• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

aygia

Quản Trị Viên
 • Số nội dung

  349
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  33

Bài viết posted by aygia


 1. 5 giờ trước, trangquanglam said:

  Kính  nhờ bác giúp gia đình cháu với ạ.

  Chồng : 25/06/1982: thiên thượng hỏa

  Vợ: 16/11/1990: lộ bàng thổ.

  Con thứ nhất: 26/12/2015

  Kính mong bác giúp xem nên sinh con út năm nào ạ. cháu xin trân thành cảm ơn bác ạ

  Mong gặp duyên ạ

  Bạn có thể chọn trong 2 năm 2022 Nhâm Dần, Hoặc 2023 Quý Mão đều rất tốt.


 2. 13 giờ trước, huongnhung1905 said:

  Kính nhờ Bác Thiên Luân, bác Aygia xem giúp vợ chồng cháu ạ:

  - Chồng: 22/8/1989 (Âm Lịch) - Mạng: Đại Lâm Mộc

  - Vợ: 13/12/1992 (Âm Lịch) - Mạng: Kiếm Phong Kim

  - Con gái đầu: 22/6/2015 (Âm Lịch) - Mạng: Sa Trung Kim.

  Cháu bị xảy bé thứ 2 tháng 2 âm lịch vừa rồi.

  Vợ chồng cháu dự định sinh bé thứ 2 năm 2019 hoặc 2020 có được không ạ? Và có khả năng được bé trai không ạ?

  Cháu cảm ơn!

  Sinh năm 2019 là Kỷ Hợi thì Mẹ Thân hại Con Hợi về là địa chi không tốt, Hơn nữa mạng con lại là mạng Mộc cũng bị mẹ khắc con sẽ rất yếu và khó nuôi.. Bạn không nên chọn.

  Sinh năm 2020 là Canh Tý thì Mẹ Thân con Tý là tam hợp tốt, Mạng mẹ con là Thổ sinh cho mẹ thì không thuận lý, nhưng cũng tạm được, Nhưng mạng lại bị cha khắc tuy Thiên Can Cha Kỷ hợp với Canh con. Theo mình sinh năm 2020 cũng là tạm được.

  Nếu tốt nhất nên chọn con út là năm Giáo Thìn 2024 sẽ tốt hơn 2020. 

  Thân!

  13 giờ trước, huongnhung1905 said:

  Kính nhờ Bác Thiên Luân, bác Aygia xem giúp vợ chồng cháu ạ:

  - Chồng: 22/8/1989 (Âm Lịch) - Mạng: Đại Lâm Mộc

  - Vợ: 13/12/1992 (Âm Lịch) - Mạng: Kiếm Phong Kim

  - Con gái đầu: 22/6/2015 (Âm Lịch) - Mạng: Sa Trung Kim.

  Cháu bị xảy bé thứ 2 tháng 2 âm lịch vừa rồi.

  Vợ chồng cháu dự định sinh bé thứ 2 năm 2019 hoặc 2020 có được không ạ? Và có khả năng được bé trai không ạ?

  Cháu cảm ơn!

  Sinh năm 2019 là Kỷ Hợi thì Mẹ Thân hại Con Hợi về là địa chi không tốt, Hơn nữa mạng con lại là mạng Mộc cũng bị mẹ khắc con sẽ rất yếu và khó nuôi.. Bạn không nên chọn.

  Sinh năm 2020 là Canh Tý thì Mẹ Thân con Tý là tam hợp tốt, Mạng mẹ con là Thổ sinh cho mẹ thì không thuận lý, nhưng cũng tạm được, Nhưng mạng lại bị cha khắc tuy Thiên Can Cha Kỷ hợp với Canh con. Theo mình sinh năm 2020 cũng là tạm được.

  Nếu tốt nhất nên chọn con út là năm Giáo Thìn 2024 sẽ tốt hơn 2020. 

  Thân!


 3. On 10/5/2017 at 09:52, phanbinh2610 said:

  Chào bác Thiên Luân, mong bác tư vấn giúp con:

  - Chồng: 23/09/1986 âm lịch - Giáng Hạ Thủy

  - Vợ: 08/03/1988 âm lịch - Đại Lâm Mộc

  - Con trai đầu: 17/03/2015 âm lịch - Sa Trung Kim

  Nhờ bác xem giúp: vợ chồng con nên sinh con út vào năm nào thì tốt và có thể sinh được con gái?

  Cảm ơn bác nhiều và chúc bác có nhiều sức khỏe.

   

  Con trai hay gái thì không liên quan lắm đến năm sinh, mà ở một lĩnh vực khác... năm sinh con út thì có thể chọn Giáp Thìn 2024


 4. On 11/5/2017 at 19:52, chaukhanh89 said:

  Cháu chào bác Thiên Luân, cháu post lên nhưng có lẽ không có duyên, mặc dù vậy cháu vẫn tha thiết mong bác tư vấn cho vợ chồng cháu nên hôm nay cháu xin post lại 

  Lúc cháu lên diễn đàn hỏi thì lúc đó cháu chưa có bầu, sau đó thì cháu đã có và bị lưu. Vợ chồng cháu rất buồn...

  Nay cháu đang nghỉ ngơi ở nhà và dưỡng sức khoẻ. Mong bác tư vấn cho vợ chồng cháu những năm tốt để sinh con và năm khắc nếu may mắn sinh được con gái. Bác có thể xem năm Mậu Tuất 2018 cháu sinh được con trai không ạ ?

  Mong bác tư vấn giúp cho 2 vợ chồng cháu !

  Chồng cháu: 20-02-1989 Kỷ Tỵ

  Cháu : 23-09-1989 Kỷ Tỵ

  Cháu cám ơn bác rất nhiều ạ !!!

  Mong bác giúp cho vợ chông cháu ạ !!!

   

  Bạn có thể sinh con đầu trong 3 năm 2017, 2018, 2019 đều tốt rùi đứa sau tính tiếp

  1 person likes this

 5. On 11/5/2017 at 23:24, CuongVanHP said:

  Chào bác Thiên Luân, mong được  bác tư vấn cho gia đình cháu.

  Chồng: 27/06/1981 - Thạch Lựu Mộc

  Vợ: 28/07/1985 - Hải Trung Kim

  Con trai đầu: 06/08/2009 - Trường Lưu Thuỷ

  Con trai thứ: 11/09/2016 - Thiên Hà Thuỷ

  Xin bác tư vấn năm sinh con thứ 3 (con út), do cháu đầu không may mắn lúc sinh nên phát triển không được toàn vẹn như các bạn cùng trang lứa, vc cháu muốn sinh thêm để anh em đỡ đần nhau sau nay. Gia đình xin cảm ơn bác.

  Bạn có thể chọn Canh Tý 2020


 6. On 12/5/2017 at 16:02, Hungnx said:

  Kính chào và chúc anh Thiên Luân sức khỏe, mong được anh tư vấn cho gia đình em.

  Chồng: 30/03/1986 (DL) Bính dần - Giáng hạ thủy

  Vợ: 25/03/1988 (DL) - Mậu thìn - Đại lâm mộc

  Con đầu (con trai) dự sinh cuối tháng 8/2017- đầu tháng 9/2017 - Đinh dậu.

  Xin anh xem giúp tương quan tuổi thế nào? Con út vc em nên sinh năm nào ạ?

  Chân thành cám ơn anh!

  2 vợ chồng bạn:

  Về Thiên can: Chồng Bính - Dương Hỏa sinh vợ Mậu - Dương Thổ là thuận lý Rất tốt

  Về Địa chi Bình hòa

  Về Thân mạng Chồng Thủy sinh Mộc vợ cũng tạm được.. Nói chung sau khi lấy nhau Chồng có vất vả như mọi việc cũng tốt, kinh tế phát triển.

  Đứa con đầu Đinh Dậu - Thiên Hà Thủy

  Với mẹ: Thìn - Dậu nhị hợp tốt, Mạng Con sin cho mẹ nên con hơi yếu, nhưng cùng mạng với cha nên cũng đỡ.

  Thiên Can con Âm Hỏa hợp cha cũng tốt. Nói chung sinh đưa này (kể từ ngày có bầu) là nhà bạn tốt thêm tốt.

  Đứa tiếp theo nên chọn Giáp Thìn 2024

   


 7. On 12/5/2017 at 17:07, quynhchi24022017 said:

  Cháu chào bác Thiên Luân, xin bác giúp cháu :

  Chồng :1985 ất sửu : ( Hải Trung Kim)

  Vợ: 1988  Mau Thìn  ( Đại Lâm Mộc)

  Con đầu sinh ngày : 24/02/2017

   Bác giúp cháu xem những năm nào tốt để có thể sinh con út  ạ! 

  Cháu mong tin bác ạ! Cháu cám ơn bác nhiều ạ!

  Bạn có thể chọn Canh Tý 2020 hoặc Giáp Thìn 2024


 8. On 13/5/2017 at 15:22, cuongngoc said:

  Kính nhờ bác Thiên Luân xem giúp cháu ạ:

  Cháu sinh ngày 24/8/1992 DL

  Chồng tương lai của cháu sinh ngày 14/6/1992 DL.

  Chúng cháu dự định tháng 8 âm lịch này kết hôn. Kính mong bác xem giúp cháu năm sinh con đầu lòng và những năm sinh con tiếp theo được tốt ạ. Cháu cảm ơn bác nhiều. Kính chúc bác nhiều sức khỏe và bình an!

  Con đầu nên chọn Canh Tý 2020, năm Nhâm Thìn 2024 cũng rất tốt có thể chọn sinh trong 2 năm này rồi nghỉ

  1 person likes this

 9. On 15/5/2017 at 12:40, nhoccon88 said:

  Kính gửi bác Thiên Luân, mong bác xem giúp cháu:

  - Chồng: 19/6/1967 AL - Sơn hạ hỏa 

  - Vợ: 29/9/1988 AL - Đại Lâm Mộc

  - Con gái: 6/7/2012 AL - Tích lịch hoả

  Cháu mang thai vất vả nên định sinh một đứa nhưng con gái muốn có chị có em nên giờ cháu đang cố gắng có đứa nữa. Bác xem giúp cháu năm 2018 có được không ạ?(2017 chắc không kịp nữa). Cháu chỉ mong các con mạnh khỏe, sinh thêm đứa nữa càng sớm càng tốt có được không ạ? Hay cháu chỉ sinh đứa đầu như vậy có ổn không?

  Mong tin bác. Cảm ơn bác.

  Chồng 1967 thì cũng lớn tuổi rồi, Sinh năm nay dc thì tốt Nhanh vẫn kịp vì năm nay nhuận 2 tháng 6, không thì để 2020 Canh tý cũng được

  1 person likes this

 10. On 16/5/2017 at 15:13, Maya ND said:

  Kính gửi bác Thiên Luân, nhờ bác xem giúp vợ chồng cháu ạ:

  - Chồng: 21/9/1991 AL - Lộ Bàng Thổ 

  - Vợ: 02/4/1991 AL - Lộ Bàng Thổ

  Hiện tại cháu chưa có em bé, bác xem giúp cháu xem cháu sinh con các năm nào thì tốt ạ? Cháu cảm ơn bác nhiều!

  Nếu gần và con đầu có thể chọn Kỷ Hợi 2019


 11. On 16/5/2017 at 15:28, lovehunter said:

  Cháu chào bác Thiên Luân, mong bác xem giúp cháu:

  Chồng: 14/3/1983 - Quý Hợi - Đại hải Thủy

  Vợ: 21/2/1983 - Quý Hợi - Đại hải Thủy

  Con gái đầu: 22/10/2009 - Kỷ Sửu

  Bác xem giúp cháu năm nào tốt để cháu sinh thêm con út ạ.

  Cháu cảm ơn bác nhiều.

  Qúy Mão 2023 hoặc Nhâm Dần 2022


 12. Em làm thường dân rồi bác, mà vấn đề kỹ thuật thì chỉ có QTV kỹ thuật mới làm được thôi. SP Thiên Sứ đã có đề nghị với Admin rồi, nhưng có thể là còn vấn đề gì đấy mà yêu cầu của bác chưa được đáp ứng, diễn đàn mới đi vào hoạt động lại, thành viên còn ít, QTV cũng còn mỏng, nếu bác muốn sửa gì thì cứ sửa ở file word của bác. Sau này có điều kiện sửa thì sẽ sửa lại trong forum sau ạ.

  Hy vọng là bác thường xuyên sinh hoạt để bọn em sau này muốn hỏi còn có người giải đáp ạ!


 13. Mến chào bác Vô Trước!

   

  Để có thể quán xét được những vấn đề mà bác viết theo em là không nhiều người có khả năng đâu. 

  Ví dụ như em chẳng hạn, cũng mới tập tọe vào học Lý Học thôi, chắc phải chờ thời gian nữa, xong khóa học của SP Thiên Sứ thì mới có một nền tảng kiến thức, may ra mới có thể đọc và hiểu được, cũng như dành thời gian.

   

  Em chỉ có mấy ý kiến thế này:

   

  - Bác cứ viết ra những nghiên cứu của mình, chỉnh sửa và hoàn thiện thêm nếu thấy cần sửa lại, đấy coi như một tài liệu trên diễn đàn. Sẽ có ngày, có người đủ khả năng thì sẽ tham gia và trao đổi cùng bác.

  - Bác nên để lại một liên lạc nào đó trên bài viết mà nếu muốn trao đổi họ có thể liên hê ngay với bác được để bắt đầu ví như số điện thoại, hòm thư..vv

  - Bác nên tìm cách thành lập hoặc tìm một nhóm người có cùng chí hướng, cùng trình độ để trao đổi, vì em thấy là đọc tài liệu trên máy tính như thế này rất khó tập trung. Mô hình hội thảo, hay đọc văn bản sẽ dễ hiểu hơn.

   

  Ngày nay các phương tiện truyền thông vốn nhiều, bác có thể PR bài viết của mình trên các phương tiện truyền thông sau khi đã hoàn chỉnh, như thế sẽ dễ gặp được tri kỷ hơn.

   

  Trên đây là vài lời tham gia cùng bác, chúc bác vạn sự được sớm như ý muốn, và bỏ qua cho em nên em có nói điều gì không phải.

   

  Trân trọng.


 14. Đệ tử cho rằng với việc Đảng cộng hòa có thể tự quyết ở lưỡng viện + với thái độ của Trump với TQ là rất rõ ràng và tương đối chuẩn với hiện trạng hiện nay thì Tầu sẽ gặp rất nhiều sức ép về cả Kinh tế, Ngoại giao và Quân sự. 

   

  Thêm sự độc tài, lì lợm và trơ trẽn của họ Tập nữa thì thế đối đầu gay gắt là không thể tránh khỏi. Còn canh bạc cuối cùng như thế nào thì đệ tử không đủ trình để phát biểu ạ.


 15. Em xin đăng ký ạ

  Nguyễn Văn Hiệp

  Sn: 25/09/1983

  Địa chỉ: phòng 108 nhà A14 ngõ 100 phố trần đại nghĩa, Hai Bà Trưng , Hà Nội

  Email mrjindukle@yahoo.co.uk

  Dt: 0972 601 939

  Nộp tiền nhanh và vào lớp thôi, link dưới đây nhé:

  http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/34179-thong-bao-chinh-thuc-ve-hoc-phi-lop-phong-thuy-lac-viet-ung-dung/


 16. . Con Hoàng Kim và anh em nhom mới vỡ lòng mà thầy ,không phải Hoàng Định.

  Em thấy bác chứng minh giống " con gà hay quả trứng có trước " quá , càng đọc càng thấy hoang mang là mình kém cỏi quá không hiểu nổi.

  K..K..K... cái này là SP lộn tên bạn thôi, còn vấn đề về Dịch thì không phải trong chương trình PTLVCB nên cứ từ từ, tập trung vào bài giảng của SP đã.

   

  Bài về khí của SP quá hay... chỉ tiếc là vẫn chưa thấy SP chốt là hoàn chỉnh!  :D

  1 person likes this

 17. Yêu cầu anh cẩn trọng lời nói của mình.

   

  Thưa SP & ACE cùng anh Bá Kiến, Kinh nghiệm đường đời chỉ cho tôi rằng, muốn đánh giá ai thì cần phải qua nhiều sự việc, nhiều hiện tượng. Điều đó sẽ giúp tôi hạn chế sai lầm, nhất là mình chỉ là người trần mắt thịt.

   

  Về cá nhân anh Hoàng Định/Trần Bình tôi hân hạnh được tiếp xúc qua FB khi có tranh luận về vấn đề "Nhất tự vi sư, Bán tự vi sư" trên tường nhà SP Thiên Sứ có cả anh Thiên Luân & anh Hoàng Triều Hải tham gia, tôi cứ trêu dịch là " Chùa cũng là thầy, bán chùa cũng là thầy" nên anh Trần Bình phản đối lắm, còn nói tôi là tại tôi dốt về Hán Việt nên mới dịch chữ "tự" thành "chùa".. K..K..K..

  Tôi còn trêu anh ta là anh giờ là thầy, sau chắc gì đã là thầy, và anh cũng dùng lý lẽ để phản đối... tôi cũng thấy là lạ.

   

  Sau tham gia nhóm "Thảo luận Phong thủy", tôi thấy anh Trần Bình rất hay post và bình luận, tôi thấy có vấn đề gì đó, như là ẩm IC như các bậc tiến sỹ, gì gì đó, nhưng tôi nghĩ cũng chả liên quan, nhưng đúng là anh ta đang làm thầy và có các ảnh dẫn chứng, kể cả tuyển sinh để dậy về DLVN...

   

  Anh Phạm Hùng (thì phải) có đặt vấn đề là anh Hoàng Định / Trần Bình này liệu có khả năng giống anh PC gì đó trước đây không thì anh Hoàng Triều Hải trả lời là anh TB này khác, không phải như thế... Và tôi cũng biết như thế, tôi tin anh Hoàng Triều Hải và tin ở sự xác quyết ở anh.

   

  Rồi anh Hoàng Định / Trần Bình post bài về Dịch lý trên một topic của DDLHDP như các bạn đã biết, tôi cũng có bài viết liên quan đến vấn đề trên, qua nhiều sự phản đối của ACE trong diễn đàn, cả phản ứng của SP, cả cách mà anh Hoàng Định/ Trần Bình tranh luận tôi thấy rằng anh ta phần nhiều là đuối lý và không đi vào vấn đề chính. Tôi xác quyết rằng chân lý không thuộc về anh ta.

   

  Sự việc mà tôi post ở #11 ở trên để anh Bá Kiến phải cảnh cáo tôi vốn xuất phát như thế này:

  - Khoảng 7h00 sáng tôi dậy và vào diễn đàn thì đọc được bài của A/CTâm Giao post số #7

  - Khoảng 8h30 tôi đọc được bài trả lời của PTLV post#8 trả lời bài của A/C Tâm Giao có nội dung y chang như post #10 của ních Hoàng Định. Tôi rất ngỡ ngàng vì bản thân anh Đinh Quốc Thắng chủ nick PTLV đã công khai trên diễn đàn là không liên quan gì đến anh Hoàng Định / Trần Bình nữa, nhưng nội dung chất vấn A/C Tâm Giao thì đúng là của anh Hoàng Định/ Trần Bình. Tôi cho rằng diễn đàn không có khả năng xóa bài nên cái đuôi cáo này thò ra hơi bị to.. k..k..k.. và thế nào cũng làm cho SP bực mình.

  - Khoảng 8h45 thì tôi thấy bài post #8 bị sửa như hiện tại, và tôi cho rằng một quân tử dịch thì không ai làm cái trò ấy, nên tôi quyết định là post bài #11 như ở trên. trong khi tôi gõ phím thì thấy SP trả lời bài của A/C Tâm Giao và có post #10 mà anh Hoàng Định/Trần Bình trả lời lại A/C Tâm Giao như trên.

   

  Đến giờ phút này tôi dám khẳng định rằng anh Hoàng Định/Trần Bình chính là một giả quân tử dịch. Với một người có tư cách như vậy kết hợp với việc nick PTLV/Đinh Quốc Thắng vẫn để Hoàng Định/ Trần Bình cầm nick của mình thì tôi cũng xác quyết là bạn anh ta cũng same same với anh ta thôi, các cụ vẫn nói: "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" mà.

   

  Chính vì thế tôi mới khuyên anh PTLV/Đinh Quốc Thắng nên xin ra khỏi lớp vì tính chính danh và cũng là một chút gì đó cứu vớt cho anh ta về mặt danh dự, hơn là để SP lại phải đuổi một lần nữa, chả hay ho gì, tuy nhiên cả hai nick PTLV và Hoàng Định im từ đó cho đến khi tôi đang post bài này.

   

  Thưa SP, theo con thì nếu như anh Đồng Nhân đã post thì vốn anh ta đã là một ngụy đồ của VNDLH, và mang danh để đi mở lớp rồi abc dọa người khắp nơi như hiện nay mà còn tiếp tục để lọt vào TTNCLHDP nữa thì hậu quả về sau cũng chưa biết thế nào được.. đối với tiểu nhân dễ chứ giả quân tử là cũng phiền phức ạ.

   

  Với anh Bá Kiến: Tiện đây aygia cũng xin hỏi một chút liên quan đến phần quản trị, aygia được anh Mạnh Đại Quân set làm QTV, nhưng sau đó thì mất quyền QTV, khi pm với anh Hoàng Triều Hải thì anh ấy cũng bảo là nick MDQ của anh ấy cũng mất quyền adm rồi, anh là quản trị viên kỹ thuật có thể giải đáp được vấn đề này không? Bản thân tôi không quan trọng là QTV hay không, mà quan trọng là mình có đóng góp dc gì cho TT & diễn đàn không thôi. Nếu anh không giải đáp được mà set dc tôi về nick thường thì cũng nên làm vì có danh mà không thực thì cũng không chính danh phỏng ạ.

   

  Thân ái!