• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

aygia

Quản Trị Viên
 • Số nội dung

  317
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  27

aygia last won the day on Tháng 6 11

aygia had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

92 Excellent

1 Người theo dõi

About aygia

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday 16/07/1976

Xem hồ sơ gần đây

1.295 lượt xem hồ sơ
 1. Chúng tôi trên nguyên tắc: 1/ Năm cưới xem tuổi chú rể: Kiêng năm tam tai và năm tuổi của chú rể. Trường hợp này chú rể 1988 không rơi vào hai trường hợp trên nên cưới được. 2/ Tháng cưới thì chon theo tuổi cô dâu. Cứ tháng đại lợi mà cưới: Tổi 1989 - Tỵ thì tháng đại lợi là 3 và 9 âm lịch. Còn vấn đề chọn ngày thì dễ rồi, cứ ngày tốt mà cưới. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc!
 2. PHẦN 2: NGUYÊN NHÂN - Môi trường sống Vâng, trong lý thuyết LÝ HỌC thì bản thân mỗi một đơn vị cấu trúc vật chất bản thân nó là một cơ thể sống. Ai đã tìm hiểu về Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm thì có thể biết rằng ông đã từ lấy Lá số Tử Vi cho một cái quạt giấy. Mỗi đồ vật, mỗi vật dụng, ngôi nhà, đất nước, hay chính quả địa cầu này bản thân nó cũng là một cơ thể sống. Do đó đương nhiên khi con người tàn phá thiên nhiên thì ngay vị trí đó sẽ bị tổn thương, và cả cái cơ thể Địa Cầu đó sẽ suy yếu đi. Tức là khu vực bị tàn phá như môi trường Việt Nam hiện nay ở các nơi tập trung khu Công Nghiệp chẳng hạn thì nó sẽ ảnh hưởng xấu đến Địa mạch của cả khu vực, và cả cái thế giới này cũng bị ảnh hưởng theo. Do đó cái tư duy đẩy công nghệ lạc hậu sang nước khác, giữ cho nước mình sạch xét cho cùng cũng ngu xuẩn như là ném rác sang nhà hàng xóm vậy. (Chưa hoàn chỉnh)
 3. PHẦN 2: NGUYÊN NHÂN - Môi trường sống Vâng từ khái niệm KHÍ CHẤT ở trên với lý luận của ngành ĐÔNG Y cho chúng ta một cái nhìn tổng quan rằng cuộc sống con người chịu tác động bởi hai yếu tố căn bản: CHẤT đó là những thứ chúng ta ăn uống hàng ngày KHÍ là những thứ mà chúng ta thâu nạp, chịu tương tác không ngừng nghỉ suốt ngày đêm tại nơi ta sinh sống, làm việc, vui chơi, ngủ nghỉ... Môi trường sống của chúng ta dưới sự phát triển ồ ạt của KHOA HỌC HẠI ĐIỆN làm mất cân bằng tự nhiên một cách nghiêm trọng. Thực trạng này ngày ngày nhan nhản trên các phương tiện thông tin đại chúng. Lòng tham của con người đang lấy đi của mẹ trái đất sự cân bằng mà LÝ HỌC nhân danh nền Văn Hiến Việt đã nói tới từ ngàn xưa đó là cân bằng ÂM - DƯƠNG. Rừng bị tàn phá, nguồn nước bị ô nhiễm, khí thải nhà kính vượt chuẩn, trái đất nóng lên, rồi các chính sách dùng công nghệ lạc hậu, đổi môi trường lấy phát triển xin lỗi đều là ngu dốt dưới góc nhìn của LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG. Các siêu cường kinh tế thế giới với sự phát triển văn minh hiện đại vẫn không chịu ký vào bản cam kế giảm khí thải nhà kính, vẫn gian trá và lén lút xả thải và không cách gì hạn chế được sự gia tăng lượng khí thải nhà kính, vì mục đích kinh tế tham lam mà xả trộm chất độc, tàn phá môi trường vv & vv.. Những chính trị gia, các nhà hoạch định chiến lược, các ông chủ tham lam có thể bao biện cho sự ngu dốt của mình rằng sẽ chẳng sao cả, và tình hình có vẻ xấu đi đôi chút nhưng cả nhân loại này phải chịu chứ họ thì vẫn có thể bình chân như vại... xin lỗi thiên nhiên sẽ trừng phạt lại họ không thương tiếc bằng những hiện tượng bão lớn, lũ lụt, núi lửa phun, động đất, băng tan ở hai cực và nước biển dâng, hạn hán, dịch bệnh vv... Cái thế giới HẠI ĐIỆN này với những thằng ngu và tham lam thực tế là "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ"... Vâng yếu tố tình hình thế giới ở trên chính là yếu tố LOAN ĐẦU hiểu theo nghĩa rộng trong khái niệm Địa lý nhân danh nền Văn Hiến Việt, một yếu tổ riêng phần quan trọng ảnh hưởng có tính chất bao trùm lên đời sống cư dân trên phạm vi toàn thế giới. Vâng, chúng ta những công dân hạng bét ở một đất nước có nên giáo dục có các định chế nghiên cứu lịch sử kiểu Phan Huy Lê, và tự minh họa tổ tông mình chỉ hơn bầy khỉ vì biết đóng khố như Dương Trung Quốc, và vái bố Tầu Khựa là Thiên Triều. Vung bàn phím chém gió trên FB này đương nhiên là chẳng làm gì được cho cái nhân loại tham lam và khốn khổ này tiếp tục tàn phá môi trường... để cùng dẫn nhau đến chỗ diệt vong. Có chăng chúng ta chỉ có thể kiểm soát được chính bản thân mình, giỏi hơn nữa thì gia đình mình với mấy chục mét vuông đất, hoặc là một vài trăm mét vuông đất không mấy giá trị mà được đảm bảo bằng giấy tờ rằng chúng ta chỉ có quyền sử dụng mà thôi... vâng nhưng như thế cũng tốt rồi, ít ra chúng ta vẫn có thể ngọ ngoạy được phỏng ạ?! Đọc đến đây có thể các bạn cho rằng tôi là một thằng bi quan, phản động và chán đời, nhưng không, hoàn toàn không. Bời nếu các bạn và chính Giáo sư, nhà Vật lý thiên văn nổi tiếng người Việt Trịnh Xuân Thuận hiểu được ý nghĩ câu nói của ông: "Vũ trụ có khoảng 15 hằng số quy định, và nó xác định vô cùng chính xác rằng một cung thủ có thể đứng ở bên này thiên hà có thể bắn trúng mục tiêu chỉ 20cm ở đầu bên kia thiên hà" Đoạn này nằm trong phút thứ 13 đến 15 của video tôi sẽ đính kèm dưới đây... Vâng nếu như cái nhân loại khốn khổ này thông qua câu nói trên mà biết được rằng cái khe để họ có thể tồn tại trên quả địa cầu duy nhất có sự sống trong toàn bộ vũ trụ này, để ngày ngày làm tứ khoái và thêm một cái nữa là chém gió vung xích chó như thế này, thực tế là rất hẹp thông qua chỉ duy nhất một khái niệm "Cân bằng" mà LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG, một lý thuyết cổ xưa huyền vỹ luôn nhắc tới và đề cao thì có lẽ họ sẽ biết sợ, bớt tham và bớt ngu hơn một chút. Vâng xin các bạn dành chút thời gian xem Video dưới đây, và hết sức chú ý từ phút thứ 13 đến phút 15 nhé. (Còn tiếp)
 4. PHẦN 2: NGUYÊN NHÂN - Tìm hiểu về khái niệm KHÍ CHẤT (Tiếp theo) Bài trước tôi đã chia sẻ với các bạn về khái niệm khí chất trong phạm vị hẹp là đối với cơ thể con người, hay là trong nội hàm ngành Đông Y, một chuyên ngành ứng dụng của Học thuyết ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH vào việc chữa và trị bệnh. Nhưng để hiểu rộng hơn và có cái nhìn toàn thể hơn thì chúng ta cần hiểu khái niệm KHÍ CHẤT trong toàn bộ thế giới tự nhiên này. Đây chính là một trong những bí ẩn của NỀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG. Mà cả mấy ngàn năm qua Lý Học Tầu chẳng hiểu gì, bởi người Tầu chẳng hiểu gì về khái niệm Khí và Chất, khi mà ngay Giáo sư Trương Huệ Dân - Giáo sư trường đại học nhân dân Trung Hoa còn kết luận "Khí có tính thời đại và dân tộc..." Hay bản thân họ vẫn chấp vào Thổ là Đất, Mộc là Cây, Hỏa là Lửa, Thủy là nước, Kim là Kim loại. Nhưng chính trong ngôn ngữ Việt với sự đa dạng về ngôn ngữ thì khái niệm Ngũ hành rất tổng quát, điều này đã được Sư Phụ Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh - Dị nhân đuổi mưa trong lễ hội 1000 năm Thăng Long - Hà Nội - mô tả và nhiều lần nhắc đến trong các sách của ông, cũng như nhiều lần chia sẻ trên trang FaceBook cá nhân. Tôi chỉ nhắc lại ở đây là: Lý Học Việt, nhân danh nền Văn Hiến Việt một thời huyền vỹ ở bờ Nam sông Dương Tử ngay trong ngôn ngữ của mình, với sự phong phú và đa dạng nên các từ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ là các dạng vật chất tồn tại được phân loại trong quá trình vận động (Hành) của nó chứ nó không chỉ cụ thể một vật chất nào cả. Các bạn có thể thấy rõ thầy Đõ Đức Ngọc miêu tả ơ các clip bên trên. Do đó khái niệm CHẤT trong cơ thể chính là tinh túy (dưỡng chất) mà thông qua hệ thống tiêu hóa cơ thể thu nạp được từ Vật chất bên ngoài từ nhiên (Ngũ Hành) thông qua ăn uống, thực phẩm. Và từ đó thực phẩm, cây cỏ, vị thuốc vv.. đều được phân loại Ngũ Hành để sử dụng vào việc ăn uống, bồi bổ và trị bệnh. Các cụ vẫn dạy chúng ta rằng: "Trăm bệnh cũng từ cái miệng mà ra" Đó chính là do việc chúng ta ăn uống không hợp lý, mất cân bằng yếu tố Ngũ Hành, Âm Dương trong ẩm thực mà ra. Chưa kể ngày nay trong thực phẩm ngay từ đầu vào đã mang nhiều độc tố do nuôi trồng không theo quy luật tự nhiên. Đây chính là cơ sở lý luận để Đông Y có thể dùng ăn uống, thực dưỡng, uống thuốc để phòng và trị bệnh. Tương tự với khái niệm KHÍ trong LÝ HỌC cũng không phải là Không Khí mà khoa học ngày nay nhắc đến. LÝ HỌC VIỆT định nghĩa rằng KHÍ là một thực tại tồn tại của vật chất, được hình thành từ sự tương tác của vật chất và tương tác trở lại vật chất, nó không trọng lượng, không lượng số nhưng nó là có thật. Khoa học hiện đại ngày nay không có công cụ để đo đạc và kiểm chứng nó, tức chẳng hiểu gì về nó, tuy nhiên trong lý luận và ứng dụng thực tế của LÝ HỌC thì nó thể hiện rất rõ ràng. Trong Âm Trạch là Khí mạch của đất để các Địa sư Địa lý tầm long điểm huyệt. Trong Dương trạch là những nơi Khí tụ để xây dựng các thủ đô, đô thị, thị trấn, làng xã, thậm chí là một ngôi gia. Do đó các Địa sư có thể dựa vào kiến trúc nhà cửa mà đọc ra được sự việc đang diễn ra đối với những người trong Ngôi gia đó... Đó cũng bởi vì Khí chất của ngôi nhà ảnh hưởng đến khí chất của con người sống trong ngôi gia đó, hay cụ thể hơn là trường Khí bên ngoài ảnh hưởng tới Khí mạch trong cơ thể con người sống trong ngôi gia đó. Đây chính là cơ sở để các Địa sư Địa lý dùng việc cải tạo nhà cửa, bố trí công trình hợp theo Địa lý để mang đến cuộc sống khỏe mạnh, tốt đẹp hơn cho gia chủ. Và điều đó là hoàn toàn khoa học đối với những Địa sư Địa lý được đào tạo bài bản, hiểu được bản chất khoa học của bộ môn này chứ không phải giới thầy bà nhan nhản hiện nay đọc vài cuốn sách Hán tam sao thất bản cũng xưng thầy kiếm cơm. Tiêu chuẩn của một Địa sư Địa lý giỏi là phải nói được những khiếm khuyết của ngôi nhà, làm ảnh hưởng đến người sinh sống trong ngôi nhà như thế nào sau khi kiểm tra ngôi gia thì các bạn hãy tin là họ có năng lực thực sự. (còn tiếp)
 5. Để hiểu thêm về các khái niệm KHÍ CHẤT trong Đông Y các bạn có thể tham khảo Các Video của Thầy Đỗ Đức Ngọc sau đây"
 6. PHẦN 2: NGUYÊN NHÂN - Tìm hiểu về khái niệm KHÍ CHẤTNếu như Tây Y cho rằng UNG THƯ là các tế bào của cơ thể phát triển lệch lạc không đúng với chức năng và phát triển rất nhanh, lấn át các tế bào khác. Và vì vậy Tây Y dùng mọi biện pháp để tiêu diệt nó như là: Xạ trị, Phẫu thuật, Hoá trị vv... Thì Đông Y với Lý luận của mình chỉ coi đó là các tế bào vì không được nuôi dưỡng đầy đủ "Không đủ KHÍ CHẤT"Chú ý rằng: khái niệm KHÍ này Tây Y hoàn toàn không hiểu gì, nhưng Đông Y lại có thể vẽ ra sơ đồ các Kinh Lạc (Dẫn Khí) và các Huyệt Khí (nơi tụ Khí) trên cơ thể, và không những thế, Đông Y còn phân ra các đường Kinh Âm - Dương... Đông Y cũng xác định các Kinh Lạc đó đi từ đâu đến đâu, tác động vào các Huyệt Khí nào thì sẽ có tác dụng gì? Đó chính là nguyên lý của phép Châm cứu. Đông Y dựa vào đường đi của các Kinh Lạc, mà đề ra các vận động (tác động) tương ứng để giúp cho các Kinh Lạc đó được vận động thông suốt, nhanh chậm, tụ tán... đó là nguyên lý của các phương pháp luyện công mà chúng ta thường biết... như cách ngồi (Thiền) các tư thế của YOGA, hay nhiều loại vận động luyện công của nhiều trường phái, khác nhau, kết hợp với hơi thở... để vận hành các Kinh Lạc, mỗi tư thế, mỗi cách mỗi phương pháp, tuy nhìn bề ngoài khác nhau, nhưng tác dụng của nó vẫn là để vận hành chuyển Khí các Kinh Lạc trên cơ thể. Những bậc Thầy về Khí công do đó hầu hết đều có khả năng chữa bệnh, vì học nắm được nguyên lý vận hành của các Kinh Lạc này, tức là biết đả thông những điểm bế KHÍ trên bệnh nhân. Khái niệm CHẤT cũng không có sự thống nhất giữa Đông Y và Tây Y. Nếu như Tây Y chỉ hiểu chất trên cơ sở hoá học của nó như H2O là Nước , CaO2 là Vôi thì Đông Y, hay nói rộng hơn là Thuyết Âm Dương Ngũ Hành lại nói đến khái niệm CHẤT rất lý thuyết. Học thuyết Âm Dương Ngũ Hành phân chia thế giới vật chất làm 5 HÀNH, và khái niệm HÀNH này cũng không hề có tính cố định, nó thể hiện cho sự vận động và lưu chuyển, tương tác và biến đổi của vật chất. Và vì thế khái niệm Thiếu CHẤT mà Đông Y nói tới là những yếu tố là các vật chất thuộc Hành nào đó đang thiếu cho sự phát triển của Tế bào.Đông Y từ lý luận của nó ứng dụng Học thuyết Âm Dương Ngũ Hành, Lấy cân bằng Âm - Dương là cơ sở, lấy sự vận động đầy đủ của Ngũ Hành trên cơ thể con người để suy xét xem mỗi người là có bệnh hay là không? Tại sao cơ thể lại cần có KHÍ lưu thông? KHÍ này được tạo ra từ sự vận động tương tác của các bộ phận trong cơ thể con người, và hình thể nào thì KHÍ chất đấy, Vật chất nào thì Khí chất đấy, vậy nên KHÍ này là khác nhau ở từng bộ phận cơ thể, khi KHÍ được vận hành lưu thông trên khắp cơ thể theo các đường Kinh Lạc thì sẽ làm cho cơ thể của chúng ta nhìn có Khí lực, Âm Dương cân bằng, Ngũ hành đầy đủ... nhưng nếu nó bế ở đâu sẽ gây đau ở đấy, và các bộ phận tiếp theo trên đường đi của KHÍ đó sẽ bị vô KHÍ loại đó và nó sẽ hoạt động không đúng chức năng, như là sẽ bị Lạnh hơn các khu vực khác trên cơ thể, màu sắc cũng sẽ khác, nhìn vào chỗ đó (nếu bị lâu ngày) thì có thể cảm tưởng như là thịt da bị chết, mặc dù khi làm sứt da thịt chỗ đó máu vẫn chảy ra bình thường. Tại sao cơ thể lại cần có CHẤT đầy đủ. CHẤT ở đây chính là các yếu tố lấy từ tự nhiên thông qua hệ tiêu hoá đưa vào cơ thể. Và được máu vận chuyển đến nuôi từng tế bào, và máu lại đưa các độc chất đi đến các bộ phận trong cơ thể để xử lý và đưa ra ngoài theo các đường thải: phân, nước tiểu, mồ hôi, hơi thở vv.. Tế bào để pháp triển khoẻ mạnh luôn cần có năm loại chất đầy đủ để nuôi nó, thế nó mới phát triển, sinh sôi và làm đúng chức năng tự nhiên của nó. Nếu CHẤT nuôi nó không đủ, không đúng, mất cân bằng thì đương nhiên là nó sẽ không thể phát triển đúng, và đây là nguyên nhân của sự phát triển lệch lạc, cội nguồn của căn bệnh UNG THƯ....(còn tiếp)
 7. Bài viết sẽ gồm 3 phần: 1/ Thực trạng Ngày nay có quá nhiều người chết vì UNG THƯ, nó trở thành quốc nạn, làm tổn hại đến nguyên khí quốc gia.2/ Nguyên nhân: Có 3 nguyên nhân chính: - Môi trường tự nhiên bị tàn phá, làm mất cân bằng trong giới tự nhiên. Xây dựng và kiến trúc không hợp lý - Ăn uống không khoa học (dưới tiêu chí của Lý học) - Không vận động, tập thể dục để đào thải chất độc và để có cơ thể khỏe mạnh3/ Giải pháp 1/ Với cá nhân thì nên hàng ngày dành thời gian vận động, tập thể dục phù hợp, tập khí công, ăn uống, ngủ nghỉ hợp lý theo giờ giấc sinh học để giúp cơ thể khỏe mạnh và thải độc thường xuyên. 2/ Với gia đình thì cần người nội trợ hiểu biết về ẩm thực và dinh dưỡng, hòng có các bữa ăn sạch, lành, bổ, vừa đủ không độc hại. Biết lựa chọn thực phẩm tươi sống, sạch, và hợp lý... 3/ Với Quốc gia thì nên có chủ trương để ngăn cản các hành vi tàn phá môi trường, quản lý chặt chẽ vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý vấn đề nhập khẩu, sản xuất, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, vận dụng các phương pháp sinh học trong nông nghiệp để phòng chống bệnh dịch... Nếu các bạn chỉ cần ứng dụng thì đọc đến đây là đủ, không cần đọc các kiến giải bên dưới. Còn nếu các bạn muốn tìm hiểu rõ hơn thì tôi sẽ nêu cụ thể rõ ràng ở bên dưới đây. Trân trọng/ Aygia! Phần 1: THỰC TRẠNG. Trong những ngày tết về quê thăm gia đình và đón tết Nguyên Đán 2018, tôi phải tham dự vào 2 đám tang. Một là Bố đẻ của anh bạn học từ vỡ lòng từ lớp 1 cho đến lớp 12. Và đám còn lại là ông chú lấy bà Dì ruột. Cả hai ông ra đi khi mà tuổi còn chưa quá thọ, hơn nữa lúc này con cháu lại đang thành đạt. Ngày xưa cực khổ trăm bề. Đến ngày hưởng phúc cụ thời ra đi. Trong khoé mắt con cháu, anh em, bè bạn họ hàng thật là có nhiều điều tiếc nuối. Giá mà.... vâng... giá mà các cụ tuổi trời hưởng phúc dăm mười năm nữa thì tốt biết mấy, sự chia ly sẽ bớt buồn đi biết mấy. Hai cụ đều bị bệnh UNG THƯ phổi, căn bệnh quái ác mà dân ta lâu nay cứ nghe thấy là coi như thần chết gõ cửa. Thật là đau xót biết nhường nào... và còn đau xót hơn khi theo thống kê không chính thức từ Bộ Y tế thì mỗi ngày trên đất nước hình chữ S này có khoảng trung bình là 80 người ra đi về với tiên tổ bởi chính căn bệnh quái ác này: UNG THƯ. Mà trong số đó rất nhiều người ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại sau lưng là vợ trẻ, con dại, hay là cảnh chồng, con vắng bóng vợ hiền. Chúng tôi thành viên của Trung tâm Nghiên cứu Lý Học Đông Phương: http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/ Bấy lâu nay vẫn tâm tư, đau đáu một điều rằng làm sao có thể ứng dụng kiến thức LÝ HỌC - Học thuyết Âm - Dương Ngũ hành để giúp cho người dân trên đất nước này bớt khổ, làm sao ứng dụng Di sản của tổ tông của chính người LẠC VIỆT với lịch sử gần 5000 năm Văn Hiến, Một thời Huy Hoàng bên bờ Nam sông Dương Tử. Để có thể lý giải vấn đề này, Ngõ hầu giúp cho trăm họ có cái nhìn chính xác về vấn đề này, từ đó đưa ra giải pháp để chúng ta có thể Phòng, Chữa Trị và thoát khỏi căn bệnh mà Tây y cho là quái ác này. ĐÔNG Y - một chuyên ngành ứng dụng của Học thuyết Âm - Dương Ngũ Hành vào việc chữa bệnh từ lâu trong lý luận của mình đã có đề cập, lý giải, đưa ra nguyên nhân và phương pháp phòng, cũng như chữa căn bệnh UNG THƯ này cũng như nhiều căn bệnh khác. Càng đi sâu tìm hiểu chúng tôi càng thấy rằng Tổ tiên người LẠC VIỆT chúng ta, mà lập quốc trị dân chính là 18 Thời Vua Hùng, là chính thể duy nhất trên Thế giới công nhận Học thuyết Âm Dương - Ngũ Hành, thông qua Truyền thuyết về Bánh Chưng - Bánh Dầy. Đã xây dựng nên nền lý luận Y Thuật sâu sắc mà cho đến ngày nay có thể nói rằng, nó vượt trội hơn Tây Y hiện đại rất nhiều. ĐÔNG Y - Chỉ coi căn bệnh UNG THƯ theo Tây Y hiện nay trong cơ thể là các ĐIỂM BẾ KHÍ và là nơi TÍCH TỤ CHẤT ĐỘC trong cơ thể bệnh nhân. Và vì vậy Đông Y đã đề ra giải pháp để nhằm phòng và chữa bệnh hoàn toàn đơn giản, dễ hiểu. Và Đông Y coi rằng nó chỉ là một căn bệnh thông thường như bao căn bệnh khác, thậm chí là không trầm trọng như nhiều căn bệnh khác. (Tiếp theo Phần 2: Nguyên nhân)
 8. LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG HUYỀN VỸ!Thế hệ chúng tôi sinh ra trong bối cảnh mà khí thế hừng hực đi lên CNXH, Văn minh Tây Phương rực rỡ, ra đường cứ gọi là xe đạp, xe máy, ô tô, rồi tầu bay, tầu bò... thật là đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nó ăn sâu vào nhận thức tuổi thơ đến độ, đêm sáng trăng ra bảng tin của xã vẽ bậy cũng toàn là xe tăng với cả máy bay!Ông nội tôi vẫn làm thầy cúng, thỉnh thoảng lại có người gọi đi, ông lại bảo tôi trèo lên cây nhãn sau nhà hái cho ông mấy chùm hoa Thiên Lý. Ngôi nhà cổ nhà tôi, gian giữa là một cái tủ chè cũ, trên nóc là bàn thờ các cụ, đến ngày kỵ, mùng một, ngày rằm vẫn thấy ông bảo mẹ tôi làm xôi cúng các cụ. Gớm ngày đấy được cái chân gà (bới) để gặm trước, với được nắm xôi nữa là hết xẩy...Tôi hay theo mấy đứa ngang tuổi trong xóm nghịch nhu quỷ sứ, hết mò tôm, bắt cá, tắm sông, ăn trộm hoa quả, bắt ếch, đào chuột, thắn lươn... nên cũng hay ốm vặt. Có khi là bố tôi phải dẫn lên trạm xá, tiêm một mũi rồi uống vài viên thuốc, hoặc là mẹ tôi dẫn sang ông lang ở xóm bên xin thuốc về, đắp, rịt, uống, xông....nói chung là khi khỏi khi không. Bố tôi thì hay bảo, thuốc lang bắm thì khỏi thế nào được, còn mẹ tôi thì bảo thuốc tây nó nóng lắm mà cũng có khỏi hẳn đâu.Khi bốn chị em chúng tôi lớn lên hơn một chút, nhà chật, bố mẹ tôi mới xây cái nhà ngang hướng Tây, được mấy hôm thì ông tôi đi hái lá ổi bị ngã gãy tay, bà con hàng xóm người chục trứng, người mấy lạng thịt sang hỏi thăm, động viên..." Làm với cả sửa nhà là hay xui thế ông ạ! " Sau này bố tôi xây lại cái nhà lớn thay cái nhà cổ, cũng bị ngã gãy tay nữa... "Ơ thế thì việc xui do xây nhà là có thật à?!"Trong nhà tôi là thằng chuyên xé lịch, ngày thường thì chỉ chú ý xem bao giờ đến chủ nhật để được đi chơi, nhưng cũng hay để ý xem khi nào là đến mùng một, hoặc ngày rằm để chờ ăn xôi mẹ nấu, còn vụ rằm tháng tám với cả tết thì hóng ơi là hóng... lắm lúc xé tờ lịch xuống thấy có ngày đại loại "Thu phân" hay "Xuân phân" thì chả hiểu nó là cái mả mựa gì?!Thỉnh thoảng ông tôi lại có người đến hỏi ngày cưới, đám ma, xây cất nhà, hoặc là xem số tử vi, tôi chầu rìa thấy ông phán: "Số thằng này được.." nhưng nhìn vào toàn thấy chữ Nho, chả hiểu mô tê gì, sau này gặp mấy người nói ông mày nói tử vi đúng lắm... thì cũng biết vậy.... Ông tôi nhiều sách chữ nho lắm, toàn cuốn to, giấy bản mỏng và giai, ông anh nhà bác suốt ngày giỗ tôi lấy cho ông ấy dán diều, thế là lại về lẻn vào buống xé của ông một ít... Công nhận tuổi thơ buông diều thích thật, nhưng nếu tôi mà học chữ nho, chắc không ngu thế. Chữ Quốc ngữ giờ đúng là văn minh thật, tôi cũng lại đang sưu tầm sách, nhưng nếu cái lão mả mựa Bùi Hiền nó cải cách Záo Zụk một phát chắc thằng cháu nội tôi sau này nó lại lấy sách của tôi đi nhóm bếp quá...Tôi vốn được bố mẹ phú cho cũng thuộc dạng thông minh, nhưng bản tính lười, nghịch, lại thừa hưởng tính cách của dòng họ là thẳng tính, không cúi luồn, nịnh bợ nên nói chung đường công danh nó oàn tà là vằn như đường làng của mấy trăm năm về trước. Nhưng cũng nhờ thế mà trên mọi nèo đường Nam Bắc đều khắp dấu chân, càng đi nhiều, càng thấy nhiều, mới ngộ ra nhiều điều, lại có những duyên may nên đến nay vẫn còn đi học... Đó là học về Lý Học Phương Đông.(còn tiếp)
 9. Kính gửi tất cả các ACE đã và đang tham gia hai lớp học: ĐỊA LÝ LẠC VIỆT ỨNG DỤNG 1 & 2! Hiện nay aygia đang giúp Sư Phụ THIÊN SỨ và adm Bảo Ngọc quản lý hai lớp học. Vì thời gian qua Adm Bảo Ngọc có nhiều việc riêng bận rộn trong công việc cũng như gia đình (nuôi con nhỏ) nên rất mong nhận được sự thông cảm từ phía ACE. Vì tổ chức lớp học gồm 2 phần song song nhau đó là: 1/ Học các bài học hàng tuần ở trong Giàng đường của website. Do Sư Phụ THIÊN SỨ trực tiếp giảng dạy. 2/ ACE giao lưu, sinh hoạt, làm bài tập ví dụ trong nhóm FaceBook kín của lớp học. Ở đây cũng là nơi thường được Livestreams các bài giảng chuyên đề, các buổi offline hoặc là các hoạt động liên quan đến lớp học khác. Đây cũng là nơi gắn kết ACE, là nơi thông báo các hoạt động liên quan đến Trung tâm Nghiên cứu Lý Học Đông Phương mà Sư Phụ THIÊN SỨ là người sáng lập và là Nguyên Giám Đốc Trung tâm. Hiện nay được chuyển giao điều hành bời anh Hoàng Triều Hải (nick diễn đàn là Mạnh Đại Quân). Aygia xin thông báo một số vấn đề liên quan đến lớp học như sau: (Vấn đề này đã thông báo trong nhóm FB của lớp học, nhưng vì nhiều ACE chưa từng vào lớp học nên thông báo lại ở đây) 01 - Những ACE đã từng là học viên của lớp học thì nick FB của ACE sẽ vẫn có thể để ở trong nhóm của lớp học, dù ACE không tiếp tục học nữa (còn việc ACE xin ra là quyền của ACE - cái này là nhắc lại) Vậy nên nếu ACE ai biết bạn nào là học viên cũ của lớp thì có thể add vào lớp và Loc Thien sẽ chịu trách nhiệm phê duyệt (Hiện trong nhóm có 6 quản lý là: Anh Hoàng Triệu Hải, Lien Thuy Nguyen, Thiên Luân, Hùng Nguyễn và SP. Vậy nếu ai rành và biết về người nào thì hãy duyệt và không duyệt nhé) 02 - Những nhóm cũ mà một số ACE nghỉ học thì những ACE còn lại tiếp tục tổ chức lại và tiếp tục học, chứ không tự ý đưa người ở nhóm khác sang, hoặc người bên ngoài vào. 03 - Những ACE ở nhóm cũ mà trưởng nhóm đã nghỉ, hoặc nhóm còn lại quá ít thì các bạn có thể báo lên, aygia (Loc Thien) sẽ xin với SP để tổ chức một hoặc nhiều nhóm mới cho các thành viên này, tuỳ vào số lượng ACE rơi vào trường hợp này. 04 - Những ACE của lớp 1 đã nghỉ lâu rồi (trước tháng 7 - 2017) nếu muốn học lại thì có thể vào học cùng lớp 2, vì nếu theo vào lớp 1 thì quá xa, và phải nộp bù học phí cũng nhiều. Lớp 2 hiện tại mới sang tháng thứ 5, và phần Bát trạch mới đi được 2/3. 05 - Những ACE nào mà đang theo học trong hai lớp học trên, vẫn học tập trong lớp mà chưa từng vào nhóm FB thì có thể kết bạn FB với Aygia qua địa chỉ sau: https://www.facebook.com/loc.thien.92, sau đó nhắn tin cho mình, mình sẽ xác minh và add bạn vào nhóm FB. Còn nếu có vấn đề gì gấp thì có thể gọi cho mình qua số 0964.717.868 06 - Vấn đề nộp học phí ACE sau khi nộp thì liên lạc với mình bằng hình thức tin nhắn qua FB hoặc điện thoại tuỳ ý, mình sẽ chờ tin nhắn xác thực từ chủ tài khoản để theo dõi việc nộp học phí của các bạn. Trân trọng/ Aygia. (FB: Loc Thien)
 10. Đúng rồi bạn, bé út là quyết định, trên lý là "Giầu con út, khó con út" nếu con út tốt thì sẽ duy trì tương tác tốt lâu dài mãi về sau. Việc sinh 2 hay 3 không quan trọng lắm. Thân ái! Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của bạn. Bây giờ nuôi một đứa trẻ cũng vất vả, hơn nữa để chọn một năm sinh tốt hơn bé vừa rồi là rất khó. Vậy nên theo mình thì dừng lại để yên tâm công tác nhỉ... Chúc bạn và gia đình năm mới vạn sự như ý!
 11. LY DỊ (phần 15) - Vấn đề cuối là câu: “Đéo nhờ được gì ? » Anh nói thật với P là lần đầu anh gọi cho em về việc này em cũng xưng tôi với anh là anh rất không bằng lòng, nhưng sau gọi điện cho anh C anh biết là em nhậu nên nói chung là anh không trách, nhưng vấn đề là em phải nhận thức rõ về vấn đề này. “Anh em đầu ai chấy nấy” việc mình là mình phải tự mà lo, tự giải quyết, còn không tự giải quyết được thì gọi điện trình bầy với anh em, để chia sẻ, giúp đỡ, nhưng ở đời các cụ nói rồi “Giúp được cái eo, chứ không ai giúp được cái nghèo” nếu như vợ chồng em không thương yêu nhau, không bảo ban nhau, chăm sóc nhau, xây dựng một gia đình đầm ấm hạnh phúc thì không ai giúp được bọn em cả. Hạnh phúc, tiền bạc và trưởng thành đều là tự mình trải nghiệm, xây dựng lấy, vợ chồng anh hay vợ chồng anh T có giúp thì cũng chỉ giúp được cái eo thôi, tức là bọn em ốm đau thì lên chăm vài ngày, bọn em mua nhà thì: “Anh ơi, em mua cái nhà này 1 triệu, em có 8 trăm rồi, anh cho em vay thêm 1 trăm, hai trăm nữa nhé” OK thì có thể được chứ anh cho em vay cả 5 trăm, một triệu luôn thì không ai giúp cho em được. Hay là ngay trong việc này của hai đứa, vì cãi nhau, vì đòi ly hôn thì anh chị và mọi người tập trung lại để bàn bạc tháo gỡ chứ anh chị thì ở Bình Dương, tuy không xa lắm nhưng cũng phải bỏ công bỏ việc, Anh chị T thì dưới tận Cần Thơ, cũng có công việc có con cái, cũng cẩu chỗ nọ, cũng chở chỗ kia, kiếm tiền bục mặt ra chứ đâu có thích mà lên can hai đứa đâu. (tôi ngừng một lát) - Đúng rồi anh, chúng nó mà mua nhà hỏi vay tiền thì lúc đó bọn em có thể giúp cho vay mượn.. được (T nói) - Trong gia đình lớn, có vợ chồng em, vợ chồng anh, bên phía H thì vợ chồng anh T, rồi sau này còn 2 em nữa, mình phải xác định là xây dựng cho gia đình nhỏ của mình vững mạnh lên để mình khỏe, thế là giúp đỡ được anh em rồi, vợ chồng anh hay vợ chồng anh T như vậy không phiền bọn em là đã giúp đỡ bọn em rồi chứ còn đòi hỏi gì thêm nữa. Vậy nên trách nhiệm của bọn em là phải sống sao cho hạnh phúc, kiếm tiền và xây dựng kinh tế, rồi trách nhiệm là con trưởng, dâu trưởng trong nhà nữa… Sống sao cho mẹ chồng con dâu nó hòa thuận… Chứ như hôm nay mọi người lên đây cũng là vì bị bọn em làm phiền rồi đấy, nhưng thôi không sao, có vậy anh chị em hai bên mới có dịp ngồi lại với nhau, hiểu nhau hơn. Hy vọng là những lần gặp nhau khác của ACE mình là việc vui… chứ không phải là việc buồn như thế này nhé. - Dạ (cô em dâu gật gật đầu) - Hy vọng là lần sau anh em mình gặp nhau là việc vui anh nhé (vợ T phụ thêm) - Cuối cùng là việc quăng đồ, anh nói thật, điện thoại nó là tiền, phải làm cực khổ mới kiếm được, thế bực lên mà ném thì lại phải mua, mà điện thoại giờ toàn điện thoại Tầu, cứ bực lên mà quăng là làm giầu cho Trung Quốc thôi… - Đúng, cưng quăng đi thì cưng lại phải bỏ tiền ra mà mua chứ làm gì có ai cho? - Ngoài vấn đề tiền bạc nó còn là vấn đề cảm xúc và lý trí trong đấy nữa. Anh còn nhớ là quê anh có một ông chú ngày xưa mà cáu với vợ quăng đồ, thời còn đèn dầu Hoa Kỳ ấy, ông ấy tháo bóng ra rồi mới ném… - Anh nói chuyện đùa chứ (mấy anh chị cười..) - Ồ, anh nói thật đấy, sau vợ chồng ông ấy giầu lắm.. - Hành động ở đây nó thể hiện là ông ấy không mất bình tĩnh, ném đồ chỉ để báo với vợ là “Tôi cáu lắm rồi đấy nhá, bớt cái mồm đi” Chứ ông ấy không mất kiểm soát. Kiểm soát cảm xúc đấy là đỉnh cao trí tuệ của đàn ông đấy, đàn ông vốn thuộc Dương mà, Dương là ngoài, là bao bọc, là ứng đối với bên ngoài, là sức mạnh mà, các cụ cũng có câu: “Có chí thì làm quan, có gan thì làm giầu” kiềm chế được cảm xúc chính là thi gan đấy, vậy nên ông chú mà anh kể trong chuyện sau ông ấy giầu là có lý của nó cả đấy… Thế nên trong gia đình, “Chồng nóng thì vợ bớt lời” đàn ông thì không được mất kiểm soát thì sẽ êm ấm thôi, mà êm ấm thì mới hạnh phúc được, thì mới có tiền có của được, mới có tương lai được. - Đồng ý với anh là đàn ông là phải hết sức kiềm chế (T nói) - Đúng vậy kiềm chế là sức mạnh mà… thôi thế nhé… muốn có sức mạnh thì phải ăn đã… - Giờ dừng lại ở đây, không nói đến chuyện hai đứa nữa, anh em mình ăn đã nhé, nguôi hết cả rồi (T nói). - Thôi mọi người nâng ly, chúc cho vợ chồng cưng sau buổi hôm nay hòa thuận vui vẻ, lần sau mọi người gặp nhau chỉ có vui thôi nhé. Mọi người nâng ly rồi bắt đầu ăn… Anh C đứng đậy xin uống với mọi người một ly rồi đi làm vì đã đến giờ công trường họ gọi, thế là ông mối chả dc miếng nào…hic. (Còn tiếp)
 12. LY DỊ (phần 14) - Bà cũng có tuổi rồi, tuổi đấy là lắm khi tình cảm nó ảnh hưởng đến sức khỏe ghê lắm, có khi vui là khỏe, buồn là ốm. Hôm P chở bà xuống nhà anh, dưới khóe mắt bà thì đỏ, bà lại bị ho nữa, tức là theo Đông Y là hỏa khí đã bốc lên rồi, nên ở với vợ chồng em là bà cũng có nhiều ấm ức lắm đấy. Tối hôm rồi sau khi anh em mình nói chuyện với nhau (tôi quay sang nói với vợ T), rồi anh đưa điện thoại em nói chuyện với bà, lúc về thấy bà tươi tỉnh hẳn, hỏi thì bà bào là: “Chị ấy cũng tốt, thay lời em xin lỗi bà rồi”, đấy em ạ, đâu cần phải gì đâu, một lời nói có tâm là có thể làm bà vui rồi… - Đúng đấy cưng ạ, nghe chuyện của em là chị phải thay cưng xin lỗi bà đấy. (chị T phụ theo) - Việc liên quan đến bà, anh nói vậy thôi, trách thì anh không trách bọn em vì nói thật bọn em cũng còn trẻ và chưa có kinh nghiệm, hơn nữa hai đứa cũng không phải là có lòng ác, bất hiếu, mà vấn đề chủ chốt là cả hai đứa còn sống bản năng lắm, chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác, của đối phương, kể cả là trong việc cãi vã nhau của hai đứa (tôi ngừng lại một tí). - Ngay trong chuyện vợ chồng anh hỏi H nhé: Chồng em có trai gái gì không? - Dạ không? - Chồng em có cờ bạc rượu chè gì không? - Dạ không? - Anh nói thật con trai đời nay đứa mà không có những tính xấu ấy nó chỉ có chưa đến 30% đâu em ạ.. - Có em nè..(T ngồi cạnh tôi chen vào cười) - Vậy nên cô em cứ lấy ông anh trai làm thần tượng nên bắt chồng cũng phải giống.. đúng không? Nhưng ở đời không ai giống ai, nên anh nghĩ là bọn em nên bằng lòng với những gì mình có, những đức tính đó của P theo anh là đủ điều kiện để làm thành một người đàn ông tốt, một người chồng tốt và ít nhất là nó sẽ không làm thất thoát tiền bạc vô ích. Thế thì còn muốn tốt hơn nữa như rửa bát, nấu cơm, giặt đồ, thì là phải tùy tâm thôi em ạ, nếu P có làm là phải làm bằng cả trách nhiệm và sự yêu thương, là chăm vợ chăm con mình thì nó mới có ý nghĩa, chứ làm mà trong lòng bực bội vì bị bắt làm thì lại là gây khó chịu cho nhau… - Thì những việc đấy em cũng có không làm đâu.. (thằng cậu thắc mắc..) - Thì anh có bảo là em không làm đâu, nhưng làm như thế nào mới là điều quan trọng, làm với trách nhiệm và yêu thương, vừa làm vừa hát nó vẫn khác với việc vừa làm mà mặt nó cứ như đưa đám đúng không? (cả nhà phì cả cười…) - Còn với vợ em, cũng là xinh gái, rồi lại đẻ được con trai nữa, thế cũng là tuyệt vời rồi, nên thôi khổ tí cũng ráng nhể… Nhưng anh nói thật thuyết Âm – Dương Ngũ Hành nó phân vợ, phụ nữ thuộc Âm, vậy nên khi gặp chuyện gì phải suy nghĩ, mà nghĩ không ra là nó rối lắm, và cứ loanh quanh luẩn quẩn rồi kém ăn, mất ngủ và sút nhanh lắm, vợ em bình thường cũng xinh lắm, nhưng mới có mấy hôm lục đục mà em thấy không, chắc cũng phải sút vài cân, mà con em thì thật là lúc mới lên anh không cả nhận ra luôn.. Thế cho nên không điều hòa cảm xúc của mình, không suy nghĩ cho người khác, chỉ chăm chăm vào cảm xúc của mình, thành ra là làm khổ nhau thế đấy… - Dạ.. - Trong cuộc sống, trong gia đình hay ngoài xã hội cũng vậy thôi, muốn thấu hiểu thì phải đặt mình vào vị trí của người khác mà suy xét, muốn hạnh phúc thì nên đòi hỏi ít thôi, muốn cho đối phương vui đương nhiên là mình cũng phải cố gắng nhiều hơn và thông cảm nhiều hơn. Việc nhà, nội trợ chăm con cái vẫn là thiên chức của phụ nữ, H cũng nên chủ động làm, còn P giúp được ít nào thì vui ít đó.. còn khi có bà ở đấy thì mẹ nào cũng thương con trai cả, vậy nên càng phải làm, chứ lại nói với bà là “Cứ để đấy tí anh ấy đi làm về anh ấy rửa..” thì làm sao mà bà không bất bình cho được trong khi chồng em thì đi làm suốt ngày, tăng ca cho đến tập 6~7h tối. - Dạ.. (cô em dâu gật gật đầu có vẻ hiểu chuyện) - Các cụ nói rồi: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” vì vậy cho nên cơm ngon, canh ngọt, nhà cửa sạch sẽ, khuân mặt tươi tỉnh, lời nói ngọt ngào dễ nghe, đấy là cái cuấn hút, hấp dẫn của tổ ấm để cho người đàn ông, hàng ngày ra đường chiến đấu kiếm tiền muốn trở về nhà để nghỉ ngơi, vui vẻ và lấy lại sức lực để ngày mai chiến đấu tiếp.. Nếu về đến nhà mà cái gì cũng bay, quần áo chưa giặt, bát đĩa chưa rửa, chuẩn bị cãi nhau thì ai mà muốn về nữa… mà không về nhà thì nó đi đâu? Xã hội bên ngoài đầy rẫy cám dỗ, rượu chè, cờ bạc, gái gú… hư hỏng… vậy nên người vợ mà không xây được cái tổ ấm để hấp dẫn chồng mình về là vô tình đẩy nó ra đường, và làm nó hư hỏng đấy.. Cho nên trong cuộc sống gia đình bớt đòi hỏi đi, ít nhu cầu thì sẽ dễ bằng lòng, ít đòi hỏi thì sẽ dễ thỏa mãn, đặt mình vào địa vị của người khác, của đối phương thì dễ hiểu nhau hơn, sẽ hạnh phúc hơn… (tôi ngừng lại một lát tìm ý tiếp theo trên tờ giấy) - Còn một ý này nữa anh nói nốt rồi chắc là mọi người ăn thôi chứ không dài dòng nữa, cũng muộn rồi (tôi liêc xuống bàn ăn, thức ăn vẫn nguyên và bia thì cốc nào cũng vẫn đấy) (Còn tiếp)
 13. LY DỊ (phần 13) Liếc xuống tờ giấy, tôi tiếp tục. - “NÓ” cái này thì anh gọi điện cho H và cả vừa rồi bọn em nói chuyện nữa, vợ chồng với nhau bất kể trong trường hợp nào cũng phải xưng hô có tôn ti trật tự, anh thấy H gọi chồng là “NÓ” thế là thế nào? Ơ.. “nó” nghĩa là kẻ thù rồi… Từ này từ nay anh cũng cấm sử dụng nhé, kể cả là lúc tức giận đến cỡ nào cũng không được dùng. Anh là người nhà, nghe câu mà em gọi chồng là “NÓ” là nó mất cảm tình lắm, nó không phù hợp với một người vợ hiểu biết em ạ… - Dạ.. - Ngoài ra đã là vợ chồng là bọn em góp vào việc xây dựng một văn hóa của gia đình, đúng không, giờ mà cứ cãi, chửi, rồi nó nữa, thế thì nó ra cái gì? Rồi con cái nó lớn lên trong một gia đình như thế thì nó sẽ như thế nào?.. Văn hóa của một gia đình từ thế hệ nọ sang thế hệ kia là những cái nhỏ như thế đấy, ông bà có thế bao giờ đâu? Thế nhé, phải dứt khoát là bỏ những thứ đấy đi nhé.. anh C cũng giám sát việc này cho em luôn nhé… (tôi ngừng một lát, rồi lại liếc xuống tờ giấy) - Việc của chúng nó sau này chúng em nhờ anh đấy (T ngồi cạnh nói với tôi) - Việc tiếp theo đó là đối xử với bà. Cũng như anh nói chuyện với chị C (vợ của T) hôm rồi, bà đáng ra là ở ngoài quê với ông, chăm ông, sống ở quê, không khí thì trong lành, nhà cao cửa rộng, ra ao vào bếp, đồng ruộng với bà con lối xóm, thích làm thì làm, thích chơi thì chơi, bà vào đây là vì con vì cháu, là giúp hai vợ chồng trông cháu, đó là tình thương, nhưng cũng là sự hy sinh của bà đúng không? - Dạ.. (cô em dâu gật đầu) - Em thì bà ngoại không còn anh nghĩ đấy là cái thiệt thòi của em, trong lúc sinh đẻ nuôi con như thế này, mẹ với con gái thì dễ hiểu nhau, chắc là sẽ chẳng phát sinh ra chuyện gì đâu, nhưng đây là bà nội nên mới có chuyện, nhưng nói đi cũng phải nói lại là có bà nội cũng là may mắn lắm đấy, chứ nếu không còn cả bà nội và bà ngoại thì hai đứa đúng là quá bất hạnh, quá thiệt thòi đúng không? (nói đến đây, tôi cũng không kiềm được cảm xúc mà nghẹn cả dọng – mọi người thì tập trung, không gian như lắng xuống) - Vậy cho nên bà vào đây, cái phòng trọ thì chật hẹp, nóng bức như vậy, bọn em có thể đi làm và ra ngoài, chứ bà cứ cả ngày quanh quẩn ở nhà trọ, đánh vật với cháu, thằng bé nó cũng khôn đấy, nghe bà nói là nó ngày nào cũng bắt bà bế ra ngoài sáng 2h, chiều 2h nó mới chịu, thế mà bọn em đi làm về đối xử với bà như thế nào?.... Trước mặt bà mà hai đứa cãi nhau thì khác gì là chửi bà đâu?... Tôi lại ngừng lại vì nếu nói tiếp sợ là thành mắng chúng nó mất, mà thực ra chúng nó cũng đáng mắng lắm, nhưng hiện tại mà mất kiểm soát thì không hay.. - Đấy, nay mai bà về rồi, bọn em sẽ phải cho cháu đi gửi trẻ, một tháng ít cũng phải hai triệu, đấy là hàng tháng còn phải tiền thêm cho cô giáo, rồi ngày lễ, ngày tết, 20/10 đến nơi rồi đây này, mà gửi được chỗ tốt thì không sao, chỗ mà nó không đảm bảo, bị bạo hành thì có phải là làm khổ con không? Làm sao trách nhiệm bằng bà trông cháu được? Thế nên các cụ có câu rồi: “Một mẹ già bằng ba phên dậu” là vậy đấy, bọn em không biết tôn trọng bà, không chiều bà thì bọn em thiệt thôi, con bọn em thiệt thôi, mà bà cũng khổ tâm nữa… (tôi lại ngừng lại) - Ở đây thì nhiều người gặp bà rồi, bà hiền lắm, chứ bà không như người ta, nên H ạ trong vấn đề này em cần phải xem xét lại mình. Anh thì cũng chỉ là con rể thôi, nhưng trong sự việc giữa bà, em và cháu, em cần phải đứng về phía bà mà soi xét, là bà làm như vậy là bà muốn hại cháu, hay đó chỉ là thói quen của bà thôi… nếu là mẹ với con gái, thì mọi thứ giống nhau rồi nó dễ, đằng này là mẹ chồng và con dâu, nên đương nhiên từ hai nhà ráp lại thì nó sẽ có sự khác biệt, em có giám chắc là em nuôi con vậy đã là đúng, đã là khoa học không? Trong khi bà, bà còn đẻ ra cả bố nó, bà nuôi cả 4 người rồi cơ mà, ví dụ như trong trường hợp bà cho cháu ăn bún rồi cháu ói.. nhưng bà ngày xưa nuôi chồng em, anh nói thật làm gì có bún mà ăn… Vì vậy không thể lấy kinh nghiệm và suy nghĩ của mình mà bảo bà sai đâu? Mà thực sự bà có sai thì em cũng phải nói với bà như thế nào chứ, cũng phải lựa lúc khác để bà không tự ái, không giận, không làm mất lòng bà chứ…. Bà là mẹ chồng cơ mà? Đúng không em? - Dạ.. (cô em dâu dường như cũng nhận ra cái sai của mình nên mắt đã hết đỏ và không con ngân ngấn nước mắt nữa) (Còn tiếp)