• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

thuytn1983

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  35
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About thuytn1983

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Cháu xin chân thành cảm ơn bác Phạm Hùng đã tư vấn ạ. Đúng là Bố cháu đã từng tham gia bộ đội năm đánh Tàu ạ. Bố cháu đúng là như bác nói rất nóng tính ạ và là con trưởng. Gia đình nhà cháu ông bà đều đi xây dựng kinh tế mới nên xa quê hương ạ. Đúng như bạn Smile_at_life nói ạ. Mình cao trung bình, da cũng trung bình thôi ạ nhưng mặt hơi vuông có chân mày khá đẹp. Chồng mình đúng là có u mới mất. Con thì mình có 1 cháu trai sinh ngày 22-2-2011.Có 1 bé nữa sau 2 năm nhưng bị thai lưu. Mình ko đi xem thầy bói nhưng người nhà đi xem nói con mình khó nuôi lắm lại khắc mẹ nên mình rất lo lắng cho bé mới phải xin tư vấn để giúp con mạnh khỏe hơn. Còn mình cũng xác định cái số mệnh của mình nó vậy nên cứ thoải mái đón nhận vậy. Cháu xin trân trọng cảm ơn diễn đàn ạ.
 2. Xin nhờ các bác tư vấn giúp cho 2 mẹ con cháu với ạ
 3. Hôm nay cháu tự nhiên lại đọc được bài này. Cháu là 1 trường hợp kết hôn cũng ko xem tuổi. Sinh con ko xem năm vì cứ quan niệm con cái là lộc trời cho. Cháu tuổi cứ tưởng mình sinh là Ất sửu. Chồng cháu tuổi Quý Hợi. Chồng cháu mất năm 2015 rồi ạ. Con trai sinh năm 2011. Đến khi vào trang này xem mới biết hóa ra cháu tuổi Giáp Tý. Cháu sinh ngày 19-2-1985 ạ. Đôi khi cháu cũng tự trách mình biết đâu cháu có cái mệnh sát phu như các cụ vẫn bảo. Đọc bài này lại tự liên tưởng đến bản thân mình.
 4. Nhân dịp đầu năm mới cháu xin gửi lời chúc an khang thịnh vượng đến bác và diễn đàn. Hiện tại chỉ có 2 mẹ con cháu ở với nhau thôi ạ. Cháu cũng ko biết tại sao nhưng 2 mẹ con luôn khắc khẩu. Bé nhà cháu rất nghịch và ương bướng ko nghe lời và cãi lại mẹ mặc dù con cháu còn bé. Bé nhà cháu mệnh mộc mà cháu lại mệnh kim. 2 mẹ con sống trong ngôi nhà cấp 4 được xây tạm nhà hướng Tây Bắc ạ. Cháu rất lo lắng cho sức khỏe và tính cách của con cháu. Cháu rất mong nhận được tư vấn của bác ạ.
 5. Cháu chưa có duyên dược tư vấn nên lại đăng bài. Cháu lấy chồng được 6 năm thì chồng mất vì bệnh tật. Đau đớn và bất lực. Người ta bảo cháu gò má cao. Có nốt ruồi dưới cằm là sát chồng con. Ai cũng bảo số cháu tình duyên lận đận. Cháu rất hoang mang và tự trách mình. Kính xin các bác xem giúp lá số cho cháu với. CHáu lo lắng ko biết con trai cháu có bị mẹ ảnh hưởng gì ko? Con cháu sinh 22-2-2011 a. Cháu xin chân thành cảm ơn các bác http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Phạm+thị+thanh+thúy&date=1985,2,19,3,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2
 6. Đính chính lại là mẹ sinh năm 1985 ạ. Mong các bác thông cảm ạ.
 7. Kính nhờ các bác tư vấn cho mẹ con cháu. Chồng cháu mất sớm. Nhà còn 2 mẹ con nhưng con trai cháu rất bướng bỉnh mẹ nói gì cũng làm ngược lại. Lúc nào gặp nhau là ầm ĩ cả nhà lên. Con trai cũng đau ốm luôn. Nhờ các bác tư vấn cách hóa giải xung khắc cho mẹ con nhà cháu. Con trai: 22-2-2011(DL) Tùng Bách Mộc. Mẹ: 19-2_2011(DL) Hải Trung Kim.
 8. Cháu xin lỗi vì đã quên ko nêu tên ạ. Con cháu tên Nguyễn Tuấn Hải ạ.
 9. Kính thưa các bác trên diễn đàn. Con trai cháu sinh 22-2-2011. Lúc 6h50 phút ạ. Bà ngoại cháu bảo xem thầy họ bảo con cháu phải đặt tên theo mệnh hoả mới tốt. Nếu không con cháu hay bi sốt và rất hay không chú ý. Sau này học hành rất kenm. Cháu cũng không tin tưởng lắm nhưng cũng rất lo lắng ạ. Vì con cháu quả thật hay sốt lắm ạ. Cháu kính mong các bác cho cháu lời khuyên ạ. Chồng cháu sinh năm 1983. Vợ sinh 19-2_1985. Cháu xin cảm ơn rất nhiều
 10. Kính chào Chú Thiên Đồng. Xin chú bói cho cháu một quẻ. Tuổi gì: Giáp tý Hỏi vào ngày 21 tháng7năm 2015giờ 13h02 phút dương lịch. Câu hỏi 01: Chồng cháu đang ốm nặng liệu có gặp thầy gặp thuốc được không? Câu hỏi 02: Năm nay nhà cháu có tang không ạ? Câu hỏi 03: Cháu xin nghỉ làm nhiều có bị mất việc không ạ?
 11. Cháu vì hoàn cảnh 2 vợ chồng giờ mỗi đứa một nơi chú ạ. Cứ cuối tuần cháu lại về với chồng cháu được. Chồng cháu nghỉ việc cả năm nay lại chữa trị nhiều nơi rất tốn kém nếu cháu mà nghỉ việc nhiều thì không có tiền mà chi trả thuốc men. Hiênh tại chồng cháu vẫn lúc yếu lúc rất khỏe. Mọi người gia đình chồng cháu bảo phải tranh thủ đi làm nếu không nghỉ nhiều người ta lại đuổi việc mất. Nếu hôm nào chồng cháu yếu mệt không đi lại được cháu lại về luôn để túc trực. Thật ra cháu muốn nhờ chú xem giúp cháu xem giúp để còn xác định xin nghỉ dài để trông chồng cháu. Cháu sợ cháu ở xa về nhanh cũng mất 2h thì muộn mất chú ạ. Chứ cả gia đình nhà cháu cũng chẳng dám hi vọng gì nhiều. Chỉ là được ngày nào hay ngày đấy chú ạ. Cháu xin lỗi chú ạ.
 12. Cháu xin chúc các bác trên diễn đàn một năm mới luôn thành công. Các bác xin đừng trách cháu nếu cháu có hỏi nhiều . Vì vấn đề này cháu đã hỏi năm 2014 rồi. Chị ntpt đã từng nói năm 2014 cháu sẽ mệt mỏi lay lắt cho hết năm và nếu năm nay 2015 chồng cháu qua khỏi thì sẽ qua. Năm 2014 vừa qua chồng cháu đã 2 lần thập tử nhất sinh rồi. Cả hai lần gia đình chỉ xác định là chuẩn bị hậu sự. Cháu cũng chẳng biết có phải chồng cháu hợp thầy hợp thuốc không hay là số chưa tận. Cũng đã hết năm rôi nhưng sức khỏe của chồng cháu nhiều lúc yếu lắm, có lúc lại như thường (chồng cháu bị ung thư đã di căn phổi). Cháu không biết bám víu niềm tin vào đâu nữa. Chỉ biết hi vọng và hi vọng. Các bác làm ơn xem giúp cho nhà cháu xem liệu có vấn đề gì trong năm nay không ạ? Đây là lá số của chồng cháu. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+V%C4%83n+Hi%E1%BA%BFn&ldate=10,12,10,20,3&year=0&gender=m&view=screen&size=2 Đây là lá số của cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ph%E1%BA%A1m+Th%E1%BB%8B+Thanh+Th%C3%BAy&date=1985,2,19,3,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Mặc dù chị ntpt đã bảo rằng số của người này không quyết định được cho người kia nhưng cháu cứ mãi nghĩ rằng mình là một phần nguyên nhân. Cháu cứ trách bản thân mình biết đâu cháu sát chồng . Biết đâu chồng cháu lấy người khác lại không bị bệnh nặng như thế. Cháu xin các cô các bác trên diễn đàn cho cháu một lời khuyên để cháu có thêm sức mạnh và hi vọng. Cháu xin trân trọng cảm ơn.
 13. Cháu chào chú Thiên Sứ ạ. Nhân dịp đầu năm mới cháu xin chúc chú cùng gia đình an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Cháu sinh ngày 19-2-1985 dương lịch giờ dần. Âm lịch là 30-12-1984. Chồng cháu sinh ngày 24-11-1983 dương lịch giờ Dần. Hiện đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối bệnh viện đã trả về. Nhà cháu có 1 con trai năm sinh 22-2-2011. Chú xem giúp hộ gia đình cháu xem năm nay gia đình cháu có gặp biến cố gì lớn không ạ. Chồng cháu cũng đang thấy lúc khỏe lúc yếu. Liệu chồng cháu có qua khỏi năm nay không ạ? Chú xem giúp cháu xem chồng cháu liệu có gặp thầy gặp thuốc mà qua khỏi không ạ? Gia đình cháu xin cảm ơn chú ạ.
 14. Chú ơi cháu cảm ơn chú rất nhiều vì đã tư vấn nhiệt tình giúp vợ chồng cháu. Nhà cháu sửa cũng gần hoàn thiện rồi. 22/12 này nhà cháu chuyển sang nhà mới chú ạ. Nhưng chưa kịp sang nhà mới bệnh chồng cháu lại nặng thêm và đưa về quê nội điều trị rồi.Cháu thực sự lo chồng cháu không được ở nhà mới cùng với cháu nữa.
 15. Cháu xin lỗi chú vì cháu nhần giờ sinh của chồng cháu ạ. Cháu không rõ chồng cháu sinh giờ nào nữa chỉ thấy mẹ chồng cháu bảo là có chuông nhà thờ thì sinh chồng cháu. ạhttp://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+V%C4%83n+Hi%E1%BA%BFn&date=1983,11,24,4,50&year=0&gender=m&view=screen&size=2 Chồng cháu sinh ngày 20/10/1983.cao172cm, nặng 55kg. Dáng người cao gầy. Là con cả trong gia đình có 4 anh chị em. Có 2em trai sinh năm 1985, 1990. Một em gái sinh năm 1988.Gia đình làm nông nghiệp. năm 2002 thi đại học trượt. Đi học trung cấp giao thông. 2004 mổ u bã đậu ở vai, năm 2007 bị tai nạn lao động gẫy răng phải làm răng giả. Tốt nghiệp ra trường đi làm Sơn LA. Sau đó đi làm Hòa Bình, Bắc Kạn ...nhiều nơi. Đến năm 2009 sang làm mảng xây dựng. 2010 cưới vợ. Năm 2011 có con trai đầu lòng. Công việc thì chuyển từ đội này sang đội khác thường xuyên. Hay bị đội trưởng quỵt tiền lương phải đi làm xa nhà. Đầu 2011 bị ung thư phần mềm mổ và trị xạ. đến cuối năm 2013 bị tái phát lại đi mổ và xạ trị. Tháng 8-2014 bị tràn dịch màng phổi đi cấp cứu thì được biết là ung thư di căn tới phổi. Bệnh viện trả về. Gia đình cho uống nhiều thuốc nam đã phục hồi được chút nhưng tháng 12/2014 lại bị tràn dịch màng phổi tiếp hiện chồng cháu ở quê điều trị. Còn 2 mẹ con cháu ỏ tỉnh khác cuối tuần mới về được. Chú xem giúp cháu sao mà số chồng cháu lại khổ thế chứ? Liệu anh ấy có qua được nạn này không ạ? Cháu xin cảm ơn chú.