• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

mutin

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  41
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by mutin

 1. Kính thưa bác Thiên sứ! Con được biết trong tử vi có vấn đề phạm giờ sinh, trong đó có giờ kim xà thiết tỏa. Nếu như sinh phạm giờ này thì phải làm sao hả bác. Con rất lo lắng. Kính mong bác Thiên sứ cho lời khuyên ạ! Con mong tin bác.
 2. Em đang phân vân giữa giờ tý và giờ sửu, mong anh/chị Smile_at_life giúp đỡ ạ. Em là nữ, sinh ngày 25/11/1989 âm lịch Lá số 2 giờ của em như sau: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&ldate=6,6,11,25,1&year=0&gender=f&view=screen&size=2 http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&ldate=6,6,11,25,2&year=0&gender=f&view=screen&size=5 Em cảm ơn rất nhiều ạ.
 3. Bạn Smile_at_life tư vấn thêm cho mình thêm 1 câu nữa nhé: Sao nào để biết có anh chị em dị bào và phân biệt anh chị em cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha ạ. Một lần nữa rất cảm ơn Smile_at_life!
 4. Chân thành cảm ơn bạn Smile_at_life. Bạn có thể nêu một số điểm trùng khớp của mình với giờ sửu đc ko bạn. Mình còn chưa rõ lắm. Chúc bạn sức khỏe,an lành.
 5. Mình có hơi chậm nhưng trong thi cử thì ko đen đủi. Mình đúng là hơi thiếu ngăn nắp. còn khi cười ko nhìn thấy rõ là lộ nướu.
 6. Cảm ơn anh/chị Smile_at_life đã hồi âm, em xin xác minh như sau: Chiều cao 1m60, là người thật thà (theo nhận xét của nhiều người), sống trung thực, không khéo ăn nói, không khéo tay, da không trắng (nước da vừa vừa không trắng cũng không ngâm lắm), mặt bầu, lông mày đen dài, hay đau đầu. có vết thẹo ở mặt do bị đậu mùa để lại thẹo. Anh chị em cùng cha khác mẹ lúc trước có mất một người. Mong được anh/chị tư vấn thêm ạ. Em xin cảm ơn!
 7. Mình cảm ơn bạn Smile_at_life nhiều nha. Vậy mình sẽ lập topic riêng để bạn giúp mình. :)
 8. Hình như bạn Smile_at_life đang trả lời bạn canpvna85 ở phía trên. Topic của mình ở phía dưới bạn ko để ý thấy. Mình rất mong bạn giúp mình. Cảm ơn bạn smile_at_life nhiều lắm Mình phân vân giữa giờ tý và giờ sửu. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&ldate=6,6,11,25,1&year=0&gender=f&view=screen&size=2 http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&ldate=6,6,11,25,1&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Lá số giờ sửu của mình http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&ldate=6,6,11,25,1&year=0&gender=f&view=screen&size=2 http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&ldate=6,6,11,25,2&year=0&gender=f&view=screen&size=5
 9. Bạn smile_at_life thân mến! Mình ko thể nhắn tin cho bạn đc. Bạn có thể xem giúp mình về giờ sinh đc ko. Cảm ơn bạn rất nhiều.mong đc ban hồi âm.
 10. Nam mô a di đà phật! Thành kính phần ưu. Xin chia buồn cùng gia quyến.
 11. Kính thưa bác haithienha. Con ở miền Trung,bấy lâu nay con có lên diễn đàn nhờ các Bác tư vấn miễn phí. Hiện con vẫn còn phân vân về giờ sinh của mình là giờ Sửu hay giờ Dần. Con biết là để xác định giờ sinh tương đối tốn nhiều thời gian nên con ko tiện nhờ các bác tư vấn miễn phí trên diễn đàn. Và vì con ở xa nữa nên cũng ko đến trực tiếp trung tâm được. Vì vậy kính mong bác haithienha có thể giúp con cho con địa chỉ mail để nhờ bác xác định giờ sinh được ko ạ. Con xin cảm ơn bác.Mong được bác haithienha hồi âm ạ.
 12. Con vui quá! Con cảm ơn bác haithienha nhiều lắm a. :) Nhưng bác ơi con chỉ là thành viên thôi, không phải là thành viên lâu năm hay hội viên nên không vào mục tin nhắn diễn đàn được. Bác có thể nhắn vào địa chỉ mail của con được ko ạ: cobemuathu96234@gmail.com. Con làm phiền bác quá rồi. Trân trọng!
 13. Con xin cảm ơn Bác haithienha đã hồi âm đến bài viết của con. Thật sự khi đọc trả lời của bác con cũng buồn. Chắc có lẽ vì 2 chữ "nghiệp dư" nên bác trách con. Con tin tưởng bác nên mới nhờ bác thôi a. Bác nói bác cũng chỉ là nghiệp dư nhưng con biết bác là một cao thủ tử vi mà ai cũng nể trọng. Con đọc trong phần Thắc mắc - báo lỗi của diễn đàn có chủ đề hỏi về xem giờ sinh có phí thì được trả lời là liên hệ với các cao nhân trên diễn đàn nên con mới lập topic này. Con cảm ơn bác rất nhiều vì đã luận giải nhiều thắc mắc của con và các thành viên khác trên diễn đàn. Và đúng như câu nói của người đời là "vạn sự tùy duyên". Con chúc bác và gia đình nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Trân trọng!
 14. Kính thưa bác haithienha! Con biết là bác sẽ thắc mắc vì sao hôm trước con nhờ bác tư vấn xong rồi. lá số lấy theo giờ Dần,nhưnh hôm nay lại hỏi như vậy. Bác ơi thực ra trước đây con nghĩ mình sinh giờ sửu cơ vì mẹ con nói con sinh vào khoảng 2,3h sáng. Nhưng sau đó bạn con có biết một người xem tử vi ở trên Đà Lạt,bạn con nói con cung cấp thông tin rồi gửi qua mail sẽ được luận giải. kết quả luận giải là con sinh giờ Dần. sau khi được luận giải sinh giờ Dần thì con chợt nhớ lại là lúc ba con còn sống thì con có một lần hỏi bacon sinh vào lúc nào. Ba con nói là con sinh vào sáng sớm,khoảng 4h sáng. Vì vậy sau khi nghe thầy nói con sinh giờ Dần và nhớ lại lời ba nói thì con nghĩ con sinh giờ Dần. Do đó hôm trước con nhờ bác luận giải cho con theo giờ Dần. Mong bác haithienha đừng trách con. Con đã nhiều lần muốn đăng bài trên diễn đàn nhờ các bác xác định giờ sinh nhưng biết là xác định giờ sinh tương đối tốn thời gian, các bác lại bận rộn và hàng ngày trên diễn đàn có quá nhiều câu hỏi nhờ tư vấn nên con đã thôi. Sau khi nghĩ rằng mình sinh giờ Dần con đã nhờ bác haithienha tư vấn cho con. Nhưng mà bác haithienha ơi, con cứ suy nghĩ trằn trọc mãi sợ rằng người thầy của bạn con nói sai thì phải làm sao. vì ông ấy có thể là thầy nghiệp dư ...Con suy nghĩ mãi và nghĩ rằng mình cần phải nhờ người mà mình thật sự tin tưởng để xác định lại giờ sinh. Do đó con mới viết topic nhờ bác haithienha giúp con. Mong bác đừng trách con. Con mong bác hướng dẫn cho con ạ.
 15. Kính thưa các Bác trên diễn đàn. Con xin nhờ các bác tư vấn giúp: khi sữa chữa nhà hoặc xây dựng nhà thì chủ nhà đất phải tránh cả tam tai, kim lâu và hoang ốc phải ko ạ. Hay chỉ cần tránh các năm tam tai thôi ạ. Con xin cảm ơn các Bác rất nhiều ạ. Mong các Bác bớt chút thời gian giúp con ạ.
 16. Cháu năm nay đã 28 tuổi nhưng vẫn chưa có người yêu. Gia đình mong ngóng, đồng nghiệp trêu chọc cháu buồn lắm bác haithienha ơi. Mong bác xem đường hôn nhân của cháu thế nào. Khi nào cháu mới lấy chồng ạ. Chồng cháu là người như thế nào vậy bác. Con xin chân thành cảm ơn bác haithienha. Lá số của con http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&ldate=6,6,11,25,3&year=2016&gender=f&view=screen&size=2
 17. Kính thưa bác haithienha. Con lại làm phiền bác lần nữa rồi. Bác ơi bác cho con hỏi là có cách gì để giúp vượt qua khó khăn, hạn chế bớt sự cản trở của các sát tinh ảnh hưởng đến sao hỷ tín ko ạ. Con mong tin bác!
 18. Cháu cảm ơn bác haithienha rất nhiều. Mặc dù đã luận giải xong nhưng vẫn đọc topic và trả lời thắc mắc của cháu. Năm mới cháu chúc bác cùng đình sức khoẻ, bình an và hạnh phúc. Vì hoàn cảnh gia đình chắc năm nay cháu sẽ cố gắng nhắm mắt đưa chân thôi bác ạ. Đã có sao hỷ tín nhưng lại bị cản trở bởi sát tinh thật là buồn. Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn bác haithienha.
 19. Cháu thật may mắn vì được bác haithienha luận giải rất chi tiết. Cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ. Như vậy là năm nay cháu vẫn chưa chắc chắn có chồng phải không bác. Xem ra đường tình duyên của cháu còn gặp nhiều khó khăn. Bác haithienha ơi bác có thể cho cháu biết là khả năng cháu lấy chồng năm nay là bao nhiêu phần trăm ko ạ. Dù biết là làm phiền bác nhưng thực sự cháu rất muốn biết. Kính mong bác bớt chút thời gian giúp cháu. Trân trọng!
 20. Kính chào anh Mộc Bản, mong anh tư vấn giúp em một vài điều còn chưa rõ: Thông qua diễn đàn em được biết đến thuật Đào hoa trận. Thực ra tuổi tác của em cũng không đến nỗi lớn quá nhưng hoàn cảnh gia đình mẹ em mắc bệnh ung thư từ năm 2013, chỉ có mình em là con gái, Nhà em thì ở tận Miền Trung nên đành phải nhờ anh trả lời trên diễn đàn tư vấn. Hy vọng anh rộng lòng giúp đỡ. Mẹ em rất mong em lấy chồng nhưng em thì không biết phải làm sao. Có lẽ do tình duyên mình không được may mắn như người ta. Em sinh năm 1989 tuổi kỷ tỵ, nên Theo thuật Đào hoa trận của Bác Thiên Sứ thì đào hoa nằm ở cung ngọ, ứng với sơn ngọ trên La Kinh. Nhưng em không biết độ số của cung Ngọ ở hướng nào, chỉ số là bao nhiêu, có phải là hướng Nam phải không anh. Ngoài ra em tính được mình là cung Tốn thuộc Kim nên phải cắm số hoa là 9, trong đó 4 hoa lớn, 5 hoa nhỏ; màu hoa mệnh thổ sinh kim nên chọn màu vàng phải không ạ. Mệnh của Kỷ tỵ là mộc nên theo em là chọn bình màu xanh dương. Những chi tiết trên em tự suy luận theo bài viết của Bác Thiên Sứ nhưng không biết có đúng không. Rất mong anh Mộc Bản rộng lòng giúp em ạ. Em xin chận thành cảm ơn anh!
 21. Anh Mộc Bản lâu ngày rồi không thấy quay lại diễn đàn. EM mong tin anh!
 22. Mong anh Mộc Bản giúp em. Em mong tin anh Mộc Bản!
 23. Chúc mừng sinh nhật bác Thiên Sứ! Con chúc bác Thiên Sứ luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc.
 24. Em cảm ơn anh Thiên Đồng rất nhiều. Chúc anh luôn mạnh khỏe và thành công.