• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

aygia

Quản Trị Viên
 • Số nội dung

  337
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  30

Everything posted by aygia

 1. Kính chào ACE! Mình vốn là người mới học, nên sở học còn nhiều điều thiếu sót, nhưng xin mở topic này để giao lưu cùng ACE. Bác Thiên Luân đã có topic riêng và duy trì lâu năm, rất tốt. Mình chỉ là giải đáp những gì ACE có thể thấy còn thắc mắc thôi.. trong giới hạn có thời gian thì cố gắng ở mức trao đổi học thuật và thực chứng. Vì cung là LUẬN TUỔI LẠC VIỆC. Nên các bạn vui lòng: Chú ý khi tư vấn: Không gửi bài viết nhiều lần Tuân thủ nội quy diễn đàn Không trao đổi thảo luận các nội dung khác ngoài lề Không hỏi giúp người khác vì trong Lý Học có nhiều lí do tế nhị. Tư vấn và được tư vấn là do DUYÊN và TÙY DUYÊN và trên tình thần tự nguyện của các nhà nghiên cứu. Ưu tiên tư vấn cho các trường hợp mong muốn sinh con năm 2018 Trước khi tư vấn xem trước: Bảng tra mạng theo Lạc Thư Hoa Giáp Tuổi hợp - xung trong tình yêu Luận tuổi Lạc Việt Tham khảo các bài tư vấn cũ của 2013-2014-2015-2016-2017 trong box Luận Tuổi Chú ý: TUYỆT ĐỐI KHÔNG XEM VÀ TƯ VẤN CHO CÁC TRƯỜNG HỢP ĐANG CÓ THAI VÀ TRƯỜNG HỢP HỎI GIÚP CHO NGƯỜI KHÁC Trân trọng!
 2. Quan điểm của chúng tôi là yêu nhau thật lòng thì cứ lấy. Và năm tốt thì không bằng tháng tốt, tháng tốt không bằng ngày tốt, ngày tốt không bằng giờ tốt, và giờ tốt không bằng người tốt. Các bạn trẻ đến với nhau và yêu nhau thường bị yếu tố tình cảm chi phối mà không chịu suy xét đến các vấn đề cơ bản nhất đó chính là con người đối phương. Điều quan trọng đầu tiên đó chính là con người anh ấy có phải là người tốt không? Và gia đình anh ấy rất quan trọng, anh ấy sẽ có tới 70% giống bố anh ấy và phúc anh ấy được hưởng chủ yếu là của người mẹ anh ấy "Phúc đức tại mẫu". Ngoài ra là ý chí, học thức, đạo đức của con người anh ấy. Những thứ đó quyết định đến 70% cuộc hôn nhân. Về tuổi hai bạn nhìn chung tương quan ở mức 50/50, tức là Thiên Can: Chồng Mậu (Thổ) khắc Quý (Thủy) nhưng Mậu lại hợp Quý trong hành Kim. Do đó các yếu tố bên ngoài, công việc thì trước khó khăn mà sau thuận lợi. Lại được Thìn - Dậu nhị hợp trong hành Kim. Cô vợ cũng mạng Kim nữa nên nhà này Kim vượng, sau này các công việc liên quan đến hành Kim sẽ thuận lợi cho các bạn. Cái xấu của cặp này thì đúng là như bạn nói chỉ là ở Mạng vợ Kim khắc chồng Mộc. Để hóa giải tốt nhất cho cặp này thì phải có 2 điều kiện: 1/ Thiên can của con hợp cha & mẹ 2/ Thân mạng của con dung hòa xung khắc của cha và mẹ (tốt nhất là hành Thủy, sau đến là Mộc và Kim) Do đó có thể chọn sinh bé đầu các năm 2019, 2020 Tháng đại lợi cho bạn là các tháng 4 & 10 âm lịch.
 3. Cũng có vài cao nhân, tuy nhiên giờ ít sinh hoạt bạn. Bạn có nick FB thì vào group: https://www.facebook.com/groups/TTNC.LHDP/ có thể có người sẽ giúp bạn. Bên đó hoạt động sôi nỏi hơn trên diễn đàn. Thân ái!
 4. Đôi này cô 94 này tính tính tình độc lập và giỏi giang. Nên sau này lấy nhau thì sẽ khắc khẩu. Chỉ xấu vậy thôi chứ nếu cặp này lấy nhau thì tiền tài, công việc đều tốt. Hai người nên làm hai việc khác nhau, độc lập. Nếu tính ra thì cũng được đến 7/10~ Thế là đẹp rồi. Nếu bạn là người Nam thì chơ bỏ qua cơ hội này, nếu đã cưa được cô ấy. Nếu cuối năm nay cưới, sang năm sinh luôn một bé thì sẽ rất hợp. Chúc bạn vạn sự như ý!
 5. Nếu bé bị sảy thì không còn tương tác nữa bạn nhé! Thân ái!
 6. Vợ chồng này lấy nhau chắc anh chồng hay phải đi làm xa. Cô vợ thẳng tính, giỏi giang hay phản đối chồng, nhưng sau lại nghĩ lại. Sinh bé 2015 hợp cả bố lẫn mẹ trong đó hợp mẹ hơn bố nên vợ thành trụ cột trong gia đình, kinh tế phát triển khá tốt, mọi việc đều thuận lợi, nhất là công việc và nhận được sự giúp đỡ của nhiều người ngoài. Bé 2018 thì hợp bố hơn là mẹ nên ông bố sẽ trở thành trụ cột trong gia đình, tuy nhiên công việc nhiều khi trở nên quá tải vì áp lực. Tương quan tuổi 2 bé không có vấn đề gì, ông anh này sau này kèm cặp và dạy dỗ cô em ghê lắm. Các cháu đều khá là thông minh và giỏi giang. Nếu bạn muốn sinh thêm con út thì có thể chọn năm 2024. Chúc gia đình bàn được vạn sự như ý!
 7. Vợ chồng này tuổi thế đẹp quá còn gì, Anh chồng này yêu chiều vợ, cô vợ muốn gì được nấy, thế là quá tốt rồi. Bé sinh 2018 cũng hợp tuổi, cháu khỏe mạnh, sẽ nhóng nhẽo quấn bố, quấn mẹ đấy. Thời gian tới kinh tế sẽ từ từ tốt lên. Vợ chồng bạ có thể chọn các năm 2024, 2026 và 2027 làm con út. Chúc vợ chồng bạn được vạn sự như ý!
 8. Ở đây mình chỉ tư vấn về luận tuổi thôi, vậy nên chỉ có thể luận tuổi về tương quan trong gia đình bạn chứ không xem Tử Vi cho bạn được. Nếu xét về tương quan tuổi thì gia đình bạn không phải là xấu. Về hai vợ chồng thì Bính Hỏa khắc Tân Kim nhưng Bính & Tân lại hợp nhau trong hành Thủy. Do đó bạn có thể hợp với những công việc có tính chất đầu tư mạo hiểm, làm một cái gì đó mới mang tính chất khai phá, thành lập mới... Và tính chất tương quan này cũng thể hiện là việc của bạn trước khó khăn mà sau sẽ thuận lợi. Cái xấu trong tương quan tuổi là ở chỗ bạn khắc mạng với chồng bạn, mà khắc cũng không trọn, cho nên khi nào bạn ít muốn quản lý anh ấy, bạn muốn buông bỏ, giải thoát cho bạn, thông cảm và yêu thương anh ấy chứ không phải là cố gắng quản lý anh ấy thì bạn sẽ có sự thoải mái trong tâm hồn và tư tưởng. Lúc đó mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Bé 2016 Tuy là Dần - Thân xung nhau nhưng điều đó không phải là xấu nó chỉ thể hiện là hai bố con hay có những xung đột mà không chơi với nhau lâu được thôi, chứ Bé cùng thiên can với bố nên đó cũng là điều thuận lợi, và từ khi có bê thì công việc của bố thuận lợi hơn, còn của mẹ thì vẫn thế, trước khó mà sau dễ. Về mặt nội bộ và tiền bạc thì cũng có tốt hơn từ khi có bé, anh chồng có thu nhập ổn định hơn, còn bản thân em thì vẫn cảm thấy là khó khăn và chật vật, tuy nhiên vẫn có tích lũy, bé còn nhỏ, trong khi Đang là tam tai của bố (3 năm Thân - Dậu - Tuất) nên phải sang năm thì tình hình gia đình bạn mới thấy sự thay đổi thuận lợi rõ rệt. Năm đẹp tiếp theo của vợ chồng bạn thì không có năm nào thật ưng ý. 2021 có thể sinh thêm một bé rồi sau tính tiếp bạn nhé. Chúc gia đình bạn được vạn sự như ý!
 9. Vợ chồng nhà này Anh chồng chăm chỉ chịu khó chiều vợ hết xẩy mà cô vợ có vẻ vẫn chưa hài lòng. Nên dành thời gian chăm sóc cho anh ấy nhé! Nhà này tương quan tuổi như vậy là tương đối đẹp rồi, Được cách song nguyên, nên đang phát, do đó theo tôi thì không nên sinh thêm nữa. (ý sinh thêm có chắc cũng xuất phát từ ý thích của cô vợ). Năm 2019 nếu sinh thì tương quan tuổi không được đẹp như để bé 2013 làm út đâu. Bạn cân nhắc nhé. Chúc gia đình bạn được mọi sự tốt lành!
 10. Vợ chồng này đên với nhau mà sinh con ngay thì hợp cách, nếu cưới nhau một thời gian mới sinh bé 2015 thì cuộc sống khó khăn lắm. Quan điểm của chúng tôi là so sánh tuổi vợ chồng trên tương quan thiên can với thiên can, thân mạng và thân mang, đia chi với địa chi, cho nên không có khái niệm tuyệt mạng ở đây. Nói vợ chồng bạn tuyệt mạng đó là sai lầm vớ vẩn của những thầy bà trình độ non kém và không hiểu gì về lý học. Vợ chồng bạn từ khi sinh bé 2015 đã hóa giải hầu hết những cái xấu về tương quan tuổi của vợ chồng bạn, do đó Anh chồng thì công việc thuận lợi, tiền kiếm đều đều, cô vợ thì công việc cũng nhàn, tuy kiếm tiền không được dễ dàng nhưng nếu cố gắng thì tích lũy vẫn tốt. Cháu bé như vậy là hợp tuổi với cả vợ chồng bạn đấy, cháu rất quý bố. Chúc gia đình bạn được vạn sư như ý!
 11. Anh chồng 84 này tính tình thì khó khăn và gia trưởng, kìm kẹp cô vợ 88 ghê lắm, nhưng cô 88 này cũng không dễ mà bắt nạt nhưng rốt cục thì vợ Âm mà thuận tùng Dương (chồng) thì vẫn là điều tốt cho gia đình của bạn. Khi sinh bé 2015 hai vợ chồng bạn cũng sóng gió ghê gớm lắm chứ không phải chuyện đùa. Cả về tình cảm, công việc nhất là đối với người vợ. Sinh bé 2017 rất chi là hợp với nhà này cho nên đến nay mọi việc đã trở nên thuận lợi, và an ổn, hạnh phúc và tiền bạc cũng bắt đầu tích lũy được. Tương quan tuổi như vậy là rất đẹp rồi, chúc mừng gia đình bạn. Cứ yên tâm phân đấu nhé
 12. Chồng mà sinh năm 1897 cùng kháng chiến chống Pháp với cụ Hoàng Hoa Thám thì không xem dc rồi bạn! ka..ka...
 13. Thiên can của con là Bính khắc Tân cha, nhưng sau Bính hợp Tân nên công việc của bố trước khó khăn mà sau thuận lợi do đó cần nhẫn nại và cố gắng. Còn mẹ thì là Quý khắc con Bính, nhưng Quý là Âm Thủy không khắc nổi Bính Dương Hỏa nên công việc cứ tưởng là làm được mà mãi cũng chửa xong... Nói chung là cứ khó khăn và vướng.. Mọi việc liên quan đến công việc và đối ngoại đều như vậy cả. Còn về Thân Mạng bé là Dương Thủy bị bố Âm Thổ khắc và được mẹ sinh Âm Kim sinh, nói chung là bố khắc cũng không nổi và mẹ sinh cũng không trọn vì cả bố mẹ đều tuổi Âm mà con tuổi Dương. Sức khỏe của bé chỉ là lằng nhằng vậy thôi chứ rồi cũng ổn, và tiền bạc cũng tích lũy được, nhưng cũng cứ bị những trục trặc không đáng có. Từ nay đến 2023 cũng còn xa mà bạn, có gì tới đó bạn có nhu cầu thì hỏi lại chứ 5 năm là xa lắm đó! Hy vọng là bạn được giải đáp!
 14. Nhà bạn vợ chồng yêu thương tâm đầu ý hợp, gia đạo tốt, nề nếp, đấy là điểm sáng rất tốt. Xin chúc mừng hai bạn. Bé đầu sinh ra thì gia đình có 3 năm thực sự sóng gió và khó khăn (chứ không nói là không thuận lợi) Công việc thì bế tắc, mà tiền bạc thì thiếu trước hụt sau. Bé 2018 làm tương quan tuổi gian đình bạn bình ổn trở lại. Cứ yên tâm là mọi việc rồi sẽ tốt đẹp lên. Nếu muốn sinh thêm phải đợi đến tận 2026 và 2027 bạn nhé. Chúc gia đình bạn vạn sự như ý!
 15. Tuổi 2 vợ chồng này thì anh chồng giỏi giang yêu và chiều vợ phải biết, nếu bạn mà có duyên, biết chiều chuộng, chăm sóc chồng thì rất chi là hợp cách. Bé sinh ra làm cho công việc của hai vợ chồng đều khó khăn hơn trước, do đó trong công việc và mối quan hệ bên ngoài nên hết sức cố gắng và nhẫn nại thì mọi việc sẽ ổn. Với tương quan tuổi hiện tại thì đáng ra bé không đến nỗi yếu và khó nuôi đâu. Bạn nên xem lại cách nuôi con của mình, hoặc xem xét ở nguyên nhân khác. Gia đình bạn hiện đang tích lũy tiền bạc tương đối tốt. Năm sinh tiếp theo thì không có năm nào hoàn hảo, nhưng bạn có thể chon năm 2023 hoặc 2020 cũng được. Chúc bạn và gia đình gặp nhiều may mắn!
 16. Quan điểm của chúng tôi là Yêu nhau cứ lấy, với điều kiện là yêu thật lòng! Vì 2 bạn đã ở độ tuổi khá lớn rồi, đến với nhau khi cả hai đã trưởng thành, vậy nên lý trí rất mạnh. Các cụ có câu: "Tam thập, nhi lập" tứ là ngoài 30 tuổi tính cách đã hình thành, độc lập và tự chủ cho nên các bạn nên tìm hiểu nhau kỹ trước khi đến với nhau thì tốt hơn. Nhưng trên quan điểm luận tuổi Lạc Việt, nếu bạn luôn mong muốn thay đổi anh ấy theo quan điểm của bạn vế suy nghĩ cũng như công việc, nhưng anh ấy không bao giờ đồng ý, hay quan tâm thì đó là một dấu hiệu cho thấy hợp cách cho 2 tuổi này. Bạn là người không giỏi nội trợ lắm, nhưng xinh xắn, anh ấy rất chiều chuộng, chăm sóc bạn tốt là hợp cách cho 2 tuổi này. Chúc hai bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!
 17. PHẦN 2: NGUYÊN NHÂN - Môi trường sống (Tiếp theo ) Môi trường sống xung quanh ta được tổng kết vào phần LOAN ĐẦU trong lý luận của bộ môn Địa Lý nhân danh nền Văn Hiến Việt gần 5000 năm Lịch sử (mà người Tầu gọi là phong thủy) đó là một trong những tiêu chuẩn cực kỳ khoa học và minh triết, có lý luận, có tiêu chí, có khả năng tiên tri rất cao mà đứng đắng sau nó chính là học thuyết Âm Dương Ngũ Hành, Học thuyết mô tả về thế giới quan tự nhiên và các quy luật vận động của nó. Do đó dựa vào Loan Đầu, các Địa sư có thể đánh giá được tổng quát khu vực đó, ngôi làng đó sẽ có chung đặc điểm gì? Như là cả làng đàn ông chết trẻ, Cả làng chỉ phát một đời, đời sau lại kém, cả làng thường mắc bệnh gì, hay là cả khu vực đó có tính gì? Dân Hải Phòng thì làm sao, Dân Nghệ An thì có đặng tính chung gì? Dân Thanh Hóa thì sống như thế nào? vv & vv.. LOAN ĐẦU đấy ạ! Môi trường sống trong một khu vực là do ta lựa chọn, hoặc vô tình mà chọn, ta với cá nhân thì không thể sửa được, nhưng chính ta là một phần làm ảnh hưởng đến nó. Nhưng vì nó là phạm vi rộng, liên quan đến cả một xã, phường, dòng họ, thậm chí là tỉnh, thị xã, thủ đô, quốc gia vv... cho nên những kẻ đứng đầu hành chính đôi khi vì vô tình hay cố ý ngu dốt ra các quyết định sai thì đương nhiên cả đơn vị hành chính trong khu đó đều bị ảnh hưởng. Ví dụ có thể lấy đầy ra ở cái thiên đường XHCN Việt Nam này: - Việc chặt phát rừng xuyên quốc gia của Bầu Đức chẳng hạn đương nhiên là làm thay đổi địa mạch một cách kinh khủng toàn bộ khu vực Tây Nguyên, Nam Lào vv (tất nhiên là có nhiều kẻ khác nữa, hoặc là song hành, hoặc là đứng đằng sau... nói chung dù họ cũng có làm một số điều tốt đẹp, nhưng cũng sẽ không khỏi gánh hậu quả về sau - hoặc là cả một vùng rộng lớn đất đai, dân cư bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các cụ tổ tông dân tộc Việt đã dạy rồi: "Nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá" thì không sớm thì muộn cũng phải lãnh đạn thôi. - Đắp đập, ngăn sông, lấp ao đầm, chẹn dòng chảy..vv & vv chính là hành động đâm hà bá. Đó là những việc làm cũng xếp vào dạng vì không hiểu biết mà làm, rất nhiều nhà mất người (chết theo nghĩa đen) một cách bất đắc kỳ tử chỉ vì lấp dòng chảy và xây nhà trên các mồm cống, dòng chảy mới lấp... - Cho phép cống hóa các kênh mương, dòng chảy trong thành phố, cấp quyền xây dựng sai Địa lý phong thủy, vv & vv chính là nguyên nhân mà hàng năm cứ mưa là lụt như thực trạng ở Hà Nội và HCM một số năm qua mà không cách gì khắc phục được. Đấy yếu tố LOAN ĐẦU nó quan trọng như vậy đấy, thế nên những kẻ ăn lương, ngồi ghế, cầm con dấu chớ có mà thị thường. Biến sự ngu dốt của mình thành hậu họa cho cả dân tộc, đất nước, và con cháu về sau. Vì oán khí của dân là thứ có thật, có tương tác rất mạnh, đến nỗi có thể gây nên: "Đẩy thuyền là dân và lật thuyền cũng là dân" là như vậy đấy. Và cũng chính yếu tố LOAN ĐẦU này cũng giải thích được rằng những đất nước có sự minh bạch, dân chủ và văn minh họ thường có đời sống cao hơn, an toàn hơn những đất nước mà tham nhũng, kém dân chủ... (Còn tiếp)
 18. Bài viết sẽ gồm 3 phần: 1/ Thực trạng Ngày nay có quá nhiều người chết vì UNG THƯ, nó trở thành quốc nạn, làm tổn hại đến nguyên khí quốc gia.2/ Nguyên nhân: Có 3 nguyên nhân chính: - Môi trường tự nhiên bị tàn phá, làm mất cân bằng trong giới tự nhiên. Xây dựng và kiến trúc không hợp lý - Ăn uống không khoa học (dưới tiêu chí của Lý học) - Không vận động, tập thể dục để đào thải chất độc và để có cơ thể khỏe mạnh3/ Giải pháp 1/ Với cá nhân thì nên hàng ngày dành thời gian vận động, tập thể dục phù hợp, tập khí công, ăn uống, ngủ nghỉ hợp lý theo giờ giấc sinh học để giúp cơ thể khỏe mạnh và thải độc thường xuyên. 2/ Với gia đình thì cần người nội trợ hiểu biết về ẩm thực và dinh dưỡng, hòng có các bữa ăn sạch, lành, bổ, vừa đủ không độc hại. Biết lựa chọn thực phẩm tươi sống, sạch, và hợp lý... 3/ Với Quốc gia thì nên có chủ trương để ngăn cản các hành vi tàn phá môi trường, quản lý chặt chẽ vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý vấn đề nhập khẩu, sản xuất, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, vận dụng các phương pháp sinh học trong nông nghiệp để phòng chống bệnh dịch... Nếu các bạn chỉ cần ứng dụng thì đọc đến đây là đủ, không cần đọc các kiến giải bên dưới. Còn nếu các bạn muốn tìm hiểu rõ hơn thì tôi sẽ nêu cụ thể rõ ràng ở bên dưới đây. Trân trọng/ Aygia! Phần 1: THỰC TRẠNG. Trong những ngày tết về quê thăm gia đình và đón tết Nguyên Đán 2018, tôi phải tham dự vào 2 đám tang. Một là Bố đẻ của anh bạn học từ vỡ lòng từ lớp 1 cho đến lớp 12. Và đám còn lại là ông chú lấy bà Dì ruột. Cả hai ông ra đi khi mà tuổi còn chưa quá thọ, hơn nữa lúc này con cháu lại đang thành đạt. Ngày xưa cực khổ trăm bề. Đến ngày hưởng phúc cụ thời ra đi. Trong khoé mắt con cháu, anh em, bè bạn họ hàng thật là có nhiều điều tiếc nuối. Giá mà.... vâng... giá mà các cụ tuổi trời hưởng phúc dăm mười năm nữa thì tốt biết mấy, sự chia ly sẽ bớt buồn đi biết mấy. Hai cụ đều bị bệnh UNG THƯ phổi, căn bệnh quái ác mà dân ta lâu nay cứ nghe thấy là coi như thần chết gõ cửa. Thật là đau xót biết nhường nào... và còn đau xót hơn khi theo thống kê không chính thức từ Bộ Y tế thì mỗi ngày trên đất nước hình chữ S này có khoảng trung bình là 80 người ra đi về với tiên tổ bởi chính căn bệnh quái ác này: UNG THƯ. Mà trong số đó rất nhiều người ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại sau lưng là vợ trẻ, con dại, hay là cảnh chồng, con vắng bóng vợ hiền. Chúng tôi thành viên của Trung tâm Nghiên cứu Lý Học Đông Phương: http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/ Bấy lâu nay vẫn tâm tư, đau đáu một điều rằng làm sao có thể ứng dụng kiến thức LÝ HỌC - Học thuyết Âm - Dương Ngũ hành để giúp cho người dân trên đất nước này bớt khổ, làm sao ứng dụng Di sản của tổ tông của chính người LẠC VIỆT với lịch sử gần 5000 năm Văn Hiến, Một thời Huy Hoàng bên bờ Nam sông Dương Tử. Để có thể lý giải vấn đề này, Ngõ hầu giúp cho trăm họ có cái nhìn chính xác về vấn đề này, từ đó đưa ra giải pháp để chúng ta có thể Phòng, Chữa Trị và thoát khỏi căn bệnh mà Tây y cho là quái ác này. ĐÔNG Y - một chuyên ngành ứng dụng của Học thuyết Âm - Dương Ngũ Hành vào việc chữa bệnh từ lâu trong lý luận của mình đã có đề cập, lý giải, đưa ra nguyên nhân và phương pháp phòng, cũng như chữa căn bệnh UNG THƯ này cũng như nhiều căn bệnh khác. Càng đi sâu tìm hiểu chúng tôi càng thấy rằng Tổ tiên người LẠC VIỆT chúng ta, mà lập quốc trị dân chính là 18 Thời Vua Hùng, là chính thể duy nhất trên Thế giới công nhận Học thuyết Âm Dương - Ngũ Hành, thông qua Truyền thuyết về Bánh Chưng - Bánh Dầy. Đã xây dựng nên nền lý luận Y Thuật sâu sắc mà cho đến ngày nay có thể nói rằng, nó vượt trội hơn Tây Y hiện đại rất nhiều. ĐÔNG Y - Chỉ coi căn bệnh UNG THƯ theo Tây Y hiện nay trong cơ thể là các ĐIỂM BẾ KHÍ và là nơi TÍCH TỤ CHẤT ĐỘC trong cơ thể bệnh nhân. Và vì vậy Đông Y đã đề ra giải pháp để nhằm phòng và chữa bệnh hoàn toàn đơn giản, dễ hiểu. Và Đông Y coi rằng nó chỉ là một căn bệnh thông thường như bao căn bệnh khác, thậm chí là không trầm trọng như nhiều căn bệnh khác. (Tiếp theo Phần 2: Nguyên nhân)
 19. Cảm ơn sự động viên của các bạn ở trên và tôi sẽ tiếp tục chủ để này.. PHẦN 2: NGUYÊN NHÂN - Môi trường sống (Tiếp theo - vì không thể review bài đã viết vì quá lâu) Chúng ta ai cũng biết và hiểu rằng, sống cạnh một thằng hàng xóm tốt thì thú vị hơn sống cạnh thằng hàng xóm đểu rất là nhiều?! Và cụ thể hơn nữa là bước ra khỏi nhà nhìn thấy hàng xóm mà tay bắt mặt mừng thì đúng là cuộc sống này thực sự là đã vui, nhưng có những hàng xóm để tâm sự, để nâng ly chia sẻ vui buồn thì đúng la tuyệt cú mèo... phỏng ạ! Vì vậy cho nên hành động "NÉM RÁC SANG NHÀ HÀNG XÓM" thể hiện kẻ làm điều đó dù nó ở bất cứ bằng cấp nào, bất cứ địa vị nào và bất cứ mức độ giầu có nào... địch thị đó vẫn là thằng ngu.... và ngu thì những thứ nó đang có đêì trở nên vô nghĩa! Thế giới tự nhiên này vốn công bằng và rất "THƯỢNG ĐẾ" đó là sai thì sẽ ăn đạn... nhà Phật có thể giải thích bằng học thuyết :KIẾP" nhưng thực ra không phải vậy... bởi vì nếu cứ sai mà bị trường phạt ngay như CÔNG AN VIỆT NAM bắt gặp thì bố thằng nào dám trái.... Nhưng quy luật tự nhiên hay tính "THƯỢNG ĐẾ" của thế giới vật chất tự nhiên rất nhân hậu và từ bi, nhân hậu và từ bi đến nỗi mà bạn chả phải tin vào một thể loại đạo nào, kể cả là Đạo Phật, Đạo Hindu, Đạo Hồi hay là Đạo thiên chúa gì cả... Bạn vẫn có thể làm một vài việc bậy bạ mà hậu quả thì chỉ ở mức có khi là ta cũng chẳng nhận thấy đâu... Nhưng uống thuốc độc sẽ chắc chắn chết..... nếu không được cứu chữa kịp thời (trừ khi là thuốc giả). Bạn ở giữa dòng nước sâu mà bạn không biết bơi thì bạn sẽ bị chết đuối... nếu không có ai đó cứu bạn đúng lúc.. Bạn sẽ cháy thành tro nếu bạn nhảy vào đống lửa... trừ khi bạn đã có dụng cụ bảo hộ... Quy luật tự nhiên là vậy, chẳng cần bạn phải cầu nguyện nó vẫn vậy, chẳng vì bạn cúng điếu mà nó sẽ khác đi... xin lỗi đừng mế tín và cuồng tín vô ích! (còn tiếp)
 20. Chúng tôi trên nguyên tắc: 1/ Năm cưới xem tuổi chú rể: Kiêng năm tam tai và năm tuổi của chú rể. Trường hợp này chú rể 1988 không rơi vào hai trường hợp trên nên cưới được. 2/ Tháng cưới thì chon theo tuổi cô dâu. Cứ tháng đại lợi mà cưới: Tổi 1989 - Tỵ thì tháng đại lợi là 3 và 9 âm lịch. Còn vấn đề chọn ngày thì dễ rồi, cứ ngày tốt mà cưới. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc!
 21. PHẦN 2: NGUYÊN NHÂN - Môi trường sống Vâng, trong lý thuyết LÝ HỌC thì bản thân mỗi một đơn vị cấu trúc vật chất bản thân nó là một cơ thể sống. Ai đã tìm hiểu về Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm thì có thể biết rằng ông đã từ lấy Lá số Tử Vi cho một cái quạt giấy. Mỗi đồ vật, mỗi vật dụng, ngôi nhà, đất nước, hay chính quả địa cầu này bản thân nó cũng là một cơ thể sống. Do đó đương nhiên khi con người tàn phá thiên nhiên thì ngay vị trí đó sẽ bị tổn thương, và cả cái cơ thể Địa Cầu đó sẽ suy yếu đi. Tức là khu vực bị tàn phá như môi trường Việt Nam hiện nay ở các nơi tập trung khu Công Nghiệp chẳng hạn thì nó sẽ ảnh hưởng xấu đến Địa mạch của cả khu vực, và cả cái thế giới này cũng bị ảnh hưởng theo. Do đó cái tư duy đẩy công nghệ lạc hậu sang nước khác, giữ cho nước mình sạch xét cho cùng cũng ngu xuẩn như là ném rác sang nhà hàng xóm vậy. (Chưa hoàn chỉnh)
 22. PHẦN 2: NGUYÊN NHÂN - Môi trường sống Vâng từ khái niệm KHÍ CHẤT ở trên với lý luận của ngành ĐÔNG Y cho chúng ta một cái nhìn tổng quan rằng cuộc sống con người chịu tác động bởi hai yếu tố căn bản: CHẤT đó là những thứ chúng ta ăn uống hàng ngày KHÍ là những thứ mà chúng ta thâu nạp, chịu tương tác không ngừng nghỉ suốt ngày đêm tại nơi ta sinh sống, làm việc, vui chơi, ngủ nghỉ... Môi trường sống của chúng ta dưới sự phát triển ồ ạt của KHOA HỌC HẠI ĐIỆN làm mất cân bằng tự nhiên một cách nghiêm trọng. Thực trạng này ngày ngày nhan nhản trên các phương tiện thông tin đại chúng. Lòng tham của con người đang lấy đi của mẹ trái đất sự cân bằng mà LÝ HỌC nhân danh nền Văn Hiến Việt đã nói tới từ ngàn xưa đó là cân bằng ÂM - DƯƠNG. Rừng bị tàn phá, nguồn nước bị ô nhiễm, khí thải nhà kính vượt chuẩn, trái đất nóng lên, rồi các chính sách dùng công nghệ lạc hậu, đổi môi trường lấy phát triển xin lỗi đều là ngu dốt dưới góc nhìn của LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG. Các siêu cường kinh tế thế giới với sự phát triển văn minh hiện đại vẫn không chịu ký vào bản cam kế giảm khí thải nhà kính, vẫn gian trá và lén lút xả thải và không cách gì hạn chế được sự gia tăng lượng khí thải nhà kính, vì mục đích kinh tế tham lam mà xả trộm chất độc, tàn phá môi trường vv & vv.. Những chính trị gia, các nhà hoạch định chiến lược, các ông chủ tham lam có thể bao biện cho sự ngu dốt của mình rằng sẽ chẳng sao cả, và tình hình có vẻ xấu đi đôi chút nhưng cả nhân loại này phải chịu chứ họ thì vẫn có thể bình chân như vại... xin lỗi thiên nhiên sẽ trừng phạt lại họ không thương tiếc bằng những hiện tượng bão lớn, lũ lụt, núi lửa phun, động đất, băng tan ở hai cực và nước biển dâng, hạn hán, dịch bệnh vv... Cái thế giới HẠI ĐIỆN này với những thằng ngu và tham lam thực tế là "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ"... Vâng yếu tố tình hình thế giới ở trên chính là yếu tố LOAN ĐẦU hiểu theo nghĩa rộng trong khái niệm Địa lý nhân danh nền Văn Hiến Việt, một yếu tổ riêng phần quan trọng ảnh hưởng có tính chất bao trùm lên đời sống cư dân trên phạm vi toàn thế giới. Vâng, chúng ta những công dân hạng bét ở một đất nước có nên giáo dục có các định chế nghiên cứu lịch sử kiểu Phan Huy Lê, và tự minh họa tổ tông mình chỉ hơn bầy khỉ vì biết đóng khố như Dương Trung Quốc, và vái bố Tầu Khựa là Thiên Triều. Vung bàn phím chém gió trên FB này đương nhiên là chẳng làm gì được cho cái nhân loại tham lam và khốn khổ này tiếp tục tàn phá môi trường... để cùng dẫn nhau đến chỗ diệt vong. Có chăng chúng ta chỉ có thể kiểm soát được chính bản thân mình, giỏi hơn nữa thì gia đình mình với mấy chục mét vuông đất, hoặc là một vài trăm mét vuông đất không mấy giá trị mà được đảm bảo bằng giấy tờ rằng chúng ta chỉ có quyền sử dụng mà thôi... vâng nhưng như thế cũng tốt rồi, ít ra chúng ta vẫn có thể ngọ ngoạy được phỏng ạ?! Đọc đến đây có thể các bạn cho rằng tôi là một thằng bi quan, phản động và chán đời, nhưng không, hoàn toàn không. Bời nếu các bạn và chính Giáo sư, nhà Vật lý thiên văn nổi tiếng người Việt Trịnh Xuân Thuận hiểu được ý nghĩ câu nói của ông: "Vũ trụ có khoảng 15 hằng số quy định, và nó xác định vô cùng chính xác rằng một cung thủ có thể đứng ở bên này thiên hà có thể bắn trúng mục tiêu chỉ 20cm ở đầu bên kia thiên hà" Đoạn này nằm trong phút thứ 13 đến 15 của video tôi sẽ đính kèm dưới đây... Vâng nếu như cái nhân loại khốn khổ này thông qua câu nói trên mà biết được rằng cái khe để họ có thể tồn tại trên quả địa cầu duy nhất có sự sống trong toàn bộ vũ trụ này, để ngày ngày làm tứ khoái và thêm một cái nữa là chém gió vung xích chó như thế này, thực tế là rất hẹp thông qua chỉ duy nhất một khái niệm "Cân bằng" mà LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG, một lý thuyết cổ xưa huyền vỹ luôn nhắc tới và đề cao thì có lẽ họ sẽ biết sợ, bớt tham và bớt ngu hơn một chút. Vâng xin các bạn dành chút thời gian xem Video dưới đây, và hết sức chú ý từ phút thứ 13 đến phút 15 nhé. (Còn tiếp)
 23. PHẦN 2: NGUYÊN NHÂN - Tìm hiểu về khái niệm KHÍ CHẤT (Tiếp theo) Bài trước tôi đã chia sẻ với các bạn về khái niệm khí chất trong phạm vị hẹp là đối với cơ thể con người, hay là trong nội hàm ngành Đông Y, một chuyên ngành ứng dụng của Học thuyết ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH vào việc chữa và trị bệnh. Nhưng để hiểu rộng hơn và có cái nhìn toàn thể hơn thì chúng ta cần hiểu khái niệm KHÍ CHẤT trong toàn bộ thế giới tự nhiên này. Đây chính là một trong những bí ẩn của NỀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG. Mà cả mấy ngàn năm qua Lý Học Tầu chẳng hiểu gì, bởi người Tầu chẳng hiểu gì về khái niệm Khí và Chất, khi mà ngay Giáo sư Trương Huệ Dân - Giáo sư trường đại học nhân dân Trung Hoa còn kết luận "Khí có tính thời đại và dân tộc..." Hay bản thân họ vẫn chấp vào Thổ là Đất, Mộc là Cây, Hỏa là Lửa, Thủy là nước, Kim là Kim loại. Nhưng chính trong ngôn ngữ Việt với sự đa dạng về ngôn ngữ thì khái niệm Ngũ hành rất tổng quát, điều này đã được Sư Phụ Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh - Dị nhân đuổi mưa trong lễ hội 1000 năm Thăng Long - Hà Nội - mô tả và nhiều lần nhắc đến trong các sách của ông, cũng như nhiều lần chia sẻ trên trang FaceBook cá nhân. Tôi chỉ nhắc lại ở đây là: Lý Học Việt, nhân danh nền Văn Hiến Việt một thời huyền vỹ ở bờ Nam sông Dương Tử ngay trong ngôn ngữ của mình, với sự phong phú và đa dạng nên các từ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ là các dạng vật chất tồn tại được phân loại trong quá trình vận động (Hành) của nó chứ nó không chỉ cụ thể một vật chất nào cả. Các bạn có thể thấy rõ thầy Đõ Đức Ngọc miêu tả ơ các clip bên trên. Do đó khái niệm CHẤT trong cơ thể chính là tinh túy (dưỡng chất) mà thông qua hệ thống tiêu hóa cơ thể thu nạp được từ Vật chất bên ngoài từ nhiên (Ngũ Hành) thông qua ăn uống, thực phẩm. Và từ đó thực phẩm, cây cỏ, vị thuốc vv.. đều được phân loại Ngũ Hành để sử dụng vào việc ăn uống, bồi bổ và trị bệnh. Các cụ vẫn dạy chúng ta rằng: "Trăm bệnh cũng từ cái miệng mà ra" Đó chính là do việc chúng ta ăn uống không hợp lý, mất cân bằng yếu tố Ngũ Hành, Âm Dương trong ẩm thực mà ra. Chưa kể ngày nay trong thực phẩm ngay từ đầu vào đã mang nhiều độc tố do nuôi trồng không theo quy luật tự nhiên. Đây chính là cơ sở lý luận để Đông Y có thể dùng ăn uống, thực dưỡng, uống thuốc để phòng và trị bệnh. Tương tự với khái niệm KHÍ trong LÝ HỌC cũng không phải là Không Khí mà khoa học ngày nay nhắc đến. LÝ HỌC VIỆT định nghĩa rằng KHÍ là một thực tại tồn tại của vật chất, được hình thành từ sự tương tác của vật chất và tương tác trở lại vật chất, nó không trọng lượng, không lượng số nhưng nó là có thật. Khoa học hiện đại ngày nay không có công cụ để đo đạc và kiểm chứng nó, tức chẳng hiểu gì về nó, tuy nhiên trong lý luận và ứng dụng thực tế của LÝ HỌC thì nó thể hiện rất rõ ràng. Trong Âm Trạch là Khí mạch của đất để các Địa sư Địa lý tầm long điểm huyệt. Trong Dương trạch là những nơi Khí tụ để xây dựng các thủ đô, đô thị, thị trấn, làng xã, thậm chí là một ngôi gia. Do đó các Địa sư có thể dựa vào kiến trúc nhà cửa mà đọc ra được sự việc đang diễn ra đối với những người trong Ngôi gia đó... Đó cũng bởi vì Khí chất của ngôi nhà ảnh hưởng đến khí chất của con người sống trong ngôi gia đó, hay cụ thể hơn là trường Khí bên ngoài ảnh hưởng tới Khí mạch trong cơ thể con người sống trong ngôi gia đó. Đây chính là cơ sở để các Địa sư Địa lý dùng việc cải tạo nhà cửa, bố trí công trình hợp theo Địa lý để mang đến cuộc sống khỏe mạnh, tốt đẹp hơn cho gia chủ. Và điều đó là hoàn toàn khoa học đối với những Địa sư Địa lý được đào tạo bài bản, hiểu được bản chất khoa học của bộ môn này chứ không phải giới thầy bà nhan nhản hiện nay đọc vài cuốn sách Hán tam sao thất bản cũng xưng thầy kiếm cơm. Tiêu chuẩn của một Địa sư Địa lý giỏi là phải nói được những khiếm khuyết của ngôi nhà, làm ảnh hưởng đến người sinh sống trong ngôi nhà như thế nào sau khi kiểm tra ngôi gia thì các bạn hãy tin là họ có năng lực thực sự. (còn tiếp)