• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

aygia

Quản Trị Viên
 • Số nội dung

  349
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  33

Bài viết posted by aygia


 1. On 22/9/2017 at 20:54, Nguyen tin said:

  Mẹ tuổi 1989 kỷ tị, bố 1988 mậu thìn thì nên sinh con năm nào ạ. Năm nay cháu mới cưới. Mong các bác chỉ giúp cháu!

  Vợ chồng bạn năm 2018 nên sinh 1 bé rồi năm 2026 sinh con út... sẽ rất tốt đấy.

  Thân ái!

  1 person likes this

 2. 1 giờ trước, phaletim said:

  Bác ơi cho con hỏi thêm chút là: bố mẹ 2 bên giục sinh bé nữa rồi, con định 2018 , 2019 dc ko ạ? phiền bác chỉ dẫn giúp con ạ! con cám ơn bác nhiều

  Hai năm 2018 và 2019 nếu sinh thì tương quan với mẹ tốt, nhưng tương quan về thiên can sẽ bị xấu giữa con với bố. Bố mà bị con khắc là cách xấu nhất về tương quan về Thiên can, thì các điều kiện như công việc, quan hệ bên ngoài, bạn bè sẽ xấu đi.. Tuy nhiên các vấn đề nội bộ gia đình hay kinh tế thì vẫn tốt.

  Năm 2019 có một điểm lợi là sự khắc về thiên can giữa con và bố sẽ yếu đi, và lúc đó tuổi gia đình sẽ tạo thành cách song nguyên của 2 cặp nhị hợp sẽ được tăng yếu tố tốt.

  Vì vậy bạn có thể sinh bé vào năm 2019 nếu được bé gái thì sẽ tốt hơn là bé trai.

  Thân ái!


 3. 35 phút trước, NGHIEPHUONG said:

  Cảm ơn bác Aygia ạ! 2018 đối với gia đình thì quá gần mà 2026 và 2027 thì thật sự cũng quá xa. Vậy nếu gia đình dừng lại ở bé đầu 2011 và bé 2 là 2017 thì có xấu lắm không với tuổi chồng 1987 và vợ 1989 và xấu ở những khía cạnh gì, có thể khắc phục được không ạ? Rất mong được bác Aygia tư vấn thêm.

  Tương quan tuổi vợ chồng bạn tương đối đẹp, Thiên can Chồng sinh cho vợ là tốt nhất: Điều này thể hiện gia đình bạn nhận được nhiều tình cảm và giúp đỡ từ 2 bên gia đình nội ngoại và bạn bè, công việc cũng rất thuận lợi. Về địa chi chồng cũng sinh cho vợ nên chồng bạn chiều chuộng ban lắm xin chúc mừng bạn, tuy nhiên cái khuyết của nó là ông chồng này cũng phải chủ động trong cả tài chính trong gia đình...và về kinh tế thì có cái gì đó không tương xứng so với tiềm năng, hay là việc chi tiêu nhìn chung là không dc hiệu quả lắm, có tiền mà đầu tư cũng không được hiệu quả.

  Hai bé nhà bạn về tuổi tương quan với bố mẹ không có gì xấu, tuy nhiên cũng không có gì đặc biệt tốt, Bé sau tốt hơn bé đầu nhưng không nhiều. Điểm cộng ở trường hợp nhà bạn khi có bé sau là Tuổi Dậu kết hợp với tuổi Tị và tuổi Mão làm thành 1 đỉnh tam giác cân trong tương quan địa chi tuổi điều đó tốt, tuy không tốt bằng đối với cách cục tạp tam hợp.

  Các bé là gái nên cái tốt sẽ phát chậm, nếu bạn không sinh thêm nữa thì với tương quan tuổi như thế này thì những điều tốt sẽ dần dần tăng lên khi các bé lớn lên, vì không có điều xấu nên cuộc sống gia đình bạn sẽ khá êm đềm và hạnh phúc ở mức trung gia.. Nếu không có nhiều tham vọng, theo tôi nghĩ đó cũng là một cuộc sống đáng mơ ước đối với nhiều gia đình rồi. 

  Bạn là mẹ trong gia đình, nếu dành thêm thời gian chú ý chăm sóc cho chồng và con cái thì cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn nhiều...


 4. 7 giờ trước, phaletim said:

  Bác ơi, con mong bác trả lời giúp con với ạ! 

  con tìm bài về 2 tuổi này của con nhưng k thấy nên con muốn hỏi bác nhờ bác giúp ạ!

  con cảm ơn bác nhiều ạ!

  Đây cũng là một trường hợp đặc thù lấy nhau mà tương quan tuổi không thuận lợi: Thiên can Chồng khắc vợ là xấu nhất, Thân mạng Vợ khắc chồng cũng xấu nhất, Đia chi thì tam hợp lại rơi vào trạng thái "Hợp chặt khắc sát" nên đôi này lấy nhau rất dễ là bị ép, hoặc là duyên số nó thế... chứ chắc chả phải yêu nhau.

  Nhưng đứa con đầu lại đem đến một tương quan rất tốt cho gia đình này. Lại là cháu trai nữa nên phát huy tác dụng nhanh, từ khi có con, ông bố thường xuyên có những thu nhập bất ngờ, nếu làm trong các công việc liên quan đến thị trường tài chính thì sẽ thuận lợi.. Trong khi người mẹ lại thành công từ các công việc mang tính ổn định và chắc chắn.

  Bé đầu này sức khỏe tốt và phát triển tốt cả về thể chất lẫn tinh thần.

  Để có một bé nữa có tương quan tuổi tốt hơn bé đầu thì phải chờ đến tận năm 2024, bạn ráng chờ nhé.


 5. 1 giờ trước, nganchien said:

  Cháu chào bác, xin bác giúp cháu :

  Chồng : 1981 Thạch lựu mộc

  Vợ: 1987 Giáng hạ thủy

   Bác giúp cháu xem những năm nào tốt để có thể sinh con và con út sẽ sinh vào năm nào là tốt nhất ạ! 

  Cháu mong tin bác ạ! Cháu cám ơn bác nhiều ạ!

  Bạn có 2 năm rất tốt để sinh bé là năm 2018 và 2019... cứ sinh cháu đầu đi đã. Có bé đầu rồi hãy tư vấn bé út bạn nhé.


 6. 17 giờ trước, Cuc said:

  Mà bác cho cháu hỏi, năm tam tai là Tý- Ngọ- mùi. Mà Nhà cháu có đám tang vào năm 2016 năm thân, và cũng năm đó công việc kinh doanh của bọn cháu cũng xuống dốc, thay đổi địa điểm liên tục.  Còn năm 2017 này thì kinh tế của bọn cháu suy giảm trầm trọng.  

  Bác cho cháu hỏi có cách nào khắc phục không ạ.  Cháu có cần thay đổi địa điểm kinh doanh khác không ạ. 

  Mong bác tư vấn giúp cháu.  Cháu cảm ơn bác nhiều 

   

   

   

  Câu hỏi của bạn quá rộng để có thể trả lời trong phạm vi của luận tuổi. 

  Riêng về đám tang thì đây là lần thứ 2 tôi gặp là 3 năm tam tai yên bình, rồi sinh con vào đúng năm cuối tam tai và cái xấu xảy ra vào năm sau đó... có lẽ là về học thuật bản thân tôi cũng phải tìm hiểu thêm nữa về trường hợp này.

  Thêm một vấn đề nữa là tuổi bạn 1990 là tuổi Ngọ nên có 3 năm tam tai của bạn là Thân - Dậu - Tuất, như vậy tương tác tuổi tốt của con gái bạn cũng phải đến hết năm Tuất mới phát huy được tác dụng.

  Về vấn đề kinh doanh của bạn tốt hay xấu còn liên quan đến rất nhiều vấn đề khác như số mệnh (Tử - Vi), rồi đến Tương quan tuổi (luận tuổi), và Địa lý phong thủy, vậy nên dựa vào luận tuổi chỉ xem được khoảng 20% thôi bạn, nhưng theo tôi thì bạn cứ cố gắng sống tốt và cố gắng trong công việc vì đôi khi vì khó khăn mà bạn lại có hướng đi mới.. khó khăn luôn tiềm ẩn cơ hội trong đó mà.


 7. 2 giờ trước, Cuc said:

   

  Xét về tuổi của 2 vợ chồng nhà này thì Thiên Can Chồng Hỏa khắc vợ Kim là xấu nhất trong tương quan về Thiên can. Xét về Địa chi là bình hòa, xét về Thân mạng thì Vợ Thổ khắc Thủy chồng... Túm lại thì lấy nhau là do duyên số chứ cặp này đúng là tương quan xấu quá...

  Bé sinh 2015 lại rất tốt về tương quan tuổi. Thiên Can sinh cho bố là tốt (tuy không phải tốt lắm) và hợp cả mẹ.. về sau. Hơn nữa về Địa chi thì hợp cả cha mẹ. Về thân mạng thì Mẹ sinh con và con sinh cho bố cũng là rất tốt. Nếu đúng tương quan tuổi như thế này thì kinh tế gia đình phải khá lên, Đã xây được nhà, đất và có tiền trong nhà... kể cả là cháu là bé gái (gái thì việc phát sẽ chậm hơn là cháu trai).. nhưng bé càng lớn các tương tác tốt sẽ càng mạnh dần lên.

  Khẳng định cái xấu xảy ra như bạn kể không phải do tương quan tuổi của bé này, mà có lẽ Địa lý phong thủy nhà bạn có vấn đề...Nếu có thể bạn nên mời người coi Địa lý phong thủy cho nhà mình xem có bị lỗi gì không?

  Riêng vấn đề đám tang của bên nội của nhà bạn có thể giải thích như thế này: Tuổi bố Mão cùng tuổi con Mùi là Tam hợp nên có chung 3 năm tam tai làTị - Ngọ - Mùi nên trong năm mùi bạn lại sinh con (niềm vui) thì đương nhiên phải chịu xấu ở mặt khác... nên nhà có tang... chưa kể tương quan xấu của những người khác nữa bên phía nhà chồng cộng lại (vì không có thông tin kiểm chứng)

  Năm 2018 về Thân mạng mẹ Thổ bị con Mộc khắc là xấu, sẽ bị ảnh hưởng về vấn đề kinh tế và cả hạnh phúc gia đình.

  Năm  tốt đồi với gia đình bạn nên chọn 2022... Ráng chờ nhé, trong thời gian chờ đợi bạn sẽ thấy là tương quan tuổi của bé đầu sẽ dần tốt lên đối với gia đình bạn khi bé lớn dần lên...

  Thân ái!


 8. 14 giờ trước, Ngoc Trang said:

  Kính chào anh Thiên Luân và anh Aygia,

   

  Kính chào anh Thiên Luân,

  Nhờ anh xem giúp vợ chồng em:

  Chồng: Sinh ngày 10/5/1979 (DL)- 15/04/1979 (AL)

  Vợ: Sinh ngày 6/3/1978 (DL) -28/01/1978 (AL)

  Con trai đầu: Sinh ngày 5/3/2005 (DL) -25/01/2005 (AL)

  Con trai thứ hai: Sinh ngày 22/2/2012 (DL) - 01/02/2012 (AL)

  Cho em hỏi nếu VC em sinh thêm một bé năm 2018 thì có hợp với cả nhà không ạ? Và anh ơi VC em tuổi tác như vậy năm 2018 có sinh được con gái không ạ?

  Em cảm ơn anh nhiều nhiều ạ!

  Vợ chồng bạn vốn tương quan tuổi khá tốt, nhưng vì vợ lại ở ngôi Dương, chồng ở ngôi Âm trong tương quan vợ chồng nên người vợ lại là người thường chủ động hơn trong mọi việc. Nhưng nói chung vợ chồng rất hợp nhau và ăn ý trong công việc, đối nội cũng như đối ngoại..

  Cũng liên quan đến 2 hành Thủy - Hỏa, đổi chỗ nhân danh nền Văn hiến Việt so với bảng Lục Thập hoa Giáp của Tầu nên nếu bố mẹ mà là Hỏa 2 con là Thủy thì Thủy khắc Hỏa (con khắc cha mẹ) thì gia đình này rất mệt. Nhưng với Bảng Lạc Thư Hoa Giáp, 2 vợ chồng thuộc hành Thủy, 2 con thuộc hành Hỏa nên Bố mẹ Thủy khắc 2 con Hỏa lại là thuận lý nên:

  Khi sinh cháu đầu 2005 về Thiên Can con khắc cha mẹ là xấu nhất trong tương quan về Thiên can nên công việc của cả cha và mẹ bị ảnh hưởng nặng, cha bị nặng hơn mẹ, ngoài ra các điều kiện bên ngoài như anh em, bạn bè cũng quay lưng, gia đình 2 bên cũng không giúp đỡ... nên 2 vợ chồng khá là vất vả.

  Khi sinh bé 2012 thì về Thiên Can là cha mẹ khắc con (là khắc thuận lý) được tốt thứ 2 trong tương quan về thiên can nên nói chung công việc của cha mẹ và các quan hệ đều tốt hơn rất nhiều, bé trai lớn cũng tự nhiên chững chạc hơn trông thấy và quý em.

  Nhà này được cách song nguyên của 2 cặp nhị hợp nên cái tốt đó tăng lên, từ khi sinh bé tuổi Thìn thì đến nay cuộc sống đã khá giả lên rất nhiều.

  Nếu sinh bé 2018 thì về Thân mạng bố mẹ Thủy sinh cho con Mộc rất tốt, Mẹ và con Tam hợp thêm tốt, Thiên can cùng với bố mẹ đều là Thổ. Nói chung là mọi thứ sẽ tốt lên đặc biệt là vấn đề kinh tế.

  Còn việc sinh con trai hay gái thì ngoài khả năng của chúng tôi... 

  Thân ái!


 9. 14 giờ trước, Mima5com said:

  Cám ơn bác aygia nhiều. Bác nói rất đúng. Khi sinh bé trai đầu, công việc của bố gặp khó khăn, phải nghỉ việc chuyển sang kinh doanh, thời gian đầu cũng có khó khăn nhỏ nhưng sau đó lợi nhuận, tài chính tốt hơn đi làm công. Mẹ bé thì công việc rất tốt. Bé trai đầu sinh non nhưng dễ nuôi, khỏe mạnh, lanh lợi. Về sức khỏe, mẹ bé rất tốt nhưng nghe người khác nói năm sau còn hạn tam tai, xui xẻo không nên sanh bé nên hơi lo lắng vì sợ nguy hiểm cho mẹ và con khi mang thai. Nhưng vợ chồng con lớn tuổi mong có bé sớm nên tính sanh 2018. Mong bác xem giúp sanh năm nào thật tốt (2018 hay 2020/2021)

  Cám ơn bác nhiều. 

  Mong tin bác và chúc bác nhiều sức khỏe.

   

  Nếu nói hạn tam tai thì của bạn là 3 năm Tị - Ngọ - Mùi, còn của chồng và con trai vào 3 năm Hợi - Tí - Sửu... năm 2018 không bị tam tai.


 10. 3 giờ trước, Mima5com said:

   

  Theo bảng Lạc Thư Hoa Giáp nhân danh nền Văn hiến Việt 5000 năm Văn hiến thì bạn và con bạn cùng hành Hỏa chứ không phải hành Thủy.

  Theo phương pháp Luận tuổi Lạc Việt, trong tương quan tuổi 2 vợ chồng mà Thiên can vợ khắc chồng thì chứng tỏ người vợ độc lập và vững vàng trong các vấn đề công việc và đối ngoại, hơn nưa về thân mạng Vợ Hỏa lại sinh Thổ chồng thì gia đình này người vợ làm chủ, lo lắng cả về kinh tế bên trong, nói chung là một tay nội trợ đảm đang và hơi lướt quyền chồng. Và gia đình này tốt là do tương quan tuổi của 2 vợ chồng tốt chứ không phải do sinh dc bé 2013.

  Bé sinh 2013 cũng không hẳn là đẹp lắm, Khí sinh bé này thì công việc của ông bố bị kém đi, có thể là phải đổi việc, hoặc giảm lương, mất chức.. tuy nhiên lại không ảnh hưởng lắm đến nội bộ gia đình vì người mẹ đã bù lại tương xứng, thậm chí là hơn..

  Nếu sức khỏe của bạn (người vợ) tốt và sinh đứa đầu thuận lợi, cháu đầu khỏe mạnh thì có thể chọn sinh bé tiếp theo 2018, bé này sinh ra sức khỏe sẽ yếu hơn bé 2013 tương đối.

  Nếu sức khỏe của bạn không tốt thì nên sinh vào 1 trong 2 năm 2020 hoặc 2021. Tùy bạn.

  Thân ái!


 11. 3 giờ trước, Nguyet Huynh said:

  Kinh chào bác.  

  Bác xem giúp cho vợ chong cháu với nhé.  Con cam ơn bác. 

  Vợ chồng bạn cùng tuổi nên nếu vào năm xấu sinh bé gái, vào năm đẹp sinh bé trai thì sẽ OK, tuy nhiên Bé đầu sinh năm 2012 là trai lại vào năm xấu. Nếu theo Bảng Lục Thập Hoa Giáp của Tầu thì bé 2012 là mạng Thủy thế thì 2 vợ chồng cùng mạng Kim sinh cho con là thuận lý thế thì phải phát đùng đùng... nhưng thực tế gia đình bạn từ khi sinh đứa này ra kinh tế troài trụt rất khó khăn. Đứa con trai này theo Lạc Thư Hoa Giáp là mạng Hỏa khắc cả 2 bố mẹ nên không những kinh tế kém mà sức khỏe bố mẹ cũng kém, thêm Cách cục Tam hợp: "Hợp chặt khắc sát" nên tăng nặng yếu tố xấu... Rất may là về Thiên can là con sinh cho bố mẹ, tuy không đẹp lắm, nhưng nó phản ảnh những mối quan hệ bên ngoài như công việc, bạn bè, đôi bên hai họ đều ủng hộ và giúp đỡ nên chưa có việc gì lớn xảy ra...

  Sinh bé 2017 này là Mạng Hỏa theo Lục Thập Hoa giáp thì 2 bố mẹ Kim lại bị con khắc... sẽ xấu... nhưng theo Lạc Thư Hoa Giáp là mạng Thủy nên dự báo như sau:

  Ngay từ khi có bầu thì mọi thứ đã dần tốt lên về cả tinh thần và vật chất. Đã thấy thoải mái hơn trước rất nhiều.

  Về kinh tế, công việc của bố mẹ sẽ thuận lợi hơn, Sẽ được tạo điều kiện để thăng tiến trong công việc. Tiền bạc sẽ tích lũy được dần dần..

  Bố mẹ sẽ có nhiều mối quan hệ mới, bạn bè mới và được mọi người tôn trọng hơn trong giao tiếp.

  Tuy nhiên vì bé sinh 2017 là bé gái nên mức độ phát sẽ chậm chứ không nhanh... VC bạn cứ từ từ tận hưởng cuộc sống. Bạn có thể để bé gái này làm bé út rất tốt.

  Thân ái!


 12. 6 giờ trước, Le thuy said:

  Chào bác thiên luân và bác yaya .Mong là lần này có duyên với 2 bác ạ.Nhờ bác xem giùm vk ck con ạ

  Ck con sinh 01_10_1988 âm lịch

  Vk sinh 01_05_1989 âm lịch

  Bé gái đầu sinh 16_05_2016

  Vk ck con đang tính sinh bé nửa.nhờ 2 bác xem giùm vk ck con là sinh năm nào tốt ạ.

  Con xin cảm ơn 2 bác ạ! 

   

   

  Vợ chồng bạn tương đối hợp nhau về cách nghĩ, cách làm, cách đối xử vời hai bên họ hàng và bè bạn, trong cuộc sống gia đình cũng thế... nói chung đời sống vợ chồng tương đắc như 2 người bạn.

  Khi có bé gái thì thêm gắn bó, thêm yêu thương và mọi việc được thuận lợi hơn nhiều... nhất là về mặt tình cảm.. nhưng sức khỏe của bé gái hơi kém, khó nuôi. Nhưng mọi việc sẽ càng tốt lên khi bé lớn lên.

  Năm gần để sinh bé tiếp theo có thể chọn năm 2018 ở mức tạm được, còn để thật tốt thì bạn chờ đến 2026


 13. 16 giờ trước, Menhim said:

  Kính chào Bác Thiên Luân và các anh chị trong diễn đàn
  Chồng: 01-03-1984 âm lịch - Hải Trung Kim
  Vợ: 18/11/1990 âm lịch - lộ bàng thổ
  Con lớn: 13/06/2015 âm lịch
  Xin tư vấn: Sinh con út năm 2019 có tốt không

  Chau xin cảm ơn bác ạ!

  Vợ chồng bạn sinh được đứa lớn năm 2015 có thể nói là tương đối đẹp tuổi, vì vậy đến nay kinh tế phát triển, công việc khá thuận lợi, gia đình HP, đã có cả đất cả vàng trong nhà nếu là sinh bé trai, còn bé gái thì kém hơn chút. Chính vì vậy nếu bạn sinh bé thứ 2 sẽ khó chọn được năm tốt hơn bé thứ nhất.

  Năm 2019 Kỷ Hợi - Mộc, so với mẹ là Canh Ngọ - Thổ thì con và mẹ Tuyệt nhau về địa chi rất xấu, về mạng Mộc con khắc Ngọ mẹ nên sức khỏe mẹ sẽ yếu, kinh tế cũng sẽ đi xuống, gia đình sẽ lục đục...

  Năm khả dĩ tốt cho gia đình bạn có thể chọn 3 năm 2021, 2022, 2023 mỗi năm có cái ưu cái khuyết của nó tùy bạn chọn nhé.


 14. On 13/7/2017 at 16:14, Minh quỳnh said:

  Cháu chào bác Thiên Luân cùng các bác

  Cháu sinh ngày 15/09/1990 al ( lộ bàng thổ)

  Chồng sinh 14/10/1988 al (đại lâm mộc)

  Con trai sinh 13/11/2015 al ( sa trung kim)

  Cháu xin bác tư vấn giúp cháu là nên sinh bé thứ 2 vào năm nào là tốt nhất. Xin cảm ơn bác nhiều ạ!

  Để có được bé sau tương đối tốt bạn nên chờ đến 2023 nhé. Tài lộc sẽ giữ được, tuy nhiên sức khỏe của người bố sẽ hơi kém chút.


 15. On 13/7/2017 at 14:39, nguyenmai1220 said:

  E đã sửa lại, a tư vấn giúp e nhé:

  Chồng: 03/07/1982(ÂL) - Thiên Thượng Hỏa

  Vợ: 05/12/1985(ÂL) - Hải Trung Kim

  Con gái đầu: 11/02/2014(ÂL) - Sa Trung Kim

  E dự định sinh bé thứ 2 vào năm 2018 được không ah? Xa hơn thì có thể sinh năm nào hợp cả bố cả mẹ hả a?

  E cảm ơn a rất nhiều !

  Hai năm 2018 và 2019 mạng con là Mộc sẽ bị mẹ Kim khắc nên nói chung là sinh vào năm này là không tốt. Bạn có thể chọn sinh vào năm 2020 sẽ tương đối thuận lợi cho gia cả bố mẹ.


 16. On 13/7/2017 at 13:58, Kimhue said:

  Cháu chào Bác Thiên Luân, và các Bác Quản Trị diễn đàn. Nếu có duyên, cháu mong Bác Thiên Luân tư vấn giúp vợ chồng cháu ạ:

  Chồng: 02/08/1988 (AL) - Đại Lâm Mộc

  Vợ: 16/11/1992 (AL) - Kiếm Phong Kiêm

  Chúng cháu kết hôn ngày 24/02/2017 (AL).

  Cháu mong Bác Thiên Luân tư vấn giúp cháu nên sinh con năm nào thì tốt ạ? Cháu dự định sinh 2 con.ợ 

  Năm 2015, cháu bị thai lưu. Và không biết có phải vợ chồng cháu có hạn về đường con cái không, vợ chồng cháu đã đi khám bác sĩ đều bảo bình thường, nhưng đến nay là 8 tháng rồi, mà cháu vẫn chưa có con. Vợ chồng cháu cũng đang mong con, nên cháu tính sẽ cứ để tự nhiên, sinh con đầu năm 2018 hoặc 2019, rồi canh năm sinh con út hợp tuổi. Cháu mong Bác tư vấn giúp cháu ạ.

  Cháu kính chúc Bác sức khỏe, và nhiều niềm vui!

  Bạn có năm 2020 để sinh con khá đẹp, sẽ đem lại thuận lợi cho cả công việc và tiền tài. Tuy nhiên bé sinh ra sức khỏe không được tốt. Theo mình nếu y học xác định hai bạn OK thì các bạn nếu muốn có con cần cải thiện 2 vấn đề là dinh dưỡng (tức là ăn uống) và nên mời người về kiểm tra chỉnh lý lại Địa Lý ngôi gia của 2 bạn để hỗ trợ thêm.


 17. On 13/5/2017 at 18:18, cuongngoc said:

  Kính nhờ cô/chú trên diễn đàn xem giúp cháu ngày cưới hỏi ạ.

  Vợ sinh ngày 24/8/1992Dl

  Chồng sinh ngày 14/6/1992 Dl

  Chúng cháu dự định tháng 8 âm này kết hôn ạ. Cháu cảm ơn nhiều ạ.

  Lấy vợ xem tuổi đàn ông, chồng năm nay không bị tam tai và xung nên cưới được.

  Ngày tháng cưới xem tuổi người vợ. Vợ tuổi Nhâm Thân, Cưới tháng 8 được đại lợi tốt.

  Ngày tốt của tháng 8:  Tháng tám: ngày 01, 02, 08, 11, 20…kỵ giờ Tỵ.

  Chúc 2 bạn Hạnh phúc và thành đạt!

  1 person likes this

 18. On 23/6/2017 at 12:20, Thiên Luân said:

  Sinh vượng mộ trong vận động các hành của Luận Tuổi ko như trong PT, đừng nhầm lẫn. Điều kiện căn bản khi chọn năm sinh con là mạng mẹ phải dưỡng mạng con, năm 2018 ko đáp ứng được, mạng con Mộc sinh ngược lại cho Cha, mẹ, chị, như vậy là NGỊCH LÝ, nên suy, suy thì dẫn đến hệ quả ảnh hưởng đến phần Dương chính là công việc xáo trộn, kết quả sẽ ko đc như ý. Ngoài ra Mậu Quý hợp trên Hà Đồ, là hợp về sau, còn bản chất Mậu Thổ khắc Quý, là Dương khắc Âm tắc Bế.

  2021 Tân Sửu đảm bảo được đk mạng con được mẹ dưỡng, Thiên Can hơp thiên can cha. Nhà 4 tuổi Âm ko phải là vấn đề Tốt/Xấu trong luận tuổi Lạc VIệt, 2020 Canh Tý là năm dương, cũng tốt, mặc dù là âm hỏa sinh dương Thổ, nhưng ở vị thế mẹ là Dương so với con Âm thì vẫn thuận chứ ko nghịch. 

  Nhà này muốn phát đường quan lộ thì chọn 2020, kinh doanh buôn bán thì 2021 sẽ phát tài.

  Anh Lộc Thiên đang đi vào suy diễn nhiều hơn đấy, cảnh báo anh nên cẩn thận khi tư vấn cho người khác!

  Sư huynh Thiên Luân, sau khi kiểm tra lại thì 2020 và 2021  về Thiên can là Con sinh cho cha mẹ, chứ không phải là cha mẹ sinh con, điều này thì lại không được thuận lý! Có thể nói là còn kém hơn so với trường hởi là Quý hợp Mậu của 2018, mà phần thiên can có thể nói là quan trọng ngang với Địa chi và thân mạng cộng lại?

  Sư huynh giải thích thêm giúp về vấn đề này nhé!


 19. 43 phút trước, Thiên Luân said:

  Sinh vượng mộ trong vận động các hành của Luận Tuổi ko như trong PT, đừng nhầm lẫn. Điều kiện căn bản khi chọn năm sinh con là mạng mẹ phải dưỡng mạng con, năm 2018 ko đáp ứng được, mạng con Mộc sinh ngược lại cho Cha, mẹ, chị, như vậy là NGỊCH LÝ, nên suy, suy thì dẫn đến hệ quả ảnh hưởng đến phần Dương chính là công việc xáo trộn, kết quả sẽ ko đc như ý. Ngoài ra Mậu Quý hợp trên Hà Đồ, là hợp về sau, còn bản chất Mậu Thổ khắc Quý, là Dương khắc Âm tắc Bế.

  2021 Tân Sửu đảm bảo được đk mạng con được mẹ dưỡng, Thiên Can hơp thiên can cha. Nhà 4 tuổi Âm ko phải là vấn đề Tốt/Xấu trong luận tuổi Lạc VIệt, 2020 Canh Tý là năm dương, cũng tốt, mặc dù là âm hỏa sinh dương Thổ, nhưng ở vị thế mẹ là Dương so với con Âm thì vẫn thuận chứ ko nghịch. 

  Nhà này muốn phát đường quan lộ thì chọn 2020, kinh doanh buôn bán thì 2021 sẽ phát tài.

  Anh Lộc Thiên đang đi vào suy diễn nhiều hơn đấy, cảnh báo anh nên cẩn thận khi tư vấn cho người khác!

  Cảm ơn sư huynh chỉ điểm. Vậy bạn bumbum83 lưu ý nhé!

  Chúc vạn sự may mắn!


 20. 10 phút trước, bumbum83 said:

  hai năm đó thì xa quá, mà mình thì cũng lớn tuổi òi hix

   

  6 giờ trước, Thiên Luân said:

   

   

  Trường hơp này sinh 2018 sẽ ko hợp lý nhé, 1 Mộc sinh cho 3 hỏa thì đứa trẻ sẽ rất yếu về sức khỏe, yếu ngay từ lúc trong bụng mẹ. Lộc Thiên nên xem xét kĩ hơn trước khi tư vấn. Nhà này chỉ có 1 trong 2 năm là Canh Tý 2020 hoặc Tân Sửu 2021 mà thôi.

  Đệ cũng lưu ý đến vấn đề này rồi, nhưng vì nhà này 3 hỏa đều là 3 hỏa mới sinh (trong chu kỳ sinh vượng mộ), mà mộc 2018 là mộc mộ (nếu dc mộc vượng thì có lẽ tốt hơn), vậy nên việc sinh là thuận lý, hơn nữa cả thiên can và địa chi ở ngôi Dương so với cả nhà là âm thì sinh được nên quyết định chọn.

  Đệ không chọn 2021 vì như thế cả nhà là âm cả, còn 2020 thì 3  âm hỏa mới sinh  lại sinh cho 1 dương thổ thì âm sinh dương không thuận, mà cả 3 hỏa cùng chiều một Thổ thì thổ này dễ thành khó bảo.

  SH góp ý thêm về mặt học thuật!


 21. 9 giờ trước, bumbum83 said:

  Cháu nhờ bác xem giúp cháu

  Chồng 1983 (Quý Hợi)
  Vợ 1983 (Quý Hợi)
  Con gái đầu: 2013 ( Quý Tị)

  Mong bác xem giúp cháu sinh bé thứ 2 vào năm nào thì tốt ạ và có biết được trai hay gái không ạ. Cháu cảm ơn nhiều ạ

  Nhà bạn cả 3 thành viên hiện tại đều có thiên can Quý ở ngôi âm và âm mạng lại cùng là Hỏa mà hỏa Yếu vì mới sinh. Vì vậy theo mình năm tới 2018 Mậu Tuất nên sinh ngay. Nếu sinh được con trai sẽ rất tuyệt. 


 22. 4 giờ trước, nguyenquangvi said:

  cháu nhờ các bác xem giúp cháu với ạ;

  Chồng; 18/7/1984.( Hải trung kim)

  Vợ : 10/5/1991( Lộ bàng Thổ)

  Con trai 12/6/2016

  Mong các bác giúp chau xem sinh cháu thứ 2 váo năm nào thì tôt

  cháu nhờ các bác xem giúp cháu với ạ;

  Chồng; 18/7/1984.( Hải trung kim)

  Vợ : 10/5/1991( Lộ bàng Thổ)

  Con trai 12/6/2016

  Mong các bác giúp chau xem sinh cháu thứ 2 váo năm nào thì tôt

  Bạn có thể chọn sinh con út trong 2 năm 2022 (sinh trai tốt hơn gái)  và 2023 (sinh gái tốt hơn trai)

  Thân ái!

  1 person likes this

 23. On 15/6/2017 at 12:34, lehongphong said:

  chào Bác Thiên Luân !

  Nhờ bác xem dùm gia đình em.

  Chồng : 07/02/1986  Âm lịch - Giáng Hạ Thủy

  Vợ : 20/11/1985 Âm lịch - Hải Trung Kim

  Con gái : 12/10/2014 Âm lịch - Sa Trung Kim

  Con trai : 06/05/2016 Âm lịch - Thiên Hà Thủy.

  Gia đình em như vậy có ổn không, Nhờ bác xem dùm em năm nào tốt để sinh con út.

  em xin cảm ơn bác nhiều !

  Nhà bạn hiện tại là 2 Kim sinh cho 2 Thủy, cũng là cân bằng, tương quan tuổi cũng như vậy là đẹp rồi. Tuy nhiên là do người vợ vừa Âm về mạng, vừa âm về Thiên can so với cả nhà nên người vợ làm cái rốn cho cả nhà, mọi việc đều đến tay, hơi vất vả. Giữ nguyên như thế cũng được.

  Chúc vạn sự an lành!


 24. On 12/6/2017 at 16:36, Bé tôm said:

  Xin nhờ bác Thiên Luân xem giúp cháu sinh năm nào thì tốt ạ. 

  Cháu định sinh bé đầu năm 2018, vậy bé sau thì nên sinh vào những năm nào ạ. 

  Vợ: sn: 27/10/1989 Dương Lịch

  Chồng: 24/08/1989 Dương Lịch

   

  Cháu cám ơn bác nhiều ạ 

  Đứa đầu sinh 2018 theo dự định của bạn cũng dc, nhưng sau đứa này phải tới 2024 mới có tuổi đẹp cho gia đình bạn. Sinh dc con trai sẽ tốt hơn con gái.

  Vậy bạn cứ sinh bé đi đã nhé, sinh được cháu năm nào rồi sau lên hỏi tiếp.

  Chúc gia đình bạn được vạn an!