• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

aygia

Hội viên
 • Số nội dung

  274
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  16

Everything posted by aygia

 1. Vợ chồng bạn là một trường hợp rất đặc biệt, vậy nên tôi sẽ tư vấn rất kỹ để bạn xem xét và cân nhắc nhé. 1/ Về tương quan vợ chồng: Thiên can: Chồng: Bính (+) Hỏa khắc Vợ: Canh (+) Kim Sau Bính khắc Canh Địa chi: Chồng: Dần - Mộc sinh Vợ Ngọ - Hỏa . Và tam hợp Hỏa cục Thân mạng: Chồng: (+) Thủy bị Vợ: (+) Thổ khắc Thiên can mà chồng khắc vợ là xấu nhất về tương quan Thiên can vậy nên khi đến với nhau và sau khi kết hôn hai bạn sẽ gặp nhiều điều không may mắn, công việc và các cơ hội thăng tiến đều rất khó khăn, hơn nữa là bạn bè và người thân cũng gần như không quan tâm giúp đỡ mình, có giúp đỡ cũng không hiệu quả. Về Thân mạng vợ lại khắc chồng, đây cũng tương quan xấu nhất về thân mạng nên sau khi cưới nhau thì kinh tế trong nhà cũng rất khó khăn, việc kiếm tiền và tích lũy tiền bạc sẽ hạn chế, có những khoản chi tiêu phát sinh ngoài ý muốn, hai vợ chồng cũng sẽ ít hạnh phúc, cuộc sống sẽ khó khăn đấy. Về Địa chi tam hợp đây là tương quan hỗ trợ cho 2 tương quan về Thiên can và Địa chi trên, vậy nên nó làm cho các khắc tăng lên, tức là tăng độ khắc nghiệt. Vì vậy có thê thấy là vợ chồng này lấy nhau có khi chỉ là do bị ép, hoặc là nghe đại tam hợp thì cưới, quyết nhanh chứ không hẳn là do yêu nhau thật lòng. Một điểm nữa là Tuổi Dần - Ngọ tam hợp có 3 năm tam tai là Thân - Dậu - Tuất, nếu bạn nói là mới cưới thì các bạn lại cưới vào năm Tam tai rồi... tăng xấu lên. Tổng thể lại đôi này đến với nhau dự báo sẽ gặp nhiều điều khó khăn trong thời gian tới, vì vậy cả hai phải hết sức nhẫn nại trong đợt tới, nhất là người phụ nữ. Để hạn chế cái xấu và gọi là hiểu hoàn cảnh thì nên an phận, công việc khó khăn cũng phải chấp nhận, mọi người không giúp cũng phải chấp nhận, kinh tế, thu nhập kém cũng phải chấp nhận, không đòi hỏi, để lòng thanh thản, không đòi hỏi thì ít nhu cầu, chấp nhận khó khăn thì ít xung đột, vợ chồng đôi khi là duyên số chứ đâu phải tự nhiên mà thế, đã đến với nhau rồi thì thôi vì mình, vì gia đình mình và vì cả đại gia đình hai bên, hai bạn nên khá nhẫn nại. Năm tam tai còn đến hết 2018 nên từ nay đến khi đó không nên sinh con để đỡ phát sinh cái xấu lâu dài. Năm 2019 tuy được tốt về thiên can, nhưng thân mạng con khăc mẹ lại là xấu nhất về tương quan thân mạng, sẽ làm cho gia đình dễ phát sinh vấn đề lục đục về gia đạo, nếu sinh con trai còn có khả năng dẫn đến ly hôn vv nên năm này cũng không nên sinh bé. Năm 2020 và 2021 bé sinh ra là Thiên can và địa chi giống mẹ, vậy nên sẽ tốt cho phần nội bộ gia đình, như là kinh tế cải thiện, có tăng hạnh phúc nhưng về phần đối ngoại và công việc sẽ không có cải thiện nhiều, mặc dù mọi người sẽ nhìn nhận được cố gắng của các bạn. Nên nói chung là 2 năm này có thể sinh một bé, sinh 2021 sẽ tốt hơn là 2020 tương đối nhiều. Năm 2022 và 2023 cũng khá tốt cho người mẹ và nội bộ gia đình, kinh tế, nhưng đối với người cha và các yếu tốt bên ngoài như công việc, quan hệ sẽ khá khó khăn vì thuận tốt về Thân mạng và địa chi, còn thiên can Con khắc cha. Năm 2024 và 2025 thì thân mạng con khắc mẹ là rất xấu không nên sinh. Năm 2026 và 2027 con mạng Hỏa sẽ sinh cho mẹ và bị bố khắc nên sức khỏe của bé sinh ra sẽ khá yếu, kinh tế nội bộ khá ổn, công việc cũng như đối ngoại có bề thuận lợi, năm này sẽ làm cuống sống gia đình và các điều kiện nói chung là thuận lợi và êm ả. Năm 2028 và 2029 là năm con mạng Thổ giống mẹ tạm được, Thiên can được Bố Hỏa sinh con Thổ hợp cách.. hai năm này khả dĩ chọn làm năm sinh con út được, sẽ thuận lợi về công danh sự nghiệp, gia đạo yên ấm bền vững, nhưng kinh tế chỉ ở mức khá giả thôi Hai bạn trước mắt phải khá kiên nhẫn, nếu tôi rơi vào trường hợp này thì tôi sẽ cùng với bạn đời xác đinh như là đang yêu nhau, chờ đến 2021 hãy sinh bé đầu. Chúc hai bạn được vạn an!
 2. Theo chúng tôi thì trai tuổi Tị năm tới 2018 là cưới được vì không phạm tam tai (Hợi - Tí - Sửu) và không phạm năm tuổi Tị. Tháng và ngày cưới thì chọn theo tuổi người nữ: Thân thì chọn cưới 2 tháng đại lợi : 2 & 8, tiểu lợi là 3 & 9. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc!
 3. Theo chúng tôi thì chưa có cái lý nào kiểm chứng việc một năm nhà có nhiều đám cưới lại xui xẻo, xấu cả, huống hồ nhà bạn đây là trường hợp bất khả kháng... vậy nên cái lo của bạn là vô ích. Cái gì tới thì chấp nhận nó đi và cái gì mình không thay đổi được cách tốt nhất là đón nhận nó với niềm vui nhất. Đám cưới chứ có phải đám tang đâu??? Người có đức sẽ có phúc, và có phúc sẽ có phần, trong lúc còn son rỗi và chưa có con thì tốt nhất vợ chồng bạn nên làm việc chăm chỉ, dẫn nhau đi chơi vì điều kiện cho phép, làm nhiều việc tốt, giúp đỡ người khác vì có thời gian, sống cho thật tốt, chứ đi chùa để chăm chăm cầu điều tốt không sai nhưng không phải là cách hay nhất. Việc con cái là việc trời cho, các bạn mới cưới nhau có mấy tháng, chưa phải là vấn đề, còn ngày nay y học cũng hiện đại, các bạn có thể xét nghiệm để biết nguyên nhân, có thể tìm hiểu thông tin trên mạng về các cách tập thể dục để cải thiện thể chất giúp cho việc có con dễ dàng hơn, ngoài ra tìm một thầy Địa lý Lạc Việt trên diễn đàn này giúp kiểm tra và bố trí lại chỗ ở, mỗi thứ tốt lên một ít tôi cho là sẽ sớm có kết quả. Thân ái!
 4. Vào năm mà thiên can, thân mạng tốt mà được thêm Tam hợp, nhị hợp thì càng tốt chứ sao... không vấn đề gì.. Nghèo thì lâu chứ giầu thì mấy, cứ sống cho tốt, chăm chỉ chính chuyên rồi thì cũng sẽ đến ngày của mình... chúc gia đình bạn dc vạn an!
 5. Đối với gia đình bạn, Vì Lạc Thư Hoa Giáp nhân danh nền Văn Hiến Việt 5000 năm đã được hiệu chỉnh lại đổi chỗ hai hành Thủy - Hỏa nên gia đình bạn 2 vợ chồng là hành Hỏa chứ không phải là Thủy. Bé đầu sinh 2014 tuy Thiên can cha mẹ hợp con nên được thăng tiến trong công việc, nhận được nhiều giúp đỡ của người thân, đồng nghiệp, nhưng vì là mạng Hỏa khăc con mạng Kim nên cháu bé đầu bị cả 2 bố mẹ khắc, nhất là bố thêm tam hợp nên càng tăng cái khắc lên, mẹ con địa chi lại tuyệt nhau cũng không tốt nên kinh tế này này kém không tương xứng với điều kiện công việc và ngoại cảnh thuận lợi ở trên, có tiền nhưng đầu tư cũng không hiệu quả, cháu bé sức khỏe cũng kém, phát triển không bình thường... Nếu chọn sinh 2018 & 2019 thì mạng con là Mộc sẽ sinh cho mạng cha mẹ như vậy là không thuận lý, hơn nữa còn bị anh Kim khắc nên bé này sinh ra còn yếu hơn cả bé đầu nữa... Kinh tế cũng kém đi, còn về Thiên Can Bố mẹ bị con khắc là xấu nhất trong tương quan về Thiên can, sẽ làm cho công việc của bố mẹ bế tắc, chuyển công việc, hoặc mất chức, giảm lương vv... Tóm lại tình trạng gia đình nhìn chung sẽ đều đi xuống. Bạn tự cân nhắc nhé. Thân ái!
 6. Gia đình này muốn sinh thì 2020 hoặc 2021 mới hợp, 2018 & 2019 thì xấy vì Thiên can Con khắc cha mẹ sẽ làm cho công việc và các điều kiện ngoại cảnh bị đi xuống nên gia đình suy khá nặng.
 7. Thứ nhất việc cải giờ sinh là tào lao... chưa có cơ sở nào tin được, đấy là đối với sự nghiên cứu của chúng tôi. Bạn sinh bé 2017 xong vì mạng Thủy được Bố và anh cùng là Kim sinh cho nên việc khắc mẹ sẽ giảm đi, dần dần rồi sẽ không cản trở bạn nữa... nếu là trai thì sẽ bớt nhanh, nếu là gái thì việc bớt cản này cũng chậm. Việc con cai ẩn tuổi ông bà ngoại, nếu là ở cùng ông bà ngoại thì thêm tốt, còn nếu không ở cùng thì nói chung là không ảnh hưởng mấy. và ảnh hưởng ở đây là ảnh hưởng tốt chứ không có gì xấu. Thân ái!
 8. Bé 2017 là vừa mới sinh, nếu mà không biết là trai hay gái, nếu trai thì cái tốt đến nhanh, nhưng nếu là gái thì cái tốt sẽ đến chậm hơn. Sau khi sinh bé này thì công việc của 2 vợ chồng tốt lên khá nhiều, tuy nhiên mạng bé này sinh cho mạng mẹ là không thuận lý nên kinh tế chỉ phát triển ở mức được. Chủ yếu bé này sinh ra sẽ làm thành tương tác xấu của bé đầu giảm đi.. Công việc của người bố nếu khó khăn hơn thì nên xem xét đến việc chuyển đổi ngành nghề kinh doanh, hoặc địa điểm, hoặc xem có bị sai về địa lý phong thủy nhiều không? Tam hợp không hóa được Tam tai mà ai cũng có 3 năm tam tai trong 12 năm, nhưng nếu là trong nhà có nhiều người cùng tuổi, hoặc tam hợp thì năm tam tai sẽ đến cùng nhau, cái xấu của gia đình do tuổi cùng góp vào năm đó nên dễ xảy ra các việc xấu (lớn hơn là trong nhà chỉ có 1 người bị) như là thất thoát kinh tế, thất thoát tình cảm như là ốm đau, bệnh tật, có người mất (lớn tuổi)... nói chung cái đó là thường tình theo quy luận vận động của vũ trụ, nếu làm việc tốt, tâm an tịnh thì sẵn sàng đón nhận kể cả cái tốt và cái xấu đến với mình thì đâu sợ gì... còn nếu biết trước thì cũng nên cẩn thận hơn trong công việc như sức khỏe, hay là đầu tư tài chính để bớt rủi roi thôi... Tam hợp Tị - Dậu - Sửu sẽ có 3 năm tam tai là Hợi - Tý - Sửu. Với tình trạng hiện nay thì có lẽ gia đình này cũng phải qua năm Sửu mới phát bền vững dc... Chúc gia đình bạn vạn an!
 9. Hai năm 2018 và 2019 đều rất đẹp để sinh con và chọn làm con út. 2018 vượng hơn về công danh, 2019 thì đặc cách tốt về tài lộc. Bạn chớ để lỡ. Chúc gia đình bạn được như ý!
 10. Các bạn có 4 năm có thể sinh con đầu là 2018, 2019, 2020, 2021... Năm 2018 & 2019 thì sức khỏe bé sẽ hơi yếu, hơi khó nuôi.. và về phát triền kinh tế cũng không bằng 2020 và 2021. Còn bạn cứ sinh bé đầu đi, rồi có bé đầu hãy tính bé út sau. Gia đình bạn có 2 năm 2018 và 2019 cực đẹp để sinh con út, chớ có để lỡ nhé. Chúc mọi sự tốt đẹp!
 11. Nếu nói về tình cảm thì liên quan chủ yếu đến địa chi và thân mạng, chỉ cần nói về thân mạng thôi thì bé gái mạng Hỏa khắc mẹ Kim và được Bố Mộc sinh là thấy bé thích gần ai rồi... Còn bé trai sau mạng Thủy được mẹ Kim sinh rồi Thủy lại sinh cho bố Mộc nên nói chung thì cả 2 đứa sẽ đều có xu hướng quý bố hơn mẹ, như bé trai sau này sẽ ngoan chứ không bướng. Ngoài ra còn do tính tình nữa chứ thân mạng là một phần thôi. Ngoài ra Mạng của bé trai là Thủy được mẹ sinh là đẹp nhất về tương quan thân mạng, điều đó thể hiện bạn kinh tế phát triển, gia đình hạnh phúc, để tìm được năm đẹp hơn thì bắt buộc phải là bé mạng Thủy + là con trai + tương quan thiên can hợp bố hơn bé trai này... đấy bạn thấy là đâu có dễ đâu? Còn thêm bé hành Thổ để đủ ngũ hành, điều này chỉ đẹp khi tươn quan phải tương sinh từ Bố sinh mẹ, mẹ sinh bé lớn, bé lớn sinh cho bé giữa, rồi bé giữa sinh cho bé út, rồi bé út sinh cho bố mới gọi là dc đặc cách... Còn nhà bạn thì nếu sinh thêm sẽ hoàn thành một vòng tương khắc... không ổn đâu!
 12. Ha..ha... bạn muốn hỏi nhưng mà lại không cung cấp thông tin về tuổi của con cái thì đúng là khó. Tuy nhiên 2 vợ chồng cùng sinh 1978 tức tuổi Ngọ thì 3 năm tam tai là Thân - Dậu - Tuất sẽ dễ xảy ra các việc buồn thương về tình cảm như là có người trong nhà mất, hay vợ chồng lục đục còn về kinh tế thì sút kém, làm ăn khó khăn.. hoặc là bị cả hai thứ tùy mức độ. Nếu con bạn lại tam hợp cùng bố mẹ ở các tuổi Dần - Ngọ - Tuất nữa thì càng tăng nặng cái xấu hơn. Hơn nữa trong 3 năm này Thái Tuế sẽ chiếu các hướng từ Tây Bắc - Đông Nam sang đến Đông - Tây nên nếu hướng nhà bạn cũng ở hướng này nữa thì xấu thêm xấu...
 13. Vậy thì cứ sinh bé 2018 đi, rồi đến 2024 tính tiếp.. Năm 2018 thì kinh tế sẽ lên tốt hơn, nhưng công việc của bố sẽ trước khó khăn, sau thuận lợi. Còn năm 2024 thì kinh tế sẽ không thuận lợi bằng, nhưng công việc của bố sẽ thuận lợi hơn nhiều. Vợ chồng bạ nên sinh một bé vào năm 2018 hoặc 2019, nhưng 2018 tốt hơn 2019 kha khá. sau đó sinh bé út trong 2 năm 2026 hoặc 2027 sẽ rất tốt đấy.
 14. Cặp này tương quan tuổi vậy thì anh chồng tâm lý và chiều vợ lắm lắm... Tuy nhiên sinh bé 2013 thì tương quan tuổi chỉ ở mức trung bình thôi. Năm 2018 và năm 2019 đều tương đối đẹp về tương quan tuổi sẽ làm kinh tế nhà này phất lên tương đối. Trong đó năm 2019 đẹp hơn năm 2018 vì Tương quan tuổi cả nhà sẽ được cách đối xứng qua trục Dần Thân thêm tốt. Năm 2020 & 2021 mạng con Thổ sẽ khắc mẹ Thủy thì sẽ kém cả về gia đạo và kinh tế... nên tránh. Thân ái!
 15. Các bạn đã có con chưa? Có thì sinh năm nào? Đây là topic luận tuổi, nếu có tuổi cả gia đình thì cũng sẽ phán đoán được nhiều điều liên quan.
 16. Tương quan tuổi như bé 2016 là đẹp rồi, vì thiên can của bố trước bị con khắc, sau mới hợp nên công việc của bố ban đầu khó khăn, sau mới thuận lợi thôi nên sẽ càng sau càng tốt, năm tốt hơn thế này là không có đâu bạn... Thân ái!
 17. Hic vậy là hôm trước xem nhầm con gái đầu là năm 2014... nếu sinh 2016 thì quá chuẩn bài rồi. Bé này là bé gái chứ nếu là bé trai thì đến nay đã phát lắm rồi.. nếu vậy thì cứ để yên thế, nếu bạn thích sinh 3 cháu thì sinh thêm bé năm 2024, rồi con út trong năm 2026 hoặc 2027... tùy bạn.
 18. Không có năm nào đạt yêu cầu của bạn đâu...
 19. Vợ chồng bạn còn chưa sinh bé đầu mà, vậy nên cứ sinh bé 2018 đi đã. các năm từ 2019 đến trước 2026 ko đủ tốt để tư ván làm con út nên chúng tôi không chọn thôi. Vấn đề cưới Tam tai thì về lý 3 năm đó là 3 năm của việc xấu đến như có thua thiệt về tình cảm, thua thiệt về tiền bạc (tai nạn mà) nhưng bạn lại lấy đó làm niềm vui (cưới nhau) nên gọi là vay vui trong lúc khó... thế thì tất nhiên phải trả cái đó bằng những khó khăn.. theo tôi là cách tốt nhất là bạn nên sống tốt, giúp đỡ người khác, làm từ thiện để chia sẽ tai nạn với người khác thì sẽ làm giảm cái xấu trên, còn cách nào khác thì tôi chưa có câu trả lời, chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm về việc này. Thân ái!
 20. Nhà này vợ là một tay đảm đang, cộng thêm xung nhau nữa nên vợ chồng hay khắc khẩu, chứ không vấn đề gì. Bé sinh năm 2016 tuy gia đình kiếm được tiền, nhưng công việc khá áp lực, nhất là đối với cha, tuy nhiên nhờ vậy mà khẳng định được tài năng. Nhà bạn nếu để tốt nên chờ đến 2024 sinh bé út. Ngoài ra bạn có hỏi về vấn đề tên của Thân mạng thay đổi, điều đó không quan trọng, luận tuổi chỉ cần xác định đúng hành là đã cho kết quả tương đối chính xác rồi, chỉ quán xét tên của hành như bạn nêu khi cần tìm yếu tốt cứu cánh cho các trường hợp đặc biệt để đưa ra lời khuyên thôi.. Việc nhầm mà bạn nêu không ảnh hưởng gì lắm đâu... Thân ái.
 21. Gia đình bạn 2 vợ chồng tương quan tuổi khá đẹp, bé sinh ra xấu ở phần thiên can con khắc cha nên công việc của ông bố không thuận lợi, gặp nhiều khó khăn và ít người giúp đỡ, phải đi xa cũng là một cách hóa giải cái xấu đấy.. Để thuận lợi cho công việc của bố thì có thể chọn sinh bé năm 2021, còn để làm con út thì nên để 2023. Thân ái!
 22. Vợ chồng nhà này: Thiên can và thân mạng chồng khắc vợ mà địa cho lại tam hợp thì làm tăng cái khắc lên nên nói chung là ông chồng này gia trưởng và khắt khe với vợ lắm. Thiên can mà khắc vợ thì các vấn đề liên quan đến công việc, cơ hội và giúp đỡ của mọi người đều kém.. Thân mạng khắc thì kinh tế tuy có tiền nhưng mà không được hạnh phúc lắm... Bé 2014 có Thiên can và Mạng giống cha nên sinh bé này ra thì tuy cải thiện về công việc, cơ hội và giúp đỡ của người ngoài, nhưng kinh tế và nội bộ gia đình không có cải thiện do than mạng mẹ khắc con, hơn nữa mẹ lại bị cả 2 bố con khắc về thân mạng nên sức khỏe của mẹ yếu. Hai năm 2018 và 2019 mạng con là Mộc cùng mạng với mẹ và thiên can chỉ ở mức cha khắc con thì chỉ giúp cân bằng cuộc sống gia đình chứ không đủ tốt để chọn làm con út. Bốn năm từ 2020 đến 2023 bạn không nên sinh bé vì tương quan tuổi khá xấu. Năm 2024 và 2025 thì 2024 tốt hơn 2025 một chút, trong đó mạng con là mạng Thủy được bố và bé đầu sinh cho, rồi sinh cho mẹ thì cũng hóa giải được nhiều điều về nội bộ gia đình, thiên can chỉ ở mức bình hòa... nên cũng chưa đủ tiêu chuẩn làm con út. Hai năm 2026 và 2027 thì hội đủ điều kiện làm con út. Theo tôi thì bạn nên chọn sinh một bé vào năm 2018 hoặc 2019 (hoặc là 2024) sau đó sinh bé út vào một trong 2 năm 2026 hoặc 2027. Thân ái!
 23. Vợ chồng bạn nếu tương quan tuổi thì không phải xấu, thiên can chồng sinh cho vợ là tốt nhất về tương quan thiên can. Thân mạng thì chồng Thủy sinh vợ Mộc thì cũng không phải là xấu. Địa chi bình hòa là cũng ổn Nếu đúng tương quan này thì công việc của chồng phải thăng tiến tốt, hai bên gia đình hỗ trợ giúp đỡ, bạn bè cũng như cơ hội làm ăn đến nhiều và thuận lợi. Tuy nhiên về Thân mạng chồng sinh cho vợ thì không được thuận lý, đáng ra tốt nhất thì vợ phải dưỡng chồng, nhưng anh chồng này chiều vợ, thế cũng được hạnh phúc tuyệt vời rồi... kinh tế phát triển chỉ ở mức ổn định thôi. Người vợ không nên chủ động trong vấn đề làm ăn thì sẽ đỡ thất bại hơn. Chồng tuổi Mão nên Tam tai ở Tị - Ngọ - Mùi, nếu hai bạn cưới nhau trong 3 năm này thì có lẽ cái xấu là do vấn đề cưới tam tai chứ không phải do tương quan tuổi. Bạn có thể chọn sin bé đầu vào năm 2018 hoặc 2019 năm 2018 tốt hơn 2019 một chút, sau đó sinh bé út vào các năm 2026 hoặc 2027. Thân ái!
 24. Việc ly hôn phụ thuộc rất nhiều vào người vợ, nếu bạn cứ trung chính, nhu mỳ, hết lòng chăm sóc cho chồng con thì khó ông chồng nào có thể bỏ bạn được. SH Thiên Luân tư vấn như vậy chỉ là ở khả năng thôi chứ để quán xét kỹ thì phải coi lá số tử vi của cả 2 vợ chồng thì mới có thể chính xác cao được.. Đàn ông chúng tôi thật sự chỉ phải bỏ vợ khi mà chị em quá đáng, như là ngoại tình, láo với bố mẹ chồng, hay không thể chăm sóc gia đình và con cái vv & vv... tất nhiên đó là bất đăc dĩ với ông chồng còn có chính kiến và sống có tình... (những trường hợp lỗi của ông chồng tôi không nói ở đây).. nên luận tuổi mà xác quyết là bỏ nhau thì tôi chắc là SH Thiên Luân không khẳng định vậy đâu, bạn chớ lo sợ quá như vậy)
 25. Năm 2022 đúng như bạn phân tích cũng OK, nó chỉ kém 2024 thôi. Bố Thổ sinh con Kim là thuận lý, bố sẽ không yếu đi đâu mà lo. Nếu sinh 2022 nó còn được tăng tốt một chút nữa là nhà bạn 4 người tạo cách song nguyên đối xứng giữa Tị Ngọ và Sửu Dần qua trục Hoàng Đạo... nhưng chỉ là chút thôi nhé.