa xác đáng nên chưa đủ thuyết phục để phủ định hoàn toàn các quan điểm khác (ở đây là cách an sao). Còn vấn đề liên quan đến Tốn - Khôn, nncuong không có ý kiến gì cả. Mời chú vuivui và chú sapa tiếp tục. Năm mới, kính chúc các chú và anh chị em an khang thịnh vượng.
 5. Mấu chốt cơ bản không phải là Tử vi Tàu - Việt, hay Tốn - Khôn, hay ai luận đúng, ai luận sai. Mọi người đừng để bị sa vào cái bẫy này rồi kết luận là do quan điểm khác nhau nên chúng ta không nói chuyện với nhau nữa. Mấu chốt vấn đề là: dẫn chứng về một trường hợp nhầm lẫn rất cơ bản trong tử vi là nhầm luận giải cung Mệnh áp vào cung Phu rồi dẫn đến kết luận Trình an sao này đúng, trình an sao kia sai. Tiếp đó nâng thêm 1 tầm nữa là học thuyết này đúng, học thuyết kia sai. Chính vì thế nó thiếu tính thuyết phục, thiếu tính khoa học, thiếu luôn cả tinh thần học thuật nữa. Cái sai cơ bản đó để đủ phủ định bất cứ luận điểm bào chữa nào.
 6. Sau rất nhiều tranh luận, cuối cùng mới chợt nhớ ra là chúng ta đang mỗi người nói theo một chủ đề. Đành ngồi tổng kết lại, quá trình như sau : - Xuất phát từ một câu hỏi của một thành viên, thắc mắc về cách Đào Hoa ngộ Thai - theo Phú Đoán (hay theo quan điểm của Tử vi thì cũng thế) thì cô ta sẽ thất thân trước khi về nhà chồng! Nhưng bản thân cô ta thì lại vẫn là Xử nữ cho đến tận đêm Tân hôn!. Sau đó, chú Thiên sứ bày tỏ quan điểm cho rằng Cái sai này là do "tử vi Tầu" an sao bị sai! và chú Thiên Sứ cũng thể hiện quan điểm rằng : Nếu áp dụng lý thuyết "đổi chỗ Tốn Khôn" trong "Tử vi Lạc Việt" thì sẽ không bị trường hợp sao Thai ngộ Đào Hoa (Do cách an Trường Sinh khác đi!) - và theo lý thuyết này, Đào Hoa sẽ gặp Mộc Dục => sẽ không phạm "dâm cách" như Tử vi "Tầu". Câu chuyện đầu đuôi là như thế, nhưng sau khi xem lại lá số của thành viên Nữ trên kia, thì mới té ngửa ra là cô ta (và một số người khác nữa) đã nhầm, vì trên lá số này Đào Thai là đóng ở ...cung Phu, mà không phải đóng ở cung Mệnh! Để rộng đường tranh luận, xin dẫn chứng lại quá trình diễn biến như trên, và nncuong xin có ý kiến như thế này: - Thứ Nhất : Cách Đào Thai => thất thân trước khi về nhà chồng là chỉ được áp dụng cho cung Mệnh, và khi sang cung Phu, ý nghĩa của nó đã khác đi rồi. Cụ thể trong trường hợp này Mệnh là Cơ Âm tại Thân đều Vượng, lại hội được Khoa Quyền Lộc, và đặc biệt hơn nữa là Mệnh có Cô Quả hội hợp. Thân cư Tý có Thiên Lương ngộ Tuần lại cũng hội Cô Quả và không bị Dâm Tinh xâm phạm. Như vậy, với lá số này không hề phạm Dâm Cách, vì thế chuyện còn là Xử Nữ đến tận đêm tân hôn KHÔNG CÓ GÌ LÀ SAI! vì vậy có thể rút ra kết luận ra một điều là Cách an sao theo quan điểm cũ vẫn .... đúng. - Thứ hai: Nếu theo như phân tích trên, thì việc đổi chỗ Tốn Khôn, dẫn đến có sự khác biệt trong Tử vi như quan điểm của chú Thiên Sứ, tức là Đào Hoa sẽ an cùng MỘC DỤC trong trường hợp này (và các trường hợp tương tự), sẽ cho kết quả khác. Chứ không thể cho kết quá giống như...Tử vi tầu được. - Thứ ba, chú Thiên Sứ đã dẫn chứng trong khi có sự nhầm lẫn CƠ BẢN khi lấy cách cục của Mệnh cung để áp dụng cho Phu cung. Mà hơn nữa, lại lấy ra để dẫn chứng cho sự hợp lý của Tử Vi Lạc Việt khi Tốn Khôn bị thay đổi! Đương số còn là Xử Nữ đến tận đêm tân hôn là bởi vì MỆNH CUNG, THÂN CUNG của đương số không phạm cách ĐÀO THAI (vì nó ở cung Phu mất rồi!). Chứ không phải là do TỬ VI TẦU an sao sai. Vì thế cái dẫn chứng để minh chứng rằng Tử VI Lạc Việt Hợp Lý hơn Tử Vi Tầu là KHÔNG CÓ CƠ SỞ. KẾT LUẬN : Tóm lại, nói gì thì nói, nhưng cái DẪN CHỨNG ban đầu đã bị sai do nhầm cung Phu và cung Mệnh thì không đủ cơ sở, và không thể dùng để đánh giá ĐÚNG SAI cho một hệ thống học thuyết mang tính khoa học được. ================================================== Sau khi post bài này thì mới thấy chú Thiên Sứ cũng vừa post bài, nên đành bày tỏ thêm chút quan điểm nữa : Chú Thiên Sứ viết thế này : Anh tìm hiểu sách tàu thì giở sách tàu ra xem nó nói xấu thế nào? Còn các anh luận theo Tử Vi Tàu chỉ khi người ta xác nhận sai mới hùa theo rồi biện bác. Trước khi được sự xác nhận sai thì các thày theo sách Tàu sai cả rồi. Các anh chẳng qua cố tình phản bác để bảo vệ cái trình của các anh lỡ theo Tàu nó sai nên khó chịu vậy thôi. Tôi không có thì giờ quan tâm lắm. Tủy các anh. Xét trên tinh thần học thuật thì chú không thể nói như trên được. Vấn đề cơ bản ở đây là chú đã dẫn chứng nhầm khi áp dụng lời Phú đoán của cung Mệnh cho cung Phu, chứ không phải TRÌNH AN SAO SAI HAY NGƯỜI ĐOÁN SAI. Hy vọng vẫn được tiếp tục trao đổi về học thuật với chú trong bài viết này. Kính chào chú và chúc chú một mùa xuân an bình!
 7. Ý chú là cứ có Đào + Thai ở bất kỳ cung nào cũng có kết quả như nhau? Nếu vậy thì đây sẽ là phát kiến trấn động nhất trong lịch sử tử vi. Để cháu quay lại câu chuyện ở trang 10 một chút: 1. Không thể lấy cái sai do ngộ nhận về áp dụng phú cung Mệnh cho cung Phu để khẳng định trình an sao sai. 2. Không thể lấy một trường hợp đặc biệt để chứng minh cho trường hợp tổng quát. Vì đây là đi ngược lại với tiêu chí khoa học. 3. Không thể lấy một thông tin chưa rõ ràng (đương số đang phân vân giờ sinh) để đánh giá khả năng luận giải cũng như phương pháp luận giải.
 8. Nếu nói đến số đông thì tôi đang đơn thương độc mã ở đây rồi. Cảm ơn Rubi đã nhắc nhở. Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì với Rubi ở đây, luôn mở cửa đón Rubi ở nhà :( Yên tâm là tôi luôn cầu thị, và không bao giờ đổ lỗi cho kỹ thuật để sửa đổi thông tin logo hiện tại. Hiện có 20.000 thành viên làm chứng là giao diện và logo đã tồn tại như vậy từ rất lâu rồi.
 9. Trước hết xin phép trả lời ở đây để thuận tiện, sau đó cảm phiền các ĐHV chuyển 2 bài này sang một mục khác để tránh lẫn chủ đề. 1. Tôi biết Rubi rất nỗ lực trong việc vẽ các logo, icon. Việt tôi sử dụng logo là hình ảnh VN với hình bát quái có thể lẫn với một hình bát quái nào đó. Nhưng không thể gọi nó là sao chép được. Vì hình bát quái tiên thiên là của chung cho nền lý học. Rubi có cần các chuyên gia về bản quyền thẩm định lại những logo đó không? Rubi chắc đọc được comment của tôi trong blog của rubi ở lyso chứ? Rubi đã nhận lời thiết kế lại giúp cho logo đẹp hơn nhưng đã không quay lại và tôi phải tự vẽ dù không đẹp. Rubi có cần tôi gửi lại file thiết kế logo bằng Corel không? 2. Không thể dùng ngôn ngữ lập lờ nói logo với giao diện được. Toàn bộ giao diện tôi đang dùng hiện là "Designed by Mighty Gorgon " mã nguồn mở đã được trích dẫn và dẫn link đúng theo thông lệ quốc tế. 3. Không thể để những ý kiến chen ngang, lời lẽ không rõ ràng để chuyển hướng chú ý trở thành một truyền thống được. Mọi ý kiến phản hồi xin sẵn sàng tiếp nhận ở một chủ đề khác.
 10. Đối với cháu, các môn cổ học không phân biệt Tàu hay Việt. Vì cái thời nó ra đời, lãnh thổ của các học thuyết đó bao trùm cả 1 vùng rộng lớn rồi từ đó chia ra các lãnh thổ như hiện nay. Nền văn hóa cũng đan xen rất nhiều, chưa kể các môn cổ học đó liên tục được chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện theo thời gian. Rất khó có thể phân biệt rạch ròi Tàu hay Việt. Ngay cái trình an sao TVLV mà chú đang dùng cũng có rất nhiều yếu tố Tàu (thời hiện tại) ví dụ: an theo âm lịch của TQ. Riêng trình an sao, cháu chỉ quan tâm là an theo những sách nào, tác giả nào (nếu có). Và để cho người luận giải tự lựa chọn theo nghiệm lý của cá nhân mình. Các câu hỏi khác cháu đã trả lời rồi. Kính mời chú vuivui và chú sapa
 11. 1. Khi sai căn bản về cung lá số thì miễn bàn đến phú. Vì nếu cháu có nói ra cũng chỉ là để kiểm tra trí nhớ chứ chẳng có tí học thuật nào. 2. Khi mục đích viết bài đã không đúng như ban đầu, bị xoay theo chiều khác thì không nên tiếp tục. Cháu không muốn chú đánh lạc hướng người đọc sang một vấn đề khác. 3. Việc ai là người mắc lỗi sơ đẳng thì người đọc sẽ là người phán xét. 4. Việc chú cấm link thì chắc chắn cháu có bằng chứng, nội dung tóm tắt: có chỉ đích danh và có ý kiến rằng nếu cấm link của lyso.vn người ta sẽ lấy link từ một số trang có lẫn cả quảng cáo không đẹp thì còn tệ hơn. Cũng rất may là LHDP đã từ chối lấy link từ lyso.vn và có lẽ cũng chỉ duy nhất LHDP từ chối.
 12. Ý ban đầu của cháu là: Chỉ muốn nhắc chú không nên viện dẫn một trường hợp chưa rõ ràng, và có sự nhầm lẫn cơ bản của phương pháp luận giải cho một phản biện hết sức quan trọng. Câu chuyện bây giờ lại trở thành: Tranh luận về phương pháp luận, về tử vi Tàu - Việt. Do vậy, cháu bảo lưu ý kiến và miễn tham gia tiếp vì: 1. Mục đích đã bị thay đổi một 180 độ 2. Không gây lạc đề, làm giảm hứng thú của các chú đang tranh luận về một đề tài khác. 3. Không sa đà vào tranh luận về học thuật. Khi sa đà dễ làm cho mình mắc lỗi ở những điều hết sức sơ đẳng. 4. Đằng nào thì chú vẫn cấm link lấy lá số từ web khác (Không hiểu do định kiến hay do nó sẽ gây ra "cái sự sai") nên việc tranh luận về trình an sao đúng hay sai ở đây không quan trọng nữa.
 13. Cháu không nói do nó rơi vào cung phu nên đoán sai. Trường hợp này cũng không phải do trình an sao sai dẫn đến luận đoán sai. Mà là do các thày lấy lời phú của cung mệnh gắn vào cung phu để đoán mệnh cho người ta nên nó sai. Nhầm lẫn 1 cách cơ bản thế thì chưa cần biết nội dung câu phú nó là gì cả. Khi một người luận tử vi không phân biệt nổi cung phu với cung mệnh thì nói đến an sao theo trường phái nào, luận theo phú và hay theo cách cục làm gì nữa ạ. Điểm cần nhấn mạnh nữa là đương số chưa chắc chắn về giờ sinh. Đã chưa chắc chắn thì sao vội kết luận làm gì ?
 14. Ý cháu nói là dù theo Tử vi nào thì kết quả luận cho đương số cũng không sai khác nhiều lắm, điều này chính chú cũng đã từng nói vậy. Mà luận sai là vì bản thân đương số nhầm câu phú cung mệnh gắn với cung phu, một số người khác cũng ùa theo đến khi lá số được đưa lên. Bài viết của chú sau đó vẫn khẳng định việc luận đoán bản thân cô ta chứ không phải là cung phu và kết luận an sao theo kiểu cũ là sai. Chính cháu cũng đã nhắc ngay trong bài viết đó. Do đó ví dụ nói rằng theo TVLV đúng hơn ở trường hợp này thì không xác đáng. Điều quan trọng hơn là chính đương số cũng đang phân vân về giờ sinh. Khi dữ kiện không đúng thì mọi kết luận đều là vội vàng. Rất nhiều trường hợp lá số đưa lên, các chuyên gia luận đều hay cả, chợt đương số xin lỗi: Cháu nhầm giờ sinh :(
 15. Xin phép cho cháu chen ngang vì liên quan đến trình an sao tử vi. Chú lấy ví dụ trên không xác đáng lắm vì nó ứng với cung Phu, trong khi câu phú ứng với cung Mệnh. Xem cung Phu thì chỉ có thể nói về mối quan hệ vợ chồng chứ không thể khẳng định ngay đó là số mệnh của ông chồng đó. Hơn nữa, đào hoa không gặp thai mà gặp Mộc dục thì cũng không hẳn tốt hơn, chẳng xét vòng trường sinh thì cung phu cũng có gợn bởi các sao khác rồi. Điều không xác đáng nữa là đương số đang nhờ xác định lại xem sinh giờ Thân hay giờ Dậu. Nếu dùng luận cứ chưa rõ ràng thì làm ảnh hưởng tới phản biện của chú. Trân trọng