• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

quaduahaudidong

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  16
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About quaduahaudidong

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Nếu như bác nói để tránh cho con hoang mang thì con xin cám ơn bác ạ. Con nghĩ con sẽ thích ứng được và để tùy duyên và mệnh của con vậy. Con thực sự cũng không biết trong lá số thì cung Thân mới là quan trọng. Vậy bác có thể giải đáp sơ lược về cung thân của con được không ạ? Con biết yêu cầu này hơi quá đáng vì topic con đưa ra chả liên quan gì đến cung Thân nhưng thà con hỏi để biết còn hơn là để đấy rồi tò mò, rồi một ngày nào đó con lại lập topic hỏi về cung Thân nữa ạ.
 2. Dạ con muốn biết rõ hơn về cung phu của con ạ tại con đọc lá số tử vi của con thì chính xác là con đọc chứ hiểu thì con thực chẳng biết gì ngoài mấy chữ hiển thị. Và nếu cung phu của con quả thực có vấn đề gì xấu thì bác có thể tư vấn giúp con hướng giảm bớt ảnh hưởng xấu được không ạ. Con xin lỗi bác nếu vấn đề của con nêu ra có chỗ nào chưa rõ ràng thì mong bác bỏ qua cho con. Con xin cám ơn ạ.
 3. Cám ơn Bác Haithienha đã quan tâm tới câu hỏi của con. Nếu đứng trên phương diện pháp luật thì con chưa có chồng, còn như người ta hay nói bố của con cháu gọi là "chồng hờ" đấy ạ. Thật ra cuối năm vừa rồi chúng con có làm hồ sơ kết hôn (vì bố của đứa bé là sỹ quan quân đội) nhưng mà không được. Cháu không biết rõ lý do chính xác mà chỉ nghe bố của con cháu nói lại là hồ sơ làm trễ quá nên không được duyệt, nay phải chuyển hồ sơ về đơn vị, mà đơn vị đó lại xét tận 3 đời từ ông bà đến đời hiện tại (gia đình bên nội của con có yếu tố ngụy quyền nên có làm cũng không được duyệt ạ). Chính xác mà nói tình trạng hôn nhân của con " dở dở ương ương" ạ. Con cũng không biết phải diễn tả như thế nào về tình hình hiện tại nữa. Vì vậy kính mong bác haithienha bỏ chút thời gian tư vấn cho con với ạ
 4. Cháu chào các cô chú ạ. Năm mới cháu chúc các cô các chú nhiều sức khỏe và bình an. Đầu năm 2014 cháu có nhờ bác các cô chú tư vấn về lá số của cháu thì Bác Thiên Đồng có nói đến cung phu của cháu có vấn đề. Cháu rất thắc mắc và rối rắm nhưng lại thờ ờ không quan tâm nhiều lắm. Bây giờ cháu thật sự đang mất phương hướng về chuyện tình cảm nên mới nhờ các cô các chú giải đáp giúp cháu. Cháu xin nói sơ qua về bản thân ạ Cháu là nữ, sinh ngày 20/08/1987 âm lịch vào khoang 7h30 sáng. Cháu dáng người bình thường, da hơi ngăm,tính trầm nhưng cũng không phải là người dễ tính, dễ nổi cáu đối với những việc đơn giản. Cháu là chị cả trong gia đình có 4 chị em, cháu có 1 bé trai sinh ngày 01/12/2012 âm lịch. Đây là là số tử vi của cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ph%E1%BA%A1m+Th%E1%BB%8B+Thu+Sang&ldate=4,4,08,20,4&year=2015&gender=f&view=screen&size=2 Như trên là một số thông tin cơ bản về cháu, nếu cô chú vẫn thấy chưa đủ thì cháu sẽ cung cấp thêm thông tin ạ. Cô chú có thể nói rõ hơn cung phu của cháu được không ạ? Và cháu phải làm như thế nào để hóa giải hoặc giảm bớt ảnh hưởng xấu của cung phu. Rất mong được sự tư vấn của các cô chú trong diễn đàn. Cháu chân thành cám ơn ạ.
 5. Con chào các cô các chú trong diễn đàn. Năm mới con chúc cô chú sức khỏe và an khang ạ. Cháu là nữ, sinh ngày 20/08/1987 vào khoảng 7h30 sáng ( âm lịch). Số điện thoại con đang dùng là 0984012009 nhưng đã được đăng ký bởi tên của người khác ( do con mua sim khuyến mại ạ). Cô chú cho con hỏi để tình duyên và sự nghiệp thuận lợi thì con nên dùng số điện thoại có số đuôi như thế nào ạ (con hỏi để làm sim để con dùng lâu dài luôn ạ). Rất mong cô chú bỏ chút thời gian tư vấn giúp con. Con chân thành cám ơn cô chú ạ.
 6. Bác Thiên Đồng ơi Bác quên câu hỏi của con rồi :(
 7. Dạ cháu cám ơn bác rất nhiều. Những lời khuyên của bác cháu cũng nghe rất nhiều rồi ạ nhưng có lẽ do cháu nhu nhược quá nên không vượt qua được. Nếu có vấn đề gì thắc mắc cháu vẫn mong được bác tư vấn giúp đỡ thêm ạ. Chúc bác sức khỏe và luôn luôn vui vẻ
 8. Cháu chào bác. Bác cho cháu hỏi: Cháu tuổi: Đinh Mão (nữ) Hỏi vào lúc 14h35 ngày 22 tháng 03 năm 2014 dương lịch Câu hỏi 1:Công việc hiện tại mà cháu đang làm gặp rất nhiều khó khăn. Cháu nên đi hay ở lại công ty này ạ? Câu hỏi 2: Đến khi nào cháu mới có khả năng xây dựng cho mình một ngôi nhà bằng chính khả năng của mình ạ? Câu hỏi 3: Người yêu hiện tại của cháu có trở thành chồng của cháu sau này không ạ? Cháu xin cám ơn bác
 9. Dạ cháu xin cám ơn bác rất là nhiều. Hôm nào cháu cũng lên diễn đàn xem bác có ghé qua bài của cháu không. Thật sự cháu rất vui vì bác đã giải tỏa giúp cháu rất nhiều. Bác có thể giúp cháu giải đáp thêm một số thắc mắc nữa không ạ? Bản thân cháu, cháu xác nhận là cháu rất dễ tính mà cũng vô cùng kỹ tính. Giống như dở dở ương ương ấy ạ. Trước khi làm việc gì, nói gì thì cháu đều suy tính kỹ càng, đưa ra từng bước thực hiện cho mình nhưng nhiều khi cháu không thể tự điều khiển theo những bước đã đưa ra như vậy được. Chính vì thế cháu mắc rất nhiều sai lầm như bác đã nói ở trên. Bác nói cháu đã làm 1 việc sai là bác đang nói đến công việc hay tình cảm của cháu ạ? - Về công việc: cháu toàn rơi vào bế tắc và mất phương hướng nên mới nhờ bác tư vấn. Cháu biết, dù chuyện gì xảy ra thì đó cũng là do duyên và nghiệp của cháu tạo. Nhưng nhờ tư vấn của bác nên cháu có động lực tiếp tục và có định hướng rõ hơn cho tương lai của mình rồi. Tuy nhiên, công việc của cháu không chỉ đơn thuần là những công việc bàn giấy mà còn liên quan đến nhiều thứ ( đó là lý do vì sao cháu được sếp trọng dụng - ý cháu không phải cháu và sếp có tình ý yêu đương nhăn nhít gì với nhau đâu ạ). Vì vậy, bác cho cháu hỏi: về lâu dài cháu nên làm công việc này hay ở nhà kinh doanh đơn thuần thì tốt hơn ạ. - Về tình duyên: Bác nói cung phu của cháu có vấn đề. Bác giải thích rõ hơn cho cháu vấn đề gì không ạ? Vì một số nơi cháu xem trực tiếp cũng nói cháu phải lấy 2 chồng nên cháu rất buồn. Như bác tư vấn cháu không nên mê muội bỏ mọi thứ vì một người như vậy. Cháu xác nhận cháu cũng mong muốn bỏ cuộc rất lâu nhưng vì nhiều lý do nên cháu vẫn chần chừ. Cháu là người Huế nên có thể vẫn còn một vài tính cách phong kiến trong suy nghĩ, nhưng cháu không hoàn toàn cổ hũ và trong mọi việc cháu cũng rất thoáng. Cháu quyết định sinh đứa thứ 2 là vì cháu mong muốn có con chứ không phải để ràng buộc gì nhau cả. Nếu con cháu có cùng 1 cha thì sẽ tốt hơn 2 người đúng không bác? Nếu người này cháu tuyệt đối không nên lấy thì cháu nên như thế nào ạ? Liệu có một người cần cháu thật sự không? Tình duyên của cháu sau này có ổn định không ạ? Cháu thật sự mệt mỏi và muốn buông tay, nhìn cháu vậy nhưng cháu cũng không hề mạnh mẽ. Cháu cần một người cháu có thể dựa dẫm vào. Mà cung phu của cháu bất ổn như vậy thì bác cho cháu lời khuyên cháu phải chờ, bỏ qua hay tiếp tục được không ạ? Đến thời điểm nào cháu mới được ổn định tình duyên đây ạ. Cháu xin cám ơn bác và rất mong bác bỏ thêm chút thời gian nữa giải đáp cho cháu.
 10. Cháu kính mong bác giúpcháu giải đáp Cháu tên là: Phạm Thị ThuSang - Sinh vào lúc 6h30 sáng ngày 20/08/1987 (âm lịch) Hồi nhỏ cháu có bệnh vềxương khớp và hô hấp, bây giờ bị thêm bệnh về dạ dày Hiện tại cháu rất hoangmang về vấn đề tình duyên và công việc. Đây là lá số của cháu: http: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ph%E1%BA%A1m+Th%E1%BB%8B+Thu+Sang&date=1987,10,12,6,30&year=2014&gender=f&view=screen&size=2 Cháu hỏimẹ cháu thì mẹ cháu nói cháu sinh lúc 6 -7h sáng (vì mẹ cháu không nhớ chínhxác giờ sinh)Cháu xin cung cấp thêm một số thông tin. Cháu là chị cả trong 1 giađình có 4 chị em (3 nữ 1 nam).Ba mẹ cháu vẫn còn rất trẻ. Kinh tế gia đình nhàcháu không đến nổi khó khăn nhưng cháu vẫn không gọi là ổn. Cháu đi học và làmviệc đều phải đi xa chứ không ở gần gia đình.Ra trường là cháu được đi làm ngay và vẫn còn làm đến tận bâygiờ (mặc dù có thời gian nghỉ khoảng 1.5 năm) Cháu sinh bé trai vào ngày01/12/2012 ( âm lịch ) nhưng không cưới xin gì. Người yêu hiện tại và là cha đứa bé cũng bằng tuổi cháu...vìnhiều lý do khách quan lẫn chủ quan mà chúng cháu có nhiều xích mích và cãivã... Vốn dĩ định hè năm nay cưới nhưng mới quyết định không bao lâu thì ông nộicủa anh ấy mất nên phải gác lại không định thời gian (Chuyện này ba mẹ cháuchưa biết và ba mẹ của anh ấy cháu không biết anh ấy có nói hay chưa - chuyệncưới xin ấy ạ). Mặc dù vậy nhưng cháu cũng có ý định sinh thêm đứa nữa vào mùathu năm sau nhưng mà anh ấy không đồng ý vì anh ấy nói phải để tang. Bây giờ cháu đang chuẩn bịlàm hồ sơ để xét lý lịch xin cưới (vì anh ấy là bộ đội chuyên nghiệp) nhưng giađình nhà nội cháu theo Ngụy quân và có yếu tố nước ngoài nên cháu phải làm giảhồ sơ. Cháu hơi lo vì sợ bị phát hiện thì ảnh hưởng đến công danh của anh ấy.Nhưng bây giờ không làm thì chắc cũng không còn cơ hội để làm Về công việc thì cháu đượccấp trên tin tưởng và ưu ái nhưng không ổn đinh, lương lúc có lúc không vàtương lai thì mờ mịt. Tưởng đã được ổn định nhưng rồi lại rối tung lên. Cháucũng là người không thích chuyển đổi công việc thế nên vẫn bám trụ lại công ty.Nhưng cứ thế này thì không biết tương lai của cháu và con cháu sẽ ra sao. Công ty cháu làm về dự án điện gió, cháu vẫnluôn mong muốn dự án thành công để công danh được ổn định nhưng hiện tại thì vôcùng khó khăn, văn phòng đang bị niêm phong do không có tiền đóng văn phòng. Sếpcủa cháu sinh năm 1965 và là Việt kiều Mỹ. Lúc mới vào làm công ty này thì cháulàm kế toán, sau một thời gian lại chuyển qua thư ký. Cụ thểcháu muốn hỏi: - Vềtình duyên: Cháu và ba đứa bé cưới nhau có được không ạ? Không được thì khôngsao nhưng nếu được thì có thể hạnh phúc không ạ? Vì cháu cũng tham khảo nhiềubài nói cháu phải qua 2 đời chồng nên cháu rất nản chí. - Vềcông việc: Công việc hiện tại có phát triển được không ạ? Cháu nên tiếp tục bámtrụ hay là nên tìm công việc mới? Có phải cháu làm xa nhà thì sẽ thuận lợi hơnkhông ạ? Cháu phù hợp với kế toán, thư ký hay kinh doanh hơn ạ? tương lai của cháu liệu có khả quan không ạ? Cháu viết hơi dàinhưng mong các bác giải đáp giúp cháu vì cháu thật sự rất hoang mang. Cám ơncác bác rất nhiều.
 11. Cho cháu xin lỗi chủ topic và các bác. Cháu đăng bài của cháu lên diễn đàn để nhờ giải đáp mà không biết bài bị chuyển hay là cháu nhấn cái gì mà không thấy tin tức gì hết nên cháu mạn phép qua đây. Nếu có gì không vui thì cũng xin các bác và chủ topic bỏ qua cho cháu nhé. Cháu kính mong bác Haithienha và các bác giúp cháu giải đáp<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px;">Cháu tên là: Phạm Thị Thu Sang - Sinh vào lúc 6h30 sáng ngày 20/08/1987 (âm lịch)<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px;">Hồi nhỏ cháu có bệnh về xương khớp và hô hấp, bây giờ bị thêm bệnh về dạ dày.<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px;">Hiện tại cháu rất hoang mang về vấn đề tình duyên và công việc. Tưởng mọi thứ đã nằm trong tầm tay, vậy mà bây giờ chẳng thể kiểm soát được mà cháu cũng không biết sẽ trôi về đâu. <br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px;">Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ph%E1%BA%A1m+Th%E1%BB%8B+Thu+Sang&date=1987,10,12,6,0&year=2014&gender=f&view=screen&size=2 Cháu hỏi mẹ cháu thì mẹ cháu nói cháu sinh lúc 6 -7h sáng (vì mẹ cháu không nhớ chính xác giờ sinh)<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px;">Cháu xin cung cấp thêm một số thông tin:<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px;">Cháu là chị cả trong 1 gia đình có 4 chị em (3 nữ 1 nam).Ba mẹ cháu vẫn còn rất trẻ. Kinh tế gia đình nhà cháu không đến nổi khó khăn nhưng cháu vẫn không gọi là ổn.<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px;">Cháu đi học và làm việc đều phải đi xa chứ không ở gần gia đình.<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px;">Ra trường là cháu được đi làm ngay và vẫn còn làm đến tận bây giờ (mặc dù có thời gian nghỉ khoảng 1.5 năm)<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px;">Cháu sinh bé trai vào ngày 01/12/2012 ( âm lịch ) nhưng không cưới xin gì.<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px;">Người yêu hiện tại và là cha đứa bé cũng bằng tuổi cháu...vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan mà chúng cháu có nhiều xích mích và cãi vã... Vốn dĩ định hè năm nay cưới nhưng mới quyết định không bao lâu thì ông nội của anh ấy mất nên phải gác lại không định thời gian (Chuyện này ba mẹ cháu chưa biết và ba mẹ của anh ấy cháu không biết anh ấy có nói hay chưa - chuyện cưới xin ấy ạ). Mặc dù vậy nhưng cháu cũng có ý định sinh thêm đứa nữa vào mùa thu năm sau nhưng mà anh ấy không đồng ý vì anh ấy nói phải để tang.Bây giờ cháu đang chuẩn bị làm hồ sơ để xét lý lịch xin cưới (vì anh ấy là bộ đội chuyên nghiệp) nhưng gia đình nhà nội cháu theo Ngụy quân và có yếu tố nước ngoài nên cháu phải làm giả hồ sơ. Cháu hơi lo vì sợ bị phát hiện thì ảnh hưởng đến công danh của anh ấy. Nhưng bây giờ không làm thì chắc cũng không còn cơ hội để làm.<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px;">Về công việc thì cháu được cấp trên tin tưởng và ưu ái nhưng không ổn đinh, lương lúc có lúc không và tương lai thì mờ mịt. Tưởng đã được ổn định nhưng rồi lại rối tung lên. Cháu cũng là người không thích chuyển đổi công việc thế nên vẫn bám trụ lại công ty. Nhưng cứ thế này thì không biết tương lai của cháu và con cháu sẽ ra sao. Công ty cháu làm về dự án điện gió, cháu vẫn luôn mong muốn dự án thành công để công danh được ổn định nhưng hiện tại thì vô cùng khó khăn, văn phòng đang bị niêm phong do không có tiền đóng văn phòng. Sếp của cháu sinh năm 1965 và là Việt kiều Mỹ. Lúc mới vào làm công ty này thì cháu làm kế toán, sau một thời gian lại chuyển qua thư ký. Cụ thể cháu muốn hỏi: - Về tình duyên: Cháu và ba đứa bé cưới nhau có được không ạ? Không được thì không sao nhưng nếu được thì có thể hạnh phúc không ạ? Vì cháu cũng tham khảo nhiều bài nói cháu phải qua 2 đời chồng nên cháu rất nản chí. - Về công việc: Công việc hiện tại có phát triển được không ạ? Cháu nên tiếp tục bám trụ hay là nên tìm công việc mới? Có phải cháu làm xa nhà thì sẽ thuận lợi hơn không ạ? Cháu phù hợp với kế toán, thư ký hay kinh doanh hơn ạ? Cháu viết hơi dài nhưng mong các bác giải đáp giúp cháu vì cháu thật sự rất hoang mang.<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px;">Cám ơn các bác rất nhiều.
 12. Bác Haithienha giải đáp giúp cháu với ạ
 13. Dạ đúng vậy bác Yanchi à. Sinh bé xong sức khỏe cháu yếu hẳn, thường hay đau ốm. Mà bé nhà cháu cũng hay ốm lặt vặt lắm. Còn ba của thằng bé cháu cũng không rõ có hay bệnh gì không (vì cháu và ba của bé chưa cưới và cũng không hòa hợp nhau nên chuyện cưới xin nghe xa vời quá). Sinh bé đầu cháu sinh mổ nên chỉ sinh được thêm 1 bé nữa thôi. Nghe bác tư vấn như vậy là chắc chắn năm Kỷ Hợi mới là tốt nhất cho gia đình cháu còn năm 2015 vẫn không tốt lắm. Vậy là cháu phải suy nghĩ thật kỹ càng trước khi quyết định rồi. Rất rất cám ơn bác Yanchi rất nhiều và chúc bác nhiều sức khỏe
 14. Cám ơn bác Yanchi đã trả lời giúp. Nếu đợi đến năm Kỷ Hợi thì lâu quá vì thật sự sức khỏe của cháu cũng không được tốt cho lắm nên mong muốn lúc còn khỏe thì sinh bé để em bé được phát triển tốt về thể chất và tinh thần. Dù sao bậc làm cha làm mẹ nào cũng đều mong mọi thứ tốt đẹp cho con cái mình thôi. Vậy nếu cháu không sinh năm Kỷ Hợi thì vẫn sinh năm 2015 được đúng không ạ?
 15. Cháu chào bác Thiên Luân. Nhờ bác xem giúp cháu: Vợ : sinh ngày 20/08/1987 âm lịch: Mạng Giáng Hạ Thủy Chồng: sinh ngày 08/09/1987 âm lịch - Mạng: Giáng Hạ Thủy Con trai đầu: 01/12/2012 âm lịch - Mạng Tích Lịch Hỏa Cháu định sinh bé nữa (cũng là bé út ) vào năm 2015 không biết có hợp không. Nếu không thì cháu phải sinh năm nào mới hợp ạ? Cháu cũng xin tư vấn thêm là cháu có xem trên các diễn đàn thì bé đầu có vẻ khắc bố mẹ. Nếu sinh bé 2015 thì sẽ khắc luôn anh của nó. Nên không biết phải làm sao. Có cách nào khắc phục không ạ. Cháu xin cám ơn bác nhiều.