• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

aygia

Quản Trị Viên
 • Số nội dung

  349
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  33

Everything posted by aygia

 1. Trong gia đình thì tương quan Bố mẹ và con út là quan trọng nhất. Tương quan anh chị em chỉ là thứ yếu, trong khi trường hợp này thì bé 2014 và bé 2018 và 2019 chỉ khắc mạng, mà mạng chị khắc em cũng chỉ là hơi xấu chứ xấu nhất là mạng em khắc chị cơ.. nên theo mình cũng không vấn đề gì lắm. Nếu chỉ một đứa 2014 thì được địa chi tam hợp, thiên can con sinh cha mẹ và mạng cũng Kim sinh Thủy đều dưới trung bình. Nên cháu càng lớn thì tương quan càng tốt lên tuy nhiên vượng phát thì khó
 2. Tương quan xấu thì tất nhiên là nó sẽ xấu thôi, nhưng nếu sinh trai thì phát nhanh mà sinh gái thì phát chậm. Nên sinh vào năm xấu mà trai là lĩnh đạn ngay đấy... Thế nên sinh gái vào năm xấu nó phát chậm để đến khi sinh vào năm tốt mà Trai nó phát nhanh sẽ át cái xấu đi. Mà giầu con út, khó con út nên đứa cuối bao giờ cũng ảnh hưởng lớn nhất. Tùy bạn quyết định nhé!
 3. Con đầu của bạn mạng cùng hành với Mẹ, được cha sinh cho nên về Mạng là tốt, cháu khỏe. Về Địa chi Tam hợp với bố cũng là tốt, tuy nhiên lại bị Sửu mẹ và Ngọ con hại nhau thì lại không hay, về can được hợp cả cha lẫn mẹ, có thể nói là gần như được đến 8/10 rồi. Nhưng là gái nên cái tốt đến chậm hơn là nam nhưng dù sao cũng là ngày một tốt lên. Cháu hợp bố hơn mẹ. Nếu sinh con út VC bạn có thể chọn năm ĐInh Dậu 2017 (năm nay nhuận 2 tháng 6 vẫn kịp), tuy nhiên nếu không kịp có thể lùi lại đến Ất Tị 2025.
 4. Cung mẹ và cung con mà bạn nói ở trên là cung phi tính theo Bát trạch ứng dụng trong Địa lý Phong Thủy không liên quan gì đến tương quan tuổi cả. Nó là hai hệ quy chiếu khác nhau giống như một cái là không gian, một cái là thời gian vậy. Đem giờ Tý 12h đêm so với giờ Ngọ giữa trưa bảo giờ Tý hẹp hơn giờ ngọ vì giờ Tý tối chả nhìn thấy gì còn giờ ngọ giữa trưa thì rộng rãi là vớ vẩn...
 5. Cháu đầu của bạn: Về địa chi Dậu và Thân là cùng hành Kim nên cũng có tốt một chút. Về Mạng được Kim bố mẹ sinh Thủy con thì cháu mạnh khỏe, dễ nuôi. Về Thiên Can Bính (hỏa) và Quý (Thủy) là Bố mẹ khắc con xấu. Vậy nên chỉ được một nửa tốt, một nửa xấu. Con út bạn nên chọn Giáp Thìn 2024 VC bạn nên sinh thêm con út.
 6. Liệu bạn có chắc sinh được bé gái không... Các cụ cũng còn có một câu khác là: "Cùng tuổi củ chuối không có mà ăn" ấy là sinh con vào năm xấu mà không đúng giới tính đấy. Vậy nên sinh được gái vào năm đó thì bớt xấu chứ không thành tốt được... Trên quan điểm là "thêm người thêm của"... nên sinh thêm em bé sẽ tạo thêm động lực để phát triển... nhưng ngược lại thuận lợi hay khó khăn, rồi vất vả hay nhàn hạ... ấy là tương tác về các yếu tố tuổi tác tạo ra. Thêm người thêm của nhưng tạo ra của là vất vả hay thuận lợi thì là do tương tác như đã nói. Vậy nên với con đầu tiên (hoặc với cặp vợ chồng khó sinh) chung tôi thường khuyến khích là cứ là thêm người thêm của đã không nên quá cầu kỳ, nhưng để có một gia đình tốt đẹp, phát triển thuận lợi thì vẫn cần phải hợp, nhất là đứa con út "Giầu con út và khó cũng là con út" mà. Thân!
 7. Tân Sửu - Bích Thượng Thổ về mạng bị cả nhà khắc, sẽ rất yếu, khó nuôi. Về Địa chi cũng không hợp, về thiên can cũng không tốt, nên không nên chọn. Nếu sinh năm Tuấn và Hợi rồi thì có thể chọn năm 2026 hoặc 2027 mới thực tốt. Vợ chồng ban 1989 còn trẻ chán... Còn gần hơn có thể chọn Giáp Thìn 2024.
 8. Đối với hai năm 2018 và 2022 thì đều là năm tốt, trai gái đều được, được trai thì tốt hơn. Nếu bạn sinh năm 2018, rồi sau đó sinh thêm 2022 thì gia đình bạn còn được một cách cục tốt hơn nữa là khép vòng tam hợp Dần Ngọ Tuất. Rất tốt đấy. 2022 là tốt nhất rồi (nếu sinh một bé 2018). Không nữa phải chờ tới tận 2030 - Canh Tuất
 9. Thứ nhất cháu đầu là Bính Thân - Thiên Hà Thủy đều bị bố mẹ Thổ khắc nên cháu yếu về sức khỏe, ngoài ra về Địa chi thì Ngọ - Thân không xung cũng không khắc, mặc dù về hành thì Ngọ (Hỏa) có khắc Thân (kim), về thiên can cũng không được tốt do Bính (hỏa) khắc Canh (kim) Nhưng rất may đây là năm xấu nhưng bé sinh ra là bé gái nên cuối cùng vẫn được tốt. Để hóa giải và điều hòa thì gia đình bạn nên có một bé mạng Kim để: Bố mẹ Thổ sinh Kim em, Kim em sinh cho Thủy chị. Vậy nên bạn nên chọn năm 2022 Nhâm Dần sẽ được tương sinh về Địa chi được Tam hợp Dần Ngọ Tuất, về mạng thì Thổ bố mẹ sinh Kim con tốt, ngoài ra về Thiên can bố mẹ Canh (Kim) sinh con Nhâm (thủy) cũng được. Năm 2018 là Mậu Tuất - Bình Địa Mộc tuy được địa chi tam hợp nhưng mạng con là Mộc khắc Thổ cha mẹ thì con sẽ bướng khó bảo, tuy nhiên thiên can con là Mậu lại hợp với Canh. Vậy nên bạn có thể chọn sinh năm 2018 rồi sinh con út năm 2022 thì cũng tốt. Sau khi sinh cháu 2018 tương tác trong gia đình sẽ tốt lên, nhưng phải được cháu 2022 thì mới thực tốt. Ngoài ra giữa các con với nhau có thể có xung khắc, nhưng là đồng đẳng và không mạnh bằng tương tác với bố mẹ, vậy nên bạn cứ yêu tâm
 10. Vợ chồng bạn cùng tuổi, nên về nguyên tắc thì các cụ nói "Cùng tuổi nằm duỗi mà ăn" nếu như năm hợp sinh được con trai và năm không hợp sinh được con gái (tuy nhiên là năm hợp thì trai gái đều được) Vậy nên cũng dễ chọn thôi. Về nguyên tắc thì con có địa chi và mạng hợp mẹ và thiên can hợp cha là được. Vậy nên: Năm 2017 Đinh Dậu - Thiên Hà Thủy thì Thủy sinh Mộc cũng dc, Dậu và Tỵ tam hợp tốt. Thiên Can Đinh cũng hợp với Kỷ nên nhìn chung không bị xấu... thế là đạt đối với con đầu rồi. Năm 2018 và 2019 là Bình Địa Mộc hợp với Mộc của vợ chồng bạn tuy không tốt, nhưng cũng không xấu. Tuất với Tỵ bình hòa... nhưng được thiên Can hợp, riêng Hợi với Tỵ tuy xung, nhưng lại được thiên can Kỷ trùng... thế nên có khuyết, có tốt nên tổng kết chung thì vẫn được đối với đứa con đầu tiên. Tùy vào bạn sinh con đầu thế nào sẽ chọn đứa sau nhé.
 11. Năm 2018 là Mậu Tuất - Bình Địa Mộc, như vậy địa chi Tam hợp mẹ, nhưng mạng lại khắc mẹ, tuy nhiên mạng sinh cha, thiên can Mậu hợp Quý cũng tốt. Nhưng nếu được bạn nên chọn năm 2022 Nhâm Dần sẽ tốt hơn năm 2018.
 12. Cháu đầu Giáp Ngọ - Sa trung Kim được cùng địa chi mẹ và mạng của mẹ dưỡng nên sức khỏe tốt, dễ nuôi, tuy nhiên khắc cha là mộc, nên cũng không dc tốt lắm. Đứa thứ 2 sắp sinh này là Đinh Dậu - Thiên Hà thủy bị mạng mẹ khắc, lại sinh cho mạng cha nên sức khỏe sẽ yếu đấy. Tương tác xâu hơn khi có bé này Năm 2019 là Kỷ Hợi - Bình địa Mộc thì Địa chi mẹ Ngọ tuyệt Hợi không tốt, mạng con mộc khắc thổ mẹ cũng bướng khó bảo... Tương tác tuổi cũng xấu hơn nữa...
 13. Năm nay 2017 thì không ổn lắm vì 2 vợ chồng mạng Thổ khắc con mạng Thủy thì không ổn. Vậy nên cố sang 2019 nhé, cũng hơn năm chứ mấy, sinh con ra thuận lợi có tốt hơn không? còn 2018 so với 2019 mât cách tam hợp địa chi nên không khuyến khích.
 14. Hai năm 2016 và 2017 cũng dc nhưng đã qua.. Hai năm 2018 và 2019 thì là Bình Địa Mộc cùng với Lâm Đại Mộc của vợ chồng bạn thì nhà sẽ không thêm tốt... Về Thiên Can thì Là Mậu với Kỷ bình hòa, Địa chi Tỵ Hợi không ổn. Vậy nên Mậu Tuất 2018 thì ít xấu... tạm được. Hai năm 2020 và 2021 là Bích Thượng Thổ bị Mộc 2 vợ chồng bạn khắc dĩ nhên là không ổn, chưa kể can và chi cũng không tốt lắm. Thế nên nếu bạn chọn 2018 sinh thì cũng tạm được.
 15. Bố 1982 Nhâm Tuất - Thiên Thượng Hỏa Mẹ 1990 Canh Ngọ - Lộ Bàng Thổ. Nếu sinh 2018 là Mậu Tuất - Bình Địa Mộc. Tuy Địa chi con là Tuất hợp Ngọ mẹ, nhưng Mạng con khắc mẹ, và sinh cho bố nên đứa con sẽ khá bướng và hơi yếu. Tuy nhiên cũng không xấu lắm, nếu sinh năm này rồi sinh con út 2022 thì vẫn OK
 16. Bạn có thể chọn trong 2 năm 2022 Nhâm Dần, Hoặc 2023 Quý Mão đều rất tốt.
 17. Sinh năm 2019 là Kỷ Hợi thì Mẹ Thân hại Con Hợi về là địa chi không tốt, Hơn nữa mạng con lại là mạng Mộc cũng bị mẹ khắc con sẽ rất yếu và khó nuôi.. Bạn không nên chọn. Sinh năm 2020 là Canh Tý thì Mẹ Thân con Tý là tam hợp tốt, Mạng mẹ con là Thổ sinh cho mẹ thì không thuận lý, nhưng cũng tạm được, Nhưng mạng lại bị cha khắc tuy Thiên Can Cha Kỷ hợp với Canh con. Theo mình sinh năm 2020 cũng là tạm được. Nếu tốt nhất nên chọn con út là năm Giáo Thìn 2024 sẽ tốt hơn 2020. Thân! Sinh năm 2019 là Kỷ Hợi thì Mẹ Thân hại Con Hợi về là địa chi không tốt, Hơn nữa mạng con lại là mạng Mộc cũng bị mẹ khắc con sẽ rất yếu và khó nuôi.. Bạn không nên chọn. Sinh năm 2020 là Canh Tý thì Mẹ Thân con Tý là tam hợp tốt, Mạng mẹ con là Thổ sinh cho mẹ thì không thuận lý, nhưng cũng tạm được, Nhưng mạng lại bị cha khắc tuy Thiên Can Cha Kỷ hợp với Canh con. Theo mình sinh năm 2020 cũng là tạm được. Nếu tốt nhất nên chọn con út là năm Giáo Thìn 2024 sẽ tốt hơn 2020. Thân!
 18. Con trai hay gái thì không liên quan lắm đến năm sinh, mà ở một lĩnh vực khác... năm sinh con út thì có thể chọn Giáp Thìn 2024
 19. Bạn có thể sinh con đầu trong 3 năm 2017, 2018, 2019 đều tốt rùi đứa sau tính tiếp
 20. Bạn có thể chọn Canh Tý 2020 hoặc Giáp Thìn 2024
 21. Con đầu nên chọn Canh Tý 2020, năm Nhâm Thìn 2024 cũng rất tốt có thể chọn sinh trong 2 năm này rồi nghỉ
 22. Chồng 1967 thì cũng lớn tuổi rồi, Sinh năm nay dc thì tốt Nhanh vẫn kịp vì năm nay nhuận 2 tháng 6, không thì để 2020 Canh tý cũng được
 23. Vấn đề ngày tốt các bạn có thể tham khảo ở bên Mục Dự báo và chứng nghiệm: http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chuyen-muc/38-dự-báo-và-chứng-nghiệm/