• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

luckykimngan

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  24
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About luckykimngan

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Sợ dĩ em hỏi các bác là do em đi xin quẻ 2 nơi, 1 quẻ của ngọc hoàng, 1 quẻ của bồ tát...Cả 2 quẻ cho 2 số khác nhau, nhưng đại ý chung là: năm nay có cưới hỏi, do năm hạn, nên em cần bớt mồm miệng, ko nên hiếu thắng
 2. Các bác cho em hỏi 1 vấn đề: Chuyện là dư lày....Nhà em quen 1 người...Người này thì lại có đứa cháu ở Mỹ, tuổi chuột 7x đời đầu, chưa vợ con....Nhưng mỗi lần về vn thì gái bu như bu kiến vì ở bển cũng khá giả....Mặt mũi ảnh này tròn méo, cao ráo ra sao em chưa biết Bà này thì nửa muốn giới thiệu em cho đứa cháu, nửa k muốn giới thiệu vì sợ giàu cho nhà em, sợ bị mất bớt tiền $....Vì bà này nói suốt mấy năm qua là giới thiệu cho em.....em thì lúc đầu cũng hào hứng, chờ đợi...Mãi ko thấy đâu, riết em cũng nản và cũng quên luôn rồi....đột nhiên mấy ngày trước nhắc đến nói là năm nay về nè......em chẳng biết thế nào.....Các bác cho em hỏi, năm nay em có thành ko ah, chồng em là em tự quen hay là có người mai mối, chồng em xa hay gần ah
 3. Hic....Biết công việc năm sau ko nên thay đổi, biết vậy năm nay em đi làm cho rồi...Năm 2016, bạn bè rủ đi làm, nâng đỡ khá nhiều mà em thì lại từ chối mới chết chứ...Ở nhà bán hàng Online...Nhiều lúc, em thấy tấm bằng tốt nghiệp trường quốc tế mà đi bán online cũng phí phạm......Em định 2017 đi làm công ty chứ bán online càng ngày càng khốc liệt, làm 1 trong những nghề thuộc về truyền thông vì em thích sáng tạo....em cực kỳ ghét công việc nào mà ngồi yên 8h trong công ty với những con số... Về tình duyên, gia đình hối thúc dữ lắm, mà có lẽ bạn bè em ít và lập gia đình nên em ít giao du....em thì bị thằng người âm theo đuổi suốt 30, năm 2015 mới tống cổ được....đi coi bói coi ra nhưng k cắt ko được...Phải đến khi làm then (1 tập tục của dân tộc nùng- các bác muốn xem youtube search) ông bà nội ở cõi âm nhập vào bà then nói cho bố mẹ em nghe... Thật ra, em cung yêu được mấy anh... - Anh đầu tiên quen khi năm em 20 tuổi: Anh đó sinh năm 83, khi đó làm giám đốc thiết kế.....em chủ động chia tay vì khác tôn giáo - 2 năm sau quen 1 anh lớn gấp đôi, cũng chia tay - Mãi đến năm 2012 được ông anh họ làm mai cho bạn ông ấy.....chia tay sau 3 tháng và gia đình em cũng ko thích khi thằng đó ở khu đó nổi tiếng sống bằng nghề đá gà - 2014: Quen được 1 ông cũng đẹp trai (sinh ngày 29/9/1974- tử vi nói ông này giàu thôi rồi) ở hà nội..Lúc đó, ông này có mấy nhà xưởng cho thuê, bây giờ trở thành 1 trong những chuyên gia bất động sản....Vì 1 chuyện hiểu lầm, bọn em cãi nhau ầm ầm và chia tay...Năm đó em thê thảm lắm......Sau em mới biết, em ko hợp với Năm ngọ, nên năm đó, em cầu tiền hỏng tiền, cầu tình hỏng tinh....Gio, thì em vẫn lặng lẽ theo dõi ông nay, cũng yêu, - Na2m 2015: quen 1 thằng nhỏ hơn 4 tuổi, tức sinh nam 1989....cũng chia tay...vì anh ta rất trẻ con Bác nào ở trên đây nói em 38 mới cưới được làm em buồn quá....tuổi đó mà lấy chồng khỏi sinh con cho rồi, vì em thấy khu em mấy chị sinh con trễ, con nó khù khờ thế nào ấy Ôi, ko biết khi nào tình duyên em mới sáng sủa (có người nói sau này em sẽ lên đồng- chả biết thế nào nữa)
 4. Vì có bạn bảo em: năm sau em xấu kinh dị.....tử vi hạn hiện rất rõ và nặng, có nguyên 1 bộ sao chết nước, khuyên em ko nên đi xa vào tháng 2, 8, 10......mà em lại cực kỳ thích phong cảnh hoang sơ ở miền bắc nên mỗi lần ra đó em đi 2-3 tuần mới về, tự đi 1 mình, khám phá 1 mình....Chỉ khi nào xuống hà nội thì mới có bạn bè........... Ah bác cho em hỏi: em bị gì mà bệnh lắm thế ah...có cách nào khắc phục ko ah Em bị các bệnh sau: Bướu cổ đang uống thuốc triền miên, ko biết nên mổ hay ko (vì mổ cũng bị lại, dễ bị suy giáp và các biến chứng khác)...bệnh đau bao tử, bệnh trĩ, bệnh nhân xơ tử cung
 5. Ko có bác nào xem giúp em năm sau ah....Hic...Muốn đặt vé máy bay cho cả năm sau cũng k dám đặt nữa
 6. Hi các bác! Tình hình là năm sau em được 33 tuổi....em đụng sao La Hầu đã đành, đằng này lại đụng nốt năm Đinh....em goole search thấy mọi người bảo: 33 tuổi ko được đi xa, tránh sông nước, ko được làm cái gì mới mới, tình duyên ko thuận.....em định tranh thủ những lúc còn single như thế này đi chơi đó đây, chứ mai này có gia đình có muốn đi cũng đi ko được, với lại em nghĩ đi như thế em sẽ gặp được chồng tương lai mình thì sao: đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn...... Các bác xem giúp em năm sau có phải xấu đau đớn ko.....Em cám ơn các bác nhiều ah http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ngân&date=1985,7,10,22,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2
 7. @TrucLam: Bác nói vậy làm em buồn quá.... Em chắc là do nhan sắc có hạn, bạn bè lại ít, ít giao du, nên chẳng có ai thì đúng rồi ah. Em định sang năm đi làm, sẽ quen được nhiều người mới, hy vọng, sẽ tìm đc ngươi thích hợpu
 8. Dạ bác ơi, cháu vừa đi lắc con rùa về! Ông thầy bảo năm nay cháu bán buôn bình thường, kiếm được tiền ít lắm....Về tình duyên, ông nói số cháu sao í: Có bông thì lại ko có ong, có ong thì lại ko có hoa Năm nay, cháu định mở shop nghe xong cháu ko muốn mở nữa
 9. Các bác nói đúng, nhìn lại 1 năm, nhìn lại tình duyên 1 năm qua, khóc ko còn nước mắt để khóc Bọn cháu chia tay rồi ah, và hiện tại cháu là người single, và đang chữa trị căn bệnh Cường Giaps...chẳng biết khi nào duyên nợ đến nữa
 10. Chào các cao nhân Tình hình rất chi tình hình....là năm tới em sao Thổ Tú, hạn Huỳnh Tuyền...em search thì được là ai bị sao này tốt thì ít, mà xấu thì vô số kể. em cũng biết em sắp hết đại vận và chuyển qua giai đoạn tham lang Địa Kiếp...Ma nói thật với các bác ở đây Sự nghiệp em thì hiện tại gập gềnh, chỉ bán online kiếm sống qua ngày. Người yêu thì tìm mãi không đc anh nào...Bố mẹ cứ giục em cố găng tìm việc làm...giục em lấy chồng...Em cảm thấy 2 cái này khó quá Qua năm lại gặp sao Thổ Tú quái gở, hình như năm tới tử vi em có Tuần, Triệt nên có phải sẽ vất vả hơn ko...Và từ năm sau em sẽ đứng trên giai đoạn tham lang địa kiếp phải ko.....Năm 2017, 33 tuổi hình như em gặp sao Thái Bạch thì phải....Sao tuổi Ât Suu em lại muôn vàn khó khăn như vậy.... Em hỏi vì để em có những cái kế hoạch vững vàng hơn....Vì năm sau bước sang tuoi 32 mà chưa có cái gì trong tay cả. em cũng muốn lên sg hoặc hà nội lập nghiệp, các bác xem em thay đổi chỗ ở được ko Mong các cao nhân ở đây giúp đỡ Do forum này chưa có mơ tử vi năm 2016, do quá nôn nóng nên em mượn tạm của lyso....Mong các bác thông cảm http://javascript:void(0);/lasotuvi.php?lid=2YCWMIIN http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Kim+Ng%C3%A2n&date=1985,7,10,22,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2
 11. Bac haithien Bác ơi...từ đầu năm đến giờ cháu khóc ko còn nước mắt để khóc nữa ah...vì tình hết bác ơi....
 12. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Kim+Ngana&date=1985,7,10,22,15&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Hi các bậc cao nhân! Tình cờ 1 bác xem tử vi nói em mệnh thiên cơ gặp triệt nên tử vi em ko được đẹp lắm nhưng em lại là người đức tin, hay đi chùa...bác ấy nói em lại đang chuẩn bị bước vào giai đoạn tham lang địa kiếp, cuộc sống rất vất vả nhưng lại hái ra tiền...Từ lúc em nghe xong em buồn rầu lắm các bác ah....em định năm 33 sẽ lấy chồng, rồi sinh con, rồi mua nhà Các cao nhân ở đây giải thích cho em biết với...chẳng lẽ cuộc sống của em cho đến cuối đời chỉ vất vả vậy sao, rồi chồng của em sẽ ra sao...em nghe nói mệnh thiên cơ chỉ sinh được 1 đến 2 con, nhưng nó lại khắc minh đúng ko các bác
 13. Em ko biết em với người này nên duyên vợ chồng dc ko. Hiện có 2 luồng ý kiến người nói thành công, nguoi nói ko. Vì tụi em thuộc cung lục sát Nếu voi nguoi này lấy nhau thì đầu năm sau lấy nhau và sinh con vì em cũng đã lớn tuổi, sợ sinh con trễ con ko thông minh. Nguoi do cũng mong lấy vợ sm í và có baby ngay
 14. Dạ bác ơi. Em đang yêu một người sinh ngày 1 tháng 5 năm 1989. Nhà ở sai gòn ah