• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

aygia

Quản Trị Viên
 • Số nội dung

  349
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  33

Everything posted by aygia

 1. Xe đến đoạn rẽ xuống khỏi đường cao tốc. Trời cũng tối hẳn, tôi hỏi: - Có chỗ nào ăn tối không? Cứ quán nào đông xe du lich hoặc xe tải thì vào ông ạ, kinh nghiệm đi đường xa tôi có nhiều rồi, bọn xe tải mà nó chọn quán ăn là kiểu gì cũng phải có cái đặc sắc thì nó mới vào. - Ông cứ yên tâm, tôi chuyên đi đường này mà, tí nữa có quán ăn dc lắm… Vào quán, đúng là dân dã, 2 thằng làm đĩa thịt rang cháy cạnh đúng 3 chỉ nách, cà pháo mắm tôm, canh cua, với đĩa trứng tráng (vì cũng hơi muộn, quán còn ít món), tôi gọi 2 chai bia lạnh nhưng ông bạn nói: - Tôi lái xe không uống được đâu ông ạ! - Vậy thôi, tôi cũng thôi. - Ông cứ uống đi, tôi uống vào nhỡ tý công an nó bắt thổi kèn thì rách việc lắm.. - Nhưng uống một mình thì chán bỏ mịa… - Thôi để tôi gọi lon Bò húc vậy.. - OK…uh, nhìn cũng giống nhau phết…hic.. Có lẽ là tôi nói hơi nhiều chuyện, bạn tôi cũng góp chuyện cho vui, nhưng có thể chuyện tôi nói bạn tôi làm nghề lái xe thì cũng nghe suốt rồi… Xen vào giữa câu chuyện của 2 thằng chúng tôi là cuộc gọi của ông anh rể, hỏi tình hình đã xuống sân bay chưa?, ông ý bảo thôi cứ yên tâm lo việ của bố, trong Nam có gì ông hỗ trợ…, tôi cũng gọi về nhà cho Cậu tôi báo là tôi đã xuống Hải Phòng, nhưng không thấy nhấc máy, về gần đến TB thì Cậu tôi gọi lại… Về đến TB cũng phải 8h30 tối, tôi bảo bạn lái thẳng vào bệnh viện Đa khoa, rồi tôi móc điện thoại ra gọi cho bố. - Alo! Bố à, con L đây! - Sao giờ này con gọi, có chuyện gì? - Bố nằm ở Bênh Viện nào, con vào con thăm bố. - Tao nằm bên Lâm Hoa, nhưng mày về TB rồi à? - Vâng, con vừa về đến đây xong, bố nằm ở khoa nào để con vào thăm. - Tao không cho mày gặp đâu, về nhà đi. (bố tôi cúp máy) Tôi bảo với bạn tôi: - Hic… cụ không cho gặp. - Thế ông nằm ở đâu.. - Ông bảo ông nằm bên Lâm Hoa, nhưng lại không cho gặp, hôm qua thì thấy bảo nằm ở Đa khoa. - Vậy thì lên xe tôi chở sang Lâm Hoa. - Không ông ạ, chắc là cụ nằm ở đây đấy. Thôi ông cứ chờ ở đây để tôi lên. - Thôi cứ để xe đây cũng được, tôi lên với ông. - OK, Bố đẻ ra con thông minh như này sao bố lừa con được, bố không cho gặp bố còn bảo ở Lâm Hoa thì chắc là bố nằm ở đây rồi. - Thế ông nằm khoa nào? - Hôm qua cụ nói cụ nằm ở khoa Nội, vì đang điều trị dạ dầy, đại tràng mà.. không nữa thì khoa thần kinh. Hai thằng lọ mọ xem sơ đồ bệnh viện rồi hỏi y tá, phi thẳng lên khoa Nội. Bệnh viện Đa khoa của tỉnh TB, mới đi lên cầu thang đã khai nồng nặc, mình lại dở chiêu Quy tức Thần công ra nín thở leo từ tầng 1 lên tầng 3, qua dãy hành lang bệnh nhân và người nhà ngồi la liệt, trong phòng thì mỗi giường thấy hai ba người, kẻ nằm người ngồi… không khí bệnh viện và bệnh nhân sực vào mũi. Tôi bảo bạn tôi: - Đấy ông xem, ở nhà rộng rãi thoáng mát thì không chịu ở, lên đây tuổi như bố tôi, có khi không ốm cũng thành ốm. Bạn tôi không nói gì, chỉ khạc một cái rồi nhổ qua lan can xuống gốc cây tầng dưới (chắc tay này không biết Quy tức Thần công rồi..hic) (còn tiếp)
 2. Phần 2: Tìm Bố. Thằng Vietjetair công nhận rẻ, đặt đi gấp mà vé có 1.250.000đ. Ra sân bay chậm một chút, đã có điểm check in cho mọi chuyến, phi thẳng vào đó, một em nhân viên hãng đến hỏi, mình báo chuyến, thế là chỉ mất 15 phút là xong. Qua cổng an ninh nhanh gọn vì mình chả có đồ đạc gì, chỉ cầm tay một bịch nilon đựng toàn cây nhãn lồng (tiếng bắc mình gọi là lạc tiên) phơi khô mang về cho mẹ tôi làm trà uống vì mẹ tôi bị bệnh khó ngủ, vai một cái balo với 2 bộ quần áo với mấy gói bánh Pía đặc sản Sóc Trăng và mấy gói kẹo dừa Bến Tre về thắp hương các cụ với làm quà mà vợ tôi mua vội ở đại lý gần nhà. Vào phòng chờ, ngồi ghế đợi đến giờ lên máy bay, phòng chờ đông kín người, khoảng 40 phút mới đến giờ bay, tôi điện báo về cho Cậu (vì mẹ tôi không có điện thoại) rồi ngồi đọc tin vớ vẩn… rồi giờ lên máy bay cũng đến. Đã đi máy bay nhiều lần, nên thấy mấy tay thương gia chỉ khác hạng thường ở chỗ là họ có phòng ngồi chờ riêng (nghe đâu cũng dc ly nước tự chọn) và khi nào khách thông thường lên hết rồi thì họ mới thủng thẳng lên máy bay… rút kinh nghiệm tôi cũng thế, cứ chờ cho thiên hạ xếp hàng xong hết, đến khi còn hai ba người nữa tôi mới đứng lên… cũng oai như hạng thương gia vậy…he..he.. Lúc lên máy bay cũng vậy, từ xe bus ra chỗ đậu máy bay cũng cứ chờ cho thiên hạ lên hết, tôi đi cuối cùng, cùng với mấy em tiếp viên xinh đẹp… đỡ phải chen lấn, ngửi đít nhau…hic Xuống sân bay Cát Bi cũng đã 5h chiều, trời đẹp, sân bay mới sửa nhìn hoành tráng, bật điện thoại gọi cho ông bạn thì nó đã đón ở bên ngoài rồi. Vậy là còn hơn 60km nữa là về với bố. Lên xe ô tô của thằng bạn, là bắt đầu nhiều chuyện: - Ông vậy là ở Đồng Nai à? (bạn tôi mở đầu câu chuyện) - Không, tôi ở Bình Dương, nhưng cũng gần HCM, về Đồng Nai chỗ thằng Huyền với chỗ anh chị tôi khoảng 20 km thôi nên ăn nhậu cũng tham gia được. - Tôi cứ tưởng ông ở DN cơ đấy.. - Tôi cũng ở bên đấy mấy tháng, sau khi mở cửa hàng thì về BD, nói chung là vì bán hàng giống bà chị nên chay xa xa ra cho nó thơm ông ạ, ở gần dễ bị thối lắm. - Hề..hề… - Nói thật với ông, anh em trong nhà giữ được hòa khí là quan trọng lắm, Khổng tử nói “ Anh em bất hòa, bạn bè vô ích mà”. Nhà tôi toàn hổ lửa cả, chấp nhận xa tí, nghèo tí nhưng trong nhà anh em hòa thuận vẫn hơn ông ạ. Năm ngoái tôi mua nhà, bạn bè cũng cho mượn được trăm triệu, riêng bà chị cho mượn không lãi hơn tỷ mới mua được nhà, anh em không hòa thuận thì làm gì có vé ấy... - Thế thì nhất ông rồi còn gì… Từ chuyện làm ăn, làng xã, vợ con, chuyện hội khóa, chuyện con Thanh, con Hường, vv & vv rồi chuyện bạn Tuấn, thì ra hai thằng cùng chơi với bạn Tuấn cả, chả là bạn ấy hoàn cảnh éo le, đi thì ĐH về thì bị tai nạn giao thông, giấy báo nhập học 4 trường ĐH gửi về mà không thể học được, năm nay đã 40 tuổi mà chưa lấy vợ. Hai thằng hẹn khi nào mối lái cho nó một mối, khi cưới nhất định về gặp nhau… Rồi chuyện làm ăn gần nhà với xa nhà… Nói chung cuộc sống đâu đâu cũng không phải là dễ, có đứa cũng làm ăn được, nhưng cũng có đứa khó khăn.. xã hội giờ tiền với tài cũng chả liên quan đến nhau lắm… Mừng cho ông bạn là rất yêu xe và yêu nghề lái xe…Rồi xe rẽ vào cao tốc Cát Bi – Hà Nội. Ông bạn giải thích, đi đường này thì nhanh, đường đẹp nhưng phí đắt lắm ông ạ, từ đây về đến chỗ rẽ về TB cũng hết hơn 100 ngàn, phải gấp đôi tiền xăng… Nhiều thằng không dám chạy đường này, bọn xe tải toàn phải chạy đường dưới, nếu đi đường dưới thì tắc đường phải lâu hơn cả tiếng đồng hồ. Thế là hai thằng lại quay sang chuyện giao thông, thật là giật mình với phí Hài Phòng – HN là hơn 400 ngàn… Dân không dám chạy cao tốc, thế là nó thu luôn cả đường cũ đang sửa… Đúng là kinh khủng, những thằng nào có xe, có tiền, hay là vội như mình thì cứ phải nộp thôi…Rồi lan man đến chuyện thời thế,.. quan xã thi nhau bán đất công, chuyện ung thư, chuyện tai nạn giao thông, chuyện cá chết miền trung, chuyện Đảng CS…Rồi về chuyện chất độc màu da cam của Bố tôi.. đâu đâu cũng thấy bất công, cũng thấy lộn xộn… Rồi cả chuyện lịch sử xưa nay…Rồi chuyện Biển Đông Tầu Khựa hoành hành… chuyện Mỹ chuyện Phi luật tân… - Có khi là Mỹ và Khựa nó đập nhau đấy ông ạ… ( tôi phán) - Nó không đánh nhau đâu ông, bọn nó chỉ làm trò với nhau thôi. - Theo tôi thì khác đấy, bản thân Tầu, DCS của nó trong thì ác với dân, ngoài thì hiếu chiến, thời này đâu phải là thời đem quân đi mà cướp đất nữa. Tư duy đấy thì cả TG này nó ghét, như thế trong nước thì rối loạn vì kinh tế không phát triển được, mất cân bằng, dân nó được tuyên truyền khiếp lắm nên dân nó cũng hăng lắm. Bây giờ mà Mỹ nó ép cho trong thì loạn, ngoài bắt buộc phải chơi, hoặc là chỉ cần manh động là chuyện nhỏ thành to… rách việc phết đấy. - Tôi sinh hoạt thì nói chung là không đánh nhau đâu ông ạ. - Ơ thế ông là Đảng viên à? - Thì khi còn trong cơ quan nhà nước cũng phấn đấu vào rồi.. - Hic.. vẫn đóng Đảng phí à? - Giờ thì tôi cũng chán rồi, nhưng thôi, không đáng gì ông ạ… - Theo tôi thì ông bỏ mịa nó đi, quyền lợi thì chả được gì, nhỡ nay mai Khựa với Mỹ nó bụp nhau, xã hội này láo nháo, Khựa mà thua cái thì DCS cũng đứt, lúc đấy đầu không phải lại phải tai thì bỏ mịa… - Uh! Éo biết thế nào dc, có khi tôi cũng xin ra thôi… (còn tiếp)
 3. Làm nghề hay là buôn bán cũng phải biết tí thiên văn, cũng phải tường địa lý, cũng phải hiểu lòng người, ví như tôi cứ phải trời thật nóng thì mới bán hàng được. Hay như anh bạn bán quần áo ngoài Bắc thì cứ phải mùa đông rét đậm thì mới đắt hàng, tết gọi điện về là cười tinh tích như Liên Xô được mùa, năm nào mà ông giời không cho rét đậm thì cứ gọi là mất lộc. Gọi điện về bảo: “ Ông vậy cứ chăm chăm ngóng trời rét thôi à?” Nó bảo: “Bọn bác sỹ nó còn mong có người ta ốm, bọn công an thì nó mong mày vi phạm giao thông, quan thì nó mong có dự án…hic” Vài năm nay khí hậu Miền Nam thay đổi, trước đây cứ sau đợt Noel trời rét là bắt đầu vào mùa nóng, hai tháng tết ở trong Nam là nóng nhất, sang đến tháng 3 đã là mùa mưa, nhưng mấy năm gần đây mùa nóng cứ dịch dần, như năm nay chẳng hạn, đến tháng 4, tháng 5 mới là mùa nóng. Mùa nóng thì đồ điện mới bán được, quạt điện, điều hòa & ổn áp. Nhất là khu vực Bình Dương, đất toàn do cò quy hoạch nên điện lực toàn phải chạy theo cò đất, mà điện lực thì độc quyền của nhà nước, nên tiến độ nó cứ chậm so với cò cỡ vài năm, vậy nên những ngày này bán ổn áp thì rất bận. Ngoài ra lại một đối tác dở hơi cám lợn giữa mùa hút hàng thì đi thay nhân sự quản lý, đàm phán lại hợp đồng, thay đổi chính sách, thật đúng là rách việc, các cụ bảo “Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai” đúng là như thế. Loằng ngoằng đã đến 2h chiều, đang đàm phán ký lại hợp đồng phân phối với bên kể trên thì Cậu tôi gọi điện. Alo! Cháu nghe ạ! Sáng nay Bố cháu về, lên tín dụng làm hồ sơ vay 30 triệu. Ui! Thế à Cậu, vậy thì chắc chắn là chạy rồi, chứ nằm viện thì làm sao mà cần nhiều tiền vậy? Nhưng mà vay phải có chữ ký của Mẹ cháu thì mới vay được, nên gần trưa nhân viên tín dụng mang xuống cho Mẹ cháu ký thì Mẹ cháu không ký nên không vay được. Việc này vậy là không bình thường nữa rồi, cháu phải về thôi Cậu ạ. Cháu cứ bình tĩnh, về phải giải quyết được vấn đề gì thì mới nên về. Bố cháu vậy chắc chắn là chạy chất độc rồi, mà việc này thì cháu đã nói bao nhiêu lần rồi, thôi nhường cho người ta, những người có hoàn cảnh khó khăn hơn… Vấn đề là không biết Bố cháu nằm ở đâu? Cậu hỏi nhưng cũng dấu… Cháu mà về thì chắc chắn là cháu tìm ra được, TB thì có mấy cái bệnh viện chứ làm gì có nhiều… Cái khó nhất bây giờ là không biết Bố cháu ở đâu, sao lại cần nhiều tiền như vậy, có đúng là chữa bệnh không? Có đúng là chạy chất độc không? Hay là làm việc gì khác… Uh! Nếu thu xếp được công việc thì cháu nên về. Vâng, cám ơn Cậu, để cháu suy nghĩ thêm đã. Tôi bỏ máy, chẳng còn tâm trạng nào mà đàm phán hợp đồng với đối tác nữa, tôi cầm và ký cho xong việc. Sau khi đối tác về rồi tôi gọi điện cho Bố tôi. Alo, Bố à! Con L đây! Uh! Bố nghe đây Bố đang làm gì đấy? Bố đang nghỉ ở bênh viện. Bênh viện nào vậy Bố? Đa khoa TB, khoa nội. Con về con chăm Bố nhé. Thôi không phải về đâu con ạ, ở đây khu đặc biệt, người ta cách ly, không vào thăm nom được đâu. Con gửi tiền về cho Bố là được rồi, cứ yên tâm ở trong ấy mà làm ăn. Con làm sao mà yêu tâm được, mà Bố bị bệnh gì mà cần nhiều tiền vậy? Bố mới cầm đi có mấy triệu, có gì mà nhiều, ở trên này khu đặc biệt, tốn kém, Bố lên trái tuyến nên phải tự túc, vào đã phải nộp cho người ta 3 triệu rồi, lại phải quan hệ với trưởng khoa, bác sỹ, y tá rồi tiền ăn nữa.. Nhưng như vậy thì làm sao mà hết 30 triệu được? 30 triệu Mẹ mày có ký đâu mà tao vay được… Bố chỉ có chạy chất độc thì mới hết nhiều như thế, Cậu và Mẹ bảo Bố khỏe mà, bệnh viện thì nó bẩn thỉu, nếu đi chạy chất độc thì thôi Bố về đi, Bố mà không về là con bay về đấy. Tao cấm mày về, ở trong đấy mà làm ăn… Tao còn tự lo được…Mày có về tao cũng không cho mày gặp tao đâu Bố nằm ở Đa Khoa thì sao mà con không gặp được? Bố mà không về là con sẽ bay về đấy. Tao ốm thì phải đi viện chứ, khỏe thì đi viện làm gì, mày có hiếu thì gửi tiền về cho Bố… Tiền thì con không gửi đâu, nhưng mai con sẽ về chăm Bố, con mang cả tiền về nữa… Tao không mượn mày về! (Bố tôi cúp máy) Tôi gọi điện đặt vé sớm nhất về Hải Phòng, vé bay lúc 2h45 chiều thứ 3 ngày 10/5/2016. Tối Mẹ tôi gọi điện bảo thôi đừng về nữa, Bố có chạy chất độc thì kệ Bố, tiền không vay được thì chắc là vài hôm rồi Bố về… (chẳng còn ai tin là Bố tôi đi chữa bệnh nữa). Nhưng thứ nhất là Bố tôi bảo có bệnh nặng mà không chăm, không gửi tiền về, nếu Bố tôi thật bị bệnh thì không chấp nhận được. Còn nếu Bố tôi chạy chất độc thật mà không có tiền, lại bị bọn cò nó quay thì không biết là sẽ phát sinh như thế nào, nếu không xoay tiền được ở chỗ Mẹ tôi, Bố tôi vay người khác thì sao, rồi nhỡ ra lại đi vay lãi ở một chỗ nào mà không ai biết, rồi nhỡ bọ cò nó xui dại, bắt ký vào giấy tờ vay nợ thì sao, không biết thế nào mà lần được. Ở nhà Cậu tôi tuy có thể giúp, nhưng Cậu có việc của Cậu, hơn nữa Bố tôi không hợp tác, cũng rất khó. Cậu tôi cũng cùng chung ý nghĩ ấy… Tôi gọi điện báo cho chị gái, nếu trong thời gian tôi về mà có gì thì hỗ trợ bên cửa hàng bên tôi, còn tình hình như thế nào thì tôi sẽ gọi điện. Cả sáng ngày 10/5, cũng có vài cuộc điện trao đổi với các bên nữa, tôi gọi về vài nhà người thân để báo là nếu Bố tôi có vay tiền thì đừng đưa… Tôi gọi điện báo cho anh bạn ở quê ra sân bay Cát Bi đón, tôi sẽ về thẳng bệnh viện để gặp Bố tôi vào tối ngày 10/5 rồi với về nhà…Ra sân bay, máy bay Vietjet.air khách rất đông, bay đúng giờ, tôi gọi điện báo lại cho anh bạn: “Vậy là máy bay bay đúng giờ, ông đón tôi ở sân bay nhé… thôi từ Hải Phòng về TB, đường xa có gì tôi với ông nhiều chuyện sau” rồi cúp máy.
 4. Đến 8h sáng Bố tôi lại gọi cho tôi. - Alo, con đây ạ. - Con gửi tiền cho Bố chưa? - Chị gửi tiền cho bố rồi đấy, có gì con bảo Cậu rút ra rồi mang lên cho Bố, tiện thể lên thăm xem tình hình của Bố như thế nào? - Không phải lên thăm tao, bảo Cậu đừng có lên, tiền của mày thì bố lấy, chứ tiền của chị mày thì tao không cần, tao từ chị mày ra rồi - Từ cái gì mà từ, Bố buồn cười thật, mà tình hình chữa bệnh của bố thế nào rồi? - Bố đang chờ để xét nghiệm dạ dầy, giờ nó đau lắm... đang ngồi chờ đến lượt. - Thôi chị đã gửi tiền về rồi thì con sẽ về con chăm bố. - Mày không được về, tốn kém, mày về tao không cho mày gặp đâu mà về. (bố tôi cúp máy) Vâng, bệnh thì kêu là nặng, bắt gửi tiền về, nhưng không cho ai lên thăm, bảo về chăm thì lại cấm... Tôi quyết định tham khảo anh bạn cùng khóa ở quê xem như thế nào? Chẳng gì thì anh ấy cũng làm admin của diễn đàn Otofun ở quê, có nhiều quan hệ, có thể biết được nhiều thông tin có thể góp ý cho tôi. Sau một hồi hỏi thăm sức khỏe, xã giao tôi đặt vấn đề của Bố tôi và kể về quá trình sự việc, sau khi tôi kể xong anh bạn nói. - Như ông kể thì tôi chắc chắn là ông cụ nhà ông đi chạy chất độc rồi, tôi thì không quen biết ai ở lĩnh vực này, nhưng tôi nói thật, bọn nó chỉ lừa đảo thôi, chẳng ăn thua gì đâu, tiền mất mà mang tiếng ra, chúng nó bây giờ dã man lắm. - Tôi nghĩ là tôi phải về thôi ông ạ. - Ông nên về và cho ông về, chứ bây giờ ông già như vậy rồi, bọn nó thì ở trong bóng tối điều khiển ông, rồi không biết có chuyện gì xảy ra nữa... Còn ông mà ốm thật thì ông cũng nên về. - OK cảm ơn ông, có gì thì tôi sẽ gọi lại cho ông. (còn tiếp)
 5. Còn hơn cả thời sự nữa bạn, Hôm rồi ngồi với cậu hàng xóm, Bố cậu ấy cũng gọi điện vào bảo gửi tiền cho Bố cậu ấy chạy chế độ chất độc màu da cam. Mà khổ nỗi Bố cậu ấy lại chưa đi bộ đội bao giờ chứ. Giá 25 triệu là được... Cậu ta đưa điện thoại cho mình nói chuyện, nhưng cũng không thuyết phục được Bố cậu ta, lòng tham con người thì ai cũng có, nhưng bỏ cả luân thường, đạo lý thì thật là quá tệ... Mà lũ cò mồi càng ngày càng chuyên nghiệp... Không biết là dân mình còn khổ đến bao giờ nữa... Cậu ta cũng phải nhảy xe về quê để giải quyết, chưa biết kết quả như thế nào??? :( :( :(
 6. Sáng hôm sau ngày 9/5/2016 mới hơn 6h sáng bố tôi đã gọi điện. - Alo, bố à? - Hôm qua con đã gọi điện cho Cậu lấy số tài khoản chưa? - Hôm qua con gọi cho Chị, Chị bảo là sáng nay sẽ gủi về cho Cậu đấy. - Tao không lấy tiền của nó, gọi cho mấy hôm trước thì không gửi... - Ơ, Bố buồn cười thật, tiền của con với tiền của Chị thì khác gì nhau? Mấy hôm chị ấy bận, quên không gửi chứ có phải là Chị không gửi đâu? Chị ấy gửi rồi thì thôi con không gửi nữa. Còn tý nữa con gọi lại cho Chị ấy, nếu Chị không gửi thì con sẽ gửi cho Bố. - Không được, tí nữa mày phải gửi tiền cho Bố đấy.. - Tối hôm qua con gọi cho Cậu và Mẹ, nhưng Cậu và mẹ bảo là bố khỏe mà, bố đi viện vậy là chạy chất độc có phải không? - Chạy chọt cái gì? Tao ốm thì tao đi viện, dạ dầy thì đau, sưng phù nề hết lên, không chữa không được... - Nhưng mà chỉ nằm viện, bố là thương binh, có chế độ rồi làm gì mà hết nhiều tiền thế? - Bố chữa ở huyện rồi, nhưng không khỏi, bố tự lên trên này, trái tuyến nên người ta không xét bảo hiểm cho, lên trên này tốn kém chứ không như ở dưới. - Bênh bố nặng vậy, hay là để con về con chăm bố? - Không! không! không! Mày không phải về, ở trên này bệnh viện sạch sẽ, họ chăm sóc tốt lắm, bố còn tự lo được, mày không phải về, cứ gửi tiền về là được rồi. - Con nói thật, tiền thì con không gửi cho Bố đâu, nhưng nếu Bố ốm nặng như là Bố nói hôm qua thì con sẽ về con chăm Bố, bây giờ Bố ốm nặng mà một mình Bố nằm trên viện thì không được. - Bệnh của tao không nặng lắm, còn chờ xét nghiệm, tao cấm mày về! (Bố tôi cúp máy) Tôi dậy làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi gọi cho Chị tôi trao đổi về việc của Bố, và cả nội dung cuộc gọi của tôi với Cậu và mẹ tôi tối hôm qua nữa. Chị tôi bảo là đã đưa tiền đi gửi rồi, và cũng thống nhất là chắc chắn Bố tôi đi chạy chọt chứ không phải vì bệnh tật. Thật là phiền phức và khổ sở, tôi cứ nghĩ mãi về việc của Bố, với tất cả các thông tin từ các phía thì phải 80% là Bố tôi đi chạy chất độc rồi. Cứ nhắc đến việc đấy là sống mũi tôi lại cảm thấy cay cay. Bố tôi tiền lương thương binh cũng có, dẫu không nhiều, nhưng cũng dư cho bố mẹ tôi tiêu mà không phải phụ thuộc vào con cái, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn biếu Bố Mẹ vài triệu, nhưng Mẹ tôi vốn tần tảo bao năm, tiều ấy rồi cũng giữ lại thành món để mỗi khi đứa nào có việc lớn như mua đất, làm nhà, lại đem cho chúng tôi... Nói chung là tiền ấy rồi cũng chạy vòng quanh, làm niềm vui cho Bố Mẹ thôi...Bố tôi đã 75 tuổi rồi, thế mà cứ phải đi chạy chọn cúng tiền cho cái bọn đáng tuổi con mình, tôi tức lắm... Hơn nữa chế độ ấy là dành cho người người ta có hoàn cảnh khó khăn thật, bốn chị em chúng tôi đều học hành sáng suốt, thông minh, có ai bị gì đâu, chúng tôi dẫu chưa giầu cũng thừa sức lo cho song thân được. Ngoài ra là nói thật, cái xã hội này ngày càng thối nát, không biết đến khi nào thì nó đổ vỡ, tiền đi cúng cho chúng nó là tiền thật, là mồ hôi nước mắt, nhưng đến lúc ấy thì mọi thứ đều mất hết... Sao Bố tôi không tự bằng lóng mà sống thanh thản, cứ trồng cây cảnh, đánh cờ, thích thì đi thăm con cháu, thế có sướng hơn không?? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu đúng là bố tôi ốm nặng thật mà bố bảo gửi tiền về cũng không gửi, về chăm cũng không về chăm thì cũng không coi được. Có lẽ là tôi phải về xem tình hình cụ thể như thế nào mới được.
 7. Tôi gọi điện cho 2 đứa em gái, nhưng thấy bảo bố không gọi gì cho 2 đứa cả. Tôi cũng nói qua là bố đang nằm viện, nhưng không hẳn là ốm thật đâu.. Nếu bố có bảo gửi tiền thì điện cho anh. Tối đấy tôi điện thoại lại cho Cậu tôi và nhờ Cậu mang sang nhà để tôi gặp mẹ tôi nữa. Mẹ tôi nói là hôm đi cũng cầm đi năm triệu rồi. Mẹ tôi cũng khẳng định là bố sức khỏe bình thường, việc ốm như bố tôi nói là không thật, mà mẹ tôi cũng không biết bố tôi nằm viện nào, cũng không cho nói cho ai biết... Nếu đi về thì bố tôi tự đi bằng cái xe đạp điện... Tôi cũng báo là ngày mai Chị tôi sẽ gửi tiền về vào tài khoản của Cậu, vậy nên tôi sẽ không gửi nữa, nhờ Cậu thu xếp lên xem bố tôi nằm ở bệnh viện nào? Hỏi bác sỹ xem là bố tôi bệnh tình cụ thể ra sao... Ở quê thường khoảng 9h00 là mọi người cũng đi ngủ rồi, cuộc nói chuyện giữa tôi, Cậu và Mẹ tôi cũng dài, vậy nên khi cúp máy thì cũng đã muộn, tôi không gọi lại cho Bố tôi nữa. Đã hơn 10 năm rồi, bố mẹ tôi không làm đồng ruộng hay công việc gì nặng nữa, hàng ngày nếu ở quê mẹ tôi đi chợ, nấu bếp, rảnh rỗi thì đi chùa, đi bộ, tập dưỡng sinh, hay là sang bà con lối xóm chuyện trò... Bố tôi thì hay có mấy ông bạn già đánh cờ, chăm vài cây cảnh, đi bộ... Nói chung là rảnh rỗi. Ở quê bây giờ thanh niên, người trẻ thì đi gần hết, còn trơ ra toàn người già, trẻ em, trong cái tổ chức làng xã ấy, cả làng biết nhau, vậy nên có chuyện gì là thông tin nhanh lắm, kẻ này phất lên, đứa khác tai nạn chỉ một lúc là cả làng cùng biết... Và cũng trong cái văn hóa làng xã ấy, cái xấu cũng rất dễ phơi bầy, cái tốt cũng dễ nhận thấy, nhưng cái chủ đạo dẫn dắt suy nghĩ, cái thứ làm nên cái văn hóa làng xã cũng xu thời lắm. Một đứa mới tốt nghiệp đại học là y ngay rằng xì xào, liệu đã xin vào đâu chưa, liệu phải chạy chọt hết bao nhiêu tiền... có khi là cả họ lo lắng, gọi cho ông chú đang làm ở chỗ nọ, gọi cho ông bạn có con đang làm ở chỗ kia xem có chỗ nào thì giúp cháu, hết bao nhiêu thì cứ bảo để biết đường để thu xếp. Một đứa mới đi làm có vài năm đã mua nhà, sắm xe về làng phóng vù vù, cho bố mẹ vài triệu để tiêu là cả làng biết ngay, đấng làm cha làm mẹ chả ai hỏi làm sao mà mới vài năm đã kiếm được nhiều tiền thế, chỉ thấy con về ăn sang, mặc đẹp... là vênh mặt lên với hàng xom, thế là con mình, nhà mình nhất khoảnh. Có kẻ mới đi chạy được suất thương binh, thế là ai cũng bảo là giỏi, hỏi hết bao nhiêu tiền, khen là từ nay có lương rồi hết lo...mặc dù là tay đấy trước đây đảo ngũ về... Rồi có kẻ chỉ suốt đời làm ở huyện đội, chả đi đâu ra khỏi huyện cũng chạy chọt được chế độ chất độc màu da cam... Ai cũng biết tỏng là làm láo, nhưng ngoài mặt vẫn chúc mừng, kẻ chưa chạy được thì gặp kín gặp hở, hỏi thăm hỏi dò, đường đi nước bước để mình cũng kiếm một suất... Bố tôi cũng không tránh được cái vòng luẩn quẩn ấy. Cũng bị xu thời theo cái lề thói xã hội ấy. Bố tôi không cho cái việc chạy chọt kia là xấu, mà bố tôi lý luận rằng, mình muốn ăn thì cũng phải cho chúng nó ăn chứ, không bỏ ra đồng nào mà cứ đòi ăn không của người ta..., xã hội giờ nó thế...
 8. Vậy ai có ý định học thì nhanh chân đăng ký đi nhé. Vì khóa tiếp theo sẽ không biết bao giờ mới mở!!! Việc học PTLVCB lần này không hẳn là chỉ học về Phong Thủy. Bởi vì để học, hiểu & ứng dụng được Phong Thủy thì bắt buộc phải hiểu được cơ sở nền tảng của nó là học thuyết Âm Dương Ngũ Hành (ADNH). Đấy là một nền triết học cổ xưa của chính Dân tộc Việt chúng ta. Học và hiểu được học thuyết ADNH sẽ giúp chúng ta có một thế giới quan bao quát, tổng hợp & nhân bản. Học và hiểu được học thuyết ADNH sẽ giúp chúng ta phân biệt, phân loại sự việc hiện tượng từ lớn đến nhỏ, đơn giản hóa nó & nhận thức nó.. Học và hiểu được học thuyết ADNH sẽ giúp chúng ta có một cơ sở lý luận để định hướng tư duy Học và hiểu được học thuyết ADNH sẽ giúp chúng ta sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về nguồn gốc của tổ tiên, dân tộc từ đó có thể bác cổ mà thông kim được... Học và hiểu được học thuyết ADNH sẽ giúp chúng ta sẽ mở cánh cửa cho chúng ta bước vào các cánh cửa khác của các bộ môn Tử Vi, Tử Bình, Bốc Dịch, Độn Giáp, Võ Thuật, Đông Y, ...vv Trên hết của việc Học và hiểu được học thuyết ADNH sẽ giúp chúng ta thấu hiểu tự nhiên hơn, để sống & hành động hợp thời vận, đạt tới thành công... Vì vậy, nếu có thể bạn hãy đăng ký học ngay, đừng nên lưỡng lự! Thân ái!
 9. Kính SP Thiên Sứ! Không biết SP đã định ngày khai giảng chưa ạ? Con hóng quá ạ, chắc là nhiều ACE cũng thế! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
 10. TQ 'chơi khăm' Obama, không cấp xe thang xuống máy bay? Mới tới Trung Quốc chưa đầy một ngày mà phái đoàn của Obama đã phải hứng chịu rất nhiều phiền hà và rắc rối liên quan tới thủ tục ngoại giao. Obama ban đầu không thể xuống Không lực Một vì không có thang. Vấn đề nảy sinh ngay khi Tổng thống Barack Obama vừa đặt chân tới đất Trung Quốc. Không hề có xe thang nào chờ ông ở cửa chiếc Không lực Một. Trên đường băng, nhân viên tổng thống Mỹ vất vả tìm kiếm một chiếc thang giúp Obama xuống đất. Khi cánh báo chí Nhà Trắng đứng vào hàng để đợi nghi thức tiếp đón từ nước chủ nhà, những gì họ nhận được chỉ là một cán bộ Trung Quốc đang la hét với đoàn Mỹ. Nhân viên an ninh kiểm tra đường băng. Người đàn ông Trung Quốc yêu cầu báo chí Nhà Trắng phải đi khỏi khu vực sân bay. Phía Mỹ phải cố giải thích rằng đây là máy bay của Barack Obama và họ tháp tùng tổng thống. Tuy nhiên, người đàn ông Trung Quốc hét lên: “Đây là đất nước của chúng tôi”. Obama gặp gỡ phái đoàn Trung Quốc ở sân bay. Người này sau đó tìm cách ngăn cản cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice và phụ trách báo chí Ben Rhodes đến gần chiếc Không lực Một. Tổng thống Obama bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chuyến thăm lần này của ông Obama tới Hàng Châu dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 sẽ là lần cuối cùng trong nhiệm kỳ 8 năm làm tổng thống. Suốt 8 năm qua, mối quan hệ giữa hai bên Trung Quốc-Mỹ chưa bao giờ có dấu hiệu yên ổn. Chính sách hướng đông của Mỹ khiến Trung Quốc rất lo ngại trong tham vọng vươn lên bá chủ toàn cầu. Ngày 3.9, một số quan chức Nhà Trắng Mỹ tới trước đón Obama đã bị các nhân viên Trung Quốc chặn cửa. “Tổng thống Mỹ sẽ tới đây trong một giờ nữa”, một nhân viên Nhà Trắng giải thích trong vô vọng. Thậm chí, suýt chút nữa một cuộc ẩu đả đã diễn ra giữa phái đoàn Mỹ và những nhân viên người Trung Quốc. Một quan chức Mỹ nói: “Bình tĩnh nào, làm ơn. Xin hãy bình tĩnh”. Hai bên hội đàm nhưng không thu được kết quả khả quan. 20 phút trước khi Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có mặt, hai bên vẫn tranh cãi bên ngoài căn phòng lãnh đạo hai cường quốc gặp mặt. Trung Quốc cương quyết nói rằng không đủ chỗ cho 12 nhà báo tháp tùng Obama. Phía Mỹ phủ nhận, chỉ tay về phía chỗ trống và khẳng định đã sắp xếp qua đường ngoại giao từ rất lâu. Sau khi 2 nguyên thủ kết thúc cuộc hội đàm và chuẩn bị có cuộc đi dạo thì phía Trung Quốc bất ngờ cắt giảm số lượng nhà báo Mỹ đưa tin sự kiện từ 6 người xuống 3 người. Sau đó, chỉ 1 người duy nhất được phép tham gia. Obama thưởng trà ở nhà khách chính phủ Hồ Tây ở Hàng Châu. “Đây là sự sắp xếp của chúng tôi”, một quan chức Trung Quốc đáp lạnh tanh với các nhân viên Nhà Trắng. “Nhưng các ông liên tục thay đổi sắp xếp”, nhân viên Nhà Trắng đáp lời. Cuối cùng, sau những cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai bên, Trung Quốc miễn cưỡng đồng ý cho 2 nhà báo tới đưa tin về cuộc dạo chơi trong tối hôm đó của hai nguyên thủ.
 11. Chiều chủ nhật, chắc là chị tôi không bận lắm: - A lô, em L đây! - Ừ, có chuyện gì vậy... - Bố mới gọi điện cho em, bố nói bố đang nằm viện, vậy mấy hôm rồi, bố có gọi cho chị không? - Có, (chị tôi hơi sẵng dọng) hôm nọ có gọi cho tao, nhưng hôm ấy đông khách, với lại ông Y (ông anh rể tôi) đang ở đấy nên tao không tiện nói chuyện. - Thế bố có nói chuyện tiền nong gì không? - Có bố bảo tao gửi cho 10 triệu, nhưng tao bận rồi quên mất, để mai tao gửi về... - Bố cũng mới gọi cho em, bảo em gửi tiền về cho bố 10 triệu, bố bảo em là đã gọi cho chị rồi, nhưng chị không gửi? Bố bảo em không được gọi cho chị nữa, chị không gửi thì thôi, không cần chị nữa... - Mày cũng biết tao bận, rồi quên mất, để mai tao gửi, chưa gì đã linh tinh rồi... Mà tao biết là chẳng bệnh gì đâu, chỉ linh tinh vậy thôi... - Em mới gọi điện cho Cậu, nghe chừng lại lo lót chạy chọt gì chứ Cậu nói là bố khỏe...Em nghĩ là bố chắc là lại chạy chất độc rồi... - Thôi kệ, mai tao cứ gửi về cho 10 triệu, muốn làm gì thì làm, bao nhiêu lần rồi, hết chạy chỗ nọ, rồi chạy chỗ kia, được hay không được cũng kệ, cho nó tịt đi, mãi rồi lâu nay mỗi cái việc ấy, nói mãi rồi cũng không chịu yên phận cho nó sướng, cứ đi lo lót, cung phụng chúng nó, tao làm con chứ không phải làm con thì còn lâu... bực cả mình.. - Bố nói là chỉ cần 10 triệu, nếu chị gửi rồi thì em thôi, còn việc kia thì chưa biết ntn? Nhưng nếu chạy chất độc thì 10 triệu không đủ đâu, em sợ là bố bắt mỗi đứa 10 triệu, vậy nên mới bảo em, không được gọi cho ai..., thôi để em gọi cho 2 đứa kia xem thế nào (hai đứa em gái sau tôi nữa) - Ừ thôi kệ, mai tao cứ gửi cho 10 triệu, tao cũng bận lắm... - Thôi cứ biết thế đã... (tôi cúp máy)
 12. Hôm nay trời nhẹ lên cao... Tôi buồn không biết vì sao tôi buồn! Ấy là cụ Xuân Diệu viết vậy! (trích nguyên một đoạn của Status của SP Thiên Sứ) Năm nào cũng vậy cứ đến nghỉ lễ là lại muốn chém gió một bài... hic! Năm nào lễ cũng dài, tết thì cả tuần, rồi 30/4 đến 1/5 cộng hai ngày cuối tuần nữa là kiểu gì cũng dc 4 đến 7 ngày... rồi thì 2/9 như năm nay nữa. Ngày xưa khi mới xong PTTH thì muốn về quê, bây giờ thì mục tiêu nhiều hơn, như đi biển, đi núi, đi đảo... nhưng xét lại thì cái hình thức nó vẫn không khác gì cái ngày xưa cả... Ấy là cái lần đầu mình xách balo từ Vĩnh Yên về quê Thái Bình ngày 30/4 - 1/5 + một ngày CN & 1 ngày phép là 4 ngày... Bộ đội mà, sáng mai tờ mờ sáng dậy bắt xe ôm ra TX Vĩnh Yêu, rồi bắt xe khách mãi mới dc (vì xe nào ngày ấy chả như nêm cối) nó dừng nó rước cho là tốt rồi, đứng từ đấy về đến bến xe Gia Lâm cũng xuýt trưa rồi, mua tạm cái bánh mỳ rồi bắt xe ôm sang bến xe Giáp Bát, xếp hàng mua vé cũng phải 2h chiều mới xong, ra bến ngồi ngửi mùi nước đái chờ xe dài mõm quăn mũi đến 8h tối mới lên dc xe, lầm lũi, lầm lỳ 12h đêm mới về đến bến xe TX Thái Bình... và bắt xe ôm về được với mẹ thì đã 2h sáng... Thế là qua hơn một ngày vật vã.. Sáng mai mặt trời quá con sào rồi mới dậy được... thăm hỏi, mời chào vậy là cũng được hơn 1 ngày rưỡi... và cái quy trình đi nó cũng khốn nạn không kém, 3h sáng các cụ đã gọi dậy, làm nắm xôi, rồi lên đường chờ xe, 4h xe chạy... lòng vòng đến 8h sáng vào bến xe Thái Bình mua vé rồi lại ngồi chờ... vâng thế nên lên tới đơn vị cũng tới 12h đêm, điểm danh vẫn bị muộn. Sau vụ này em cạch đến già, cứ lễ là yên chí ở lại tán phét, oánh phỏm & nhậu nhẹt... và chờ chúng nó lên nghe chúng nó kể về đoạn trường trên những con đường và chén quà chúng nó mang lên... Sau này học ĐH, nếu thích về thì nghỉ trước hẳn 1 hôm, rồi lên sau hẳn 1~2 hôm...há..há... Sau này nữa khi đi làm thì thôi rồi... thích ăn thích chơi là cứ ngày thường mà diễn. Ngày lễ, ngày nghỉ cứ nhường cho bà con muốn chen lấn, xô đẩy gì mặc kệ... Nhưng sau nữa khi làm ở văn phòng em cứ 8h30 mới ra khỏi nhà.... rồi 3h00 là em lại chuồn, dc cái công việc của em là em cứ giải quyết nhanh gọi, không để bê trễ.. may là là công ty tư nhân, xếp cũng không ở gần...hic Sau nữa iem nghỉ luôn ở nhà, cho nó thoát khỏi cái cảnh ra đường ngửi khói xe... giàu nghèo mặc đời chen lấn.. Giờ này á, gì chứ ở Vũng Tầu chắc là đông như kiến, đắt như thuốc bắc và nhà nghỉ thì cứ là giá 5 sao trở lên chứ chả chơi... Thôi lại học SP Thiên Sứ ra vườn làm vài quả chuối xanh về chấm muối ớt với chai quốc lủi có khi lại phong lưu!
 13. Trung Quốc lo hội nghị thượng đỉnh G20 đổ bể Bắc Kinh lo ngại phương Tây và các đồng minh sử dụng tranh chấp lãnh thổ và bảo hộ mậu dịch phá hỏng ý định chiến lược của mình tại hội nghị thượng đỉnh G20. Mỹ - Trung sẽ bàn về Biển Đông bên lề G20 / Trung Quốc có thể bồi đắp bãi cạn Scarborough sau hội nghị G20 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Thủ tướng Lý Khắc Cường. Ảnh: AFP Mặc dù hy vọng củng cố vị thế cường quốc thế giới thông qua việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại Hàng Châu vào 4-5/9, Bắc kinh vẫn tỏ ra lo ngại phương Tây và các đồng minh sẽ tìm cách phủ nhận mọi nỗ lực và vai trò của mình trên trường quốc tế. Vì thế, đảm bảo điều này không xảy ra sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và chỉ dấu để Bắc Kinh đánh giá mức độ thành công của hội nghị, theo Reuters. Bình luận viên về Trung Quốc Ben Blanchard nhận định Bắc Kinh đang muốn sử dụng hội nghị để đề xuất một chiến lược lớn nhằm thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu. Tuy nhiên, nhiều khả năng các cuộc đàm phán này sẽ bị phủ bóng bởi những tranh cãi trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ và bảo hộ mậu dịch. "Trung Quốc đang cảm thấy dường như người Mỹ đang cố gắng bao vây họ", một phái viên cấp cao phương Tây mô tả các cuộc trao đổi với quan chức Trung Quốc trước G20. Trung Quốc gần đây thể hiện sự tức giận trước phán quyết của Tòa Trọng tài, bác bỏ yêu sách phi lý của nước này trên Biển Đông. Bắc Kinh cáo buộc chính Washington mới là nhân tố đứng đằng sau vụ kiện được khởi xưởng bởi Manila. Bắc Kinh luôn khẳng định họ không muốn những vấn đề trên phủ bóng lên hội nghị thượng đỉnh G20, một sự kiện quốc tế quan trọng có sự tham gia của nhiều nguyên thủ và lãnh đạo trên thế giới. Truyền thông nhà nước Trung Quốc tung hô rằng đây là cơ hội để Trung Quốc thể hiện vai trò lãnh đạo trong việc hình thành quy tắc quản trị toàn cầu và vượt lên với tốc độ tăng trưởng toàn cầu bền vững. Tờ Nhân dân nhật báo tuyên bố hội nghị G20 lần này sẽ là một trong những hội nghị hiệu quả nhất. Tuy nhiên, một bài báo đăng trên tờ Study Times hồi giữa tháng 8 lại lo ngại các nước phương Tây đang cố gắng nhằm loại trừ một Trung Quốc đang "trỗi dậy" và bác bỏ vai trò của Bắc Kinh trên trường quốc tế bằng cách thiết lập các cơ chế như Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Lo ngại đồng minh của Mỹ Ngày 25/8, ủy viên Quốc vụ viện phụ trách ngoại giao của Trung Quốc, Dương Khiết Trì đã kêu gọi Nhật Bản nên "đóng vai trò xây dựng" tại hội nghị thượng đỉnh G20, trong bối cảnh Bắc Kinh lo ngại Tokyo có kế hoạch can dự vào cuộc tranh chấp ở Biển Đông. Wang Youming, Giám đốc chương trình về các nước đang phát triển tại Học viện Quan hệ Quốc tế Trung Quốc cho biết trên Global Times rằng càng đến gần hội nghị thượng đỉnh G20, "Nhật Bản càng cố tình tìm cách gây rắc rối". "Nhật Bản can dự vào các vấn đề Biển Đông và biển Hoa Đông bằng cách hỗ trợ Philippines, hay kêu gọi Trung Quốc tôn trọng phán quyết của 'cái gọi là' Tòa Trọng tài. Nhật Bản giở các thủ đoạn cũ và không thể không nghĩ rằng họ đang tìm cách làm mọi chuyện rối tung lên", Youming cáo buộc. Về kinh tế, Trung Quốc cũng không hài lòng trước những nghi ngại của Anh và Australia về chiến lược đầu tư nước ngoài của Bắc Kinh, khi khẳng định thái độ của London và Canberra là biểu hiện của chủ nghĩa bảo hộ và sự hoang tưởng. Australia mới đây đã ngăn cản thương vụ bán hệ thống cung cấp năng lượng lớn nhất nước này cho Trung Quốc với giá 7,7 tỷ USD, trong khi Anh đã trì hoãn một dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân do Trung Quốc đầu tư với số vốn lên đến 24 tỷ USD. Joerg Wuttke, Chủ tịch phòng Thương mại của Liên minh châu Âu (EU) ở Trung Quốc cho biết ngày càng nhiều quan chức phương Tây lo ngại về hoạt động của các doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc. Họ công khai phản đối việc các doanh nghiệp này bị đối xử không công bằng và cho rằng Trung Quốc đang có thái độ bảo hộ cho các công ty của mình. "Một điều chắc chắn là Trung Quốc rất mong muốn G20 diễn ra suôn sẻ. Điều này rất quan trọng, đó là niềm tự hào quốc gia. Nhưng đây sẽ là một thách thức rất lớn đối với Bắc Kinh", một nhà ngoại giao phương Tây nhận định. Xem thêm: Trung Quốc có thể đang chờ thời khuấy bão Biển Đông. Thành phố Trung Quốc lột xác cho hội nghị G20 Nguyễn Hoàng
 14. Đến thời điểm hiện tại: 1. Tổng số người đăng ký là: 55 người Trong đó có 2 nhóm chung Nic: MinhMQ huongthienluong Và: Phan Lưu jamesjoker Bạn có nhu cầu học chung là: Xuất Thế Như vậy tổng sỹ số chính thức còn lại là 52 ~ 53 người. 2. Nick vẫn chưa bổ xung họ & tên là: vanle HOÀNG KIM 3. Nick vẫn chưa bổ xung số điện thoại là: Tuấn HP 4. Nick vẫn chưa bổ xung Email là: luanduc88 Le ton Vuive Thân ái!
 15. Vâng, qua cuộc điện thoại với cậu là tôi cũng đoán được vài phần rồi... Bố khỏe là mừng rồi, chẳng gì thì bố tôi năm nay cũng 75 tuổi rồi, vẫn uống bia và thịt chó được thì quá tốt rồi... nhưng vấn đề còn lại mà bố nói với tôi vẫn làm tôi lo lắng lắm... 1. Một là: Nếu bố tôi khỏe thì lên bệnh viện nằm làm gì? Rồi lại phải gọi cho con cái lấy tiền làm gì? Cái bệnh viện thời nay nói thật là theo tôi nó khốn nạn đến nỗi mà vài lần phải vào đấy đã làm tôi phát tởn... nên câu cửa miệng vẫn nói với ACE & người thân là tốt nhất là đừng nên ốm.. 2. Hai là: Trách nhiệm làm con, lại là con một, chữ hiếu làm đầu, bố mới nói gửi có 10 triệu mà không gửi thì coi cũng không được, nhất là bố lại nói là bố đang ốm, nằm viện... Tôi nằm võng và suy nghĩ mông lung lắm.... Tôi biết bố tôi còn ấp ủ một việc, ấy là bố tôi vốn nằm trong diện được làm chế độ chất độc màu da cam. Ấy là bố tôi có 2 năm trú ngụ trong vùng bị phơi nhiễm... như bố tôi kể thì 2 năm ấy ngày nào bố tôi cũng phải đi qua cánh cái Cánh đồng khoảng 2km mà bố gọi là: "Cánh đồng chó ngáp" ở địa phận Tây Ninh giáp ranh với biên giới CAMPUCHIA, mà bom Napan của Mỹ cứ rải xuống liên tục, đốt cháy hết cây cối, cánh đồng cứ dằng dặc, không cây cỏ nào sống được, nắng và nóng, nên nếu có con chó nào chạy qua thì cũng phải vừa chạy vừa ngáp... vì nóng... Đơn vị của bố tôi phải đóng quân bên kia biên giới trong địa phận của CAMPUCHIA... Nhưng ngày nào cũng phải về bên này để nhận các loại nhu yếu phẩm & liên lạc.. trong túi lúc nào cũng có khăn mặt ướt, gặp khi hữu sự thì bưng lấy miệng để hạn chế chất độc xâm nhập qua đường hô hấp. Tôi biết cuộc sống & chiến đấu ấy là gian khổ lắm... Ước gì chiến tranh chưa bao giờ xảy ra... Lần đầu tiên xét chế độ chất độc màu gia cam thì có quy định là những ai đang có lương thì không dc làm, vậy nên bố tôi đang có lương thương binh nên bị loại. Đợt tiếp theo thì quy định trên bị bỏ, bố tôi cũng được diện xét duyệt hồ sơ... Ngoài hồ sơ giấy tờ ngày xưa tại ngũ... thì có thêm yêu cầu là phải có chứng cớ như con cái bị tật nguyền, câm, điếc,... mà bản thân tôi cho là hợp lý để làm chứng cớ xết cho những người xứng đáng được hưởng chế độ này hưởng. Bố tôi có gọi điện cho tôi bảo tôi chụp ảnh (chả là trên chân bên trái tôi có mấy vết nám, như là dấu đen). Tôi lại trả lời bố rằng: " Bố ạ, nhà mình có ai bị gì đâu, bọn con đều mạnh khỏe cả, thôi nhường cho người khác họ bị thật bố ạ". Việc này, chính việc này làm về sau tôi ân hận mãi... (còn tiếp)
 16. Trường hợp của bạn theo tôi thì thế này: 1. Với những gì đã mất (minh không giữ được) thì hãy cho qua, có buồn đau cũng không lấy lại được, vậy nên bạn không nên dằn vặt mình, mà cần phải vui vẻ lên, phấn chấn lên chuẩn bị sức khỏe thật tốt để sinh em bé sau. Cần tĩnh tâm và tránh những sai sót nếu có ở lần trước mà thôi 2. Với trường hợp của bạn tốt nhất là chưa nên chọn tuổi, vì việc mang thai & giữ dc đã có vấn đề rồi nên tốt nhất là khi nào sức khỏe cho phép thì cứ sinh, rồi chọn năm cho đứa thứ 2 sau. (Tôi không rành về luận tuổi, nhưng trường hợp của bạn thì chỉ là góp ý thôi) Thân ái!
 17. Loc Thien Tìm hiểu về thuyết ADNH & các lý luận của Thầy Nguyễn Phước Lộc. và rất nhiều các tài liệu khác cháu mới thấy sự đồ sộ của nền Đông Y từ các lý luận về huyệt đạo, luận bệnh, xem thời gian để chuẩn đoán vv & vv... Mới thấy rằng sự đào tạo đông y hiện nay quá hời hơt, và cháu cho rằng với những người được cấp bằng trong đào tạo chính quy ra trường hiện nay mới chỉ có thể dc gọi là Lang Băm thôi! Nếu có một học viện về ADNH thì ít nhất phải 2 năm đầu đại cương về các lý học lý thuyết lý luận về ADNH, sau đó mới có thể về các chuyên nghành con như Đông Y, Võ, Tử vi, bốc dịch, vv & vv.. Không thể đăng bình luận. Thử lại Không đăng dc trên FB của chú, cháu đăng vào trong này vậy!
 18. Chào tất cả ACE! Một anh bạn hàng xóm vừa đi học một khóa về "Áp dụng triết lý Phật giáo vào Kinh doanh", khóa học với học phí 24 triệu, do thầy là người Malaysia thì phải đã từng học phật pháp ở Tây Tạng 20 năm hạ sơn giảng trong 2 ngày, mỗi ngày ngồi thiền nghe giảng từ 8h00 sáng đến 18h00 buổi chiều (chắc là có nghỉ trưa 2h mình không hỏi kỹ) Và anh bạn chia sẻ nội dung của khóa học như sau: Khóa học chỉ ra cho học viên cách để học viên đạt mục tiêu kinh doanh qua 4 bước: Bước 1: Đặt mục tiêu cho bản thân mình Bước 2: Tìm một người mà họ cũng đang đặt ra mục tiêu kinh doanh. Bước 3: Hàng ngày giúp người đó biến mục tiêu của người đó thành hiện thực Bước 4: Mỗi ngày dành ra một khoảng thời gian (khoảng 2h) để thiền, trong khi thiền thì suy nghĩ về những việc mà mình đã thực hiện để giúp người đó thực hiện mục tiêu của họ. Theo thời gian thì khi mục tiêu của người giúp đỡ được thực hiện thì cũng đến lúc mục tiêu mà bạn đặt ra cho mình cũng trở thành hiện thực. Ví dụ cụ thể: Bước 1: Bạn muốn doanh số bán hàng của bạn sẽ tăng gấp đôi trong vòng 6 tháng tới. Bước 2: Bạn tìm hiểu và biết được người hàng xóm cũng có mục tiêu giống mình (vì thông qua việc bạn chia sẻ phương pháp trên & họ nhận ra là cần phải đặt mục tiêu tương tự cho bạn thân họ) Bước 3: Hàng ngày bạn giúp đỡ người đó bằng các việc làm như giúp tư duy chiến lược tìm phương án để thi hành, trông nom giúp họ, giúp họ sắp xếp và phục vụ khách hàng trong lúc họ bận mà mình rỗi, vv & vv.. Bước 4: Bố trí 1 thời gian thích hợp trong ngày để thiền, trong thời gian thiền đó bạn sẽ suy nghĩ, kiểm nghiệm về những điều mà mình đã giúp người hàng xóm đó, cái gì được, tốt, cái gì cần tốt hơn, cái gì cần sửa đổi cải tiến thêm... và hôm sau mình sẽ giúp họ tốt hơn nữa... góp ý với họ những điều bổ ích hơn nữa... Vâng đến đây có lẽ là nhiều bạn sẽ thắc mắc về vấn đề là mình đặt ra mục tiêu cho mình mà mình không làm gì cho mình cả thì làm sao mục tiêu của mình có thể thành hiện thực được. Tất nhiên là anh bạn hàng xóm có giải thích thông qua luật nhân quả của nhà Phật. Tuy nhiên mình cũng dành 1 thời gian khác sẽ chia sẻ tiếp những giải thích của anh bạn đó, và cũng là thời gian mà mình muốn các bạn chia sẻ & suy nghĩ cũng như tự giải thích về nội dung khóa học này đúng hay không đúng, sẽ đạt kết quả hay không đạt kết quả.. (còn tiếp) Thân ái!
 19. Thưa SP & ACE! Sau khi aygia thống kê tất cả các ACE đã đăng ký tham gia lớp học thì: 1. Tổng số hiện nay là 49 người trong đó có 1 cặp học chung nick là: Mai Quang Minh Võ Cẩm Hương và 2 người có nhu cầu học chung với người khác (nhưng chưa tìm dc người học chung) là: Nguyễn Quốc Tuấn Phạm Huỳnh Anh Khoa Như vậy còn lại là 48 người đăng ký. 2. Có 2 bạn trong bản đăng ký không cho biết Họ & tên gồm các nic: (đề nghị bổ xung Họ & tên) vanle HOÀNG KIM 3. Có 1 bạn không có số điện thoại: (Đề nghị bổ xung số điện thoại) Nguyễn Quốc Tuấn 4. Và một số bạn không có địa chỉ email (Đề nghị bổ xung) Trịnh Tuấn Hà Nguyễn Đức Luận Trịnh Tiến Đạt lê hải đồng Nguyễn Tuấn Cương Phạm Huỳnh Anh Khoa P/S: Mình đề nghị bổ xung là vì: - Đối với Họ và Tên là mang tính chính danh của người học, sau này khi cấp chứng chỉ cũng như suốt quá trình của khóa học ACE trong lớp là đồng môn, sẽ giao lưu cũng như liên lạc là bằng họ và tên của mình. - Đối với số điện thoại thì đây là phương tiện liên lạc đảm bảo nhất để kịp thời thông báo trong những trường hợp khẩn cấp... - Đối với Email, chúng ta sẽ thường xuyên liên lạc thông qua phương tiện này (và nếu như SP đồng ý thì mình sẽ gửi 1 tài liệu giúp các bạn có kiến thức cơ bản về sử dụng, lưu trữ cũng như viết một email sao cho chuẩn mực) trong suốt quá trình của khóa học. Thân ái!
 20. Theo bảng "Lạc Thư Hoa Giáp" của trung tâm LHDP thì năm Đinh Dậu là mạng Thủy bạn nhé, nên bé sinh năm Đinh Dậu sẽ được cả mạng bố và mạng mẹ sinh do đó bé sẽ mau ăn chóng lớn, dễ nuôi (mình cũng mới nói dựa được vậy thôi vì mới dọc qua các bài viết trong diễn đàn) :D
 21. Vậy là danh sách sơ bộ đăng ký được 43 người rồi. aygia xin phép SP được thống kê hết lại vào 1 file Excel để tiện quản lý (thu tiền nhậu nhẹt sau này :D) Mà không hiểu sau từ khi SP cmt không thấy ai đăng ký tiếp theo nữa nhỉ??? :lol:
 22. OK, Mình nghĩ là nếu bạn cố gắng & có năng lực thì rồi sẽ tìm được công việc tốt & vị trí tốt thôi. Chúc bạn nhanh chóng cân bằng trong cuộc sống cũng như sức khỏe để bắt đầu một hành trình mới trong những ngày tiếp theo. Vấn đề bạn muốn tư vấn phong thủy thì hiện ở HCM ngoài SP Thiên Sứ thì cũng còn một số người mà mình biết là có thể giúp được bạn như A. Thiên Luân, A.Mộc Bản, bạn có thể liên hệ với các anh ấy qua hòm thư diễn đàn, hoặc là tìm số điện thoại của các anh ấy trong một bài viết nào đó (rất tiếc là mình không có số đt của các anh ấy) Thân ái!
 23. Chào bạn! Trước hết tôi xin chia sẻ những khó khăn mà bạn đang gặp trong cuộc sống hiện nay. Theo tôi thì tiến trình cho bạn nghỉ việc là ý tốt của quản lý của bạn để tách bạn ra khỏi người đàn ông đã có vợ. Hãy đón nhận điều này và cảm ơn họ, vì nếu bạn tiếp tục làm việc thì bạn sẽ không thể kết thúc được mối quan hệ này. Bạn đã kết thúc được mối quan hệ bất chính đó, xin được chúc mừng bạn, tuy nhiên hãy kiên quyết dứt bỏ đừng để tình trạng "tình cũ không rủ cũng tới" làm cuộc sống của bạn sẽ bế tắc về sau. Tôi không có khả năng tư vấn phong thủy, tuy nhiên nếu đặt bản thân tôi vào vị trí của bạn tôi sẽ hành động như sau: 1. Ra khỏi nhà thường xuyên như: đi du lịch, hoặc về quê thăm bố mẹ, người thân, tới thăm một vài cô bạn thân tốt mà mình có thể chia sẻ, tâm sự được 2. Làm những việc thiện nguyện như: Lên chùa làm công quả, tham gia vào các chương trình từ thiện giúp đỡ các trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi... 3. Tham gia một khóa học bất kỳ như: Ngoại ngữ, học nấu ăn, học cắm hoa, vv hay là học về phong thủy mà SP Thiên Sứ sắp mở lớp trong diễn đàn này chẳng hạn 4. Tham gia vào một vài diễn đàn trên mạng mà bạn cảm thấy phù hợp, tìm những người bạn mới. 5. Tìm kiếm những cuốn sách nội dung lành mạnh và đọc trong lúc rảnh rỗi 6. Tham gia một lớp học về thê dục, hay thẩm mỹ, hay là yoga... sẽ giúp con người bạn phục hồi về thể chất... 7. Khi sức khỏe cho phép hãy tìm một công việc mới. Trước khi có người có thể giúp bạn về mặt phong thủy, rất mong bạn tự giúp mình trước. Phong thủy có thể hỗ trợ, tuy nhiên không phải là cứu cánh duy nhất. Than ái!
 24. Cám ơn Anh Hạ Quốc Huy cũng như SP Thiên Sứ đã có cảm tình. Cá nhân aygia từ lâu đã rất mong muốn được đóng góp sức mình để phát triển 4r, cũng như là gìn giữ, học tập & phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử cũng như là nền minh triết cổ xưa huyền vĩ này. Aygia mong nhận được sự dìu dắt của SP cũng như AEC trong ban quản trị 4r! Cá nhân aygia nhận thấy nếu 4r hiện nay chỉ có SP tổng chỉ huy, dưới có anh HTH & anh TL & Phạm Hùng thôi thì thực sự quá mỏng. Riếng trang Hội Viên cũng có rất nhiều chuyên mục con, vì vậy nếu chỉ có 1 người chăm sóc thì sẽ rất là thiếu sót. Vì vậy nếu anh Hạ Quốc Huy tiếp tục ở lại chia sẻ công việc thì sẽ rất tuyệt vời. Đọc thơ của anh là có thể hiểu một phần về con người cũng như quá khứ của anh, thực sự là em rất cảm tình với anh. Gửi người anh ở Vị Xuyên! Hồn còn trong gió canh trời quê hương!
 25. Vâng em cho rằng những đề nghị và đòi hỏi của anh HQH hoàn toàn mang tính chính danh! Rất mong BQT có câu trả lời xác đáng! Thanks,!