• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

aygia

Quản Trị Viên
 • Số nội dung

  349
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  33

Everything posted by aygia

 1. Cán bộ lớp phụ tránh nhậu nhẹt Aygia xin đăng ký vào con số thứ tự 29! Họ và tên: Nguyễn Thiên Lộc Địa chỉ: 53/3, KP2, An Phú, Thuận An, Bình Dương Mail: aygia.com@gmail.com ĐT: 0964.717.868 Chúc SP Thiên Sứ & Các anh phụ giảng HTH, TL mạnh khỏe, an lành, may mắn & thịnh vượng! :) :) :)
 2. Làm nghề bán hàng như tôi nói riêng, hay làm nghề dịch vụ nói chung là phục vụ cho người khác, họ thỏa mãn và mình cũng kiếm chút cơm cháo trong đó, thế nên lúc mà người ta chơi, là lúc mình phải làm. Nghề của tôi cũng vậy, thứ 7 & CN là lúc tôi bận nhất, thế nên cuộc gọi của bố tôi, tôi cũng lãng quên.... Chiều CN ngày 8/5/2016 bố tôi lại gọi điện thoại: - Bố à, con nghe đây! - Con chuẩn bị gửi tiền cho bố chưa? - Chưa bố, mai thứ 2 thì ngân hàng mới làm việc mà, có gì mai con gửi cho bố... - Con lấy tài khoản của Cậu chưa? - Chưa, để tí nữa con gọi cho Cậu. - Uh, nhớ sáng mai gửi cho bố nhé, và nhớ đừng gọi cho mẹ và cho ai nhé... - Vâng bố, để con gọi cho Cậu luôn bây giờ. - Uh! Thế thôi nhé. - Vâng ạ! Tôi thấy việc của bố hơi khác thường, vậy nên cũng băn khoăn lắm, tôi quyết định gọi cho Cậu tôi xem như thế nào, không gì thì Cậu cũng ở nhà, hơn nữa Cậu tôi là một người rất hiểu biết & thức thời... - Tu..tu...tu..... - Cậu à, cháu L đây! - Uh! Cậu đây! - Cậu mợ khỏe không ạ! - Uh! Cậu mợ vẫn bình thường... - Ở nhà có gì mới không Cậu.. - Nói chung thì ở nhà cũng bình thường thôi... - Bố mẹ cháu có khỏe không ạ? - Bố mẹ cháu cũng bình thường, khỏe... - Bố cháu thế nào Cậu? - Bố cháu khỏe, mới hôm kia ở đây, còn uống bia thịt chó với Cậu, nói chung là khỏe... - Cháu thấy bố cháu gọi điện bảo đang nằm viện... cháu cũng hơi lo nên điện cho Cậu, không biết có việc gì không? - Ah... uh! Tối hôm kia lúc uống bia với Cậu thì có con đứa con gái nào nó gọi điện ấy, Còn hôm nay thấy mẹ cháu bảo là bố cháu đi lên TB... - Cậu thấy là bố cháu có vẻ gì ốm nặng không? - Không, Cậu khẳng định là bố cháu khỏe, các cháu cứ yên tâm... - Tại vì bố cháu gọi vào cho cháu nói là bố cháu đang bị bệnh, nằm viện TB, viêm loét dạ dầy có thể dẫn đến ung thư, vết thương ở mắt có thể ảnh hưởng đến thần kinh... ghê lắm... nên cháu mới hỏi Cậu xem sự thực như thế nào.. - Cậu thì không rõ lắm, Cậu chỉ khẳng định là bố cháu khỏe, hôm kia vẫn quần đùi, áo ba lỗ sang đây Cậu đưa tiền đi mua thịt chó về uống bia với Cậu bình thường... Nếu một người bị dạ dầy thì da bủng, mặt nhăn, ngáp vặt... chứ bố cháu không bị vậy.. Theo Cậu thì bố cháu có âm mưu việc gì đấy, còn việc gì thì Cậu không biết.. - Thế Cậu có gặp mẹ cháu nói gì không? - Mẹ cháu thì vừa ở đây về, bảo là bố cháu lên TB thôi chứ không biết là bố cháu bị gì... - Vâng, thôi bố cháu gọi vậy, bảo cháu xin số tài khoản của Cậu để chuyển tiền về cho bố cháu. Vậy Cậu cho cháu số tài khoản để cháu chuyển.. - Hôm qua chị cháu cũng xin số tài khoản rồi, Cậu cũng đưa rồi, mai chị cháu cũng chuyển tiền về đấy. - Thế à Cậu, vậy thì để cháu gọi cho chị cháu xem sao.... nhưng Cậu cứ nhắn cho cháu tài khoản của Cậu nhé... - Uh! Tí Cậu nhắn cho... - Vâng, cháu chào Cậu!
 3. Bố tôi là con một của ông nội tôi, mà ông nội tôi có lẽ là một cụ Việt Nho, tôi cho là như vậy vì mẹ tôi còn kể nhiều chuyện về ông tôi, vừa huyền bí và cũng vừa tiếu lâm lắm. Ông tôi khi sinh bố tôi ra, ông cân xương tính số & xem tử vi bố tôi dc đâu có 2 lạng 6 tử vi, ông tôi nói bố tôi "Đời nó công dã tràng xe cát biển đông, không nên công nên trạng gì" Đến khi bố tôi 17 tuổi thì xung phong đi bộ đội, làm lính dù ở Kép - Hà Bắc đến 8 năm, sau mới nhận lệnh đi B, sau khi bố tôi đi B được 1 năm thì có tin đồn bố tôi hy sinh, ông tôi bảo: "nếu lá số tử vi của nó thì năm nay không chết được" Thế rồi năm 1971 bố tôi về, bị thương binh mất 1 mắt & chấn thương ở bắp chân, hồi đó là hạng 3/7 gì đó. Ngày bố tôi về cả làng đến mừng, mấy ông anh con nhà bác thì hò bố tôi lấy vợ gấp. Vốn bố tôi cũng to con, đẹp trai nên trước khi lên đường cũng đã có mối rồi, nhưng ông tôi phán: "Tuổi nó Quý Mùi, cân lạng lại thấp, chỉ có lấy con bé L (mẹ tôi) tuổi Kỷ Sưu thì sau này hậu vận mới khá được, không là chỉ có đi ăn mày thôi" Vâng nếu như cứ Lục Thập Hoa giáp mà tra, tuổi Quý Mùi - Kỷ Sửu: Thiên can thì Quý xung Kỷ, rồi Kỷ lại hình Quý. Thân mạng thì chồng Dương Liễu Mộc sinh Tích Lịch Hỏa cũng không tốt, còn địa chi thì vừa Xung, vừa hình hại đặc quyền thì tốt nỗi gì? Nhưng mấy ông anh nhà bác thì cứ theo ông nội tôi, thế là bố tôi với mẹ tôi nên duyên và 4 chị em tôi lần lượt ra đời. Ông nội tôi có nhiều sách chữ nho lắm, hồi bé tôi ngu dại đâu biết gì, cứ lấy trộm sách của ông để phất diều... Khi ông tôi mất cùng lúc trong xã lên 3 thầy liền vì mỗi ông tranh thủ lúc dọn nhà làm lễ tang cho ông nội tôi mà lấy (có lẽ là có xin bố tôi) mỗi người một ít sách, mõ & cả kính nữa... (còn tiếp)
 4. Ngày xưa khi còn bé, đi học trường làng, phòng nào cũng có 4 lỗ gọi là lỗ "chó chui" ở 4 góc lớp, mỗi lớp có hẳn 5 cửa sổ & 1 cửa chính. thế mà bên trên lớp cửa vẫn có một hàng lỗ cỡ 2 viên gạch trống, cách nửa mét lại có 1 lỗ. Và đầu mùa đông, phụ huynh lên bít các lỗ này lại, cửa sổ cũng gia cố đống bớt lại cho đỡ rét, nhưng chỉ khi thật rét đậm thì cô giáo chủ nhiệm mới bít 4 cái lỗ chó chui ấy. Sang mùa hè thì các phụ huynh lại lên mở các lỗ thoáng bên trên ra... Nhờ vậy mà lớp học rất thoáng, cả mùa đông & mùa hè đều ổn cả, kết hợp với cây xanh sân trường, hàng tre sau lớp, cứ thế bao lớp học trò học & lớn lên, thi đậu hết trường ĐH nọ đến ĐH kia... Khi lên ĐH, vào cái giảng đường BK dốc, trong lớp chưa đến 4 lớp X 50 người/ lớp (thậm chí là 6 lớp) tương đương 200 ~ 300 sinh viên/ 1 giảng đường. Hai bên thì cửa sổ trong kính, ngoài chớp, không lỗ chó chui, cũng không hàng lỗ thoáng, quạt trần lúc nào cũng bật hết công suất, nhưng vẫn toàn hơi người là hơi người... Thế nên buổi nào cũng vậy, lúc vào học thì vừa ngáp vừa ngủ gật, ra chơi thì vội phóng ngay ra hành lang, lại tỉnh như sáo sậu... lê lết suốt 5 năm rồi cũng ra trường với tấm bằng trung bình khá... Gì thì không giám nói nhưng về mặt kiến trúc thì ở DH, thu đô thua xa trường làng.. :P
 5. 1. Hôm rồi đi mát xa chân, thôi thì chuyện trên trời dưới bể... Rồi em hỏi anh có muốn biết đứa con tiếp theo của anh là con trai hay gái không? - Oh! Em biết xem à? Xem ntn? Xem cho anh đi... - Anh có nhẫn không? Em biết quay nhẫn, em quay là biết ngay, rất chính xác! - Nhưng anh không deo nhẫn bao giờ cả, thế có quay cái khác dc không? - Không, em chỉ biết quay nhẫn thôi, có một người dậy em, em quay cho một số người rồi, không sai bao giờ, quay còn biết dc là có mấy con rồi, trai hay gái nữa cơ... - Quay nhẫn thì làm sao mà chính xác dc, em lấy cái nhẫn của em quay cũng dc chứ gì? - Không phải là nhẫn của anh, anh đeo lâu rồi mới dc, khi anh đeo nhẫn vào, lâu ngày năng lượng của anh truyền vào cái nhẫn thì quay mới chính xác... ... chuyện thì còn dài, nhưng có vẻ như là dòng màu xanh ở trên là có cơ sở lý học thì phải!! 2. Có lần phải đi xa công tác cả tháng, vợ ở nhà một mình với thằng con nhỏ, khi về vợ kể.. "Khi anh đi, con nó khóc, không ngủ em phải lấy áo của anh, ủ cho nó ngủ đấy!" Mình nghĩ bụng, "Cái ao giặt sạnh rồi thì làm sao còn mùi hơi của mình nữa??" Nhưng có lẽ là có tác dụng, liệu có phải giải thích bằng cơ sở lý học không??? 3. Bạn có thể nhìn vào một căn nhà hoang & một căn nhà có người ở thì sẽ phân biệt ra ngay lập tức. Ngôi nhà không có người ở sẽ nhanh hư hơn ngôi nhà có người ở rất nhiều. Ngoài ra bạn chỉ cần đi vắng khỏi nhà 1 tuần thôi là khi về bạn sẽ thấy rất khác... Xem ra thì chính chúng ta và mọi vật xung quanh ta đều tương tác với nhau, còn ở mức độ ntn thì tùy vào từng vật chứ không hẳn là ở mỗi cái gương soi...
 6. Chào A. Thiên Luân: Em: Bính Thìn - Sa Trung Thổ Vợ: Mậu Thìn - Lâm Đại Mộc Con trai lơn: Kỷ Sửu - Trường Lưu Thủy Con trai nhỏ: Quý Tị - Tích Lịch Hỏa Em dự sinh thêm một bé út vào năm sau: Đinh Dậu - Thiên Hà Thủy. Theo anh thì sinh vào năm sau 2017 như vậy tốt xấu ntn? Có năm nào tốt hơn không? Nếu 3 cháu có địa chi tam hợp thì về sau có đoàn kết & giúp đỡ nhau không? Ngoài ra có lưu ý gì riêng trong tổ hợp tuổi gia đình nhỏ của em thì anh chỉ thêm nhé (Em cũng đọc các topic trên diễn đàn để tự luận, tuy nhiên chưa tham gia thực học nên cũng còn lơ ngơ lắm)
 7. Em nghĩ trường hợp này rất gấp, vì chú Thiên Sứ chưa về thì các thành viên ở phía Nam có thể chủ động ạ... http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/33942-xin-chu-thien-su-hay-cuu-em-chau-voi/ Thanks!
 8. Mình thực sự quan tâm đến chủ đề này. Ngày nay rau thì toàn phun thuốc, nhìn vào thực phẩm thứ gì cũng thấy độc hại... trong khi nhà ở đô thị thì chật chội & nóng bức thật không chịu nổi... Vậy thì một khu vườn nhỏ trên mái nhà giải quyết được rất nhiều thứ. Nếu nói là cây trên mái nhà mà như rễ cây đâm vào đầu là xấu thì nếu như gia cố mái tốt, sao rễ cây các loại rau, rễ chùm có thể đâm xuyên được bê tông?? Ngoài ra khí hậu trái đất ngày một nóng lên, không gian đô thị toàn là bê tông hấp nhiệt... Thế nên thiết nghĩ nếu có đem cây xanh lên trên mái cũng là một giải pháp tự nhiên cũng như là thuận với thiên nhiên thôi. Không biết tháng 8 này chú Thiên Sứ mở lớp PTLV vào ngày nào để cháu & các thành viên tham gia lớp học.
 9. Số lượng đăng ký như thế này có khỏi ít không anh HTH???
 10. Hi A. HTH! Em biết đến 4r cũng khá lâu, cỡ 3 năm, nhưng năm đầu thì em đang bận, khoảng 2 năm gần đây rảnh hơn thì 4r lại không nhận thành viên mới. Có lúc biết là trung tâm mở lớp PTLV cơ bản nhưng cũng không biết đăng ký ntn... Có lẽ là chưa đủ duyên. 1. Em cũng từng làm Mod & Smod ở 2 4r, nên cũng có kinh nghiệm xương máu. Em nói xương máu là vì bản thân mình từ suy nghĩ đến hành động là muốn tốt cho người ta, tuy nhiên giới trẻ ngày nay ngu ngơ, nhiều người mất định hướng quá, họ không có những mặt bằng kiến thức cơ bản nên đúng là làm quan thời loạn là khó trăm bề... Mà đội ngũ quản lý của 4r đó lại hoạt đông & liên lạc với nhau rất hạn chế, thậm chí là bất đồng với nhau. Bản thân em cho rằng các 4r đó không mạnh được là do BQT thiếu hình thức liên lạc cần thiết để hiểu nhau & thống nhất trong hành động, vì vậy mà em đề nghị 4r nên tổ chức theo hình thức công ty là như thế, chúng ta chỉ nâng cấp lên 1 mức cao hơn ở phần liên lạc cấp cao BQT (so với các 4r thông thường khác hiện nay đang dần bị chết) thôi ạ. 2. Em có thể hơi khác quan điểm của anh một chút là: Nếu như một cô gái tốt, cứ phải chọn được anh thật OK mới nhận tiếp chuyện, đi chơi, xyz, chịt nhau... Thì sẽ rất có ít cơ hội lựa chọn chồng... Vì anh cũng biết là cánh đàn ông AE mình kẻ tốt chưa chắc nhìn bề ngoài đã tốt, kẻ con nhà tử tế chưa chắc đã tử tế, kẻ con nhà nghèo chưa chắc đã là kẻ hèn... Ngược lại AE mình đi tán gái, anh thì em không biết ntn, nhưng em thì (và có lẽ là chủ yếu đàn ông AE mình là thế) cứ thấy thích thì dô cho thỏa mãn khoái cảm thôi, chứ lúc ấy đâu xác định lâu dài gì... Chỉ những cặp đã trải qua những sự kiện, những tình huống (mà các cụ vẫn bảo là phải tìm hiểu) thì mới biết được chân thiện mỹ... và kẻ mà mình chọn chung thủy trăm năm mới là chuẩn hay là không. Vậy nên em thì cho là họ vì bất chợt thích mà đăng ký thành viên ở 4r mình thì mình cứ OK đã, còn khi đã quen biết & tin nhau, thấy là người tốt thì có thể yêu nhau... còn chuyện cưới xin & thủ tục thì đã có lệ làng & ở cả pháp luật nữa ... Thế nên nếu về tổ chức BQT đủ mạnh thì em nghĩ là mình cứ nên open với new mem... 3 & 4 thì em không có ý kiến. 5. Vấn đề này vì em là mới nên cũng thực sự là chưa biết tổ chức của 4r & trung tâm nên rất khó mà có ý kiến xác đáng được. Nhưng thực sự thì tiềm năng của lý học là vô hạn (em cho là như vậy) cũng như năng lượng dự trữ trong thiên nhiên là vô hạn, chúng ta có biến tiềm năng đó thành tiền hay không là ở khả năng của chúng ta thôi. 6. Em hoàn toàn ủng hộ anh trong vấn đề này. 7. Em không có ý kiến. Em hiện tại đang sinh sống ở Bình Dương, có lẽ là cách nhà SP Thiên Sứ khoảng 15km. Vậy nên nếu có việc gì mà em có thể tham gia trực tiếp ở khu vực Miền Nam thì em sẽ luôn sãng sàng. Còn các vấn đề xây dựng một hệ thống mạnh & thống nhất thông qua internet thì em sẽ cố gắng (nếu được tham gia). Ngoài ra những ý kiến của em ở trên cũng là mang tính cá nhân & dựa trên kinh nghiệm bản thân, mong góp sức vào sự phát triển của 4r & trung tâm chứ chưa hẳn đúng. Chúc 4r trở lại mạnh mẽ & chúc sức khỏe anh. Thân ái!
 11. Vâng, Về việc khôi phục lại hoạt động của 4r, thì định hướng hoạt động & đội ngũ BQT cũng như phương pháp điều hành rất quan trọng. 1. Về định hướng hoạt động: Nếu 4r muốn chú trọng về vấn đề học thuật & quảng bá học thuật nhưng hạn chế thành viên thì mô hình sẽ thu gọn, sẽ tương đối nhẹ về mặt quản trị, tuy nhiên như thế cũng sẽ nhiều người có khả năng sẽ không biết đến 4r. Nếu muốn quảng bá rộng rãi và vượt ra ngoàn biên giời VN thì khâu tổ chức sẽ khá phức tạp & hướng phát triển sẽ rất mở... 2. Tiềm năng phát triển 4r thì: Về thành viên tham gia sẽ rất đông đảo vì nhu cầu tìm hiểu về tương lai (xem bói) sẽ rất nhiều, sẽ tương đối khó cho quản lý, nhưng đây cũng là thế mạnh để quảng bá về 4r, sẽ nhờ vậy mà rất nhiều người sẽ biết đến 4r, và trong đó cũng thu hút được nhiều người giỏi về lý học tham gia hoạt động, trao đổi học thuật trên 4r. Về vấn đề kiến thưc thì với những thứ đã có đã là rất nhiều rồi, tuy nhiên những chiêu, những điều chưa biết, chưa rõ, tranh cãi cũng rất nhiều thế nên khối lượng kiến thức sẽ ngày một lớn lên, lúc đó cũng phải có bộ phận quản lý để tổng kết, gom lại vv... 3. Mình từng quản lý khoảng 70 kỹ sư qua internet (AE có khi cả 3 năm không gặp nhau) và điện thoại. nhưng công việc vẫn trôi chảy. Dựa trên 2 công cụ là: 1. Điện thoại: nếu việc gì gấp thì dùng điện thoại. 2.Email: mỗi nhân viên có 1 tài khoản email, nếu có việc gì thì gửi email, và các trao đổi trên email. email nếu gửi cho ai thì người đó có nhiệm vụ trả lời hoặc thi hành nhiệm vụ đó, còn gửi cc (thông báo) thì là cho những người liên quan... mỗi nhân viên 1 ngày gửi báo cáo công việc 1 lần là trong ngày đã làm gì... Nếu BQT muốn hoạt động hiệu quả thì cũng nên tổ chức theo mô hình công ty, chứ không nên như trên 4r thế này có khi có việc thông báo cũng không biết là ai đã đọc hay chưa, thành viên có quan tâm đọc và xử lý hay không... 4. Nếu BQT muốn hoạt động mở rộng hết mức có thể thì theo mình nên chia ra 2 loại thành viên: Một loại thành viên vào để vui chơi & xem bói, vv thì nên cho họ đăng ký đơn giản. Và phạm vi hoạt động của họ nên hạn chế trong một số khu vực. Còn loại thành viên thứ 2 là những người quan tâm đến học thuật thì yêu cầu họ phải đăng ký giống như đang làm hiện tại, trên nick của họ cũng tùy thời gian tham gia, tùy trình độ mà có các tên chức danh khác nhau... tức là những trả lời của họ đối với thành viên khác là có trọng lượng hơn & có mang tính chất đại diện cho 4r Lý học Lạc Việt, hoặc là người có nghiên cứu về lý học vv... 5. Với các thành viên nghiên cứu và trao đổi học thuật thì nên tạo ra các khu vực & sân chơi đáp ứng thuận lợi về các điều kiên như lớp học, sách, tổ chức hội nhóm, khu vực... 6. Trong giai đoạn gây dựng như thế này thì có lẽ vấn đề tiền chúng ta chưa nên bàn đến vội, sau này vào việc chúng ta sẽ từ từ tính đến. 7. Vấn đề đặt quảng cáo trên 4r có lẽ là nên hạn chế. thứ nhất là số tiền sẽ không nhiều, thứ 2 là sẽ làm chậm tốc độ truy cập. 8. Những bài viết đăng trên ngoài trang Báo điện tử thì phải là những bái được lựa chọn từ trong 4r, cũng như những tổng kết vv và cần ghi rõ là đại diện cho cá nhân hay là đại diện cho Lý học Lạc Việt vv... 9. Về giao diện của 4r có lẽ là cần thay đổi theo hướng dễ quan sát & sử dụng hơn, hiện nay vì hoạt động hạn chế nên số lược bài mới ít, nhưng sau này sẽ rất nhiều nên số lượng bài trong top bài gần nhất phải nhiều lên. 10. Quy định của 4r với thành viên cần phải hoàn thiện sớm để làm căn cứ cho đội ngũ BQT làm việc cho chuẩn mực. Đôi lời mạo muội vậy đã ạ! Thân ái!
 12. Mình là mem mới, tham gia với mục đích học hỏi & trao đổi học thuật (nếu có đủ duyên) Đã đăng ký lớp học PTLV của chú Thiên Sứ (dự định mở vào tháng 8 này) Về vấn để phát triển & quản lý diễn đàn, mình cũng có khả năng & chút kinh nghiệm... Nếu BQT nhận thấy còn vị trí thì mình sẽ xin tham gia, mình cũng có nhiều ý kiến muốn đóng góp để phát triển 4r, tuy nhiên chưa biết mục tiêu cụ thể hiện nay mà BQT định hướng ntn nên cũng chưa biết là có phù hợp không.... Vậy tùy ở BQT xem xét... Thân ái!