• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

aygia

Quản Trị Viên
 • Số nội dung

  349
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  33

Everything posted by aygia

 1. Aygia có nguyên vọng được tham gia chuyên mục trao đổi học thuật, kính mong SP cũng như BQT xem xét. Trân trọng!
 2. Không phải mua, có ngay trong diễn đàn thôi: http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/33295-sach-minh-triet-viet-trong-van-minh-dong-phuong/ Trân trọng!
 3. Em làm thường dân rồi bác, mà vấn đề kỹ thuật thì chỉ có QTV kỹ thuật mới làm được thôi. SP Thiên Sứ đã có đề nghị với Admin rồi, nhưng có thể là còn vấn đề gì đấy mà yêu cầu của bác chưa được đáp ứng, diễn đàn mới đi vào hoạt động lại, thành viên còn ít, QTV cũng còn mỏng, nếu bác muốn sửa gì thì cứ sửa ở file word của bác. Sau này có điều kiện sửa thì sẽ sửa lại trong forum sau ạ. Hy vọng là bác thường xuyên sinh hoạt để bọn em sau này muốn hỏi còn có người giải đáp ạ!
 4. Mến chào bác Vô Trước! Để có thể quán xét được những vấn đề mà bác viết theo em là không nhiều người có khả năng đâu. Ví dụ như em chẳng hạn, cũng mới tập tọe vào học Lý Học thôi, chắc phải chờ thời gian nữa, xong khóa học của SP Thiên Sứ thì mới có một nền tảng kiến thức, may ra mới có thể đọc và hiểu được, cũng như dành thời gian. Em chỉ có mấy ý kiến thế này: - Bác cứ viết ra những nghiên cứu của mình, chỉnh sửa và hoàn thiện thêm nếu thấy cần sửa lại, đấy coi như một tài liệu trên diễn đàn. Sẽ có ngày, có người đủ khả năng thì sẽ tham gia và trao đổi cùng bác. - Bác nên để lại một liên lạc nào đó trên bài viết mà nếu muốn trao đổi họ có thể liên hê ngay với bác được để bắt đầu ví như số điện thoại, hòm thư..vv - Bác nên tìm cách thành lập hoặc tìm một nhóm người có cùng chí hướng, cùng trình độ để trao đổi, vì em thấy là đọc tài liệu trên máy tính như thế này rất khó tập trung. Mô hình hội thảo, hay đọc văn bản sẽ dễ hiểu hơn. Ngày nay các phương tiện truyền thông vốn nhiều, bác có thể PR bài viết của mình trên các phương tiện truyền thông sau khi đã hoàn chỉnh, như thế sẽ dễ gặp được tri kỷ hơn. Trên đây là vài lời tham gia cùng bác, chúc bác vạn sự được sớm như ý muốn, và bỏ qua cho em nên em có nói điều gì không phải. Trân trọng.
 5. Nếu bà Hillary trúng cử thì có lẽ là Thái Tuế vẫn chiếu nước Nga và nước Tầu, nhưng khi Trump có xu hướng thân Putin thì có lẽ toàn bộ Thái Tuế sẽ dành hết cho nước Tầu bắt đầu từ 2017 chăng SP?
 6. Đệ tử cho rằng với việc Đảng cộng hòa có thể tự quyết ở lưỡng viện + với thái độ của Trump với TQ là rất rõ ràng và tương đối chuẩn với hiện trạng hiện nay thì Tầu sẽ gặp rất nhiều sức ép về cả Kinh tế, Ngoại giao và Quân sự. Thêm sự độc tài, lì lợm và trơ trẽn của họ Tập nữa thì thế đối đầu gay gắt là không thể tránh khỏi. Còn canh bạc cuối cùng như thế nào thì đệ tử không đủ trình để phát biểu ạ.
 7. Để tử cho là ngài Duterte này cũng chỉ là dùng chiêu của Tầu là: "Nói một đằng và làm một nẻo" thôi, nhưng có tí nâng cao là đánh bóng và gây sốt thì nâng lên một tầm cao mới ạ!
 8. Những bằng chứng về Nguồn gốc nền văn hóa tổ tiên Việt Tộc: https://www.youtube.com/watch?v=Rci7M41rBDE&feature=share
 9. Nộp tiền nhanh và vào lớp thôi, link dưới đây nhé: http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/34179-thong-bao-chinh-thuc-ve-hoc-phi-lop-phong-thuy-lac-viet-ung-dung/
 10. K..K..K... cái này là SP lộn tên bạn thôi, còn vấn đề về Dịch thì không phải trong chương trình PTLVCB nên cứ từ từ, tập trung vào bài giảng của SP đã. Bài về khí của SP quá hay... chỉ tiếc là vẫn chưa thấy SP chốt là hoàn chỉnh! :D
 11. Thưa SP & ACE cùng anh Bá Kiến, Kinh nghiệm đường đời chỉ cho tôi rằng, muốn đánh giá ai thì cần phải qua nhiều sự việc, nhiều hiện tượng. Điều đó sẽ giúp tôi hạn chế sai lầm, nhất là mình chỉ là người trần mắt thịt. Về cá nhân anh Hoàng Định/Trần Bình tôi hân hạnh được tiếp xúc qua FB khi có tranh luận về vấn đề "Nhất tự vi sư, Bán tự vi sư" trên tường nhà SP Thiên Sứ có cả anh Thiên Luân & anh Hoàng Triều Hải tham gia, tôi cứ trêu dịch là " Chùa cũng là thầy, bán chùa cũng là thầy" nên anh Trần Bình phản đối lắm, còn nói tôi là tại tôi dốt về Hán Việt nên mới dịch chữ "tự" thành "chùa".. K..K..K.. Tôi còn trêu anh ta là anh giờ là thầy, sau chắc gì đã là thầy, và anh cũng dùng lý lẽ để phản đối... tôi cũng thấy là lạ. Sau tham gia nhóm "Thảo luận Phong thủy", tôi thấy anh Trần Bình rất hay post và bình luận, tôi thấy có vấn đề gì đó, như là ẩm IC như các bậc tiến sỹ, gì gì đó, nhưng tôi nghĩ cũng chả liên quan, nhưng đúng là anh ta đang làm thầy và có các ảnh dẫn chứng, kể cả tuyển sinh để dậy về DLVN... Anh Phạm Hùng (thì phải) có đặt vấn đề là anh Hoàng Định / Trần Bình này liệu có khả năng giống anh PC gì đó trước đây không thì anh Hoàng Triều Hải trả lời là anh TB này khác, không phải như thế... Và tôi cũng biết như thế, tôi tin anh Hoàng Triều Hải và tin ở sự xác quyết ở anh. Rồi anh Hoàng Định / Trần Bình post bài về Dịch lý trên một topic của DDLHDP như các bạn đã biết, tôi cũng có bài viết liên quan đến vấn đề trên, qua nhiều sự phản đối của ACE trong diễn đàn, cả phản ứng của SP, cả cách mà anh Hoàng Định/ Trần Bình tranh luận tôi thấy rằng anh ta phần nhiều là đuối lý và không đi vào vấn đề chính. Tôi xác quyết rằng chân lý không thuộc về anh ta. Sự việc mà tôi post ở #11 ở trên để anh Bá Kiến phải cảnh cáo tôi vốn xuất phát như thế này: - Khoảng 7h00 sáng tôi dậy và vào diễn đàn thì đọc được bài của A/CTâm Giao post số #7 - Khoảng 8h30 tôi đọc được bài trả lời của PTLV post#8 trả lời bài của A/C Tâm Giao có nội dung y chang như post #10 của ních Hoàng Định. Tôi rất ngỡ ngàng vì bản thân anh Đinh Quốc Thắng chủ nick PTLV đã công khai trên diễn đàn là không liên quan gì đến anh Hoàng Định / Trần Bình nữa, nhưng nội dung chất vấn A/C Tâm Giao thì đúng là của anh Hoàng Định/ Trần Bình. Tôi cho rằng diễn đàn không có khả năng xóa bài nên cái đuôi cáo này thò ra hơi bị to.. k..k..k.. và thế nào cũng làm cho SP bực mình. - Khoảng 8h45 thì tôi thấy bài post #8 bị sửa như hiện tại, và tôi cho rằng một quân tử dịch thì không ai làm cái trò ấy, nên tôi quyết định là post bài #11 như ở trên. trong khi tôi gõ phím thì thấy SP trả lời bài của A/C Tâm Giao và có post #10 mà anh Hoàng Định/Trần Bình trả lời lại A/C Tâm Giao như trên. Đến giờ phút này tôi dám khẳng định rằng anh Hoàng Định/Trần Bình chính là một giả quân tử dịch. Với một người có tư cách như vậy kết hợp với việc nick PTLV/Đinh Quốc Thắng vẫn để Hoàng Định/ Trần Bình cầm nick của mình thì tôi cũng xác quyết là bạn anh ta cũng same same với anh ta thôi, các cụ vẫn nói: "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" mà. Chính vì thế tôi mới khuyên anh PTLV/Đinh Quốc Thắng nên xin ra khỏi lớp vì tính chính danh và cũng là một chút gì đó cứu vớt cho anh ta về mặt danh dự, hơn là để SP lại phải đuổi một lần nữa, chả hay ho gì, tuy nhiên cả hai nick PTLV và Hoàng Định im từ đó cho đến khi tôi đang post bài này. Thưa SP, theo con thì nếu như anh Đồng Nhân đã post thì vốn anh ta đã là một ngụy đồ của VNDLH, và mang danh để đi mở lớp rồi abc dọa người khắp nơi như hiện nay mà còn tiếp tục để lọt vào TTNCLHDP nữa thì hậu quả về sau cũng chưa biết thế nào được.. đối với tiểu nhân dễ chứ giả quân tử là cũng phiền phức ạ. Với anh Bá Kiến: Tiện đây aygia cũng xin hỏi một chút liên quan đến phần quản trị, aygia được anh Mạnh Đại Quân set làm QTV, nhưng sau đó thì mất quyền QTV, khi pm với anh Hoàng Triều Hải thì anh ấy cũng bảo là nick MDQ của anh ấy cũng mất quyền adm rồi, anh là quản trị viên kỹ thuật có thể giải đáp được vấn đề này không? Bản thân tôi không quan trọng là QTV hay không, mà quan trọng là mình có đóng góp dc gì cho TT & diễn đàn không thôi. Nếu anh không giải đáp được mà set dc tôi về nick thường thì cũng nên làm vì có danh mà không thực thì cũng không chính danh phỏng ạ. Thân ái!
 12. Quá đen cho đội bán than phải không Hoàng Định & PTLV :D Về tính chính danh tôi đề nghị anh Đinh Quốc Thắng nên tự xin ra khỏi lớp!
 13. Chào bạn Trần Bình! Tôi là người đã ấn like trong các bài mà bạn đăng, và tôi cũng chính là người có nick Loc Thien trên FB đã có cmt về bài viết của bạn. Thực ra tôi mới gọi là mới bước vào tìm hiểu về ADNH, đọc cuốn "Kinh Dịch - Đạo của người quân tử" của cụ Nguyễn Hiến Lê mà không thấy khó hiểu lắm, vậy nên có lẽ là cũng có duyên với bộ môn này. 1. Học một môn võ khác khi mà đã biết sẵn một môn võ thì bỏ ra ngoài ý niệm, hay quên đi cái mình đã có, đã tôi luyện để toàn tâm toàn ý với môn mới là một điều khó "Cái này cụ Kim Dung bên Tầu bảo thế", nên tôi rất thông cảm với suy nghĩ và phản ứng của bạn. Dẫu rằng võ học cũng xuất phát từ lý luận ADNH cả. 2. Bạn là người về tài chính tôi chắc là có thể học bằng nick riêng, chứ không phải nick chung, tuy nhiên có lẽ mục đích của bạn là dự khán nhiều hơn. 3. SP mở lớp là PTLVUD nên hạn chế thắc mắc, không phải vì SP không muốn trả lời thắc mắc, mà vấn đề là các quan niệm nền móng trong PTLV khác với PT Tầu nên sẽ rất mất thời gian nếu cứ thắc mắc, và giải đáp vv & vv.. tốt nhất là hãy học cho hết chương trình đi đã, khi đã nâng tầm hiểu biết của mình lên một mức nhất định rồi chúng ta sẽ tranh luận... ấy là những người tranh luận trên một mặt bằng kiến thức chung, chứ khi 2 người quá khác biệt, khác biệt đến cả nền tảng mà tranh luận thì cũng giống như một người nói tiếng Việt, một người nói tiếng Tầu cãi nhau thì đến bao giờ mới vỡ lẽ ra được. 4. Ở diễn đàn này theo tôi, những người có kiến thức thì đều đã thấm nhuần và nhất quán những tiêu chuẩn của PTLV rồi, nếu có ai không nhất trí thì theo tôi đã thảo luận với SP rồi, chứ không phải chờ đến có bài của bạn mới đứng lên phản đối, hay là bênh vực bạn. Còn những người như tôi, đều mới thì làm gì có cơ sở để tranh luận cùng bạn và SP, nên bạn yên tâm là bạn hoặc là phải tự mình thuyết phục mọi người và chứng minh luận điểm của mình tường minh, hoặc là bạn sẽ bị thuyết phục bởi luận điểm của SP. Nhưng tôi tin chân lý chỉ có một và thiểu số chưa chắc đã sai, mà đám đông chưa hẳn là sẽ đúng. Thân ái!
 14. Sau lời chia tay Mỹ, Tổng thống Philippines nói lại (Tin tức 24h) - Tổng thống Rodrigo Duterte sau khi rời Trung Quốc và về lại quê nhà đã đính chính không hề muốn cắt đứt quan hệ đồng minh với Mỹ. Philippines sẵn sàng tập trận với Nga, Trung Quốc: Dằn mặt Mỹ? Mỹ bất an khi bị Philippines cự tuyệt Hôm 21/10, khi về lại quê nhà ở Thành phố Davao, Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố không có ý định cắt đứt quan hệ với Mỹ như đã nói và Manila chỉ có lợi nhất khi song hành với Washington. USA Today dẫn lời ông nói, "Khi nói cắt đứt quan hệ nghĩa là cắt quan hệ ngoại giao. Tôi không làm thế. Tại sao? Đó là vì nước chúng ta có lợi nhất khi chúng ta duy trì mối quan hệ đó". Ông Rodrigo Duterte nói thêm rằng người Philippines không sẵn sàng với lựa chọn này khi nói tại Davao. Tổng thống Philippines đính chính không chia tay hoàn toàn với Mỹ ở Davao. Ảnh: Reuters Tổng thống Philippines lý giải phát ngôn ở Trung Quốc rằng sẽ "chia cắt khỏi Mỹ về cả quân sự và kinh tế" chỉ là chấm dứt chính sách ngoại giao quá lệ thuộc vào Mỹ của Philippines. Tuy nhiên, Tổng thống Philippines vẫn tỏ thái độ chống lại Mỹ và tuyên bố ông sẽ không bao giờ đến Mỹ "trong cuộc đời này". Phát ngôn viên tổng thống và Bộ trưởng Thương mại Philippines sau đó lên tiếng cho hay nhà lãnh đạo chỉ muốn ngừng phụ thuộc vào Mỹ và sẽ tiếp tục các thực hiện các hiệp ước, thỏa thuận giữa hai bên. Ernesto Abella, phát ngôn viên của Tổng thống Rodrigo Duterte, hôm nay cho biết tuyên bố của nhà lãnh đạo rằng Manila sẽ "chia cắt" với Mỹ là một "sự trình bày lại quan điểm của ông về việc thực hiện chính sách đối ngoại độc lập". Ông Duterte muốn "tách đất nước khỏi sự phụ thuộc vào Mỹ và phương Tây, cân bằng quan hệ kinh tế và quân sự với các láng giềng châu Á" như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, thông cáo của ông Abella có đoạn. "Đây không phải là ý định thất hứa về các hiệp ước và thỏa thuận với các đồng minh bấy lâu của chúng tôi, mà là sự khẳng định rằng chúng tôi là một quốc gia độc lập và có chủ quyền, đang tìm kiếm nền tảng chung với các nước láng giềng hữu nghị có chung nguyện vọng trên tinh thần tôn trọng, hỗ trợ và hợp tác với nhau", Reuters dẫn lời ông Abella nói thêm. Thông báo đưa ra sau khi ông Duterte cho biết ông đã sắp xếp lại với Trung Quốc và hai nước đồng ý giải quyết tranh chấp ở Biển Đông thông qua đối thoại. Ông cũng tuyên bố sẽ gặp Tổng thống Putin để nói rằng Trung Quốc, Philippines và Nga sẽ cùng chống lại thế giới. "Tại đây, trước các bạn, tôi tuyên bố chia cắt với Mỹ. Cả về quân sự, không chỉ xã hội mà cả kinh tế", ông nói tại một diễn đàn có các doanh nhân Philippines và Trung Quốc cũng như Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ. Thông báo này được đưa ra sau khi giới chức Mỹ hôm qua đã yêu cầu Philippines giải thích rõ về phát ngôn gây bối rối của ông Duterte và cho biết sẽ tiếp tục các cam kết với đồng minh châu Á này. Tuyên bố lần này của Tổng thống Philippines lại một lần nữa cho thấy thiếu nhất quán trong phát ngôn của vị Tổng thống này. Ông Duterte nhiều lần phải đính chính trong quan hệ với Mỹ. Trước đó, Tổng thống Duterte từng tuyên bố về cuộc tập trận chung lần cuối cùng với Mỹ chính là cuộc tập trận Hải quân hồi đầu tháng 10 vừa qua. Nhưng sau đó, cấp dưới của ông- Ngoại trưởng Perfecto Yasay đã phải đứng lên để phủ nhận việc này. "Không, không đúng, các bạn phải hiểu phát biểu của Tổng thống trong bối cảnh của nó. Điều ông ấy nói là điều đã từng nói trước đây, sẽ không có tuần tra chung với sự tham gia của tàu vỏ xám với bất kỳ nước nào ở Biển Đông, vì đó là hành động khiêu khích", Ngoại trưởng Philippines Yasay nói. Trong vòng vây của các phóng viên nhiều nước, ông Yasay phủ nhận việc ông Duterte nói cuộc tập trận với Mỹ vào đầu tháng tới là cuộc cuối cùng. Khi bị chất vấn thêm thì Ngoại trưởng Philippines cho hay ông không nghe thấy câu nói đó trong bài phát biểu, rằng "ông không thể giải thích cho điều mình không nghe thấy". Kim Hoa Ngài Duterte cũng có nhiều điều thú vị đấy chứ!!! :D :D :D
 15. Con đồng hành vụ này từ đầu nên mới chứng nghiệm được là: "Khoa học hiện đại không cần tính hợp lý" Thanks Sư Phụ và Sư Huynh PhamHung! Ka..ka...ka...
 16. Còn thêm đồng chí này nữa ạ, đề nghị Bảo Ngọc sâu sát hơn đến lớp trong những ngày mới khai giảng này Thân ái!
 17. Bạn bấm vào đường dẫn này xem có vào dc ko nhé: http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/34203-dia-ly-phong-thuy-lac-viet/ Thân ái!
 18. Link này có trợ chiến dc SP & Sư Huynh không ạ? https://www.windytv.com/?17.665%2C109.797%2C6
 19. Niềm vui khi giúp được người khác trong hoàn cảnh khó khăn thật là vô tận. Chúc mừng cả thầy cả chủ, mừng cho PTLV, mọi việc cứ đi vào lòng người như thê này thì sợ gì Văn hiến Việt không được tôn vinh!
 20. Sáng mai bão cấp 12 sẽ vào biển Đông Bão Sarika đang áp sát đảo Luzon (Philippines) với sức gió tối đa 150 km/h, dự kiến sáng mai vào biển Đông. Hiện một cơn bão khác hướng vào Philippines, có thể vào biển Đông trong thời gian tới. Xuất hiện bão gần biển Đông Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của cơn bão Sarika. Ảnh: NCHMF. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, chiều 15/10 tâm bão Sarika cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 280 km về phía đông nam, sức gió tối đa 150 km/giờ, tương đương cấp 13, giật cấp 16-17. Với hướng tây tây bắc, tốc độ 20-25 km/h, tối nay bão áp sát đảo Luzon và đêm nay sẽ hoành hành ở quần đảo này. Đến sáng mai (16/10), Sarika sẽ vào biển Đông, sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 14-15 và trở thành cơn bão thứ bảy trong năm nay ở vùng biển này. Trong 2 ngày tới, bão chủ yếu theo hướng tây, tốc độ 20 km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 17/10, tâm bão trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, mạnh cấp 13, gây gió mạnh từ cấp 8 sau tăng lên cấp 13 ở bắc biển Đông - ngư trường đánh cá của ngư dân Việt Nam. Đài Nhật Bản dự báo đường đi của bão Sarika. Ảnh: Vnbaolut. Trong 3 ngày tới, khả năng bão chếch một chút lên hướng bắc, nhắm đến vùng biển miền Trung Việt Nam. Hiện do bão còn ở xa nên đài khí tượng Việt Nam chưa dự báo về khả năng đổ bộ. Nhận định của đài khí tượng Việt Nam tương đồng với đài TSR của Đại học London (Anh), đài Nhật Bản. Hai cơ quan này dự báo bão sượt qua đảo Hải Nam (Trung Quốc), sau đó đổ bộ các tỉnh bắc miền Trung vào khoảng ngày 18/10. Trong khi đó ngoài khơi Philippines xuất hiện một cơn bão mới, tên quốc tế là Haima, đang hướng về quần đảo này. Ngoài Sairika, ngoài khơi Philippines còn cơn bão Haima. Ảnh: Vnbaolut. Theo cơ quan khí tượng Việt Nam, sau hai năm liên tiếp chịu ảnh hưởng của El Nino gắn liền với hiện tượng hạn hán, Việt Nam đang chịu tác động của La Nina yếu, mưa lũ có thể xuất hiện nhiều hơn. Quy luật từ tháng 9 đến 11 bão và mưa lũ tập trung ở miền Trung, cao điểm là tháng 11. Hồng Khánh Xem ra cơn bão sau còn mạnh hơn cơn bão trước, SP xem xem như thế nào ạ?
 21. Hàng ngày cứ vào check xem danh sách lớp tăng lên dc bao nhiêu người rồi mà mãi chưa thấy tăng gì Bảo Ngọc... Tính anh cứ thích nhiều, với cả càng đông càng vui... :D :D :D
 22. Liệu có phải là cơn bão này không SP? Nhưng mới cấp 12 thì cũng thường thường thôi, nhưng mà liên quan đến VN nên nhẹ vậy thôi chứ chớ to hơn nữa ạ! Bão số 7 mạnh cấp 12 uy hiếp Biển ĐôngThứ Sáu, ngày 14/10/2016 15:38 PM (GMT+7) Sự kiện: Tin bão Khi đi vào Biển Đông, bão số 7 tên quốc tế là Sarika sẽ có gió mạnh cấp 12, giật cấp 13-14 gây biển động dữ dội. Hai người chết và mất tích do áp thất nhiệt đới ở Huế Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, tại tỉnh Thừa Thiên Huế có gió giật mạnh và mưa to, tại thành phố Huế nhiều cây lớn đổ ngang đường. Ông Hoàng Đức Cường – GĐ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, hiện nay, một cơn bão có tên quốc tế là Sarika đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines. Hồi 13 giờ chiều nay (14/10), vị trí tâm bão ở cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 500km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 11-12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và tiếp tục mạnh thêm. “Đến ngày 16/10, bão sẽ di chuyển với tốc độ nhanh hơn, mỗi giờ đi được 15-20km và vượt qua đảo Lu Dông vào Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13-14. Đây sẽ là cơn bão số 7 hoạt động ở Biển Đông trong năm nay”, ông Cường cho biết. Vị trí và hướng di chuyển của bão số 7 (Sarika). Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVTƯ. Do ảnh hưởng của bão Sarika, từ sáng 16/10, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật trên cấp 12. Biển động dữ dội. Trong khi đó, do ảnh hưởng của áp thấp kết hợp với gió mùa đông bắc và nhiễu động gió đông trên cao, từ nay đến hết ngày 15/10, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đang có mưa rất to. Tổng lượng mưa dự báo trên 150mm/cả đợt, riêng khu vực Nam Nghệ An-Huế khoảng 200-300mm. Từ trưa, chiều nay (14/10), mực nước trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ dâng cao. Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng, ven sông.
 23. Nga triệu tập công dân về nước trước họa chiến tranh? (Tin tức 24h) - Nguy cơ một cuộc chiến tranh toàn cầu có thể sắp xảy ra khi những căng thẳng giữa Nga và phương Tây tiếp tục gia tăng. Mỹ có thêm động lực trong cuộc chiến giá dầu với Nga? Chiến tranh Nga Mỹ xảy ra trước khi hết năm 2016? Tổng thống Putin hành động Tờ Daily Mail ngày 12/10 đưa tin, Nga ra lệnh cho tất cả các quan chức đưa người thân sống ở nước ngoài trở về nước. Theo đó, các chính trị gia và nhân vật cấp cao đã nhận được một lời cảnh báo từ Tổng thống Putin với lo ngại một cuộc chiến toàn cầu có thể sắp xảy ra. Thông tin trên rộ lên sau khi ông Putin hủy chuyến công du đến Pháp trong lúc căng thẳng giữa Nga và phương Tây leo thang do vấn đề Syria. Tổng thống Putin hành động nóng Tờ Daily Star khẳng định, các nhân viên hành chính, giới nghị sĩ và nhân viên công ty nhà nước cũng được lệnh đưa con cái của họ rời khỏi các trường quốc tế ngay lập tức. “Nếu các quan chức này không nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh, việc thăng tiến của họ sẽ bị ảnh hưởng”, nguồn tin cho hay. Điện Kremlin hiện chưa đưa ra bất cứ lời giải thích nào cho những cáo buộc mới xuất hiện trên các tờ báo Anh. Tuy nhiên, nhà phân tích chính trị Stanislav Belkovsky nhận định, đây là các biện pháp chuẩn bị trước khi giới tinh hoa bước vào một trận chiến lớn nào đó. Nguy cơ chiến tranh sắp nổ ra? Với tình hình thực tế trên chiến trường hiện nay, những lời cảnh báo về một cuộc chiến tranh toàn cầu mà báo Anh đưa không phải không có cơ sở. Mâu thuẫn giữa Nga và Mỹ vẫn đang tiếp tục gia tăng khiến cho tình hình tại Syria rơi vào bế tắc. Tờ Sputnik hôm 13/10, dẫn lời ông Putin tại diễn đàn VTB “Nước Nga đang gọi” bày tỏ quan ngại về mối quan hệ xấu đi với Washington. Tuy nhiên ông chủ điện Kremlin khẳng định, đây không phải là lựa chọn của Nga. “Chúng tôi muốn có mối quan hệ thân thiện với một đất nước vĩ đại như vậy, với một nền kinh tế hàng đầu trên thế giới, như nền kinh tế Mỹ”, ông Putin nói. Trong khi đó, trả lời trên kênh truyền hình TF1 hôm 12/10, ông Putin nhấn mạnh Mỹ và đồng minh phải chịu trách nhiệm đầu tiên cho tình hình bất ổn hiện nay ở Syria. Chiến tranh Nga-phương Tây sắp xảy ra? “Đó là lối nói khoa trương chính trị mà phần lớn không có ý nghĩa và không tính tới tình hình thực tế. Trước hết, Mỹ cùng các đồng minh phương Tây phải gánh chịu một phần trách nhiệm cho tình hình hiện nay tại Syria nói riêng và khu vực nói chung”, ông Putin nói. Ông chủ điện Kremlin dẫn chứng, trước khi xảy ra "Mùa xuân Arab" được phương Tây hào hứng ủng hộ, Libya hay Iraq không phải là mối đe dọa đối với bất cứ nước nào, kể cả Mỹ cùng các đồng minh hay Nga. Trước đó, ngày 3/10 ông Putin đã ký sắc lệnh ngừng thỏa thuận với Mỹ về sử dụng plutonium, chất có thể chế tạo bom nguyên tử. Theo ông Putin, quyết định trên được đưa ra do Mỹ có các hành động không thân thiện và không đủ khả năng bảo đảm việc thực thi những cam kết về việc sử dụng lượng plutonium để chế tạo vũ khí đang ở mức dư thừa theo các hiệp ước quốc tế. Ngay lập tức, Washington đã đưa ra động thái đáp trả khi tuyên bố chấm dứt đối thoại với Moskva về Syria. “Sự kiên nhẫn của Mỹ đối với Nga đã không còn”, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest nhấn mạnh. Ngoài ra, Washington cũng chấm dứt đàm phán để thành lập một trung tâm phối hợp hành động chung giữa Nga-Mỹ nhằm không kích các mục tiêu của khủng bố IS và nhóm Mặt trận Nusra. Thậm chí, phương Tây còn đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy Nga đã đưa tên lửa đạn đạo đến sát sườn NATO. Theo tờ Guardian, các tên lửa Iskander-M, tầm bắn hơn 500 km đã được Nga chuyển từ thành phố Saint Petersburg đến Kaliningrad theo đường thủy. “Giới chức Estonia nói họ đang theo dõi con tàu, tên Ambal, và hàng hóa nó chở theo. Ambal dự kiến cập bờ ngày 7/10”, Guardian cho hay. Nga chỉ trích Pháp về nghị quyết Syria Ngày 12/10, phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp ở Moskva ông Putin đã chỉ trích hướng xử lý nghị quyết của Pháp. Theo ông Putin, trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault đến Moskva cách đây 1 tuần, Nga đã khẳng định nghị quyết quy quá nhiều trách nhiệm cho quân chính phủ Syria về tình trạng bạo lực ở Aleppo. Nga cũng cho biết sẽ không sử dụng quyền phủ quyết nếu Pháp sửa đổi một số nội dung trong đó. “Chúng tôi hy vọng có sự hợp tác mang tính xây dựng với Pháp và các thành viên thường trực khác của Hội đồng Bảo an. Nhưng điều gì đã xảy ra? Ngoại trưởng Pháp đã bay từ Moskva đến Washington. Ngày hôm sau, ông ta cùng với Ngoại trưởng Mỹ Kerry đổ hết tội lên đầu Nga. Không ai nói hoặc thảo luận với chúng tôi, rồi trình nghị quyết lên Hội đồng Bảo an với ý định rõ ràng là muốn chúng tôi phủ quyết", ông Putin nhấn mạnh. Theo ông Putin, mục đích của việc này là để làm trầm trọng thêm tình hình, giúp phương tiện truyền thông do họ kiểm soát đẩy mạnh hoạt động chống Nga và lừa phỉnh người dân. Tuấn Hùng
 24. Bạn vudung và bạn chamcuutaigia vui lòng cập nhật thông tin chuyển khoản tiền bên topic này nhé. http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/34179-thong-bao-chinh-thuc-ve-hoc-phi-lop-phong-thuy-lac-viet-ung-dung/page-3#entry247757 Thân ái!
 25. Nga diễn tập khổng lồ, thế giới lo thế chiến 3 (Tin tức 24h) - Cuộc tập trận 4 ngày huy động tới 40 triệu dân khiến thế giới lo ngại Nga đang ý đồ kích hoạt cuộc chiến hạt nhân và khởi động Thế chiến 3. Quân đội Syria chiến thắng ở Aleppo, Mỹ lộ bài Cuộc chiến in tiền ở Nga: Putin khó xử Ngày 4/10, Nga tiến hành ngày đầu tiên trong cuộc diễn tập 4 ngày nhằm ứng phó bảo vệ người dân trong thảm họa. Điều gây chú ý đặc biệt là cuộc diễn tập đã huy động tới cả 40 triệu dân. gần 1/3 dân số Nga tham gia khiến thế giới lo ngại về nguy cơ Thế chiến thứ 3. Express (Anh) dẫn thông báo của Bộ tình trạng khẩn cấp Nga, điện Kremlin vừa triển khai một cuộc diễn tập cứu hộ khẩn cấp quy mô lớn cho người dân nhằm ứng phó các thảm họa lớn do thiên nhiên và con người gây ra. Nga thực hiện cuộc diễn tập huy động 40 triệu dân. Ảnh: RT Bộ cho biết tham gia diễn tập có 40 triệu người dân, 200.000 nhân viên cứu hộ khẩn cấp và 5.000 trang thiết bị chuyên môn kéo dài từ ngày 4- 7/10. Kịch bản sơ tán cụ thể bao gồm 3 giai đoạn: Nhận biết thông tin, lên kế hoạch và sơ tán người dân. “Cuộc tập trận cũng sẽ thao diễn các tình huống bảo vệ người dân và binh sĩ khỏi chất phóng xạ, chất độc hóa học hay sinh học trong các trường hợp khẩn cấp tại những khu vực trọng yếu và nguy hiểm”, tuyên bố của Bộ trên cho hay. Interfax dẫn thông báo của Bộ trưởng Vladimir Puchkov cho biết: "Ưu tiên của chúng tôi trong cuộc diễn tập lần này là đào tạo sự sơ tán dân cử khỏi các khu vực có tiềm năng rủi ro lớn". Cuộc tập trận nhằm để kiểm tra sự phối hợp giữa các cơ quan liên bang, khu vực và địa phương, tính khả thi của kế hoạch dự phòng cho trường hợp khẩn cấp, tình trạng cơ sở hạ tầng quốc phòng dân sự như nhà chờ và khẩn cấp kho dự trữ, và các khía cạnh khác của hệ thống. Dịch vụ khẩn cấp được dự kiến sẽ "chuẩn bị đề xuất về làm thế nào để cải thiện tiềm năng của chúng tôi", Bộ trưởng nói. Cuộc tập trận nhằm ứng phó linh động với thảm họa. Ảnh: RT Động thái diễn tập sơ tán 40 triệu dân của Nga diễn ra ngay sau khi Nga tuyên bố tạm ngừng thực thi thỏa thuận tiêu hủy Plutonium và cáo buộc Mỹ vi phạm các điều kiện có liên quan trong thỏa thuận. Đặc biệt, phản ứng này cũng đưa ra khi người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby răn đe Moscow liên quan tới các vụ tấn công "bạo lực" vào phe các phần tử cực đoan. Theo đó, khi phóng viên hỏi về những hậu quả xảy ra khi bạo lực tiếp diễn ở Syria, ông John Kirby nói: "Hậu quả sẽ là sự tiếp diễn nội chiến ở Syria, các phần tử cực đoan, các nhóm cực đoan tiếp tục lợi dụng lỗ hổng (của chính quyền) ở Syria để mở rộng hoạt động, bao gồm- hiển nhiên- cả những đòn giáng vào lợi ích của Nga, thậm chí vào các thành phố Nga. Nga sẽ tiếp tục đưa thi thể quân nhân về quê hương, họ sẽ tiếp tục thiệt hại nguồn lực, có thể là lại thêm các máy bay". Cuộc tập trận huy động rất đông dân của Nga. Tờ báo Express của Anh thậm chí đặt câu hỏi "Có phải ông Putin đang chuẩn bị cho cuộc chiến tranh thế giới thứ ba hay không?", nhiều tờ báo khác còn giật tít "40 triệu người Nga đang tham gia cuộc diễn tập ứng phó 'thảm họa hạt nhân'"… Tờ Daily Star của Anh cho thêm thông tin: Hôm 30/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông tin Nga đã xây dựng trên các boonge hạt nhân có khả năng chứa 12 triệu người dân của họ. Theo RT, cuộc tập trận như vậy được tổ chức hàng năm ở Nga kể từ năm 2012. Cuộc tập trận năm nay không đặc biệt về quy mô bởi năm 2013 cũng huy động tới 60 triệu người. Đông Phong Liệu người Nga đã đánh hơi thấy điều gì đó không?