• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

aygia

Quản Trị Viên
 • Số nội dung

  349
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  33

Bài viết posted by aygia


 1. 20 giờ trước, WAWA said:

  Cháu cám ơn chú Aygia! Nhờ chú xem giúp nếu trượt năm 2023 Quý Mão thì tiếp theo sẽ là năm nào tốt ạ? Trường hợp không sinh nữa thì tương quan như hiện tại có xấu lắm ko ạ? Cháu chỉ mong gia đạo êm ấm, đủ ăn đủ mặc là được rồi ạ. Sau khi sinh bé đầu thì cháu thấy vợ chồng hay cãi vã hơn những chuyện ko đâu, cuộc sống căng thẳng, tiền bạc ra đi nhiều mà chưa thu lại được, còn thiếu nợ nữa. Bé nhà cháu rất quấn bố, sức khỏe bé thì bình thường, tuy nhìn bề ngoài hơi ốm so với các bé khác, có điều ai cũng nhận xét bé quá khó tính (chỉ chịu ba, ba đi đâu khuất là khóc la om sòm đòi cho bằng được, ba bé rất stress lúc bé nhỏ, nhưng cháu thấy hiện tại bé có đỡ hơn lúc nhỏ rồi, tuy vẫn quấn ba nhất nhưng cũng chịu theo mẹ hơn). Lúc sinh bé này cháu xem là mạng Hỏa theo Lục thập hoa giáp nên nghĩ là hợp, sau mới biết bé mạng Thủy, nếu so ra thì cháu thấy Thủy có vẻ đúng hơn. Cháu cám ơn và chúc chú sức khỏe ạ!

  Thực ra tương quan tuổi đứa lớn nhà bạn không hẳn là xấu, tuy nhiên vì cả cha mẹ đều có thiên can và mạng âm, con thì vừa trai lại dương nên cha mẹ sinh cho con thì không được, khắc cũng không khắc nổi, ngược lại cháu sinh cho cha mẹ thì sinh được, và khắc cha mẹ cũng khắc được... nên nói chung là nó mới là đứa làm chủ, và bố mẹ khá mệt mỏi vì nó kể cả trong vấn đề kiếm tiền cũng như tình cảm, sức khỏe. 

  Bạn thấy đấy nếu cháu mạng Hỏa thì đương nhiên về mạng, Bố Mộc sinh con hỏa thì dc sinh phải vui và bố quý con (chứ không phải con Thủy sinh bố Mộc nên con quấn bố) và Con Hỏa sẽ sinh mẹ thổ thì về lý con phải quấn mẹ (chứ không pải là mẹ khắc con nhưng khắc không nổi vì mẹ là âm thổ, con là dương thủy...)

  Nếu cứ giữ nguyên thì tương quan sẽ phát huy mạnh lên khi bé lớn lên, vì Thiên can Bính hợp Tân nên tiền bạc sẽ khá dần lên, tuy nhiên con sẽ vẫn bướng và tiêu pha thì vẫn bị nhiều... vợ chồng bạn nợ chắc là vì mua sắm tài sản gì đó chứ không phải là không kiếm được tiền.

  Năm 2023 cũng khá xa, mong là vợ chồng bạn chuẩn bị điều kiện từ 2022 để có bé vào năm đó. Sinh được bé gái sẽ tốt hơn bé trai. Còn đến năm đó mà vẫn không có tin vui thì bạn hãy hỏi cũng chưa muộn.

  Chúc bạn và gia đình dc may mắn!


 2. 2 giờ trước, WAWA said:

  Có lẽ Bác Thiên Luân bận nên nhờ Chú Aygia tư vấn giúp cháu là nếu sinh năm Quý Mão thì địa chi Mão-Dậu của con và cha phạm tứ hành xung, mệnh Kim của con khắc mệnh Mộc của cha, thì cha có bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng ko ạ? Nhờ chú xem giúp hiện tại tương quan giữa bé đầu và cha mẹ có hợp nhau ko ạ? Cháu cám ơn nhiều!

  Về tương quan địa chi thì có các cách xấu: Xung - Hình - Hại - Tuyệt, tăng lên từ nhẹ đến nặng, vậy nên xung là xấu nhẹ nhất, tức là bố con sẽ dễ cãi vã nhau, bất đồng quan điểm. 

  Còn mệnh Kim con khắc mệnh Mộc cha ở đây tương quan ngũ hành khắc nhưng không khắc sát, khắc lắm khi là làm cho người cha tốt lên. Mộc mà Thạch lựu Mộc là Mộc vượng, như bụi cây lớn, có khi dùng Kim (Kim bạch Kim) sửa đi lại đẹp đẽ hơn... Vậy nên bạn không nên quá lo lắng.

  Trong vấn đề tương quan về luận tuổi theo phương pháp LTLV thì về thiên can ưu tiên giữa Cha - và con út (2023 được tốt nhất), về địa chi và mạng ưu tiên hợp mẹ thì trường hợp này là quá đạt rồi, bạn cứ yên tâm.

  Ngoài ra mình cũng rà soát hết lại rồi, từ nay đến 2024 chỉ có năm trên là ổn nhất với tương quan nhà bạn. 

  Chúc bạn và gia đình vạn an!


 3. 17 giờ trước, thaonguyen2014 said:

  Cảm ơn chú AyGia nhiều ! nhưng đến năm thìn vc mình muốn sanh thêm bé thứ 3, thì bé này có hợp với 2 vc mình và 2 người con đầu của mình k ?

  Nếu bạn sinh bé 2018 thì lúc ý nên sinh bé út 2022 Nhâm Dần sẽ tốt hơn trong tương quan cả nhà. Sinh được bé trai sẽ tốt hơn bé gái.


 4. 2 giờ trước, annaphan said:

  Dza. Họ nói nam 90 khảm - thuỷ , thổ khắc thuỷ nên ko hợp nhau ạ! Vợ chồng em vì yêu nên mới đến với nhau. Đúng là thời gian đầu hay xung khắc tranh cãi nhau nhiều, từ khi sinh con thì cũng tranh cãi nhưng ko nhiều, vợ chồng nhường nhin nhau hơn. Nhưng ý kiến quan điểm khi làm hay bắt tay vào việc nào đó thì luôn luôn trái ý nhau và khó chấp nhận ý kiến của nhau. Chú cho cháu hỏi vài vấn đề hơi ngoài xíu. Nếu không phải chú nhắc nhở giúp cháu ạ! Là năm 1990 nhuần 2 tháng 6 âm nên cháu sinh ngày 23/6/1990 tức là 13/8/1990 dương lịch thì sẽ được tính sang mùa thu hay vẫn mùa hè vậy chú! Cháu cảm ơn chú ạ! 

  Nam 90 Khảm - Thủy, tức là Phi cung bát trạch của người Nam sinh năm 1990 còn mạng của người nam sinh năm 1990 là Thổ (Lộ Bàng Thổ) Đem so cung bát trạch của người Nam (Ứng dụng trong Địa lý Phong thủy) so với Mạng của họ rồi bảo (kể cả mạng của vợ) rồi bảo họ không hợp nhau đúng là vớ vẩn. 

  Bạn thấy đấy, con người ta có phi cung Bát trạch thuộc hành thủy tương đương 1/5 số người trên trái đất (vì hành tính theo phi cung chỉ có 5 hành thôi mà) và cũng 1/5 số họ trên trái đất có Mạng hành Thổ, thế là cứ ông nào cung phi ra Thủy là không làm ăn cùng với vợ mạng thổ... láo chưa... đấy là chưa kể Thủy lại khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ.. thế ra toàn là không làm chung dc à? Hic.... không có cơ sở lý học.

  Còn vấn đề năm 1990 có 2 tháng 6 nhuận thì sinh 26/6/1990 vẫn thuộc mùa Hè, nhưng là cuối hè dang thu, đang ở giai đoạn chuyển giao.


 5. 34 phút trước, annaphan said:

  Dza. Cháu cảm ơn chú. Chú có thể nói đôi điều về vợ chồng cháu được không ạ?

  Chồng: 16/01/ 1990 Âm lịch

  Vợ: 23/06/1990 Âm lịch

  Cháu cảm ơn chú nhiều ạ!

  Vợ chồng cùng tuổi thì sau khi lấy nhau thường không thay đổi nhiều tức là nói như SH Thiên Luân: "Ta vẫn là ta, là chính ta thôi" chỉ khi sinh bé tương quan thay đổi. Đấy là xét về góc độ luận tuổi.

  Còn nếu ai nói là ko hợp về làm ăn thì bạn có hỏi họ là tại sao không? Còn trên phương diện tuổi tác thì Ngọ - Ngọ là tự hình nhau thì về tính cách hai người có xu hướng theo dõi, nghi ngờ, để ý nhau, người nọ muốn đưa người kia vào khuân khổ của mình. 


 6. 23 giờ trước, cherry88 said:

  Cháu xin cảm ơn bác Aygia rất nhiều ạ, bác có thể cho cháu hỏi thêm chút là cái xấu ở đây là lục đục gia đình vdu như hạnh phúc, tài chính, hay sức khỏe ạ , và khi sinh bé trai 2017 sẽ giảm bớt những cái xấu này đúng không ạ?

  Cháu xin chân thành cảm ơn bác :)

  Sinh bé gái ra thì vấn đề bị ảnh hưởng chủ yếu là thu nhập kém đi, nhưng kém đi ở mức chậm lại ví dụ như đi làm thì chậm lương, kinh doanh thì tiền thu hồi về chậm, không đúng kế hoạch mong muốn. Sức khỏe ảnh hưởng chủ yếu là bé yếu, bướng và vợ chồng cảm thấy không thoải mái về việc đó. 

  Sinh bé 2017, nếu bé gái thì được hợp cách hơn là bé trai. 2 chị em rất quý nhau, hợp nhau, công việc làm ăn của bố mẹ thuận lợi hơn và bé đầu sẽ dễ thương hơn, khỏe mạnh hơn. Dù sao thì trai gái đều được thuận lợi hơn

  Chúc bạn và gia đình vạn sự an lành!


 7. On 12/6/2017 at 07:03, annaphan said:

  Cháu chào Bác Thiên Luân và Chú Aygia! Dù đã nhận được sự tư vấn từ diễn đàn rồi, nhưng cháu có theo dõi và tham khảo thêm những lời tư vấn của diễn đàn dành cho các bạn trẻ khác, và qua đó thì cháu mạn phép xin được nhờ Bác và Chú tư vấn chỉ rõ hơn một tý giúp cháu với ạ! 

  - Bé đầu cháu không hợp tuổi với bố mẹ nhưng may là bé gái nên cái xấu phát huy chậm chứ không phải là không ảnh hưởng, ngoài sức khoẻ bé bị yếu thì công  việc của bố mẹ, kinh tế và mối quan hệ trong gia đình ảnh hưởng gì thêm không ạ? Và như chú nói bé Út sinh năm 2022 sẽ tốt cho bé đầu. Vậy từ giờ đến lúc đó sức khoẻ bé đầu không được tốt phải không ạ?

  - Và cháu dự sinh bé thứ 2 năm 2018. Bé này thì sẽ hơi bướng khó bảo. Nhưng khi sinh bé này thì mối tương quan trong gia đình, sức khoẻ, công việc, kinh tế có chiều hướng thay đổi, cải thiện được tình trạng hiện tại thêm nhiều không ạ?

  Dza. Cháu xin một lần nữa nhờ sự tư vấn của diễn đàn. Nếu có gì chưa đúng mong Bác với Chú bỏ qua giúp cháu. Cháu cảm ơn nhiều ạ! 

  - Ngoài vấn đề sức khỏe bé yếu thì thu nhập nói chung là kém đi, công việc của bố mẹ gặp khó khăn hơn, phải chi tiêu nhiều hơn, Mối quan hệ trong gia đình thì bình thường. Từ giờ đến khi sinh bé tiếp theo thì tình trạng này sẽ giữ nguyên và có xu hướng tăng lên, ảnh hưởng đến bố nhiều hơn là mẹ.

  - Sinh bé 2018 mọi thứ sẽ thay đổi tốt lên, phục hồi ở mức trên trung bình, công việc và thu nhập của bố mẹ sẽ khá hơn, không khí sinh hoạt trong gia đình cũng tốt lên, tuy nhiên việc chi tiêu cũng tăng lên, chưa dư giả về kinh tế dc.. phải đợi đến bé 2022 mới phát được.

  - Vấn đề nữa là nếu sinh bé 2018 và chốt bé út 2022 thì được khép vòng tam hợp Dần - Ngọ - Tuất, được tăng thêm tốt.


 8. 23 giờ trước, cherry88 said:

  Kính nhờ bác Thiên Luân xem dùm cháu ạ. Gia đình cháu:

  - Chồng 6/2/1988 (AL) - Mậu Thìn - Đại Lâm Mộc

  - Vợ 14/11/1988 (AL) - Mậu Thìn - Đại Lâm Mộc

  - Con gái đầu: 14/9/2015 (AL) - Ất Mùi - Sa Trung Kim

  - Con trai : dự sinh tháng 7/2017 (AL) - Đinh Dậu - Thiên Hà Thủy

  Bác cho cháu hỏi nếu dừng ở 2 con như thế này thì đã ổn chưa ạ? Nếu nhà cháu định sinh thêm bé thứ 3 thì nên chọn năm nào là tốt ạ? Cháu cam ơn bác rất nhiều ạ.

   

  Bé đầu tương quan tuổi khá xấu, rất may là bé gái nên cái xấu phát tác chậm, khi sinh bé trai 2017 sẽ tốt lên khá nhiều... Sau đấy có thể dừng không sinh nữa hoặc sinh bé út vào năm Bính Ngọ 2026.


 9. 10 giờ trước, hoanghuong20 said:

  Cảm ơn bạn AyGia 

  VC lỡ kế hoạch có bé sinh sang năm 2018 thì có ảnh hưởng gì đến công việc của bố mẹ k ?

  Mình cũng có tìm hiểu thêm nếu sanh vào năm sau thì con mình với bố nó vào cung ngũ quỷ nên cũng hơi lo lắng 

  Nếu sinh vào năm sau thì tuy không được tốt lắm, nhưng tương quan vẫn tốt hơn cháu thứ nhất. Công việc của bố sẽ thuận lợi hơn.

  Có 2 điểm bị coi là đang lưu tâm là: Địa chi bố xung với con thì sau lớn lên bố con dễ bất đồng trong nhiều việc... Về mạng con khắc mẹ thì làm cho gia đình có những lục đục nhất định trong một thời gian... mong là vợ chồng bạn chuẩn bị tinh thần cho việc đó.

  Nhưng dẫu sao thêm người là thêm của.. xin chúc mừng vợ chồng bạn và gia đình bạn chuẩn bị có thêm thành viên mới.

  Tuổi bố và tuổi con mà ra cung Ngũ Quỷ là xét theo Bát trạch, điều này là nền tảng của môn Địa lý (Phong Thủy), không liên quan gì đến tương quan tuổi bạn nhé, không phải lo về những việc như thế... vì nó rất lộn xộn như là bài toán đầu cừu đuôi thuyền trưởng ý!


 10. 21 giờ trước, hoanghuong20 said:

  Cảm ơn bạn AyGia đã có đôi lời luận về vc m nhé 

  - vc mình cưới nhau là do tình yêu tự nguyện b ạ 

  - gđ 2 bên đều có nề nếp và cv ổn định 

  - công việc của ck hiện tại đang bị xáo trộn ( phần này có cách nào hoá giải k b?)

  - kinh tế thì m là chính bạn ạh 

  - còn vấn đề có bé thì đúng là m có quan tâm bé nhiều hơn ck, nên laia rồi m k để ý , k biết ck có ganh tỵ với con k nữa 

   

  Vợ chồng bạn để có một năm sinh hoàn hảo thì không tìm được, vậy nên chúng tôi sẽ chọn ra 2 năm tương đối nhất. 

  Năm 2020 Canh Tí, nếu sinh năm này thì sẽ tốt hơn cho công việc của bố, gia đình sẽ có sự phát triển và cải thiện tương đối. Tuy nhiên khiếm khuyết là tuổi con Tý sẽ xung với tuổi Ngọ của mẹ và bé lớn, nói chung là xung nhau thì khắc khẩu và dễ xảy ra cãi cọ giữa những người xung nhau.

  Năm 2023 Quý Mão cũng tương đối tốt, nhưng lại bị khuyết chút là cha Thìn và con Mão hại nhau, nhưng là bố với con trong tương quan địa chi nên cũng không phải là quá quan trọng.

  4 giờ trước, babonbon said:

  Bác aygia nên lập topic riêng tư vấn đi. :D

  Cảm ơn sư huynh động viên..he..he... đang định mở topic về luận tuổi cho đôi lứa và xem ngày cưới chứ topic này của sư huynh Thiên Luân... chỉ ké chơi, phục vụ bà con trong khi sư huynh ý bận thôi!


 11. 2 giờ trước, Kimnguyen110 said:

  Nhờ Bác Thiên Luân tư vân giúp gia đình cháu nhé

  Chồng: sinh năm 1983- Quý Hợi- Thiên Thượng Hỏa

  Vợ: sinh năm 1989- Kỷ Tỵ- Đại Lâm Mộc

  Con trai đầu lòng 2014- Giáp Ngọ- Sa trung Kim

  Cháu cảm giác từ hồi sinh cháu trai đầu, công việc làm ăn của 2 vợ chồng không được thuận lợi. Nhờ bác tư vấn năm tốt để sinh bé Út ạ!

  Bạn có thể chọn các năm 2018, hoặc 2024. 


 12. 1 giờ trước, Htnnhung said:

  Dạ, trước hết con cảm ơn các bác đã tư vấn giúp con. 

  Chồng con làm kinh doanh còn con từ khi sanh con đầu đã nghỉ làm về phụ chồng rồi chăm con nội trợ, nên con muốn chọn năm nào sanh bé tốt cho chồng hơn con là được. Nhưng còn có 1 thắc mắc nhờ Bác giải giúp. Con thì ko hiểu lắm về luận tuổi nhưng con có đọc về vòng tràng sinh trong đó có nói Bính mà sanh con năm hợi thì rơi vào chữ Tuyệt như vậy có đúng không Bác, nếu thật vậy thì nó có phải là xấu hay ảnh hưởng gì không bác. Nếu sanh con năm 2019(kỷ hợi) có xấu cho chồng con không? Con thì ko biết gì nhờ Bác xem giúp. 

   

  Nếu nói so Thiên can (Bính) với Địa chi (Hợi) là phương pháp tính "Cao li đầy hình" Đây là một phương pháp không có cơ sở vì nó giống như là "giật đầu cá vá vào đầu tôm" Chúng ta so muốn so sánh bất cứ cái gì thì nó phải đồng đẳng và cùng hệ quy chiếu. Còn chữ Tuyệt là nói đến hai Địa chi như là Hợi với Ngọ, hay là Tý với Tị... Nên tôi khẳng định là thông tin của bạn là sai. Còn vấn đề 2 năm này như tôi và Thiên Luân đã tư vấn là có thể nói là cực tốt, và như thế là đủ để cho bạn lựa chọn rồi.


 13. 11 giờ trước, thaonguyen2014 said:

  Chào chú Thiên Luân! 

  Chồng : 06/06/1988

  vợ :25/09/1990 

  con gái : 10/5/2014 

  chú xem giúp cháu con út sinh năm nào tốt, 

  cháu dự định sinh 2 đứa nữa 

  Trước hết xin phép luận về vợ chồng bạn hiện tại nhé: 

  Vợ chồng bạn vốn lấy nhau do tự nguyện, hai bên yêu nhau rồi đến với nhau, Vợ chồng hợp nhau, vợ rất nể phục và nghe theo chồng.

  Từ khi lấy nhau về, gia đình có nề nếp, vợ chồng hòa thuận và ứng ý, có thể nói là hạnh phúc, hai bên gia đình cũng như công việc và thu nhập đều tốt đẹp..

  Khi sinh đứa con đầu thì tình cảm gia đình có chút vấn đề, mẹ chỉ chăm chăm vào con, ông bố bị ra rìa nên có nhiều điều không bằng lòng. Trong vấn đề kinh tế bố trở thành lao động chính, tuy kiếm ra tiền như lại vất vả hơn trước nhiều. Về phía gia đình bên chồng hoặc cơ quan của chồng có những xáo trộn không thuận lợi cho người chồng.

  Bạn xác nhận xem có đúng không nhé!

  1 person likes this

 14. 17 giờ trước, Htnnhung said:

  Chào bác Thiên luân, cháu đã đọc hết các năm sanh vợ chồng nhưng chưa thấy năm sanh giống vc cháu nên xin nhờ bác tư vấn giúp cháu:

  chồng: 19/5/1986 bính dần 

  vợ : 15/11/1987 đinh mão

  con trai đầu: 25/9/2014 giáp ngọ - sa trung kim

  Nhờ bác xem giúp sanh con  tiếp theo thì năm nào tốt nhất ạ. Cảm ơn bác.

  Nhà bạn có 2 năm cực tốt và gần là năm 2018 Mậu Tuất và 2019 Kỷ Hợi. trong đó 2018 được tốt hơn 2019 một chút... Nên chọn năm này làm con út luôn nhé


 15. 17 giờ trước, Htnnhung said:

  Chào bác Thiên luân, cháu đã đọc hết các năm sanh vợ chồng nhưng chưa thấy năm sanh giống vc cháu nên xin nhờ bác tư vấn giúp cháu:

  chồng: 19/5/1986 bính dần 

  vợ : 15/11/1987 đinh mão

  con trai đầu: 25/9/2014 giáp ngọ - sa trung kim

  Nhờ bác xem giúp sanh con  tiếp theo thì năm nào tốt nhất ạ. Cảm ơn bác.

  Nhà bạn có 2 năm cực tốt và gần là năm 2018 Mậu Tuất và 2019 Kỷ Hợi. trong đó 2018 được tốt hơn 2019 một chút... Nên chọn năm này làm con út luôn nhé


 16. 12 giờ trước, Htnnhung said:

  Chào bác Thiên luân, cháu đã đọc hết các năm sanh vợ chồng nhưng chưa thấy năm sanh giống vc cháu nên xin nhờ bác tư vấn giúp cháu:

  chồng: 19/5/1986 bính dần 

  vợ : 15/11/1987 đinh mão

  con trai đầu: 25/9/2014 giáp ngọ - sa trung kim

  Nhờ bác xem giúp sanh con  tiếp theo thì năm nào tốt nhất ạ. Cảm ơn bác.

  Nhà bạn có 2 năm cực tốt và gần là năm 2018 Mậu Tuất và 2019 Kỷ Hợi. trong đó 2018 được tốt hơn 2019 một chút... Nên chọn năm này làm con út luôn nhé


 17. 12 giờ trước, Htnnhung said:

  Chào bác Thiên luân, cháu đã đọc hết các năm sanh vợ chồng nhưng chưa thấy năm sanh giống vc cháu nên xin nhờ bác tư vấn giúp cháu:

  chồng: 19/5/1986 bính dần 

  vợ : 15/11/1987 đinh mão

  con trai đầu: 25/9/2014 giáp ngọ - sa trung kim

  Nhờ bác xem giúp sanh con  tiếp theo thì năm nào tốt nhất ạ. Cảm ơn bác.

  Nhà bạn có 2 năm cực tốt và gần là năm 2018 Mậu Tuất và 2019 Kỷ Hợi. trong đó 2018 được tốt hơn 2019 một chút... Nên chọn năm này làm con út luôn nhé


 18. 12 giờ trước, Htnnhung said:

  Chào bác Thiên luân, cháu đã đọc hết các năm sanh vợ chồng nhưng chưa thấy năm sanh giống vc cháu nên xin nhờ bác tư vấn giúp cháu:

  chồng: 19/5/1986 bính dần 

  vợ : 15/11/1987 đinh mão

  con trai đầu: 25/9/2014 giáp ngọ - sa trung kim

  Nhờ bác xem giúp sanh con  tiếp theo thì năm nào tốt nhất ạ. Cảm ơn bác.

  Nhà bạn có 2 năm cực tốt và gần là năm 2018 Mậu Tuất và 2019 Kỷ Hợi. trong đó 2018 được tốt hơn 2019 một chút... Nên chọn năm này làm con út luôn nhé


 19. 12 giờ trước, Htnnhung said:

  Chào bác Thiên luân, cháu đã đọc hết các năm sanh vợ chồng nhưng chưa thấy năm sanh giống vc cháu nên xin nhờ bác tư vấn giúp cháu:

  chồng: 19/5/1986 bính dần 

  vợ : 15/11/1987 đinh mão

  con trai đầu: 25/9/2014 giáp ngọ - sa trung kim

  Nhờ bác xem giúp sanh con  tiếp theo thì năm nào tốt nhất ạ. Cảm ơn bác.

  Nhà bạn có 2 năm cực tốt và gần là năm 2018 Mậu Tuất và 2019 Kỷ Hợi. trong đó 2018 được tốt hơn 2019 một chút... Nên chọn năm này làm con út luôn nhé


 20. 8 giờ trước, tnctstuvn1981 said:

  Nếu chờ đến năm 2024 lúc đó vợ mình 40 tuổi, sợ sinh khó. Thât sự là không còn năm nào tốt để sinh con nữa sao bạn aygia?

  Nếu sớm hơn có thể chọn năm 2021 Tân Sửu cũng tạm được, tuy nhiên đẹp nhất vẫn là năm 2024. Năm 2019 thì chỉ ở mức trung bình thôi.


 21. 30 phút trước, Thiên Luân said:

  Tương tác thay đổi khi có đứa con, Thiên Can Quý sinh Giáp hóa Giải Tân phá Giáp.

  Như vậy khi đứa con sinh ra thì về đời sống tinh thần tốt lên, mẹ có thể lên chức, bố có thể thêm được tin tưởng nơi cơ quan, được giao thêm trọng trách???

  Nhưng vấn đề Mạng: Trước Mẹ khắc Bố giờ sinh con: Bố sinh cho con, con khắc mẹ thì về nguyên tắc bố bị yếu đi... sao lại cũng ko đúng nhỉ??


 22. 8 phút trước, tnctstuvn1981 said:

  Cám ơn bạn aygia đã trả lời

  Những gì bạn nêu có cái đúng có cái chưa đúng, như sức khỏe thì mình vẫn cảm thấy bình thường như mọi năm từ khi kết hôn. Kinh tế thì 2 vợ chồng đi làm công ăn lương cũng tạm ổn.

  Hai năm 2018 và 2019 đều không đẹp lắm để chọn sinh con út. Nếu sinh cháu này rồi sau sinh thêm cháu nữa thì bạn có thể chọn 2019 tốt hơn là 2018.


 23. 2 giờ trước, tnctstuvn1981 said:

  Chào anh Thiên Luân :
  Chồng: Tân Dậu 3/2/1981 Âm Lịch - Thạch Lựu Mộc
  Vợ: Giáp Tý 14/5/1984 Âm Lịch - Hải Trung Kim
  Con trai đầu: 12/6/2013 Âm Lịch - Mạng: Tích Lịch Hỏa
  Anh Thiên Luân có thể tư vấn giúp em nếu sinh con thứ 2 vào 2018 hoặc 2019 có được không?

  Mình xin phép luận về vợ chồng bạn từ khi kết hôn đến giờ xem có đúng không nhé:

  Vợ chồng bạn có xu thế kiềm chế nhau, bạn muốn áp đặt vợ về các vấn đề như tư tưởng, quan niệm sống nhưng vợ bạn lại có ý không phục, không theo. Về kinh tế thì không có sự phát triển, gần như là trước khi đến với nhau như thế nào thì sau vẫn thế. Về sức khỏe thì bạn yếu đi và yếu hơn vợ. Vợ bạn khá là bướng, khó bảo và trong sinh hoạt nhiều thứ không theo nề nếp gia đình bạn. Cô ấy có xu hướng bê nguyên những thói quen cũ ở nhà cô ấy về nhà bạn. Bạn tuy có thuyết phục cô ấy thay đổi nhưng cô ấy đồng ý trên nguyên tắc, nhưng đâu lại đóng đấy.

  Khi sinh đứa con Quí Tị 2013 Thì sức khỏe bạn còn yếu thêm nữa, ngoài ra vợ chồng cũng có những lục đục nhất định. Bạn tuy quý con, tiền tài của bạn có thể tăng lên nhưng chi tiêu lại nhiều lên, nhìn chung là kinh tế khó khăn hơn, tình cảm vợ chồng kém đi. Nhưng vì đứa con nên 2 bạn còn cố gắng, tuy nhiên vợ bạn lại khá khép lòng về vấn đề này.

  Bạn xác nhận xem đúng hay sai nhé.