• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

tittynguyen

Hội viên
 • Số nội dung

  128
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

tittynguyen last won the day on Tháng 9 25 2017

tittynguyen had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

13 Good

About tittynguyen

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  http://
 1. Vậy thì mình đâu cần hạn chế số lượng người đâu chị Wild. Chị tổng hợp lại tin tức và lên kế hoạch cụ thể rồi thông báo cho ACE .Em đăng ký một suất cho người nhà nhé , sẽ chuyển tiền vào TK của chị .
 2. Nỗi buồn ai tính bằng cân lượng Dẫu sánh ngàn cân chẳng sá gì Bao giọt u sầu,bao đá tảng Vỡ bờ thương nhớ nước tràn ly ----------
 3. Buồn tình ngồi ngắm trăng suông Chẳng ai thương đến,thì thương lấy mình Lá rơi lạc xuống sân đình Bùa yêu tôi thả,cho mình tôi yêu ! -----------
 4. DÒNG DƯ LỆ (Nguyễn Bính tặng T.T.Kh ) Cho tôi ép nốt dòng dư lệ, Rỏ xuống thành thơ khóc chút duyên . T.T.Kh Gió đưa xác lá về đường Thu sang nhuộm cả sầu thương một trờị Sầu thương quyện lấy hồn tôi, Đêm qua ngồi đọc thơ người xa xăm . Một ngàn năm, một vạn năm, Con tằm vẫn kiếp con tằm vương tơ . Tặng người gọi một vần thơ, Hay là dòng nước mắt thừa đêm qua . Đường về Thanh Hóa bao xa ? Bao giờ ra nhớ rủ ta với chàng ! Bảo rằng quan chẳng cho sang, Ai đời quan cấm đò ngang bao giờ ! Vườn Thanh qua đấy năm xưa Trọ nhờ đêm ấy trời mưa tối trời Quanh lò sưởi ấm, bên tôi, Bên người lão bộc đang ngồi quay tơ . Tuổi nàng năm ấy còn thơ, Còn bao hứa hẹn đợi chờ một mai . ( Rồi đây bao gió bụi đời Tôi quên sao được con người vườn Thanh ). Lạnh lùng canh lại sang canh, Lòng tôi thao thức với tình bâng quơ, Bởi sinh lạc kiếp giang hồ, Dám đâu toan tính xe tơ giữa đường. Thu sang, rồi lại thu sang, Cúc bao lần nở, lá vàng bao rơi ? Bao nhiêu vật đổi sao dời ? Đường bao nhiêu dặm hỡi người bốn phương ? Trọ bao nhiêu quán bên đường Nhưng không lần nữa qua vườn Thanh xưa, Cô nàng năm ấy quay tơ, ( Tôi quên sao được ! ) hẳn chưa lấy chồng. Một hôm lòng lại nhủ lòng : Nơi đây giáp với cánh đồng vườn Thanh . Rồi tôi len lén một mình, Ra đi với những tâm tình hay hay . Đường mòn tràn ngập bông may, Gió heo báo trước một ngày thu sang . Dừng chân trước cửa nhà nàng, Thấy hoa vàng với bướm vàng hôn nhau . Tìm nàng chẳng thấy nàng đâu, Lá rơi lả tả bên lầu như mưa.. Chợt người lão bộc năm xưa, Từ đâu mang mảnh guồng tơ lại nhà. Một hai xin phép ông già, Trọ nhờ đêm ấy nữa là hai đêm . Ông già nể khách người quen Ngậm ngùi kể lại một thiên hận tình. Rồi ông kết : ( giọng bất bình ) --Trời cay nghiệt thế cho đành, thưa ông... "Cô tôi nhạt cả môi hồng Cô tôi chết cả tấm lòng ngây thơ . Đâu còn sống lại trong mơ ? Đâu còn sống lại bên bờ sông yêu ? Buồng the sầu sớm thương chiều Khóc thầm biết có bao nhiêu lệ rồị Tơ duyên đến thế là thôi ! Thế là uổng cả một đời tài hoa . Đêm đêm, bên cạnh chồng già, Và bên cạnh bóng người xa hiện về..." Rùng mình tôi vội gạt đi ! Già ơi ! Thảm lắm ! Kể chi dài dòng ? Cháu từ mắc số long đong, Yêu đương chìm tận đáy lòng đã lâu . Đau thương qua mấy nhịp cầu, Cạn dòng nước mắt còn đâu khóc ngườị "Dối già một chút mà thôi, Nghe lời già kể, cháu mười đêm luôn, Chợt thương, chợt khóc, chợt buồn, Cháu như một kẻ mất hồn già ơi !" Truyện xưa hồ lãng quên rồi, Bỗng đâu xem được thơ người vườn Thanh . Bao nhiêu oan khổ vì tình, Cớ sao giống hệt chuyện mình gặp xưa ? Phải chăng ? Mình có nên ngờ Rằng người năm ngoái bây giờ là đây ? -----------------
 5. Mùa lễ Vu lan với bài thơ QUA HÀNG TRẦU NHỚ MẸ (Nguyễn Thị Mai ) Gian hàng trầu vỏ quen một thuở Cau tươi, vỏ thắm, lá thơm cay Đi chợ con bớt dăm đồng vặt Mua để mẹ ăn mỗi thường ngày. Quết trầu đỏ thắm làn môi mẹ Sau bữa cơm đèn trải chiếu hoa Mẹ ngồi thong thả bên hè mát Hàng xóm sang chơi ấm cửa nhà Nhưng rồi hình bóng về xa khuất Mẹ chẳng còn ăn những miềng trầu Chiếc cơi trống vắng, hơi đồng lạnh Con đặt tay vào ngón buốt đau Mẹ ơi ! Thơm cay một miếng trầu xưa Mà con phải bớt tiền mua vì nghèo Bây giờ đã hết gieo neo Lại không còn mẹ mà chiều. Khổ không ! Từ ngày đưa mẹ ra đồng Qua hàng trầu vỏ con không dám nhìn. ------------------
 6. Anh TP có một tâm hồn thơ văn thật đáng nể :rolleyes: .Mời anh nhâm nhi ly trà rồi cùng đọc nốt hai bài thơ của nữ thi nhân bí ẩn T.T.Kh . BÀI THƠ ĐAN ÁO Chị ơi, nếu chị đã yêu, Đã buồn lỡ hái ít nhiều đau thương. Đã xa hẳn quãng đời hương, Đã đem lòng gởi gió sương mịt mùng. Biết chăng chị mỗi mùa đông, Đáng thương những kẻ có chồng như em. Vẫn còn thấy lạnh trong tim, Đan đi đan lại áo len cho chồng. Như con chim hót trong lồng, Hạt mưa rụng xuống bên sông bơ thờ. Tháng ngày nổi tiếng tiêu sơ, Than ôi gió đã sang bờ ly tan! Tháng ngày miễn cưỡng em đan, Kéo dài một chiếc áo len cho chồng. Như con chim hót trong lồng Tháng ngày mong đợi ánh hồng năm nao. Ngoài trời mưa gió xôn xao, Ai đem khóa chết tim vào lồng "nghiêm". Ai đem lễ giáo giam em, Sống hờ trọn kiếp trong duyên trái đời... Lòng em khổ lắm chị ơi! Trong bao tủi cực với lời mỉa mai. Quang cảnh lạ, tháng năm dài, Đêm đêm nghĩ đến ngày mai giật mình. BÀI THƠ CUỐI CÙNG Anh ạ, tháng ngày xa quá nhỉ... Một mùa thu cũ một lòng đau. Ba năm ví biết anh còn nhớ Em đã câm lời có nói đâu ? Đã lỡ thôi rồi chuyện biệt ly, Càng khơi càng thấy lụy từng khi. Trách ai mang cánh ti-gôn ấy Mà viết tình em được ích gì ? Chỉ có ba người được đọc riêng Bài thơ đan áo của chồng em. Bài thơ đan áo nay rao bán Cho khắp người đời thóc mách xem. Là giết đời nhau đấy biết không ? Dưới giàn hoa máu tiếng mưa rung. Giận anh, tôi viết dòng dư lệ Là chút dư hương, điệu cuối cùng. Từ nay anh hãy bán thơ anh, Và để yên tôi với một mình. Những cánh hoa lòng, hừ! đã ghét Thì đem mà đổi lấy hư vinh. Ngang trái đời hoa đã úa rồi, Từng mùa gió lạnh sắc hương rơi. Buồng "nghiêm" thơ thẩn hồn eo hẹp Ai nhớ người không muốn nhớ lời. Tôi oán hờn anh mỗi phút giây, Tôi run sợ viết bởi rồi đây, Nếu không im được thì tôi chết. Đêm hỡi làm sao tối thế này ? Năm lại năm qua cứ muốn yên, Mà phương trời gió chẳng làm quên. Mà người vỡ lở duyên thầm kín Lại chính là anh, anh của em. Tôi biết làm sao được hỡi trời! Giận anh không nỡ, nhớ không thôi. Mưa buồn mưa hắt trong lòng ướt Sợ quá đi anh... có một người. ------------
 7. BÀI THƠ THỨ NHẤT (T.T.Kh) Thủa trước hồn tôi phơi phới quá, Lòng thơ nguyên vẹn một làn hương Nhưng nhà nghệ sỹ từ đâu lại Êm ái trao tôi một vết thương. Tai ác ngờ đâu gió lại qua Làm linh giấc mộng những ngày hoa Thổi tan âm điệu du dương trước Và tiễn người đi bến cát xa Ở lại vườn Thanh có một mình Tôi yêu gió lạnh lúc tàn canh Yêu trăng lặng lẽo rơi trên áo Yêu bóng chim xa , nắng lướt mành. Và một ngày kia tôi phải yêu Cả chồng tôi nữa lúc đi theo Những cô áo đỏ sang nhà khác Gió hỡi làm sao lạnh rất nhiều. Từ đấy không mong, không dám hẹn Một lần gặp nữa dưới trăng nghiêm Nhưng tôi vẫn chắc nơi trời lạ Người ấy ghi lòng vẫn nhớ em. Đang lúc lòng tôi muốn tạm yên Bỗng ai mang lại cánh hoa tim Cho tôi ép nốt dòng dư lệ Nhỏ xuống thành thơ khóc chút duyên. Đẹp gì một mảnh lòng tan vỡ Đã bọc hoa tàn dẫu xác xơ Tóc úa giết tàn đời thiếu phụ Thì ai trông ngóng chả nên chờ. Viết đoạn thơ đầu lo ngại quá Vì tôi còn nhớ hẹn nhau xưa Cố quên đi nhé, câm mà nín Đừng thở than bằng những giọng thơ. Tôi run sợ nốt lặng im nghe Tiếng lá thu khô xiết mặt hè Như tiếng chân người len lén đến Song đời nào dám tưởng ai về. Tuy thế tôi tin vẫn có người Thiết tha theo đuổi nữa than ôi! Biết đâu tôi một tâm hồn héo Bên cạnh chồng nghiêm đứng tuổi rồi. --------------
 8. HAI SẮC HOA TI GÔN (T.T.Kh) Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc Tôi chờ người ấy với yêu thương Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng Dải đường xa vút bóng chiều phong, Và phương trời thẳm mờ sương cát, Tay vít dây hoa trắng lạnh lòng. Người ấy thường hay vuốt tóc tôi, Thở dài trong lúc thấy tôi vui. Bảo rằng hoa dáng như tim vỡ, Anh sợ tình ta cũng thế thôi. Thuở đó nào tôi có hiểu gì, Cánh hoa tan tác của sinh ly, Cho nên cười đáp: mầu hoa trắng Là chút lòng trong chẳng biến suy. Đâu biết lần đi một lỡ làng Dưới trời đau khổ chết yêu đương. Người xa xăm quá, tôi buồn lắm Trong một ngày vui, pháo nhuộm đường. Từ đấy thu rồi thu lại thu, Lòng tôi còn giá đến bao giờ. Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ "Người ấy" cho nên vẫn hững hờ. Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời, Ái ân lạt lẽo của chồng tôi, Mà từng thu chết, từng thu chết, Vẫn giấu trong tâm bóng một người. Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa Nhung hồng tựa trái tim tan vỡ Và đỏ như màu máu thắm phai Tôi nhớ lời người đã bảo tôi, Một mùa thu cũ rất xa xôi. Đến nay tôi hiểu thì tôi đã Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi! Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ, Chiều thu hoa đỏ rụng, chiều thu... Gió về lạnh lẽo chân mây vắng, Người ấy ngang sông đứng ngóng đò. Nếu biết rằng tôi đã có chồng, Trời ơi! người ấy có buồn không? Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ, Tựa trái tim phai, tựa máu hồng. --------------
 9. Trăng quê mình đêm nay thật sáng , không gian thanh vắng yên tĩnh, tiếng sáo diều đâu đó vi vút ẩn hiện trong không gian...ngồi nhâm nhi ly rượu nhạt của Ali33 , đọc những vần thơ của anh TP và Ali33 , trong lòng chợt thấy xao xuyến lạ ..... Kính anh TP cùng Ali33 :lol: ..một ly Nhìn đóa hồng tươi vừa chớm nụ Ngắm trăng treo lơ lửng ven đồi, Say vần thơ đượm tình tri kỷ Cùng lắng chờ nghe khúc nhạc vui. ----- CM! tớ đâu dám gây sự với cậu ..hihihi , chỉ vì cậu làm tớ không nhịn được cười . Nào : Còn gặp nhau thì hãy cứ cười Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi Cho hương thêm ngát, đời thêm vị Cho đẹp lòng tất cả mọi người. tớ mời cậu ly trà ...một ngón :o :( :lol: (thực hành kiểu mời trà xì tin ...không lại xưa như trái đất :lol: ) .Nhưng câu 2 trong bài thơ của cậu ,cậu phải đề tặng đích danh, ví như tặng ...Mai Tím... chẳng hạn ... :lol: . Mà Mai Tím độ này bận ...tỉnh tình tinh ...trốn kỹ nhỉ .Mời mai Tím một ly . -------------
 10. Chẳng thấy Mai Tím đâu ,thôi thì lại nhâm nhi cùng CM vậy .Vừa lang thang trên net ,thấy bài thơ này hay quá copy vào đây , xin mời Alibaba cùng thưởng thức bài thơ này trước khi về nhà cùng phu nhân và tám mươi tên cướp :o :( :lol: Mình sống với nhau đã hai mươi lăm năm Giờ bắt chước người ta cũng làm kỉ niệm hai mươi lăm năm ngày cưới! Em rạng rỡ cười như hồi nào làm cô dâu mới Dẫu biết có một thời anh chẳng yêu em. Dẫu biết có một thời anh trăn trở nổi niềm riêng Cứ đau đáu dõi theo hình bóng khác Em đọc thấy điều này trong ánh mắt Trong nụ hôn và trong cả lúc chúng mình… ( Chăn gối lặng thinh ! em cũng lặng thinh! ) Anh vẫn đi về trong bề bộn cuộc mưu sinh Lo lắng cho vợ con từng miếng ăn giấc ngủ Trong nhà mình anh là bóng cây đại thụ Che chở mẹ con em qua giông bão cuộc đời. Nhưng hình như đằng sau bóng thụ cao vời Vẫn còn chút hoàng hôn chưa chịu tắt Vẫn ánh mắt nhìn hiu hắt Khi những cơn mưa bất chợt đổ về. Có gì bí ẩn sau giọt mưa kia ?! Em muốn hỏi nhưng ngại không dám hỏi Chỉ biết yêu anh và chờ đợi… Có hôm má về thăm em muốn nói Muốn thở than nhưng lại sợ má buồn Chỉ biết tìm khuây trong mỗi sáng tới trường Trong mỗi tối ngồi bên trang giáo án. Có những lúc trải lòng cùng chúng bạn Cũng chẳng dám nói ra vì sợ bạn cười Rồi bỗng một lần trong cơn mưa rơi Anh quay quả ra đi.Lòng em trĩu nặng. Theo sau anh qua mấy con ngõ vắng Em bắt gặp trong mưa chiều lãng đãng Có giọt nước mắt buồn của hai kẻ chia tay. Em trở về đi như người say Bóp nát trong tay câu ca dao bỏ dở Nuốt ngựơc vào lòng đắng cay số phận Vì sợ con mình chúng nó tủi thân. Anh lại đi về và lại lo toan Tất bật chắt chiu cho con cho vợ Khi những cơn mưa bên trời chợt đổ Thấy anh không còn xao xuyến thẫn thờ Không hắt hiu buồn bên cửa sổ nhìn mưa Em biết trong anh hoàng hôn xưa đã tắt. Em lại đọc thấy điều này trong ánh mắt Trong nụ hôn và trong cả lúc chúng mình… Giờ đây bên anh em thấy mình trẻ lại Nghe tình yêu bắt đầu ở tuối bốn mươi lăm. Buổi tối soi gưong thấy tóc mình chớm bạc Em chợt mơ về ngày cưới năm mươi năm. (sưu tầm ) -------------------------
 11. Vì một dây cáp đứt Anh chẳng nhìn thấy em Quen có nhau từng phút Giờ tưởng chừng phát điên Bính chú : Đấy là mới đứt có một dây cáp đã thế, bứt cả bó cáp chắc... điên mất. Kính cáo CM Trời ui ! may mừ sợi dây cáp đứt ở chỗ CM nên mới chỉ ...phát điên thui . Nếu nó mà đứt ở...... chỗ .......khác thì .....chỉ ..... một ....nửa sợi....thui ....hahaha ....thì.....không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ ???????tớ chẳng dám nghĩ tiếp nữa . Chuyện này chắc phải nhờ Mai Tím trả lời giúp cái nhỉ :o :( :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: -----------
 12. MÙA HÈ RỚT (Onga bécgôn) Có một mùa trong ánh sáng diệu kỳ Cái nóng êm ru, mầu trời không chói Mùa hè rớt cho những người yếu đuối Cứ ngỡ ngàng như lại bắt đầu xuân Trên má mơ hồ tơ nhện bay giăng Khe khẽ như không, dịu dàng, phơ phất Lanh lảnh bầy chim bay đi muộn nhất Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu Những trận mưa rào đã tắt từ lâu Tất cả thấm trong cánh đồng lặng sẫm Hạnh phúc ít hơn khóe nhìn say đắm Ghen tuông dù chua chát cũng thưa hơn Ôi cái mùa đại lượng rất thân thương Ta tiếp nhận vì người sâu sắc quá Nhưng ta nhớ... Trời ơi ta vẫn nhớ Tình yêu đâu... Rừng lặng... Bóng sao im... Sao ơi sao, sao sắp lặn vào đêm Ta biết lắm, thời gian đang vĩnh biệt, Nhưng chỉ mãi bây giờ ta mới biết Yêu đương, giận hờn, tha thứ, chia tay... --------------------------
 13. Thân chào moonlover ! Cảm ơn bạn đã ghé thăm quán thơ và gửi những bài thơ hay . Mình cũng rất thích thơ Nguyễn Duy .Chúng mình sẽ cùng tiếp tục chia sẻ nhé . Thân mến .
 14. Chị Wil ,em đăng ký một suất nghe chị . Chị nên tham khảo cách tổ chức bên BS Dư Quang Châu rồi từ đó lên kế hoạch cụ thể cho trung tâm . Anh chị em sẽ cùng bàn và đóng góp ý kiến .