• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

aygia

Quản Trị Viên
 • Số nội dung

  349
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  33

Everything posted by aygia

 1. Tướng Mỹ tiên đoán chiến tranh khủng khiếp chưa từng có Thứ Sáu, ngày 07/10/2016 11:16 AM (GMT+7) Cuộc chiến tranh được cho là “gần như chắc chắn” sẽ xảy ra với tốc độ, mức sát thương rất đáng sợ. Chiến tranh thế giới thứ 3 đã bắt đầu từ Syria? Quân đội Mỹ e dè trước khả năng chiến tranh với TQ, Nga Dấu hiệu Nga đang chuẩn bị cho chiến tranh hạt nhân Ảnh minh họa. Phát biểu tại cuộc họp của Hiệp hội quân đội Mỹ ở Washington, Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, Tướng Mark A. Milley cảnh báo chiến tranh giữa các quốc gia trong tương lai “gần như là điều chắc chắn”. Nhưng tướng Milley nói xung đột diễn ra hoàn toàn khác biệt so với những cuộc chiến tranh trong quá khứ bởi môi trường chiến tranh mạng và khả năng chiến đấu mà không cần sử dụng vệ tinh như quân đội các nước vẫn phụ thuôc ngày nay. Tuyên bố của tướng Milley đến ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho các thành phố ở Nga tổ chức diễn tập đề phòng thảm họa hạt nhân. Hơn 40 triệu người dân Nga, tương đương với một phần ba dân số của quốc gia này đã tham gia hoạt động diễn tập từ ngày 4-7.10. Tướng Milley dự đoán, quân đội Mỹ cũng cần phải sẵn sàng tham chiến ở những khu vực đô thị phức tạp. “Ngay cả khi quân đội Mỹ đã sẵn sàng, chúng ta vẫn đang bị thách thức”. Ông Milley nói quân đội Mỹ sẽ phải đối mặt với đối phương có lực lượng không quân mạnh mẽ và kêu gọi các đơn vị Mỹ trên đất liền, trên biển hay trên không cần phải hợp lực tác chiến sâu sắc hơn nữa. Chiến tranh tương lai sẽ là sự thống trị của máy móc. Trong khi đó, Trung tướng Joseph Anderson, Phó Tham mưu Quân đội Mỹ phụ trách chiến lược và huấn luyện nhận định, Mỹ đang đối mặt với nhiều hiểm họa lớn từ “các quốc gia có những động thái quân sự táo bạo”, trong đó có Nga và Trung Quốc. Thiếu tướng William Hix, trợ lý của tướng Anderson nói, Mỹ và Trung Quốc đang xây dựng lực lượng quân sự lớn, được trang bị các loại vũ khí có công nghệ cao, buộc Lầu Năm Góc phải “đề phòng và chuẩn bị cho một cuộc xung đột với quy mô lớn chưa từng có kể từ sau Chiến tranh Triều Tiên”. “Trong tương lai gần, một cuộc xung đột vũ trang sẽ diễn ra rất nhanh và thảm khốc”, tướng Hix giải thích, cảnh báo thời gian sẽ không ủng hộ Mỹ. “Chiến tranh như vậy nhanh đến nỗi vượt qua khả năng của con người. Chỉ máy móc mới có thể kịp đưa ra quyết định trong tương lai là điều thách thức quân đội Mỹ, yêu cầu mở rộng mối quan hệ mới giữa người và máy”. Cuối cùng, các tướng quân đội Mỹ xác nhận, Washington đang phát triển vũ khí công nghệ cao của tương lai, để chuẩn bị cho chiến tranh. Trong khi đó, mối đe dọa chiến tranh lại tiến gần thêm một bước nữa sau khi Nga đưa hệ thống phòng không S-300 dến Syria. Moscow cảnh báo sẽ phóng tên lửa nếu Washington tấn công quân đội Syria. Theo Đăng Nguyễn - Daily Star (Dân Việt)
 2. Mình thì ghi mỗi là: Aygia - PTLVCB Hêt ~ thế là dc xác nhận đầu tiên :D :D :D
 3. Vâng, đây có thể coi là hồi ký cũng được, có chuyện dài, có chuyện ngắn, nhưng mình sẽ lần lượt kể theo tùy hứng của bản thân, có thể có những chuyện hơi đụng chạm (ví dụ như chuyện mình kể ngay dưới đây...). Nhưng rất mong là các bạn đọc chia sẻ trên những cảm nhận của một người con được xa quê, được về quê cũng như là luôn đau đáu về vùng quê mà mình được sinh ra & lớn đó... Phần 1: Về bố & cuộc gọi của bố. Bố tôi có thể không phải là người bố tuyệt vời, nhưng tôi dám chắc rằng bố là một người bố tốt, và mấy chị em chúng tôi rất kính trọng bố. Người ta sinh ra vốn không được chọn đấng sinh thành, nhưng nếu như thực sự có kiếp sau thì tôi vẫn nguyện ước rằng tôi vẫn được là con của bố. Chiều thứ 7 ngày 07/05/2016 tôi nhận được cuộc gọi của bố. Alo, bố à! Con nghe đây! Con à, bố đang nằm viện trên TB. Bố nằm viện lâu chưa ? Bố mới lên hôm qua. Thế bố bị gì mà phải lên nằm viện TB ? Tình hình bố bây giờ rất nguy con ạ, bác sỹ nói là dạ giầy & đại tràng bị phù nề hết rồi, nếu không chữa thì sẽ biến chứng ra ung thư, còn đầu bố thì đau, không chữa thì có thể bị thần kinh con ạ. … Con gửi về cho bố 10 triệu, bố lên trên này là vượt tuyến, nên không được xét bảo hiểm, nên hơi tốn kém. Vâng được, nhưng hôm nay là thứ 7 thì ngân hàng, bưu điện đều không làm việc, phải thứ 2 con mới gửi cho bố được. Ừ, vậy con gọi điện cho Kậu lấy tài khoản rồi gửi tiền cho bố nhá. Vâng… À, bố dặn còn đừng gọi cho chị con nhé, bố gọi rồi mà không gửi tiền cho bố, từ giờ bố từ, bố không có nó nữa, còn con cũng đừng gọi cho các em, cũng đừng nói gì với mẹ nhé. Vâng. Thôi thế thôi, nhớ gửi sớm cho bố. Vâng ạ... Sau cuộc gọi của bố tôi băn khăn lắm, chẳng gì thì bố tôi thường là rất suy nghĩ cho mấy chị em chúng tôi, trừ bà chị cả trong nhà vốn tạm gọi là khá giả (và ngày xưa thở còn khó khăn bố mẹ tôi đã giúp đỡ rất nhiều) bố mới thỉnh thoảng phải có lý do gì chính đang bố mới gọi điện hỏi tiền, nhưng cũng chỉ là: " ý bố vậy con xem thế nào..." Còn 3 anh em tôi thì khó khăn hơn, bố chẳng bao giờ hòi tiền chúng tôi đường đột như cuộc gọi vừa rồi. Nhất là hiện tại tôi còn đang nợ cả hơn 1 tỷ. Tôi lại là con trai duy nhất trong nhà, ăn học đang hoàng, tuy nhiên số tôi cũng lận đận. Mặc dù vậy với tôi thì 10 triệu cũng không phải là to, nhát là với bố & mẹ tôi, nhưng cái cách mà bố tôi gọi điện & đặt vấn đề làm tôi băn khăn lắm. Về sức khỏe của bố thì mấy chị em chúng tôi vẫn thường theo dõi & hỏi thăm cũng như động viên bố mẹ tập luyện cũng như giữ gìn sức khỏe & thăm khám nếu có điều kiện... Bố mới về quê trước tết 1 tháng, còn trước đấy gần trọn năm ngoái là bố ở với vợ chồng tôi. Còn mẹ tôi thì yếu hơn, mẹ vốn yếu từ thời con gái, khi lấy bố tôi thì bố tôi lại vắng nhà, thời chiến tranh, rồi thời bao cấp bao chuyện khó khăn. Ông nội tôi thì là một cụ Việt nho rất khó tính, bà nội tôi thì bị lòa từ hồi bố tôi còn tại ngũ. Một mình mẹ tôi xoay xở với cơm áo, gạo tiền thời bao cấp lo cho cả bố mẹ chồng & 4 chị em chúng tôi, thậm chí là cả trong thời gian sinh đẻ chúng tôi (mà về lý học là phải kiêng cữ nhiều điều) (còn tiếp)
 4. Ra đến ngoài ghế đá, tôi ngồi một lúc cho cảm xúc dịu xuống, cũng vừa quan sát động tĩnh ở khu của bố, sau 5 phút không thấy vấn đề gì lộn xộn, tôi cũng trở lại bình thường, tôi lấy điện thoại ra gọi cho bà chị trước, kể tình hình, bảo cho chị là bố đang bức xúc lắm, tí phải gọi cho bố, bố như vậy phải làm sao cho bố dịu đi… rồi tôi lại lấy điện thoại gọi cho hai đứa em kia nữa, cả ông anh rể..Xong tôi nghỉ một lát, rồi gọi cho cậu tôi, báo là nấu cơm tôi, tí tôi về chứ trên này kế hoạch đổ bể rồi. Tôi nhìn lại khu bố tôi điều trị một lần nữa, cảm giác thất bại của một thằng đàn ông bao giờ cũng rất là thảm hại, nghĩ đến hai thằng bác sỹ, đến cái bọn cò mồi dẫn dắt bố tôi lên đây máu trong người tôi lại sôi lên, hic… bố tao mà về thì thôi, tha cho bọn sâu bọ chúng mày, nhưng nếu bố tao không về thì tao sẽ đưa chúng mày ra pháp luật, xem chúng mày có ngồi đấy mà uống máu dân được không? Khi tôi dắt xe ra, thằng trông xe nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi, nó lại cười khẩy một lần nữa, chắc trong đâu nó nghĩ, “mày cũng giống như nhiều thằng khác vào đây thôi, hỏi lên gặp thằng chó Côn đồ ấy, rồi về cái mặt thế nào cũng xụp lơ như vậy…” Tôi phóng xe ra đường, theo lỗi cũ về nhà, trời trưa gần 12h chang chang nắng. Về đến nhà cậu đã hơn 12h rồi, cậu nhìn cái vẻ mặt thất bại của tôi động viên. - Thôi trách nhiệm làm con như thế là cũng hết sức rồi, ngươi cũng chuẩn bị mua vé mà đi thôi, biết bố ngươi ở đấy, sự việc cụ thể như vậy là rõ ràng rồi, vào trong đấy yên tâm mà làm ăn, làm quá lên nữa là mất bố mất con đấy. Thấy tôi về, mẹ với mợ đi dọn cơm, cậu lấy ra mấy lon bia Heiniken loại nửa lít trong tủ lạnh ra: - Thôi cứ làm một hai lon bia cho nó hạ hỏa đã, cậu nhìn tôi cười động viên. Tôi ngồi ăn vừa kể lại chi tiết câu chuyện xảy ra trên viện, tôi chỉ giấu đoạn mà nói về anh Đ thôi, vì sợ cậu mợ và mẹ tôi buồn. Nghe hết câu chuyện cậu bảo: - Vậy thì bố ngươi phải về thôi, ngươi làm vậy thì mấy thằng bác sỹ chúng nó phải chột dạ, ngươi mà làm ầm lên chúng nó mất miếng ăn thì chúng nó cũng phải sợ, phải tìm cách đuổi bố ngươi về thôi. Còn bố ngươi mà ngươi nói như vậy trước mặt các ông thì cũng bị mất uy. - Các ông ấy cũng phải tái mặt đi, ngẫm đến mình mà ngượng ấy chứ. - Bố ngươi như vậy chắc là sẽ về thôi, nếu ngươi điện cho chị ngươi với mấy đứa gọi ra động viên là sẽ về thôi. - Hy vọng được như cậu nói thì tốt. - Nếu bố ngươi mà về thì lần này nữa là hết cửa, chúng nó cũng phải chừa mặt bố ngươi và chúng ngươi ra… Còn đang uống bia đến hơn 1h máy của tôi đổ chuông, đứa em út tôi gọi về: - Alo, em vừa gọi cho bố xong, - Thế tình hình thế nào, có gì mới không? - Bố bảo chiều bố ra viện đấy, bố không ở trên đấy nữa đâu. Bố bảo anh lên phá làm cho bố mất mặt với mọi người. - Không vậy thì làm sao bố chịu về. - Nhưng mà thấy bố bảo là bố không thèm về nhà đâu, anh tìm cách lên mà đón bố. - OK biết thế. Tôi cúp máy, thông báo tình hình, cả nhà cung cười vui vẻ: - Thôi vậy là tốt rồi. - Nhưng bố cháu bảo là bố cháu không về nhà cơ. - Bố ngươi không về nhà thì đi đâu? (mợ tôi hỏi) - Không cẩn thận ông ấy chán đời vì ngươi nói quá lại bỏ đi lang thang thì chết (mẹ tôi lo lắng) - Chiều cậu lên với cháu đi ô tô đón bố cháu về nhé, chứ mình cháu lên chưa chắc bố cháu đã chịu cho cháu chở về đâu. Một lát lại thấy bà chị điện về, giọng vui vẻ: - Ngài bảo là ngài về, 2h là làm thủ tục, nhưng có vẻ linh tinh lắm, bảo là tao lên Hà Bắc đi với bà hai, da trắng tóc dài, còn đọc thơ cho tớ nghe nữa… - Hic… có khi vụ này rồi lòi ra bà hai thật thì vui nhỉ? Mà thái độ bố thế nào? - Tớ thấy vui vẻ lắm, giỡn với tớ cười khanh khách, nhưng ngươi nhờ cậu lên đón, chứ không cẩn thận tự ái lại đi linh tinh thì cũng khổ... - Đây chị nói chuyện với cậu này.. Chị tôi nói chuyện với cậu một lát rồi cúp mày, cậu bảo thôi ăn nhanh đi nghỉ một tí rồi hơn 2h đi đón bố tôi. Vâng, câu chuyện đáng ra đến đây đã có thể kết thúc được rồi, tuy nhiên bố tôi tuy về, nhưng là vì bị ép phải về, thuyết âm mưu thì có thể bọn bác sỹ nó cho bố tôi về, nhưng mà đợi khi tôi đi rồi thì bố tôi lại lên lại thì sao, bố tôi tuy đã về, nhưng vẫn còn ấm ức với tôi lắm, vì tôi đã lỡ nói ông hơi quá, tình cảm bố con ít nhiều bị tổn thương. Đáng lẽ ra sau khi xong việc của bố, tôi dành một buổi để gặp gỡ anh em cùng khóa, nhưng vì để khẳng định là tôi đang bận, và tôi chỉ về vì việc của bố nên tôi gọi điện đặt vé đi luôn. Vé máy bay đặt là 4h25 chiều hôm sau bay từ Cát Bi, cậu tôi tiện đưởng ra HP nên chở tôi đi luôn. Buổi chiều hôm ấy tôi tranh thủ sang nhà bá, thắp hương cho anh, xin lỗi anh vì việc của bố mà đã phải thỉnh đến anh, anh tuy đã mất, nhưng trong tâm trí tôi anh vẫn còn tồn tại mãi mãi… cầu mong cho anh và bá được siêu thoát. Tối hôm đó ăn cơm tối ở nhà tôi, câu chuyện cũng để hàn gắn lại tình cảm bố con, bố tôi cũng còn nói ngang lắm, thực sự là tôi chưa thể yên tâm được. Trưa hôm sau mẹ tôi làm thịt gà, khoảng 10h đã ăn rồi, cậu mợ tôi cùng sang, lấy rượu của bố tôi ngâm ra uống… Câu chuyện qua lại, dẫn dắt thế nào rồi lại quay về việc của bố tôi. Mẹ tôi nhắc lại chuyện ông tôi: - Ông nội còn sống đã nói rồi, đời ông là không mưu cầu nên được cái việc gì đâu, suốt đời chỉ dã tràng xe cát Biển Đông thôi. - Theo con mẹ nói vậy thì không đúng. Bố thời trai trẻ, bố xung phong đi bộ đội, làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, hơn 11 năm trong quân đội, đấy là bố sống không hổ với thời của bố rồi, dân tộc này đấu tranh giải phóng dân tộc thành công, đó chính là thành công của bố. Dân tộc này anh hùng thì bố cũng là anh hùng. Nhưng quan trọng hơn nữa, bao nhiêu người họ đi mà họ nằm lại ở chiến trường, bố tuy bị thương, nhưng bố về được đấy cũng là một thành công nữa của cuộc đời bố. Bố về rồi, lại lấy được mẹ, đẻ ra được bốn đứa chúng con, bốn đứa chung con đều trưởng thành, thông minh học giỏi, đấy là thành quả giáo dục của bố “Người ta nói là cha giáo mẹ dưỡng mà”, bốn đứa chúng con đều có công việc đàng hoàng, tuy chưa giầu những đến giờ đều có thể tự lực cánh sinh, chúng con lại đoàn kết, dâu rể, gái trai ai cũng quý mến bố mẹ, bố thích đi đâu, ở nhà đứa nào cũng được, đấy chính là niêm tự hào của bố. Giờ bố có cháu, lại sắp có chắt rồi, con cháu bố không đứa nào ngu đần dốt nát, không bị làm sao cả, tất cả, đấy đều là công lao, cũng là thành quả của bố, bố cũng phải sống có nhân có đức thì chúng con mới được như vậy. Thế nên bây giờ bố là chủ đứng đầu cả một gia đình lớn, bố không việc gì phải đi lậy lục đứa nào, không việc gì phải hạ mình đút lót chúng nó, bố, mẹ giờ tuổi như thế này rồi, bố mẹ cứ sống khỏe, sống vui ngày nào là lời ngày ấy. Bố tôi không nói gì, chỉ e hèm hắng dọng vừa nghe, vừa ăn, cậu tôi cũng nhìn tôi rồi nói: - Ngươi nói vậy là chí lý đấy… - Nhà mình tuy nhìn lên cũng chưa bằng ai, nhưng nhìn xuống mà được như nhà mình cũng khó kiếm đấy. Còn bây giờ bố mẹ muốn ở nhà thì ở nhà, muốn vào Nam chúng con sẽ mua vé đi về cho bố mẹ, chúng con chỉ yêu cầu mỗi một việc là bố mẹ làm sao thật khỏe, chịu khó tập thể dục vào là con yên tâm rồi. - Thôi được rồi, anh cứ yên tâm đi đi, vào đấy chịu khó làm ăn trả dần nợ đi. - Còn tiền thì vợ chồng thằng L-N nó cho bố 2 triệu con gửi cho bố luôn, chế độc chất độc là 1.550.000 con vẫn giữ lời hứa là gửi đều đặn cho bố, hôm nay con gửi bố luôn. - Thôi tiền tao không lấy, mày cũng còn nợ, vào bảo ban nhau chịu khó làm ăn là được rồi. Tôi xuống sân bay lúc 6h00 chiều, đang trên đường ra chỗ em vợ tôi đón để về thì bố tôi gọi điện hỏi đã xuống chưa, có xe đón chưa, tôi trả lời bố mà niềm vui dâng lên trong lòng, chưa lần nào khi tôi xuống máy bay mà bố điện trước, vậy là tôi ra Bắc lần này là mỹ mãn rồi. Con xin cảm ơn cuộc đời đã cho con có bố.
 5. - Thôi được rồi nếu anh đã nói vậy thì chúng tôi sẽ nói chuyện với ông, còn theo tôi thì ông cũng già rồi, không nên căng thẳng với ông quá… - Nói thật với bác sỹ, tuổi bố cháu đến bây giờ cũng là hiếm rồi, chúng cháu cái gì cũng chiều bố cháu được, nhưng cái này là ảnh hưởng đến giá phong, ảnh hưởng đến truyền thống gia đình, bố cháu dẫu sao cũng là chủ trong một gia đình lớn, con cháu cả 20 người, nếu trên bất chính thì hạ tắc loạn, nếu chúng cháu chiều bố cháu thì cháu sẽ không thể nào mà dậy giỗ con cái của cháu được, rất mong là bác sỹ thông cảm cho… - Vâng, vâng, anh nói thế thì chúng tôi hiểu rồi… (tay bác sỹ điều trị đã xum xoe, nhưng tay Côn thì mắt có vẻ thất thần lắm) - Vậy thì cháu cảm ơn bác sỹ. (tôi không thèm bắt tay thằng nào cả, rồi ra khỏi phòng) Xuống tầng 1 tôi thấy bố tôi đang ngồi với bẩy tám ông ở hai bên hàng ghễ đối diện nhau (mà tôi đã có ảnh chụp các cụ ngồi xơi cơm). Bố tôi nhìn tôi có vẻ tức lắm, tôi rất thương bố tôi trong phút giây ấy, ông sống đến ngần này tuổi rồi mà bọn chó bọ ấy chúng nó vẫn không tha cho ông, thế ra cái bọn Đế quốc Mỹ nó không những rải chất độc hành hạ bao người nhân dân Việt Nam phải sống trong quặt què tàn tật về thể xác, mà chất độc ấy còn được bọn CS ngày nay nuôi dưỡng, nhân rộng, phát tán ra, đeo bám lấy những người như bố tôi, dẫu trong chiến tranh gian khổ may mắn không bị nhiễm vào người, nhưng nó vẫn hành hạ tinh thần những người như bố tôi, và thậm chí là cả như tôi hay là con cháu của tôi nữa, nó không những phá hủy thân thể của người nhiễm phải mà nó còn phá hủy cả nề nếp gia phong của những người không nhiễm phải như gia đình tôi nữa, nếu như tôi mềm lòng với bố thì có thể nó sẽ ăn sâu và tim não, phá hủy đến cả đời con cháu chắt của tôi nữa… - Bố, thôi bố dọn đồ về với con đi… (tôi nói mà cổ họng mình như có cái gì vương vướng) - Tao không bố con gì với mày nữa, cút đi cho khuất mắt tao (mắt bố tôi đã long lên rồi) - Nếu bố không về với con thì bố con mình lại ra quán ăn trưa nói chuyện tiếp như hôm qua ấy. - Mày không xéo về đi, từ nay đừng có mà nhìn mặt tao nữa… - Thôi ông cứ bình tĩnh, con nó muốn nói gì thì ông ra hai bố con nói chuyện với nhau, tế nhị hơn…(mấy ông ở đó can bố tôi) - Tôi không có đứa con như nó nữa. - Nếu bố không ra là con nói tại đây đấy, có mặt các ông ở đây là không hay đâu… Bố nhìn tôi như là kẻ thù không đội trời chung, tôi biết trong lòng ông đang tức tối lắm, nhưng tôi phải nói, phải nói ra những điều ấy, nếu có chuyện gì gì con cũng phải chấp nhận thôi… tôi nuốt nước bọt vào trong rồi nói, lời tôi trầm đặc phát ra từ cổ họng: - Bố ạ…. như bố biết đấy…. Anh Đ nhà bá… chỉ vì khi anh ấy bị phát tâm thần, mọi người đưa anh ấy lên đây…. mà anh ấy khi tỉnh ra trách mọi người là…. Sao lại đưa anh ấy lên đây, bêu riếu anh ấy mà anh ấy tự ái anh ấy thắt cổ anh ấy chết…(nước mắt tôi không chảy ra được, nhưng một giọt nước mũi tràn ra một bên mũi phải), vậy mà bố chỉ vì mấy đồng bạc chế độ, bố lừa dối mẹ con chúng con, vào đây, bố làm như thế con về làm sao dám ngẩng mặt lên với bà con hàng xóm, bạn bè - Mày về mà thắt cổ mày chết đi (bố tôi cũng quát lên trầm khản đặc) - Bố dẫu sao cũng là người chủ trong gia đình, có đến 20 người con cháu, bố làm thế thì con sau này làm sao mà dạy con của con được, nếu chúng nó lớn lên hỏi sao ông nội hồi ấy như vậy bố không can ông, con biết trả lời chúng nó như thế nào. - Mày không câm mồm mà cút về thì ông đánh bỏ mẹ mày bây giờ… (bố tôi đứng lên, lao về phía tôi, nhưng mấy ông ngồi cạnh giữ bố tôi lại) - Thôi thôi cháu đi về đi, sao lại ăn nói với bố cháu như thế… Tôi đưa tay lên gạt nước mũi chảy ra rồi bước nhanh ra khỏi cửa, khi ra đến ngoài cửa tôi nhìn lại thấy bố đứng im nhìn tôi bằng con mắt hình viên đạn, tôi biết bố tức lắm, nhưng mà có vẻ ông vẫn không có biểu hiện gì là xốc cả. Tuy vẫn còn rất nhiều cảm xúc, nhưng thực sự tôi cũng bớt lo đi chút vì chứng tỏ sức khỏe và sự chịu đựng của bố tôi còn tốt, nếu ông sức khỏe yếu thì có thể là cũng nguy hiểm, nhưng ở đây là bệnh viện mà… dẫu sao cũng hú hồn. Chứng tỏ là phúc tổ ông bà để lại cho vẫn còn lớn lắm.
 6. Tôi ra khỏi khu điều trị lững thững vừa đi vừa nghĩ, ngang qua dãy nhà bệnh nhân để về chỗ chiếc ghế đá lúc nãy ngồi với bố tôi, ngang qua cửa sổ của phòng một bệnh nhân hôm trước, tay đó lại thò ra: “Thằng kia… Pằng..pằng…ông bắn”, nhưng tôi không tâm trạng nào mà để ý. Trở về cái ghế đá cũ để ngồi, tôi ngẩng mặt lên trời hít vài hơi sâu rồi thở ra từ từ. Mọi việc vậy là đã trắng đen rõ ràng rồi. Chỉ có điều khó là chắc chắn là tôi không thể nào mà nói chuyện với bố tôi được nữa, có đối diện thì bố tôi cũng lấy quyền làm bố mà mắng té tát đi thôi. Chẳng lẽ chuyến về quê lần này chỉ đến như vậy thôi sao, chỉ để thấy thêm sự khốn nạn của cái chế độ này một cách tường minh thôi sao. Sống đến bằng này tuổi đẩu rồi, đã trải qua bao sự việc, tôi bỏ ra khỏi HVKTQS vì ngay từ khi huấn luyện tôi đã thấy sự thối nát bất công của môi trường đó, nhiều thằng vừa ngu dốt, vừa vô liêm sỉ, nhưng nó là chỉ huy, lãnh đạo mình, nên nó nói gì mình cũng phải nghe, thậm chí để tốt cho lý lịch thì phải nịnh hót nó, cung phụng nó… mà cái việc đấy thì xin lỗi cả họ tôi gần như không có ai làm được… Tính tôi nếu thằng nào dở hơi cám lợn thì dù nó có là cấp trên thì tôi cũng cứ chọc ngoáy, cứ coi thường ra mặt… thế nên tôi chưa bao giờ ân hận là mình đã xin ra khỏi nơi đó. Đức Thánh Trần: Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn có nói: “Phải có được đội quân trên dưới một lòng như cha con thì mới dùng được”, Thế mà chỗ đơn vị tôi ở, dẫu là lính học viên đều có trí thức cả mà lính với chỉ huy coi nhau như chó với mèo thì còn hy vọng gì. Tôi có ở lại thì cũng không thể nào mà ngóc đầu được lên với cái cơ chế ấy. Ra khỏi quân đội, tôi thì trở lại DHBK rồi ra trường, đi làm, thì mới té ngửa ra là cả cái xã hội này nó thế, đâu cũng thấy bất công, cũng lo lót, cũng chạy chọt, rồi thầy cũng chẳng ra thầy, trò cũng chẳng ra trò, thằng càng ngồi trên cao thì càng mặt dầy, càng khốn nạn, càng vô liêm sỉ, nhưng thôi, đời mà, chỉ mong rằng mình như vậy đời nó chừa mình ra, chừa nhà mình ra, nhưng rồi đến ngày, đến ngày này nó cũng cuốn cổ mình vào. Tôi gọi lại báo tình hình cho ông cậu. Cậu tôi trầm ngâm rồi bảo tôi rằng nếu ngươi không nói chuyện được với bố thì bảo mấy đứa trong Nam gọi về cho bố ngươi, còn bọn bác sỹ chúng nó như vậy thì cũng khó, nếu bố ngươi như vậy thì cũng chịu chứ biết làm thế nào được. Tôi gọi cho bà chị trong Nam, bà chị bảo là vừa gọi xong, bắt máy rồi, tớ trêu là tưởng có bà hai, còn cười khí khí bảo là có bà ở Hà Bắc, tóc dài đẹp lắm… Tôi trình bầy về những gì vừa trao đổi với bác sỹ, bà chị nói: - Hay là cứ để bố điều trị ở đấy, bọn nó cho uống thuốc bổ não, có khi sức khỏe lại tốt lên.. - Không được chị, thuốc men bây giờ thời buổi này làm sao mà tin được, rồi bọn bác sỹ chúng nó cũng toàn chạy tiền chạy nong vào, lắm đứa ngu như bò, thuốc độc với vác xin nó ngoài việc đề tên thuốc ra, nó đều có mầu sắc để phân biệt hết mà chúng nó không biết, còn tiêm nhầm cho con người ta bị chết nữa là, không có lo lót chạy chọt thì làm sao có chuyện đấy xảy ra… - Nhưng mà bố cứ không chịu về thì làm thế nào? - Em còn cách nữa, tuy nhiên là chị và mấy đứa trong ấy phải thuyết phục bố về là tốt nhất, còn em sẽ làm việc với mấy thằng bác sỹ, vì bọn nó cho bố lên đây là chúng nó sai rồi. - Bố lên chữa thì chúng nó nhận chữa chứ có gì sai? - Nhưng thủ tục nhập viện là chúng nó làm không đúng, hơn nữa vụ này mà em tung lên mạng, viết thành báo thì chúng nó cũng khốn nạn… - Vậy thì tùy ngươi… - Nhưng tốt nhất là chị phải gọi điện còn làm công tác tư tưởng cho bố, không là bố lại nghĩ quẩn thì cũng rách việc đấy.. - OK, thế đi… Tôi gọi điện bắt 2 đứa em kia liên tục gọi cho bố nữa, nhất là đứa út, nó làm ngành xét nghiệm Y học, nó nói về vấn đề thuốc men sẽ thuyết phục hơn tôi và bà chị… Tôi ngồi nghỉ một tí rồi chuẩn bị tinh thần vào xúc thằng bác sỹ Côn này tiếp. Bố mày chả nhẽ lại thua mày à? Lúc này cũng phải hơn 10h30 rồi, các ông đứng rất đông ở khu hành lang đi lên tầng 2 vì là thời gian chuẩn bị phát cơm trưa… thấy tôi đi vào bố tôi đã nhìn tôi lừ lừ: - Mày còn vác mặt lên đây nữa à? - Con lên gặp bác sỹ một lần nữa… - Mày cút về đi, mày mà lên nữa ông táng cho mày một trận đấy… - Thôi ông bớt nóng, cháu nó lên gặp bác sỹ thì có làm sao đâu.. (các ông can ra) Tôi cứ thế đi lên tàng 2 vào phòng bác sỹ, vì không có ai ngoài 2 tay bác sỹ ban sáng nên tôi vào thẳng vấn đề: - Thưa bác sỹ, cháu đã nói chuyện với bố cháu rồi, nhưng bố cháu đang nóng nên bố cháu không nghe. - Việc trong nhà chúng tôi khuyên anh là nên bình tĩnh… từ từ nói chuyện với ông.. - Vâng, từ nãy đến giờ cháu đã gọi điện và nhà cháu thống nhất là: Thứ nhất là bố cháu cũng có lương thương binh rồi, thực ra như thế cũng đủ cho bố mẹ cháu sinh hoạt, nhà nước đồi với bố cháu như vậy là tốt rồi, nhiều người người ta đi còn nằm lại chiến trường thì sao? còn việc thuốc thang đau ốm thì người già không ai tránh khỏi, nhưng điều kiện chúng cháu lo được và chúng cháu tự hào nếu được báo hiếu, chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già ốm đau. - Vâng, chúng tôi hiểu… (hai tay nhìn nhau cười cười rất lạ…) - Thứ hai là chúng cháu là con bố và các cháu của bố cháu đều khỏe mạnh, bình thường, không ai bị làm sao cả vì vậy dẫu bố cháu có từng nằm trong khu vực bị phơi nhiễm thì chắc là bố cháu đã tránh được, vậy nên chế độ này đối với bố cháu có thể là không cần thiết, còn nếu được thì thì thôi, gia đình cháu xin nhường lại, cho những người khác, họ có điều kiện hoàn cảnh khó khăn hơn những người khác. - Những vấn đề này anh nên trình bầy với bố anh, chứ chúng tôi thì chỉ tiếp nhận và chăm sóc ông thôi chứ chúng tôi không có quyền từ chối bệnh nhân. - Vâng, cháu biết, nhưng hiện tại cháu không nói chuyện được với bố cháu, nên cháu nhờ bác sỹ, khuyên bố cháu nên về.. - Cái này là cống hiến, là danh dự của ông, ông đáng được hưởng thì chúng tôi mới xem xét, ở đây cũng nhiều người lên nói như anh rồi, nhưng các ông không chịu về thì làm thế nào được, có ông gần tám mươi tuổi, lại có bệnh ung thư rồi, đi không vững mà vẫn yêu cầu chúng tôi làm, con cháu cản, nhưng ông bảo là danh dự và quyền lợi của ông, ông cứ yêu cầu làm, chúng tôi không thể từ chối được. (tay Côn bao biện…) Điếu mựa, giờ thì mới trật ra cái dọng bơm vá của chúng mày, thế ra bố mày không phải là thằng đầu tiên lên đây mà tốn nước bọn với chúng mày, lúc này trên mặt tôi đã có chút sát khí rồi, tôi tiếp tục nói, nhưng dọng lúc này đã đổi khác, chậm, nhưng gằn từng tiếng một, mắt tôi cũng mở to hơn chứ không còn từ tốn được nữa. - Nói thật với bác sỹ, bác sỹ nói như vậy thì cháu cũng biết vậy, nhưng đối với gia đình cháu, nếu bố cháu có chạy được thêm cái chế độ chất độc thì nó chỉ có tác dụng là làm cho điếu văn của bố cháu sau này khi mất dài thêm 1 câu thôi. Đến giờ phút này cháu khẳng định là bố cháu bị lừa lên đây, chúng cháu đều ở xa, lại ở ngoài sáng, mà bọn lừa đảo thì chúng nó ở trong bóng tối, xúi giục, thầy dùi cho bố cháu.. - Anh nói vậy chứ ai mà lừa được ông… - Còn về phía bệnh viện và chỗ bác sỹ, khi nhập viện cho bố cháu là đã làm sai thủ tục, người bảo hộ dẫn bố cháu lên trên này không phải là mẹ cháu, vậy nên tốt nhất là bác sỹ khuyên bố cháu về. Thôi, những chi phí chạy chọt mà bố cháu lỡ đưa cho bọn nó coi như là thôi, còn nếu không… (tôi gằn dọng và dừng lại đưa mắt nhìn hai tay rồi tiếp) nếu không ngày mai cháu sẽ dẫn mẹ cháu lên, lúc đó, bắt buộc bố cháu phải về, còn bố cháu không về nữa thì sẽ rất lôi thôi ầm ỹ lên sẽ ảnh hưởng đến các ông khác đang điều trị tại đây.
 7. Không làm sao được, tôi ngồi thừ ra suy nghĩ, bố tôi cứ thế này thì khó mà lay chuyển được… ngồi một lúc, tôi lấy điện thoại ra gọi cho cậu. - Cậu à, nói chuyện được tí, khi cháu hỏi sao lại mang đi nhiều tiền thế, đến 38 triệu là bố cháu nổi cáu, mắng át cháu đi. - Thế ngươi đã lên gặp bác sỹ chưa? - Chưa cậu, nhưng chắc chắn là chạy chất độc rồi, lúc cháu gửi xe, bảo vệ đã nói là khu đấy là khu chất độc rồi, khi cháu hỏi gặp bác sỹ điều trị thái độ nó nhìn cháu khinh bỉ lắm… - Bố ngươi nổi cáu là bình thường thôi ngay nhở, đấy là phải ứng tự vệ khi mà người ta đuối lý… ngươi cứ lên gặp bác sỹ đi… rồi có gì gọi về cho cậu. - Vâng, vậy cậu nhé… Tôi gọi điện cho bà chị, báo là bố không giận chị nữa đâu, cứ gọi về cho bố xem như thế nào, chứ giờ bố nổi nóng với tôi, nói chuyện không ăn thua gì đâu, còn lại tình hình cụ thể thì để tôi lên gặp bác sỹ đã rồi sẽ gọi báo sau. Tôi trở lại khu bố tôi đang nằm để lên gặp bác sỹ điều trị. Thấy tôi quay lại, bố tôi đã mắng. - Mày không cút về đi, còn vác mặt vào đây làm gì? - Con lên gặp bác sỹ điều trị cho bố xem như thế nào! - Ai mượn mày lên, người ta không thèm gặp mày đâu mà lên làm gì! - Thì con cũng phải hỏi xem bệnh tình bố như thế nào chứ? - Mày lên mà bố lếu bố láo là ông đánh bỏ cho bỏ mẹ mày đấy! Tôi mặc kệ bố dọa, cứ đi vào tìm phòng bác sỹ, tôi đi hết dãy, nhưng không thấy phòng bác sỹ đâu, rồi lên tầng trên, có 1 chú chỉ 1 vào phòng, bên trong thấy có 4 người đang mặc áo blue, lại có 2 người mặc áo bình thường đang nói chuyện… tôi đi vào chỉ hơi cúi người và gật đầu mỉm cười chào mọi người chứ không tiện cắt ngang câu chuyện của mọi người. Một anh trạc tuổi tôi thấy tôi đi vào mới hỏi: - Anh vào đây có việc gì.. - Thưa bác sỹ, xin cho gặp bác sỹ Côn điều trị khoa này ạ. - Bác sỹ Côn đây, anh ngồi ghế đây chờ tí. Trong khi lấy ghế ngồi, tôi quan sát nhanh, thấy tay bác sỹ này người nhỏ nhắn, trạc tuổi cũng ngoài 50, mặt nhỏ, mồm khi nói thì méo sang bên trái, nước da mai mái..tiếng nói hơi đục…(tôi thấy hắn nhìn giống như một tay chạy việc ở văn phòng cơ quan nhà nước hơn là một bác sỹ điều trị). Thấy tôi vào nên người đang nói chuyện với hắn cũng nói vài câu mà tôi không để ý (vì lúc này tôi đang tâm lý xáo trộn, vừa như ngại trước người lạ, như sợ sợ trước một thế lực mà mình sắp sửa phải đối diện, như là căm tức vì đây sẽ là đối thủ mà mình sắp phải đối phó…), rồi người kia chào và đi ra. Trong phòng còn lại 1 y tá, 1 tay vừa hỏi tôi, và tay bác sỹ Côn vừa được giới thiệu. - Tôi là bác sỹ Côn đây, anh gặp tôi có việc gì (hắn vừa hỏi, vừa nhìn tôi thăm dò) - Thưa bác sỹ, cháu là con bố K nằm điều trị ở khu này (tôi nói mà dọng hơi run run…) - K nào nhỉ? - Dạ bố cháu nằm ở tầng 1, phòng ngoài cùng này này..(tôi vừa nói vừa chỉ) - À, chú K mới vào thứ 6 tuần trước, nằm ở phòng… tầng 1. Thế anh vào đây có việc gì? - Thưa bác sỹ, cháu thì ở trong Nam, nghe bố cháu gọi điện là bố cháu ốm, phải nằm viện nên cháu ra thăm, không biết là bệnh tình bố cháu như thế nào? (dọng tôi lúc này vẫn còn hơi xúc động ~ vô tình lại hợp hoàn cảnh, hắn lại cứ nghĩ là tôi ngại, lên đây đặt vấn đề xin xỏ gì…) - Cũng không giấu gì anh, khu này là khu giải quyết làm chế độ chất độc màu gia cam. Còn về bệnh của bố anh thì anh này điều trị trực tiếp, anh ấy sẽ nói rõ cho anh. (hắn chỉ tay sang tay bác sỹ hỏi tôi lúc đầu mà tôi mới vào) - Thực ra sức khỏe của bố anh là tốt, tôi là bác sỹ điều trị trực tiếp nên anh cứ yên tâm. Tuổi bố anh mà sức khỏe được như vậy là tuyệt vời đấy. - Thế bố cháu khỏe vậy thì sao phải vào bệnh viện Tâm Thần nằm để làm gì ạ? - Bây giờ thủ tục giải quyết chế độ chất độc nó phải như vậy, phải nằm ở đây 1 tháng (thảo nào bố tôi cứ nói 1 tháng khỏi bệnh rồi về, thì ra nó là bệnh này… hic), sau khi ra viện, thì chúng tôi hoàn thành hồ sơ để gửi sang phòng TBXH, người ta mới xem xét giải quyết, sau đó bố anh lại lên đây, chúng tôi sẽ giám định lại 1 lần nữa, rồi bên TBXH mới cấp chứng nhận được hưởng chế độ chất độc cho bố anh được… (tay Côn giải thích) - Thế tại sao…phải vào… - Sảo phải vào bệnh viện Tâm Thần chứ gì? Nếu mà anh sợ ảnh hưởng mang tiếng thì chúng tôi sẵn sàng giải quyết cho bố anh về. (tay Côn lên dọng, chắc hắn đang nghĩ là tao sẵn sàng đuổi bố mày về nếu mày làm cao) - Thế thủ tục cho bố cháu về như thế nào ạ (lúc này có cách cho bố tôi về rồi, tôi vì mừng mà giọng lại run run hơn, làm cho tay Côn này càng nghĩ là đã dọa được tôi rồi) - Chỉ cần bố anh đồng ý về là chúng tôi giải quyết cho về ngay bây giờ. Hoặc là người bảo hộ dẫn bố anh lên đây xin rút là chúng tôi cũng cũng cho về ngay (giọng hắn rất kể cả) - Thế người đẫn bố cháu lên đây là ai ạ? (tôi thăm dò tin kẻ cò mồi), có số liên lạc không ạ? - Người đẫn bố anh lên có phải là…(tay bác sỹ điều trị trực tiếp cho bố tôi lật sổ và nói đúng tên mẹ tôi), khai là mẹ của anh thế có đúng không? - Vâng tên đấy thì đúng tên mẹ cháu rồi, nhưng mẹ cháu hoàn toàn không biết việc này, thế người dẫn lên có số điện thoại liên lạc không ạ, bác sỹ cho cháu xin số liên lạc của người đó được không ạ? (thấy tôi hỏi đến câu này hai tay bác sỹ đưa mắt nhìn nhau) - Không anh ạ, chỉ khai địa chỉ là…. Chứ không có số điện thoại liên lạc (tay bác sỹ điệu trị trả lời) Đúng như cậu tôi đã phán đoán, nếu lên đây hỏi thì bọn bác sỹ chúng nó sẽ chỉ khai là tiếp nhận điều trị bệnh nhân thôi, chứ không bao giờ chúng nó khai ra bọn cò dẫn lên đâu. Biết là không thể tìm ra kẻ cò mồi, tôi xoay lại hỏi về chuyên môn. - Cháu vào thăm bố cháu, thấy vẫn uống thuốc và tiêm bình thường, thế thì ở đây điều trị là điều trị bệnh gì, thuốc gì ạ? - Thuốc chúng tôi cho ông uống chủ yếu là thuốc bổ, bồi bổ thần kinh và thuốc an thần thôi, anh cứ yên tâm…(tay bác sỹ điều trị nói) - Nói thật với bác sỹ, bố cháu lên đây là giấu tất cả mọi người trong gia đình, nên người dẫn bố cháu lên chắc chắn không phải là mẹ cháu. - Cái đó thì chúng tôi không biết, chúng tôi chỉ nhận nhiệm vụ tiếp nhận và điều trị bệnh nhân thôi (tay Côn đổi dọng) - Nói thật với bác sỹ, bố cháu cũng có lương thương binh rồi, nhà cháu mấy chị em chúng cháu đều mạnh khỏe, con cháu không ai bị gì cả, thế nên nguyện vọng của chúng cháu là nhường suất chế độ này cho người khác, họ có hoàn cảnh khó khăn hơn gia đình cháu. - Chế độ chất độc này là của quỹ đền bù thiệt hại do chiến tranh, chúng tôi có nhiệm vụ cấp cho những người đúng tiêu chuẩn được hưởng… - Thế tại sao bố cháu lên đây lại phải mang nhiều tiền lên để làm gì? - Bố anh lên đây vậy là chắc chắn phải có người dẫn lên rồi, và để vào được đây chắc cũng phải tốn kém một ít… (tay bác sỹ điều trị nói) - Không ít đâu thưa bác sỹ, bố cháu cầm lên đây đến nay đã là 38 triệu rồi - Tôi chắc là bố anh còn giữ tiền trong người chứ không dễ mà lấy được tiền của ông đâu, còn những việc tiền nong của ông thì chúng tôi không biết (hai tay bác sỹ lại đưa mắt nhìn nhau) Không còn có thể tế nhị với bọn này nữa, tôi bắt đầu chơi bài ngửa: - Nói thật với bác sỹ, bố cháu năm nay cũng 75 tuổi rồi, tuy là còn khỏe đấy, nhưng không biết các cụ ông bà tổ tiên về đón đi khi nào, vậy mà bỏ ra tới mấy chục triệu để chạy cái chế độ này, không biết là mỗi tháng được bao nhiêu tiền, được hưởng bao nhiêu năm? - Anh nói vậy chứ cái này nó là danh dự của các ông, nhiều người đã 80 tuổi rồi, lên chúng tôi bảo, thôi ông bằng này tuổi rồi thì chạy làm làm gì nữa, nhưng người ta nói cái này là danh dự… - Nếu là danh dự thì nhà nước phải tự làm thủ tục mà cấp cho các ông ấy, chứ danh dự gì cái vụ đi chạy chọt như thế này? - Các ông ấy người thì thiếu tá, trung tá cũng có, lương hàng chục triệu, còn hơn lương bố anh nhiều, người ta vẫn làm vì danh dự chứ người ta có thiếu tiền đâu. - Đúng là một lũ ăn mày dĩ vãng, danh dự của các ông ý là anh dũng hy sinh, giết giặc ở chiến trường, bảo vệ đất nước chứ không phải là bây giờ già rồi, sắp xuống lỗ rồi còn đi lo lót luồn cúi để tranh giành chế độ với những người nghèo, người tàn tật… - Anh không nên nói như thế với các ông ấy, mà đấy chỉ là quan điểm của anh thôi, chứ người ta lại nghĩ khác (tay Côn nhìn tôi với một ánh mắt kỳ lạ… chắc là nó nghĩ tôi đang bị thần kinh) - Thôi cháu dứt khoát là cháu sẽ cho bố cháu về, mong là bác sỹ giúp đỡ. - Nếu anh muốn cho ông về thì anh xuống thuyết phục ông, nếu ông đồng ý về là chúng tôi cho ông về ngay. Nhưng ông lên đây là cũng tốn kém một ít rồi đấy. - Tốn kém để vào được đây coi như là thôi, cũng như là làm từ thiện thôi, cháu cũng đã nói chuyện với bố cháu qua nay rồi, nhưng bố cháu không chịu về, liệu có cách nào nữa không ạ? - Nếu bố anh không về thì người dẫn lên đây mang CMND lên bảo lãnh đòn về là chúng tôi cũng giải quyết. - Vâng thôi vậy để cháu xuống thuyết phục bố cháu, có gì sẽ gặp thưa chuyện với bác sỹ sau. Tôi ra khỏi cửa đi đến cầu thang đã thấy bố tôi đón ở đầu cầu thang rồi. - Bố xuống dưới con muốn nói chuyện với bố tí nữa. - Xuống xuống cái gì, tao không nói chuyện với mày, mày cút về, mua vé mà xéo vào Nam đi, tí tao vào hỏi bác sỹ, mày mà bố lếu, bố láo thì mày chết với ông… Tôi không nói gì, vậy là bố không thèm nói chuyện với tôi nữa rồi. Lững thững một mình xuống cầu thang với bao ánh mắt nghi ngại của những người đang nằm chờ chế độ ở đây, một cảm giác ức chế dâng lên trong lòng, dồn một cục ở dưới yết hầu.. Thật không biết kẻ nào đã đun đẩy mà những con người này… ngày xưa dám xung phong ra đầu tuyến lửa quên thân mình vì quê hương đất nước mà ngày nay lại phải cúi đầu nhục nhã dở điên, dở khùng, không màng gì đến liêm sỉ để kiếm lấy một chút danh dự hão, đi tranh dành miếng ăn của người tàn tật như thế này.
 8. Phần 4: Gặp bác sỹ Câu chuyện đến đây thì rơi vào im lặng, cậu tôi không nói gì, nhìn tôi rồi nhìn vào xa xăm. Một lát thấy mợ đi thể dục về nên tôi cũng chào cậu mợ rồi về ngủ. Mợ tôi dặn: - Thịt vịt tối còn, sáng mai hai mẹ con ngươi sang mà ăn bún nhé! - Vâng! Cháu về đây ạ! Sáng hôm sau ngủ dậy, ra sân ngắm đằng trước, đằng sau, những chậu cây bố tôi trồng, tuy không nhiều nhưng tương đối đẹp, vài chậu đang nở hoa, một loạt gốc đinh lăng đang xanh tốt, cây nọ chen cây kia, đang là đầu mùa hạ, rau và hoa lẫn với cây thuốc đua nhau khoe màu xanh ngút. Vì đất là đất làng nghề nên quê tôi nhà nọ sát với nhà kia, đất nhà tôi tổng thể chắc cũng chỉ được 210m2, nên cũng hẹp, nhưng được cái nằm ở giữa làng, lại cao nhất xóm, nhà quay hướng Nam, bên trái là con đường liên xóm, bên phải là nhà thờ Họ của một họ khác trong làng, sân trước bốn bề quây lên trồng hoa xen với rau và cả cây thuốc. Vì bốn chị em chúng tôi đều ở trong Nam cả nên mọi người cứ gợi ý là thôi bán đi để vào Nam làm vốn, cả bố mẹ tôi cũng đồng ý, tuy nhiên tôi nhất quyết là không đồng ý. Tôi không muốn bán đất ông cha để lại, hơn nữa bán đi là mất quê, mất lối đi về, tôi có ý định sẽ xây thêm một gian lên trên mái làm phòng thờ, còn bên dưới sẽ sửa đi làm thành thư viện họ cho con cháu và bà con lối xóm đến học và đọc sách, nhưng tất nhiên là một mình tôi thì chưa thể làm được, hơn nữa bố mẹ tôi còn sống, những việc đại loại như thế các cụ sẽ lại bảo là anh rẻm, nợ còn đầy ra mà cứ vẽ chuyện… Nhưng tôi đã hạ quyết tâm, kiểu gì cũng phải làm cho bằng được, trên cửa chính sẽ ghi câu: “Hiếu trung truyền quốc bảo Thi thư thế sự trường” Nhưng “trường” hay “đoản” gì thì cũng phải thỉnh bố tôi ở viện về cái đã…hic! Vung tay, đá chân mấy cái ôn lại bài thể dục buổi sáng từ khi còn trong bộ đội cho người sảng khoái rồi đi rửa mặt, xong sang nhà cậu ăn sáng. Sang tới nơi đã thấy cậu ôm cái Iphone vào Youtube xem biểu tình cá chết rồi… Tôi chợt nghĩ những người già như cậu mà ai cũng biết sử dụng đồ công nghệ, cập nhật thông tin như thế này thì làm sao mà lạc hậu được. Ăn sáng xong mợ tôi pha cho mỗi người một cốc Cacao, tôi lấy điện thoại gọi cho ông anh và mấy đứa em ở trong Nam xem tình hình tối qua gọi cho bố thế nào, nhưng xem ra không ăn thua, bố tôi vẫn nhất quyết không nhận là đi chạy chất độc, khăng khăng là tao đi chữa bệnh, sau 1 tháng sẽ về, không phải lo, lại dặn ngược lại là gọi điện cho tôi bảo tôi mua vé vào đi, đang buôn bán mải không phải ở nhà làm gì… - Bố chau đi viện là có kế hoạch, hết một tháng là về..hic (tôi vừa nói vừa cười) - Hôm nay ngươi lên cứ nói thẳng với bố ngươi là biết bố ngươi đã cắm sổ lương vai 30 triệu rồi nghe nhờ… xem bố ngươi giải thích thế nào? - Vâng, hôm nay thì không thể nào mà nhẹ nhàng, thuyết phục như hôm qua được. Rồi cháu sẽ lên cháu gặp Bác sỹ nữa, phải làm cho ra măng ra rươi, nếu mà hỏi được xem đứa dẫn dắt lên là đứa nào thì cháu sẽ bắt ói tiền ra trả lại bố cháu chứ không thể để như thế được. - Nếu ngươi có lên gặp bác sỹ thì nó sẽ chỉ nói là nơi nhận bệnh nhân vào điều trị thôi, chứ chúng nó không khai ra bọn cò dẫn vào đâu. - Nói chung là nếu bọn nó tha cho bố cháu, để bố cháu về thì thôi, tốn kém và mất số tiền bố cháu đang mang đi thì thôi, còn không buông ra thì việc này cháu sẽ không để yên đâu. - Thôi thì cứ lên đi, tình hình thì tùy cơ ứng biến, có gì gọi điện về cho cậu. Tôi mượn cậu cái xem máy rồi chạy thẳng lên bệnh viện, xuống xe, dắt qua cổng vào chỗ gửi xe, tay trông, chỉ chỗ cho tôi dựng xe, tôi hỏi: - Anh cho hỏi bác sỹ điều trị ở khoa … kia ..kìa (tôi chỉ vào khu bố tôi ở) là bác sỹ tên gì ạ? - Khu chất độc chứ gì? Bác sỹ Côn (hắn nhìn tôi hích mũi cười khẩy) - Thế bác sỹ Côn trực ở chỗ nào anh? - Trên ấy ấy, lên thì gặp (hắn nói cộc lốc rồi nhìn tôi bằng nửa con mắt) Tôi cứ bị ám ảnh mãi cái hình ảnh bị thằng trông xe có thái độ khinh bỉ với mình. Đi thẳng tới khu mà bố tôi đang ở, qua hàng cây cảnh non bộ đã thấy bố tôi đứng nói chuyện với một chú có vẻ còn trẻ tuổi mà hôm qua bố có giới thiệu với tôi. Lúc này cũng mới khoảng 9h sáng, các ông ở trong dãy của bố cũng có nhiều người đang đứng hoặc ngồi trước sân và các hàng ghế đá… Từ xa, thấy tôi, bố tôi đã nói: - Mày còn lên đây làm gì nữa? - Hôm nay là con lên để thăm bố và đòn bố về. Cháu chào chú! (tôi vừa nói vừa hơi cúi đâu chào chú đứng cùng với bố) - Hôm qua lên rồi nay còn lên gì nữa, còn về thì tao không về đâu, cứ về mua vé bay vào trong Nam đi… - Hôm qua có đứa nào gọi điện về cho bố không? - Có, mấy đứa gọi về, giục tao về, nhưng tao dứt khoát rồi, tao chỉ nằm ở đây 1 tháng, khỏi bệnh rồi tao về, chúng mày không phải lo cho tao. - Thế chị có gọi điện về cho bố không? - Không, không thấy nó điện. - Vậy bố con mình ra chỗ kia không có người nói chuyện tí đi bố. - Còn chuyện trò gì nữa? - Thôi thì cháu nó đã lên đây rồi thì bố con cứ ra nói chuyện với nhau bác ạ (chú đang đứng cùng bố tôi nói) Bố tôi đi cùng tôi ra khu quản lý cách xa khu của bố và vắng người, tôi chọn một cái ghế đá và 2 bố con ngồi xuống. - Hôm qua anh và mấy đứa kia cũng gọi về cho bố rồi đấy, còn chị chưa gọi cho bố thì con sẽ gọi nhắc chị ấy. Tất cả chúng con và mẹ đều mong muốn là thôi bố về đi, thứ nhất là việc bố lên đây nằm là nó ảnh hưởng đến uy tín của gia đình mình, bố là chủ của một gia đình lớn, vậy mà bố lên đây, sẽ mang tiếng là bị tâm thần, sẽ ảnh hưởng đến uy tín của bố và cả của chúng con nữa. - Mày thấy đấy, đây chỉ là khoa “Suy nhược thần kinh” thôi mà. - Thứ hai nữa là bố không có bệnh thật, bố lên đây chỉ là để chạy chế độ chất độc thôi, theo con thì thôi, nếu tốn kém tí thì cũng thôi, gia đình mình không ai bị sao cả, đều bình thường khỏe mạnh cả, vậy nên để nhường chế độ lại cho người khác kể cả là họ có không ở chiến trường nhưng họ bị tàn tật mà nhà nước giải quyết cho họ thì mình cũng nhường cho họ. - Tao đã nói rồi, tao lên đây chỉ là chữa bệnh thôi, chế độ chất độc nếu chạy được thì tao kết hợp làm luôn thôi. - Bố lên đây mới có mấy ngày mà đã mang đi nhiều tiền như vậy thì chắc chắn là bố chạy chất độc rồi. - Tao mới mang đi có 8 triệu làm gì mà nhiều (bố tôi vẫn tưởng tôi không biết việc bố cắm sổ lương) - Bố là chủ gia đình, bố làm gì cũng nên thật với mẹ và chúng con, đừng nghe chúng nói xúi bậy, bây giờ bố cứ nghe chúng nó, đi cắm cả sổ lương, làm ảnh hưởng đến uy tín của gia đình mình như thế này, làm sao chúng con yên tâm về bố được? - Uy uy cái gì, đứa nào xúi được tao, vay tiền mẹ mày không ký thì làm sao mà vay được? - Việc bố về không qua nhà cắm sổ lương vay 30 triệu con lên tận tín dụng con hỏi rồi. Bố mang lên đây vậy là đã 38 triệu, bố không đi chạy chất độc thì làm gì mà cần nhiều thế? - Tao có bệnh thì tao phải chữa, bốn mươi triệu cũng không phải là nhiều, mày không có quyền hạch sách tao… - Nhưng mà bố thấy không, bố là chủ gia đình, bố làm như vậy mẹ và chúng con làm sao mà yêu tâm được, bố lên đây nằm là ảnh hưởng đến uy tín của gia đình mình… - Mày đừng có mà bẻm mép, tao lên đây nằm làm sao mà không yên tâm, ngày xưa đang yên đang lành trong học viện thì phá phủ bỏ ra, lúc đấy mày có nghĩ đến uy tín gia đình không? - Bố biết đấy, bệnh viện với bác sỹ bây giờ, cái gì chúng nó cũng chạy chọt, nên làm sao mà tin tưởng chúng nó được, y tá tiêm chủng chúng nó còn nhầm giữa vác xin và chất độc, tiêm chết con người ta kia kìa… - Ôi xời, mày cứ lo bò trắng răng, tao có bệnh thì phải chữa, mày đừng có nghe cậu mày rồi lên đây mà dậy khôn tao, cậu mày cũng không tốt đẹp gì đâu, không muốn cho nhà mình khá hơn nhà cậu đâu mà mày về mày nghe cậu mày…Còn mày thì cút vào trong Nam đi, tao không cần cái loại con như mày nữa…(bố tôi nói xong đứng lên đi thẳng)
 9. Em có một thắc mắc là tại sao Văn hóa phương đông mình lại thích chọn người mặt mộc để làm lãnh đạo ạ???
 10. - Chiến tranh thì chưa biết như thế nào, nhưng khủng hoảng thì đúng là đang khủng hoảng đây. Xã hội thì đạo đức suy đồi, quan lừa dân, dân cũng lừa dân và cả quan cũng lừa quan nữa… Môi trường sống thì bị phá hủy, ngày xưa bọn cháu còn bé, cứ chiều chiều đi bắt rốc, hay mang dậm đi một hồi là có nồi canh, bây giờ cua cáy tuyệt chủng cả… ăn cái gì cũng sợ bị phun thuốc, sợ không an toàn. Ngày xưa cậu bảo cháu là: “Khôn ngoan thì hãy đi ra ngoài, còn nếu không khôn ngoan thì chỉ làm đầy tớ cho người ta thôi” - Câu đấy là của ông nói (ông ngoại tôi) cậu tôi đính chính - Vâng, ngày nay trai trẻ thì đi gần hết, nhưng toàn là đi làm công nhân, đúng là đi làm đầy tớ cho người ta, mà công nhân như trong chỗ cháu khổ lắm: Phòng trọ thì chật chội, bí bích, ăn thì toàn ăn đồ ăn mất vệ sinh, làm thì tăng ca tăng kíp, tuy cũng kiếm được mấy đồng gửi về nhà đấy nhưng mà không biết là ôm những bệnh gì vào người… - Tớ tưởng ở trong Nam đồ ăn rẻ và sẵn lắm mà… - Cháu mấy hôm trước có bán cho một nhà cái ổn áp, nó xay giò, nhưng thường những nhà ấy nó phải nuôi lợn để tận dụng phụ phẩm, nhưng đây thấy chẳng nuôi con gì cả, lúc trả tiền cháu hỏi là có cân nào không bán cho cháu 2 cân về ăn chơi, thế mà nó trả lời: “ Cái này anh không ăn được đâu, em làm là phục vụ cho người ta làm bún, bánh mì…” Còn tiệm bán bánh mì trước cửa nhà cháu thì thấy 1 cân giò bán 2 ~ 3 ngày, mà chẳng để tủ lạnh gì cả, vẫn trắng, không thiu không thối gì cả… - Khiếp vậy thì đúng là khốn nạn… - Nhưng mà nó rẻ, ổ bánh mỳ có 10.000 đ thôi, thế mà lãi tận 5.000 đ đấy…Vậy nên các cụ ở nhà cứ thấy con cháu đi làm gửi tiền về, nhưng đấy đều là sức khỏe, đều là tuổi xuân, là máu cả đấy. - Thế không có ai quản lý chất lượng, kiểm tra, kiểm soát à? - Tất nhiên là có, nhưng mà chúng nó chung chi hết, hoặc là nó làm ở trong hóc bò tó nào đấy ai mà biết được, lắm khi bọn quản lý chúng nó muốn cho dân làm bậy để còn có tiền chung chi cho chúng nó, chứ làm thật thì làm sao cạnh tranh được với bọn làm giả, làm sao có tiền đút cho chúng nó…Mà đấy là một thứ mà cháu tận mắt thấy, vậy nên những đồ ăn chế biến sẵn bây giờ thật cháu không dám ăn. - Thôi biết vậy thì bảo vợ ngươi nó chịu khó đi chợ, nấu ăn ở nhà, đừng hàng quán gì nhé (mẹ tôi nhắc) - Nói chung đồ bán ngoài chợ thì cũng phải tinh mắt, chứ cũng chẳn an toàn, ngày xưa lợn nuôi cả 6 tháng mới được một con, giờ 3 tháng đã hơn 1 tạ, cứ ăn càm Tầu, lớn như thổi vậy người ăn vào thì cũng còn đầy dư lượng… Trong đấy cá tôm tuy nhiều nhưng cũng toàn là hàng nuôi cả. Nói chung là chạy trời cũng không khỏi nắng được… - Thế vậy toàn cái xã hội này ăn bẩn cả à? (mợ tôi hỏi) - Mợ nói đúng đấy… Khi quan ăn tiền bẩn thì dân phải ăn đồ bẩn thôi, nhưng đau khổ nhất là dân đã phải ăn đồ bẩn, ôm bệnh ôm tật vào người rồi lại phải còng lưng ra nộp cho quan, có dành dụm một chút gửi về cho bố mẹ, người thân thì lại bị lột tiếp như trường hợp chạy chất độc như bố cháu, bố cháu còn có lương, nhiều nhà không có lương thì lấy đâu ra, cũng là của con cái gửi về, cũng là máu và nước mắt cả… Ăn cơm xong mợ tôi dọn đũa bát, rồi rủ mẹ tôi đi thể dục, còn lại 2 cậu cháu ngồi với nhau. - Chúng ngươi đi xa, làm ăn, ở nhà đúng là chỉ biết được tiền gửi về, chứ đúng là kiếm tiền như thế nào thì không ai mà biết được. - Thực ra xã hội bây giờ rối ren lắm, nhưng truy nguyên về thì từ tội nhỏ tội to đều do thằng Thủ tướng cả, Thượng bất chính thì hạ tắc loạn… nhưng như cháu thì cháu còn lo là đợt tới sẽ loạn cơ. - DCS nó nắm an ninh chắc lắm, không dễ gì mà loạn được đâu - Thực ra bây giờ thì cháu chưa thấy có một tổ chức nào có thể đối trọng với DCS, nhưng mà tình hình thì có nhiều vấn đề lắm rồi: Thứ nhất là dân đã rất khổ rồi, thứ hai là quan chức thì thối nát, lãnh đạo thì lú lẫn, giờ này rồi mà vẫn “Kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa”, ai người ta tin. Bên cạnh thì thằng Tầu hung hăng, bẩn thỉu. Trong nước thì đất Tầu nó cắm nhiều lắm rồi, từ biên giới phía Bắc đến Formosa Miền trung, Tây Nguyên thì Boxit, Miền Tây thì KCX Cà Mau… Ngoài biển Đông thì Đảo Hoàng Sa đã mất từ 1974, còn Trường Sa Tầu nó đang bồi lấp không biết là mất nốt khi nào. Nhất là cái vụ mới đây cá ở 4 tỉnh Miền trung bị chết. Nghi ngờ thì chắc là Formosa rồi đấy, nhưng mà đến giờ là hơn 1 tháng rồi vẫn không tim ra nguyên nhân. - Tớ xem thời sự thì chỉ thấy báo có cá chết, mà cũng bình thường thôi mà.. - Không bình thường đâu cậu ạ, truyền thông giờ DCS bưng bít chứ sự việc ở Miền Trung là cực kỳ nghiêm trọng. Cá chết suốt dọc 4 tỉnh ven biển là một vấn đề cực lớn, vì dân miền trung đất thì cằn, địa hình thì dốc, thời tiết thì khắc nghiệt, hết bão rồi đến gió Lào, chỉ trông ngóng vào Biển thôi, thứ nhất là cá, thứ hai là du lịch, thế mà giờ cá chết như thế, bán ai mua, du lịch thì ai dám đến nữa, dân lấy gì mà ăn? “Dân lấy ăn làm trời mà”, không có ăn tất sẽ loạn, mà vấn đề lớn nữa là đến bây giờ đã hơn 1 tháng rồi cũng không tìm ra nguyên nhân, nếu không tìm ra nguyên nhân thì có thể sự việc sẽ còn tái diễn thêm nữa… lúc đấy khó mà giữ được an toàn với an ninh… - Thông tin đấy ngươi lấy ở đâu ra: - Cháu thì chủ yếu đọc trên internet, chứ cháu hầu như không xem TV, chương trình trên TV giờ ngày càng nhảm nhí, thời sự thì vớ va vớ vẩn, xem đúng là mất thời gian, những việc biểu tình ở Miền trung, ở HN và HCM thì chả thấy đưa gì.. Cả tháng nay, tuần nào cũng có, thế mà TV có đưa gì đâu, mà CS thì đàn áp dân biểu tình còn khiếp hơn ngày xưa Pháp nó đàn áp CS nữa… - … (cậu tôi trầm ngâm không nói gì) - Cháu theo dõi trên các diễn đàn về Lý số, sấm với cả tiên tri thì người ta nói là sẽ có Chiến tranh đấy, Mỹ với Tầu là nó đánh nhau đấy… - Cái đấy thì chỉ tham khảo thôi chứ chưa biết đúng sai như thế nào… - Thực ra sự kiện gì đó mà sắp xảy ra thì đều có các yếu tố dự báo trước như ví dụ: trước khi mưa thì phải có gió lạnh, có mây đen, trước khi bão trời thường oi bức, nóng nực, thì cháu thấy những triệu chứng đều có cả… Thằng Tầu hiện nay trong nước của nó dân cũng khổ lắm, có khi còn khổ hơn dân VN mình, Lý Hiển Long, thủ tướng Singapore nói là: “Ở Bắc Kinh, nếu muốn hút thuốc lá chỉ cần mở cửa sổ, muốn ăn súp chỉ cần múc nước sông…” thế mà CS Tầu thì tuyên truyền, tẩy não dân nó, nó là nước lớn, có coi nước khác ra gì đâu, Biển đông thì vẽ đường Lưỡi Bò, bồi lấp đảo… tuy là bọn CS Tầu cũng không dám đánh nhau với Mỹ, nhưng hành động của Tầu thì rất là chướng tai gai mắt, thế nên chỉ cần một sự việc nhỏ là bé xé ra to, nên không biết đâu mà lường được. - Nói chuyện với ngươi đúng là có nhiều thông tin… - Còn nữa là vấn đề DCS của mình, lịch sử của VN mình thì mỗi khi đóng đô ở Thăng Long thì nhiều nhất là triều Lý, đến Triều Trần, rồi triều Lê…Cũng chỉ được 8 đời thôi, mà DCS giờ đến TBT NPT cũng là đời thứ 8 rồi, mà có điều trùng hợp là ông NPT cũng giống như vua Lý Huệ Tông nhà Lý và Trần Nghệ Tông nhà Trần là đều lú lẫn, không có thực quyền, bất tài, nhu nhược…
 11. Đến nhà bá tôi tự mở cổng vào, bá tôi đứng ở hiên nhà, thấy tôi đã cười: - Ơ, ngươi về đấy à! - Vâng, cháu mới về tối hôm qua - Sao, sao mà lại về làm gì? - Dạ, bố cháu ốm đi viện nên cháu về tí xem như thế nào? - Bố ngươi tớ thấy khỏe mà, đi viện khi nào mà tớ không biết? - Dạ cũng mới thôi ạ - Thế lên thăm bố ngươi chưa, đã biết bệnh gì chưa? - Dạ cháu lên sáng nay rồi, cũng bệnh đau dạ dầy vớ vẩn thôi bá ạ! - Gớm, bố ngươi cứ cậy có thẻ thương binh, hơi tí là lại đi nằm viện, toàn uống mấy cái thuốc vớ vẩn ấy vào chả biết có ăn thua gì không mà mấy ngày lại ra huyện! - Bá dạo này thế nào? Có khỏe không ạ? - Khỏe thì tuổi này chẳng khỏe nữa rồi, nhưng mà còn nhúc nhắc đi lại được! - Cháu thấy bá dạo này béo ra đấy, da dẻ cũng đẹp hơn… - Uh! Cũng chả biết thế nào, người lúc nào cũng như ốm dở vờ vậy… Có chuối đây này, ngươi có ăn quả thì ăn! Chuối của nhà đấy… - Thế anh chị với bọn trẻ đi đâu rồi bá? - Anh ấy thì đi đồng, chị ấy đi dậy, hai đứa trẻ thì đi học… - Mấy đứa trẻ có ngoan không bá, có học được không? Vâng gần như lần nào về ngồi với bá thì câu chuyện cứ đến đây là gần như tôi hỏi hay không hỏi là bá cũng tuần tự như vậy: - Tại nó không tạng (chỉ anh nhỡ ~ anh giữa không học đại học ở nhà với bá) nên vợ nó cũng coi thường, con nó cũng hỗn, thôi mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, tao sống được ngày nào biết ngày ấy, còn tự túc được thì tự túc, với lại tao được như thế này là tốt rồi, đời tao nghĩ cũng khổ, cũng nhục, nhưng mà cũng còn hơn khối người, may sao bố mày đi bộ đội bố mày về được, lấy được mẹ chúng mày, còn đẻ được bốn đứa chúng mày, thông sáng giỏi giang, chứ bố mày mà đi không về thì đời tao còn khổ còn nhục nữa, ngày xưa bao nhiêu khó khăn, cũng may có bố mày trông nom, mẹ mày giúp đỡ đồng áng, ruộng nương chứ không thì cũng khốn nạn với cái lũ xung quanh này, nhưng thôi ông giời cũng có mắt, bố mày còn về được là phúc nhà mình còn lớn đấy… Vâng, bá tôi cứ nói, tôi ngồi chỉ dạ, vâng, có lúc bá ngừng, măt rơm rờm, rồi có khi lại cười… bá hơn bố tôi 3 tuổi, năm nay cũng 78 tuổi rồi, thực ra anh và con dâu bá cũng không đến nỗi nào, có lẽ là vì cái khó khăn khổ sở bao năm nó ăn sâu vào suy nghĩ và cách sinh hoạt của bá nên anh chị cho là bá khó tính, khó chiều, còn bá thì lại sợ làm phiền con dâu, tiền tuy bá không thiếu vì bá có lương liệt sỹ, hai anh kia cũng hay gửi về cho, nhưng bá tiết kiệm, dè sẻn đã quen… vậy nên mẹ con, mẹ chồng con dâu không sao hợp nhau được, đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, khi mà lòng hiếu thảo chưa đủ để con cái hiểu và thông cảm cho cha mẹ, không đủ làm cho cha mẹ cảm động mà sửa đi những thói quen lạc hậu của mình thì nhà nào cũng lục đục như vậy cả… Thấy bá ở với con cháu mà vẫn nước lọ cơm niêu một mình, tôi thương bá lắm, nhưng cũng chả làm sao mà thay đổi được, tôi biếu bá tiền bá cũng không lấy, dứt khoát không lấy. Từ nhà bá về cũng tương đối muộn rồi, tôi ghé vào nhà đứa là em gái của em rể út tôi, đứa mà làm ở tín dụng xã để hỏi cho cụ thể việc bố tôi cắm sổ lương vay tiền, một lát rồi về. Về đến nhà mẹ tôi bảo sang cậu ăn cơm, vì cá trưa mang về với cả mẹ cũng bắt một con vịt mang sang đấy thịt. Nhà cậu cũng có mỗi hai cậu mợ, nhà tôi thì có hai mẹ con, thôi thì ăn đâu cũng được. Tôi đi tắm xong khóa cửa rồi sang cậu, vì mẹ tôi đã sang trước rồi. Sang đến nơi thì đồ ăn cũng đã dọn, cậu tôi lấy rượu ra, hai cậu cháu mỗi người 1 cốc dài và khi sang cốc thứ hai là câu chuyện về thế sự lại bắt đầu từ cái việc mà bố tôi gắt với cậu ở buổi trưa: - Bố ngươi nói là tớ phải chạy chọt G là không đúng ngay nhở, nói chung là quan hệ qua lại giữa xóm làng tình cảm thì có, chứ cậu chả làm gì mà phải chạy chọt nó… có mợ ngươi ở đây cũng biết đây này! - Thực ra nếu cậu có chạy thì cũng chả có vấn đề gì, doanh nghiệp nào mà chẳng phải quan hệ lo lót ít nhiều đối với bọn chính quyền. Ở quê thì vì là làng xóm có khi không quá đáng, chứ bọn cháu ở trong đấy, bọn nó đến bọn nó xin trắng trợn, mặc cả từng đồng ấy chứ. - G ở cái xã mình hai khóa CT, 2 khóa BT, nói chung về quản lý chính quyền thì nó làm rất bài bản, thành hệ thống, không anh nào ngọ nguậy được, nhưng về kinh tế thì rất trì trệ, chả phát huy được xã lên một tí nào, ai đời xã mình như vậy mà xếp thứ 38 trên 39 xã của toàn huyện trong khi trước kia xã mình đứng nhất nhì huyện, còn trên cả thị trấn - Năm nào cháu về thì cũng thấy bán đất với đấu ao đi, đến cái hồ ông Hoành chỗ bọn cháu hay tắm truồng hồi bé giờ cũng cho đấu rồi, thật không biết là sau bọn trẻ con còn tắm vào đâu. - Cái hồ đấy là bọn Huyện về cho đấu, xã chỉ đứng ra hỗ trợ thôi. - Ngày xưa dãy ao sát mặt đường đẹp như thế, cháu thì cháu cho rằng cái xã mình nghề dệt nó mất chính là do việc đấu giá, bán đất, lấp ao, ngăn sông, tắc dòng chảy mà nên. - Cái đấy thì không có cơ sở khoa học. - Không cậu ạ, bây giờ cũng có những đơn vị họ đang chứng minh Phong thủy là khoa học, còn theo phong thủy nước chính là tiền, ngày xưa ao hồ thông thoáng, nước sông lưu thông, trên bến dưới thuyền nên xã mình mới giầu như vậy, nhưng rồi cứ bán, cứ lấp dần dần, bây giờ từ sông thành rãnh, ao tù, nước đọng nên tiền bây giờ thì ít mà tiền cũng toàn là tiền bẩn. - … (mọi người trầm ngâm) - Rồi cả cái vụ khu đất quanh X6 toàn người điên nữa, cái này thì theo cháu là do năm 60 làm đường, lấp sông chỉ để lại cái cống thoát nước con con, đấy là ngăn chặn dòng chảy, những nhà như gần nhà A.S rồi ông L đều là sát với mồm cống đều có người điên cả, rồi sau này như 2 bố con V ở X9, rồi Nhà cô N ở ND, rồi M trước nhà Ô Q cũng đều mua đất làm nhà trên mồm cống, ngăn dòng chảy cả… Tất cả những cái đấy đâu phải là ngẫu nhiên. - Nhưng V ở X9 chết là do cúm gà H5N1 mà?(mợ tôi tham gia) - Ôi cái đấy thì khó mà tin được, tại sao có 3 người ăn tiết canh mà chỉ 1 người chết, cái bọn y tế nó cũng lắm chiêu lắm, có khi cứ lấy đại 1 ví dụ để làm trò, để chia nhau tiền phòng chống dịch chứ chắc gì đã đúng. Rồi lập ra các trạm kiểm dịch, kiểm cái gì khi mà có mấy ông dân phòng với vài cái gậy và con dấu, cứ đóng dấu lấy tiền chứ kiểm dịch cái gì? - Những cái ngươi nói thì cũng chỉ để chiêm nghiệm vậy thôi chứ không có cơ sở để chứng minh, hơn nữa sự việc lại huyền bí như vậy lại làm cho mọi người nửa tin nửa ngờ, cũng gây hoang mang cho xã hội. - Thực ra những thủ pháp về vấn đề này thì nếu trên quan điểm chăm lo cuộc sống cho dân thì chính quyền vẫn có cách xử lý được, như Singapore chẳng hạn, Lý Quang Diệu ông ấy cũng làm được mà. Chứ quan chức mình bây giờ từ quan xã trở đi chỉ nhằm ăn, ăn được gì là ăn, cướp được gì là cướp, còn thì mặc dân muốn sống chết sao cũng mặc. - Ngươi nói vậy chứ xã hội mình về chính trị cũng ổn định đấy chứ (mợ tôi tham gia câu chuyện) - Về bề ngoài thì có vẻ cũng ổn định đấy, nhưng chỉ là không có đánh bom, không có chiến tranh, bạo động thôi chứ thực tế phải lấy những con số thống kê sau thì mới biết được là có ổn định hay không?: Thứ nhất là hàng ngày tai nạn giao thông trên toàn quốc có thống kê là khoảng 30 người, tương đương với một trung đội, một tháng tương đương gần 1.000 người là bằng một tiểu đoàn và 1 năm là khoảng hơn 11 nghìn người. Con số này chỉ tương đương với số cả dân và cả quân bị chết trong nội chiến Ucraina trong 2 năm qua. - Con số ấy thì lấy ở đâu ra? (mợ tôi hỏi) - Cái này là đài báo người ta thống kê, mà là những con số thống kê được thôi chứ cháu nghĩ là số thực tế còn cao hơn nhiều, mà chết vì tai nạn giao thông thì toàn là chết trẻ, ngay như xã mình đây, năm nào chả có một vài vụ… - Mỗi ngày một trung đội thì có khác gì chiến tranh đâu (mợ tôi than…) - Nhưng con số ấy vẫn chưa ấn tượng bằng con số chết vì ung thư, mỗi năm số chết vì ung thư còn lớn khoảng gấp 5 đến 8 lần về số tai nạn giao thông cơ. Mà người chết thì ngày càng chết trẻ. - Uh! Không hiểu sao mà bây giờ chết vì ung thư nhiều thế nhỉ? - Thì mợ bảo đồ ăn thức uống cái gì cũng toàn là của Tầu cả, rồi thuốc trừ sâu, như năm ngoái cháu về ngoài đồng con cua còn không sống được, thế thì mình chết cũng là phải thôi. - Nghe ngươi nói vậy thì như là chiến tranh khủng hoảng đến nơi ấy nhỉ…
 12. Bốn mơi triệu! Vâng, đối với sự thất thoát của Vinashin hay Vinaline, hay hàng ngàn dự án mà nhà nước này đang đầu tư thì chả là cái đinh gỉ gì, không đáng một hạt cát trong sa mạc. 40 triệu đối với sự tham ô, tham nhũng của các xã hội này không làm ai quan tâm cả, 40 triệu có khi chưa đủ một cuộc nhậu của quan chức, chưa đáng một món để các quan tham làm lễ sinh nhật cho người thân, 40 triệu có thể là lương tháng của nhiều ACE đã mòn đít trên ghế nhà trường, ăn mỳ tôm, học cho còng lưng cận mắt ra trường sau vài năm may mắn phải xin được vào công ty của nước ngoài mới đạt được, 40 triệu là hơn gấp đôi lương của Thủ tướng chính phủ, 40 triệu đối với bố tôi là hơn một năm lương mà để có được điều đó thì phải mất 11 năm lăn lộn ở chiến trường, bỏ lại một phần xương máu, với số tiền ấy bố mẹ tôi thỏa mái ăn tiêu ở quê, đi đám và có thể vẫn để dành được một chút phòng phi ốm đau. 40 triệu đối với lương công nhân ở chỗ tôi đang ở thì phải tích lũy cả năm năm mới có, 40 triệu đối với nông dân ở quê tôi có khi là một gia tài, còn đối với đồng bào thiểu số có khi cả đời không tích lũy nổi. Thế nên đối với tiền bẩn mà nói 40 triệu như một hạt cát dưới nền nhà quan, nhưng nếu là tiền sạch thì nó là mồ hôi, nước mắt, sức khỏe, thậm chí là xương máu, thậm chí là cả mạng người. Cậu tôi lái xe qua một ngã tư, chỉ tay lên 1 công ty rồi nói: - Đấy công ty của đại gia TB đấy, làm sinh nhật cho vợ hết cả chục tỉ, nhưng chả ai biết làm nghề gì và tiền kiếm ở đâu ra (cậu vừa nói vừa tủm tỉm cười) - Cháu nói thật, cái xã hội này không sớm thì muộn nó cũng phải sụp đổ thôi cậu ạ, cháu nghĩ là cậu cháu mình được chứng kiến đấy. - Cái đấy thì không thể biết được, ở cái xã hội này cứ ngu thì là bị lừa, có điều là mình phải tự lo cho mình thôi, như trường hợp của bố cháu thì tốt nhất là nên về, cố gắng cho về, về sớm ngày nào hay ngày ấy. - Cái khó hiện nay là mình thì ở ngoài sáng, bọn nó thì ở trong tối mà bố cháu thì nghe bọn nó, thế nên cũng rất khó. - Mai lên cứ nói thẳng với bố ngươi là đã biết bố cắm sổ lương vay 30 triệu rồi xem bố ngươi nói thế nào? - Vâng, cháu sẽ vào gặp bác sy điều trị xem như thế nào, vậy mới rõ ràng được. Xe về đến nhà, tôi lên giường định nằm chợp mắt chút, nhưng không sao ngủ được, được 30 phút tôi dậy rửa mặt rồi quyết định đi thăm nhà bác và bá bên nội. Ông bác tôi là bộ đội chống Pháp, năm nay cũng hơn 80 tuổi thương binh hạng 2, tuy sức khỏe không được tốt lắm, nhưng bác rất minh mẫn và hiểu biết. Tôi sang, hỏi thăm sức khỏe rồi tình hình các anh, chị, các cháu, bác cũng hỏi tình hình mấy chị em chúng tôi trong Nam, rồi chuyện vãng quanh làng, người sống, người chết, tôi không kể về việc của bố tôi, chỉ nói qua là bố đi nằm viện thì tôi về thăm thôi. Tôi gửi biếu bác 500 ngàn nhưng bác nhất định không lấy, cũng đành chịu, tôi đành cất tiền đi rồi chào bác, xuống thăm bá tôi(chị gái ruột bố tôi). Bá tôi là vợ liệt sỹ, tôi nghĩ bá là một người mẹ tuyệt với, và đáng lẽ ra bá phải được phong là bà mẹ Việt Nam anh hùng mới phải. Bá có 3 người con trai, chồng bá tôi hy sinh khi anh út còn đang nằm trong bụng mẹ, vậy mà một mình bá một nách 3 con dại đi qua thời bao cấp đói khổ bá nuôi cho 3 anh đều học hết cấp 3, hai anh tốt nghiệp đại học Bách khoa HN mà gia tài bá có chỉ là một mái nhà vách đất, một mảnh vườn khoảng hơn 200m2, ruộng được mỗi khẩu hơn 1 sào bắc bộ với một đám hàng xóm vừa dốt nát vừa bẩn tính, thấy bá nghèo, đói ăn mà cứ cho con đi học, rồi không cho các anh theo đám cùng trang lứa mò cua, bắt ốc, đánh dậm, tát mương cùng với con cái họ là họ đâm ghét, kèn cựa, ăn chặn…. Nhưng bá tôi mặc kệ, và rất may mắn rằng là các anh đều học hành thông sáng nên cũng đỗ đạt. Những ngày gian khổ ấy chỉ có bố tôi và ông bác (mà tôi vừa thăm) là trông nom và giúp đỡ mấy mẹ con bá. Chỉ tiếc một điều là 3 anh nhà bá lại không được đoàn kết yêu thương và đùm bọc nhau như mấy chị em tôi. Có lẽ cái đó là do bá trai mất sớm quá. Nếu các bạn để ý trong một gia đình nếu ông bố hoặc vì một lý do nào đấy mà mất sớm, hoặc là có mà như không như là bỏ vợ con theo gái, hoặc là rượu chè be bét, hay không quan tâm gì đến con cái thì thường là các anh chị em trong nhà không có người cầm cương nên thường là gia đình đó anh chị em tự do phát triển, mỗi người một tính, sẽ rất thiếu hệ thống. Và có lẽ nhà bá tôi cũng rơi vào trường hợp ấy. Thế nên chiến tranh đã lấy đi của bá không những người chồng, người cha của các con bá, không những lấy đi cả hạnh phúc tuổi xuân của bá, mà còn lấy đi cả hạnh phúc lúc tuổi già của bá nữa. Ôi chiến tranh, chiến tranh ở đâu mà ra, đó là từ lòng tham của con người. Đối với kẻ đi cướp nước và xâm chiếm là lòng tham mở mang bờ cõi, là lòng tham bá quyền, đối với kẻ bị xâm chiếm là vì lòng tham ích kỷ vinh thân phì gia của đám cầm quyền làm mất cương thường đạo lý, làm băng hoại giá trị đạo đức của xã hội, làm cho nội bộ chia lìa, lòng dân ly tán nên kẻ cường quyền bên ngoài mới nhòm ngó vào. Gần 5 ngàn năm lịch sử không khi nào nội bộ mục nát, kẻ cầm quyền lú lẫn mà đất nước này không bị bọn xâm lăng nhòm ngó, và khi đó nước mất, nhà tan, và những người khốn khổ như bá tôi, bác tôi, bố tôi lại phải đóng góp xương máu, tuổi xuân để đòi lại nền độc lập. Thế nên 40 triệu mà bố tôi mang đi toàn là máu, là nước mắt, toàn là mồ hôi cả. Tôi tự thấy trách nhiệm của mình là phải khuyên bố tôi về bằng được, tiếp tay cho bọn nó uống máu của dân cũng là tiếp tay cho giặc, không, không thể nào như thế được.
 13. Đưa giấy cho tôi xong bố đứng lên đi vệ sinh, tôi dở tờ giấy ra xem thì đúng là kết quả nội soi dạ dầy, làm ở bệnh viện Huyện từ tháng 3 rồi, như thế là việc này ở Huyện lâu rồi, còn việc lên trên này lại là vụ khác. Thật đúng là khổ cho bố tôi. Hồ sơ giấy tờ thì hoàn toàn đúng và đủ, nhưng cái bọn sâu bọ ở cái xã hội này chúng nó cứ lươn lẹo, thế nên bố tôi cứ lâu lâu lại ra huyện vì những bệnh già vớ vẩn, đại loại là hắt hơi, sổ mũi, ông khỏe nên tự đi, chúng nó lại thầy dùi cho, phải thế nọ, phải thế kia, vậy nên bố tôi lại nghĩ cách xoay xở, không phải đây là lần đầu ông chạy chất độc đâu, mà cũng đã chạy nhiều lần rồi, mỗi lần cũng hết vài triệu, năm mười triệu, nhưng đại loại là vì nó ít tiền nên ông tự bỏ ra, chúng tôi không biết. Nếu các bạn ai bị đau dạ dầy, đã từng đi nội soi các bạn sẽ biết là nó không hề dễ chịu một chút nào, nhịn ăn, lên nó ròng thiết bị vào người mình qua đường họng…thế mà bố tôi chỉ để lấy tư liệu để chạy chế độ mà năm nào cũng vài lần trải qua cái cực hình ấy, mà mỗi lần về cũng chỉ được một cái giấy kết quả như thế này, mọi thứ bình thường, phù nề một hai chỗ nhỏ…Về cơ học mà nói các bạn làm trong nghề các bạn sẽ biết là chỉ cần mình ăn một vật gì cứng, cơ quan tiêu hóa nó đẩy vào trong dạ dầy, khi co bóp, cọ xát vào thành dạ dầy, là nó phù nề tấy đỏ ngay thôi. Tôi xem xong đưa cho cậu xem, ông cậu lấy kính lão ra soi.. xong bảo: - Cái này thì ai chả bị. - Cậu cũng biết đấy, tôi cứ ăn gì không hợp, hay là uống bia, rượu là nó lại lâm râm nó đau, khó chịu lắm. Thế nên lần này tôi lên trên này là chữa cho nó dứt điểm, chữa xong thần kinh rồi chữa đến dạ dầy, chỉ độ 1 tháng là xong thôi. - Còn mày thì về mua vé mà vào Nam đi, không phải ở đây mà linh tinh nữa, cứ lý do, lý trấu bỏ vợ bỏ con về rồi lại bạn bè bù khú. - Đợt này con về là việc của bố, hơn nữa trong đấy đang giữa mùa nóng, bán hàng đang chạy, chỉ cần bố về nhà là con mua vé đi ngay. - Tao có bệnh thì tao phải nằm viện, khỏi ốm thì tao về, không có bệnh thì nằm viện làm gì… thôi ăn nhanh nhanh lên rồi về đi, sắp đến giờ nó điểm danh rồi. - Vậy thì thôi cứ về đã nhỉ (cậu tôi nói) - Vâng thì cứ tạm thời vậy đã. Con cá cũng to, lại chủ yếu nói chuyện nên chẳng ăn được bao nhiêu, tôi gọi nhà hàng ra lấy bịch mang về, thanh toán tiền rồi về. Nói chung với bố như vậy là tôi cũng hết văn rồi, bố không chịu là cũng không làm thế nào được, chẳng thể nào mà ép bố được. Khi vào đến bênh viện, bố tôi dặn: - Thôi mày về rồi mua vé vào Nam luôn đi, không ở nhà linh tinh nữa. - Con chưa vào đâu, mai con lại lên thăm bố, khi nào bố về nhà thì con sẽ vào. - Mai mày lên tao không gặp nữa đâu mà vác mặt lên làm gì. Tôi đứng nhìn theo bố, khi qua mấy cây tùng, bố lại lấy cái áo bệnh viện ở trong túi ra mặc rồi đi khuất sau hàng cây, sống mũi tôi lại thấy cay cay… Lên xe, thấy tôi buồn cậu tôi động viên: - Thôi hôm nay cứ tạm thời vậy đã, mà sự việc nên dừng ở đấy là được rồi, cũng phải dần dần, tớ chỉ sợ bố con ngươi to tiếng cãi nhau. - Bố cháu tính vậy đấy, nói chung là có việc gì con cái cản là cũng phản đối kinh lắm, nhưng rồi có khi nghĩ lại rôif cũng nghe ra thôi. Hôm nay cháu chưa muốn nói đến cái vụ là cắm sổ lương vay 30 triệu. - Hì..hì.. ngươi mà nói ra có khi là cãi nhau to đấy. - Nay không nói thì mai cũng phải nói, để chiều về cháu hỏi kỹ lại cho chính xác một lần nữa.. Hơn 2h chiều, trời khá nắng, hai cậu cháu cũng hết 4 lít bia, vậy mà cậu tôi bình thường như không, đúng là ông cậu phúc, thọ, lộc đều đủ cả.. Tôi lấy điện thoại gọi cho ông anh rể: - Vừa gặp, ăn uống xong về rồi anh. - Thế tình hình thế nào? - Ngài nằm ở BV tâm thần, nói hết cách, không chịu về, tối có gì anh gọi điện cho bố, để em gọi cho hai đứa kia nữa, bảo chúng nó gọi cho bố, thuyết phục về. Bây giờ một bên là bọn cò, một bên là nhà mình, vậy nên là cứ phải gọi nhiều vào để không có thời gian trao đổi với bọn nó, rồi bố cũng nghĩ ra thôi. - Thế là cái vụ có em là hỏng thật rồi à? - Hề..hề.. Hỏng rồi, thôi một mình em vẫn chiến đấu như thường thôi…không vấn đề gì! - Uh! Thôi chốc nữa tớ gọi cho bố rồi tối tớ gọi cho ngươi. - Vâng. Tôi lấy điện thoại gọi cho 2 đứa kia, đứa em sau tôi thì gần như không biết gì từ đầu đến giờ vì bố không gọi cho nó, hôm trước gọi điện hỏi thì lại gặp chồng nó, nó lại đang đi làm nên cứ vâng vâng ừ ừ, rồi bảo để tối em bảo chồng em gọi. Tôi bảo sao không gọi lại để chồng gọi, thì bảo là 2 bố con hợp nhau, thấy hay gọi lắm.. tôi bảo OK thế cũng được. Gọi cho đứa em út thì nó bảo nó biết hết rồi, lúc nãy nó vừa gọi cho bố xong, tôi yêu cầu nó tối gọi cho bố nó vâng dạ rồi cúp máy. - Nhà cháu có cháu với chị cháu là nói chuyện, lý luận được thì bố cháu lại không chịu nói chuyện với chị ấy, không biết anh rể với mấy đứa kia có ăn thua gì không? - Phải tìm mọi cách mà đưa bố ngươi về, cứ bắt tất cả phải gọi điện về cho bố ngươi, chứ để bố ngươi ở trên đấy không điên có khi trở thành điên thật đấy. Lúc ở trong bệnh viện đi ra, bố ngươi không nhìn gì tớ cả, cứ như là thần kinh thật, lúc sát qua mới nói “thôi đi cậu” rồi cứ thế đi thẳng… ở trong ấy cứ phải diễn như vậy, có khi lâu rồi cũng thành thật đấy. - Rồi lại còn đi bắn nhau với cái thằng điên thật “Pằng..pằng” nữa chứ…Cháu thấy mấy ông kia cũng phải diễn vậy, tay gì pháo thủ bố cháu nói, cứ thấy ra gốc cây khua chân, múa tay nói lảm nhảm gì đấy, nhưng mà tỉnh ra đánh cờ hay lắm. Điên thì đánh cờ thế nào được… - Nếu như vậy khả năng vào đây là nó khám chữa thật đấy. Nếu chỉ là chạy thôi thì việc gì phải đóng kịch. - Cậu thấy không, mới vào đây thôi mà đã hết gần 40 triệu rồi, không biết là còn thêm bao nhiêu nữa. - Khả năng là vào đây chỉ để lấy chứng chỉ điên thôi. - Nếu như toàn bộ trong tòa nhà ấy là chạy chất độc, trung bình một tháng là ra (như bố cháu nói) thì 50 người, nhân với 40 triệu.. mỗi tháng cái nhà đấy nó cũng thu cả 2 tỷ, so với số hồ sơ đã hoàn thiện thì 2.000 x 40 triệu là 80 tỷ. Mối lợi như thế này đúng là bọn nó làm sâu làm bọ nó cũng làm là cũng có lý của nó đấy…chỉ có điều là vì vậy mà nó biến tất cả những người có công với đất nước, hy sinh xương máu để đánh giặc như bố cháu thành người điên hết thì đúng là thất đức… không còn gì để nói.
 14. - Vậy nói tóm lại là có phải bác đi chạy chất độc hay là đi chữa bệnh? - Phải có bệnh thì mới lên đây chứ cậu, chạy chất độc hết nhiều tiền lắm, bốn năm mươi triệu chưa chắc đã được, đây bảo gửi tiền về chúng nó không gửi, vay thì chị cậu không ký làm sao mà chạy được? - Kinh thật, không biết là chạy được thì mỗi tháng lĩnh được bao nhiêu tiền mà hết đến tận bốn, năm mươi triệu? (tôi hỏi) - Chế độ thì nó có 3 mức, nhưng mức cao hơn 2 triệu thì giờ nó không xét nữa, mà chỉ còn 2 mức thấp, một mức là 1.000.000 đ, một mức là 1.550.000 đ. - Nếu như vậy giờ mà nó có xét cho chắc chỉ được mức thấp nhất là 1 triệu / tháng. Mà bây giờ cho vay ngoài thì một tháng nếu bỏ vốn 50 triệu thì cũng được 1 triệu tiền lãi rồi, mà gốc thì vẫn còn, thế bố chạy làm gì? Làm kinh tế chả ai người ta làm vậy cả? - Tao đây là tao đi chữa bệnh, tiền đâu mà chạy? Câu chuyện có vẻ căng thẳng, cậu tôi găp cho bố tôi một miếng cá rồi nói: - Thôi mọi việc cứ dừng ở đây đã, cứ biết là bố L hiện nay là đi chữa bệnh đi nhờ! - Tôi định là không cho nó gặp, nhưng nó trót về rồi, nên thôi, đấy hôm nay vào tận nơi, xem chỗ ăn ở như vậy cho nó biết, hôm nay về mua vé rồi vào Nam đi. Bố hỏi tiền không cho thì thôi, không mượn anh về đây mà dậy khôn tôi. - Bố nói vậy thì con cũng biết vậy, nhưng bố về nhà thì con mới yên tâm, ở trên này tuy là bệnh viện cũng sạch sẽ đấy, nhưng mà đồ ăn lúc nãy con thấy thịt gà là gà công nghiệp nó không biết là xào hay kho mà trắng ởn như thế mà bố khen ngon được thì con cũng đến chịu. - Đồ ăn nó đổi món liên tục, với lại tao giờ già rồi, ăn uống như vậy là được rồi. - Rồi lại còn thuốc uống với thuốc tiêm nữa, nếu bố bệnh thật thì con không nói, nhưng đây là bệnh giả vờ, cứ uống, cứ tiêm vào thuốc men bây giờ làm sao mà tin tưởng được, có khi lợn lành lại thành lợn què. Vậy nên bố ở đây chúng con không thể nào mà yên tâm được. - Mày không phải lo bò trắng răng, ở đây là bệnh viện lớn, điều trị có pháp đồ của bác sỹ, làm sao mà vớ vẩn vậy được! Mà tao tuổi này rồi chết cũng được… - Bác nói vậy thì hơi thiếu trách nhiệm! (cậu tôi nháy mắt) thôi cứ ăn đi đã, con cá này ngon đấy! Câu chuyện lại lái đi một đằng khác để giảm căng thẳng, một hồi rồi cậu tôi hỏi: - Thế bác nằm viện này có đứa nào gọi điện về hỏi thăm không? - Có mỗi thằng này với thằng Y thôi, còn mấy đứa kia tôi không báo nên không đứa nào gọi cả. - Hì..hì… con cái đứa thì bác không báo, đứa thì bác giận không nghe máy, rồi bác nằm ở đâu không ai biết, làm sao mà chúng nó không sốt ruột. - Theo cháu thì tốt nhất là bố cháu nên về, bây giờ mọi chuyện chưa ai biết cả, chứ nay mai mọi người lại biết là lên bệnh viện tâm thần nằm thì mang tiếng ra, không hay ho gì… - Nằm ở đây thì đã làm sao? (bố tôi gắt) - Bố là chủ trong gia đình, nội ngoại râu rể, cháu chắt cũng cả 20 người, bây giờ mà tiếng ra ngoài là bố nằm bệnh viện tâm thần, bố bị thần kinh thì có phải là không hay không? - … (bố tôi có vẻ suy nghĩ và không nói gì) - Hơn nữa, chế độ, chính sách này là dành cho những người người ta có hoàn cảnh khó khăn, con cháu người ta bị tàn tật, nhà mình bố thấy chúng con có ai bị sao đâu, thôi mình nhường cho người ta, nhà mình không cần cái tiền ấy. - Nhường nhường cái con khỉ mốc, chế độ của tao đáng được hưởng thì tao làm, chứ như ở xã, thằng Q thì có bị sao đâu cũng làm được, thằng H thì chỉ ở huyện đội, cũng chạy được, ngày xưa, cái lần đầu tiên nó còn dễ, bảo mày chụp cho bố mấy cái ảnh bớt ở chân gửi về thì không chịu chụp, giờ còn ngồi mà lý sự. Câu chuyện lại phải dãn ra, tôi rót bia tiếp, thế là hết 1 ca rồi, tôi hỏi cậu có uống nữa không? Cậu bảo cứ kêu thêm 1 ca nữa. Tôi rót thêm bia cho bố, nhưng bố nhất định không uống, lại còn làm ra vẻ lấy tay đấm đấm lên đầu, cậu tôi nhìn bố tôi như vậy cứ tủm tỉm cười… Rồi bố tôi có điện thoại, bố chạy ra ngoài nghe điện thoại, cậu tôi nói: - Cãi lem lẻm đâu ra đấy thế này thì thần kinh cái gì? - Mà cậu thấy không, chế độ chính sách thì nói đâu ra đấy, không bị chúng nó thầy dùi, bơm cho thì làm sao mà biết được, rạch ròi từ số lượng hồ sơ đến mức hưởng thụ… - Xem ra hôm nay khó mà đưa bố ngươi về được. - Chạy giỏi lắm mỗi tháng được 1 triệu tiền chế độ, mà bỏ ra bằng ấy tiền xét về kinh tế, đúng là chả ai làm thế cả, thế mà chúng nó hót thế nào mà cứ lao vào chạy được… - Cậu nói thật bao nhiêu năm làm kinh tế trừ những trường hợp hãn hữu, cậu hầu như không bao giờ chạy chọt vớ vẩn… (vừa lúc bố tôi vào nghe được câu này) - Cậu nói khoác, mấy năm trước cậu chả phải lo lót chạy chọt thằng G chủ tịch là gì? - Bác vậy là bác không nắm được thông tin, quan hệ qua lại thì có chứ em hứa danh dự là em không chạy chọt gì nó cả… (tôi hơi bất ngờ vì bố tôi cũng hơi quá gay gắt, mà cậu cũng hơi cố thanh minh vụ này – nhưng thấy vấn đề không cần thiết nên tôi dịu) - Về mặt làm ăn kinh tế ở xã hội này, nếu cậu có chạy chọt một chút thì cũng không vấn đê gì. (nhớ đến đoạn này tôi mới thấy là chính tôi cũng xu thời chứ bộ…) Câu chuyện lại lắng lại, lại ăn uống một lát, cũng đã tàn tàn, bố tôi cũng không ăn nữa, thế là cũng cả tiếng đồng hồ rồi… - Thôi từ nãy đến giờ bố, cậu và con cũng nói nhiều rồi, con thấy bố khỏe là con mừng rồi, mà nói chuyện nãy giờ con thấy bố vẫn minh mẫn lắm, chả phải thần kinh gì đâu, vậy nên con cứ đề nghị thế này: Một là bố khỏe thì nên về, thôi thì nọ nay có tốn kém tí, phải quan hệ, chạy chọt cho chúng nó để lên đây có tốn kém thì thôi coi như làm từ thiện, bố cũng biết đấy, mẹ rồi bốn chị em con năm nào tiền làm từ thiện cũng cả chục triệu. - Có trót đưa cho chúng nó đồng nào thì cứ coi như là làm từ thiện đi (cậu tôi xen vào lúc tôi ngưng hơi lâu… vài cốc bia vào đại loại là độ trễ nó cũng hơi dài) - Còn nếu bố lên đây để chạy chất độc thì theo con là thôi, cũng bỏ đi, bây giờ bố về, con sẽ gửi cho bố đều đều mỗi tháng là 1.550.000 đồng, bố về nhà là con sẽ đưa bố luôn, không phải chờ đợi gì cả, không phải lậy lục gì thằng nào con nào cả, mức cao nhất luôn. - Anh nói thì hay vậy nhưng đấy, mới bảo gửi về mười triệu đã không gửi… tiền của anh tôi không lấy. Tôi là dứt khoát, “dâu hiền rể thảo không bằng lão có lão ăn” - Đấy là bác hỏi tiền không chính đáng chứ như điều kiện con cái bác thì mười triệu chứ mấy trăm triệu cũng có chứ vấn đề gì? (cậu tôi nói) - Thôi mày không phải rẻm, tao lên đây là chữa bệnh, mày xem giấy nội soi của tao đây này, về không lòi ra một đồng, không hỏi thăm bố ốm thế nào cứ chạy với chọt, mày về, cút vào trong Nam mà làm ăn đi, tao không cần chúng mày nữa. (bố tôi móc túi lấy ra tờ giấy kết quả xét nghiệm đưa cho tôi)
 15. Tôi ngẩng mặt lên trời, hít sâu không khí vào lồng ngực nhắm mắt rồi từ từ thở ra cho cảm xúc lắng xuống. Bố dẫn tôi về phòng của bố, phòng ở tầng một nên cũng mát, phòng khoảng 12m2, hai bên 2 giường một đối diện nhau. Đằng sau là cửa chớp, phòng thoáng và có vẻ sạch, không thấy mùi bệnh viện. Tôi bảo bố thôi ra ngoài ăn cơm với tôi và cậu, nhưng bố tôi bảo chờ tí nữa, phát thuốc và tiêm đã.. Bố giới thiệu ông cùng phòng, lớn hơn bố 2 tuổi, quê Hưng Hà, có vẻ yếu hơn bố tôi nhiều, đi một chân cà nhắc… Tôi chào hỏi, rồi có người qua hỏi bố tôi… đây con trai miền Nam về à… Thế là cả khu này hai tầng khoảng 24~30 phòng một tầng, mỗi phòng 2 người thì cũng phải 50 đến 60 người…mọi người nghe chừng biết nhau cả, bố tôi mới lên có 4 ngày mà có vẻ thân thiết gớm…Tôi giục bố tôi thay đồ để đi bố bảo cứ ra ngoài chờ… Tôi ra ngoài chỗ cậu tôi đứng và nói với cậu: - Tất cả ở đây chắc đều chạy như bố cháu hết. Đúng là một lũ ăn mày dĩ vãng… - Cũng chưa biết cụ thể như thế nào, nên không thể nói người ta thế được, nhỡ ra họ chữa bệnh thật thì sao, có khi chỉ có bố cháu là chạy thôi… - Không cậu ạ, cháu thấy mọi người chẳng ai làm sao cả mà có vẻ thân thiết, cùng hội cùng thuyền nhau lắm. - Cứ để điều tra xem như thế nào đã, bố cháu có đi ra ngoài không. - Có, bố cháu bảo chờ tí nữa. Tôi đứng với cậu một lát, thấy lâu tôi lại quay vào, thấy y tá đang tiêm cho bố tôi, tôi nói: - Ơ con tưởng bố ốm giả vờ chứ tiêm thuốc thật à? - Con trai tôi đấy cô ạ (bố giới thiệu, còn em y tá nhìn tôi không cảm xúc và cũng không nói gì) - Thôi mày cứ ra trước đi rồi tao ra. Nhưng tôi không ra, mà quay vào trong xem các đồ đạc và nhìn qua cửa chớp ra phía sau nhà. Kể ra căn phòng này thì cũng không đến nỗi nào, cũng thoáng và rộng, chờ cho y tá ra ngoài, dặt bố tôi một vài câu rồi đi hẳn bố tôi mới thay áo. Ông mặc áo bay bộ đội xong lại mặc áo bệnh viện ra ngoài… tôi hơi thắc mắc, nhưng không hỏi, bố đội cái mũ lưỡi trai rồi đi ra. Dặn ông cùng phòng một câu rồi đi, tôi chào rồi theo sau bố. Ra đến cửa, thấy một anh còn trẻ, nhưng gầy, cứ đứng ở một gốc cây nói gì đó mà tôi nghe không rõ, bố tôi nói: “Thắng đấy pháo thủ, chắc lại lên cơn, nhưng không biết là thật hay giả vờ, lúc nó tỉnh nó đánh cờ hay lắm”. Rồi lại đi qua một ông, ông này chào bố tôi: - Con trai lên thăm đi ra ngoài ăn à ông - Vâng ông. - Tay này bác sỹ trực mổ ở Huế đấy (bố nói nhỏ với tôi) Khi đi ngang qua chỗ cậu tôi đứng, bố tôi không nhìn cậu tôi mà chỉ nói: “Thôi đi cậu” rồi đi thẳng. Khi đi hết dãy bệnh viện đó, vòng ra trước chỗ sân trông cây cảnh, non bộ, có vài cây tùng cao, bố tôi mới cởi áo bệnh viện ra, đút vào túi quần: “Phải mặc áo mới ra khỏi khu được, còn ra ngoài mà bảo vệ nó thấy mặc áo nó lại không cho ra”. Cậu tôi chỉ mủm mỉm cười, rồi cùng bố tôi lên xe, tôi thì đi thẳng đến chỗ bảo vệ trả tiền trông xe, đợi xe ra khỏi cổng mới lên xe. - Xem kiếm quán nào xa xa bệnh viện tí cậu ạ, tốt nhất là đừng ăn gần bệnh viện. - Ăn ở đâu chẳng được, ăn ở chỗ bình thường thôi (bố tôi nói) - Úi giời, bé đến giờ chưa dẫn bố đi ăn nhà hàng bao giờ, cứ tìm chỗ nào đàng hoàng vào cậu ạ. Xe đi vòng về đường 39, nhưng không chọn được quán nào, rồi lại vòng về cầu Kìm, vào giữa thị xã rồi lại vòng ra, cuối cùng lại quay về đường song song với cách khu bệnh viện khoảng 2km, chỗ này đường mới mở, quán xá nhà hàng có vẻ cũng ổn, cậu tôi tấp xe vào. Tôi chọn một phòng lạnh ở khu trong để dễ nói chuyện, không liên quan đến người khác. Trong lúc chờ đợi tôi hỏi: - Khu đấy toàn là bệnh nhân giống bố à? - Không, chỗ tao là khu riêng, sạch sẽ còn mấy khu bên kia là bệnh nhân thật, nhiều phòng phải khóa trái cửa, mà bẩn thỉu lắm, lắm lúc có đứa lên cơn nó la hét kinh lắm… - Lúc con với cậu đi qua dãy có thằng nó bắn “pằng pằng..” là thế nào? - Uh, có thằng ấy buồn cười, cứ ai đi qua là bắn, tao đi thể dục qua bắn tao quay lại tao cũng “Pằng pằng..” thằng đấy sợ kêu ôi ối.. hế..hế… (bố tôi cười – tôi cũng nhìn cậu cùng cười) Tôi gọi một con cá Ngác nấu 2 món một lẩu, một chiên muối ớt và rau, một đĩa xào, ca bia tươi 2 lít. Tôi rót đầy cốc của cậu của tôi rồi rót cho bố, tôi với cậu ngồi một bên còn bố tôi ngồi một bên. Khi rót bia, được khoảng 1/2 cốc bố tôi ngăn lại. - Thôi rót cho tao ít thôi. - Bia nhẹ mà bố, mà bố có ốm thật đâu, uống được thì cứ uống chứ ở đây có bác sỹ đâu. (tôi cứ rót thêm) - Không không, tao đau đầu lắm, uống vào chiều không ngủ được đâu.. - Uống một vài cốc thì chiều càng dễ ngủ chứ vấn đề gì! - Tao còn bị dạ dầy nữa, vậy thôi (được hơn hai phần cốc thì bố tôi gạt ra không cho rót nữa) - Cứ uống đi bác, bia Ong TB này ngon đấy - Biết là vậy nhưng không uống được. Khi các món lên rồi tôi mở đầu chuyện hỏi bố: - Con hỏi thật, bố thế này là đi chạy chất độc có phải không? - Tao đây là đi chữa bệnh, mày vào mày thấy rồi, nằm viện rõ ràng, phòng thì sạch sẽ, ăn uống thì đàng hoàng.. có bệnh thì phải chữa chứ… - Nhưng bố thần kinh có vấn đề gì đâu? - Tao đầu đau, thỉnh thoảng buốt buốt… mà tao đau thì mày biết được à? - Bố buồn cười thật, mọi khi ở với bọn con có thấy gì đâu, giờ vào đây thì lại kêu đau đầu, có khi nào bố vào rồi bọn nó làm ra như thế không? - Theo em thì bác cứ nên nói thật, để cho chị và các cháu chúng nó đỡ lo lắng (cậu tôi đấu dịu) - Tôi lên đây là chữa bệnh thật cậu ạ, còn chạy chất độc thì chưa biết, nếu mà được thì có khả năng tôi cũng tiện thể làm luôn. - Việc chạy chất đôc có rất nhiều tiêu cực, bên trên nó cũng biết cả rồi, bây giờ nó đã dừng rồi, đứa nào nó nói với bố là chạy được là nó lừa bố đấy. - Mày thì biết cái gì? Dừng là dừng thế nào? TB này hơn 2 triệu lính, hồ sơ dự kiến là hơn 10 nghìn người, chế độ mới giải quyết được hơn 3 nghìn hồ sơ, chế độ chất độc là phải tiếp tục giải quyết, không được dừng lại, hồ sơ hoàn thiện bây giờ là 2 nghìn rồi, đang chờ xét duyệt, mọi việc vẫn phải tiếp tục giải quyết, không được phép dừng lại. (tôi với cậu đưa mắt nhìn nhau – vậy là cụ có thông tin của toàn tỉnh) - Nhưng bây giờ cứ chạy chọt như thế này, sau này bọn nó về kiểm tra lại, không đúng, nó lôi ra thì có phải là mất danh dự không? (tôi nói) - Tao đây nếu được là đúng chế độ, đúng chính sách, tao có hồ sơ đàng hoàng đầy đủ, tao sợ gì kiểm tra. - Vậy đáng lẽ nó phải làm cho bố chứ, sao lại bắt bố lên bệnh viện tâm thần nằm, lại phải chạy chọt đút lót chúng nó? - Bây giờ thủ tục nó là như vậy, làm gì nó cũng phải có khâu có bước của nó. Còn bọn chúng nó bây giờ ở đâu chả thế, phải có ăn chúng nó mới chịu làm, mình muốn ăn thì cũng phải cho nó ăn chứ, cứ nhằm ăn không của người ta à? (bố tôi lí luận…)
 16. Đoạn đường từ nhà cậu lên đến thị xã cũng hơn 10km, đi cũng mất 30 phút. - Nói chung đến thời điểm này có thể nó là bố cháu không được sáng suốt rồi. (cậu tôi nói) Ra ngoài dễ bị chúng nó lừa lắm, xã hội thì phức tạp, bọn lừa đảo đầy ra, đủ mọi hình thức, thể loại... - Trường hợp của bố cháu chắc chắn bị bọn nó lừa rồi, mà bọn nó là có tổ chức chứ không đơn giản, không thì làm sao bố cháu biết cắm sổ lương mà vay 30 triệu được. - Cái đấy thì chắc chắn rồi, hôm nay lên tốt nhất là đưa bố ngươi về, nhưng tính bố ngươi cũng ương lắm, nói năng phải khéo vào - Tiền nong không biết có khỏi đưa hết cho chúng nó không? - Cái đấy thì chưa biết được, nếu mà đưa hết cho chúng nó thì dở lắm, mà bằng ấy chắc chắn là chưa xong đâu, đưa cho chúng nó rồi là đâm lao phải theo lao tiếp, chế độ chính sách chúng nó làm đâu phải nhanh đâu, nay nó lại bảo phải chi thêm khoản nọ, mai nó lại bảo chi thêm khoản kia… - Cháu xác định là có mất số đấy thì cũng thôi, cứ đưa bố cháu về. Không được là cháu cũng làm cho ra măng ra rươi, ầm ỹ lên chứ không yên mới chau đâu. - Tớ sợ nhất là bố ngươi vào đấy, giờ chúng nó bảo gì thì nghe nấy, không lấy được tiền nó lại giỗ là ông cứ ký vào giấy này rồi nó xuất tiền cho, tiền đấy nó vẫn giữ… rồi sau này nó về đòi chúng ngươi, chúng ngươi cũng phải trả… giây vào bọn nó như là mafia phức tạp lắm… bố ngươi là chưa hình dung hết những cái ấy đâu… - Cái xã hội này nó cũng sụp đến nơi rồi, không biết chế độ CS nó còn tồn tại đến bao giờ, Miền trung thì cá chết, ngoài biển thì Tầu nó hoành hành, hút cát xây đảo, Mỹ với Tầu có khi là đánh nhau đấy cậu ạ… - Mỹ với Tầu nó chả đánh nhau đâu. Điện thoại của tôi lại có cuộc gọi, bà chị gọi về… - Sao lên gặp bố chưa? - Em với cậu đang lên đây, nhưng phải 11h mới cho gặp cơ. - Ông Y từ sáng đến giờ cứ trêu tớ là: “Thế là tưởng được về bế em, vậy là trượt rồi!” - Hic.. giờ mới lên, chưa gặp thì chưa biết được, biết đâu vẫn có cơ hội. - Vậy là đi với cậu đi ô tô lên à? - Vâng, cứ phải gặp xem như thế nào đã, nếu thuyết phục được bố về thì tiện xe về luôn… - Uh! Thôi thế đi, lên gặp bố rồi có gì báo cho tớ biết. - Vâng! Đi xong việc của cậu, hỏi đường, rồi gọi cho bố để xác nhận cũng phải hơn 10h30 mới tới bệnh viện, hai cậu cháu cho thẳng xe vào trong viện, đúng là bênh viện Tâm Thần như vậy là vào thăm bình thường, vấn đề gì đâu. Tôi với cậu gửi xe xong đi thẳng vào, tôi lấy điện thoại ra gọi cho bố, bố tôi bảo cứ ở ngoài chờ, tí nữa bố mới ra được… Trong lúc tôi đang ngó nghiêng gọi điện thoại thì ông cậu đã đi vào phía trong, cứ vẫy vẫy tay gọi tôi đi nhanh. Tôi cúp máy chạy lại. - Bố ngươi kia kìa, tớ nhìn thấy rồi, ngươi đến nhanh không ông ấy lại trốn mất.. Tôi chạy lại chỗ cậu, rồi hai cậu cháu đi nhanh qua giữa hai dãy nhà, một bên là khu vực khám, một bên là khu bệnh nhân ở, khi hai câu cháu đi qua, một bệnh nhân từ trong cửa sổ làm tay hình khẩu súng thò ra: “Pằng..pằng.. ông bắn! Pằng..pằng…” Ông cậu mủm mỉm..”Đúng là điên!” Từ xa trông thấy bố trong bộ đồ bệnh viện sọc trắng xanh tôi đã ngậm ngùi cay cay ở mũi rồi. Bố tôi đâu có sao đâu mà phải vào đây làm gì, trên ngực áo là dòng chữ “Bệnh viện Tâm Thần” tôi lại nhớ đến ông anh con Bá tôi, anh là lính đảo Trường Sa, anh đi nghĩa vụ hơn 2 năm, đáng ra đã về rồi, nhưng lại xin ở lại thêm một kỳ là năm rưỡi gì đó để tích lũy thêm chút vốn làm ăn, nhưng nghe đâu trong thời gian ngoài đảo anh không chịu uống thuốc phát thường kỳ, năm đó tết anh về thì phát bệnh, mọi người phải đưa anh lên bệnh viện này, sau một tháng anh khỏi về nhà, nhưng anh trầm cảm, trách mọi người là tại sao lại đưa anh vào đây, để mang tiếng anh là điên… rồi mấy ngày sau anh treo cổ tự tử… Vậy mà bố tôi, vì để có thêm mấy đồng chế độ phải dối vợ dối con vào đây để nằm… Trong bệnh viện Tâm Thần khu của bố tôi nằm ghi là: “Khoa suy nhược thần kinh”, trước cửa đang phát suất ăn trưa, khi tôi đến thì bố tôi cũng vừa lấy một suất. Mỗi suất một khay giống như các catin, một ngăn là cơm, một ngăn thấy có ít giá xào mỡ, nhưng không thấy có hành hoa, một găn là mấy miếng thịt gà công nghiệp xắt nhỏ cỡ ngón tay cái nửa xào nửa kho vì thấy còn có nhiều nước và màu trắng… và thêm một cái hũ nhựa có nắp đựng canh, không rõ là canh gì. Mẹ tôi là một người nấu ăn cực ngon và sạch sẽ công phu, riêng món canh cua bà nấu dù là cua đồng, cua sông, hay là cua nuôi như khi vào ở với chúng tôi ở trong Nam thì món ăn đều thơm ngon, bà rửa sạch, kẻ từng con ra, vặt cái mồm đi, gỡ lớp xốp (như là lá phổi) trên lưng cua đi rồi mới bỏ vào cối giã. Còn mu thì lấy tăm gẩy lấy mỗi cái gạch đỏ ở 2 bên… Thế mà ở nhà bố tôi vẫn chê mẹ tôi nấu ăn, hôm thì chê mặn, hôm chê nhạt, hay là ít mì chính…Vậy mà với những món ăn này bố tôi bảo là ngon, và sạch sẽ… Bố tôi thấy tôi với cậu đến thì bảo vào làm gì? Sao không đợi ở ngoài, rồi dục tôi và cậu ra sân chờ. Cậu tôi ra sân chỗ gốc cây đứng, còn tôi thì cứ vào, tôi lấy điện thoại ra chụp ảnh, mới được 2 kiểu đã thấy có y tá ra bảo ở đây cấm chụp ảnh. Tôi quan sát xung quanh, thấy toàn một trạc tuổi ngang ngang với bố tôi, cũng có vẻ nhanh nhẹn bình thường, một vài người thì già hơn, đi lại có vẻ cà nhắc, ăn mặc thì đúng là kiểu đều từng là lính cả..Tôi nghĩ bụng “Đúng là một lũ ăn mày dĩ vãng.. khi xưa chiến đấu vì dân vì nước hy sinh không nề, giờ đây vì vài đồng bọ chế độ mà phải mang tiếng là thần kinh để được hưởng chế độ, mà không biết thằng khốn nạn nào bầy ra cái trò này để đầy đọa các ông ý như thế này?”
 17. Thưa tất cả ACE tham gia khóa học: Ngày tốt của tháng 9 đây nhé. Tháng Chín: Ngày 04**, 08, 17**…kỵ giờ Thân. ACE chuẩn bị tiền trước đi nhé, tới ngày thì gửi vào tài khoản của TT nhé... SP công bố tài khoản lên đi ạ! Tham khảo thêm ở Post number 4 ở link sau nhé: http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/33748-nam-2016-va-binh-than-viet-lich/ Thân ái!
 18. - Chú G mới mất đấy, con về thì tranh thủ sang thắp cho chú nén nhang (mẹ tôi dặn) - Chú ấy cũng chết vì ung thư đấy! Mà sao chú ấy làm Chủ tịch xã với cả bí thư mấy khóa, ăn uống sinh hoạt điều độ sao cũng bị ung thư nhỉ (mợ tôi thắc mắc) - Theo cháu thì có thể chú ấy không rượu chè thuốc lá (quê tôi cứ cho là ung thư là liên quan đến thuốc lá, thuốc lào với cả rượu), nhưng ăn uống cũng là lý do chính - Làm chức ấy thì ăn uống cũng phải sạch sẽ, đẳng cấp rồi chứ… - Không biết thế nào đâu mợ ạ, làm quan chức thì phải ăn nhậu, mà ăn nhậu thì hay được đãi đặc sản, vào quán bọn nó nịnh hót cứ gọi sơn hào hải vị… biết đâu những thứ ấy toàn hàng đông lạnh, càng để lâu càng phải bảo quản, rồi lắm khi cứ bảo thú rừng chứ có khi là chuột cống cũng ai mà biết được. Ngoài ra các thứ mua ở chợ biết đâu được, khối thứ là hàng Tầu, nhất là hoa quả… - Năm nay vậy là xã mình cũng phải sáu bẩy người chết vì ung thư rồi đấy (chị giúp việc cũng góp chuyện) - Tớ xem trên báo thấy nhiều ông thầy đông y chữa được ung thư, cả những ca giai đoạn cuối, theo ngươi thì liệu có phải không? (mợ tôi thắc mắc) - Thực ra thì đông y quan niện ung thư cũng giống như các loại bệnh thông thường khác, nó do các khí độc tích tụ trong cơ thể và cho uống thuốc và các liệu pháp phổi hợp để trục độc ra ngoài là khỏi bệnh thôi. Còn nguyên nhân gây bệnh thì từ nhiều lý do như là đồ ăn, cách sinh hoạt, môi trường sống.. Vậy nên có người còn chữa ung thư bằng phong thủy nữa cơ. - Phong thủy thì liên quan gì đến ung thư (mợ tôi không tin) - Thực ra phong thủy thì chính là môi trường cảnh quan nơi mình sống, nếu sống trong môi trường không tốt, độc hại thì sẽ bị nhiễm vào người, là nguyên nhân tạo ra bệnh tật, trong đó có cả ung thư… - Ngươi gọi cho bố ngươi đi (cậu tôi nhắc – vì lúc này chị giúp việc vừa đi đổ rác) - Vâng! *** - Alo, bố à? - Không ở yên trong đấy mà làm ăn, ai mượn cái mặt anh về?? - Thì bố ốm con về thăm bố, bố nằm ở BV nào để tí con lên thăm? - Tao đang điều trị ở BV thần kinh, ở sau bệnh viện Lâm Hoa một đoạn, nếu muốn lên thăm thì phải sau 11h, lên thì báo cho tao biết, tao ra chứ họ quản lý chặt, không vào được đâu. - Vâng, vậy tí con lên con điện cho bố. *** - Vậy là nằm viện thật chứ không phải đi với bà hai rồi (tôi vừa nói vừa cười nhìn mẹ tôi) - Biết ngay là không phải mà lại (mẹ tôi cười) - Bố ngươi nói là BV nào? (cậu tôi hỏi) - BV thần kinh, ở sau BV Lâm Hoa một đoạn cậu - Vậy có khả năng là bệnh viện Tâm thần, chỗ ngày xưa anh Đ nằm - Vậy ngươi về chuẩn bị rồi lên xem như thế nào đi (mẹ tôi dục) - Nhưng bố bảo là phải 11h mới cho vào cơ, cậu có xe máy nào không cho cháu mượn. - Nếu đúng là BV tâm thần thì vào lúc nào chả được. Tí nữa tớ đi với ngươi đi ô tô lên, tiện thể lên trên đấy lựa ít gạch ốp. - Nếu trưa vậy thì vào rủ bố cháu ra ngoài ăn cơm rồi nói chuyện luôn cậu ạ. Anh Đ là ông anh đã mât con bá tôi, cũng như tôi, gọi cậu tôi bằng cậu ruột, hoàn cảnh của anh và bá tôi là một bi kịch mà nếu nhắc đến ở xã tôi ai cũng còn bàng hoàng. Vì đã gọi được cho bố tôi nên không khí có vẻ thỏa mái hơn một chút, hơn nữa đến tận 11h mới vào thăm được nên cũng không có gì vội vàng.
 19. Sang đến nhà cậu tôi thắp hương xong xuống thẳng bếp, bà mợ nhìn thấy tôi đã đon đả: - Bố ngươi đúng là làm khổ chúng ngươi với mẹ chúng ngươi (mợ vừa nói vừa cười) - Vâng vậy mới có chuyện chứ mợ...(tôi cười) - Có sắn dây luộc đấy, ngươi có ăn không? - Thì cậu bảo có sắn dây cháu mới sang đây.. - Uh, ngồi ghế đi mợ lấy cho. Hai cậu cháu ngồi ở bên hè bếp, bàn ăn để ở dưới sân sau của bếp, nói chung bếp nhà đại gia thì còn to gấp mấy lần nhà dân thường. Chỗ bếp này ở phía Tây sau nhà nên buổi sáng rất râm mát. Câu chuyện của tôi với cậu chủ đề chủ yếu vẫn là về bố tôi, nhưng vì muốn giấu mẹ tôi vài chi tiết và không muốn cho chị giúp việc nhà cậu tôi biết chuyện nên cứ đang nói lại ngắt sang chuyện khác, rồi cả vợ tôi, anh chị tôi điện về nữa... Mợ tôi mang săn dây ra, còn làm cả bún nhưng tôi không ăn, làm hai khúc sắn dây là mát ruột rồi. - Thế không tìm thấy bố ngươi mà bố ngươi cứ trốn thì làm thế nào (mợ tôi hỏi) - Trốn thế nào được, cháu mà không tìm thấy thì cả miền Nam kéo về tìm chứ chả nhẽ lại mất bố. - Ác cái là giấu, không cho ai gặp, bố ai biết đâu mà lần (cậu tôi nói) - Thôi cứ ăn sáng đi, để tí nữa xem anh (rể) cháu điện cho bố cháu xem như thế nào? Chả nhẽ lại tắt máy luôn không liên lạc với con cái nữa thì có lẽ phải nhờ đến xã hội đen ấy chứ. - Cứ bình tĩnh xem sao đã (cậu tôi nói), chơi với xã hội đen thì giống con dao hai lưỡi, mà sự việc nhà cháu chưa cần thiết. - Nói chung là bọn xã hội đen với công an, chính quyền cũng thế cả. Điện thoại tôi đổ chuông, số của vợ gọi: - Alo! - Bố vừa gọi cho em xong, bố hỏi có phải anh về thật không? - Uh, thế sao nữa? - Em bảo là anh về từ hôm qua, bay lúc 2h45 chiều, về Hải Phòng. Anh đã gặp bố chưa? - Chưa, tối hôm qua không tìm được bố, gọi điện thì tắt máy - Vậy anh gọi điện cho bố đi, bố bảo nếu về rồi thì bố cho gặp đấy. - OK, biết vậy đi. Tôi cúp máy rồi báo với mọi người (lúc này mẹ tôi đang sang rồi) - Bố cháu gọi cho vợ cháu hỏi là có phải cháu về thật không? Vợ cháu bảo về thật thì bố cháu bảo là cho gặp, thôi cứ ăn sáng xong đã rồi cháu gọi cho bố cháu. - Có mỗi tí con một ở Miền Nam về thăm thì phải cho gặp chứ (mợ tôi lất lưởng) - Vậy là khả năng nằm viện thật chứ không phải có bà hai (cậu tôi suy luận) - Ông ấy không có việc ấy đâu (mẹ tôi cười tự tin) - Thôi cứ lên gặp đã rồi mới biết cụ thể được. (tôi nói) Điện thoại lại đổ chuông, ông anh rể lại gọi về. - Alo, anh Y à! - Uh, sáng tớ gọi cho bố nhưng thấy máy bận, lúc nãy tớ gọi lại thì ngài bảo là ngài đang nằm viện, không phải ở Đa khoa, cũng không phải Lâm Hoa, mà bệnh viện gì ở sau Lâm Hoa ấy. - Vợ em cũng vừa gọi điện vê, vậy lúc nãy anh gọi là bố đang gọi cho vợ em. - Ngài bảo là rách việc, tự nhiên lại mò về, tớ nói là làm con thì phải lo lắng cho bố, nên nó về là phải thôi, tớ hỏi bố ốm thế nào thì kêu đau đầu, đau dạ dầy lắm.. Vậy là vụ có thêm em là hỏng rồi.. hê..hê... - Cứ phải lên gặp thì mới chắc được... - Thôi tí ngươi gọi cho bố đi. - Vâng được rồi, tí em gọi cho bố rồi em lên, có gì em báo sau. Anh rể tôi cúp máy, lúc này chị giúp việc nhà cậu tôi tới, nên câu chuyện lại chuyển sang vấn đề khác. Tôi cũng không tiện gọi cho bố tôi. Ăn sáng xong, mợ tôi pha cho hai cậu cháu hai cốc cafe tan.
 20. Nếu được chọn thì có lẽ đệ tử sẽ chọn một Thiên thạch rơi ở vùng Siberi xóa sổ những khu vực mà Khựa đang nhằm lấn chiếm của Nga và phá hủy những công trình mà Khựa và Nga đang xây dựng để Nga đang tuồn cho Khựa...
 21. Amazon là lá phổi của TG, con xin cho sự yên bình ở đây!
 22. Nhà tôi với nhà cậu vốn chỉ cách nhau cỡ 40m, lại cùng trên một trục đường làng, thế nên chỉ đi bộ mấy phút là đã sang tới nơi, làng tôi vốn là làng nghề dệt tơ tằm trước đây, những năm 1990 lúc tôi còn đang học phổ thông thì nghề này thịnh lắm, ngày đấy có nhà một ngày có thể kiếm được tiền lãi tương đương 1 chỉ vàng. Mà nghề này lại do chính ông ngoại tôi mang về từ Nam Định và Hà Đông. Ông cậu tôi nhờ nối nghiệp ông ngoại, lại thông sáng nên dần dần thành doanh nghiệp lớn nhất làng, có lúc là đứng đầu cả huyện, đã từng được thủ tướng chính phủ mời về gặp mặt ở đại diện các Doanh nghiệp ở HN. Nhưng từ hồi sóng thần đánh vào Tây Thái Bình dương năm 2004, làng nghề bị mất mối vì những sản phẩm làm ra trước đây chủ yếu xuất sang Thái Lan để làm nguyên liệu hàng lưu niệm bán cho khách du lịch ở khu vực bị sóng thần đánh… Về trực quan thì như thế, nhưng tôi thì lại giải thích theo một góc độ khác. Thứ nhất là bà con làng tôi làm ăn không thật, về công nghệ thì không có gì, nhưng chất lượng sản phẩm thì như ba vạ, khi hàng chạy thì thi nhau làm điêu để tăng lợi nhuận, còn các nhà cai (quê tôi gọi những nhà thu mua để đem đi buôn) thì cũng không quan tâm đến chất lượng, mua được càng nhiều càng tốt lúc chạy, còn khi ế thì mua chịu, tranh nhau bán cho đối tác, thế nên bị đối tác họ ép, phải bán chịu, thậm chí là bán hàng chuyến sau, lấy tiền chuyến trước, rồi chẳng thấy tiền đâu, bị mối đầu ra nó quỵt nợ, khối cai vỡ nợ bỏ làng ra đi. Cái cung cách làm ăn ấy lặp đi lặp lại hai ba lần là dân làng tôi ai nấy lại về với cái máng lợn… Riêng cậu tôi, sau lần đầu đổ bể đã rút kinh nghiệm, tìm thẳng đối tác nước ngoài để giao dịch với họ, mua hàng thì có chọn lọc, quan hệ với đối tác như anh em trong nhà, nhờ vậy mà cậu tôi tuy làm cai sau nhưng lại là người làm lâu nhất và giầu nhất xã, thậm chí là nhất huyện. Nhưng cú đòn sóng thần 2004 cũng đánh quỵ làng nghề quê tôi. Và hầu như mọi người đều cho là đấy là nguyên nhân chính. Riêng tôi thì tôi cho rằng có một nguyên nhân khác nữa đó là sự phá hủy phong thủy của xã có hệ thống. Xã tôi trước đây dân đã rất trù phú vì dựa và nghề dệt vải màn (dệt tơ tằm là sau này), hồi tôi còn bé, xã tôi phong cảnh rất đẹp, đường trục liên xã một bên là làng Cao bạt dệt vải của tôi, còn một bên là ao thả cá của hợp tác xã chạy suốt từ đầu xã đến cuối xã phải gần 2km, hệ thống sông ngòi bao quanh làng, lúa găt về có thể đi thuyền chuyển tới các bến ở giữa làng. Khoảng năm 1994 phong trào điện khí hóa nông thôn và phong trào làm đường nhựa liên xã toàn tỉnh diễn ra, nếu như các xã khác thì dân và nhà nước cùng làm, riêng xã tôi thì hội đồng nhân dân xã lại đề ra hướng là cho đấu giá các mặt nước ao thả cá để lấy kinh phí làm các công trình kia để dân không phải góp. Cả HDND chỉ có một người phản đối, ông vốn là Hiệu trưởng trường cấp 1 xã tôi với lý do là: “Các anh làm thế sẽ phá hỏng cảnh quan phong thủy của xã, sau này có tiền cũng không lấy lại được, mà việc này sẽ dẫn đến hậu quả làm nghèo khó kinh tế cho xã về sau này mà con cháu chúng ta phải gánh chịu” Vâng nhưng ngày đấy ai nói đến phong thủy là phản động, nên dẫu là một thầy giáo hiệu trưởng mẫu mực, ông cũng bị cả cái HDND xã cười vào mặt. Và ngày nay thì cuộc sống của dân xã tôi thậm chí là còn tồi tệ hơn các xã ở bên cạnh nữa. Còn phong trào bán đất công thì lại đang được nhân rộng ra toàn quốc…hic Tôi phải so sánh thế này để các bạn có cái hình dung về làng nghề. Nghề dệt ở TB vốn có 2 làng là làng tôi và làng Mẹo (Hưng Hà) Dân buôn 2 làng vì cùng ngành nên chả lạ gì nhau, nếu nói về làm hàng láo thì bên ấy nó còn làm láo hơn bên làng tôi nhiều... Nhưng làng Mẹo bây giờ là làng có nhiều triệu phú USD nhất Việt Nam, Dệt Hồng Quân nổi tiếng Thái Bình, Bia Đại Việt, rồi Bitexco là công ty BDS nổi tiếng đứng đầu Việt Nam, đều là dân làng Mẹo cả. Còn Làng tôi giờ thậm chí còn không giám so với các làng khác lân cận nữa... (còn tiếp)
 23. Thưa SP & ACE, Đối với aygia thì nghèo hay giầu ở thời điểm hiện tại chỉ là một điều kiện thôi. Cũng có kẻ sinh ra đã trong giầu sang sung sướng nhưng cuối đời lại chết trong nghèo khó và ngược lại cũng có kẻ sinh ra trọng nghèo khó, thậm chí là mồ côi nhưng vẫn vươn lên thành đạt được. Đối với việc học, như khóa này của SP, điều kiện đề ra như vậy là quá tốt rồi. Đối với bạn anqilong1979 mà nói có thể tham gia nhóm, có thể học nhờ bạn wildwindhill nhưng đến giờ phút này vẫn chưa thấy trả lời lại ý kiến mọi người ở đây cũng như là trả lời như đề nghị của SP cmt là hơi thiếu thành ý. Cá nhân con nghĩ là cũng không cần quan tâm thêm nữa SP nên định ngày khai giảng và thông báo thu học phí đi là vừa rồi ạ! Thân ái!
 24. Mẹ tôi có thể nói là một người mẹ tuyệt vời, làm nghề rất giỏi, quán xuyến kinh tế trong nhà, chăm lo cho cho bố mẹ chồng, rồi lo cho mấy chị em tôi ăn học, rồi đối xử với hàng xóm láng giềng, không mất lòng ai cả. Người ta nói người phụ nữ như là Phong Thủy trong gia đình, có lẽ mấy chị em chúng tôi thông sáng và nhanh nhẹn là nhờ vào phúc của mẹ... Mẹ tôi chỉ có một nhược điểm là sức khỏe không được tốt lắm, mẹ tôi rất hay suy nghĩ, và nhà có việc gì là y rằng bà lại mất ngủ, chỉ vài ngày là sức khỏe xuống hẳn. Đi khám đông y thì ông thầy nói là bị âm hư – hỏa vượng, uống thuốc có đỡ, nhưng vì điều kiện ngày xưa tôi mới ra trường, cùng với vài việc nữa khiến tôi không theo đến cùng ông lang Y ở đường Hoàng Hoa Thám – Hà Nội để chữa dứt điểm cho mẹ được… Thế nên việc không tìm thấy Bố tôi ở BV, tôi cũng không nói cho mẹ biết, cả việc bố tôi cắm sổ lương để vay 30 triệu tôi cũng giấu luôn, còn chuyện mà bà chị đoán mò thì đối với anh em tôi thì chả vấn đề gì, nhưng riêng đối với mẹ thì phải thăm dò xem thế nào… Vì ngủ muộn, nên sáng mai tận hơn 7h sáng tôi mới thức giấc, mẹ tôi đã dậy từ bao giờ, thấy tôi cuấn màn gấp chăn gối, mẹ tôi bảo: - Có xôi đấy, có ăn thì mẹ tôi hấp lại cho, không thì nhà có trứng gà, ăn mỳ tôm thì mẹ hái cho ít rau ngót ngoài vườn - Vâng con ăn gì cũng được… Tôi lấy khăn mặt để rửa mặt thì đã thấy Cậu tôi sang. Hai cậu cháu nhìn nhau cười, cậu hỏi: - Hôm qua mấy giờ mới về đến nhà? - Cũng cỡ hơn 11h cậu ạ. - Cậu vào nhà uống nước (mẹ tôi chào) Tôi rửa mặt xong vào nhà, cậu vừa ngồi ghế, tôi dở đùa dở thật nói với cậu.. - Chị cháu bảo đi xem lá số thầy bảo là nhà cháu kiểu gì cũng có hai dòng, có khi nào bố cháu không đi chữa bệnh mà lại đi với bà hai không? - Đi với bà hai thì chả vấn đề gì (cậu tôi vừa nói vừa cười) - Ông ấy thì chả có chuyện đấy đâu (mẹ tôi vừa nói vừa cười) - Bọn cháu thì chả vấn đề gì, giờ mà thêm người thì càng tốt.. (tôi vừa nói để ý xem mẹ như thế nào – thấy mẹ vẫn cười nhưng hơi có vẻ nhạt đi chút) - Tốt thì chưa biết thế nào, nếu có thì cũng phải gặp xem sao đã (cậu tôi nói) - Hôm qua con về thẳng bệnh viện tìm bố nhưng không tìm thấy đâu, gọi điện thì bố lại tắt điện thoại rồi, cho nên có khi là bố đi với bà hai thật đấy mẹ ạ.. - Chắc chả có chuyện ấy đâu (mẹ tôi cười nhạt) - Đã ăn sáng chưa? (cậu tôi hỏi để chuyển chủ đề) - Chưa cậu, cháu vừa ngủ dậy xong.. - Vậy sang cậu ăn sáng, mợ ngươi luộc sắn dây đấy.. - Có sắn dây à cậu, vậy để cháu sang. - Chị cũng sang luôn đi khỏi phải nấu nướng gì. - Vậy tôi thu dọn tí rồi tôi sang. Tôi đi theo cậu, bảo với cậu: - Chị cháu hôm qua điện báo là bố tôi đã cắm sổ lương để vay 30 triệu hôm qua rồi, nhưng cháu chưa nói cho mẹ cháu biết sợ mẹ cháu suy nghĩ. - Vậy là chuyện cũng phức tạp đấy…(cậu tôi có vẻ trầm ngâm) (còn tiếp)
 25. Chúng tôi phi vào thẳng phòng trực của bác sỹ để hỏi. Ở đây bệnh nhân được quản lý bằng máy vi tính, bác sỹ gõ tên bố tôi nhưng không có, tôi lại hỏi xem còn chỗ nào không, sang chỗ đó cũng không có nốt. Rồi sang khu cán bộ cũng không có, sang khoa thần kinh hỏi cũng không có nốt… - Vậy là cụ nói thật rồi ông ạ, chắc là cụ ở bên Lâm Hoa, thôi phải sang đấy thôi. Bạn tôi lại chở tôi sang Lâm Hoa cách đấy có hơn cây số, đây là bệnh viện tư ở TB, có 3 tầng, mỗi tầng khoảng 25~30 phòng gì đấy, vào hỏi phòng trực không thấy tên bố tôi, y tá trực bảo tôi thử lên phòng trực tầng 3 khoa nội xem có có không. Bệnh viện tư đúng là tuy nhỏ và chật hơn bệnh viện Đa khoa, nhưng sạch sẽ hơn nhiều. Vì đã muộn nên hầu hết các phòng bệnh nhân đều đóng cửa, tắt điện, tôi gõ cửa hỏi y tá trực, kiểm tra sổ bệnh nhân nhưng không có tên bố tôi, tôi vòng sang các phòng trực của các tầng khác hỏi khắp lượt nhưng không có. Móc điện thoại ra gọi cho bố tôi thì chuông đổ rồi báo bận, tôi gọi thêm nữa thì tu..tu.. máy đã tắt rồi. Đã hơn 10h00 tôi ra xe gặp bạn tôi… thế là không tìm thấy bố rồi.. không biết bố nằm ở bệnh viện nào? - Không tìm thấy ông à? - Không có ông ạ, ở TB còn Bệnh viện nào nữa không ông? - Không, bệnh viện to thì chỉ có 2 cái này thôi… - Thôi về đã ông ạ…Có gì mai tính sau… Xe chạy được một đoạn tôi tự nói với với mình và cả bạn tôi: - Bệnh viện thì không thấy, cụ đi là có đứa con gái gọi đi, nói là nằm viện, chữa dạ dầy, giờ tìm không thấy, không biết là đi đâu? - Chuyện này đúng là bí hiểm thật… - Thôi để sáng mai lên Lâm Hoa lần nữa xem sao… - Nếu cần thì ông nhờ xã hội đen, tay N là trùm xã hội đen, người làng ông đấy. - Thôi cứ biết thế đã Tôi gọi điện về báo cho cậu tôi là không tìm thấy bố, cậu bảo thôi cứ về nghỉ đi đã, mai rồi tính. Xong tôi gọi cho ông anh rể bảo không tìm thấy bố, ông bật loa lên nên cả bà chị cũng tham gia. - Tối nãy thấy cái N (Em út tôi có đứa em chồng làm tín dụng xã) nó nói là hôm nay bố về tín dụng, không qua nhà, cắm sổ lương thương binh bố vay 30 triệu mang đi rồi. (bà chị xen vào) - Chết thật, hôm qua em đã lấy số của nó để bảo nó mà không hiểu sao máy của nó gọi không có ai nhấc máy. - Nó nói là không được nói là nó nói vì bố khi vay tiền đã dặn nó không được nói với ai. - Nhưng bây giờ người thì không thấy đâu mà tiền thì mang đi bằng ấy là hơn 38 triệu là như thế nào? - Thôi, bây giờ bố tắt máy rồi, để sáng mai anh gọi điện về xem bố ở đâu… (tiếng ông anh) - Bố ở đâu mà bố không khai ra thì anh cứ bảo là cả Miền Nam sẽ bay về để tìm bố đấy, bố xót tiền chắc là phải khai ra thôi… - OK, mà không tìm thấy bố thì cả Miền Nam phải bay về thật chứ đùa à? - Vâng, thôi cứ biết thế đã. - Ah! Tới bảo này (bà chị xen vào) - Gì cơ? - Tớ nhớ là ông T (Thầy cúng hay cúng cho bà chị) xem lá số tớ nói là nhà mình kiểu gì cũng hai dòng.. - Nghĩa là sao? - Tức là bố kiểu gì cũng có bà khác, ông ấy bảo về hỏi kỹ bố xem sao, tớ hỏi gặng bố bao nhiêu lần nhưng bố bảo là không có, giờ tìm ở bệnh viện không có, có khi nào bố đi với bà khác không? - Hê..hê… nếu có bà khác thì vui quá, nhà mình tầm này rồi thì thêm người càng thêm vui chứ vấn đề gì. - Hê..hê.. tìm ở bệnh viện không thấy có khi đi mịa với bà khác rồi, để mai tớ điện tới hỏi cho (ông anh rể lại xen vào) - Vậy chắc là con riêng của ông có việc gì, hay là bà hai có việc, ông cần nhiều tiền nên mới bịa ra vậy chăng (bà chị lại đoán mò) - Nếu vậy thì ngon he..he.. em lâu nay cứ tưởng con một, không dám xông pha, giờ có thêm thằng nữa thì ngon quá, anh chị với mấy đứa kia cứ chuẩn bị đi, nếu có thêm bà nữa thì cả Miền Nam bay về hết ăn mừng nhé…he..he… - Uh! Biết đâu lại thật đấy, thôi cứ để mai xem sao, nhưng mà tớ tức là đang giận tớ, gọi không thèm bắt máy cơ (giọng bà chị) - Để mai tớ gọi cho, nếu đúng thì cả Miền Nam bay về hết (ông anh rể có vẻ khoái chí) Tôi cúp máy cứ hề hề cười, bạn tôi thì không hiểu mô tê gì hỏi có chuyện gì vậy? Hic… chuyện buồn biết đâu lại hóa chuyện vui.. (tôi kể lại cho bạn tôi nội dung).. hai thằng phá lên cười… Xe chạy được một lúc rẽ về đường liên xã, hai bên là đồng lúa, tôi bấm cửa kính xuống cho hơi sương đêm tràn vào xe mát rượi… - Cũng phải hưởng tí không khí quê hương ông ạ! Xe về đến gần nhà tôi bảo bạn tôi dừng lại, tôi gửi tiền xe rồi đi tiếp về nhà. Tôi không muốn mẹ tôi nhìn thấy tôi trả tiền xe vì bà vốn tần tảo tiết kiệm… Chờ cho bạn tôi quay xe rồi về, tôi vào nhà tắm thay đồ, đánh răng rồi đi ngủ. Tôi nằm mãi không ngủ được, bật điện thoại lên check FB, nhắn tin, thấy mẹ tôi có vẻ ngủ ngon, chứng tỏ dạo này sức khỏe mẹ tôi tốt hơn hồi đầu năm ở với vợ chồng tôi trong Nam. Hơn 3h sáng tôi mới chìm vào giấc ngủ. (còn tiếp)