• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

aygia

Quản Trị Viên
 • Số nội dung

  349
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  33

Everything posted by aygia

 1. LY DỊ (phần 8) Tôi bảo vợ nấu cơm sớm để 7h là ăn xong để còn gọi điện cho vợ chồng anh trai vợ thằng em dưới Cần Thơ, tôi cũng dặn thằng em vợ ở cùng ăn xong ở nhà ngồi tham gia (cho nó biết thế nào là phức tạp của việc lấy vợ, nó đang ngấp nghé một em mà tôi không ưng lắm). Đúng 7h15 tôi gọi điện, đầu kia bắt máy, nhưng hẹn lại 8h hơn vì vẫn chưa về nhà, hơi thất vọng chút nhưng đành chờ vậy. Mọi người tranh thủ dọn dẹp, tôi thì lại check FB tí xem có ai theo dõi chuyện mình viết không.. được 30 phút thì điện thoại đổ chuông, nhấc máy lên thì là ông chú gần nhà kêu vào nhậu… hic gần 8h rồi còn nhậu nhẹt gì nữa, nhưng mà là ông anh họ trên SG xuống nên báo tí cháu sang, đang có việc nên chắc phải nửa tiếng nữa… 8h10 chuông lại đổ, tôi kêu mọi người tập trung, rồi lấy điện thoại gọi lại. đầu bên kia là dọng phụ nữ. - Alo… em là vợ anh T đây.. - Ơ thế A. T đâu em ? - Dạ anh ấy có công chuyện chút, anh cứ nói chuyện với em, rồi lát em nói lại với anh ấy sau… - OK, thế cũng được, ở đây có vợ chồng anh, và cả bà và em trai sau P nữa nên anh bật loa ngoài lên nói chuyện nhé, hơi khó nghe chút nhưng có gì em thông cảm nhé… - Dạ, em nghe rõ mà anh.. - Ok, chiều anh có nói qua với ông xã em rồi, không biết là ông có nói gì em chưa? - Có có anh à, thì chuyện chúng nó em còn rành hơn ổng nữa, em cũng là phụ nữ mà anh, cũng rảnh hơn, và em cũng thương tụi nó nữa… - Uh, vậy trước giờ tụi nó cụ thể như nào em, anh mới qua nay mới biết chuyện, còn vợ anh thì cũng không mấy khi điện cho cái H nên không rành lắm. - Anh ơi, thì em cũng bảo hai đứa nó luôn, hai vợ chồng em thương chúng nó lắm, nên có chuyện gì là em cũng biết, chúng nó 2 đứa cũng báo cho em, rồi em khuyên bảo chúng nó, vợ chồng thì phải chịu thương chịu khó, thương nhau, nhường nhịn nhau mà sống, … vv & vvv.. rồi đứa nào sai em bắt xin lỗi, làm hòa nhau.. - Anh thấy đợt này chúng nó có vẻ căng quá.. - Dạ riêng đợt này em hơn bận anh, hơn nữa chuyện chúng nó không có gì, mà cứ loanh quanh giận nhau hoài vợ chồng em cũng nản, em mới nói thôi kệ tụi bay, anh chị khuyên riết rồi mà không thay đổi, nếu tụi bay dậy thì đem đứa con đây anh chị nuôi, chứ chúng mày giành nhau hoài mợt… (chuyện khá dài dòng, nói chung rút lại là anh chị thương em, và thương cả hai đứa, nhưng đợt này thằng P thì đánh vợ, lại láo nữa thì cũng nản rồi, chán thằng em rể rồi, kệ tụi mày muốn sao thì sao, cần thì bế con về đây với anh chị cũng được, không thì đem qua cho vợ chồng tôi nuôi…) - OK, anh cảm ơn vợ chồng em, nhưng nuôi con cho chúng nó thì anh không nuôi đâu, còn chuyện chúng nó theo anh thì thế này, thứ nhất là đối với bọn nó, vợ chồng trẻ chuyện như thế này là bình thường thôi, nhưng chúng nó không tự giải quyết được nên mới thành chuyện lớn. Thứ hai chúng nó còn nhận thức rất đơn giản, anh nói thật, vợ chồng bỏ nhau đâu phải chuyện đơn giản, giờ như thằng P bỏ vợ rồi đi đâu, ở đâu, lại lang thang, con nuôi thì không nổi, đàn ông làm sao chăm con, mà không nuôi con thì không dc, còn cái H, nếu dành nuôi con, giờ có mẹ chồng hỗ trợ, có chồng ở cạnh mà con còn ốm, còn tị nhau từng việc, sau ly dị rồi thì sao, anh nói thật, kể cả nó có chồng mà không ra gì thì cũng không đứa nào dám nhòm ngó, nhưng thử li dị coi, thằng xe ôm nó cũng dê được em ạ… khổ lắm…Thứ ba nữa là bà ngoại ở đây, bà đang ngồi đây, anh thấy cái H nó cũng ngược lắm, anh gọi điện cho cả nó, cả P và anh C ở đối diện rồi, phụ nữ như vậy là không được đâu, bà ở đấy mà không coi bà ra gì, mà em nghĩ coi, bà ở nhà thì nhà cao cửa rộng, vườn cây, đồng lúa, ông bà vui vẻ chăm nhau, vào đây đã phải ở cái phòng trọ chật chội, nóng bức như vậy để chăm cháu rồi mà đối xử với bà không ra sao là không được.… mà H thì anh không thể nói được, vợ anh cũng ít liên lạc nên cũng khó, vậy nên anh nhờ vợ chồng em khuyên nó, nếu có gì em gọi lại cho vợ anh C ấy, để có thêm thông tin, đúng rồi thì em nhắc nó chứ trong nhà, người đàn ông nóng thì người phụ nữ phải lui đi, nghe đàn ông đánh vợ thì kinh khủng lắm, nhưng cũng phải xét lại là trong hoàn cảnh nào em ạ… (tôi cũng làm một hơi dài chả kém – đầu kia cũng thỉnh thoảng đáp lại..) - Thôi em ạ, rút lại là anh nhờ vợ chồng em khuyên thêm cái H bên đó, còn thằng P thì anh lo được, sao cho chúng nó hiểu chuyện rồi bảo nhau mà làm ăn, nuôi dạy con cái, chứ nói thật chúng nó có bỏ nhau thì anh em mình cũng đến mệt. - Dạ dạ vậy nha anh.. tiện điện thoại thì anh cho em gặp bà nha anh. - Anh phải đi giờ đây, vì có ông chú gọi qua nhậu, anh tắt loa điện thoại rồi em nói chuyện với bà nhé. Tôi đưa điện thoại cho bà nói chuyện rồi sang nhà ông chú, đã ăn cơm rồi, tôi vốn bụng bé, nên chỉ làm một lon rồi chuyện phiếm cho vui thôi.. khoảng 10h tôi về, dắt xe vào nhà xuống dưới nhà, thấy bà đang chuẩn bị đi ngủ, thấy bà có vẻ tươi tỉnh… - Sao bà nói chuyện vơi chị ấy thế nào? - Bà nói hết rồi, chị ấy cũng tốt, nói một lúc rồi bảo thôi để chị ấy bảo em, chị ấy thay mặt em xin lỗi bà… thôi thế cũng được… - Vâng được lời nói vậy cũng tốt. - Vậy là thứ 7 hai vợ chồng lên SG nghe đâu có đám cưới gì đấy, vậy nên lên sơm rồi nói chuyện. - Thế được, thôi bà nghỉ đi. Nói chung là vợ chồng này cũng thương em đấy, nhưng độ sâu sát thì còn hạn chế, được cái là người tốt, nhiệt tình, và có trách nhiệm. Như thế thì cũng tạm ổn rồi. Chờ xem ngày mai biến chuyển thế nào vậy, rồi ngày mốt thứ 7 vào đại hội đảng rồi tính tiếp! (Còn tiếp)
 2. LY DỊ (phần 7) - Alo, T à, anh L đây, anh rể của P ở Bình Dương đây! - Dạ, dạ em nghe anh ơi! - Dạo này làm ăn được không em? - Dạ cũng lai rai thôi anh ơi! - Uh, vì việc của vợ chồng P nên anh mới gọi cho em.. - Dạ, dạ anh nói đi ạ… - Không biết là chuyện của vợ chồng nó em nắm được tình hình như thế nào rồi mà nghe vợ anh nói là trên FB em đồng ý cho hai đứa ly hôn… - Chán lắm anh ơi ! Vợ chồng em thì còn công việc, mà hai đứa chúng nó cứ gây lộn, mà thằng P thì nó nhỏ nhặt, có chuyện gì cũng nhắn tin cho vợ em, riết rồi chán, chúng nó không ở được với nhau thì giải tán thôi anh. - Thế vợ chồng em có gọi cho chúng nó không ? - Em thì không, nhưng vợ em vẫn gọi cho cái H thường anh ơi ! - Vậy không gọi cho P à ? - Trước thì gọi, nhưng đợt này chán rồi anh, mà nó đàn ông gì mà không bản lĩnh, nó nhắn tin không đầu không đuôi, có gì tí em gửi tin nó nhắn em cho anh coi… - Thôi không cần đâu.. thế vợ chồng em biết là vợ chồng nó cụ thể phát sinh chuyện như thế nào không ? - Em nói thật với anh, làm thằng đàn ông thì phải bản lĩnh, vợ nuôi con nhỏ thì chăm con, nhịn vợ đi chút có sao đâu, đằng này chúng nó đánh chửi nhau, quăng đồ và còn láo cả với em nữa ? - Láo như thế nào em ? - Nó nhắn tin em là anh vợ mà đéo nhờ được cái gì ? Rồi bắt vợ em nhắn tin địa chỉ nhà em để nó gửi đơn ly hôn xuống, em bảo là không ở được với nhau thì li dị đi…anh thấy như thế có được không ? - Anh em mình phải bình tĩnh em ạ. Cũng phải tìm nguyên nhân cụ thể xem nó làm sao.. chứ chúng nó ly dị là rách việc đấy.. - Nhưng mà chúng nó cứ như này cũng nhức đầu lắm anh ạ. - Nói chung là chúng nó là vợ chồng trẻ, chuyện như thế này cũng là bình thường thôi, chúng nó chưa nhận thức được là li dị nó khổ như thế nào đâu, rồi con cái ai nuôi, một mình cái H có nuôi được con không, hay là nó lại xuống làm phiền vợ chồng em.. Thôi thế này, tối mấy giờ em về nhà ? - Dạ khoảng 7h là em hết việc ở nhà rồi anh. - OK vậy để tối anh gọi lại nghe, anh muốn trao đổi cả với vợ em nữa, rồi bà cũng đang ở nhà anh, cả vợ anh nữa rồi bật loa điện thoại lên nói chuyện cả nhà luôn nhé. Thôi thì vì chúng nó, và vì cả anh em mình nữa, trao đổi để tìm cách em nhé. - Dạ dạ anh ! - Anh nói thêm vấn đề này này, trong việc này có gì nghe phải nghe hai bên em ạ, nên nếu được thì em gọi điện trực tiếp với P trao đổi với nó, hơn nữa còn có vợ chồng anh C ở gần đấy, mà vợ hình như còn là họ hàng gì bên em phải không ? - Dạ đúng anh, vợ là em họ em mà. - Uh, anh em mình nên tham khảo thêm, có đủ thông tin thì mới nói chuyện với chúng nó được. - Dạ, ok anh - Thế nhé ! Đúng là phong cách nói chuyện y chang người Miền Tây, vâng dạ rất dễ nghe. Nhưng như vậy có thể thấy là vợ chồng anh trai này cũng chưa có kinh nghiệm can trâu húc nhau rồi. Nọ nay có trao đổi chắc cũng chỉ người bên nhà gái qua lại với nhau thôi. Đời là vậy, không đứa nào trong khi cãi, đánh chửi nhau mà nó chịu nhận sai về mình hết, nên nếu chỉ nghe một bên, rồi đồng cảm mà đối lại với bên kia thì không những không gỡ rối mà là thêm lực lượng để xung đột thôi. Đành phải chờ cuộc gọi ban tối xem như thế nào vậy. 5h00 nhắm thời gian sắp tan ca của thằng cậu tôi lấy điện thoại ra gọi. - Alo, anh L đây. - Dạ em nghe ! - Em mấy giờ thì đi làm về ? - Dạ em tăng ca đến 6h mới nghỉ anh. - OK, anh chỉ dặn thế này thôi : Hiện trong nhà đang có chuyện nên xong việc thì về ngay, không được la cà nhậu nhẹt, để đầu óc tỉnh táo còn suy nghĩ, tìm cách giải quyết vấn đề.. nếu không về nhà thì đến nhà bạn bè và anh em nào đấy có khả năng góp ý, tư vấn cho mình những điều tốt… chứ cấm không được nhậu nhẹt. Phải bản lĩnh lên, anh dặn vậy thôi. - Dạ anh - OK. Thật ra như như Kinh Dịch nói « Dịch cùng tắc biến » hay như các cụ Việt nho vẫn nói rằng « Trong cái rủi sẽ có cái may » hay là « Thất bại là mẹ thành công » hay như cụ Nguyễn Công Trứ có làm thơ : « Ví thử đường đời bằng phẳng cả/ Thì bậc anh hùng cũng giống ai ». Nên kẻ bản lĩnh là phải thể hiện trong những lúc khó khăn này, những lúc này mới có thể biết được ai tốt, ai có thể giúp đỡ mình dù chỉ là một câu nói… nhưng chắc thằng cậu này thì chưa nghĩ tới chỗ đấy đâu. Dặn nó vậy, âu là cũng để nó giữ đầu óc cho tỉnh táo thôi, nếu bện vợ nó có ai gọi thì cũng đỡ bị vấp váp, lộn xộn.. thế thôi. (Còn tiếp)
 3. LY DỊ (phần 6) Vợ tôi hỏi, anh gọi cho vợ chồng nó thế nào? Tôi tóm tắt nội dung, và băn khoăn về việc hai đứa không có vẻ hợp tác. - Lúc nãy trên FB em có nói với anh trai mợ H là chủ nhật này mời anh chị lên SG nói chuyện rồi mình lên gặp. - Phía bên mình thì dễ rồi, dẫu sao cũng có nhà mình và có thêm vợ chồng anh C ở đối diện, không biết là chị vợ anh ấy có nói được vợ của cậu ấy không? Vậy nên anh chị bên kia lên thì sẽ xử lý như thế nào? Có khuyên bảo được em họ không, hay lại cứ nhè vào em rể mà nói, bênh em gái mình thì rất mệt. Cái vụ can trâu húc nhau này vấn đề là phải nói làm sau cho thuyết phục, chứ kẻ trong cuộc thường mất bình tĩnh, nếu nói mà không chuẩn có khi còn bị húc lại, rồi họ lại co vòi lại, chui vào trong cái vỏ ốc của mình thì càng khó thêm, đôi khi đi can trâu húc nhau mà không khéo là mình lại tham gia vào đám húc luôn. Muốn vậy thì người bên nọ nên đứng về phía bên kia mà nói người bên mình, phân tích, giảng giải chọ người bên mình thì nó sẽ thuận hơn, chứ đem lý lẽ của người nhà mình, chỉ nghe theo sự việc kể lại của người nhà mình mà trị người bên kia là dễ rách việc lắm. Kẻ đi can cũng phải hiểu biết, phải công tâm, không thiên vị bên nào mới được. Muốn vậy thì phải tìm hiểu rõ là nó có những vấn đề gì? Nghe bên này phản ảnh, rồi nghe bên kia phải ảnh, nghe cả hai tai rồi lại phải có người của hai bên đủ uy tín để mà nói, giảng giải cho mỗi bên hiểu, xong rồi mới ráp chúng lại với nhau được. Tôi bảo vợ thôi ngủ đi, để mai trước hết gọi cho vợ chồng anh C trước để nắm bắt thêm tình hình rồi sau đó sẽ gọi điện chọ vợ chồng anh trai của em vợ. Ngày thường ai cũng có công việc cả, sáng mai ra cũng vài khách tới mua hàng, nhũng nhẵng cũng đến trưa, lúc mở điện thoại ra mới nhớ là không có số của anh C, nên nhắn cho thằng cậu để lấy số. - Alo, anh C à, em L chồng của H đây anh.. - Dạ vâng, anh có chuyện gì vậy ạ… - Em L đây mà… - Uh, nói đi em… - Anh là hàng xóm của vợ chồng P, H, em muốn hỏi anh chút là tình hình vợ chồng nó thế nào? - Ôi giời, chán lắm em ạ, anh không hiểu là vợ chồng nó nghĩ gì, ngày xưa như vợ chồng anh cơm không có mà ăn, bảo đánh cái nhau, đằng này chúng nó đầy đủ cả, tiền không thiếu, xe đẹp, con trai thế mà cứ hở ra là cãi nhau… - Thế cụ thể là việc gì hả anh? - Úi giờ, chúng nó cãi nhau, quăng đồ tùm lum cả, không biết tôn trọng nhau gì, bà ở đấy cũng không coi ra làm sao? - Thế là lỗi của chồng hay của vợ anh? - Thì em biết rồi, tính thằng P thì nó hiền như cục đất, nhưng mà con kia thì quá lắm, con gái gì mà cứ xa xả xa xả, chống nạnh tay lên trước cửa mà to tiếng… - Thế anh chị sát đấy sau không góp ý cho chúng nó với… - Thằng P thì anh nói được, nhưng vợ nó thì chịu, anh cũng có nói rồi, lúc bình tĩnh lại anh cũng khuyên, nhưng không ăn thua, đâu lại vào đấy.. - Việc đấy anh nên để chị nói với vợ nó, phụ nữ với nhau vẫn dễ… - Chị em nó có bằng mày bằng mặt nhau đâu, nó sống ở đây có chơi với ai đâu? Khó lắm em ơi…Mà em lên đây đi, anh em mình làm vài chai rồi nói chuyện.. - Thế anh bận à? Mà tối hôm qua em gọi cho thằng P, em thấy nó cũng mất bình tĩnh, nó xưng ông tôi với em, nói chuyện thì không đầu không đuôi gì cả? - Mấy hôm nay đi làm về nó chán nó đi nhậu đấy, chắc hôm qua cũng say rồi nên mới thế đấy, chuyện linh tinh dài lắm, chú cứ lên đây anh em mình lai rai… - Thôi anh ạ, anh em mình thiếu gì lúc, vợ chồng nó như vậy, ngay trước cừa lên nói chuyện, ăn nhậu cũng không tiện. Em gọi cho anh là để biết cụ thể đứa nào sai, sự việc như thế nào để tìm cách mà hòa giải cho chúng nó. Anh biết gì thì cứ cho em biết. - Thực ra chúng nó cũng chẳng có chuyện gì đâu, chủ yếu là những thứ lặt vặt vớ vẩn, mà con H thì nó, anh nói thật đàn bà không ai như thế cả… cứ xa xả…không ai nói được, không biết sợ là gì? - Thế vợ chồng T anh trai H có gọi cho anh không? - Không em ạ, thôi cứ lên anh đi, anh em mình làm vài chai rồi tình tiếp… - Thôi lúc khác anh, tạm thời vậy đã, khi nào anh xuống dưới này thì ghé em, còn khi nào em lên thì dễ rồi, em nghe vợ em nói là chủ nhật này vợ chồng anh trai H từ Cần Thơ lên, lúc đó có gì em gọi trước, thôi thì vợ chồng anh vừa là người nhà hai bên, lại vừa là mối lái, lại ở đối diện nên thế nào anh chị cũng phải tham gia để giảng giải cho chúng nó. - OK cứ gọi cho anh. - Vâng em cảm ơn anh! Thì ra là vậy, vậy là thằng em cậu láo nháo là do nó uống vào rồi. Cũng lạ, thằng này bình thường đâu có uống, có đám tiệc gì thì chỉ nửa lon bia đã mặt đỏ như gấc, nên nó không mấy khi uống cả, nhưng chuyện vợ chồng buồn nên mới thế, vậy là mấy hôm nay không cơm nước gì với nhau rồi, người đàn bà lấy được người chồng tốt, nhưng không biết cách đối xử, không biết xây cái tổ ấm của mình cho hấp dẫn là gián tiếp đẩy thằng đàn ông đấy ra khỏi nhà, mà ra ngoài đường thì đủ thứ ôi thôi, rượu chèn, cờ bạc, gái gú, thêm tâm trạng buồn chán nữa, con người ta dễ lạc lối lắm. Nói chung chuyện của vợ chồng nó như vậy là 3 người nói giống nhau rồi, bà ngoại, chồng và hàng xóm: lỗi chính vẫn là ở phía cô em dâu này cả. Vậy vấn đề giải quyết bây giờ là phải liên quan đến người bên nhà vợ thằng cậu. Phải gọi cho anh trai nó mới được, rất may là mình có lưu số điện thoại. (Còn tiếp)
 4. LY DỊ (phần 5) Tôi lấy điện thoại gọi cho thằng cậu. - Alo! Ai đấy? - Anh L đây, em đang ở đâu đấy? - Em đang gần nhà, có gì anh nói đi - Vợ chồng chúng mày có chuyện gì vậy? - Em bực mình không thể nào chịu được, li dị chứ không thể nào chịu được! - Thế vợ chồng cậu cụ thể có chuyện gì nói anh nghe xem nào ? - Không đàn bà nào như vậy cả! Em viết đơn ly dị rồi. - Ơ chúng mày nghĩ đơn giản nhể? Thích bỏ là bỏ nhau luôn được à? Vợ chồng thì có gì từ từ mà bảo nhau chứ? - Ông tưởng dễ à, tôi nói một câu nó nói mười câu, rồi nó cứ chống nạnh lên chửi, nó có chịu nghe đâu ? - Ngoài chuyện đấy ra còn chuyện gì nữa không ? - Không ? Nhưng mà nó coi tôi không ra gì, không coi bà ra gì… - Bây giờ mày nói hết cho anh biết là vợ mày có những lỗi gì nào ? Có những nhược điểm gì ? Mày không bằng lòng vợ mày ở điểm gì ? - Thì tôi đã kể rồi thế… - Không nó phải là lỗi cụ thể là vợ mày nó Láo, còn gì nữa ? Nay mai anh trai vợ mày lên, hỏi lỗi của vợ mày như thế nào, hoặc là có gọi điện cho mày thì mày cũng phải nói được cụ thể chứ mày cứ ấp a ấp úng vậy thì thế ra toàn lỗi của mày chứ có phải lỗi vợ mày đâu.. - Ông không ở đây ông biết sao được, nói một câu nó cãi mười câu, rồi nó có để cho ai nói đâu, không đàn bà nào như thế cả.. - Vậy là không ổn đâu, thôi mày cứ nghĩ đi, có thể là anh trai chị dâu vợ mày sẽ gọi cho mày, hoặc là anh chị ấy lên đây, mày phải nói được cụ thể là lỗi vợ mày như thế nào thì mọi người mới khuyên bảo vợ mày được. Tôi cúp máy và ngồi nghĩ, thằng này hôm nay láo thật, chưa bao giờ nói chuyện với tôi mà nó lại xưng tôi với ông như vậy, mà nói năng thì luẩn quẩn, không đầu không đuôi… Nó mà mất bình tĩnh như thế này và cũng không tôn trọng mình thì khó mà khuyên bảo, góp ý cho nó được… haiz.. cũng rách việc đây… Tôi tắt đèn đóng cửa và đi ngủ, câu chuyện của vợ chồng nó đưa vào giường làm cho tôi vẫn còn tức khí, không ngủ được mà đọc sách cũng không nhập tâm. Nhà vợ sau vợ tôi là 3 thằng cậu, học hành thì không tới đâu là một thiệt thòi về tương lai rồi, nhưng được cái là cũng chăn chỉ chịu khó, nhưng nói như ông cậu ruột tôi nói… « Gia đình mà cứ khục khoặc, vợ chồng mà cứ đánh chửi nhau thì không khác gì một quốc gia có nội chiến, không thể nào mà phát triển kinh tế và nuôi dạy con cái được. » Thằng cậu này thực ra nếu xét trung bình trong xã hội hiện nay cũng thuộc dạng được, thanh niên sớm vào nam, đi làm công nhân, chăm chỉ hiền lành, không rượu chè, không cờ bạc, và không trai gái… không cao to đẹp trai lắm, nhưng cũng trắng trẻo và dễ nhìn, ăn nói thì nhỏ nhẹ và lễ phép. Chỉ có điều, ít học và suy nghĩ và ý chí thì còn hạn chế, hai vợ chồng nó cưới nhau cũng hơn 2 năm mới có bầu đứa bé, hồi còn chưa có bầu, thì đám cưới mọi người tặng quà, tiền mừng, rồi 2 vợ chồng dành dụm đâu cũng dc gần trăm triệu, tôi khuyên nên vay mượn mua một mảnh đất, hổi đó anh con bác đằng mẹ ở dưới Long Thành – Đồng Nai có mua đất ở đấy, thì chắc là đủ tiền, cứ cắm dùi đấy đã rồi tính sau, nhưng mấy tháng sau thấy hai vợ chồng nó mua cái xe Novo hơn 70 triệu… tôi nghĩ… vậy là hỏng rồi.. thế thì còn ở trọ dài dài… Người đàn ông trong gia đình theo quan điểm của Lý học Đông phương nếu đúng vai trò trong gia đình là giữ ngôi Dương so với vợ là Âm, Dương thì phải trí tuệ, phải sáng suốt, là đối ngoại, là công việc, là giao tiếp, là che chở, là bảo vệ, là sức mạnh, là ý chí, là tinh thần, định hướng tư tưởng, là bao dung, bình tĩnh, là điềm đạm, là cứng rắn, là mạnh mẽ, là trong sáng, là vươn lên… Vậy nên gia đình nào mà có một người đàn ông tốt, tức là họ có nhiều những đức tính đó, tất là gia đình ấy sẽ phát triển, sẽ hạnh phúc, sẽ nề nếp và ra ngoài sẽ được nhiều người tôn trọng, gọi là được Dương đúng ngôi, còn nếu anh làm chồng mà những đức tính kia thiếu thì tất nhiên là sẽ bị ảnh hưởng kém đi.. Thằng cậu này nói chung là theo tiêu chuẩn thì còn thiếu nhiều lắm…nhưng mà nói thật so với mặt bằng bây giờ thì nó cũng còn hơn chán vạn nhiều thằng khác, hơn nữa, ít học thì không quan chức gì, không tham ô tham nhũng được, không cửa quyền cậy thế để ăn hiếp người khác được trong cái xã hội loạn cào cào này âu cũng là một cái may. Vợ nó với bà ngoại cũng đã có một lần khục khoặc rồi, lần đấy tôi cũng lên nói chuyện với vợ chồng nó một lần rồi, rằng bà phải vào đây trông cháu cho 2 đứa là phúc rồi, phải lựa mà ăn nói, đối xử với bà cho nó hợp lý, để bà vui vẻ, còn có gì thì bảo anh chị, chúng nó vâng dạ và có vẻ hiểu chuyện, nhưng nói thật, hiểu lúc đấy chứ chưa chắc đã nhớ… thế nên nó mới có chuyện hôm nay. Thằng Tép không chịu ngủ giường cứ bắt mẹ ra võng ngủ, khi nó ngủ rồi thì vợ tôi bế nó lên gường, vợ tôi tắt đèn rồi nằm xuống cạnh tôi… (Còn tiếp)
 5. LY DỊ (phần 4) Chắc các bạn hơi sốc với cách nói chuyện của cô em dâu tôi, nói thật mỗi người sinh ra là một hoàn cảnh, cô em dâu tôi mất mẹ từ bé, ông bố trước giờ tôi cứ ngỡ cũng mất rồi, nhưng mơi đây mới biết là ông ý còn, nhưng lại đi lấy vợ 2 rồi để mặc hai anh em, anh trai sinh năm 1981, lang bạt rồi vào nam, dìu dắt nhau rồi ông anh thì đi làm tận dưới Cần Thơ, rồi lấy vợ dưới ấy, nghe đâu vợ chồng cũng chịu thương chịu khó, rồi cũng có của ăn của để.. Khi đám cưới, rồi sau có việc tôi cũng gặp rồi, vợ chồng cũng khá được và anh chị em cũng tốt. Còn cô em dâu tôi thì làm công nhân với chị em họ ở trên HCM, thằng em vợ tôi cũng ở trọ cùng rồi có một cặp anh chị cùng quê nữa, đôi này vợ thì là em họ của cô em dâu, chồng thì là anh bên ngoại của vợ tôi, tức là anh của thằng cậu… thế là mối lái nên mới có chuyện… vợ chồng ông anh này rất tốt, chăm chỉ làm ăn, lại thuê ở đối diện phòng trọ của vợ chồng thằng cậu luôn… Cô em vợ tôi sinh năm 1995 được cái là cũng xin xắn, nhưng còn lại thì đúng là như qua câu chuyện vừa rồi các bạn cũng biết đáy, thế nên thiếu cha thiếu mẹ là nó thiếu nhiều thứ lắm.. nhất là vấn đề nhận thức, với lại năm nay cũng mới ngoài 20 tuổi, vẫn là tuổi ăn, tuổi lớn mà, tôi thấy là đáng thương hơn là đáng tội… Nói chung cái vụ mà can trâu húc nhau này tôi cũng tham gia vài lần rồi, không phải vụ nào cũng thành công, tuy nhiên kinh nghiệm mà nói thì điều quan trọng nhất là người phụ nữ phải cộng tác. Lý học Đông phương coi người phụ nữ trong nhà là quẻ Khôn, đại diện cho đức nhu thuận, mềm mỏng, chứa đựng và nuôi dưỡng.. tính chất là Âm Hỏa đới Thổ… tức là phải nồng ấm và nhiệt thành như đống tro còn ấm, nhưng cũng sẵn sàng chứa đựng và nuôi dưỡng vạn vật… Thế nên các cụ nói là: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” là đúng lắm. Nếu người phụ nữ mà không xây được tổ ấm trong ngôi nhà bằng sự chăm sóc, bằng sự yêu thương, bằng cơm ngon, canh ngọt, bằng sạch sẽ và tinh tươm, bằng chăn thơm, gối sạch, bằng sự chung thủy và nhu mỳ, bằng cả rộng lượng và tha thứ vv… thì đó chính là chưa đủ đức của quẻ Khôn – âm mà thuận của Kinh Dịch vậy. Thôi thì cũng phải nghĩ cách, tôi quyết định chờ ăn cơm tối rồi hỏi bà ngoại xem cụ thể hàng ngày của vợ chồng nó khi bà ngoại ở đấy như thế nào đã. Tôi ít khi nói chuyện với bà, nói chung là bà hiền, nhỏ nhẹ, đúng là một người phụ nữa quê chất phác.. nói thật bà thì nói nhỏ, lại mất một hai cái răng cửa gì đó, rồi lại tiếng gốc Thanh Hóa, vậy nên tôi nghe lắm khi câu được câu chăng nên cũng ít khi nói chuyện với bà, mẹ với con rể lắm khi chỉ khách sao hỏi xong rồi ừ à, dạ vâng cho xong chứ lắm khi không nghe rõ bà nói gì nữa… Đợi bà ăn cơm xong tôi mới hỏi chuyện, nói chung vợ chồng cậu em cũng không có chuyện gì lớn, cô em vợ thì sinh con xong thì dựa vào con, cứ muốn chồng làm việc nhà, thằng cậu đi làm tăng ca đến khi 8h tối mới về ăn xong lại phải đi rửa bát, giặt đồ, bà mẹ xót con nên không bằng lòng, con dâu thì bì tị là anh trai chăm vợ lắm, lúc đẻ là làm hết vv & vv nên cũng bắt chồng phải như thế… hay là chuyện bà ở nhà bế cháu ra ngoài, hàng xóm muốn bế thì bà cho, nhưng con dâu về nhìn thấy thì lại tỏ thái độ, rồi cấm bà, nói chung là hai mẹ con không hợp nhau ở cách chăm cháu, đôi khi là lời nói, đôi khi là việc làm vv & vv. Tôi chợt nhớ câu “Cháu bà nội mà tội bà ngoại” nhưng trong trường hợp này nếu mà bà ngoại chăm con gái thì chắc chẳng có những chuyện đại loại như vậy… Ăn cơm xong ra bật máy tính lên tôi hỏi tuổi vợ chồng hai đứa nó gõ lên thì: Chồng: 1991 – Tân Mùi – Lộ Bàng Thổ (Âm) Vợ: 1995 - Ất Hợi – Tuyền Trung Thủy (Âm) Con: 2016 – Bính Thân – Thiên Hà Thủy (Dương) Nếu theo luận tuổi Lạc Việt: Xét về Thiên can Chồng Tân (-Kim) khắc Vợ Ất (-Mộc) là Dương khắc Âm tắc bế, xấu nhất trong tương quan về Thiên Can. Xét về Thân mạng Chồng (-Thổ) khắc vợ (-Thủy) thì không hẳn là xấu lắm, được tốt thứ hai về tương quan thân mạng. Địa chi thì Tam hợp sẽ làm cho cái khắc trên tăng lên nên là làm xấu thêm mối quan hệ. Mà Thiên can là cái quan trọng nhất, là yếu tố đảm bảo cho tinh thần là hạnh phúc gia đình… Đứa bé sinh 2016 Thân mạng là (+Thủy) hợp với (-Thủy) tốt, nhưng mẹ con về địa chi là Hại nhau nên bớt tốt. Thiên can thì Con Bính(+Hỏa) khắc bố Tân(-Kim) nhưng được cách là Bính hợp Tân trong hành Mộc sinh Thủy, Nên Thủy thêm vượng và sau sẽ bớt vất vả đi Tóm lại vợ chồng này ít hạnh phúc, sinh con ra lại vượng cho mẹ và con nên bố rất mệt mỏi vì phải khắc cả hai mẹ con từ thiên can cho đến thân mạng. Kinh tế tuy có nhưng cũng không nhiều, nói chung là còn khó khăn và còn nghèo. Nhưng vì còn được Bính hợp Tân nên chắc chưa đến nỗi nào. (Còn tiếp)
 6. LY DỊ(phần 3)Không cuộc vui nào mà không phải trả giá, đã uống đến gần 3 chén ở nhà rồi, sang hàng xóm, vừa karaoke vừa lai rai, rồi khách vào khách ra, hết 2 thùng bia, rồi lấy ở nhà sang 2 chai 75 rượu nữa, thành ra không biết là về nhà lúc nào, tối vợ gọi dậy ăn cơm thì ôi thôi đầu nhức như búa bổ…Sáng hôm sau dậy mới thấy người nhẹ nhẹ, vệ sinh xong phải tắm 1 cái vào vợ đưa cho bát cơm rang, thế là ổn… rồi việc nọ xọ việc kia, khách ra khách vào, cũng không để ý nữa.. bà thì có vẻ vẫn ho, trứng hấp ngải cứu, chanh hấp mật ong, quất hấp mật ong nhưng bà vẫn chưa khỏi… chắc cũng phải từ từ.Chiều hôm sau, thấy vợ đi từ dưới bếp lên bảo:- Không biết thế nào mà trên FB vợ cậu P lại đăng là không cần nữa, bỏ thì bỏ, đi thì đi rồi thấy anh trai của nó vào like nói là OK… Để em gọi cho P xem như thế nào?- Em phải gọi cho em dâu em ấy, chứ em trai em thì gọi sau cũng được, phải biết là chúng nó có chuyện gì thì mới nói chuyện phải trái được với chúng nó chứ.- Vậy để em gọi…Một lát thấy vợ gọi cho em dâu, nhưng thằng Tép mới đi học về cứ quấy mẹ, nên chuông đang đổ thì lại đưa điện thoại cho tôi…- Alo, anh L chồng chị H đây nghe không em.- Dạ, anh L ạ..- Uh! Vợ chồng em có chuyện gì mà đăng tin trên FB bỏ nhau vậy?- Không ở được thì bỏ thôi, em cũng chẳng cần…- Thế nguyên nhân cụ thể là như thế nào?- Thì nó đánh em, nên em đánh lại. Mà đàn ông đánh vợ là nhục, là hèn, bây giờ nam nữ bình đẳng rồi, không phải cứ cậy sức mà đánh vợ, xong rồi nó sắp đồ rồi viết đơn ly hôn để lên bàn..- Thế đứa nào viết đơn?- Nó viết, nhưng mà em cũng chẳng cần, sắp đồ rồi mà chưa thấy đi, muốn đi đâu thì đi, em thì không đi đâu cả, em cứ ở đây, con em nuôi được, em cũng đi làm, em cũng có lương, em chẳng sợ gì, viết đơn thì em ký?- Thôi được, vậy anh hỏi thế đầu đuôi sự việc như thế nào?- Anh biết rồi còn hỏi làm gì? Nó xuống đấy chả kể với anh rồi?- Không, anh biết gì đâu, hôm rồi P chở bà xuống chỗ anh, ăn cơm thì anh chỉ khuyên đại đằng là vợ chồng phải hòa thuận, hiếu thảo với bố mẹ, bảo ban mà làm ăn chứ có thấy chồng em nói gì đâu?- Vậy thì anh đi mà hỏi nó ấy…- OK, rồi anh sẽ gọi cho chồng em, nhưng anh muốn nghe cả hai đứa nói xem là cụ thể nó như thế nào, anh không có nghe một bên.- Thì hôm bà ở đây, con em ốm thì em cho con em uống thuốc, nhưng nó không cho em cho con em uống, nó giằng lấy cái thìa ném đi, em không cho con uống thuốc được nên em cũng ném cả chén thuốc đi, thế là nó đánh em, nên em đánh lại, vậy là nó bỏ đi…- Thế ngoài chuyện đấy còn chuyện gì khác nữa không?- Không.- Mới có mỗi một chuyện đấy thì bỏ nhau thế nào được, nó phải có nhiều việc công lại chứ?- Cũng nhiều chuyện lắm anh ạ?- Thế là chuyện gì, em kể cho anh xem nào?- Anh hỏi nó ấy… em còn phải cho con em ngủ…- Vậy thì em cho cháu ngủ đi, lát nưa anh gọi lại…- Không, có gì thì anh nói luôn đi…- Uh! Vợ chồng bọn em, cưới xin có hai bên gia đình, có người nọ người kia, không phải thích thì cưới, thì mời mọi người rồi giờ bực lên mà bỏ nhau, rồi đẻ con ra đấy rồi? Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu… bây giờ em kể cho anh xem P nó có cái gì xấu, cái gì không được, em không bằng lòng cái gì? Kể ra cho anh để anh bảo nó.- Thì nó đánh em, loại đàn ông đánh vợ là nhục, là hèn..- Chuyện đấy thì em kể rồi, còn chuyện gì khác nữa không?- Ôi giời nhiều chuyện lắm..- Thế nhiều thì cụ thể là chuyện gì? Em phải kể ra thì anh mới biêt được chứ?- Anh đi mà hỏi nó ấy…- Thôi được rồi, em cho cháu ngủ đi.(Còn tiếp)
 7. LY DỊ(phần 2)Thấy bà ngoại lên vợ tôi ra, hỏi han rồi hai mẹ con xuống phòng ngủ sau phòng khách và to nhỏ, thôi thì mẹ và con gái bao giờ chẳng thế. Thằng cậu xuống dưới một tí rồi lên võng nằm, cái võng trước cái bàn mà tôi ngồi.- Thế bà ốm thế nào? - Bà ho và mệt, cho đi viện khám thì nó bắt nằm viện, nhưng không có người bế cháu, bà ở hai hôm rồi lại về, hàng ngày em ra lấy thuốc cho bà thôi, tại con em nó cũng ốm nữa nên bà nằm viện thì không ai chăm được.- Thế thằng bé bị sao?- Nó sốt anh ạ, quấy lắm.. (giọng nó buồn buồn)- Uh, trẻ con thì hay ốm vặt, cũng phải cần thận vào…Tôi cũng chẳng tiện hỏi kỹ vì đại loại trẻ con thì cũng hay ốm lắm, nhất là giao thời thời tiết giữa mùa mưa và mùa khô này, trời cứ oi lên hừng hực vào buổi trưa rồi bất chợt lại mưa.. vợ chồng nó lại ở trọ bọn trẻ con thì nhạy cảm về thời tiết.. còn bà ngoại mới nhìn qua thì tuổi bà ốm vặt cùng không vấn đề gì lắm.Vợ tôi đi chợ rồi làm con gà về nấu cơm, thằng em vợ nằm võng rồi thiêm thiếp ngủ… còn tôi thì lại online chém gió…Đến trưa dọn cơm lên bà ngoại cũng ra ăn, nhìn bà thấy gầy, da trắng xanh ra so với đợt trước, dưới hai khé mắt phía ngoài lại hơi đỏ, chứng tỏ là hỏa khí xông lên rồi, chắc là bà ấm ức gì đấy mà ho, ốm đây.Chai rượu còn một nửa, ba anh em mỗi thằng một chén uống trà lớn, vừa ăn tôi vừa hỏi xem bà ốm thế nào? Rồi lan man sang chuyện con dâu mẹ chồng, tôi cứ hỏi cho bà nói, rồi thỉnh thoảng thằng em cậu lại xen vào vài câu phụ họa thêm. Chuyện cũng chỉ là con dâu ương, không tôn trọng, đùn đẩy việc nhà…Đã hết hơn 1 chén rượu, thằng em thứ 3 lại rót thêm, có chút men vào tôi bắt đầu lên dọng thuyết giảng.. - Thôi vậy thì bà cứ ở đây cho khỏe tháng nữa rồi về. Bà đáng ra là ở ngoài đấy chăm ông, chứ không có nghĩa vụ phải chăm cháu, ở đây là vừa tình cảm, vừa là hỗ trợ vợ chồng cậu, đáng ra phải đối xử tử tế với bà, nhưng mà như thế thì vợ chồng tự mà lo lấy… Còn trong nội bộ gia đình cậu cũng phải xem xét lại, cũng phải có trách nhiệm xây dựng mối quan hệ tình cảm mẹ chồng con dâu, chứ không được thụ động… trong gia đình lớn, muốn đẹp mặt, muốn có vị thế, có tiếng nói với hàng xóm láng giềng thì các con cái ít nhất phải trong nhà hòa thuận, như ông bà có 4 chị em thì vợ chồng con cháu phải hòa thuận, ngoan ngoãn, còn nếu giầu có nữa thì thêm vẻ vang, và muốn gia đình mạnh thì cả 4 đứa đều phải ổn, phải mạnh, chứ đứa thì được, đứa thì mẹ chồng con dâu cãi lộn nhau thì cũng không ra cái gì…- Em cũng nói nhưng mà nó không nghe…(thằng cậu thanh minh)- Nói chung là vợ chồng cậu là vợ chồng trẻ, những xích mích, cãi vã thì chỉ là việc bình thường thôi, nhưng mà làm chồng thì phải tùy tình huống mà xử lý, chứ vợ cậu thì còn trẻ người non dạ lắm, mà nhất là bố mẹ nó lại mất sớm rồi nên không có ai mà chỉ bảo, thế nên các cụ có câu “Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống” là đúng lắm, bây giờ vợ cậu như vậy, muốn kiếm ai mà chỉ bảo ra cái sai của nó cũng không có.. chứ còn những việc đại loại như thế này thì nhà nào cũng có, vợ chồng nào chả gặp phải…. - Ông ơi, sang làm vài lon rồi ca ông ơi! (đang nói chuyện thì thằng hàng xóm chạy sang, kểu sang nhậu karaoke..)- Thôi ông về đi, nay nhà đang có khách, với lại cũng vừa uống rồi…- Ối giờ, sang làm vài bài, hôm qua đã không sang rồi..- Thôi ông cứ về đi…(tay hàng xóm về, tôi lại tiếp)- Còn cậu N (thằng em) nữa giờ lại đi yêu con bé kia, bố thì mất rồi, giờ 2 mẹ con ở phòng trọ, mà bà mẹ lại không làm gì cả thì mệt mỏi lắm, Trong khi mà 2 vợ chồng xảy ra cãi vã thì mỗi bên cần phải có người hiểu chuyện để mà giàn xếp, khuyên bảo chứ toàn trẻ người, non dạ, hiểu đời thì ít, nóng giận lên làm sao biết đâu là phải đâu là trái..- Thôi thôi em chưa.. (thằng em sau đánh trống lảng)- Cậu tuổi Tuất, nói rồi đấy, hai năm nữa tam tai là không cưới được đâu, đừng có mà léng phéng xảy ra chuyện là xui 10 năm đấy…- N thì mẹ không đồng ý đâu…(bà ngoại nhỏ nhẹ xen vào)- Còn em nữa (tôi quay sang vợ) đáng ra biết hoàn cảnh em dâu như thế thì chị em thỉnh thoảng thì thụt gọi điện, trao đổi để chị em có tình cảm, trong những lúc như thế này mới khuyên bảo dc em nó… đằng này lâu lâu chỉ mẹ với con gái nói chuyện với nhau, trước giờ chắc cũng chả gọi cho em được lần nào…- Vợ tôi đưa mắt nguýt dài một cái không nói gì…- Thôi thôi sang làm tí ông ơi… (tay hàng xóm lại sang gọi tiếp)- OK ông cứ về đi rồi tôi sang..- Thôi bà cứ coi những việc như thế này là việc nhỏ, cứ yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe đi đã, vé mua rồi thì cứ ở đây đến hôm ấy rồi hãy về. (tôi dặn bà vậy rồi sang hàng xóm).(Còn tiếp)
 8. Vợ chồng bạn là một trường hợp rất đặc biệt, vậy nên tôi sẽ tư vấn rất kỹ để bạn xem xét và cân nhắc nhé. 1/ Về tương quan vợ chồng: Thiên can: Chồng: Bính (+) Hỏa khắc Vợ: Canh (+) Kim Sau Bính khắc Canh Địa chi: Chồng: Dần - Mộc sinh Vợ Ngọ - Hỏa . Và tam hợp Hỏa cục Thân mạng: Chồng: (+) Thủy bị Vợ: (+) Thổ khắc Thiên can mà chồng khắc vợ là xấu nhất về tương quan Thiên can vậy nên khi đến với nhau và sau khi kết hôn hai bạn sẽ gặp nhiều điều không may mắn, công việc và các cơ hội thăng tiến đều rất khó khăn, hơn nữa là bạn bè và người thân cũng gần như không quan tâm giúp đỡ mình, có giúp đỡ cũng không hiệu quả. Về Thân mạng vợ lại khắc chồng, đây cũng tương quan xấu nhất về thân mạng nên sau khi cưới nhau thì kinh tế trong nhà cũng rất khó khăn, việc kiếm tiền và tích lũy tiền bạc sẽ hạn chế, có những khoản chi tiêu phát sinh ngoài ý muốn, hai vợ chồng cũng sẽ ít hạnh phúc, cuộc sống sẽ khó khăn đấy. Về Địa chi tam hợp đây là tương quan hỗ trợ cho 2 tương quan về Thiên can và Địa chi trên, vậy nên nó làm cho các khắc tăng lên, tức là tăng độ khắc nghiệt. Vì vậy có thê thấy là vợ chồng này lấy nhau có khi chỉ là do bị ép, hoặc là nghe đại tam hợp thì cưới, quyết nhanh chứ không hẳn là do yêu nhau thật lòng. Một điểm nữa là Tuổi Dần - Ngọ tam hợp có 3 năm tam tai là Thân - Dậu - Tuất, nếu bạn nói là mới cưới thì các bạn lại cưới vào năm Tam tai rồi... tăng xấu lên. Tổng thể lại đôi này đến với nhau dự báo sẽ gặp nhiều điều khó khăn trong thời gian tới, vì vậy cả hai phải hết sức nhẫn nại trong đợt tới, nhất là người phụ nữ. Để hạn chế cái xấu và gọi là hiểu hoàn cảnh thì nên an phận, công việc khó khăn cũng phải chấp nhận, mọi người không giúp cũng phải chấp nhận, kinh tế, thu nhập kém cũng phải chấp nhận, không đòi hỏi, để lòng thanh thản, không đòi hỏi thì ít nhu cầu, chấp nhận khó khăn thì ít xung đột, vợ chồng đôi khi là duyên số chứ đâu phải tự nhiên mà thế, đã đến với nhau rồi thì thôi vì mình, vì gia đình mình và vì cả đại gia đình hai bên, hai bạn nên khá nhẫn nại. Năm tam tai còn đến hết 2018 nên từ nay đến khi đó không nên sinh con để đỡ phát sinh cái xấu lâu dài. Năm 2019 tuy được tốt về thiên can, nhưng thân mạng con khăc mẹ lại là xấu nhất về tương quan thân mạng, sẽ làm cho gia đình dễ phát sinh vấn đề lục đục về gia đạo, nếu sinh con trai còn có khả năng dẫn đến ly hôn vv nên năm này cũng không nên sinh bé. Năm 2020 và 2021 bé sinh ra là Thiên can và địa chi giống mẹ, vậy nên sẽ tốt cho phần nội bộ gia đình, như là kinh tế cải thiện, có tăng hạnh phúc nhưng về phần đối ngoại và công việc sẽ không có cải thiện nhiều, mặc dù mọi người sẽ nhìn nhận được cố gắng của các bạn. Nên nói chung là 2 năm này có thể sinh một bé, sinh 2021 sẽ tốt hơn là 2020 tương đối nhiều. Năm 2022 và 2023 cũng khá tốt cho người mẹ và nội bộ gia đình, kinh tế, nhưng đối với người cha và các yếu tốt bên ngoài như công việc, quan hệ sẽ khá khó khăn vì thuận tốt về Thân mạng và địa chi, còn thiên can Con khắc cha. Năm 2024 và 2025 thì thân mạng con khắc mẹ là rất xấu không nên sinh. Năm 2026 và 2027 con mạng Hỏa sẽ sinh cho mẹ và bị bố khắc nên sức khỏe của bé sinh ra sẽ khá yếu, kinh tế nội bộ khá ổn, công việc cũng như đối ngoại có bề thuận lợi, năm này sẽ làm cuống sống gia đình và các điều kiện nói chung là thuận lợi và êm ả. Năm 2028 và 2029 là năm con mạng Thổ giống mẹ tạm được, Thiên can được Bố Hỏa sinh con Thổ hợp cách.. hai năm này khả dĩ chọn làm năm sinh con út được, sẽ thuận lợi về công danh sự nghiệp, gia đạo yên ấm bền vững, nhưng kinh tế chỉ ở mức khá giả thôi Hai bạn trước mắt phải khá kiên nhẫn, nếu tôi rơi vào trường hợp này thì tôi sẽ cùng với bạn đời xác đinh như là đang yêu nhau, chờ đến 2021 hãy sinh bé đầu. Chúc hai bạn được vạn an!
 9. Theo chúng tôi thì trai tuổi Tị năm tới 2018 là cưới được vì không phạm tam tai (Hợi - Tí - Sửu) và không phạm năm tuổi Tị. Tháng và ngày cưới thì chọn theo tuổi người nữ: Thân thì chọn cưới 2 tháng đại lợi : 2 & 8, tiểu lợi là 3 & 9. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc!
 10. Theo chúng tôi thì chưa có cái lý nào kiểm chứng việc một năm nhà có nhiều đám cưới lại xui xẻo, xấu cả, huống hồ nhà bạn đây là trường hợp bất khả kháng... vậy nên cái lo của bạn là vô ích. Cái gì tới thì chấp nhận nó đi và cái gì mình không thay đổi được cách tốt nhất là đón nhận nó với niềm vui nhất. Đám cưới chứ có phải đám tang đâu??? Người có đức sẽ có phúc, và có phúc sẽ có phần, trong lúc còn son rỗi và chưa có con thì tốt nhất vợ chồng bạn nên làm việc chăm chỉ, dẫn nhau đi chơi vì điều kiện cho phép, làm nhiều việc tốt, giúp đỡ người khác vì có thời gian, sống cho thật tốt, chứ đi chùa để chăm chăm cầu điều tốt không sai nhưng không phải là cách hay nhất. Việc con cái là việc trời cho, các bạn mới cưới nhau có mấy tháng, chưa phải là vấn đề, còn ngày nay y học cũng hiện đại, các bạn có thể xét nghiệm để biết nguyên nhân, có thể tìm hiểu thông tin trên mạng về các cách tập thể dục để cải thiện thể chất giúp cho việc có con dễ dàng hơn, ngoài ra tìm một thầy Địa lý Lạc Việt trên diễn đàn này giúp kiểm tra và bố trí lại chỗ ở, mỗi thứ tốt lên một ít tôi cho là sẽ sớm có kết quả. Thân ái!
 11. Vào năm mà thiên can, thân mạng tốt mà được thêm Tam hợp, nhị hợp thì càng tốt chứ sao... không vấn đề gì.. Nghèo thì lâu chứ giầu thì mấy, cứ sống cho tốt, chăm chỉ chính chuyên rồi thì cũng sẽ đến ngày của mình... chúc gia đình bạn dc vạn an!
 12. Đối với gia đình bạn, Vì Lạc Thư Hoa Giáp nhân danh nền Văn Hiến Việt 5000 năm đã được hiệu chỉnh lại đổi chỗ hai hành Thủy - Hỏa nên gia đình bạn 2 vợ chồng là hành Hỏa chứ không phải là Thủy. Bé đầu sinh 2014 tuy Thiên can cha mẹ hợp con nên được thăng tiến trong công việc, nhận được nhiều giúp đỡ của người thân, đồng nghiệp, nhưng vì là mạng Hỏa khăc con mạng Kim nên cháu bé đầu bị cả 2 bố mẹ khắc, nhất là bố thêm tam hợp nên càng tăng cái khắc lên, mẹ con địa chi lại tuyệt nhau cũng không tốt nên kinh tế này này kém không tương xứng với điều kiện công việc và ngoại cảnh thuận lợi ở trên, có tiền nhưng đầu tư cũng không hiệu quả, cháu bé sức khỏe cũng kém, phát triển không bình thường... Nếu chọn sinh 2018 & 2019 thì mạng con là Mộc sẽ sinh cho mạng cha mẹ như vậy là không thuận lý, hơn nữa còn bị anh Kim khắc nên bé này sinh ra còn yếu hơn cả bé đầu nữa... Kinh tế cũng kém đi, còn về Thiên Can Bố mẹ bị con khắc là xấu nhất trong tương quan về Thiên can, sẽ làm cho công việc của bố mẹ bế tắc, chuyển công việc, hoặc mất chức, giảm lương vv... Tóm lại tình trạng gia đình nhìn chung sẽ đều đi xuống. Bạn tự cân nhắc nhé. Thân ái!
 13. Gia đình này muốn sinh thì 2020 hoặc 2021 mới hợp, 2018 & 2019 thì xấy vì Thiên can Con khắc cha mẹ sẽ làm cho công việc và các điều kiện ngoại cảnh bị đi xuống nên gia đình suy khá nặng.
 14. Thứ nhất việc cải giờ sinh là tào lao... chưa có cơ sở nào tin được, đấy là đối với sự nghiên cứu của chúng tôi. Bạn sinh bé 2017 xong vì mạng Thủy được Bố và anh cùng là Kim sinh cho nên việc khắc mẹ sẽ giảm đi, dần dần rồi sẽ không cản trở bạn nữa... nếu là trai thì sẽ bớt nhanh, nếu là gái thì việc bớt cản này cũng chậm. Việc con cai ẩn tuổi ông bà ngoại, nếu là ở cùng ông bà ngoại thì thêm tốt, còn nếu không ở cùng thì nói chung là không ảnh hưởng mấy. và ảnh hưởng ở đây là ảnh hưởng tốt chứ không có gì xấu. Thân ái!
 15. Bé 2017 là vừa mới sinh, nếu mà không biết là trai hay gái, nếu trai thì cái tốt đến nhanh, nhưng nếu là gái thì cái tốt sẽ đến chậm hơn. Sau khi sinh bé này thì công việc của 2 vợ chồng tốt lên khá nhiều, tuy nhiên mạng bé này sinh cho mạng mẹ là không thuận lý nên kinh tế chỉ phát triển ở mức được. Chủ yếu bé này sinh ra sẽ làm thành tương tác xấu của bé đầu giảm đi.. Công việc của người bố nếu khó khăn hơn thì nên xem xét đến việc chuyển đổi ngành nghề kinh doanh, hoặc địa điểm, hoặc xem có bị sai về địa lý phong thủy nhiều không? Tam hợp không hóa được Tam tai mà ai cũng có 3 năm tam tai trong 12 năm, nhưng nếu là trong nhà có nhiều người cùng tuổi, hoặc tam hợp thì năm tam tai sẽ đến cùng nhau, cái xấu của gia đình do tuổi cùng góp vào năm đó nên dễ xảy ra các việc xấu (lớn hơn là trong nhà chỉ có 1 người bị) như là thất thoát kinh tế, thất thoát tình cảm như là ốm đau, bệnh tật, có người mất (lớn tuổi)... nói chung cái đó là thường tình theo quy luận vận động của vũ trụ, nếu làm việc tốt, tâm an tịnh thì sẵn sàng đón nhận kể cả cái tốt và cái xấu đến với mình thì đâu sợ gì... còn nếu biết trước thì cũng nên cẩn thận hơn trong công việc như sức khỏe, hay là đầu tư tài chính để bớt rủi roi thôi... Tam hợp Tị - Dậu - Sửu sẽ có 3 năm tam tai là Hợi - Tý - Sửu. Với tình trạng hiện nay thì có lẽ gia đình này cũng phải qua năm Sửu mới phát bền vững dc... Chúc gia đình bạn vạn an!
 16. Hai năm 2018 và 2019 đều rất đẹp để sinh con và chọn làm con út. 2018 vượng hơn về công danh, 2019 thì đặc cách tốt về tài lộc. Bạn chớ để lỡ. Chúc gia đình bạn được như ý!
 17. Các bạn có 4 năm có thể sinh con đầu là 2018, 2019, 2020, 2021... Năm 2018 & 2019 thì sức khỏe bé sẽ hơi yếu, hơi khó nuôi.. và về phát triền kinh tế cũng không bằng 2020 và 2021. Còn bạn cứ sinh bé đầu đi, rồi có bé đầu hãy tính bé út sau. Gia đình bạn có 2 năm 2018 và 2019 cực đẹp để sinh con út, chớ có để lỡ nhé. Chúc mọi sự tốt đẹp!
 18. Nếu nói về tình cảm thì liên quan chủ yếu đến địa chi và thân mạng, chỉ cần nói về thân mạng thôi thì bé gái mạng Hỏa khắc mẹ Kim và được Bố Mộc sinh là thấy bé thích gần ai rồi... Còn bé trai sau mạng Thủy được mẹ Kim sinh rồi Thủy lại sinh cho bố Mộc nên nói chung thì cả 2 đứa sẽ đều có xu hướng quý bố hơn mẹ, như bé trai sau này sẽ ngoan chứ không bướng. Ngoài ra còn do tính tình nữa chứ thân mạng là một phần thôi. Ngoài ra Mạng của bé trai là Thủy được mẹ sinh là đẹp nhất về tương quan thân mạng, điều đó thể hiện bạn kinh tế phát triển, gia đình hạnh phúc, để tìm được năm đẹp hơn thì bắt buộc phải là bé mạng Thủy + là con trai + tương quan thiên can hợp bố hơn bé trai này... đấy bạn thấy là đâu có dễ đâu? Còn thêm bé hành Thổ để đủ ngũ hành, điều này chỉ đẹp khi tươn quan phải tương sinh từ Bố sinh mẹ, mẹ sinh bé lớn, bé lớn sinh cho bé giữa, rồi bé giữa sinh cho bé út, rồi bé út sinh cho bố mới gọi là dc đặc cách... Còn nhà bạn thì nếu sinh thêm sẽ hoàn thành một vòng tương khắc... không ổn đâu!
 19. Ha..ha... bạn muốn hỏi nhưng mà lại không cung cấp thông tin về tuổi của con cái thì đúng là khó. Tuy nhiên 2 vợ chồng cùng sinh 1978 tức tuổi Ngọ thì 3 năm tam tai là Thân - Dậu - Tuất sẽ dễ xảy ra các việc buồn thương về tình cảm như là có người trong nhà mất, hay vợ chồng lục đục còn về kinh tế thì sút kém, làm ăn khó khăn.. hoặc là bị cả hai thứ tùy mức độ. Nếu con bạn lại tam hợp cùng bố mẹ ở các tuổi Dần - Ngọ - Tuất nữa thì càng tăng nặng cái xấu hơn. Hơn nữa trong 3 năm này Thái Tuế sẽ chiếu các hướng từ Tây Bắc - Đông Nam sang đến Đông - Tây nên nếu hướng nhà bạn cũng ở hướng này nữa thì xấu thêm xấu...
 20. Vậy thì cứ sinh bé 2018 đi, rồi đến 2024 tính tiếp.. Năm 2018 thì kinh tế sẽ lên tốt hơn, nhưng công việc của bố sẽ trước khó khăn, sau thuận lợi. Còn năm 2024 thì kinh tế sẽ không thuận lợi bằng, nhưng công việc của bố sẽ thuận lợi hơn nhiều. Vợ chồng bạ nên sinh một bé vào năm 2018 hoặc 2019, nhưng 2018 tốt hơn 2019 kha khá. sau đó sinh bé út trong 2 năm 2026 hoặc 2027 sẽ rất tốt đấy.
 21. Cặp này tương quan tuổi vậy thì anh chồng tâm lý và chiều vợ lắm lắm... Tuy nhiên sinh bé 2013 thì tương quan tuổi chỉ ở mức trung bình thôi. Năm 2018 và năm 2019 đều tương đối đẹp về tương quan tuổi sẽ làm kinh tế nhà này phất lên tương đối. Trong đó năm 2019 đẹp hơn năm 2018 vì Tương quan tuổi cả nhà sẽ được cách đối xứng qua trục Dần Thân thêm tốt. Năm 2020 & 2021 mạng con Thổ sẽ khắc mẹ Thủy thì sẽ kém cả về gia đạo và kinh tế... nên tránh. Thân ái!
 22. Các bạn đã có con chưa? Có thì sinh năm nào? Đây là topic luận tuổi, nếu có tuổi cả gia đình thì cũng sẽ phán đoán được nhiều điều liên quan.
 23. Tương quan tuổi như bé 2016 là đẹp rồi, vì thiên can của bố trước bị con khắc, sau mới hợp nên công việc của bố ban đầu khó khăn, sau mới thuận lợi thôi nên sẽ càng sau càng tốt, năm tốt hơn thế này là không có đâu bạn... Thân ái!
 24. Hic vậy là hôm trước xem nhầm con gái đầu là năm 2014... nếu sinh 2016 thì quá chuẩn bài rồi. Bé này là bé gái chứ nếu là bé trai thì đến nay đã phát lắm rồi.. nếu vậy thì cứ để yên thế, nếu bạn thích sinh 3 cháu thì sinh thêm bé năm 2024, rồi con út trong năm 2026 hoặc 2027... tùy bạn.
 25. Không có năm nào đạt yêu cầu của bạn đâu...