• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

ookaze_yuumy

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  10
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About ookaze_yuumy

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

755 lượt xem hồ sơ
 1. Tội nghiệp bạn quá! Chúc bạn sẽ gặp nhiều may mắn nhé! All the bests!
 2. Kính gửi bác Haithienha, cháu sinh lúc 6h chiều ngày 27/10/1990 Âm Lịch. Tại quê Quảng Nam. Khoảng năm 1992, gia đình cháu vào SG cho đến nay. thời gian đầu vô cùng khó khăn và cũng không hề hạnh phúc! Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Tran+Thi+Kim+Thanh+&date=1990,12,13,18,0&year=2017&gender=f&view=screen&size=2 Tuổi trẻ cháu rất rất vất vả và đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng vì một vài lí do tế nhị cháu xin phép không kể hết. Là con thứ 4 trong gia đình 5 chị em. Tất cả các chị gái cháu đều đã lập gia đình và tương đối ổn. Một chị đang sống ở Mỹ. Mẹ cháu Canh Tý sinh năm 1960. Ba cháu Đinh Dậu, sinh năm 1957. Ba hay ăn hiếp mẹ và cực kì gia trưởng, vũ phu, bây giờ lớn tuổi đỡ hơn xưa chút. Họ hàng nhà ngoại cháu trước ở Đồng Hà-Quảng Trị nhiều người đàn ông đi lính mất sớm trong chiến tranh, cô dì thì vất vả, cậu cả thì mất sớm vì ung thư, có cậu lập nghiệp giàu có ở bên nước ngoài không muốn về VN sống nữa. Họ hàng, bà con không hề giúp đỡ nhau, còn phân biệt dòng này dòng kia. Trong thời gian 2011-2014, cháu sống ở nước ngoài, đây là quảng thời gian đau khổ cháu không muốn nhớ đến, ngoại trừ việc tháng 2/2013 gặp 1 người bạn trai người Anh rất tốt là thầy giáo, nhưng anh này vì tính cực kì cô độc và không thích ràng buộc nên cháu buộc phải chia tay và về VN tháng 4 năm 2014. Cháu đã khóc rất nhiều trong tình yêu. Cho đến nay cũng chưa thương ai nữa mặc dù cũng có người theo đuổi. Cháu có duyên làm ngành nhà hàng, thực phẩm ăn uống. Khoảng tháng 8 Âm lịch vừa qua, mẹ cháu đổ bệnh rất nặng, chị cháu sinh em bé và cùng một số biến động bên ngoài khác nên cháu bị mất việc làm tốt (quản lý cho một cửa hàng thực phẩm) đến nay. Tiền từ đầu năm đến nay vất vả kiếm được bao nhiêu cháu mất tất cả. Nghiệm chính bản thân mình thì cháu thấy càng lớn cháu càng đỡ khổ hơn một chút, dù bây giờ mất việc và mất 1 số tiền rất lớn khi mẹ cháu đổ bệnh nhưng đối với cháu chuyện đó không là gì hết. Cháu xin phép hỏi bác và mọi người 3 câu ạ: Bác vui lòng xem giúp vận hôn nhân và chồng cháu sau này như thế nào ? vì thấy bố mẹ không hạnh phúc nên cháu rất lo lắng và nhiều khi chỉ muốn ở mãi một mình để chăm sóc ba mẹ thôi. Mọi người muốn giúp cháu đi Mỹ nhưng nhớ những gì tồi tệ đã xảy ra trước đây khi ở nước ngoài (mém bị bắn chết, bị đánh đập, và nhiều chuyện đau khổ khác, vv) nên cháu rất lo lắng, nhưng không lẽ khóa Địa Kiếp cung Di để bình yên ở nhà mãi mãi, trong khi cháu luôn khao khát ra ngoài xây dựng cuộc sống mới, gia đình mới và kiếm tiền nhiều hơn để lo cho ba mẹ hic Bác xem giúp cháu sau này cháu có vận đi nước ngoài lần nữa hay không? nếu có thì có bị đau thương như xưa nữa không hay những gì đã xảy ra sẽ giảm bớt xui xẻo cho cháu trong tương lai ạ? Bác xem giúp về sức khỏe của cha mẹ cháu nhé ? cháu cực kì khắc cha mẹ (im lặng nghe chửi suốt ngày huhu) nhưng rất thương họ, nếu ba hay mẹ cháu mất sớm cháu sẽ rất ân hận vì chưa đủ khả năng làm được gì cho cha mẹ. Cháu vô cùng cảm ơn bác và mọi người ạ!
 3. Em đã gần như thức trắng để đọc hết các comment, vô cùng xúc động ! mong chị sẽ quay lại cho chúng em biết tin tức của chồng chị ! Mạnh mẽ lên chị nhé! Chúc anh chị những điều tốt đẹp nhất!
 4. Chan thanh cam on loi khuyen cua bac,Cam thay bi ton thuong qua nhieu,chau hoan toan chi muon ve Viet Nam nghi ngoi va hoi phuc trong tam hon minh ....Chau them duoc an mon an Viet,chau them duoc di chua dang huong cau nguyen,them duoc den mien nong thon ngheo de tim kiem binh yen ben nhung dua tre ngheo va co don nhu chau ngay xua ! Chau that su khong thiet tha gi va bat ki ai nua,chi mong duoc binh yen va tiep tuc lo cho su nghiep sau nay. Neu chau co phuoc duc,thi se co duoc 1 cuoc song tot dep hon.con khong,chat vat nhu vay mai chau cung danh vui ve chap nhan ! Chau la thanh vien moi ,tinh co tim thay dien dan tren mang,nhung that may man khi tim thay loi khuyen cua bac Tuy Lao.Chuc bac luon khoe manh,uyen bac.Than !
 5. kinh thua bac Tuy lao,......khi chau xem xet ca Tu Tru cua minh theo gio sinh 6gio sang ngay 27/10/90 am lich. ....Chau cang them that vong!!! vi Tu Tru cua chau rat xau ve duong gia dao :................. "Phái nữ: Năm Canh Ngọ, Tháng Mậu Tí, Ngày Nhâm Tí, Giờ Quý Mão...... Tháng chi cùng ngũ hành với ngày can (tỷ, kiếp): Ngày chủ cực vượng. Trụ năm có thiên ấn (kiêu) nếu là kỵ thần thì phá bại tổ nghiệp, mất gia giáo, tổn gia đình, tọa dưỡng vận: được mẹ kế nuôi dưỡng. Nếu can thiên ấn mà chi tỷ kiên thì làm con nuôi. Trường hợp thiên ấn gặp trường sinh thì mẹ đẻ vô duyên, được mẹ kế hoặc mẹ nuôi nuôi dưỡng. Trụ tháng có thiên quan (sát) trường hợp mang dương nhẫn thì bố mẹ khó toàn vẹn. Nếu có hội hợp thì có thể giải. Trường hợp gặp năm hoặc trụ giờ có thực thần (thực) chế thì là mệnh quý. Người có thiên quan ở trụ tháng thường thích dẫn đầu, thích chọn những công việc mũi nhọn. Trụ ngày có kiếp thì hôn nhân muộn hoặc có biến động nếu mang thêm dương nhẫn thì trai hình vợ, nữ khắc chồng. Nam đoạt tài vợ. Người bạn dời kiêu ngạo, thích ăn diện, phù hoa không thực, khẳng khái trọng tình nghĩa. Trụ giờ có kiếp tài (kiếp) thì con cái nhiệt tình, tính cương trực, thích đầu cơ, thủ lợi, hay độc đoán. Nếu có thương quan (thương) ở cùng trụ thì tổn đến con cái. Nếu Kiếp tài, thương quan, dương nhẫn cùng trụ thì gây dựng sự nghiệp khó. Năm chi và tháng chi xung: Không lợi cho mẹ cho nên mẹ có thể bị mất hoặc có thể xa cách. Nếu có quan sát hỗn tạp vào là khắc cả cha lẫn mẹ. Sống ở xa quê nhà. Năm chi và ngày chi xung: Với người thân bất hòa. Cô loan sát chủ về khắc vợ, khắc chồng, chậm có con. Cửu quỷ phòng hại chủ vợ chồng bất hòa hoặc nữ sinh đẻ không thuận. Thiên địa chuyển sát chủ hung nhiều lành ít. Nhật nhẫn chủ về có gan, tính khí quả quyết, nam phần nhiều khắc vợ, nữ phần nhiều khắc chồng.......... Nữ trong trụ không có thực, quan là không có chồng. Nữ, Tỉ, kiếp trùng trùng là chồng không còn tình nghĩa với mình. Nữ tứ trụ không có quan tinh, tức là "không phải vợ lẽ thì cũng vợ kế". Nên coi thêm thập thần trong can chi tàng độn nữa cho chắc. Tí, Mão (Vô Lễ chi Hình). Tí thuộc Thuỷ, Mão thuộc Mộc, 2 hành này thuộc Hàm Trì (Đào Hoa) tính dâm dục nên ít lễ nghĩa. Tính thô bạo trên dưới đều bất hoà, ghen ghét đố kỵ, bất hiếu, hại đến người thân. Phụ nữ có hình này bị chồng khống chế, mẹ con bất hoà, dễ tổn thai......." @Kinh thua bac Tuy Lao,.......La so tu vi cua chau trong cung Phu co Liem Trinh ,Thien tuong,Thien Hinh- Thai Tue,Linh Tinh: dau hieu nen lap gia dinh muon thi bot hinh khac.....Tuy nhien,cung Phu van co Thanh Long (toa Thin) ,Thien Quy,Thien Phuc,Thien Khoi nen chau hoan toan dong y voi bac la lap gia dinh muon se tot dep hon !!!! NHUNG TU TRU CUA CHAU RAT XAU !!!DUONG NHU KHONG CO CHONG HOAC CHIA LY CHONG .....CHO CHAU XIN PHEP HOI , GIUA LA SO TU VI VA TU TRU/ (TU BINH) THI KET QUA NAO DUNG HON???? CHA LE VI 1 GIO SINH KHONG PHU HOP MA CHAU KHONG THE HUONG DUOC HANH PHUC GIA DINH NHU BAO NHIEU NGUOI PHU NU KHAC??? Chau mong doi nhan duoc loi khuyen cua bac !!!!!Chau xin chan thanh cam on !!!!!!!!!!
 6. @Kinh thua bac Tuy Lao!....... Lai 1 lan nua chau chan thanh xin loi bac vi chau khong go chu tieng Viet duoc (23/4 sau khi ve Viet Nam hi vong chau co the viet ranh mach hon bang may tinh o nha cha me chau o Sai Gon).....Chau vo cung tran trong va chan thanh cam on loi khuyen huu ich cua bac!!!.... SAU DAY CHAU CAU MONG BAC TRA LOI GIUP CHAU 2 CAU HOI CU THE HON VE VAN DE CONG VIEC VA TINH CAM CUA CHAU : 1)Nguoi muon mo nha hang Viet Nam voi chau la 1 nguoi dan ong nguoi Duc khoang 70 tuoi va cung tuoi Ngo nhu chau....Ong ay thich chau nhung chau luon coi trong ong ay nhu 1 nguoi ban tot!!!...khong bao gio muon lam viec gi co loi voi vo con ong ay !... Thang 10 duong lich nam 2014 con trai ong ay (con rieng cua ong ay voi nguoi vo An Do dau tien-ba ay da qua doi o Duc ) se di Uc lam viec!...Con trai rieng ong ay khoang 30 tuoi, la 1 Bep truong chuyen nghiep o chau Au...Ong ay tung la chu nha hang noi chau lam viec o Ai Cap nhung chau da nghi viec vi khong thich tinh cach cua ba vo be nguoi Viet Nam cua ong ay!!!!- (1 nguoi phu nu tre tuoi kieu ngao,doc tai,tham lam,ich ky!.)... Chau dang thuyet phuc ong ay ung ho cho con trai rieng se di Uc vao thang 10 de mo nha hang viet Nam o Uc (vi chau khong muon su nghiep cua chau bi quan li chat che boi ba vo be nguoi Viet Nam cua ong ay neu chau mo nha hang Viet Nam o Ai Cap!!!)..... Chau da hua se co gang het suc giup do cong viec kinh doanh cua con trai rieng ong ay o Uc va ong ay dang dan dan gat dau truoc thuyet phuc cua chau!!!!.... Nhung noi thi de lam thi kho,con tuy thuoc vao su giup do cua qua nhieu nguoi va ca van may cua chau(?? !).....XIN BAC HAY XEM GIUP CHAU KHA NANG XIN DUOC VISA DE DI UC LAM VIEC VOI SU GIUP DO CUA 2 CHA CON NAY CO DUOC HAY KHONG VAO CUOI NAM NAY?????? .........2) Bac nhan xet kha dung vi cung phu the cua chau qua xau......Chau lai la nguoi Menh co Khong-Kiep,Bach Ho- Tang Mon nen tu nam 19 tuoi den nay tinh duyen cua chau vo cung lan dan !!! Nhung chau cung kha gan goc,ngang nguoc va cung khong hoan toan qua si tinh.Neu gap nguoi khong chan thuc,chau san sang ra di de khong mac phai sai lam nhu cha me chau (cha me chau suot ngay cai nhau,tranh chap ,nhung lai khong muon ly di nhau!!!....ho da gay buon kho cho 5 chi em chau rat nhieu) !!!....... Chau chi cau mong den nam 30 tuoi khi cung Than an nhap vao Menh va cung Phu The......chuyen tinh cam cua chau se suon se hon de gap duoc 1 nguoi chong tot chung thuy voi chau (??!) Bac co dong y ve y kien nay cua chau????...... 30 TUOI TRO DI CO PHAI LA THOI GIAN TOT DEP NHAT DE CHAU LAP GIA DINH???.....VA THEO BAC, CHAU CO THE GIAU CO,HANH PHUC HON TRONG CUOC SONG SAU NAY HAY KHONG???? (Ban trai nguoi Anh cua chau hien tai rat tot,quen nhau gan duoc 1 nam,anh ay luon ben canh cung chau khi tat ca moi nguoi deu quay lung voi chau,nhung vi anh ay la thay giao nen kho tinh, ghet tieng dong,ghet bi quan ly,ghet tieng khoc tre con,thich tu do,va rat nhieu nguoi phu nu thich ve ngoai phong luu cua anh ay!!!......luc nay chau hoan toan met moi nen chi muon bo di tat ca o Ai Cap de song tu do lo kiem tien,cho tuong lai cua chau va gia dinh chau) XIN BAC TRA LOI GIUP CHAU VE 2 CAU HOI TREN. CHAU XIN CHAN THANH CAM ON BAC TUY LAO !!!!!!
 7. @Kinh gui bac Tuy Lao....Truoc het chau chan thanh xin loi bac vi hien chau van khong go chu tieng Viet duoc tren may tinh cai Arabic cua minh de tra loi voi bac....Sau,chau chan thanh cam on phan tra loi cua bac!!!....1)Chau tuong doi gay,nang khoang 52-53kg,cao khoang 1.65m,da hoi vang,toc thua,luc con so sinh thuong bi mun nhot phai nam o benh vien Da Nang dai ngay.Hien tai thi chau thuong bi tay chan lanh,viem mui,thieu mau.. mac du chau an uong kha day du...2)Chau co 3 chi gai va 1 em gai nhung chau chi than thiet,chia se tam su voi dua em gai sinh nam 1994 dang con di hoc o Viet Nam...3 nguoi chi dau luc con song chung o Viet Nam thuong hay tranh cai voi nhau mac du cung rat thuong nhau!...Chau cung khong than thiet,chia se voi ba me duoc bat ki chuyen gi.... Chau khac ky ca cha lan me! nhung cung thuong me nhieu hon,dac biet la hiem khi nao noi chuyen duoc voi cha chau!....Cha me chau ngheo va khong hanh phuc,tu nam 17 tuoi khi con hoc cap 3 chau da di day them va lam them nhieu nghe de trang trai cuoc song cho den nay...3)Tu nam 21 tuoi den nay chau gap rat nhieu trac tro trong cuoc song tu lap,nhung moi lan kho khan thuong duoc nguoi khac phai giup do...Nhung nguoi theo duoi chau thuong rat lon tuoi va da lap gia dinh....Rieng ban trai nguoi Anh (sinh luc 13:30 ngay 3/3/1970 am lich).Ban trai chau tot bung,hien lanh,la thay giao Kinh te tai Ai Cap,doi khi anh ay kha nong tinh !Chau khong hanh phuc va muon tro ve Viet Nam de chia tay anh ay! boi vi anh ay kha dao hoa!!! va khong thich chia se cuoc song ca nhan,khong muon lap gia dinh!(nhung trong tham tam chau van mong anh co the thay doi trong tuong lai sau nay de anh duoc hanh phuc du la voi chau hay 1 nguoi phu nu khac sau nay!) Chau dang phan van giua viec quay lai Ai Cap de quay lai voi ban trai nguoi Anh, hay di Uc vao cuoi nam nay de mo nha hang Viet Nam(??!) 4)Phan doan cua bac ve tinh cach cua chau hoan toan dung! XIN BAC GIAI DOAN VE LA SO TU VI GIUP CHAU,VA TRA LOI GIUP CHAU NHUNG CAU HOI VE SU NGHIEP VA CUNG PHU THE CUA CHAU,NGUOI HON PHOI CUA CHAU SAU NAY!!!CHAU HOAN TOAN CAM THAY BI QUAN VE CONG VIEC CUNG NHU TINH CAM CUA MINH... Chau xin chanh cam on va mong moi nhan duoc loi khuyen cua bac !!!!
 8. xin chan thanh cam on ban Canh Cut nhe:)
 9. Kinh gui bac Tuy Lao than men,Truoc het.chau xin bac thu loi vi chau dang song o nuoc ngoai ,su dung phan mem may tinh cai dat theo Arabic nen mac du da cai dat Unikey nhieu lan nhung chau van khong the go tieng Viet bang laptop cua minh.Mong bac thong cam va tha loi cho chau!!!!Chau sinh ngay 13/12/1990 nham ngay 27/10 nam Canh Ngo 1990 am lich luc 6gio.(trong to giay chung sinh cua tram Y Te bao la chau sinh ngay 13/12/90 luc 6gio o Dai Dong-Dai Loc,Quang Nam Da Nang nhung chau hoan toan khong ro la 6gio sang hay 6gio chieu...theo nhu me chau noi la sinh chau buoi chieu (??!) )Day la la so tu vi cua chau theo 6gio chieu ngay 27/10/90 am lich.http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=kim+haha&date=1990,12,13,18,0&year=1990&gender=f&view=screen&size=2Tom tat ve cuoc doi cua chau tu nho den nay 2014:Sinh trong mot gia dinh goc nong dan o Dai Dong,Dai Loc,Quang NamCha me chau khong hanh phuc,da song chung 1 mai nha nhung duong nhu ly than gan 20 nam nay,thuong hay cai va,danh nhau,cha chau la nguoi mien Trung nen rat gia truong.Chau co 3 chi gai va 1 em gai.Tat ca chi em chau deu tuong doi hoc hanh den noi den chon va co cong an viec lam du song.2 chi gai lon nhat da lay chong va song hanh phuc,hien khong con song chung voi bo me.Chau theo gia dinh den an cu o Sai gon khoang nam 1992,tot nghiep Cap 3 o THPT Nguyen Thi Minh Khai nam 2008 va Cao Dang Quan tri du lich nam 2011.Cuoi nam 2011 chau di Ai cap lam viec nhung cuoc song o day gap kha nhieu bat trac suot 3 nam.Chau co 1 ban trai nguoi Anh nhung khong hanh phuc vi anh ay thich tu do,khong muon lap gia dinh mac du da 43 tuoi va nhieu van de khac.Anh ay la nguoi co so dao hoa o cung Thien di nhung lai co sao Nguyet Duc di kem.Anh khong co bieu hien gi la nguoi lang nhang,nhung khong thich chia se bat ki thu gi trong cuoc song rieng tu cua anh.Anh sinh khoang 13:30 trua ngay 8/4/1970Duong lich nham 3/3/1970 Am lich phong theo noi anh cu ngu.Hien chau dang sap ve Vietnam thang 4 nam nay.Neu moi quan he cua chau va ban trai dien bien tot hon,chau co the quay lai Ai Cap xay dung su nghiep cuoi thang 7 nam nay.Neu khong,chau co the den Uc de mo nha hang Vietnam cung ban be sau thang 10 nam nay.Hoac o lai luon Vietnam neu tat ca moi viec khong thuan buom xuoi gio.Mong Bac thong cam cho noi lo lang bat an cua chau va giup chau luan giai ve la so tu vi cua minh va cung chau giai dap nhung thac mac:1) Nam nay la nam tuoi Ngo cua chau,gap kha nhieu kho khan trong cong viec cung nhu tinh cam,khi chau tro ve Vietnam thang 4 nam nay,lieu moi viec co the phuc hoi tot hon ? tinh cam giua chau va ban trai nguoi Anh se gan bo tro lai hay hoan toan chia cat?chung chau co quay lai duoc voi nhau?2)Kha nang di Uc cua Chau cuoi nam nay cao hon hay viec quay tro lai Ai Cap cao hon?3)Chuyen tinh cam cua chau tu nam 19 tuoi den nay luon gap nhieu bat trac,chau da khoc dau kho chia tay rat nhieu lan,xin Bac luan doan giup chau ro hon ve cung Phu The cua minh va phan doan cua bac ve duong tinh duyen cua chau!Tuong lai sau nay duong tinh duyen cua chau co duoc tot dep hon va gap 1 nguoi chong tot,chung thuy voi chau???4)Xin bac luan giai quan diem cua bac ve su nghiep cung nhu cuoc song gia dinh,con cai cua chau sau nay.Moi thong tin xin bac lien he email cua chau :huynhgiao12@hotmail.comChau xin chan thanh cam on!!!