• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

aygia

Quản Trị Viên
 • Số nội dung

  349
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  33

Bài viết posted by aygia


 1. On 7/10/2018 at 19:41, Nguyen tin said:

  Bác ơi vợ chồng cháu cưới 1 năm rồi nhưng chưa có con. Tuổi của vợ chồng cháu có khó khăn con cái không bác? Mong bác xem giúp cháu với ạ! Cháu cảm ơn bác nhiều!

  Nếu bạn mong muốn có em bé thì trước hết đi khám xem hai vợ chồng có vấn đề gì về sức khỏe sinh sản không. Còn việc khó sinh con thì phải xem lá số tử vi của cả 2 bạn mới biết được. Rất tiếc hiện tại các cao thủ tử vi lại gần như không sinh hoạt trên diễn đàn. 


 2. 23 giờ trước, Linhtk said:

  Xin chào bác Aigia ạ,

  Nhờ bác xem giúp vợ chồng cháu sang năm (2019) sinh cháu thứ 2 có tốt không ạ.

  Chồng cháu: sn 3/8/1988 AL (Đại Lâm Mộc)

  Cháu (vợ): sn 20/02/1989 AL (Đại Lâm Mộc) 

  Con gái: sn 6/8/2014 AL (Sa Trung Kim)

  Mong hữu duyên được bác tư vấn ạ.

  Cháu rất cảm ơn.

  Vợ chồng bạn nếu sang năm sinh bé thì nếu làm con út thì không đủ tiêu chuẩn bởi con tuổi Hợi xung địa chi với mẹ là Tỵ. Điều này sẽ dễ gây cự cãi xung đột mang tính chất khắc khẩu trong gia đình. Nhưng so với tình trạng hiện tại của gia đình bạn thì nếu sinh bé 2019 sẽ làm tương quan tuổi trong nhà có chiều hướng tốt lên. Công việc cũng như tiền tài sẽ khá lên tương đối.

  Có một điều là các năm 2020, 2021, 2022, 2023 đều là những năm không phải là tốt để chọn làm năm sinh con út, vậy nên vợ chồng bạn cân nhắc nhé.

  Thân ái!


 3. On 30/9/2018 at 08:28, Nguyen tin said:

  Bác ơi tư vấn giúp cháu với ạ. Cháu là nữ tuổi Kỷ Tị, chồng cháu Mậu Thìn. Vợ chồng cháu vừa rồi mới mua lại một căn nhà của người khác, như vậy có tốt không ạ? Chồng cháu là người đứng cúng nhập trạch có tốt không hả bác? Vợ chồng cháu cưới 1 năm rồi nhưng chưa có con. Bác xem giúp vợ chồng cháu với. Chồng cháu sinh 25.2.1988 âm lịch. Nhà có 5 anh em nhưng anh cả đã mất. Còn 1 anh 1 em trai, 1 em gái. Bố mẹ còn sống. Cháu sinh 8.6.1989 nhà có 7 chị em gái, không có con trai. Bố mẹ còn sống, nay đã 70 tuổi. Cháu xin nhờ bác xem giúp cháu với ạ. Mong đủ duyên để bác nhìn thấy bài đăng của cháu. Cháu cảm ơn nhiều ạ!

  Hai vợ chồng bạn về tuổi mà nói là tương đối hợp nhau, gia đình nề nếp, sau khi cưới nhau mọi việc đều tương đối thuận. Mua nhà là một lĩnh vực khác ít liên quan đến luận tuổi. Tính tốt xấu là ở căn nhà đó có được kết cấu Địa Lý phong thủy tốt không mới là điều quan trọng.

  Còn việc cúng nhập trạch, thì chồng bạn đứng chủ là hợp lý rồi.

  Chúc bạn và gia đình vạn sự như ý!

  1 person likes this

 4. On 25/9/2018 at 10:03, jane_miao said:

  Cháu chào bác Aygia, nhờ bác xem giúp gia đình cháu, 2 vợ chồng cùng Kỷ Tỵ:

  Chồng: 6/2/1989 AL, mạng Đại lâm mộc

  Vợ: 14/12/1989 AL, mạng Đại lâm mộc

  Nhờ bác luận tuổi giúp nên sinh con đầu lòng năm nào thì tốt cho công việc ạ? Bọn cháu mới cưới tháng 11/2017 AL, đang sống ở Nhật. Chồng cháu là kỹ sư IT, sang năm muốn đổi việc lương cao hơn, còn cháu đang học tiếng để sang năm đi xin việc văn phòng.

  Mong hữu duyên được bác tư vấn. Cháu cảm ơn bác nhiều ạ!

  Vợ chồng bạn cùng tuổi, sang năm là năm xung nên có thể sẽ không thuận lợi lắm, nhưng cố gắng thì vẫn có thể đạt mục đích, nói chung là cần nhiều nỗ lực. Nếu có thể kế hoạch được thì chờ tới 2024 hãy sinh bé, còn nếu hai bạn mà nóng lòng sinh bé thì năm sau vì là năm xung với 2 vợ chồng cũng không được tốt lắm, nhưng cũng không xấu lắm.  Các năm 2020, 2021, 2022, 2023 không nên sinh.

  Cố gắng hoàn thành mục tiêu của hai bạn đề ra trong năm tới, vì vào 3 năm 2020, 2021, 2022 là 3 năm tam tai của hai bạn, mưu sự sẽ không được thuận.

  Chúc các bạn được nhiều may mắn và hạnh phúc!

  1 person likes this

 5. On 20/9/2018 at 08:40, Kimnguyen110 said:

  Xin Chào bác Aygia ạ.

  Nhờ bác luận giúp cháu vơ chồng tuổi 89 và 83 ạ cụ thể:

  Chồng: 1983- quý hợi - Mạng Thiên Thượng Hỏa

  Vợ: 1989- Kỷ tỵ- Mạng Đại Lâm Mộc

  Con trai đầu lòng: tháng 23.1.2015 - Giáp Ngọ- Mạng Sa Trung Kim

  Tuổi của 2 vợ chồng cháu có vẻ không hợp nhau hay sao ạ? Vì rất khắc khẩu, nói được đôi ba câu lại cãi nhau. Thêm nữa công việc của chồng cháu lại không được tốt từ mấy năm nay ạ? Mong bác Aygia luận tuổi giúp gia đình cháu ạ.

  Nếu được bác cho cháu hỏi nếu vợ chồng cháu muốn mua đất xây nhà thì hướng nào hợp hai vợ chồng ạ? ( Nếu câu này không đúng chủ đề tư vấn bác có thể bỏ qua giúp cháu ạ!)

  Bạn tham khảo tư vấn của anh Thiên Luân ở trên nhé, rất xin lỗi bạn về việc tư vấn không đúng vì nhầm lần về mặt lý thuyết đối với 2 năm 2020 và 2021.

  Với chồng bạn tuổi 83 / Quý Hợi thì Phi cung Cấn - Đông Bắc nên thuộc Tây tứ trạch. Các hướng hợp là Tây Bắc, Đông Nam là tốt nhất, hai hướng Đông Bắc và Tây cũng tốt. Tuy nhiên hướng tốt là một vấn đề, cần có bố trí các bộ phận chức năng phải hợp lý nữa mới được hoàn chỉnh bạn ạ.

  Chúc bạn vạn sự như ý!

  1 person likes this

 6. 14 giờ trước, hanhcherry said:

  Cháu chào bác Aygia, mong bác coi giúp cháu với ạ.

  Cháu sinh ngày 18/9/1990 AL lộ bàng thổ

  chồng cháu 14/11/1990 AL lộ bàng thổ 

  Cháu chưa có  bé nào thì theo bác sinh năm nào hợp ạ, ý định sinh 2 bé

  2 bạn cùng tuổi thì khá dễ chọn năm sinh. Năm 2019 không nên sinh vì Bố mẹ mạng Thổ bị con Mộc khắc. Các năm 2020, 2021 nếu dùng để sinh bé đầu thì cũng được, 2020 thì con xung địa chi cha mẹ, năm 2021 thì con và cha mẹ hại nhau đó là khuyết. 2022, 2023 đều sinh bé rất tốt, trong đó 2022 là đặc biệt tốt.

  Bạn sinh bé đầu đi rồi tính tiếp nhé.

  Chúc các bạn được như ý!


 7. On 21/9/2018 at 16:48, Dong.Giang said:

  Anh Aygia nên xem xét thật kỹ trước khi tư vấn, nếu Mẹ Quí Dậu sinh con Quí Mão thì nhà khắc khẩu mạnh do Địa chi xung Mão - Dậu

  Trong tất cả các cái xấu thì sẽ phải chọn cái ít xấu nhất. Đó là nguyên lý. Trong tất cả các hình thức khắc thì Xung địa chi là nhẹ nhất. Khắc khẩu chỉ là cự cãi thôi, trong khi được Thiên Can trùng là Quí hỗ trợ nên sẽ không bị xung về tầm nhìn và tư tưởng.... Do đó vấn đề xung này không ảnh hưởng lớn!

  Nếu bạn có thể đưa ra được một tư vấn tốt hơn thì vui lòng giúp cho cặp này nhé.

  Thân!

  15 giờ trước, Thiên Luân said:

  2020 và 2021 mạng Thổ, sẽ rơi vào trường hợp mạng mẹ Mộc khắc con Thổ. Đây là tối kỵ trong việc sinh con hợp tuổi cha mẹ.

  Nên cân nhắc kỹ trước khi tư vấn và nên có trách nhiệm hơn với lời tư vấn của mình.

  Thân.

  Về mặt lý thuyết thì Mạng mẹ khắc mạng con là xếp hàng tốt thứ 2 sau Mạng mẹ sinh mạng con. Sức khỏe của bé chỉ là hơi kém chứ không vấn đề gì lớn. Trong trường hợp này vì bé được mạng bố sinh nên không phải là vấn đề lớn. Trong tất cả các thứ xấu thì nguyên tắc vẫn là chọn cái ít xấu nhất thôi.

  Nếu anh có thể đưa ra tư vấn tốt hơn cho cặp này thì hoan hỉ!

  Thân!


 8. On 20/9/2018 at 08:40, Kimnguyen110 said:

  Xin Chào bác Aygia ạ.

  Nhờ bác luận giúp cháu vơ chồng tuổi 89 và 83 ạ cụ thể:

  Chồng: 1983- quý hợi - Mạng Thiên Thượng Hỏa

  Vợ: 1989- Kỷ tỵ- Mạng Đại Lâm Mộc

  Con trai đầu lòng: tháng 23.1.2015 - Giáp Ngọ- Mạng Sa Trung Kim

  Tuổi của 2 vợ chồng cháu có vẻ không hợp nhau hay sao ạ? Vì rất khắc khẩu, nói được đôi ba câu lại cãi nhau. Thêm nữa công việc của chồng cháu lại không được tốt từ mấy năm nay ạ? Mong bác Aygia luận tuổi giúp gia đình cháu ạ.

  Nếu được bác cho cháu hỏi nếu vợ chồng cháu muốn mua đất xây nhà thì hướng nào hợp hai vợ chồng ạ? ( Nếu câu này không đúng chủ đề tư vấn bác có thể bỏ qua giúp cháu ạ!)

  Hai vợ chồng này Thiên can vợ Kỷ khắc chồng Quí nên thường xuyên bất đồng quan điểm. Nhưng đó không phải là điều xấu, mà phản ảnh cô vợ rất độc lập với chồng trong suy nghĩ cũng như công việc.

  Nhưng thân mạng thì vợ Mộc dưỡng chồng Hỏa, thêm địa chi Tị - Hợi xung nhau nên nhà này cô vợ hơi bị ghê gớm, át cả anh chồng.

  Khi sinh bé 2015 thì đúng là không được thuận. Anh chồng công việc rất nhiều làm không xuể, tiền kiếm được lại rất khó khăn, cần nhiều nỗ lực. Còn cô vợ thì công việc trước khó mà sau mới thuận lợi, còn tiền bạc thì còn hao hụt. 

  Cháu bé mạng Kim khắc mẹ, bị cha khắc nên sức khỏe cũng yếu, may mà bé là Dương Nam nên cũng đỡ, nhưng nội bộ gia đình rất lục đục.

  Bạn có thể chọn sinh bé tiếp theo năm  2024 (2025 cũng được, nhưng không bằng năm 2024)

  Chúc các bạn nhiều điều tốt đẹp!


 9. On 19/9/2018 at 23:00, LinhNguyen said:

  Cháu cảm ơn bác về việc tư ván cho nhà cháu. :D

  có 2 điều mà cháu chưa thông suốt cho lăm và có 2 điều cháu muốn hỏi ạ, mong bác dành thời gian chút ít để giảng giải cho cháu được không ạ.

  Đầu tiên là : Việc của cháu đang làm cũng là 1 việc mà chưa từng ai trong gia đình nhà cháu làm tới, nên bị phản đối và gần như là thành trở ngại rât là lớn, đến hiện tại là khoảng thời gian khủng hoảng của cháu vì gần như ko tìm dược cách nào và đi vào ngõ cụt hay sao vậy bác à. Mà cháu cần sự giúp đỡ của chồng, vậy nếu cháu và chồng có liên quan tiền nong hay công việc có phải sẽ bât lợi ko bác?

  Điều tiếp theo là: "Cái xấu trong tương quan tuổi là ở chỗ bạn khắc mạng với chồng bạn, mà khắc cũng không trọn" có phải càng khẳng định cháu và chồng liên quan về kinh tế sẽ càng bât lợi không ạ? Và vì vậy nên như bác nói là "khi nào bạn ít muốn quản lý anh ấy, bạn muốn buông bỏ, giải thoát cho bạn, thông cảm và yêu thương anh ấy chứ không phải là cố gắng quản lý anh ấy thì bạn sẽ có sự thoải mái trong tâm hồn và tư tưởng. Lúc đó mọi việc sẽ tốt đẹp hơn." Bởi từ khi láy nhau anh ck cháu hoàn toàn chỉ muốn quản lý kinh tế từ A - Z, cháu hoàn toàn ko  được anh áy chia sẻ dự định việc gì luôn ạ. Lương chồng thì cao hơn kể từ khi cháu có bé gái nhưng cũng hoàn toàn anh í chi tiêu và trả nợ cháu còn ko cả biêt anh í vay nợ  T-T

  Điều thứ 3 của cháu : 2 vợ chồng cháu đang ở chung vơi bố mẹ, nếu có thể tự chủ và nỗ lực cô gáng hơn 2 vk ck cháu có nên ra ở riêng không bác ơi?

  Điều thứ 4 cháu muốn hỏi là: năm 2021 là năm Tân sửu với cháu là Tân Mùi - cháu sợ sửu mùi tứ hành xung :( . Dạ bác cho cháu hỏi nếu sinh con út thì những năm sau 2021 có năm nào không bác?

  Cháu chân thành cảm ơn bác, mong bác động tâm 1 lần nữa giải đáp giúp cháu vơi ạ. ;)

  1/ Hai vợ chồng bạn hoàn toàn có thể cùng làm và hỗ trợ nhau được.

  2/ Phụ nữ thì thích quản lý tiền, tuy nhiên theo tôi thì ai quản lý cũng được, miễn là quản lý cho hiệu quả. Tôi thấy rằng quản lý tiền chẳng sung sướng gì. Đằng này anh ấy lo hết rồi, thế thì càng tốt, bạn hãy dành thời gian cho con cái và việc nội trợ.

  3/ Cái này bạn cần cân nhắc, tôi thì thích ở cùng bố mẹ, vì ông bà chăm cháu và giúp đỡ việc nội trợ rất tốt... nhưng nếu ở cùng mà có những phức tạp thì ra ở riêng là một giải pháp. Hơn nữa ra ở riêng thì sẽ tích lũy được tài sản, đó là động lực...

  4/ Xét về tương quan thì Mùi - Sửu tuy xung thì chỉ xung ở mức là bất đồng quan điểm và khắc khẩu thôi. Do đó tư vấn cho bạn một lựa chọn tốt nhất trong những năm gần thôi.


 10. On 19/9/2018 at 05:14, Bùi Nal said:

  Cháu cảm ơn vì bác đã coi giúp cháu ạ. Hôm qua cháu có comment để cảm ơn bác rồi mà nó chạy đâu mất tiêu rồi ạ.

  Hiện giờ tụi cháu không ở Việt Nam nên gia đình bên đó như thế nào cháu cũng không rõ lắm ạ. Chỉ được biết ba anh ấy mất 3 năm trước. Giờ còn mẹ và 4 anh chị em thôi ạ. Anh ấy đang làm kỹ sư cơ khí, tính cũng khá nóng bác ạ. Nhìn mặt thì hơi dữ nữa. Nên cháu cũng khá sợ anh ấy. 

  Khi mà quen ai cháu bị tình cảm chi phối khá nhiều ạ, nên dù có nhận ra mặt không tốt của đối phương cháu cũng sẽ vẫn thương yêu hết lòng :(. 

  Mà cháu nghe nói, tuổi Dậu kết hôn tháng 1, 7 thì đại lợi có phải không bác.

  Việc sinh em bé, có lẽ bọn cháu sẽ cố gắng kế hoạch năm 2020. Vì Tý Thìn trong tam hợp, mà hành Thổ sinh Kim nữa ạ.

  Cháu cảm ơn bác nhiều ạ. Cháu chúc bác sức khoẻ và an yên.

  Vâng, khi tình yêu đủ lớn thì chúng ta có thể chấp nhận cả cái xấu của đối phương để đi đến hôn nhân. Nhưng rất nhiều người sau kết hôn thì lại không chấp nhận điều đó, hay là mong đối phương sửa đổi vv.. điều đó rất khó. Vậy nên theo mình thì đã chấp nhận thì chấp nhận suốt đời, đó là cam kết.

  Đúng tuổi Dậu là tháng 1 & 7, tôi xin lỗi vì ở trên nhầm là tháng 4&10 là của tuổi Thìn của chồng.

  Chúc bạn được vạn sự như ý!

  1 person likes this

 11. 16 giờ trước, Bùi Nal said:

  Cháu chào bác Aygia, mong bác coi giúp cháu với ạ.

  Cháu sinh ngày 25/6/1993 AL Kiếm Phong Kim

  Anh người yêu sinh ngày 8/7/1988 AL Đại Lâm Mộc

  Bọn cháu mới quen nhau, cũng tính năm sau sẽ kết hôn nhưng bố mẹ cháu đi coi thì nói Kim khắc Mộc, rồi theo cung mệnh thì đứng chữ Tuyệt Mệnh.

  Cháu có tham khảo các bài viết trên diễn đàn, và đưa bố mẹ coi để thuyết phục nhưng bố mẹ cháu vẫn có chút đắn đo.

  Nhưng 2 đứa cháu thì quyết tâm lắm ạ :(.

  Cháu muốn nhờ bác coi giúp cháu coi 2 đứa có nên duyên được không ạ. Nếu được thì năm sau tụi cháu nên cưới tháng mấy thì được ạ.

  Còn chuyện vợ chồng mệnh khắc nhau, cháu đọc thì thấy sinh con hợp tuổi thì sẽ hòa hợp được bố mẹ.

  Cháu đọc vài toppic nhưng hầu như chỉ có 88-92. Không biết tuổi 2 đứa cháu kết hôn, thì sinh con vào năm nào sẽ hóa giải được ạ.

  Cháu cảm ơn nhiều ạ.

  Quan điểm của chúng tôi là yêu nhau thật lòng thì cứ lấy. Và năm tốt thì không bằng tháng tốt, tháng tốt không bằng ngày tốt, ngày tốt không bằng giờ tốt, và giờ tốt không bằng người tốt.

  Các bạn trẻ đến với nhau và yêu nhau thường bị yếu tố tình cảm chi phối mà không chịu suy xét đến các vấn đề cơ bản nhất đó chính là con người đối phương. 

  Điều quan trọng đầu tiên đó chính là con người anh ấy có phải là người tốt không? Và gia đình anh ấy rất quan trọng, anh ấy sẽ có tới 70% giống bố anh ấy và phúc anh ấy được hưởng chủ yếu là của người mẹ anh ấy "Phúc đức tại mẫu". Ngoài ra là ý chí, học thức, đạo đức của con người anh ấy. Những thứ đó quyết định đến 70% cuộc hôn nhân.

  Về tuổi hai bạn nhìn chung tương quan ở mức 50/50, tức là Thiên Can: Chồng Mậu (Thổ) khắc Quý (Thủy) nhưng Mậu lại hợp Quý trong hành Kim. Do đó các yếu tố bên ngoài, công việc thì trước khó khăn mà sau thuận lợi. Lại được Thìn - Dậu nhị hợp trong hành Kim. Cô vợ cũng mạng Kim nữa nên nhà này Kim vượng, sau này các công việc liên quan đến hành Kim sẽ thuận lợi cho các bạn.

  Cái xấu của cặp này thì đúng là như bạn nói chỉ là ở Mạng vợ Kim khắc chồng Mộc.

  Để hóa giải tốt nhất cho cặp này thì phải có 2 điều kiện:

  1/ Thiên can của con hợp cha & mẹ

  2/ Thân mạng của con dung hòa xung khắc của cha và mẹ (tốt nhất là hành Thủy, sau đến là Mộc và Kim)

  Do đó có thể chọn sinh bé đầu các năm 2019, 2020

  Tháng đại lợi cho bạn là các tháng 4 & 10 âm lịch.


 12. On 15/9/2018 at 11:43, Hoàng Tuấn said:

  Chào chú ạ . Mong chú xem giúp cháu với ạ

  Tuổi cháu AL 05/3/1988 ... Đại Lâm Mộc

  Tuổi bạn gái AL 16/5/1994 ... Tuyền trung thủy ( theo lạc thư hoa giáp ) nhà bạn ấy xem lại là Sơn đầu hỏa

  Cháu đang yêu bạn này cũng có ý định kết hôn. Gia đình bạn ấy đi xem nói xung khắc này nọ cũng ko đc vui và vun vén vào.

  Châu mong chú giúp cháu luận tuổi một chút ạ và nếu sinh con thì sinh vào những name nào là tốt nhất ạ. Cháu xin chân thành cám ơn

  Đôi này cô 94 này tính tính tình độc lập và giỏi giang. Nên sau này lấy nhau thì sẽ khắc khẩu. Chỉ xấu vậy thôi chứ nếu cặp này lấy nhau thì tiền tài, công việc đều tốt. Hai người nên làm hai việc khác nhau, độc lập. 

  Nếu tính ra thì cũng được đến 7/10~ Thế là đẹp rồi. Nếu bạn là người Nam thì chơ bỏ qua cơ hội này, nếu đã cưa được cô ấy.

  Nếu cuối năm nay cưới, sang năm sinh luôn một bé thì sẽ rất hợp.

  Chúc bạn vạn sự như ý!

  1 person likes this

 13. On 15/9/2018 at 09:25, Berom said:

  Bác aygia cho cháu hỏi thêm cái này được không ạ?

  Vào năm 2016 cháu có thai được 7 tuần nhưng bị sảy vào tháng 10 năm 2016 năm bính thân.

  Vậy có tính vào tương quan tuổi tác trong gia đình không ạ?

  Cháu cám ơn bác nhiều ạ!

  Nếu bé bị sảy thì không còn tương tác nữa bạn nhé!

  Thân ái!


 14. 4 giờ trước, Phamphuong0404 said:

  Cháu chào chú ạ. Mong chú xem giúp vợ chồng cháu ạ. 

  Chồng: 16/04/1987 âm lịch 

  Vợ:        17/10/1992 âm lịch

  Con trai: 25/12/2015 âm lịch  

  con gái dự sinh cuối tháng 9 dương lịch năm 2018  

  chú xem giúp cháu tuổi con cái bố mẹ có khắc nhau không ạ . Cháu trai tuổi ất mùi với cháu gái mậu tuất có tốt không ạ. Với lại cháu có nên sinh thêm 1 bé nữa không . Nếu sinh thêm thì nên sinh năm nào cho hợp. 

  cháu cám ơn ạ.

  Vợ chồng này lấy nhau chắc anh chồng hay phải đi làm xa. Cô vợ thẳng tính, giỏi giang hay phản đối chồng, nhưng sau lại nghĩ lại.

  Sinh bé 2015 hợp cả bố lẫn mẹ trong đó hợp mẹ hơn bố nên vợ thành trụ cột trong gia đình, kinh tế phát triển khá tốt, mọi việc đều thuận lợi, nhất là công việc và nhận được sự giúp đỡ của nhiều người ngoài.

  Bé 2018 thì hợp bố hơn là mẹ nên ông bố sẽ trở thành trụ cột trong gia đình, tuy nhiên công việc nhiều khi trở nên quá tải vì áp lực.

  Tương quan tuổi 2 bé không có vấn đề gì, ông anh này sau này kèm cặp và dạy dỗ cô em ghê lắm. Các cháu đều khá là thông minh và giỏi giang.

  Nếu bạn muốn sinh thêm con út thì có thể chọn năm 2024.

  Chúc gia đình bàn được vạn sự như ý!


 15. 11 giờ trước, Berom said:

  Lần trước cháu đánh nhầm năm sinh của ck nên chưa đc bác tư vấn.

  Mong lần này có duyên được bác  Aygia tư vấn giúp vc cháu

   Chồng sn 13/4/1987 mạng giáng hạ thuỷ

  Vợ sn 5/9/1989 mạng đại lâm mộc 

  Con gái sn 2018 mạng bình địa mộc

  Mong bác tư vấn xem tuổi vc cháu có hợp nhau không mà làm ăn không được như ý muốn. và nếu sinh thêm cháu thứ 2 thì nên sinh năm nào để hợp ạ ?

  Cháu cám ơn bác!

  Vợ chồng này tuổi thế đẹp quá còn gì, Anh chồng này yêu chiều vợ, cô vợ muốn gì được nấy, thế là quá tốt rồi.

  Bé sinh 2018 cũng hợp tuổi, cháu khỏe mạnh, sẽ nhóng nhẽo quấn bố, quấn mẹ đấy. Thời gian tới kinh tế sẽ từ từ tốt lên.

  Vợ chồng bạ có thể chọn các năm 2024, 2026 và 2027 làm con út.

  Chúc vợ chồng bạn được vạn sự như ý!


 16. 21 giờ trước, LinhNguyen said:

  Cháu xin chào các bác các cô chú và các anh chị ạ!

  Cháu có lập lá số của gia đình cháu, cháu mong các bác các cô chú các anh chị bớt chút thời gian quý báu của mình xem giúp cháu và gia đình cháu ạ.

  Cháu xin chân thành cảm ơn ạ:

  Lá số của cháu:

  *** Nguyễn Thùy Linh - 06/12/1991 DL vào từ 11h30 đến 12h trưa ạ nhằm giờ Ngọ ngày 01/11/1991 AL . Đay là lá sô của cháu ạ

                             http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguyễn+Thùy+Linh&date=1991,12,6,11,30&year=0&gender=f&view=screen&size=2

                             Cháu từng bị tai nạn nhiều lúc nhỏ ạ, bị sẹo trên trán và trên người ạ, từng bị tai nạn giao thông nhẹ cháu có bố mẹ làm kinh doanh và 1 em gái đã mất và 2 em trai.

  *** Chồng cháu tên khai sinh là Nguyễn Trung Thành nhưng khi đi cúng kêu cầu thì thường phải đổi sang tên Phan Trung Thành vì từ ngày xưa gia đình chồng phải đổi họ vì thời chiến tranh đó ạ nên mới không dùng họ Phan nhưng thờ cúng thì đều đổi sang họ Phan ạ. Nên cháu không biết là ở lá số tử vi cháu nên ghi tên chồng họ Phan hay Nguyễn ạ. 

  Và chồng cháu sinh vào ngày 04/06/1986 DL - 0h00` nhằm ngày 27/04/1986 giờ tí: 

  http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Phan+Trung+Thành+&date=1986,6,4,0,0&year=0&gender=m&view=screen&size=1

  *** Con gái cháu là Nguyễn Bảo Anh : sinh ngày 07/08/2016 DL vào 5h53p chiều nhằm ngày 05/07/2016 AL giờ dậu ạ:

  http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguyễn+Bảo+Anh&date=2016,8,7,5,53&year=0&gender=f&view=screen&size=2

  *** Vợ chồng cháu hiện nay kinh tế khó khăn không biết là bao giờ mới khá nữa. Cháu xin được hỏi là vợ chồng cháu có phải không hợp nhau hay là xung khắc không nen kinh tế gia dình mới khó khăn quá???

  *** Bé gái nhà cháu Bính Thân cháu xin hỏi là cháu bé sức khỏe và tương quan ảnh hưởng thế nào đén bó mẹ dược không ạ???

  *** Và cháu nên sinh thêm bé vào năm nào và con út nên vào năm nào là tốt cho tương quan gia đình nhà cháu ạ???

  Cháu Xin Chân Thành cảm ơn ạ!!!                           

  Ở đây mình chỉ tư vấn về luận tuổi thôi, vậy nên chỉ có thể luận tuổi về tương quan trong gia đình bạn chứ không xem Tử Vi cho bạn được.

  Nếu xét về tương quan tuổi thì gia đình bạn không phải là xấu.

  Về hai vợ chồng thì Bính Hỏa khắc Tân Kim nhưng Bính & Tân lại hợp nhau trong hành Thủy. Do đó bạn có thể hợp với những công việc có tính chất đầu tư mạo hiểm, làm một cái gì đó mới mang tính chất khai phá, thành lập mới... Và tính chất tương quan này cũng thể hiện là việc của bạn trước khó khăn mà sau sẽ thuận lợi.

  Cái xấu trong tương quan tuổi là ở chỗ bạn khắc mạng với chồng bạn, mà khắc cũng không trọn, cho nên khi nào bạn ít muốn quản lý anh ấy, bạn muốn buông bỏ, giải thoát cho bạn, thông cảm và yêu thương anh ấy chứ không phải là cố gắng quản lý anh ấy thì bạn sẽ có sự thoải mái trong tâm hồn và tư tưởng. Lúc đó mọi việc sẽ tốt đẹp hơn.

  Bé 2016 Tuy là Dần - Thân xung nhau nhưng điều đó không phải là xấu nó chỉ thể hiện là hai bố con hay có  những xung đột mà không chơi với nhau lâu được thôi, chứ Bé cùng thiên can với bố nên đó cũng là điều thuận lợi, và từ khi có bê thì công việc của bố thuận lợi hơn, còn của mẹ thì vẫn thế, trước khó mà sau dễ.

  Về mặt nội bộ và tiền bạc thì cũng có tốt hơn từ khi có bé, anh chồng có thu nhập ổn định hơn, còn bản thân em thì vẫn cảm thấy là khó khăn và chật vật, tuy nhiên vẫn có tích lũy, bé còn nhỏ, trong khi Đang là tam tai của bố (3 năm Thân - Dậu - Tuất) nên phải sang năm thì tình hình gia đình bạn mới thấy sự thay đổi thuận lợi rõ rệt.

  Năm đẹp tiếp theo của vợ chồng bạn thì không có năm nào thật ưng ý. 2021 có thể sinh thêm một bé rồi sau tính tiếp bạn nhé.

  Chúc gia đình bạn được vạn sự như ý!

  1 person likes this

 17. 5 giờ trước, guka mai said:

  vui lòng xem giúp em với ạ

  chồng 1981 - thạch lựu mộc

  vợ 1982 - thiên thượng hỏa

  con gái đầu 2010 - tùng bách mộc

  con trai kế 2013 - tích lịch hỏa

  vc em muốn sinh thêm 1 bé nữa vào năm 2019 ( vì 2018 không kịp) có được không ạ, là gái hay trai thì tốt ạ

  vc em chân thành cảm ơn ạ

  Vợ chồng nhà này Anh chồng chăm chỉ chịu khó chiều vợ hết xẩy mà cô vợ có vẻ vẫn chưa hài lòng. Nên dành thời gian chăm sóc cho anh ấy nhé!

  Nhà này tương quan tuổi như vậy là tương đối đẹp rồi, Được cách song nguyên, nên đang phát, do đó theo tôi thì không nên sinh thêm nữa. (ý sinh thêm có chắc cũng xuất phát từ ý thích của cô vợ).

  Năm 2019 nếu sinh thì tương quan tuổi không được đẹp như để bé 2013 làm út đâu. Bạn cân nhắc nhé.

  Chúc gia đình bạn được mọi sự tốt lành!


 18. 4 giờ trước, hồngvân1997 said:

  em sn 1997 Giản hạ thủy ... đinh sữu

  ck e sn 1993 kiếm phong kim.. quý dậu

  Con trai e sn 2015 mạng kim..ất mùi

  ngta xem tuổi vk ck e rơi vào cung tuyệt mệnh có cách nào hóa giãi k ak..

  con trai e có hop tuổi với cha mẹ không 

  mong mọi người giúp em ạ

  em xin cảm ơn ạ

  Vợ chồng này đên với nhau mà sinh con ngay thì hợp cách, nếu cưới nhau một thời gian mới sinh bé 2015 thì cuộc sống khó khăn lắm. 

  Quan điểm của chúng tôi là so sánh tuổi vợ chồng trên tương quan thiên can với thiên can, thân mạng và thân mang, đia chi với địa chi, cho nên không có khái niệm tuyệt mạng ở đây. Nói vợ chồng bạn tuyệt mạng đó là sai lầm vớ vẩn của những thầy bà trình độ non kém và không hiểu gì về lý học.

  Vợ chồng bạn từ khi sinh bé 2015 đã hóa giải hầu hết những cái xấu về tương quan tuổi của vợ chồng bạn, do đó Anh chồng thì công việc thuận lợi, tiền kiếm đều đều, cô vợ thì công việc cũng nhàn, tuy kiếm tiền không được dễ dàng nhưng nếu cố gắng thì tích lũy vẫn tốt. Cháu bé như vậy là hợp tuổi với cả vợ chồng bạn đấy, cháu rất quý bố.

  Chúc gia đình bạn được vạn sư như ý!

   


 19. 18 giờ trước, thiengbp said:

  Nhờ bác xem giúp nhà em với ạ:

  Chồng: sinh ngày 8/7/1984

  Vợ: sinh ngày 5/4/1988

  Con trai đầu: sinh ngày 7/3/2015

  Con trai thứ: sinh ngày 10/6/2017

  Mong được tư vấn về sự ảnh hưởng giữa tuổi của Vợ/Chồng/Con trong nhà (điểm tốt, xấu và cách hoá giải)

  Xin chân thành cảm ơn bác!

  Anh chồng 84 này tính tình thì khó khăn và gia trưởng, kìm kẹp cô vợ 88 ghê lắm, nhưng cô 88 này cũng không dễ mà bắt nạt nhưng rốt cục thì vợ Âm mà thuận tùng Dương (chồng) thì vẫn là điều tốt cho gia đình của bạn.

  Khi sinh bé 2015 hai vợ chồng bạn cũng sóng gió ghê gớm lắm chứ không phải chuyện đùa. Cả về tình cảm, công việc nhất là đối với người vợ.

  Sinh bé 2017 rất chi là hợp với nhà này cho nên đến nay mọi việc đã trở nên thuận lợi, và an ổn, hạnh phúc và tiền bạc cũng bắt đầu tích lũy được. 

  Tương quan tuổi như vậy là rất đẹp rồi, chúc mừng gia đình bạn.

  Cứ yên tâm phân đấu nhé

  1 person likes this

 20. 21 giờ trước, Berom said:

  Mong bác Aygia tư vấn giúp vc cháu

   Chồng sn 13/4/1897 mạng giáng hạ thuỷ

  Vợ sn 5/9/1989 mạng đại lâm mộc 

  Con gái sn 2018 mạng bình địa mộc

  Mong bác tư vấn xem tuổi vc cháu có hợp nhau không mà làm ăn không được như ý muốn. và nếu sinh thêm cháu thứ 2 thì nên sinh năm nào để hợp ạ ?

  Cháu cám ơn bác!

  Chồng mà sinh năm 1897 cùng kháng chiến chống Pháp với cụ Hoàng Hoa Thám thì không xem dc rồi bạn! ka..ka...


 21. 4 giờ trước, Thanh Hoa said:

  Dạ, em xin chân thành cảm ơn anh ạ. E rất vui khi được anh trả lời lại ạ :) 

  Nếu được anh có thể cho giải thích chi tiết  tương quan tuổi của con gái em với bme như nào ạ. 

  Hì nếu xa hơn năm 2023 thì còn có năm nào nữa không ạ. E cũng dự định năm 2023 vì khi đó lớn và cũng có dự định có thể bé thứ 3, nên mong anh xem giúp em luôn 

  ạ. Em cảm ơn anh nhiều ạ!

  Thiên can của con là Bính khắc Tân cha, nhưng sau Bính hợp Tân nên công việc của bố trước khó khăn mà sau thuận lợi do đó cần nhẫn nại và cố gắng. Còn mẹ thì là Quý khắc con Bính, nhưng Quý là Âm Thủy không khắc nổi Bính Dương Hỏa nên công việc cứ tưởng là làm được mà mãi cũng chửa xong... Nói chung là cứ khó khăn và vướng.. Mọi việc liên quan đến công việc và đối ngoại đều như vậy cả.

  Còn về Thân Mạng bé là Dương Thủy bị bố Âm Thổ khắc và được mẹ sinh Âm Kim sinh, nói chung là bố khắc cũng không nổi và mẹ sinh cũng không trọn vì cả bố mẹ đều tuổi Âm mà con tuổi Dương. Sức khỏe của bé chỉ là lằng nhằng vậy thôi chứ rồi cũng ổn, và tiền bạc cũng tích lũy được, nhưng cũng cứ bị những trục trặc không đáng có.

  Từ nay đến 2023 cũng còn xa mà bạn, có gì tới đó bạn có nhu cầu thì hỏi lại chứ 5 năm là xa lắm đó!

  Hy vọng là bạn được giải đáp!


 22. 4 giờ trước, Letrinh said:

  Chào anh/chị

  Tuổi chồng:07/02/1988 AL_ Đại Lâm Mộc

  Tuổi vợ : 05/08/1989_ AL_ Đại Lâm Mộc

  Con trai 1: 27/07/2015_ AL_ Sa Trung Kim

  Con trai 2: 03/05/2018_ AL _ Bình địa mộc

  Xin tư vấn : 

  _ Tuổi vợ chồng con cái ảnh hưởng nhau như thế nào ạ ( sanh con trai đầu công việc 2 vc không được thuận lợi)

  _ cả nhà 3 người mạng mộc khắc mạng kim con trai đầu thì con trai đầu có bị ảnh hưởng gì không ạ

  _ nếu muốn sinh con thứ 3 để hóa giải thì nên sinh năm nào ạ

  MONG ANH/ CHỊ GIẢI ĐÁP GIÚP Ạ

  EM CHÂN THÀNH CẢM ƠN

  Nhà bạn vợ chồng yêu thương tâm đầu ý hợp, gia đạo tốt, nề nếp, đấy là điểm sáng rất tốt. Xin chúc mừng hai bạn.

  Bé đầu sinh ra thì gia đình có 3 năm thực sự sóng gió và khó khăn (chứ không nói là không thuận lợi) Công việc thì bế tắc, mà tiền bạc thì thiếu trước hụt sau.

  Bé 2018 làm tương quan tuổi gian đình bạn bình ổn trở lại. Cứ yên tâm là mọi việc rồi sẽ tốt đẹp lên.

  Nếu muốn sinh thêm phải đợi đến tận 2026 và 2027 bạn nhé. 

  Chúc gia đình bạn vạn sự như ý!


 23. 25 phút trước, Thanh Hoa said:

  Chào anh/ cùng mọi người trong diễn đàn ạ.

  Em sinh ngày 12/7/1993 AL Quý Dậu - Kiếm Phong Kim 

  Chồng em : 29/1/1991 AL Tân Mùi - Lộ Bành Thổ 

  Con gái: 26/10/2016 AL Bính Thân - Thiên Hà Thủy 

  Mong anh có thể xem giúp em, tuổi của vc em thì nên sinh bé tiếp theo vào khi nào ạ. Và tuổi bé đầu có hợp với bme không ạ. Chứ bé đầu nhà e từ khi sinh ra đến giờ 

  rất hay ốm ạ.

  và được anh có thể luận tuổi 91 với 93 giúp vc ạ. 

  Mong có duyên anh xem giúp em ạ

  Em cảm ơn anh ạ!

  Tuổi 2 vợ chồng này thì anh chồng giỏi giang yêu và chiều vợ phải biết, nếu bạn mà có duyên, biết chiều chuộng, chăm sóc chồng thì rất chi là hợp cách.

  Bé sinh ra làm cho công việc của hai vợ chồng đều khó khăn hơn trước, do đó trong công việc và mối quan hệ bên ngoài nên hết sức cố gắng và nhẫn nại thì mọi việc sẽ ổn.

  Với tương quan tuổi hiện tại thì đáng ra bé không đến nỗi yếu và khó nuôi đâu. Bạn nên xem lại cách nuôi con của mình, hoặc xem xét ở nguyên nhân khác. 

  Gia đình bạn hiện đang tích lũy tiền bạc tương đối tốt. 

  Năm sinh tiếp theo thì không có năm nào hoàn hảo, nhưng bạn có thể chon năm 2023 hoặc 2020 cũng được.

  Chúc bạn và gia đình gặp nhiều may mắn!


 24. Quan điểm của chúng tôi là Yêu nhau cứ lấy, với điều kiện là yêu thật lòng!

  Vì 2 bạn đã ở độ tuổi khá lớn rồi, đến với nhau khi cả hai đã trưởng thành, vậy nên lý trí rất mạnh. Các cụ có câu: "Tam thập, nhi lập" tứ là ngoài 30 tuổi tính cách đã hình thành, độc lập và tự chủ cho nên các bạn nên tìm hiểu nhau kỹ trước khi đến với nhau thì tốt hơn.

  Nhưng trên quan điểm luận tuổi Lạc Việt, nếu bạn luôn mong muốn thay đổi anh ấy theo quan điểm của bạn vế suy nghĩ cũng như công việc, nhưng anh ấy không bao giờ đồng ý, hay quan tâm thì đó là một dấu hiệu cho thấy hợp cách cho 2 tuổi này.

  Bạn là người không giỏi nội trợ lắm, nhưng xinh xắn, anh ấy rất chiều chuộng, chăm sóc bạn tốt là hợp cách cho 2 tuổi này. 

  Chúc hai bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!