• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

luckystar2015

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  25
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About luckystar2015

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Cháu chào Bác Tuý Lão, Thật sự cháu đang rất cần được Bác tư vấn, năm trước Bác có bảo cháu là năm sau (2015) sinh sẽ có sao xấu chiếu, cháu cógửi tin nhắn qua Yahoo cho Bác nhưng chưa được Bác hồi âm (nick: tohien88@yahoo.com) Đây là lá số của cháu: Lá số Tử vi của Tô Thị Hiền Năm nay cháu đã sinh em bé gái tên Huỳnh Ngọc Bích Diệp (lúc 14h30 ngày 23/05/2015 DL - 06/04/2015 AL) chi tiết: - Sinh khó: 9 tháng 16 ngày cháu mới sinh bằng sự can thiệp mổ bắt con (bé nặng có 2,7kg) (trước đó đã trãi quá các phương pháp dục sinh nhưng thất bại) - Bé nhà cháu thật sự nuôi hơi khó: hay quấy, khó ngủ, ngủ không sâu... Cháu mong Bác giải đáp thắc mắc: 1. Con cháu có ảnh hưởng gì lớn trong năm nay không? Tên con cháu như vậy có được tốt không? 2. Từ giờ đến cuối năm cháu có gặp bất trắc gì lớn không? công việc của cháu có khả quan hơn không? Mong sớm nhận được hồi âm từ Bác. Chúc Bác ngày mới vui vẻ!
 2. Mong bác bớt chút thời gian tư vấn giúp cháu với!
 3. Dạ, nếu được Bác tư vấn trực tiếp thì tốt quá, đây là email của cháu: tohien88@yahoo.com hoặc tohien88@gmail.com Bác cho cháu yahoo hay gmail để cháu lưu nha Bác! Cháu cảm ơn Bác nhiều!
 4. Chào chào Bác! Cháu rất vui vì cuối cùng cũng có duyên được Bác tư vấn Cháu trả lời những câu của Bác: 1. Cháu cũng từng chết hụt hồi 9-10 tuổi, nhưng không phải chết vì ngộp nước mà vì cháu ăn phải cà độc dược (cây giống cà pháo) phải đ bênh viện rửa ruột. 2. Răng cháu chưa gãy cái nào, nhưng hàm dưới khập khiểng, nói chung răng cháu xấu 3. Năm cháu 23 cháu đã mềm lòng và đi quá giới hạn với bạn trai - là chồng cháu hiện tại. Rất mong là những trả lời trên sẽ giúp Bác có được cơ sở tốt nhất để tư vấn giúp cháu những thắc mắc trước. Chúc Bác cuối tuần vui vẻ!
 5. Cháu chào Bác Túy Lão, cháu đăng đã lâu mà chưa có duyên với Bác, cháu đăng lại mong Bác xem giúp cháu với! Cháu sinh ngày 19/10/1988 (AL), mẹ cháu không nhớ rõ cháu sinh vào giờ nào chỉ khoảng 2-3h sáng, nên cháu lấy lá số tử vi theo giờ sửu Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Thông tin thêm: -Cháu là con thứ 2 (nhà có anh cả sinh năm 1986, em trai kế sinh năm1994, em trai út sinh năm 1995) -Bố cháu sinh năm 1961, ngày trước làm nghề đánh cá, nay làm thợ sửa xe -Mẹ cháu sinh năm 1963, làm nhiều việc: làm nông, buôn bán tạp hóa nhỏ… -Năm 2007->2010: Cháu học trường cao đẳng (Cháu có thi đại học Công Nghiệp TPHCM, nhưng chả hiểu sao đến ngày đi làm thủ tục dự thi về cháu bị té sưng vù bàn tay phải, ngày hôm sau đi thi cháu làm bài thi rất khổ sở. Năm đó cháu thi điểm cao (19.5) nhưng rốt cục lại thiếu 1/2 điểm. Không ai tin là cháu rớt đại học với lực học của cháu) -Năm 2010->03/2013: Cháu làm kế toán cho công ty Bất động sản (trong quátrinh này cháu có học liên thông đại học đến 05/2013 đã lấy bằng tốt nghiệp) -05/2013->Nay: Cháu làm kế toán cho công ty về điện gió: Lương bổng thì bấp bênh, hiện tại cháu còn bị nợ lương gần 2 tháng. Sếp cháu sinh năm 1965 (Việt kiều Mỹ), một người rất thương nhân viên nhưng hay có những đòi hỏi vô lý. Bắt cháu làm nhữngviệc mà mà chắc chắn có kết quả không tốt. Cháu đã nêu rõ những ảnh hưởng sau này nhưng sếp nhất định làm như thế. (Gần 1 năm nay công ty đang rất khó khăn, nhứng đối tác có ký hợp đồng hợp tác thì đến 99% lại đổ vỡ. Hiện tại có chút khả quan về nguồn tài chính nhưng chưa biết có bền vững không) -Ngày 09/09/2013 (AL) cháu lập gia đình, chồng cháu sinh năm 1987, hai vc đã quen nhau được 5 năm trước khi cưới. Chồng cháu là kỹ sư xây dựng, lương ổn định nhưng thấp. Chồng cháu đôi khi rất vô tâm, thường bị gánh nặng lo cho bên gia đình anh trong khi bản thân mình làm không đủ sống. Nhiều lúc cháu rất buồn vì hoàn cảnh này, hồi cưới cũng là tự hai đứa lo liệu, cưới xong là hai vợ chồng không còn một chút vốn liếng nào. - Hiện nay vợ chồng cháu đang ở trọ cùng với em trai út của cháu (sinh viên năm thứ hai đại học). - Cháu nhận thấy mình là người vô tâm đến những thứ ở xa mình chỉ quan tâm nhữngthứ gần mình nhất. Đôi khi cháu tự hỏi mình sống như thế có đúng không. Cháu luôn để ý đến mọi người xung quanh và có cái tội thẳng tính quá, đôi khi làm mất lòng người khác. - Hai năm nay cháu bị mọc răng khôn, hàng tháng cứ đau rất khó chịu. Cháu có thêm bệnh về viêm xoang mũi; hay đau nhức khớp tay chân; và bị cận thị Mong Bác giải đáp dùm cháu: -Tử vi: Lá số của cháu có gì đặc biệt không, tương lai của cháu có khả quan không? - Tình cảm: Liệu chồng có thể là người cháu nương tựa được không? vợ chồng cháu sẽ có biến động gì lớn trong tương lai hay không? -Công việc: Cháu có nên tiếp tục công việc hiện tại hay không? Công việc này có giúp cháu phát triển tương lai và ổn định thu nhập không? -Gia đình: Sẽ có biến động gì đối với gia đình (bố, mẹ, anh, em cháu) không? -Năm 2014 sẽ có chuyện gì xấu ảnh hưởng tới cháu hay không? Cháu trân thành cảm ơn các Bác!
 6. Kính gửi bác Thiên Luân, mong có duyên để được bác tư vấn thêm. Cháu là thành viên thường xuyên theo dõi các bài đăng và tư vấn của bác. Cháu thấy có một cặp vợ chồng cũng có năm sinh (chồng sinh năm 1987 (đinh mão) - mạng: Giáng hạ thủy, vợ sinh năm 1988 (mậu thìn) - mạng: Đại lâm mộc) được bác tư vấn là con đầu nên sinh vào năm 2016, con út năm 2019. Cháu cũng có xem qua cung mạng trên diễn đàn nên rất phân vân không biết cháu nên sinh con đầu năm 2015 (ất mùi), hay 2016 (bính thân). Có người nói nếu năm sau cháu sinh (ất mùi) thì sẽ không tốt cho vợ chồng cháu mà phải đợi năm 2016 (bính thân) mới tốt cho cháu. Kính mong bác bớt chút thời gian tư vấn dùm cháu với. Cháu chân thành cảm ơn Bác!
 7. Cháu chào Bác Túy Lão Bác xem giúp cháu với! Cháu sinh ngày 19/10/1988 (AL), mẹ cháu không nhớ rõ cháu sinh vào giờ nào chỉ khoảng 2-3h sáng, nên cháu lấy lá số tử vi theo giờ sửu Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Thông tin thêm: -Cháu là con thứ 2 (nhà có anh cả sinh năm 1986, em trai kế sinh năm1994, em trai út sinh năm 1995) -Bố cháu sinh năm 1961, ngày trước làm nghề đánh cá, nay làm thợ sửa xe -Mẹ cháu sinh năm 1963, làm nhiều việc: làm nông, buôn bán tạp hóa nhỏ… -Năm 2007->2010: Cháu học trường cao đẳng (Cháu có thi đại học Công Nghiệp TPHCM, nhưng chả hiểu sao đến ngày đi làm thủ tục dự thi về cháu bị té sưng vù bàn tay phải, ngày hôm sau đi thi cháu làm bài thi rất khổ sở. Năm đó cháu thiđiểm cao (19.5) nhưng rốt cục lại thiếu 1/2 điểm. Không ai tin là cháu rớt đại học với lực học của cháu) -Năm 2010->03/2013: Cháu làm kế toán cho công ty Bất động sản (trong quátrinh này cháu có học liên thông đại học đến 05/2013 đã lấy bằng tốt nghiệp) -05/2013->Nay: Cháu làm kế toán cho công ty về điện gió: Lương bổng thì bấp bênh, đã hơn 2 tháng công ty chưa thanh toán lương. Sếp cháu sinh năm 1965, một người rất thương nhân viên nhưng hay có những đòi hỏi vô lý. Bắt cháu làm nhữngviệc mà mà chắc chắn có kết quả không tốt. Cháu đã nêu rõ những ảnh hưởng sau này nhưng sếp nhất định làm như thế. (Hiện tại công ty đang rất khó khăn, nhứng đối tác có ký hợp đồng hợp tác thì đến 99% lại đổ vỡ) -Ngày 09/09/2013 (AL) cháu chính thức lập gia đình, chồng cháu sinh năm 1987, hai vc đã quen nhau được 5 năm trước khi cưới. Chồng cháu là kỹ sư xây dựng,lương ổn định nhưng thấp. Chồng cháu đôi khi rất vô tâm, thường bị gánh nặng lo cho bên gia đình anh trong khi bản thân mình làm không đủ sống. Nhiều lúc cháurất buồn vì hoàn cảnh này, hồi cưới cũng là tự hai đứa lo liệu, cưới xong là haivợ chồng không còn một chút vốn liếng nào. -Hiện nay vợ chồng cháu đang ở trọ cùng với em trai út của cháu (sinh viên nămnhất đại học). -Cháu nhận thấy mình là người vô tâm đến những thứ ở xa mình chỉ quan tâm nhữngthứ gầnmình nhất. Đôi khi cháu tự hỏi mình sống như thế có đúng không. Cháu luôn để ý đến mọi người xung quanh và có cái tội thẳng tính quá, đôi khi làm mấtlòng người khác. - Hai năm nay cháu bị mọc răng khôn, hàng tháng cứ đau rất khó chịu. Cháu có thêm bệnh về viêm xoang mũi; hay đau nhức khớp tay chân; và bị cận thị Mong Bác giải đáp dùm cháu: -Tử vi: Lá số của cháu có gì đặc biệt không, tương lai của cháu có khả quan không? - Tình cảm: Liệu chồng có thể là người cháu nương tựa được không? vợ chồng cháu sẽ có biến động gì lớn trong tương lai hay không? -Công việc: Cháu có nên tiếp tục công việc hiện tại hay không? Công việc này có giúp cháu phát triển tương lai và ổn định thu nhập không? -Gia đình: Sẽ có biến động gì đối với gia đình (bố, mẹ, anh, em cháu) không? -Năm 2014 sẽ có chuyện gì xấu ảnh hưởng tới cháu hay không? Cháu trân thành cảm ơn các Bác!
 8. Cháu đợi mãi mà chưa được tư vấn, Kính mong các bác/cô/chú bớt chút thời gian chiếu cố đến lá số của cháu. Cháu trân thành cảm ơn!
 9. Cháu thật sự đang rất cần tư vấn về công việc, các bác giúp cháu với, Cháu mong ngóng từng ngày!
 10. Kính gửi Bác haithienha, nhờ bác xem dùm cháu: Cháu tên: Tô Thị Hiền Giờ sinh: 2-3h sáng (mẹ cháu nhớ không chính xác) Ngày sinh; 19/10/1988 (AL) Cháu cảm ơn Bác!
 11. Cháu đăng lại mong các Bác/anh/chị tư vấn dùm cháu! Cháu chào Bác Haithienhai loccoctu, và các vị tiền bối,các Bác xem giúp cháu với! Cháu sinh ngày 19/10/1988 (AL), mẹ cháu không nhớ rõ cháu sinh vào giờ nào chỉ khoảng 2-3h sáng, nên cháu lấy lá số tửvi theo giờ sửu Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Thông tin thêm: -Cháu là con thứ 2 (nhà có anh cả sinh năm 1986, em trai kế sinh năm1994, em trai út sinh năm 1995) -Bố cháu sinh năm 1961, ngày trước làm nghề đánh cá, nay làm thợ sửa xe -Mẹ cháu sinh năm 1963, làm nhiều việc: làm nông, buôn bán tạp hóa nhỏ… -Năm 2007->2010: Cháu học trường cao đẳng (Cháu có thi đại học Công Nghiệp TPHCM, nhưng chả hiểu sao đến ngày đi làm thủ tục dự thi về cháu bị té sưng vù bàn tay phải, ngày hôm sau đi thi cháu làm bài thi rất khổ sở. Năm đó cháu thiđiểm cao (19.5) nhưng rốt cục lại thiếu 1/2 điểm. Không ai tin là cháu rớt đại học với lực học của cháu) -Năm 2010->03/2013: Cháu làm kế toán cho công ty Bất động sản (trong quátrinh này cháu có học liên thông đại học đến 05/2013 đã lấy bằng tốt nghiệp) -05/2013->Nay: Cháu làm kế toán cho công ty về điện gió: Lương bổng thì bấp bênh, đã hơn 3 tháng công ty chưa thanh toán lương. Sếp cháu sinh năm 1965, mộtngười rất thương nhân viên nhưng hay có những đòi hỏi vô lý. Bắt cháu làm nhữngviệc mà mà chắc chắn có kết quả không tốt. Cháu đã nêu rõ những ảnh hưởng sau này nhưng sếp nhất định làm như thế -Ngày 09/09/2013 (AL) cháu chính thức lập gia đình, chồng cháu sinh năm 1987, hai vc đã quen nhau được 5 năm trước khi cưới. Chồng cháu là kỹ sư xây dựng,lương ổn định nhưng thấp. Chồng cháu đôi khi rất vô tâm, thường bị gánh nặng lo cho bên gia đình anh trong khi bản thân mình làm không đủ sống. Nhiều lúc cháurất buồn vì hoàn cảnh này, hồi cưới cũng là tự hai đứa lo liệu, cưới xong là haivợ chồng không còn một chút vốn liếng nào. -Hiện nay vợ chồng cháu đang ở trọ cùng với em trai út của cháu (sinh viên nămnhất đại học). -Cháu nhận thấy mình là người vô tâm đến những thứ ở xa mình chỉ quan tâm nhữngthứ gầnmình nhất. Đôi khi cháu tự hỏi mình sống như thế có đúng không. Cháu luôn để ý đến mọi người xung quanh và có cái tội thẳng tính quá, đôi khi làm mấtlòng người khác. - Hai năm nay cháu bị mọc răng khôn, hàng tháng cứ đau rất khó chịu. Cháu có thêm bệnh về viêm xoang mũi; hay đau nhức khớp tay chân; và bị cận thị Mong Bác giải đáp dùm cháu: -Tử vi: Lá số của cháu có gì đặc biệt không, tương lai của cháu có khả quan không? - Tình cảm: Liệu chồng có thể là người cháunương tựa được không? vợ chồng cháu sẽ có biến động gì lớn trong tương lai haykhông? -Công việc: Cháu có nên tiếp tục công việc hiện tại hay không? Công việc này cógiúp cháu phát triển tương lai và ổn định thu nhập không? -Gia đình: Sẽ có biến động gì đối với gia đình (bố, mẹ, anh, em cháu) không? -Năm 2014 sẽ có chuyện gì xấu ảnh hưởng tới cháu hay không? Cháutrân thành cảm ơn các Bác!
 12. Chào bác Học Trò, Thiên Đồng, cùng mọi người. 1. Đưa ảnh chữ ký của mình lên diễn đàn :http://www.mediafire.com/convkey/0c06/fhmbgwf1h7n8mb1fg.jpg (xem file đính kèm dùm cháu, chứ cháu post hình lên không được) 2. Trình bày ước vọng ngắn hạn và dài hạn cũng như cuộc đời : - Ước vọng ngắn hạn : ổn định công việc và thu nhập - ước vọng dài hạn: Tự chủ trong ngành nghề kinh doanh 3. Ghi đầy đủ họ tên :< Tô Thị Hiền 4. Cho biết tuổi hoặc năm sinh : 19/10/1988 (AL) Mậu Thìn< 5. Cho biết lĩnh vực ngành nghề theo học hoặc đang công tác cũng như vị trí trong công việc : Làm trong lĩnh vực: Công ty đầu tư điện gió, sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng (đang trong giai đoạn đầu tư) Vị trí: kế toán tổng hợp Kính mong bác Học Trò, Thiên Đồng, cùng mọi người xem giúp và cho lời khuyên. Cháu trân thành cảm ơn! Cháu đăng lại mong các bác/anh/chị tư vấn giúp cháu với!
 13. Cháu mong quá bác Học Trò, Bác Thiên Đồng ơi
 14. Chào bác Học Trò, Thiên Đồng, cùng mọi người. 1. Đưa ảnh chữ ký của mình lên diễn đàn :http://www.mediafire.com/convkey/0c06/fhmbgwf1h7n8mb1fg.jpg\ (xem file đính kèm dùm cháu, chứ cháu post hình lên không được) 2. Trình bày ước vọng ngắn hạn và dài hạn cũng như cuộc đời : - Ước vọng ngắn hạn : ổn định công việc và thu nhập - ước vọng dài hạn: Tự chủ trong ngành nghề kinh doanh 3. Ghi đầy đủ họ tên : Tô Thị Hiền 4. Cho biết tuổi hoặc năm sinh : 19/10/1988 (AL) Mậu Thìn 5. Cho biết lĩnh vực ngành nghề theo học hoặc đang công tác cũng như vị trí trong công việc : Làm trong lĩnh vực: Công ty đầu tư điện gió, sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng (đang trong giai đoạn đầu tư) Vị trí: kế toán tổng hợp Kính mong bác Học Trò, Thiên Đồng, cùng mọi người xem giúp và cho lời khuyên. Cháu trân thành cảm ơn!