• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

aygia

Quản Trị Viên
 • Số nội dung

  349
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  33

Bài viết posted by aygia


 1. On 30/9/2017 at 20:28, beheo said:

  Dạ thưa Bác Aygia, Bác cho cháu xin hỏi thêm là giữa năm 2018 và 2024 thì cháu có con năm nào sẽ tốt cho công việc kinh doanh và cho gia đình thuận hoà hơn ạ? Cháu kính cảm ơn Bác ạ!

  Không có năm nào đạt yêu cầu của bạn đâu... 


 2. 12 giờ trước, Berom said:

  Cháu xin cảm ơn bác Aygia.

  Đúng là hai vc cháu cưới vào 2015, theo như bác nói là chồng cháu bị tam tai.vậy làm sao để khắc phục được ạ?

  Bác cho cháu hỏi thêm là từ năm 2019 dến 2026 còn năm nào gần hơn để sinh bé út ạ? Do cháu thấy hai năm bác tư vấn cách nhau hơi xa một tý ạ? cháu sợ tới năm 2026 cháu hơi lớn tuổi khó sinh ạ?

  Cháu cảm ơn bác!

  Vợ chồng bạn còn chưa sinh bé đầu mà, vậy nên cứ sinh bé 2018 đi đã. các năm từ 2019 đến trước 2026 ko đủ tốt để tư ván làm con út nên chúng tôi không chọn thôi.

  Vấn đề cưới Tam tai thì về lý 3 năm đó là 3 năm của việc xấu đến như có thua thiệt về tình cảm, thua thiệt về tiền bạc (tai nạn mà) nhưng bạn lại lấy đó làm niềm vui (cưới nhau) nên gọi là vay vui trong lúc khó... thế thì tất nhiên phải trả cái đó bằng những khó khăn.. theo tôi là cách tốt nhất là bạn nên sống tốt, giúp đỡ người khác, làm từ thiện để chia sẽ tai nạn với người khác thì sẽ làm giảm cái xấu trên, còn cách nào khác thì tôi chưa có câu trả lời, chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm về việc này.

  Thân ái!


 3. 17 giờ trước, beheo said:

  Cháu kính nhờ Bác Aygia xem giúp ạ:

  Chồng: 3/12/1983 dương lịch (8:00 sáng), mệnh Phúc đăng hoả

  Vợ: 31/3/1989 dương lịch (14:45 chiều), mệnh Đại Lâm Mộc

  Con trai đầu: 31/5/2016 dương lịch (5:25 sáng), mệnh Đại khê thuỷ

  Cháu kính nhờ Bác xem giúp sự tương tác giữa các thành viên trong gia đình con (Tam xung), có tốt/xấu đối với công việc làm ăn hay không ạ? Cháu cũng xin Bác cố vấn giúp con nên sinh bé thứ 2 những năm nào thì tốt ạ? Cháu cảm ơn Bác ạ!

  Nhà này vợ là một tay đảm đang, cộng thêm xung nhau nữa nên vợ chồng hay khắc khẩu, chứ không vấn đề gì. 

  Bé sinh năm 2016 tuy gia đình kiếm được tiền, nhưng công việc khá áp lực, nhất là đối với cha, tuy nhiên nhờ vậy mà khẳng định được tài năng. 

  Nhà bạn nếu để tốt nên chờ đến 2024 sinh bé út.

  Ngoài ra bạn có hỏi về vấn đề tên của Thân mạng thay đổi, điều đó không quan trọng, luận tuổi chỉ cần xác định đúng hành là đã cho kết quả tương đối chính xác rồi, chỉ quán xét tên của hành như bạn nêu khi cần tìm yếu tốt cứu cánh cho các trường hợp đặc biệt để đưa ra lời khuyên thôi.. Việc nhầm mà bạn nêu không ảnh hưởng gì lắm đâu...

  Thân ái.


 4. 18 giờ trước, leling said:

  Em chào anh Thiên Luân và bác Aiya, mong anh và bác tư vấn cho gia đình em.                                 Em sinh ngày 29/09/1991 dương lịch.                                                 Chồng em sinh ngày 8/8/1989 dương lịch.                                     Con gái sinh ngày 26/12/2015 dương lịch.                                     Em xin anh tư vấn giúp em, bố mẹ  và bé đầu có tương tác xấu đến nhau không, và bé thứ 2 nên sinh vào năm nào là tốt nhất. Em chỉ mong tốt cho con và chồng, chồng em chủ yếu làm xa, thời gian này có công trình gần nhà nên đang ở nhà nên 2 vợ chồng thỉnh thoảng cũng lục đục, một phần do công việc của em bận nên không chăm lo được cho gia đình. Mong tư vấn từ anh.                 

  Gia đình bạn 2 vợ chồng tương quan tuổi khá đẹp, bé sinh ra xấu ở phần thiên can con khắc cha nên công việc của ông bố không thuận lợi, gặp nhiều khó khăn và ít người giúp đỡ, phải đi xa cũng là một cách hóa giải cái xấu đấy..

  Để thuận lợi cho công việc của bố thì có thể chọn sinh bé năm 2021, còn để làm con út thì nên để 2023.

  Thân ái!

  1 person likes this

 5. 22 giờ trước, Tran Hao said:

  Nhờ chú aygia tư vấn giúp ạ!

  Vợ chồng nhà này: Thiên can và thân mạng chồng khắc vợ mà địa cho lại tam hợp thì làm tăng cái khắc lên nên nói chung là ông chồng này gia trưởng và khắt khe với vợ lắm. Thiên can mà khắc vợ thì các vấn đề liên quan đến công việc, cơ hội và giúp đỡ của mọi người đều kém.. Thân mạng khắc thì kinh tế tuy có tiền nhưng mà không được hạnh phúc lắm...

  Bé 2014 có Thiên can và Mạng giống cha nên sinh bé này ra thì tuy cải thiện về công việc, cơ hội và giúp đỡ của người ngoài, nhưng kinh tế và nội bộ gia đình không có cải thiện do than mạng mẹ khắc con, hơn nữa mẹ lại bị cả 2 bố con khắc về thân mạng nên sức khỏe của mẹ yếu.

  Hai năm 2018 và 2019 mạng con là Mộc cùng mạng với mẹ và thiên can chỉ ở mức cha khắc con thì chỉ giúp cân bằng cuộc sống gia đình chứ không đủ tốt để chọn làm con út.

  Bốn năm từ 2020 đến 2023 bạn không nên sinh bé vì tương quan tuổi khá xấu.

  Năm 2024 và 2025 thì 2024 tốt hơn 2025 một chút, trong đó mạng con là mạng Thủy được bố và bé đầu sinh cho, rồi sinh cho mẹ thì cũng hóa giải được nhiều điều về nội bộ gia đình, thiên can chỉ ở mức bình hòa... nên cũng chưa đủ tiêu chuẩn làm con út.

  Hai năm 2026 và 2027 thì hội đủ điều kiện làm con út.

  Theo tôi thì bạn nên chọn sinh một bé vào năm 2018 hoặc 2019 (hoặc là 2024) sau đó sinh bé út vào một trong 2 năm 2026 hoặc 2027.

  Thân ái!


 6. 4 giờ trước, Berom said:

  Con chào bác Ayda.

  Mong bác tư vấn cho trường hợp của cháu.                                                   chồng sn 1987 mạng giáng hạ thuỷ

   vợ sn  1989 mạng đại lâm mộc  

  Con nhờ bác xem giúp sinh con năm nào và con út năm nào thì hợp ạ?

  Bác cho cháu hỏi thêm là từ khi cưới đến bây giơ vc cháu làm ăn gì cũng thất bại? không biết hai vc cháu có khắc nhau không ạ?

  mong nhận được hồi âm của bác. con cám ơn!!

  Vợ chồng bạn nếu tương quan tuổi thì không phải xấu, thiên can chồng sinh cho vợ là tốt nhất về tương quan thiên can. Thân mạng thì chồng Thủy sinh vợ Mộc thì cũng không phải là xấu. Địa chi bình hòa là cũng ổn

  Nếu đúng tương quan này thì công việc của chồng phải thăng tiến tốt, hai bên gia đình hỗ trợ giúp đỡ, bạn bè cũng như cơ hội làm ăn đến nhiều và thuận lợi. 

  Tuy nhiên về Thân mạng chồng sinh cho vợ thì không được thuận lý, đáng ra tốt nhất thì vợ phải dưỡng chồng, nhưng anh chồng này chiều vợ, thế cũng được hạnh phúc tuyệt vời rồi... kinh tế phát triển chỉ ở mức ổn định thôi. Người vợ không nên chủ động trong vấn đề làm ăn thì sẽ đỡ thất bại hơn.

  Chồng tuổi Mão nên Tam tai ở Tị - Ngọ - Mùi, nếu hai bạn cưới nhau trong 3 năm này thì có lẽ cái xấu là do vấn đề cưới tam tai chứ không phải do tương quan tuổi.

  Bạn có thể chọn sin bé đầu vào năm 2018 hoặc 2019 năm 2018 tốt hơn 2019 một chút, sau đó sinh bé út vào các năm 2026 hoặc 2027.

  Thân ái!


 7. 21 giờ trước, Dinhphu said:

  Tương quan tuổi của vợ chồng này: Thiên can chồng Mộc khắc vợ Thổ là xấu nhất về tương quan Thiên can, Địa chi tam hợp, Thân mạng chồng Kim khắc vợ Mộc tốt nhứ 2 về tương quan Thân mạng nên

  1/ Ông chồng nhà này gia trưởng, vợ rất sợ chồng...

  2/ Công việc của chồng từ khi cưới gặp nhiều khó khăn.. Ít nhận được sự giúp đỡ từ bên ngoài

  3/ Tiền bạc tuy có nhưng cũng phải khó khăn lắm mới kiếm được... có tích lũy về tiền bạc.

  Khi sinh bé 2014: Thì Công việc của Bố thuận lợi hơn, nhàn hơn, công việc của mẹ lúc đầu khó khăn, sau thì dẫn ổn định và thuận lợi hơn... đây là những tương quan thay đổi về Thiên can. Còn về Thân mạng do Mẹ bị con khắc, bị cả bố khắc nên sức khỏe của mẹ giảm sút nhiều, kinh tế cũng kém và gây ra nhiều vấn đề lục đục trong gia đình. Cái xấu và phát sinh đều xảy ra từ trong nội bộ gia đình chứ không liên quan đến bên ngoài.

  Để khắc phục cái xấu của bé đầu theo tôi bạn nên sinh 1 bé vào năm 2018 để tương quan tuổi trở về mức bình thường, Sau đó chờ đến năm 2024 hoặc 2026, 2027 sinh bé út thì gia đình này mới phát được. Trong đó năm 2027 là tốt nhất, sau đến 2026, 2024 chỉ ở mức được thôi.

  Thân ái!

  Cháu cám ơn bác Aygia!

  Bác cho cháu hỏi thêm chút là trước cháu có đọc một bài vợ chồng cũng sinh năm như nhà cháu (chồng 1985 - vợ 1989) được bác Thiên luân tư vấn, có nói về việc nếu sinh con sau năm 2017 và trước năm 2024 thì có việc bố sẽ hay đi xa nhà hoặc xâu hơn có thể là vợ chồng ly hôn. Cháu mong bác xem lại giúp cháu, vì cứ lo sinh con ra mà bị vậy thì tội con cái. 

  Việc ly hôn phụ thuộc rất nhiều vào người vợ, nếu bạn cứ trung chính, nhu mỳ, hết lòng chăm sóc cho chồng con thì khó ông chồng nào có thể bỏ bạn được. SH Thiên Luân tư vấn như vậy chỉ là ở khả năng thôi chứ để quán xét kỹ thì phải coi lá số tử vi của cả 2 vợ chồng thì mới có thể chính xác cao được.. Đàn ông chúng tôi thật sự chỉ phải bỏ vợ khi mà chị em quá đáng, như là ngoại tình, láo với bố mẹ chồng, hay không thể chăm sóc gia đình và con cái vv & vv... tất nhiên đó là bất đăc dĩ với ông chồng còn có chính kiến và sống có tình... (những trường hợp lỗi của ông chồng tôi không nói ở đây).. nên luận tuổi mà xác quyết là bỏ nhau thì tôi chắc là SH Thiên Luân không khẳng định vậy đâu, bạn chớ lo sợ quá như vậy)

  1 person likes this

 8. 13 giờ trước, Annhien said:

  Cháu cảm ơn bác nhiều! Gia đình cháu không giàu nhưng cũng không đến nỗi nghèo lắm, nói chung là cũng tạm được bác ạh. Vì 2 vợ chồng cháu cũng thuộc dạng khó có con, 5 năm mới có bé đầu, nhiều năm tốt cháu tính thi cũng đều qua. Nên cháu làm phiền muốn hỏi bác trong nhiều năm từ năm 2018 mong bác Thông cảm. Còn năm Nhâm Dần 2022 cháu nghĩ Đinh hợp Nhâm tốt mà bác, mạng Kim con dương với kim mẹ âm cũng không khắc mấy, chỉ sợ nhà nhiều kim quá bố sẽ yếu. Cháu phân tích như vậy k biết đúng không. Nhờ bác chỉ dạy. Vi chồng cháu cũng lớn tuổi rồi nên cố gắng trong các năm tới đây. Còn năm 2024 cháu sẽ cố gắng thêm 1 be nếu được thì là phước của vợ chồng cháu, không thì chịu.

  Năm 2022 đúng như bạn phân tích cũng OK, nó chỉ kém 2024 thôi. Bố Thổ sinh con Kim là thuận lý, bố sẽ không yếu đi đâu mà lo. Nếu sinh 2022 nó còn được tăng tốt một chút nữa là nhà bạn 4 người tạo cách song nguyên đối xứng giữa Tị Ngọ và Sửu Dần qua trục Hoàng Đạo... nhưng chỉ là chút thôi nhé. 

  1 person likes this

 9. 2 giờ trước, Kimhue said:

  Cháu chào các Bác trong ban Quản trị ạ!

  Cháu mong các Bác tư vấn giúp vợ chồng cháu với ạ.

  Chồng cháu sinh 02/08/1988 (AL), mạng Đại Lâm Mộc

  Cháu sinh 16/11/1992 (AL), mạng Kiếm Phong Kim

  Cháu đang mang bầu bé đầu, sẽ sinh vào đầu năm 2018. Các Bác xem giúp cháu năm 2018 sinh con có tốt ko ạ? Vì cháu mệnh Kim, con mệnh Mộc cháu sợ sẽ ko tốt cho bé ạ.

  Vợ chồng cháu cưới 24/02/2017 (Al). Sau khi cưới vợ chồng cháu công việc bị cản trở, cháu thất nghiệp chuyển sang buôn bán, nhưng ko bán được, bị chôn vốn, bán lỗ ạ. Chồng cháu công việc gặp khó khăn. Chúng cháu khắc khẩu, cãi nhau mỗi ngày. Chồng cháu gia trưởng lắm ạ, và cháu ko có tiếng nói ạ.

  Cháu phải làm gì để cải thiện tình hình bây giờ ạ.

  Và chúng cháu nên sinh con út năm nào thì sẽ tốt ạ.

  Cháu rất mong nhận được tư vấn của Bác. Cháu chân thành cảm ơn ạ.

   

   

  Đúng là tương quan tuổi của vợ chồng bạn không được tốt. 

  Về Thiên can thì chồng Mậu (+Thổ) khắc vợ Nhâm (+Thủy) Dương khắc âm là tắc bế nó thể hiện ở công việc của cả vợ chồng bế tắc, các điều kiện ngoại cảnh bên ngoài đều không ủng hộ các bạn, hai bên gia đình cũng gây khó khăn, bạn bè cũng không giúp đỡ... rất bế tắc.

  Về Thân mạng vợ Kiếm Phong Kim (+Kim) khắc chồng Đại Lâm Mộc (+Mộc) là tắc loạn... Nhưng Đại Lâm Mộc (Rừng cây lớn) thì không sợ Kiếm Phong Kim (Kiếm trong bao) lắm nên bạn sẽ không khắc nổi anh ta... 

  Hơn nữa 2 bạn lại là Tam hợp rơi vào trường hợp: "Hợp chặt khăc sát" tức là cái hợp đó làm cho cái khắc kia tăng lên... nên khá xấu đấy...

  Tuy nhiên không có gì là không có hướng giải quyết.

  Bé 2018 về thiên can cùng là Thổ với cha nên từ khi có bầu bé thì công việc của chồng sẽ bớt khó khăn hơn, và dần trờ về trạng thái như trước khi cưới... Nhưng thiên can của Bé cùng bố khắc bạn (vợ) nên công việc của bạn và những điều kiện bên ngoài của bạn thêm khó khăn... thế nên lời khuyên cho bạn là hạn chế kinh doanh mới, nên tìm các công việc mang tính ổn định, dễ, và thu nhập ổn định... bạn sẽ khá đen đủi trong thời gian này...

  Về Thân mạng Bé mạng (+Mộc) bị mẹ (+Kim) khắc nên bé sẽ hơi khó nuôi, nhưng lại cùng mạng với bố nên cũng không đến nỗi quá đáng, chỉ ở mức khó khăn hơn bình thường chút thôi, và nói chung là mẹ khăc con thì kinh tế sẽ chỉ ở mức bình thường thôi... nên bạn cũng phải chấp nhận là không nên mơ tưởng đến tiền nong nhiều trong thời gian này. Bố và bé về địa chi xung nhau thì bố dễ đi xa nhà..

  Lời khuyên cho bạn là các cụ nói rồi: "Phúc đức tại mẫu" có thể là số phận sẽ bắt bạn phải có một thời gian nhẫn nhịn và chịu đựng để chờ đến một ngày sau trọn vẹn hơn vì như bạn biết đấy, nếu phải chia ly thì cái khổ và vất vả sẽ kéo dài mãi cho đến cuối cuộc đời đối với cả 2 mẹ con và cả chồng bạn nữa... mà trường hợp này thì bạn phải nhẫn nhịn hết mức để chờ đợi đến năm 2020... 

  Nếu bạn sinh được bé vào năm 2020 thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều nhưng có một vấn đề là bé phải sinh cho mẹ và bị bố và bé lớn khắc nên sức khỏe của bé sẽ kém hơn bé đầu kha khá... vậy nên bạn từ sau khi sinh bé đầu phải hết sức chú ý đến sức khỏe của mình, nên bỏ đi những áp lực về phía chồng, để có một thể lực tốt chuẩn bị sức khỏe để sinh bé 2020.. Bạn nên cho chồng bạn biết những lo lắng của bạn... và làm sao để anh ấy hiểu..

  Ban là nữ, nhưng Thiên can Dương và Thân mạng Dương, tôi tin là bạn có đủ nghị lực để vượt qua khó khăn này... cố gắng lên bạn nhé.

  Chúc gia đình bạn may mắn & nghị lực để chờ đợi ngày hạnh phúc!

  Thân ái!


 10. 5 giờ trước, Dinhphu said:

  Tương quan tuổi của vợ chồng này: Thiên can chồng Mộc khắc vợ Thổ là xấu nhất về tương quan Thiên can, Địa chi tam hợp, Thân mạng chồng Kim khắc vợ Mộc tốt nhứ 2 về tương quan Thân mạng nên

  1/ Ông chồng nhà này gia trưởng, vợ rất sợ chồng...

  2/ Công việc của chồng từ khi cưới gặp nhiều khó khăn.. Ít nhận được sự giúp đỡ từ bên ngoài

  3/ Tiền bạc tuy có nhưng cũng phải khó khăn lắm mới kiếm được... có tích lũy về tiền bạc.

  Khi sinh bé 2014: Thì Công việc của Bố thuận lợi hơn, nhàn hơn, công việc của mẹ lúc đầu khó khăn, sau thì dẫn ổn định và thuận lợi hơn... đây là những tương quan thay đổi về Thiên can. Còn về Thân mạng do Mẹ bị con khắc, bị cả bố khắc nên sức khỏe của mẹ giảm sút nhiều, kinh tế cũng kém và gây ra nhiều vấn đề lục đục trong gia đình. Cái xấu và phát sinh đều xảy ra từ trong nội bộ gia đình chứ không liên quan đến bên ngoài.

  Để khắc phục cái xấu của bé đầu theo tôi bạn nên sinh 1 bé vào năm 2018 để tương quan tuổi trở về mức bình thường, Sau đó chờ đến năm 2024 hoặc 2026, 2027 sinh bé út thì gia đình này mới phát được. Trong đó năm 2027 là tốt nhất, sau đến 2026, 2024 chỉ ở mức được thôi.

  Thân ái!

  Cháu cám ơn bác Aygia!

  Bác cho cháu hỏi thêm chút là trước cháu có đọc một bài vợ chồng cũng sinh năm như nhà cháu (chồng 1985 - vợ 1989) được bác Thiên luân tư vấn, có nói về việc nếu sinh con sau năm 2017 và trước năm 2024 thì có việc bố sẽ hay đi xa nhà hoặc xâu hơn có thể là vợ chồng ly hôn. Cháu mong bác xem lại giúp cháu, vì cứ lo sinh con ra mà bị vậy thì tội con cái. 

  Vậy bạn vui lòng dẫn lại lời tư vấn của SH Thiên Luân để mình quán xét thêm trường hợp đó mới trả lời bạn được.


 11. 5 giờ trước, bichcarot said:

  Cháu cảm ơn bác nhiều ạ. Vc cháu sẽ chọn 2018.

  Bác bảo năm 2018 sinh được con trai thì tốt, nhưng nếu chẳng may cháu lại sinh con gái thì sao ạ? Nếu là con gái thì có ảnh hưởng gì xấu không hả bác?

  Vào năm tốt thì sinh trai hay gái đều tốt cả, nhưng được trai thì tốt hơn là gái thôi. Sinh con trai vào năm tốt thì cái tốt sẽ phát tác nhanh hơn là gái... Hơn nữa vào năm chẵn thì vốn là Thiên can dương, thân mạng cũng dương là hợp cách với một đấng nam nhi hơn thôi.... còn là con gái thì có chút quyết đoán của một đấng nam nhi cũng hay chứ có sao đâu...


 12. 15 phút trước, bichcarot said:

  cháu cảm ơn bác aygia. Bác có thể giúp em thêm 1 lần nữa được không ạ? Vì là mẹ chồng cháu tuổi mậu tuất nên bà cứ bảo đừng sinh con năm 2018 vì bà thấy những người tuổi bà khổ lắm. Bà thích vợ chồng cháu sinh con năm 2020. Vậy Bác xem giúp vc cháu xem giữa năm 2018 và 2020 thì năm nào tốt hơn ạ?

  Ha..ha... đời là bể khổ, ai sinh ra mà chả khổ... Đây là xét về tương quan tuổi để gia đình bạn phát triển về mọi mặt chứ làm gì có tuổi nào sinh ra là được sướng.. Năm 2020 chúng tôi không tư vấn là vì nó sẽ tương quan không tốt. Khi tương quan tuổi không tốt, thì sinh bé ra sẽ làm gia đình sa sút... tùy bạn chọn nhé.

  Thân ái!

  11 phút trước, ngoclucbao said:

  Dạ cháu cảm ơn Bác nhiều ạ!. Bác cho cháu hỏi thêm một chút được không ạ:

  Sau khi chúng cháu kết hôn (2.2018) thì nên sinh con vào năm nào và con út vào năm nào thì tốt nhất ạ? Kính nhờ Bác tư vấn thêm cho cháu ạ.

  Hai năm 2018 và 2019 nên tránh sinh vì khi đó con mạng Mộc bị Mẹ khắc sẽ không tốt cho sức khỏe bé, tốt nhất bạn nên chọn năm 2020 làm bé đầu và 2024 làm bé út, sẽ rất tốt đấy.

  Chúc 2 bạn trăm năm hạnh phúc, may mắn cả đời!


 13. 45 phút trước, ngoclucbao said:

  Kính nhờ cô/chú trên diễn đàn xem giúp chúng cháu có thể cưới vào năm nào, và tháng nào ạ:

  • Nam: 05/06/1987 âm lịch
  • Nữ: 17/04/1992 âm lịch
  • Dự định cưới vào năm 2017, 2018 (hai năm này thì có kỵ khắc gì không ạ, và năm nào tốt hơn ạ)

  Cháu cảm ơn nhiều ạ!

  Chú rể tuổi Mão năm nay là năm xung nếu tránh dc thì nên tránh năm sau 2018 thì OK. Vậy nên để năm sau hãy cưới. Cô dâu tuổi Thân có 2 tháng Đại lợi để cưới là tháng 2 và tháng 8 âm, không thì dùng 2 tháng tiểu lợi là tháng 3 và tháng 9

  Thân ái!


 14. 36 phút trước, Nguyễn Duy Tân said:

  Cảm ơn bác aygia ạ. Bác cho cháu hỏi thêm một chút, liệu năm 2019 có hợp không ạ?

  Hai năm này đối với nhà bạn cũng gần gần giống nhau nên bạn có thể chọn 2019, 2018 được một đặc cách là cấu trúc tuổi của gia đình bạn sẽ đối xứng qua trục Dần Thân nên sẽ được tăng tốt, tuy nhiên năm 2018 có bị một xấu nhỏ là cha con Hình nhau (đây là một tương tác hơi xấu thôi chứ không quan trọng... đại để là sau này cha con có thể bất đồng về vấn đề tài sản thừa kế chẳng hạn.). Còn 2019 thì sẽ bị lệch đi không đối xứng nữa nhưng khi đó tuổi con út sẽ cùng với bố mẹ thuần âm thì các tương quan sẽ thuận hơn 2018. Nói chung nếu sinh 2018 mà dc bé trai thì sẽ được tốt thêm, còn 2019 được bé gái thì thuận càng thêm thuận..

  Thân ái!


 15. 12 giờ trước, Nguyễn Duy Tân said:

  Cháu chào bác Thiên Luân, nhờ bác tư vấn giúp cháu ạ

  Chồng: 23/ 11 / 1985 (AL) (DL: 03/01/1986) Mạng Hải Trung Kim

  Vợ:  29/09/1987 (AL) Mạng Giáng Hạ Thủy

  Con trai 1:  21/08/2014 (AL) Mạng Sa Trung Kim.

  Mong bác xem giúp vợ chồng cháu nên sinh con út vào năm nào được ạ?

  Cháu cảm ơn bác rất nhiều!

  Bạn có thể chọn năm 2018 làm con út, đây có lẽ là năm gần và hợp với gia đình bạn nhất. 

  Thân ái!


 16. 20 giờ trước, bichcarot said:

  Chào bác Thiên Luân,

  Bác xem giúp cháu với ạ.

  Chồng: 26 / 02 / 1986 (AL) mạng Giáng Hạ Thủy

  Vợ:  27 / 10 / 1986 (AL) mạng Giáng Hạ Thủy

  Con gái 1:  21 / 04 / 2014 (AL) mạng Sa Trung Kim.

  Xin bác xem giúp vợ chồng cháu nên sinh con út vào năm nào được ạ? và nên là con trai hay gái ạ? 

  Cháu cảm ơn bác!

  Nhà này tương quan tuổi cũng đẹp bạn có 2 năm 2018 và 2019 để sinh bé, năm 2018 tốt hơn 2019 vì được khép vòng tam hợp Dần - Ngọ Tuất sinh được bé 2018 mà là trai thì sẽ phát nhanh đấy.

  Thân ái!


 17. On 26/9/2017 at 10:07, nganchien said:

  Cháu chào bác, xin bác giúp cháu :

  Chồng : 1981 Thạch lựu mộc

  Vợ: 1987 Giáng hạ thủy

   Bác giúp cháu xem những năm nào tốt để có thể sinh con và con út sẽ sinh vào năm nào là tốt nhất ạ! 

  Cháu mong tin bác ạ! Cháu cám ơn bác nhiều ạ!

  Dạ cháu cảm ơn ạ, bé đầu nhà cháu sinh năm 2010- Tùng bách mộc ạ.

  Gia đình này tương quan tuổi tương đối đẹp, người vợ đảm đang tháo vát.. lại sinh con đầu đẹp tuổi nên đến nay kinh tế đã rát vững vàng, bé cũng khỏe mạnh và thông minh, nhưng bố và con thì không thích chơi với nhau...

  Gia đình bạn có 2 năm 2018 và 2019 để sinh con rất tốt trong đó 2019 tốt hơn 2018 một chút. Bạn chớ để lỡ 2 năm này nhé.

  Thân ái!


 18. On 25/9/2017 at 08:09, Dinhphu said:

  Kính gửi bác Thiên Luân, Bác Aygia!

  Chồng sinh 18/1/1985

  Vợ sinh 17/5/1989

  Con trai đầu sinh 03/07/2014

  Cháu đã đọc được bài trả lời của bác là nên sinh con thứ 2 vào năm 2017 hoặc 2024

  Năm 2017 thì cháu ko kịp để sinh nữa, năm 2024 thì xa bé đầu nhà con quá, mà hiện tại công việc của chồng con từ khi sinh bé đầu gặp nhiều khó khăn, kinh tế giảm sút, sức khỏe cả nhà cũng ko tốt, sức khỏe của bé đầu cũng ko tốt.

  Nếu đợi đến 2024 liệu có ảnh hưởng nhiều về sức khỏe và công việc trong thời gian đợi để sinh bé ko ạ.

  Mong các bác tư vấn giúp con! Vợ chồng cháu mong câu trả lời từ các bác

  Tương quan tuổi của vợ chồng này: Thiên can chồng Mộc khắc vợ Thổ là xấu nhất về tương quan Thiên can, Địa chi tam hợp, Thân mạng chồng Kim khắc vợ Mộc tốt nhứ 2 về tương quan Thân mạng nên

  1/ Ông chồng nhà này gia trưởng, vợ rất sợ chồng...

  2/ Công việc của chồng từ khi cưới gặp nhiều khó khăn.. Ít nhận được sự giúp đỡ từ bên ngoài

  3/ Tiền bạc tuy có nhưng cũng phải khó khăn lắm mới kiếm được... có tích lũy về tiền bạc.

  Khi sinh bé 2014: Thì Công việc của Bố thuận lợi hơn, nhàn hơn, công việc của mẹ lúc đầu khó khăn, sau thì dẫn ổn định và thuận lợi hơn... đây là những tương quan thay đổi về Thiên can. Còn về Thân mạng do Mẹ bị con khắc, bị cả bố khắc nên sức khỏe của mẹ giảm sút nhiều, kinh tế cũng kém và gây ra nhiều vấn đề lục đục trong gia đình. Cái xấu và phát sinh đều xảy ra từ trong nội bộ gia đình chứ không liên quan đến bên ngoài.

  Để khắc phục cái xấu của bé đầu theo tôi bạn nên sinh 1 bé vào năm 2018 để tương quan tuổi trở về mức bình thường, Sau đó chờ đến năm 2024 hoặc 2026, 2027 sinh bé út thì gia đình này mới phát được. Trong đó năm 2027 là tốt nhất, sau đến 2026, 2024 chỉ ở mức được thôi.

  Thân ái!


 19. On 24/9/2017 at 23:24, Annhien said:

  Dạ cháu nhầm con gái sinh ngày 31-10-2014, Sa Trung Kim. Mối tương quan vợ chồng cháu không thuận lý thì như vậy có ảnh hưởng gì nghiem trọng không ạh. Nếu năm 2018 không tốt lắm thì có thể chọn năm nào gần nhất tốt hơn không ạh. Nếu năm nhâm dần 2021 thì sao ạh. Cảm ơn bác đã xem và comment trường hợp của cháu.

  Ngũ hành tham sinh úy khắc, vậy nên tuy là không thuận lý, nhưng sinh được và được sinh vẫn tốt hơn là khắc nó cũng giống như nghèo mà vui thì thích hơn giàu mà suốt ngày phải đè nén, canh chừng... Văn hóa Thuần Việt vẫn ưu tiên việc Hạnh Phúc lên hàng đầu, nên vẫn luôn cho điểm cộng ở những tương quan sinh. Vậy nên bạn cũng không phải quá lo về điều không thuận lý ở trên. Đã cưới nhau rồi, thế thì anh nhất và em cũng nhất quả đất lun đúng không bạn... chớ mất thời gian nghĩ về những gì đã rồi... chúng ta cùng nhau hướng về tương lai nhé.

  Năm 2021 Về địa chi con sẽ sinh cho Mẹ và bé lớn điều này không thuận lý và sức khỏe bé này sẽ không được tốt lắm. Về thiên can thì Bố Khắc con, tức là có tiền về thực tiễn, và sẽ là người có năng lực, được công nhận, tuy nhiên sẽ vất vả, cũng liên quan đến Thiên can tương quan mẹ bị con khắc thì công việc của mẹ sẽ gặp nhiều trở ngại, vậy nên chọn sinh thì OK nhưng để chọn làm con út thì chưa đủ tiêu chuẩn. Như đã tư vấn năm 2024 và 2025 là đẹp nhất. 2024 nếu được bé trai thì được điểm cộng, phù hợp với gia đình làm công ăn lương. Năm 2025 nếu được bé gái thì sẽ được điểm cộng và phù hợp với gia đình kinh doanh buôn bán.

  Thân ái!


 20. 3 giờ trước, Nguyen tin said:

  Nghe bác chỉ dạy cháu cũng yên tâm hơn. Cháu cảm ơn bác ạ. Cháu còn điều này mong bác chỉ dẫn giúp. Cháu sinh 8/6/1989 âm lịch, chồng sắp cưới của cháu sinh 25/2/1988 âm lịch. Hai gia đình coi ngày ngày cưới mỗi bên coi một ngày khác nhau nên căng thẳng gia đình. Nhà trai muốn tháng 8, nhà gái muốn tháng 9. Giờ để con cái tự quyết định, cháu k muốn hai bên buồn nên cháu quyết định tháng 10 âm lịch. Thời gian còn ít để chuẩn bị cưới mà cháu khổ tâm quá. Cháu nhờ bác coi dùm cháu trong tháng 10 âm này ngày nào tuổi của chúng cháu cưới tốt ạ. Cháu thắc mắc nhiều cháu làm phiền bác quá nhưng mong bác giúp nốt lần này ạ.

  Theo quan điểm của chúng tôi thì Năm cưới xem tuổi chồng, tháng cưới xem tuổi vợ.

  Chú rể tuổi Thìn không bị tam tai, cũng không phải năm xung nên năm nay cưới được. (Tốt)

  Cô dâu tuổi Tị có 2 Tháng Đại lợi là tháng 3 và tháng 9 (lợi mọi bề) Nếu cưới vào tháng 9 được là đẹp nhất. Ngoài ra có 2 tháng Tiểu lợi (chỉ xung ông bà mối mai) là tháng 2 và tháng 8. Vì vậy hai họ chọn cho các bạn tháng 8 và tháng 9 là hợp lý đấy, Bạn nên chọn tháng 9 âm nhé. 

  Ngày tốt của tháng 9 đây bạn nhé:

  Tháng chín: ngày 02, 04, 17, 20, 28, 29…kỵ giờ Thân.

  Chúc 2 bạn được trăm năm hạnh phúc, may mắn cả đời!


 21. 1 giờ trước, Annhien said:

  Chồng: 22-6-1977 âm lịch- Sa Trung Thổ

  Vợ: 23-5-1985 âm lịch - Hải Trung Kim

  Con gái: 31-5-1985- Sa Trung Kim

  Xin tư vấn: mối tương quan giữa con gái với bố mẹ có tốt không ạh. Sao công việc của mẹ không thấy khá lên. Sinh con út vào năm 2018 có được k ạh. Năm nào là tốt nhất cho cả nhà ạh. Cảm ơn các bác!

  Con gái sinh cùng năm với mẹ thì sao mà xem cho được??

  Cặp này Thiên can thì Vợ sinh cho chồng là không thuận lý, Thân mạng thì Chồng sinh cho vợ cũng là không thuận lý nốt. hai tuổi lại địa chi tam hợp nên Anh chồng này chiều vợ lắm, nhưng đôi khi lại không biết là chiều như thế nào? Chị vợ muốn giúp chồng trong sự nghiệp, và đối ngoại, đối nội nhưng lắm khi cũng không quyết được vì vấn đề kinh tế không chắc chắn... Nhưng yêu thương, gắn bó thế cũng tốt...nhà này có tiền chỉ thích mua vàng thì phải?

  Bé gái sinh 2014 tương quan tuổi chỉ ở mức trung bình, Kinh tế chỉ ở mức khả quan, và lâu lâu lại phát sinh những khoản chi tiêu ngoài dự kiến. Công việc của bố mẹ sẽ có xu hướng tốt lên, tuy nhiên không nhiều.

  Nếu sinh bé 2018 thì Thân mạng Mẹ và chị cùng là Kim khắc con Mộc thì sức khỏe của bé sẽ khá yếu, và tương quan tuổi như thế này cũng không tốt để chọn làm con út. Công việc của người cha sẽ thuận lợi hơn nhiều nhưng của mẹ thì lại gặp nhiều khó khăn trở ngại.

  Năm tốt cho bạn chọn làm con út là năm 2024 Giáp Thìn sẽ rất tốt cho cả gia đình của bạn.


 22. 22 phút trước, Nguyen tin said:

  Dạ cháu biết vậy bác ạ. Nhưng nhà cháu đi coi số ở đâu ấy, nói số cháu tuổi tỵ mà sinh tháng 6 số con cái hiếm hoi khó sinh, khó nuôi, ít con. Cháu nghe buồn lắm bác ạ. Chứ cháu cũng hi vọng sinh được hai con lắm bác. 

  Lá số tử vi cần các thông tin chuẩn cả Giờ - Ngày - Tháng - Năm sinh mới lập thành và căn cứ vào đấy mới có thể nói cụ thể được. Với chỉ mỗi Tháng sinh và Năm sinh thôi mà đã đưa ra kết quả thế thì chưa đáng tin lắm.

  Nhà Phật nói Đức năng thắng số, bạn hãy sống cho tốt, làm nhiều điều thiện thì những điều tốt lành cũng sẽ đến với bạn và gia đình bạn.

  Hơn nữa ngày nay thông tin đa chiều, người ta có rất nhiều cách chăm sóc cho thai nhi cũng như cách ăn uống, tâp thể dục để có được thể chất của người mẹ cũng như người cha tốt để cho ra đời những đứa trẻ khỏe mạnh... theo tôi thì bạn nên tìm hiểu để có kiến thức chuẩn cho mình sẽ tốt hơn là ngồi buồn vì những thứ mà một thầy phán chưa chắc đã đúng với bạn

  Thân ái!

  1 person likes this

 23. 2 giờ trước, Vanpk said:

  Cám ơn bác nhiều ạ. Bác có thể bớt chút thời gian phân tích kỹ hơn cho cháu ba năm 2018, 2024, 2026 khác nhau như thế nào không ạ. Ngoài ra nếu như cháu sinh bé vào 2019 thì sẽ không đc tốt, vậy năm đó có xấu k bác hay chỉ bình hoà thôi. Chúc bác thật nhiều sức khoẻ

  Năm 2018 sẽ giúp khắc phục bớt những cái xấu hiện tại của nhà bạn, như người vợ sẽ bớt khắt khe trong các vấn đề đã nói, nhưng về kinh tế và thu nhập sẽ bị giảm đi, tuy nhiên về lâu dài khi tương quan giữa bố và con út sau này sẽ hợp khi con lớn lên thì cái tốt sẽ tăng dần lên. Ngoài ra mẹ và bé đầu cùng con út về địa chi là mộ nhau thì cũng tăng phần thắm thiết bền chặt trong gia đình về sau này.

  Năm 2019 thì không được cách tốt của 2018 vì nó không có cái hậu như nói ở trên. Hơn nữa năm Hợi là năm đầu trong 3 năm tam tai của Hai mẹ con bạn nên cũng nên tránh

  Năm 2024 Con mạng Thủy sinh cho mẹ cũng tốt nhưng không được thuận lý, cháu phải lớn lên thì cái tốt này mới phát huy, tuy nhiên về thiên can thì rất hợp cha và cũng tốt cho mẹ về lâu dài nên.. nói chung là tốt cho người cha, nhưng nhìn chung nội bộ và kinh tế thì phát triển ở mức bình bình ổn định.

  Năm 2026 Con mạng Hỏa được mẹ sinh, Thiên can sinh cho Mẹ và bị Bố khắc cũng là thuận lý... nên năm này Tốt về kinh tế nhất và thuận các mặt hơn cả, tuy nhiên Bố con Tuyệt nhau thì lớn lên bé sẽ đi xa, và vấn đề nữa là nó tận 2026 nên không biết là vợ chồng bạn có chờ được không?

  Bạn cân nhắc nhé!


 24. 6 giờ trước, Nguyen tin said:

  Cháu cảm ơn bác ạ. Nhà cháu cũng khó khăn ý định chỉ sinh một con nên nếu cháu chỉ sinh bé năm 2018 thì có tốt không hay sinh năm khác ạ? Mong bác chỉ giúp cháu?

  Đứa con là niềm vui, nguồn hạnh phúc của mỗi gia đình... năm 2018 chỉ là tạm dc thôi, nếu muốn tốt bạn phải chờ tới 2026

  1 person likes this

 25. 10 giờ trước, Vanpk said:

  Cháu xin phép được hỏi như sau ạ:

  Chồng: sn 14.11 năm Quý Hợi - Thiên Thượng Hoả

  Vợ: sn 1.10 năm Kỷ Tỵ - Đại Lâm Mộc

  Con gái: sn 14.12 năm Quý Ty - Tích Lịch Hỏa

  Xin các bác tư vấn giúp cháu đẻ con út năm nào thì tốt ạ?

  Vợ chồng cháu làm ăn không được suôn sẻ, có phải vì tuổi chồng tuổi vợ không hợp nhau, hay do con gái ẩn tuổi mẹ không ạ? Cháu sinh con đầu năm Quý Tỵ vậy có tốt không?

  Kính mong các bác xem giúp cháu. Cháu xin cám ơn ạ.

  Vợ chồng nhà này tương quan tuổi không phải là xấu. 

  Thiên can Vợ khắc chồng được tốt hàng thứ 2, chứng tỏ người vợ rất cứng cỏi và chủ động trong vấn đề đối ngoại và công việc

  Thân mạng Vợ sinh cho chồng tốt thứ nhất, chứng tỏ nội trợ tốt, việc gia đình quán xuyến OK, kinh tế phát triển

  Địa chi xung nhau thì xấu nhưng xung này thể hiện ở vấn đề khắc khẩu là chính chứ không hẳn liên quan đến làm ăn. 

  Nhà này người vợ 1 tay đảm đang cứng cỏi trong cả đối nội và đối ngoại và cũng lấn lướt cả chồng.

  Bé tuổi Quí Tị hợp thiên can cha là tốt, mạng được mẹ sinh cũng là hợp cách, thể hiện là Công việc của ông bố tốt lên, có nhiều cơ hội để làm ăn, quan hệ.. và nhà này từ khi sinh con cũng có tiền chứ không phải là kém về kinh tế. Tuy nhiên những điều sau là bất lợi: Thứ nhất việc khắc khẩu của vợ chồng tăng lên chứ không giảm, bà vợ thêm phần khắt khe trong quản lý gia đình cũng như đối ngoại, và việc làm ăn liên quan đến người mẹ khó khăn hơn (thuận cho chồng hơn và khó cho mẹ hơn)

  Sinh bé này không phải là tương quan tuổi xấu, mà vấn đề là nó không làm giảm đi những cái khiếm khuyết của tương quan tuổi 2 vợ chồng trước đó, mà lại có xu hướng làm tăng lên.

  Bạn có thể chọn sinh bé sau vào các năm 2018, 2024 hoặc 2026... mỗi năm có ưu khuyết riêng của nó, tùy bạn chọn nhé.

  Thân ái!