• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

family

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  43
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About family

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

158 lượt xem hồ sơ
 1. Oh, cháu không nghĩ là được bác trả lời. hihi. Mừng hơn nữa là có tin tốt. Cảm ơn bác đã ưu ái. Do phải tập thằng cu đi ngủ sớm nên buổi tối cháu không online, chỉ tranh thủ cuối giờ làm buổi chiều để post bài mong là buổi tối bác online sẽ thấy. Nhưng mà lượng người hỏi đông quá nên thường bị đẩy sang trang sau. Hôm nay vào thấy bác đã trả lời làm cháu bất ngờ quá. Cháu muốn hỏi thêm nhiều nữa nhưng có lẽ làm thế là hơi ....tham hihi...Có quá nhiều người đang chờ. Cháu cảm ơn bác lần nữa. Chúc bác nhiều sức khỏe!
 2. Hi vọng hôm nay bác có nhiều thời gian hơn.
 3. Mong bác ghé qua.
 4. Cháu chào bác! Chúc bác và gia đình năm mới vạn sự như ý! Năm 2011, bác đã đoán cháu chậm sanh hoặc sanh khó. Đúng bác ạ, cháu phải sinh mổ do ối vỡ sớm. Tuy nhiên, cháu sinh bé trai bác ạ (bác đã đoán là bé gái - cái này cháu đọc ở đây cũng biết đoán giới tính em bé chỉ là 50/50 thôi - đến bác sĩ siêu âm cho cháu cũng người nói trai, người bảo gái hihi...) Tình hình kinh tế cũng như bác đoán, không khả quan mấy. Cháu xin cảm ơn bác đã quan tâm giúp đỡ. Hôm nay cháu xin kính nhờ bác xem giúp năm 2012 của cháu với ạ. Lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&ldate=2,2,2,24,2&year=2012&gender=f&view=screen&size=2 Liệu năm nay thu nhập của vợ chồng cháu có hơn được năm ngoái tí nào không bác? Năm ngoái, vợ chồng cháu toàn mượn tiêu trước rùi trả sau không ah. hihi. Năm nay vợ chồng cháu định sửa nhà (hoặc bán chỗ này để mua lại chỗ khác) bác thấy có được không? (do chỗ này hay bị ngập nước quá bác ạ) Về con cái, cháu cần đặc biệt chú ý điều gì không thưa bác? (Con trai cháu sinh vào lúc 11h, giao điểm giữa 2 giờ, trong đó có 1 lá số mà cả Mệnh và Thân đều VCD hết bác ạ. Bé còn nhỏ nên cháu biết là ko nên xem cho bé nhưng thực sự là cháu lo.) Năm nay, cháu cần quan tâm đến điều gì nhất thưa bác? Cháu xin chân thành cảm ơn bác.
 5. Thưa anh Thiên Luân, Tuổi gia đình em như sau: Chồng: 10/10/1979 (Kỷ Mùi) Vợ: 15/3/1985 (Ất Sửu) Vợ chồng em cũng đang có em bé dự sinh trong năm Tân Mão 2011 này (chưa biết trai hay gái). Anh cho em hỏi với tương quan tuổi của gia đình em như vậy thì sức khỏe của bé Tân Mão có kém không? Khi sinh bé ra, vợ chồng em có nên đặt trong phòng ngủ 1 quả cầu thạch anh tím như anh tư vấn ở trên không ạ? Bé thứ 2 nên là Bính Thân hay Đinh Dậu ạ? Cảm ơn anh Thiên Luân nhiều.
 6. Vợ chồng cháu xin thành tâm cảm ơn bác đã cho chúng cháu những lời tư vấn quý giá trong thời gian vừa qua. Chúc bác và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.
 7. Rất mong Bác ghé qua và cho vợ chồng cháu vài lời khuyên. Vợ chồng cháu xin chân thành cảm ơn bác.
 8. Vợ chồng cháu thành tâm xin bác Haithienha cho vợ chồng cháu lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn bác.
 9. Thưa bác Haithienha, Trước Tết chồng cháu có liên quan đến một vụ việc tranh chấp, kiện tụng và cháu đã xin tư vấn của bác. Sau Tết cho đến giờ thì mọi việc diễn ra như bác đã đoán, mọi thứ không còn căng thẳng như hồi trước Tết nữa mặc dù bọn cháu cho đến lúc này chưa hề "dùng tiền che thân". Nhưng nói chung việc này vẫn chưa kết thúc và có lẽ cũng phải tốn kém một ít như bác nói để mọi chuyện xong xuôi. Cháu mong là mọi thứ yên ổn. Hôm nay, cháu xin nhờ bác tư vấn thêm một số việc: - Chồng cháu đang tìm một công việc mới, vì công việc cũ người ta đã dùng mọi thủ đoạn để chặn không cho chồng cháu có cơ hội quay lại. Thế nên để có tiền thực hiện, bọn cháu định bán mảnh đất. Thưa bác, việc bán đất có thuận lợi ko? Khi nào thì chúng cháu bán được ạ? - Chồng cháu dự định mở một xưởng cơ khí, cụ thể là cán tôn, cán thép và bán vật liệu xây dựng. Bác thấy việc này có phù hợp với chồng cháu ko ạ? Nếu không, thì chồng cháu nên theo nghề gì ạ? - Chồng cháu định quay về quê để mở xưởng này (bọn cháu hiện đang sống xa quê), bác thấy có ổn? Đây là lá số chồng cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&ldate=6,8,10,10,4&year=2011&gender=m&view=screen&size=2 - Thưa bác, hiện cháu đã có thai, vậy là sẽ sinh con trong năm Mão này. Về con cái của cháu có vấn đề gì đáng lưu tâm không thưa bác? Lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&ldate=2,2,2,24,2&year=2011&gender=f&view=screen&size=2 Lần trước anh Quốc Tuấn có nói khả năng năm nay, trong gia đình 2 bên có thể có tang gần. Bác có thể nói rõ hơn giúp cháu được không ạ? Cháu xin chân thành cảm ơn bác.
 10. Cảm ơn bác Hoctro đã dành thời gian "quát" cháu. Hihi. Đúng là trước đây chồng cháu không xem tử vi bao giờ, nếu biết đến tử vi sớm hơn có lẽ đã có sự xác định tư tưởng về một lá số nhiều thăng trầm mà có một cách suy nghĩ và hành động khác hơn. Giờ thì bọn cháu không nghĩ đến việc kinh doanh gì đâu bác ạ, chắc trồng trọt hay chăn nuôi gì đó thôi cho nó đỡ mệt người. Nghe bác bảo nên làm các nghề thủ công mỹ nghệ nên cháu mới hỏi vừa làm vừa bán có được không thôi mà. Cái đoạn sau bác chơi chữ nhiều quá, dân miền Trung bọn cháu không hiểu hết ý đâu bác ơi. Hihi. Cảm ơn bác Hoctro.
 11. Tối qua, thấy bác online cháu mừng quá, 2 vợ chồng ngồi đợi mãi đến 10h30. Một lát thấy bác không online nữa cháu tưởng lần này không có duyên gặp bác rồi. Sáng nay mở mạng ra bất ngờ thấy tin bác, cháu mừng không thể tả, vui hơn nữa là bác bảo việc không đến nỗi nào. Chồng cháu cũng dự định khi mọi việc qua đi, anh sẽ đi tìm một công việc khác, có thể là ở một nơi khác, nên chắc sẽ vắng nhà nhiều như bác nói. Sự việc lần này là một cú sốc lớn đối với chồng cháu nên cháu rất sợ chồng cháu suy sụp. Lời tư vấn của bác vào lúc này thực sự quý hơn vàng với vợ chồng cháu. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Ít hôm nữa là Tết rồi. Vợ chồng cháu chúc bác và gia đình năm mới an lành, hạnh phúc. Cảm ơn bác một lần nữa.
 12. Xin cảm ơn bác Hoctro và anh Quốc Tuấn đã dành nhiều thời gian cho nhà cháu. Như vậy, theo như lá số này thì vụ việc của chồng cháu có lẽ sẽ được giải quyết vào năm tới nhưng sẽ hao tốn nhiều tiền. Nếu được vậy thì vợ chồng cháu cũng đỡ lo. Về việc kinh doanh thì không phải vợ chồng cháu ham hố đâu bác ạ. Vì lúc trước hình như cháu có đọc đâu đó rằng Vũ ở Thân thì có thể kinh doanh được nên cháu mới hỏi vậy thôi ạ. Chồng cháu có vẻ khéo tay hơn cháu nhiều nên khi mọi việc qua đi bọn cháu sẽ tìm hiểu về các nghề thủ công mỹ nghệ như bác tư vấn. Nhưng làm về những nghề này thì chỉ nên đi làm thuê, gia công cho người khác? Hay có thể mở quầy hàng vừa làm vừa bán luôn được không bác? Chồng là mối tình đầu của cháu, lại qua nhiều khó khăn mới đến được với nhau nên dù có thế nào thì cháu cũng chấp nhận chứ không hề có ảo tưởng gì đâu ạ. Chỉ hi vọng qua tử vi để xem 2 vợ chồng có hỗ trợ được gì cho nhau không? Qua sự việc lần này, cháu nghĩ chồng cháu cũng sẽ có nhiều thay đổi trong cách suy nghĩ và hành động. Rất cảm ơn những lời tư vấn của bác và anh. Rất mong bác Haithienha online ghé qua nhà cháu với ạ.
 13. Thưa bác Haithienha, Mong bác ghé qua và tư vấn thêm giúp cháu với ạ. Đọc nhiều lời bình giải của bác trên diễn đàn, cháu hiểu với người mệnh không thân kiếp thì cuộc sống thăng trầm là điều khó tránh. Xin bác xem giúp chồng cháu, lần này mức độ "trầm" nó đến mức nào ạ? Sau này có khi nào cuộc sống rơi vào cảnh "trầm" hơn nữa không bác? Có lẽ sự việc lần này sẽ là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời chồng cháu. Có thể chồng cháu sẽ chuyển sang một nghề khác. Bác có thể tư vấn giúp công việc nào thích hợp nhất với chồng cháu ạ? Kinh doanh có được không bác? Và nếu có kinh doanh thì nên kinh doanh gì ạ? Cháu có hỗ trợ được gì cho chồng không? Bác có thể dự đoán tuổi thọ của cha mẹ ở cả 2 lá số được không bác? Nghe lời cảnh báo của bác Hoctro, vợ chồng cháu lo quá. Cháu cảm ơn bác nhiều. Chúc bác năm mới thật nhiều sức khỏe.
 14. Cháu cảm ơn bác đã xem giúp. Vợ chồng cháu sẽ ghi nhớ. Về Phong thủy, bác nói cháu mới giật mình. Hiện tại vợ chồng cháu ở trong 1 căn nhà cấp 4, cửa sổ và cửa chính đều ở hướng Tây, cổng ở hướng Bắc. Trước giờ hàng rào xung quanh nhà bằng lưới nên nhà rất thoáng, sáng sủa. Tuy nhiên, khu này an ninh không tốt nên thường hay bị trộm đồ. Đến lúc trộm cắt lưới vào nhà, bắt luôn cả 2 con chó trông nhà thì chồng cháu quyết định bỏ lưới, xây hàng rào cho đỡ trộm. Vì nhà thấp nên hàng rào lên đến gần sát mái nhà. Nghĩa là hàng rào bê tông chắn luôn trước cửa sổ và cửa chính. Từ đó, nhà tối hơn rất nhiều, cháu cảm nhận nhà mất đi sinh khí vốn có trước đó. Có lẽ việc này đã sai nghiêm trọng về mặt phong thủy. Hàng rào này mới được xây cách đây hơn 1 tháng. Từ đó mọi việc có chiều hướng xấu đi. Nếu ở TP. HCM cháu đã đến tận VP để nhờ Bác Thiên Sứ, nhưng bọn cháu ở miền Trung bác ạ. Giờ cháu không biết có nên đập tường rào này đi hay để nhà đó vợ chồng ra ngoài thuê trọ một thời gian rồi tính? Hiện tại bọn cháu đều ở xa quê, bác cảnh báo làm cháu lo quá. Cháu thấy chồng cháu ít hợp tính ba chồng nên có hỏi han gì cũng đều hỏi qua mẹ chồng cả. Nhưng cháu cảm nhận ba chồng cháu sống rất tình cảm. Cả ba mẹ 2 bên gia đình đều đang ở độ tuổi 53-56 nên bác nói làm cháu 'thót tim'...
 15. Vâng ạ. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Câu này của bác làm cháu nhớ đến bác Liễu Ngân Đình ngày xưa. Cũng sâu sắc và thâm thúy như thế này. Xem ra mọi thứ đã không còn đơn giản nữa. Cháu xin hỏi về vấn đề pháp lý chồng cháu có gì phải lưu tâm không thưa bác? Hạn này khi nào mới kết thúc ạ? Cháu xin cảm ơn bác lần nữa.