• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

aygia

Quản Trị Viên
 • Số nội dung

  349
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  33

Everything posted by aygia

 1. - Ngoài vấn đề sức khỏe bé yếu thì thu nhập nói chung là kém đi, công việc của bố mẹ gặp khó khăn hơn, phải chi tiêu nhiều hơn, Mối quan hệ trong gia đình thì bình thường. Từ giờ đến khi sinh bé tiếp theo thì tình trạng này sẽ giữ nguyên và có xu hướng tăng lên, ảnh hưởng đến bố nhiều hơn là mẹ. - Sinh bé 2018 mọi thứ sẽ thay đổi tốt lên, phục hồi ở mức trên trung bình, công việc và thu nhập của bố mẹ sẽ khá hơn, không khí sinh hoạt trong gia đình cũng tốt lên, tuy nhiên việc chi tiêu cũng tăng lên, chưa dư giả về kinh tế dc.. phải đợi đến bé 2022 mới phát được. - Vấn đề nữa là nếu sinh bé 2018 và chốt bé út 2022 thì được khép vòng tam hợp Dần - Ngọ - Tuất, được tăng thêm tốt.
 2. Nếu sinh vào năm sau thì tuy không được tốt lắm, nhưng tương quan vẫn tốt hơn cháu thứ nhất. Công việc của bố sẽ thuận lợi hơn. Có 2 điểm bị coi là đang lưu tâm là: Địa chi bố xung với con thì sau lớn lên bố con dễ bất đồng trong nhiều việc... Về mạng con khắc mẹ thì làm cho gia đình có những lục đục nhất định trong một thời gian... mong là vợ chồng bạn chuẩn bị tinh thần cho việc đó. Nhưng dẫu sao thêm người là thêm của.. xin chúc mừng vợ chồng bạn và gia đình bạn chuẩn bị có thêm thành viên mới. Tuổi bố và tuổi con mà ra cung Ngũ Quỷ là xét theo Bát trạch, điều này là nền tảng của môn Địa lý (Phong Thủy), không liên quan gì đến tương quan tuổi bạn nhé, không phải lo về những việc như thế... vì nó rất lộn xộn như là bài toán đầu cừu đuôi thuyền trưởng ý!
 3. Vợ chồng bạn để có một năm sinh hoàn hảo thì không tìm được, vậy nên chúng tôi sẽ chọn ra 2 năm tương đối nhất. Năm 2020 Canh Tí, nếu sinh năm này thì sẽ tốt hơn cho công việc của bố, gia đình sẽ có sự phát triển và cải thiện tương đối. Tuy nhiên khiếm khuyết là tuổi con Tý sẽ xung với tuổi Ngọ của mẹ và bé lớn, nói chung là xung nhau thì khắc khẩu và dễ xảy ra cãi cọ giữa những người xung nhau. Năm 2023 Quý Mão cũng tương đối tốt, nhưng lại bị khuyết chút là cha Thìn và con Mão hại nhau, nhưng là bố với con trong tương quan địa chi nên cũng không phải là quá quan trọng. Cảm ơn sư huynh động viên..he..he... đang định mở topic về luận tuổi cho đôi lứa và xem ngày cưới chứ topic này của sư huynh Thiên Luân... chỉ ké chơi, phục vụ bà con trong khi sư huynh ý bận thôi!
 4. Trước hết xin phép luận về vợ chồng bạn hiện tại nhé: Vợ chồng bạn vốn lấy nhau do tự nguyện, hai bên yêu nhau rồi đến với nhau, Vợ chồng hợp nhau, vợ rất nể phục và nghe theo chồng. Từ khi lấy nhau về, gia đình có nề nếp, vợ chồng hòa thuận và ứng ý, có thể nói là hạnh phúc, hai bên gia đình cũng như công việc và thu nhập đều tốt đẹp.. Khi sinh đứa con đầu thì tình cảm gia đình có chút vấn đề, mẹ chỉ chăm chăm vào con, ông bố bị ra rìa nên có nhiều điều không bằng lòng. Trong vấn đề kinh tế bố trở thành lao động chính, tuy kiếm ra tiền như lại vất vả hơn trước nhiều. Về phía gia đình bên chồng hoặc cơ quan của chồng có những xáo trộn không thuận lợi cho người chồng. Bạn xác nhận xem có đúng không nhé!
 5. Nếu sớm hơn có thể chọn năm 2021 Tân Sửu cũng tạm được, tuy nhiên đẹp nhất vẫn là năm 2024. Năm 2019 thì chỉ ở mức trung bình thôi.
 6. Sai chỗ nào thì chỉ điểm đi sư huynh!... chứ nói thế thì biết sai ở đâu mà sửa?? he..he...
 7. Nếu vậy bạn gắng chờ đến 2024 Giáp Thìn nhé.
 8. Mình xin phép luận về vợ chồng bạn từ khi kết hôn đến giờ xem có đúng không nhé: Vợ chồng bạn có xu thế kiềm chế nhau, bạn muốn áp đặt vợ về các vấn đề như tư tưởng, quan niệm sống nhưng vợ bạn lại có ý không phục, không theo. Về kinh tế thì không có sự phát triển, gần như là trước khi đến với nhau như thế nào thì sau vẫn thế. Về sức khỏe thì bạn yếu đi và yếu hơn vợ. Vợ bạn khá là bướng, khó bảo và trong sinh hoạt nhiều thứ không theo nề nếp gia đình bạn. Cô ấy có xu hướng bê nguyên những thói quen cũ ở nhà cô ấy về nhà bạn. Bạn tuy có thuyết phục cô ấy thay đổi nhưng cô ấy đồng ý trên nguyên tắc, nhưng đâu lại đóng đấy. Khi sinh đứa con Quí Tị 2013 Thì sức khỏe bạn còn yếu thêm nữa, ngoài ra vợ chồng cũng có những lục đục nhất định. Bạn tuy quý con, tiền tài của bạn có thể tăng lên nhưng chi tiêu lại nhiều lên, nhìn chung là kinh tế khó khăn hơn, tình cảm vợ chồng kém đi. Nhưng vì đứa con nên 2 bạn còn cố gắng, tuy nhiên vợ bạn lại khá khép lòng về vấn đề này. Bạn xác nhận xem đúng hay sai nhé.
 9. Hai năm này sinh con đều rất tốt, chúc hai bạn may mắn và hạnh phúc.
 10. Bạn sinh năm 1994 là tuổi Giáp Tuất. Bị tam tai trong 3 năm Thân-Dậu-Tuất, vì vậy nên để đến năm Hợi 2019 trở đi hãy cưới nhé. Về tương quan tuổi thì 2 bạn khá đẹp đấy. Chờ tới khi cưới rồi hãy xem chuyện sinh con năm nào nhé!
 11. Chào bạn Nguyễn Thùy Trang, bạn vui lòng cho biết là căn cứ vào đâu để cứ tư vấn cho người khác thì phải sinh năm nọ, năm kia?
 12. Để tránh loãng chủ để và phải quản lý nhiều topic bạn vui lòng đặt câu hỏi vào topic có sẵn của năm 2017 nhé: http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/34453-sinh-con-năm-nào-thì-tốt-2017/?page=13
 13. Cái này là thuận lý hay không thuận lý thôi. Chứ Mộc sinh Hỏa là đúng nguyên lý rồi. Vấn đề như ví dụ trên còn phải xét trong tương quan nào nữa đồng đẳng hay không đồng đẳng để cân nhắc nặng nhẹ. Muốn hiểu sâu về cái này thì vừa phải nắm rõ lý thuyết, vừa phải tư duy trìu tượng.
 14. Thứ nhất 2 vợ chồng bạn Về thiên can thì chồng sinh cho vợ là tốt nhất, và điều này chứng tỏ chồng bạn là người khá trưởng thành, hơi gia trưởng, nhưng chăm lo cho vợ con tương đối tốt, có ý chí, có quyết tâm và có đường lối rõ ràng. Thứ hai: Về địa chi bình hòa nhau nên phát triển kinh tế ở mức trung bình... Thứ ba: Về thân mạng Chồng phải sinh cho vợ là không tốt, tốt nhất phải là Vợ dưỡng chồng. Thế nên bạn đối với chồng thì hay phản đối... cái này sinh cãi cọ, chồng bạn cũng không ứng ý bạn những việc đại loại như mua sắm, nội trợ vv... Nói chung là tương quan ở gia đình bạn xấu ở chỗ vợ không dưỡng được chồng này. Khi sinh đứa đầu Về Thiên Can thì con Khắc mẹ là xấu, và con sinh cho bố cũng không thuận lý... thế nên về tinh thần là kém đi, có thể vợ chồng bạn không thống nhất với nhau được cách chăm sóc con. Nhưng chồng bạn rất quý con. Về địa chi Chồng - con tam hợp làm cho chồng bạn tăng cơ hội kiếm tiền. Nhưng mẹ và con lại bị vừa hình vừa hại nên sức tiêu tiền (chi phí) phát sinh nhiều hơn. Về Thân mạng Mẹ khắc con là xấu, Con lại khắc bố cũng xấu nữa, trong đó bố sinh cho mẹ và bị con khắc nên đương nhiên bố là khâu yếu nhất trong 3 người. Khi sinh thêm bé 2018 - Mậu Tuất - Bình Địa Mộc. Về Thiên can được Bố khắc con là tốt thứ nhì, mẹ sinh con là tốt nhất. Đây là tương quan rất tốt rồi. Về Địa chi Mẹ - Con tam hợp thì kinh tế sẽ phát triển tốt hơn trước nhiều. Việc phải chi tiêu cũng bớt đi (chắc là bố sẽ hết bệnh) Tuy bố và bé này địa chi hình nhau có xấu nhưng không đáng ngại. Về Thân mạng thì Mẹ sinh con là tốt nhất, bố khắc con là tốt nhì, điều này thể hiện sức khỏe của bố sẽ khá lên. Hai anh anh em 2018 và 2013 rất hợp nhau, quý nhau, lớn lên hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Tóm lại sau khi sinh bé thứ 2 thì sức khỏe của bé tốt, tương quan tốt lên, sức khỏe cả nhà sẽ đều tốt lên. Kinh tế cũng khá lên và tinh thần cũng tốt lên.
 15. Tử vi mình chưa học tới bạn! chắc 1 năm nữa thì có giám chém vài câu đấy...
 16. Nếu hôm trước mình tư vấn cho bạn là 2024 có lẽ là nhầm lẫn gì đó. Bạn có thể tham khảo bài mình trả lời bạn phanngocthuytrinh ở trên nhé vì vợ chồng 2 bạn có tuổi giống với cặp trên. Năm 2023 thì không ổn vì Địa chi Mẹ Thìn con Mão là hại nhau, Thân Mạng thì con khắc mẹ sinh cha đều là xấu, không thuận lý. Thiên can thì con khắc cha cũng rất xấu. Nếu hôm trước mình tư vấn cho bạn là 2024 có lẽ là nhầm lẫn gì đó. Bạn có thể tham khảo bài mình trả lời bạn phanngocthuytrinh ở trên nhé vì vợ chồng 2 bạn có tuổi giống với cặp trên. Năm 2023 thì không ổn vì Địa chi Mẹ Thìn con Mão là hại nhau, Thân Mạng thì con khắc mẹ sinh cha đều là xấu, không thuận lý. Thiên can thì con khắc cha cũng rất xấu.
 17. Trước hết về xung thì Dậu xung Mão và Ngọ xung Tí chứ không Dậu không có xung Ngọ, điều này vốn dĩ xưa nay thế, còn các cụ thì chỉ thấy nói "Tí Ngọ Mão Dậu tứ hành xung" là cho cả 4 chi xung nhau luôn là các cụ hiểu sai. Dậu và Ngọ không có nhị hợp nhau, 2 chi này là bình hòa nhau trên phương diện luận tuổi. Về lý thuyết thì con út tối thiểu phải đạt được là: "Địa chi và thân mạng hợp mẹ. Thiên can con hợp cha" Tuy nhiên chữ hợp ở đây thể hiện là tương quan phải trên trung bình trở lên. Bính hợp Tân về thiên can là trên trung bình thôi chứ không phải là tốt nhất. Tương quan gia đình bạn thì để chọn được tốt nhất tương đối khó. vì mỗi năm được tốt vài mặt và lại khuyết mất một mặt. 2018 thì địa chi tam hợp mẹ, nhưng mạng mẹ bị con khắc nên không được tốt. Thiên can cha mẹ được con sinh cho thì không thuận lý. Bạn chọn năm này làm con út cũng tạm dc vì cách này được song nguyên Ngọ Mùi đối xứng với Dậu Tuất qua trục Dần Thân. 2019 thì kém 2018 nhiều vì không được tam hợp và mất cách song nguyên. 2020 Tý - Ngọ xung không dc chưa kể Tý Mùi còn hại nhau 2021 Ngọ - Sửu hại nhau cũng không ổn, Ngọ Mùi xung nhau 2022 Mẹ con tam hợp, Mạng mẹ sinh con rất tốt. Can bố mẹ cùng sinh con cũng rất đẹp.. nhưng khuyết ở Bố và con Dần - Dậu lại tuyệt nhau, Thân mạng thì con cũng khắc bố như cháu đầu. Nói chung năm này cũng là được, nhưng đứa con lớn lên sẽ đi xa... 2023 Cũng đẹp như 2022 vậy tuy nhiên kém mất cách tam hợp của mẹ và con. và Bố và Con xung nhau (Mão - Dậu) 2024 Thì Mạng con là Thủy bị Mẹ khắc, phải sinh cho cha thì đứa con rất yếu tuy cách này không hẳn là xấu. Địa chi Thìn - Dậu nhị hợp tốt giữa bố và con. Nói chung là không dc hợp mẹ lắm. Thiên can thì cả cha lẫn mẹ Khắc thì tốt hàng thứ 2. Nhưng cách này được cách song nguyên của 2 cặp nhị hợp Thìn - Dậu và Ngọ - Mùi sẽ khá tốt. Chung lại là: bạn có tể chọn 2022. Nhưng sau này lớn lên con sẽ xa nhà, sức khỏe cha sẽ kém đi 2023 thì cũng được, nhưng bố - con dễ bất đồng quan điểm sau này. 2024 thì lúc đầu nuôi con sẽ vất vả, nhưng sau con lớn lên thì sẽ khá dần lên, tốt dần lên. Tùy bạn chọn nhé!
 18. Bạn có thể chọn sinh năm Mậu Tuất cũng tốt, tuy nhiên con út thì năm Tân Sửu mới thực tốt.
 19. Tân Sửu 2021 bạn nhé, sẽ rất tốt đấy!
 20. Con đầu của bạn Địa chi cùng với mẹ thì cũng tạm được, Thìn với Mùi thì không liên quan (không tốt, không xấu). Mạng Hỏa được mạng mẹ Mộc sinh cho nên cháu khỏe dễ nuôi. Về Thiên can thì Đinh Bố và Nhâm con hợp nhau là tốt. Nói chung như vậy thì đứa đầu cũng khá là hợp với vợ chồng bạn nên từ khi sinh bé đến nay tinh thần, vật chất và sức khỏe đều tốt lên. Năm 2018 về địa chi thì Con Tuất xung mẹ Thìn nên mình không khuyến khích, nhưng tương quan về các vấn đề khác thì nếu sinh nhà sẽ có 2 Mộc sinh cho 2 Hỏa cũng là tốt, Thiên can thì Bố Đinh con Mậu cũng là hợp nhau tốt. Mẹ con cùng Mậu cũng được. Kết luận là có xung nhưng tổng quan thì không quá xấu. Vì chồng bạn đã lớn tuổi nên nếu sinh được thì cũng là tốt. Thân!
 21. Bé út có thể chọn năm 2020 Canh Tý, hoặc Giáp Thìn 2024
 22. Có 2 năm khá đẹp là 2016 và 2017 thì lại bị lỡ rồi, nên nếu con út thì bạn nên chờ 2 năm trên nhé, những năm còn lại đều không dc tốt.
 23. Năm Mậu Tuấn 2018 Mạng Bình Địa Mộc bị mẹ là Kiếm Phong Kim khắc thì cháu sức khỏe yếu, lại sinh Hỏa mạng của cha nữa nên sức khỏe càng không được tốt. Về Địa Chi thì Hợi với Tuất và Thân không liên quan hỗ trợ nhau, Tuy được Thiên can Con hợp bố là Mậu - Quý, nhưng cũng phải sinh cho mẹ là Canh. Là con đầu như thế sinh cháu ra sẽ là niềm vui cho cả nhà... vì đang mong đợi, tuy nhiên vợ chồng sẽ khá vất vả. Nếu bạn chờ để sinh được vào hai năm Tý và Thìn thì nhà bạn sẽ khép vòng tam hợp, kinh tế sẽ phát mạnh đấy.. Bạn tự quyết định nhé!
 24. Nhà bạn 2 đứa đầu cũng tương đối hợp, mà vợ chồng bạn cũng hợp nhau nữa nên đến nay nói chung gia đình đang khá giả và HP, cháu sau hợp hơn cháu trước. Nếu bạn muốn sinh thêm con út thì có thể chọn năm Giáp Thìn 2024, hoặc giữ nguyên như hiện tại tùy bạn. Đúng rồi, Kỷ hợi cũng tốt đấy bạn.
 25. Năm gần có thể chọn Canh Tý - 2020 và đứa út nên Giáp Thìn 2024 hoặc Ất Tỵ 2025