• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

aygia

Quản Trị Viên
 • Số nội dung

  349
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  33

Everything posted by aygia

 1. Kính gửi tất cả các ACE đã và đang tham gia hai lớp học: ĐỊA LÝ LẠC VIỆT ỨNG DỤNG 1 & 2! Hiện nay aygia đang giúp Sư Phụ THIÊN SỨ và adm Bảo Ngọc quản lý hai lớp học. Vì thời gian qua Adm Bảo Ngọc có nhiều việc riêng bận rộn trong công việc cũng như gia đình (nuôi con nhỏ) nên rất mong nhận được sự thông cảm từ phía ACE. Vì tổ chức lớp học gồm 2 phần song song nhau đó là: 1/ Học các bài học hàng tuần ở trong Giàng đường của website. Do Sư Phụ THIÊN SỨ trực tiếp giảng dạy. 2/ ACE giao lưu, sinh hoạt, làm bài tập ví dụ trong nhóm FaceBook kín của lớp học. Ở đây cũng là nơi thường được Livestreams các bài giảng chuyên đề, các buổi offline hoặc là các hoạt động liên quan đến lớp học khác. Đây cũng là nơi gắn kết ACE, là nơi thông báo các hoạt động liên quan đến Trung tâm Nghiên cứu Lý Học Đông Phương mà Sư Phụ THIÊN SỨ là người sáng lập và là Nguyên Giám Đốc Trung tâm. Hiện nay được chuyển giao điều hành bời anh Hoàng Triều Hải (nick diễn đàn là Mạnh Đại Quân). Aygia xin thông báo một số vấn đề liên quan đến lớp học như sau: (Vấn đề này đã thông báo trong nhóm FB của lớp học, nhưng vì nhiều ACE chưa từng vào lớp học nên thông báo lại ở đây) 01 - Những ACE đã từng là học viên của lớp học thì nick FB của ACE sẽ vẫn có thể để ở trong nhóm của lớp học, dù ACE không tiếp tục học nữa (còn việc ACE xin ra là quyền của ACE - cái này là nhắc lại) Vậy nên nếu ACE ai biết bạn nào là học viên cũ của lớp thì có thể add vào lớp và Loc Thien sẽ chịu trách nhiệm phê duyệt (Hiện trong nhóm có 6 quản lý là: Anh Hoàng Triệu Hải, Lien Thuy Nguyen, Thiên Luân, Hùng Nguyễn và SP. Vậy nếu ai rành và biết về người nào thì hãy duyệt và không duyệt nhé) 02 - Những nhóm cũ mà một số ACE nghỉ học thì những ACE còn lại tiếp tục tổ chức lại và tiếp tục học, chứ không tự ý đưa người ở nhóm khác sang, hoặc người bên ngoài vào. 03 - Những ACE ở nhóm cũ mà trưởng nhóm đã nghỉ, hoặc nhóm còn lại quá ít thì các bạn có thể báo lên, aygia (Loc Thien) sẽ xin với SP để tổ chức một hoặc nhiều nhóm mới cho các thành viên này, tuỳ vào số lượng ACE rơi vào trường hợp này. 04 - Những ACE của lớp 1 đã nghỉ lâu rồi (trước tháng 7 - 2017) nếu muốn học lại thì có thể vào học cùng lớp 2, vì nếu theo vào lớp 1 thì quá xa, và phải nộp bù học phí cũng nhiều. Lớp 2 hiện tại mới sang tháng thứ 5, và phần Bát trạch mới đi được 2/3. 05 - Những ACE nào mà đang theo học trong hai lớp học trên, vẫn học tập trong lớp mà chưa từng vào nhóm FB thì có thể kết bạn FB với Aygia qua địa chỉ sau: https://www.facebook.com/loc.thien.92, sau đó nhắn tin cho mình, mình sẽ xác minh và add bạn vào nhóm FB. Còn nếu có vấn đề gì gấp thì có thể gọi cho mình qua số 0964.717.868 06 - Vấn đề nộp học phí ACE sau khi nộp thì liên lạc với mình bằng hình thức tin nhắn qua FB hoặc điện thoại tuỳ ý, mình sẽ chờ tin nhắn xác thực từ chủ tài khoản để theo dõi việc nộp học phí của các bạn. Trân trọng/ Aygia. (FB: Loc Thien)
 2. Bài viết sẽ gồm 3 phần: 1/ Thực trạng Ngày nay có quá nhiều người chết vì UNG THƯ, nó trở thành quốc nạn, làm tổn hại đến nguyên khí quốc gia.2/ Nguyên nhân: Có 3 nguyên nhân chính: - Môi trường tự nhiên bị tàn phá, làm mất cân bằng trong giới tự nhiên. Xây dựng và kiến trúc không hợp lý - Ăn uống không khoa học (dưới tiêu chí của Lý học) - Không vận động, tập thể dục để đào thải chất độc và để có cơ thể khỏe mạnh3/ Giải pháp 1/ Với cá nhân thì nên hàng ngày dành thời gian vận động, tập thể dục phù hợp, tập khí công, ăn uống, ngủ nghỉ hợp lý theo giờ giấc sinh học để giúp cơ thể khỏe mạnh và thải độc thường xuyên. 2/ Với gia đình thì cần người nội trợ hiểu biết về ẩm thực và dinh dưỡng, hòng có các bữa ăn sạch, lành, bổ, vừa đủ không độc hại. Biết lựa chọn thực phẩm tươi sống, sạch, và hợp lý... 3/ Với Quốc gia thì nên có chủ trương để ngăn cản các hành vi tàn phá môi trường, quản lý chặt chẽ vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý vấn đề nhập khẩu, sản xuất, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, vận dụng các phương pháp sinh học trong nông nghiệp để phòng chống bệnh dịch... Nếu các bạn chỉ cần ứng dụng thì đọc đến đây là đủ, không cần đọc các kiến giải bên dưới. Còn nếu các bạn muốn tìm hiểu rõ hơn thì tôi sẽ nêu cụ thể rõ ràng ở bên dưới đây. Trân trọng/ Aygia! Phần 1: THỰC TRẠNG. Trong những ngày tết về quê thăm gia đình và đón tết Nguyên Đán 2018, tôi phải tham dự vào 2 đám tang. Một là Bố đẻ của anh bạn học từ vỡ lòng từ lớp 1 cho đến lớp 12. Và đám còn lại là ông chú lấy bà Dì ruột. Cả hai ông ra đi khi mà tuổi còn chưa quá thọ, hơn nữa lúc này con cháu lại đang thành đạt. Ngày xưa cực khổ trăm bề. Đến ngày hưởng phúc cụ thời ra đi. Trong khoé mắt con cháu, anh em, bè bạn họ hàng thật là có nhiều điều tiếc nuối. Giá mà.... vâng... giá mà các cụ tuổi trời hưởng phúc dăm mười năm nữa thì tốt biết mấy, sự chia ly sẽ bớt buồn đi biết mấy. Hai cụ đều bị bệnh UNG THƯ phổi, căn bệnh quái ác mà dân ta lâu nay cứ nghe thấy là coi như thần chết gõ cửa. Thật là đau xót biết nhường nào... và còn đau xót hơn khi theo thống kê không chính thức từ Bộ Y tế thì mỗi ngày trên đất nước hình chữ S này có khoảng trung bình là 80 người ra đi về với tiên tổ bởi chính căn bệnh quái ác này: UNG THƯ. Mà trong số đó rất nhiều người ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại sau lưng là vợ trẻ, con dại, hay là cảnh chồng, con vắng bóng vợ hiền. Chúng tôi thành viên của Trung tâm Nghiên cứu Lý Học Đông Phương: http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/ Bấy lâu nay vẫn tâm tư, đau đáu một điều rằng làm sao có thể ứng dụng kiến thức LÝ HỌC - Học thuyết Âm - Dương Ngũ hành để giúp cho người dân trên đất nước này bớt khổ, làm sao ứng dụng Di sản của tổ tông của chính người LẠC VIỆT với lịch sử gần 5000 năm Văn Hiến, Một thời Huy Hoàng bên bờ Nam sông Dương Tử. Để có thể lý giải vấn đề này, Ngõ hầu giúp cho trăm họ có cái nhìn chính xác về vấn đề này, từ đó đưa ra giải pháp để chúng ta có thể Phòng, Chữa Trị và thoát khỏi căn bệnh mà Tây y cho là quái ác này. ĐÔNG Y - một chuyên ngành ứng dụng của Học thuyết Âm - Dương Ngũ Hành vào việc chữa bệnh từ lâu trong lý luận của mình đã có đề cập, lý giải, đưa ra nguyên nhân và phương pháp phòng, cũng như chữa căn bệnh UNG THƯ này cũng như nhiều căn bệnh khác. Càng đi sâu tìm hiểu chúng tôi càng thấy rằng Tổ tiên người LẠC VIỆT chúng ta, mà lập quốc trị dân chính là 18 Thời Vua Hùng, là chính thể duy nhất trên Thế giới công nhận Học thuyết Âm Dương - Ngũ Hành, thông qua Truyền thuyết về Bánh Chưng - Bánh Dầy. Đã xây dựng nên nền lý luận Y Thuật sâu sắc mà cho đến ngày nay có thể nói rằng, nó vượt trội hơn Tây Y hiện đại rất nhiều. ĐÔNG Y - Chỉ coi căn bệnh UNG THƯ theo Tây Y hiện nay trong cơ thể là các ĐIỂM BẾ KHÍ và là nơi TÍCH TỤ CHẤT ĐỘC trong cơ thể bệnh nhân. Và vì vậy Đông Y đã đề ra giải pháp để nhằm phòng và chữa bệnh hoàn toàn đơn giản, dễ hiểu. Và Đông Y coi rằng nó chỉ là một căn bệnh thông thường như bao căn bệnh khác, thậm chí là không trầm trọng như nhiều căn bệnh khác. (Tiếp theo Phần 2: Nguyên nhân)
 3. Kính chào ACE! Mình vốn là người mới học, nên sở học còn nhiều điều thiếu sót, nhưng xin mở topic này để giao lưu cùng ACE. Bác Thiên Luân đã có topic riêng và duy trì lâu năm, rất tốt. Mình chỉ là giải đáp những gì ACE có thể thấy còn thắc mắc thôi.. trong giới hạn có thời gian thì cố gắng ở mức trao đổi học thuật và thực chứng. Vì cung là LUẬN TUỔI LẠC VIỆC. Nên các bạn vui lòng: Chú ý khi tư vấn: Không gửi bài viết nhiều lần Tuân thủ nội quy diễn đàn Không trao đổi thảo luận các nội dung khác ngoài lề Không hỏi giúp người khác vì trong Lý Học có nhiều lí do tế nhị. Tư vấn và được tư vấn là do DUYÊN và TÙY DUYÊN và trên tình thần tự nguyện của các nhà nghiên cứu. Ưu tiên tư vấn cho các trường hợp mong muốn sinh con năm 2018 Trước khi tư vấn xem trước: Bảng tra mạng theo Lạc Thư Hoa Giáp Tuổi hợp - xung trong tình yêu Luận tuổi Lạc Việt Tham khảo các bài tư vấn cũ của 2013-2014-2015-2016-2017 trong box Luận Tuổi Chú ý: TUYỆT ĐỐI KHÔNG XEM VÀ TƯ VẤN CHO CÁC TRƯỜNG HỢP ĐANG CÓ THAI VÀ TRƯỜNG HỢP HỎI GIÚP CHO NGƯỜI KHÁC Trân trọng!
 4. Nếu bạn mong muốn có em bé thì trước hết đi khám xem hai vợ chồng có vấn đề gì về sức khỏe sinh sản không. Còn việc khó sinh con thì phải xem lá số tử vi của cả 2 bạn mới biết được. Rất tiếc hiện tại các cao thủ tử vi lại gần như không sinh hoạt trên diễn đàn.
 5. Vợ chồng bạn nếu sang năm sinh bé thì nếu làm con út thì không đủ tiêu chuẩn bởi con tuổi Hợi xung địa chi với mẹ là Tỵ. Điều này sẽ dễ gây cự cãi xung đột mang tính chất khắc khẩu trong gia đình. Nhưng so với tình trạng hiện tại của gia đình bạn thì nếu sinh bé 2019 sẽ làm tương quan tuổi trong nhà có chiều hướng tốt lên. Công việc cũng như tiền tài sẽ khá lên tương đối. Có một điều là các năm 2020, 2021, 2022, 2023 đều là những năm không phải là tốt để chọn làm năm sinh con út, vậy nên vợ chồng bạn cân nhắc nhé. Thân ái!
 6. Hai vợ chồng bạn về tuổi mà nói là tương đối hợp nhau, gia đình nề nếp, sau khi cưới nhau mọi việc đều tương đối thuận. Mua nhà là một lĩnh vực khác ít liên quan đến luận tuổi. Tính tốt xấu là ở căn nhà đó có được kết cấu Địa Lý phong thủy tốt không mới là điều quan trọng. Còn việc cúng nhập trạch, thì chồng bạn đứng chủ là hợp lý rồi. Chúc bạn và gia đình vạn sự như ý!
 7. Vợ chồng bạn cùng tuổi, sang năm là năm xung nên có thể sẽ không thuận lợi lắm, nhưng cố gắng thì vẫn có thể đạt mục đích, nói chung là cần nhiều nỗ lực. Nếu có thể kế hoạch được thì chờ tới 2024 hãy sinh bé, còn nếu hai bạn mà nóng lòng sinh bé thì năm sau vì là năm xung với 2 vợ chồng cũng không được tốt lắm, nhưng cũng không xấu lắm. Các năm 2020, 2021, 2022, 2023 không nên sinh. Cố gắng hoàn thành mục tiêu của hai bạn đề ra trong năm tới, vì vào 3 năm 2020, 2021, 2022 là 3 năm tam tai của hai bạn, mưu sự sẽ không được thuận. Chúc các bạn được nhiều may mắn và hạnh phúc!
 8. Bạn tham khảo tư vấn của anh Thiên Luân ở trên nhé, rất xin lỗi bạn về việc tư vấn không đúng vì nhầm lần về mặt lý thuyết đối với 2 năm 2020 và 2021. Với chồng bạn tuổi 83 / Quý Hợi thì Phi cung Cấn - Đông Bắc nên thuộc Tây tứ trạch. Các hướng hợp là Tây Bắc, Đông Nam là tốt nhất, hai hướng Đông Bắc và Tây cũng tốt. Tuy nhiên hướng tốt là một vấn đề, cần có bố trí các bộ phận chức năng phải hợp lý nữa mới được hoàn chỉnh bạn ạ. Chúc bạn vạn sự như ý!
 9. 2 bạn cùng tuổi thì khá dễ chọn năm sinh. Năm 2019 không nên sinh vì Bố mẹ mạng Thổ bị con Mộc khắc. Các năm 2020, 2021 nếu dùng để sinh bé đầu thì cũng được, 2020 thì con xung địa chi cha mẹ, năm 2021 thì con và cha mẹ hại nhau đó là khuyết. 2022, 2023 đều sinh bé rất tốt, trong đó 2022 là đặc biệt tốt. Bạn sinh bé đầu đi rồi tính tiếp nhé. Chúc các bạn được như ý!
 10. Trong tất cả các cái xấu thì sẽ phải chọn cái ít xấu nhất. Đó là nguyên lý. Trong tất cả các hình thức khắc thì Xung địa chi là nhẹ nhất. Khắc khẩu chỉ là cự cãi thôi, trong khi được Thiên Can trùng là Quí hỗ trợ nên sẽ không bị xung về tầm nhìn và tư tưởng.... Do đó vấn đề xung này không ảnh hưởng lớn! Nếu bạn có thể đưa ra được một tư vấn tốt hơn thì vui lòng giúp cho cặp này nhé. Thân! Về mặt lý thuyết thì Mạng mẹ khắc mạng con là xếp hàng tốt thứ 2 sau Mạng mẹ sinh mạng con. Sức khỏe của bé chỉ là hơi kém chứ không vấn đề gì lớn. Trong trường hợp này vì bé được mạng bố sinh nên không phải là vấn đề lớn. Trong tất cả các thứ xấu thì nguyên tắc vẫn là chọn cái ít xấu nhất thôi. Nếu anh có thể đưa ra tư vấn tốt hơn cho cặp này thì hoan hỉ! Thân!
 11. Hai vợ chồng này Thiên can vợ Kỷ khắc chồng Quí nên thường xuyên bất đồng quan điểm. Nhưng đó không phải là điều xấu, mà phản ảnh cô vợ rất độc lập với chồng trong suy nghĩ cũng như công việc. Nhưng thân mạng thì vợ Mộc dưỡng chồng Hỏa, thêm địa chi Tị - Hợi xung nhau nên nhà này cô vợ hơi bị ghê gớm, át cả anh chồng. Khi sinh bé 2015 thì đúng là không được thuận. Anh chồng công việc rất nhiều làm không xuể, tiền kiếm được lại rất khó khăn, cần nhiều nỗ lực. Còn cô vợ thì công việc trước khó mà sau mới thuận lợi, còn tiền bạc thì còn hao hụt. Cháu bé mạng Kim khắc mẹ, bị cha khắc nên sức khỏe cũng yếu, may mà bé là Dương Nam nên cũng đỡ, nhưng nội bộ gia đình rất lục đục. Bạn có thể chọn sinh bé tiếp theo năm 2024 (2025 cũng được, nhưng không bằng năm 2024) Chúc các bạn nhiều điều tốt đẹp!
 12. 1/ Hai vợ chồng bạn hoàn toàn có thể cùng làm và hỗ trợ nhau được. 2/ Phụ nữ thì thích quản lý tiền, tuy nhiên theo tôi thì ai quản lý cũng được, miễn là quản lý cho hiệu quả. Tôi thấy rằng quản lý tiền chẳng sung sướng gì. Đằng này anh ấy lo hết rồi, thế thì càng tốt, bạn hãy dành thời gian cho con cái và việc nội trợ. 3/ Cái này bạn cần cân nhắc, tôi thì thích ở cùng bố mẹ, vì ông bà chăm cháu và giúp đỡ việc nội trợ rất tốt... nhưng nếu ở cùng mà có những phức tạp thì ra ở riêng là một giải pháp. Hơn nữa ra ở riêng thì sẽ tích lũy được tài sản, đó là động lực... 4/ Xét về tương quan thì Mùi - Sửu tuy xung thì chỉ xung ở mức là bất đồng quan điểm và khắc khẩu thôi. Do đó tư vấn cho bạn một lựa chọn tốt nhất trong những năm gần thôi.
 13. Vâng, khi tình yêu đủ lớn thì chúng ta có thể chấp nhận cả cái xấu của đối phương để đi đến hôn nhân. Nhưng rất nhiều người sau kết hôn thì lại không chấp nhận điều đó, hay là mong đối phương sửa đổi vv.. điều đó rất khó. Vậy nên theo mình thì đã chấp nhận thì chấp nhận suốt đời, đó là cam kết. Đúng tuổi Dậu là tháng 1 & 7, tôi xin lỗi vì ở trên nhầm là tháng 4&10 là của tuổi Thìn của chồng. Chúc bạn được vạn sự như ý!
 14. Quan điểm của chúng tôi là yêu nhau thật lòng thì cứ lấy. Và năm tốt thì không bằng tháng tốt, tháng tốt không bằng ngày tốt, ngày tốt không bằng giờ tốt, và giờ tốt không bằng người tốt. Các bạn trẻ đến với nhau và yêu nhau thường bị yếu tố tình cảm chi phối mà không chịu suy xét đến các vấn đề cơ bản nhất đó chính là con người đối phương. Điều quan trọng đầu tiên đó chính là con người anh ấy có phải là người tốt không? Và gia đình anh ấy rất quan trọng, anh ấy sẽ có tới 70% giống bố anh ấy và phúc anh ấy được hưởng chủ yếu là của người mẹ anh ấy "Phúc đức tại mẫu". Ngoài ra là ý chí, học thức, đạo đức của con người anh ấy. Những thứ đó quyết định đến 70% cuộc hôn nhân. Về tuổi hai bạn nhìn chung tương quan ở mức 50/50, tức là Thiên Can: Chồng Mậu (Thổ) khắc Quý (Thủy) nhưng Mậu lại hợp Quý trong hành Kim. Do đó các yếu tố bên ngoài, công việc thì trước khó khăn mà sau thuận lợi. Lại được Thìn - Dậu nhị hợp trong hành Kim. Cô vợ cũng mạng Kim nữa nên nhà này Kim vượng, sau này các công việc liên quan đến hành Kim sẽ thuận lợi cho các bạn. Cái xấu của cặp này thì đúng là như bạn nói chỉ là ở Mạng vợ Kim khắc chồng Mộc. Để hóa giải tốt nhất cho cặp này thì phải có 2 điều kiện: 1/ Thiên can của con hợp cha & mẹ 2/ Thân mạng của con dung hòa xung khắc của cha và mẹ (tốt nhất là hành Thủy, sau đến là Mộc và Kim) Do đó có thể chọn sinh bé đầu các năm 2019, 2020 Tháng đại lợi cho bạn là các tháng 4 & 10 âm lịch.
 15. Cũng có vài cao nhân, tuy nhiên giờ ít sinh hoạt bạn. Bạn có nick FB thì vào group: https://www.facebook.com/groups/TTNC.LHDP/ có thể có người sẽ giúp bạn. Bên đó hoạt động sôi nỏi hơn trên diễn đàn. Thân ái!
 16. Đôi này cô 94 này tính tính tình độc lập và giỏi giang. Nên sau này lấy nhau thì sẽ khắc khẩu. Chỉ xấu vậy thôi chứ nếu cặp này lấy nhau thì tiền tài, công việc đều tốt. Hai người nên làm hai việc khác nhau, độc lập. Nếu tính ra thì cũng được đến 7/10~ Thế là đẹp rồi. Nếu bạn là người Nam thì chơ bỏ qua cơ hội này, nếu đã cưa được cô ấy. Nếu cuối năm nay cưới, sang năm sinh luôn một bé thì sẽ rất hợp. Chúc bạn vạn sự như ý!
 17. Nếu bé bị sảy thì không còn tương tác nữa bạn nhé! Thân ái!
 18. Vợ chồng này lấy nhau chắc anh chồng hay phải đi làm xa. Cô vợ thẳng tính, giỏi giang hay phản đối chồng, nhưng sau lại nghĩ lại. Sinh bé 2015 hợp cả bố lẫn mẹ trong đó hợp mẹ hơn bố nên vợ thành trụ cột trong gia đình, kinh tế phát triển khá tốt, mọi việc đều thuận lợi, nhất là công việc và nhận được sự giúp đỡ của nhiều người ngoài. Bé 2018 thì hợp bố hơn là mẹ nên ông bố sẽ trở thành trụ cột trong gia đình, tuy nhiên công việc nhiều khi trở nên quá tải vì áp lực. Tương quan tuổi 2 bé không có vấn đề gì, ông anh này sau này kèm cặp và dạy dỗ cô em ghê lắm. Các cháu đều khá là thông minh và giỏi giang. Nếu bạn muốn sinh thêm con út thì có thể chọn năm 2024. Chúc gia đình bàn được vạn sự như ý!
 19. Vợ chồng này tuổi thế đẹp quá còn gì, Anh chồng này yêu chiều vợ, cô vợ muốn gì được nấy, thế là quá tốt rồi. Bé sinh 2018 cũng hợp tuổi, cháu khỏe mạnh, sẽ nhóng nhẽo quấn bố, quấn mẹ đấy. Thời gian tới kinh tế sẽ từ từ tốt lên. Vợ chồng bạ có thể chọn các năm 2024, 2026 và 2027 làm con út. Chúc vợ chồng bạn được vạn sự như ý!
 20. Ở đây mình chỉ tư vấn về luận tuổi thôi, vậy nên chỉ có thể luận tuổi về tương quan trong gia đình bạn chứ không xem Tử Vi cho bạn được. Nếu xét về tương quan tuổi thì gia đình bạn không phải là xấu. Về hai vợ chồng thì Bính Hỏa khắc Tân Kim nhưng Bính & Tân lại hợp nhau trong hành Thủy. Do đó bạn có thể hợp với những công việc có tính chất đầu tư mạo hiểm, làm một cái gì đó mới mang tính chất khai phá, thành lập mới... Và tính chất tương quan này cũng thể hiện là việc của bạn trước khó khăn mà sau sẽ thuận lợi. Cái xấu trong tương quan tuổi là ở chỗ bạn khắc mạng với chồng bạn, mà khắc cũng không trọn, cho nên khi nào bạn ít muốn quản lý anh ấy, bạn muốn buông bỏ, giải thoát cho bạn, thông cảm và yêu thương anh ấy chứ không phải là cố gắng quản lý anh ấy thì bạn sẽ có sự thoải mái trong tâm hồn và tư tưởng. Lúc đó mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Bé 2016 Tuy là Dần - Thân xung nhau nhưng điều đó không phải là xấu nó chỉ thể hiện là hai bố con hay có những xung đột mà không chơi với nhau lâu được thôi, chứ Bé cùng thiên can với bố nên đó cũng là điều thuận lợi, và từ khi có bê thì công việc của bố thuận lợi hơn, còn của mẹ thì vẫn thế, trước khó mà sau dễ. Về mặt nội bộ và tiền bạc thì cũng có tốt hơn từ khi có bé, anh chồng có thu nhập ổn định hơn, còn bản thân em thì vẫn cảm thấy là khó khăn và chật vật, tuy nhiên vẫn có tích lũy, bé còn nhỏ, trong khi Đang là tam tai của bố (3 năm Thân - Dậu - Tuất) nên phải sang năm thì tình hình gia đình bạn mới thấy sự thay đổi thuận lợi rõ rệt. Năm đẹp tiếp theo của vợ chồng bạn thì không có năm nào thật ưng ý. 2021 có thể sinh thêm một bé rồi sau tính tiếp bạn nhé. Chúc gia đình bạn được vạn sự như ý!
 21. Vợ chồng nhà này Anh chồng chăm chỉ chịu khó chiều vợ hết xẩy mà cô vợ có vẻ vẫn chưa hài lòng. Nên dành thời gian chăm sóc cho anh ấy nhé! Nhà này tương quan tuổi như vậy là tương đối đẹp rồi, Được cách song nguyên, nên đang phát, do đó theo tôi thì không nên sinh thêm nữa. (ý sinh thêm có chắc cũng xuất phát từ ý thích của cô vợ). Năm 2019 nếu sinh thì tương quan tuổi không được đẹp như để bé 2013 làm út đâu. Bạn cân nhắc nhé. Chúc gia đình bạn được mọi sự tốt lành!
 22. Vợ chồng này đên với nhau mà sinh con ngay thì hợp cách, nếu cưới nhau một thời gian mới sinh bé 2015 thì cuộc sống khó khăn lắm. Quan điểm của chúng tôi là so sánh tuổi vợ chồng trên tương quan thiên can với thiên can, thân mạng và thân mang, đia chi với địa chi, cho nên không có khái niệm tuyệt mạng ở đây. Nói vợ chồng bạn tuyệt mạng đó là sai lầm vớ vẩn của những thầy bà trình độ non kém và không hiểu gì về lý học. Vợ chồng bạn từ khi sinh bé 2015 đã hóa giải hầu hết những cái xấu về tương quan tuổi của vợ chồng bạn, do đó Anh chồng thì công việc thuận lợi, tiền kiếm đều đều, cô vợ thì công việc cũng nhàn, tuy kiếm tiền không được dễ dàng nhưng nếu cố gắng thì tích lũy vẫn tốt. Cháu bé như vậy là hợp tuổi với cả vợ chồng bạn đấy, cháu rất quý bố. Chúc gia đình bạn được vạn sư như ý!
 23. Anh chồng 84 này tính tình thì khó khăn và gia trưởng, kìm kẹp cô vợ 88 ghê lắm, nhưng cô 88 này cũng không dễ mà bắt nạt nhưng rốt cục thì vợ Âm mà thuận tùng Dương (chồng) thì vẫn là điều tốt cho gia đình của bạn. Khi sinh bé 2015 hai vợ chồng bạn cũng sóng gió ghê gớm lắm chứ không phải chuyện đùa. Cả về tình cảm, công việc nhất là đối với người vợ. Sinh bé 2017 rất chi là hợp với nhà này cho nên đến nay mọi việc đã trở nên thuận lợi, và an ổn, hạnh phúc và tiền bạc cũng bắt đầu tích lũy được. Tương quan tuổi như vậy là rất đẹp rồi, chúc mừng gia đình bạn. Cứ yên tâm phân đấu nhé
 24. Chồng mà sinh năm 1897 cùng kháng chiến chống Pháp với cụ Hoàng Hoa Thám thì không xem dc rồi bạn! ka..ka...
 25. Thiên can của con là Bính khắc Tân cha, nhưng sau Bính hợp Tân nên công việc của bố trước khó khăn mà sau thuận lợi do đó cần nhẫn nại và cố gắng. Còn mẹ thì là Quý khắc con Bính, nhưng Quý là Âm Thủy không khắc nổi Bính Dương Hỏa nên công việc cứ tưởng là làm được mà mãi cũng chửa xong... Nói chung là cứ khó khăn và vướng.. Mọi việc liên quan đến công việc và đối ngoại đều như vậy cả. Còn về Thân Mạng bé là Dương Thủy bị bố Âm Thổ khắc và được mẹ sinh Âm Kim sinh, nói chung là bố khắc cũng không nổi và mẹ sinh cũng không trọn vì cả bố mẹ đều tuổi Âm mà con tuổi Dương. Sức khỏe của bé chỉ là lằng nhằng vậy thôi chứ rồi cũng ổn, và tiền bạc cũng tích lũy được, nhưng cũng cứ bị những trục trặc không đáng có. Từ nay đến 2023 cũng còn xa mà bạn, có gì tới đó bạn có nhu cầu thì hỏi lại chứ 5 năm là xa lắm đó! Hy vọng là bạn được giải đáp!