• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

kokoro277

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  34
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About kokoro277

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Dạ em cảm ơn nhiều ạ :)
 2. Mong các bác tư vấn giúp em: Nam: 6/2/1988 âm lịch Nữ: 25/6/1989 âm lịch Đự định cưới năm 2018 nhưng bạn trai em bảo 2018 là năm hạn của anh ấy nên không biết thế nào ạ. Mong được tư vấn ngày tháng năm cưới tốt ạ Em xin cảm ơn.
 3. Xin kính chào bác Thiên Luân cùng các cô chú anh chị. Kính nhờ bác xem tuổi sinh con năm nào tốt giúp vợ chồng cháu mới cưới năm nay ạ. Nên sinh mấy đứa vào những năm nào ạ. Dự tính sinh con đầu năm 2019. Cháu xin cảm ơn ạ Chồng: 06/02/1988 âm lịch: Đại Lâm Mộc Vợ: 25/6/1989 âm lịch: Đại Lâm Mộc
 4. Dạ, cháu cảm ơn bác rất nhiều đã cho cháu những lời khuyên, cháu sẽ cố gắng thực hiện. Cháu biết bác rất bận nên bây giờ cháu chỉ hỏi 2 câu cuối cùng thôi ạ: - Lá số cháu đắc cách Thất Sát ngưỡng đẩu nghĩa là sao bác? Lá số cháu có gì tốt, không tốt mong bác chỉ bảo ạ? - Bác xem giúp cháu năm nay cháu có vận hạn mất mát tiền của hay tai nạn....năm nay cần lưu ý điều gì ạ? Có gì thông tin mới cháu sẽ báo cáo bác nhé. Cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ
 5. Dạ cháu cảm ơn bác đã ghé qua trả lời giúp cháu. Quả thật cháu sức khỏe rất kém, mới đầu năm mà ăn ko được, thường xuyên bị đau bụng, vừa rồi cháu có đi khám đại tràng và trĩ. Cháu bị một bệnh liên quan đến khớp chân tay, thường xuyên bị lạnh chân tay mà khám nhiều bệnh viện rồi vẫn chưa chẩn đoán đúng bệnh gì, sức đề kháng yếu hơn người thường nhiều, cháu bị mắc mưa hay đi gió lạnh về là kiểu gì cũng bị ốm. Bác xin cho cháu hỏi cái này nữa thôi ạ: - Cháu nghe nói mệnh cháu chết yểu hoặc sức khỏe rất kém nên chết sớm :(, mong bác có ý kiến xác định giúp cháu cái này, nghe mà cháu cũng thấy sợ. Cháu thấy chỉ có cháu là Thân cư tại Mệnh chắc là xấu hả bác? Cháu có cung gì ko tốt, xấu chỗ nào cháu cần lưu ý ạ? - Mẹ cháu vừa rồi mới đi làm lại răng, kiểu làm lại răng bị lóc ấy ạ, theo như bác nói thì năm nay bệnh của cha mẹ cháu mà có thể đụng tới dao kéo có nặng lắm ko bác, bệnh về răng lợi hay thận thì mẹ cháu mới làm lại răng và mẹ cháu cũng bị thận nữa ạ :(. Còn bố cháu thì sức khỏe rất kém, bị đau đầu, đau mỏi thần kinh và đau khớp đầu gối thường xuyên, cao huyết áp nữa, ngồi bệt mà đứng dậy phải vịn tay cái gì đó mới kéo lên được ạ :( - Bác xem giúp cháu nếu ko đi du học thì cháu có xin vào ngân hàng được không? hay có xin được việc ko? vào tháng mấy ạ? Ngân hàng Sacombank gọi cháu đi phỏng vấn ko biết có đậu được ko bác? - Năm nay là năm tuổi, cháu có bị mất mát tiền của hay vận hạn, tai nạn gì và cần lưu ý điều gì ạ?
 6. Vì cháu ko tạo được nick mới nên nhờ nick của chị gái ạ. Nhà cháu đang mong cháu đi du học Mỹ, hiện tại mới bắt đầu làm hồ sơ, du học tự túc ạ. Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&date=1991,6,23,0,15&year=2015&gender=m&view=screen&size=2 Cháu xin mô tả đôi điều: Cao 1m69, người ốm ko mập được, mặt vừa ko to ko nhỏ, môi đỏ :P. Có sẹo bỏng ở cổ tay phải từ khoảng 3 tuổi, vết sẹo khá to. Thông minh nhưng hơi lười :P. Cháu có sức khỏe yếu, sức đề kháng kém, nhiều bệnh tật: dạ dày, đại tràng, viêm gan, viêm xoang, thường xuyên lạnh tay lạnh chân, người dễ bị mệt và hay bệnh vặt do sức đề kháng yếu... từ nhỏ đã hay khóc (khóc đêm), khó nuôi và hay ốm vặt. Bác cho cháu hỏi: - Năm nay cháu có đi du học được ko ạ? nếu được thì khoảng tháng nào? Nếu ko thì năm nào cháu có cơ hội? - Cháu mới ra trường năm ngoái, đi làm vài công ty rồi và hiện bây giờ đã nghỉ việc. nếu cháu ko đi du học được thì cháu xin vào ngân hàng (Cháu học thẩm định giá ĐHKT và cháu thích làm ở ngân hàng), bác xem cháu có xin được ko? vào tháng nào ạ? - Sức khỏe cháu năm nay có tốt ko? - Năm nay là năm tuổi, cháu có bị mất mát tiền của hay vận hạn, tai nạn gì và cần lưu ý điều gì ạ? - Cháu nên lập nghiệp ở xa hay ở gần nhà ạ? (hiện tại cháu đang ở quê) Kính mong bác haithienha, chị ntpt ghé xem ạ. Cháu xin cảm ơn rất nhiều
 7. Em cảm ơn chị ntpt đã ghé xem cho em. Em/ cháu xin post lại 2 lá số. Kính mong bác haithienha, chị ntpt xem lại giúp ạ. Còn nữa là: mẹ cháu nói ngày xưa người dân tính năm 1989 là năm nhuận, cháu thật ko biết có đúng ko? Lá số cũ khoảng 18h (Dậu): http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&date=1989,7,27,17,45&year=2014&gender=f&view=screen&size=2 Lá số thứ 2 khoảng 17h (Thân): http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&date=1989,7,27,16,45&year=2014&gender=f&view=screen&size=2 Em/ cháu xin mô tả như sau: - Tướng mạo: người cân đối, ko mập ko ốm, hơi thấp, mặt vừa ko tròn ko dài, da trắng, xinh xắn, thông minh, nhanh nhẹn, hay suy nghĩ nhiều. Có sẹo bỏng ở cổ tay phải từ năm 4 tuổi - Bệnh tật: từ nhỏ còi , bệnh về đường tiêu hóa, dạ dày, đại tràng, gan, viêm xoang, đau mỏi thần kinh, hay đau đầu. Suýt bị chết đuối 1,2 lần. - Bố sinh 1964: có bệnh về thần kinh, xương khớp, đại tràng, thường xuyên đau đầu và đau mỏi khớp, huyết áp cao, hay suy nghĩ. Thông minh, học giỏi, cực nóng tính nhưng sống tình cảm. từ lúc học xong làm cán bộ ngân hàng tới giờ, Trong công việc gặp nhiều sóng gió: năm 1995 bị mắc lừa trong cho vay tín dụng nên bị cơ quan kỷ luật chuyển công tác sang huyện khác làm việc với chức vụ là bảo vệ (bị xuống bậc), theo đó gia đình phải chuyển chỗ ở từ huyện này sang huyện khác và gặp nhiều sóng gió trong vấn đề tiền bạc và chỗ ở trong những năm đó, sau đó dần dần bố cố gắng làm việc tốt và được làm tín dụng lại. Trong quá trình làm việc thường bị giám đốc cố tình hãm hại, đặt điều. Năm 2014 bị chuyển công tác từ phòng giao dịch này sang phòng giao dịch khác để tránh mặt ông giám đốc đó - Mẹ: nhỏ người, xinh xắn, bệnh về tiêu hóa, tiết niệu, hay suy nghĩ. Mẹ bỏ thai 1 lần do quy định của Nhà nước ko sinh con thứ 3. ban đầu làm nông, sau khi chuyển chỗ ở thì buôn bán, nghỉ buôn bán 3 năm nay và bay giờ làm chuyên viên tư vấn bảo hiểm - Bố mẹ hay khắc khẩu, trong đó phần lớn xuất phát từ tính tình nóng nảy, bảo thủ của bố. Trong chuyện làm ăn, bố mẹ thường bị bạn bè lợi dụng tình bạn để lừa mượn tiền và ko trả. Năm 2014 vừa rồi là nghiêm trọng nhất khi bị lừa mượn với số tiền lớn và phải dính tới tòa án, hiện nay đang trong quá trình thi hành án - Em trai sinh 1991: cao, đẹp trai, người ốm ko mập được, mặt vừa, có sẹo bỏng ở cổ tay phải giống chị (2 chị em có vết sẹo đều bị bỏng giống nhau cùng 1 vị trí). Thông minh, học giỏi. Bệnh nhiều và sức khỏe yếu: viêm gan, dạ dày, đại tràng, xoang, thường xuyên đau mỏi lạnh chân lạnh tay, bệnh hầu hết các bộ phận trên cơ thể, sức đề kháng yếu, từ nhỏ đã khóc nhiều và hay ốm vặt.
 8. Dạ cháu cảm Ơn bác đã reply cháu. Cháu biết là phải tìm đươc lá số đúng. Nhưng cháu hỏi mẹ cháu nhiều lần thì mẹ cháu chắc chắn như thế. Có điều mẹ cháu nói năm 1989 là năm nhuận âm có 2 tháng 6 âm. Cháu thì ko biết. Mong bác có lời khuyên hướng dẫn xem tình hình như thế bị sai ở chỗ nào để có gắng tìm lá số cho đúng ạ. Bác có thể xem lại giúp cháu lá số cho chắc được ko ạ : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&ldate=6,6,06,25,10&year=2014&gender=f&view=screen&size=2 Cháu cảm ơn bác ạ
 9. Dạ cháu cảm Ơn bác đã reply cháu. Cháu biết là phải tìm đươc lá số đúng. Nhưng cháu hỏi mẹ cháu nhiều lần thì mẹ cháu chắc chắn như thế. Có điều mẹ cháu nói năm 1989 là năm nhuận âm có 2 tháng 6 âm. Cháu thì ko biết. Mong bác có lời khuyên hướng dẫn xem tình hình như thế bị sai ở chỗ nào để có gắng tìm lá số cho đúng ạ. Cháu cảm ơn bác ạ
 10. Cháu chào bác haithienha và các bác, anh chị trong diễn đàn. Năm ngoái cháu có nhờ bác haithienha xem giúp, trong đó có một vấn đề quan trọng thế này ạ: Bác bảo là "năm 2014 cháu ko có vận hạn gì, tiền bạc ko có gì mất mát nhưng ko có nhiều thu nhập, cẩn thận dè dặt với tình cảm". Tuy nhiên: năm 2014 vừa rồi thật cháu có nhiều vận hạn xảy ra: Mẹ cháu nói là năm 2014 cháu bị hạn Thái bạch "sạch cửa nhà", đúng y rằng cháu bị nặng nề lắm về tất cả mọi chuyện: từ đầu năm thi cao học Ngoại thương cảm thấy làm bài tốt nhưng điểm số ko đúng như mình nghĩ và bị rớt, tháng 5 dương lịch gặp vấn đề rắc rối trong công việc, tưởng chừng bị đuổi việc và phải nhờ quí nhân giúp đỡ mới được ở lại. Tháng 8 dương lịch cháu lại thi cao học ĐHKT làm bài tốt nhưng năm nay có nhiều xáo trộn và năm nay ko cho làm tròn nên cháu bị thiếu 0,25 điểm và lại rớt :( . Về vấn đề tiền bạc của cải: Cháu và một người bạn nữa (bạn trai) có chung vốn với một anh trong hội đồng hương (chơi thân), số tiền chung vốn tụi cháu mượn của bố mẹ, chung vốn từ năm 2013, đến khoảng tháng 5/2014 anh đó thông báo bị "bể" và chính anh đó cũng bị mất mấy trăm triệu, tất nhiên tụi cháu cũng bị mất, ko có tiền trả nợ cho bố mẹ. Tháng 3 có một người anh trong hội từ thiện hỏi cháu có mua xe cũ ko, vì trước đó cháu cũng hỏi nhờ anh này mua xe cũ, một phần vì tin tưởng, một phần vì ko tìm hiểu kỹ nên cháu bị anh này lừa mua xe giấy tờ giả, tháng 12 thì cháu bị công an tịch thu xe, lên khai báo và coi như mất chiếc xe đó luôn, còn anh này thì mất tích ko liên lạc được. Cuối tháng 12 cháu chăm em nằm viện trong bệnh viện bị mất hết điện thoại và ví tiền, giấy tờ. Thêm nữa cháu bị hư laptop phải mua cái mới (lỗi do mình) Như vậy năm 2014 mọi việc của cháu đều ko đạt được: thi cử bị rớt, công việc trắc trở, tiền của tài sản bị mất hết sạch - Cháu đang lo lắng ko biết lá số tử vi của cháu có đúng ko? Cháu tha thiết nhờ bác haithienha có lời khuyên cho cháu. Cháu cảm ơn bác rất nhiều Đây là lá số năm 2014 của cháu: Cháu hỏi mẹ cháu là cháu sinh 18h-19h ngày 25/6/1989 âm lịch, nhưng mẹ cháu nói năm đó có 2 tháng 6 (năm nhuận), mẹ cháu ko biết mà cháu cũng ko biết thế nào, mong bác giúp đỡ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&ldate=6,6,06,25,10&year=2014&gender=f&view=screen&size=2 - Nếu cháu sinh đúng giờ ngày đó thì số của cháu vất vả, lận đận, việc gì cũng ko được như mong muốn phải ko bác, cháu thấy số cháu cung nào cũng xấu quá. Cung phu, cung tử tức cũng xấu nữa, buồn quá bác ạ :(
 11. Cháu chào bác haithienha và các bác, anh chị trong diễn đàn. Năm ngoái cháu có nhờ bác haithienha xem giúp, trong đó có một vấn đề quan trọng thế này ạ: Bác bảo là "năm 2014 cháu ko có vận hạn gì, tiền bạc ko có gì mất mát nhưng ko có nhiều thu nhập, cẩn thận dè dặt với tình cảm". Tuy nhiên: năm 2014 vừa rồi thật cháu có nhiều vận hạn xảy ra: Mẹ cháu nói là năm 2014 cháu bị hạn Thái bạch "sạch cửa nhà", đúng y rằng cháu bị nặng nề lắm về tất cả mọi chuyện: từ đầu năm thi cao học Ngoại thương cảm thấy làm bài tốt nhưng điểm số ko đúng như mình nghĩ và bị rớt, tháng 5 dương lịch gặp vấn đề rắc rối trong công việc, tưởng chừng bị đuổi việc và phải nhờ quí nhân giúp đỡ mới được ở lại. Tháng 8 dương lịch cháu lại thi cao học ĐHKT làm bài tốt nhưng năm nay có nhiều xáo trộn và năm nay ko cho làm tròn nên cháu bị thiếu 0,25 điểm và lại rớt :( . Về vấn đề tiền bạc của cải: Cháu và một người bạn nữa (bạn trai) có chung vốn với một anh trong hội đồng hương (chơi thân), số tiền chung vốn tụi cháu mượn của bố mẹ, chung vốn từ năm 2013, đến khoảng tháng 5/2014 anh đó thông báo bị "bể" và chính anh đó cũng bị mất mấy trăm triệu, tất nhiên tụi cháu cũng bị mất, ko có tiền trả nợ cho bố mẹ. Tháng 3 có một người anh trong hội từ thiện hỏi cháu có mua xe cũ ko, vì trước đó cháu cũng hỏi nhờ anh này mua xe cũ, một phần vì tin tưởng, một phần vì ko tìm hiểu kỹ nên cháu bị anh này lừa mua xe giấy tờ giả, tháng 12 thì cháu bị công an tịch thu xe, lên khai báo và coi như mất chiếc xe đó luôn, còn anh này thì mất tích ko liên lạc được. Cuối tháng 12 cháu chăm em nằm viện trong bệnh viện bị mất hết điện thoại và ví tiền, giấy tờ. Thêm nữa cháu bị hư laptop phải mua cái mới (lỗi do mình) Như vậy năm 2014 mọi việc của cháu đều ko đạt được: thi cử bị rớt, công việc trắc trở, tiền của tài sản bị mất hết sạch - Cháu đang lo lắng ko biết lá số tử vi của cháu có đúng ko? Cháu tha thiết nhờ bác haithienha có lời khuyên cho cháu. Cháu cảm ơn bác rất nhiều Đây là lá số năm 2014 của cháu: Cháu hỏi mẹ cháu là cháu sinh 18h-19h ngày 25/6/1989 âm lịch, nhưng mẹ cháu nói năm đó có 2 tháng 6 (năm nhuận), mẹ cháu ko biết mà cháu cũng ko biết thế nào, mong bác giúp đỡ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&ldate=6,6,06,25,10&year=2014&gender=f&view=screen&size=2 - Nếu cháu sinh đúng giờ ngày đó thì số của cháu vất vả, lận đận, việc gì cũng ko được như mong muốn phải ko bác, cháu thấy số cháu cung nào cũng xấu quá. Cung phu, cung tử tức cũng xấu nữa, buồn quá bác ạ :(
 12. Cháu chào bác haithienha và các bác, anh chị trong diễn đàn. Năm ngoái cháu có nhờ bác haithienha xem giúp, trong đó có một vấn đề quan trọng thế này ạ: Bác bảo là "năm 2014 cháu ko có vận hạn gì, tiền bạc ko có gì mất mát nhưng ko có nhiều thu nhập, cẩn thận dè dặt với tình cảm". Tuy nhiên: năm 2014 vừa rồi thật cháu có nhiều vận hạn xảy ra: Mẹ cháu nói là năm 2014 cháu bị hạn Thái bạch "sạch cửa nhà", đúng y rằng cháu bị nặng nề lắm về tất cả mọi chuyện: từ đầu năm thi cao học Ngoại thương cảm thấy làm bài tốt nhưng điểm số ko đúng như mình nghĩ và bị rớt, tháng 5 dương lịch gặp vấn đề rắc rối trong công việc, tưởng chừng bị đuổi việc và phải nhờ quí nhân giúp đỡ mới được ở lại. Tháng 8 dương lịch cháu lại thi cao học ĐHKT làm bài tốt nhưng năm nay có nhiều xáo trộn và năm nay ko cho làm tròn nên cháu bị thiếu 0,25 điểm và lại rớt :( . Về vấn đề tiền bạc của cải: Cháu và một người bạn nữa (bạn trai) có chung vốn với một anh trong hội đồng hương (chơi thân), số tiền chung vốn tụi cháu mượn của bố mẹ, chung vốn từ năm 2013, đến khoảng tháng 5/2014 anh đó thông báo bị "bể" và chính anh đó cũng bị mất mấy trăm triệu, tất nhiên tụi cháu cũng bị mất, ko có tiền trả nợ cho bố mẹ. Tháng 3 có một người anh trong hội từ thiện hỏi cháu có mua xe cũ ko, vì trước đó cháu cũng hỏi nhờ anh này mua xe cũ, một phần vì tin tưởng, một phần vì ko tìm hiểu kỹ nên cháu bị anh này lừa mua xe giấy tờ giả, tháng 12 thì cháu bị công an tịch thu xe, lên khai báo và coi như mất chiếc xe đó luôn, còn anh này thì mất tích ko liên lạc được. Cuối tháng 12 cháu chăm em nằm viện trong bệnh viện bị mất hết điện thoại và ví tiền, giấy tờ. Thêm nữa cháu bị hư laptop phải mua cái mới (lỗi do mình) Như vậy năm 2014 mọi việc của cháu đều ko đạt được: thi cử bị rớt, công việc trắc trở, tiền của tài sản bị mất hết sạch - Cháu đang lo lắng ko biết lá số tử vi của cháu có đúng ko? Cháu tha thiết nhờ bác haithienha có lời khuyên cho cháu. Cháu cảm ơn bác rất nhiều Đây là lá số năm 2014 của cháu: Cháu hỏi mẹ cháu là cháu sinh 18h-19h ngày 25/6/1989 âm lịch, nhưng mẹ cháu nói năm đó có 2 tháng 6 (năm nhuận), mẹ cháu ko biết mà cháu cũng ko biết thế nào, mong bác giúp đỡ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&ldate=6,6,06,25,10&year=2014&gender=f&view=screen&size=2 - Nếu cháu sinh đúng giờ ngày đó thì số của cháu vất vả, lận đận, việc gì cũng ko được như mong muốn phải ko bác, cháu thấy số cháu cung nào cũng xấu quá. Cung phu, cung tử tức cũng xấu nữa, buồn quá bác ạ :(
 13. Bác haithienha ơi, cháu mong bác mãi ạ, hic Bác haithienha, chị npt giúp cháu vịeec này với ạ
 14. Dạ em hiểu rồi, mấy cái cơ bản đã rõ, ko lăn tăn thì nó tốt còn lăn tăn thì nó xấu, hihi, mong là tương tác tuổi con tốt nữa, em cảm ơn nhiều ạ.