• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nguyennamhoang

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  44
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

4 Neutral

About nguyennamhoang

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

823 lượt xem hồ sơ
 1. Nhờ anh Hải kiểm tra mục tin nhắn cá nhân giúp tôi, tôi có gửi 1 bức thư cho anh. Cảm ơn!
 2. Cảm ơn anh đã chia sẻ giúp bọn tôi! Biết anh cũng bận và còn nhiều cháu trẻ khác đang chờ anh ở ngoài, nên tôi mạn phép hỏi thêm anh 1 câu nữa về vấn đề tiền bạc trên lá số( cái này khó định lượng quá anh ạ): trong các sách có nói lộc tồn mà gặp triệt tại cung tài thì coi như tiền bạc làm ra đâu mất đó( như lá cự môn cung tài có lộc tồn gặp triệt) , liệu đó có đúng không anh? Như 2 lá số ở trên, lá thiên tướng của con trai tôi thì anh cho tôi hỏi vấn đề tiền bạc có khá không anh, có tự lo cho bản thân cháu nó được không. Còn lá số cự môn thì cũng mong anh phân tích về tài lộc tiền bạc như thế nào, để bọn tôi có 1 cái nhìn khái quát hơn về chủ đề này trên lá số, ở lá cự môn sang đại vận cung thê, liệu đây có phải là 1 đại vận làm ra tiền không anh?( dù anh bảo hóa khoa gặp địa không như chồi non mới nở bị héo). Lá số thiên tướng: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=con+trai&date=1994,1,21,16,0&year=2017&gender=m&view=screen&size=2 Lá số cự môn: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=con+trai&date=1994,1,21,18,0&year=2017&gender=m&view=screen&size=2
 3. Cảm ơn câu trả lời của anh rất nhiều, những kinh nghiệm của anh thật quý, bọn tôi sẽ viết tay lại dành nghiên cứu riêng. Anh cho tôi hỏi thêm, vào đại vận có hóa khoa thường có phải là đương số sẽ dính tới học hành khoa bảng không anh? Nếu đúng như vậy mà nhiều trường hợp tôi vẫn không thấy họ học hành gì cả( Cái này tôi nghiệm từ tực tế 1 số lá số người quen của tôi). Và 1 điều nữa tôi thật sự muốn anh chia sẻ là hạn kết hôn và hạn sinh con thường là sẽ như thế nào trên lá số, bởi lẽ tôi cũng có đọc trên mạng mà kiến thức thì lung tung quá, nghiệm thấy cũng chưa hẳn là đúng, nên tôi muốn hỏi 1 người có kinh nghiệm lâu năm như anh, cảm ơn anh thật nhiều vì đã bỏ thời gian và công sức chia sẻ cho chúng tôi.
 4. Chào anh Hải, anh còn nhớ tôi không anh, chắc cũng khoảng nửa năm rồi không nói chuyện với anh, lúc trước tôi có hay đăng bài hỏi anh về kiến thức tử vi , bỗng 1 thời gian không thấy anh sinh hoạt nữa, nên mấy lão già chúng tôi cũng ít lên đây, nay ghé lại thấy anh đã đăng đàn trở lại, thì đầu xuân nhóm bạn già chúng tôi chúc anh có 1 cái tết vui vẻ và đầm ấm và đặc biệt là có nhiều sức khỏe. Nhân tiện tôi muốn anh chỉ bảo tôi cách xem hạn, tôi muốn hỏi anh là xem hạn thì tính từ ngay sinh nhật hay là qua năm mới âm lịch là tính hạn vậy anh? Ví dụ tôi sinh tháng 8 âm lịch vì thì qua năm mới và phải qua tháng 8 mới được tính là tiểu hạn mới của tôi hay là tính từ năm mới luôn vậy anh, cái chủ đề này tôi với mấy ông bạn cứ tranh cái hoài, mong anh giải đáp hộ. Tiện đây tôi có thể đăng lại 2 lá số mà lúc trước tôi nhờ anh xem, tôi muốn hỏi theo tử vi thì phân tích tiểu hạn 2 lá số này ra sao( rất mong anh chỉ bảo, dù tôi biết mỗi người đều có những bí kiếp khó mà nói ra ngoài được, nhưng trong khuôn khổ anh nói được cái nào thì hy vọng anh chia sẻ giúp, tuổi xế chiều nên bọn tôi thích cái môn này). Đây là lá thiên tương ( lá số con trai tôi):http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=con+trai&date=1994,1,21,16,0&year=2017&gender=m&view=screen&size=2 Anh cho tôi hỏi theo như lá số trên thì năm nay tiểu hạn rơi vào cung phúc đức địa kiếp , năm nay cũng bước sang đại vận mới lai không kiếp hóa kỵ có phải là 1 năm rất xấu không anh? Đây là lá số cự môn( lá này tôi cũng nghiên cứu kĩ , nên vẫn muốn hỏi anh, để học hỏi thêm): http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=con+trai&date=1994,1,21,18,0&year=2017&gender=m&view=screen&size=2 Theo như lá số trên thì tiểu hạn năm nay tại cung điền trạch, tam hợp mã khốc khách thì sẽ có di chuyển phải không anh, và năm nay cũng bước sang 1 đại vận mới tại cung thê, theo như 1 số ông bạn của tôi thì bảo năm nay cuộc đời sẽ bước sang 1 trang mới, vì ở đại vận trước khá xấu phải không anh? Có vẻ tôi hỏi hơi nhiều nhưng mong anh phân tích và chỉ bảo thêm ngoài những điều tôi nói ở trên thì có điều gì đặc biệt nữa không anh. Cảm ơn anh nhiều!
 5. Anh Tư râu nhờ tôi gửi lời cảm ơn tới anh Haithienha thật nhiều, anh ấy cảm ơn anh đã giúp đỡ. Tôi cũng cảm ơn anh vì sự chân tình, chỉ bảo cho tôi, thôi chắc tôi chỉ dám phiền anh tới đây thôi, giờ chỉ vào đọc bài của anh thôi, trả lại anh cho các bạn, các cháu cần sự tư vấn giúp đỡ của anh, một lần nữa cảm ơn anh.
 6. Cảm ơn anh Haithienha rất nhiều, giờ bên này là 9h20 phút tối rồi, mọi người về hết rồi, anh Tư râu vẫn cố thức chờ anh, thật vui khi nhận được câu trả lời của anh, anh có thể cho anh ấy hỏi 1 câu cuối cùng: là liệu vận không kiếp sắp tới thì về vấn đề công việc có sao không anh, ý là công việc có xấu lắm không, tiền bạc trong vận này có tốt không, anh Tư anh thương và lo cho con gái ảnh, mong anh giải đáp hộ anh Tư câu cuối này.
 7. Vâng vậy mong anh trả lời giúp anh Tư râu( ổng nhiều râu lắm, anh mà xem ra chi tiết này nữa thì hay), anh Tử râu đang mong câu trả lời của anh, tư vấn hộ con gái anh ấy. Qúa trình học hỏi rất nhiều, tôi phải nghiên cứu kĩ trước khi hỏi anh cái gì để đỡ mất thời gian của anh, nên nếu tôi có hỏi gì cũng mong anh chỉ bảo cho( tất nhiên là tôi biết có giới hạn vì anh còn bận công việc gia đình, rồi còn những cháu khác đan chờ anh xem). Cảm ơn sự nhiệt tình của anh rất nhiều, ở bên nước ngoài chắc cũng có hội đồng hương nên tôi nghĩ cũng không buồn lắm, như bọn tôi, sáng ra thì tụ tập uống chè, đánh cờ, tối tối thì ngồi lại 1 nhà nào đó xem thời sự, nói chuyện phím tới 9 giờ thì bọn tôi về nhà và nghỉ ngời, bây giờ tôi mới cảm nhận đươc hương vị cuộc sống anh ạ, trước đây bôn ba lo toan mãi , giờ mới thực sự là sống, chia sẻ với anh đôi điều.
 8. Tôi hồi đáp cho anh ngay sau câu trả lời của anh, tôi có tô đỏ nó lên, lọ mọ mãi mới xong. Bây giờ bên VN là gần 8 giờ tối, không biết bên đó là mấy giờ, tôi cũng đang ngồi xem thời sự với mấy anh trong xóm, cũng có anh Tư ngồi đây nên cũng hồi đáp cho anh chính xác được, mong anh tư vấn hộ anh ấy, giờ anh ấy muốn cầm luôn cái ipad của tôi để ngống trông anh rồi, khổ nỗi già rồi không biết dùng thế nào cả, cảm ơn anh.
 9. Sáng nay tôi có chuyễn những lời anh xem hộ giúp cho anh tư râu, anh ấy nhắn lời cảm ơn anh nhiều lắm, đây là đứa con gái trưởng mà anh ấy rất thương yêu, bởi lẽ lúc nhỏ anh ấy phải xa nhà vì công tác nên không chăm sóc được nhiều cho cô này( tiện thể anh cho hỏi rên lá số có cách nào thể hiện điều đấy không anh, anh chỉ bảo cho tôi đôi điều, tôi muốn học hỏi), anh tư râu muốn phiền anh giúp đỡ, tư vấn thêm cho vài câu, anh ấy bảo rất mong anh tư vấn cho vài câu sau: ~bao giờ con gái anh ấy mua được cái nhà thành phố, hiện giờ vẫn ở bên chồng( anh có thể xem giúp anh ấy là năm bao nhiêu được không anh). ~ hiện giờ cô ấy có 1 đứa con trai, liệu lá số trên có thể có thêm con nữa không. ~1 câu này nữa , có lẽ là hỏi nhiều, là cô này muốn kinh doanh thì năm nào có thể khởi sự được hả anh. Tôi hỏi dùm cho anh tư râu, anh ấy có vẻ hỏi hơi nhiều, chứ tôi không dám hỏi nhiều vậy đâu, ngay cả lá số con trai tôi tôi cũng chỉ dám hỏi anh đôi điều, có lẽ do anh ấy già rồi, nên rất quan tâm cô này, rất mong anh Haithienha lượng thứ. Cảm ơn anh.
 10. Những lời phụ luận của anh thật chính xác, đúng tới 90%, thật ngưỡng mộ anh quá. Cũng xin cảm ơn anh về lời luận giải, cảm ơn anh đã ưu ái mà xem giúp, ngày mai tôi đưa cho lão tư râu xem. Thay mặt anh tư râu tôi cảm ơn anh thật nhiều.
 11. Biết là phiền anh haithienha quá, hôm trước tôi có đọc 1 topic thì có 1 cô sau khi xem xong thì mang lá số người nhà ra nhờ anh xem tiếp, và anh bảo là hơi phiền, nên làm tôi mấy ngày nay cứ đắn đo không dám mang lá số khác ra ngoài 2 lá số ban đầu. Hôm nay anh tư râu chỗ tôi muốn nhờ anh tư vấn giúp lá số con gái anh ấy, nhưng không có nick anh haithienha ạ, anh ấy năm nay gần 70t rồi, không biết dùng mạng anh ạ, nên tôi mạn phép hỏi dùm anh ấy, anh tư râu nghiên cứu tử vi cũng vài năm thôi, cũng như tôi vậy, nghiên cứu rồi xem cho người nhà, anh ấy có cô con gái trưởng sinh năm 84. Lá số đây anh haithienha: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=thuy&ldate=1,1,1,1,1&year=2016&gender=f&view=screen&size=2 Anh ấy muốn nhờ anh tư vấn giúp về đai vận không kiếp sắp tới của con gái anh ấy, liệu có vấn đề gì không anh, anh ấy muốn hỏi là đây có phải là đại vận xấu không, và nhờ anh xem thêm về hậu vận liệu như thế nào, và nhờ anh xem giúp tiểu hạn năm sau. Không biết anh haithienha có trách tôi phiên hà quá không, nhưng tôi có thể hỏi anh về cách cục lá số này được không anh, tôi cho rằng lá số này sẽ giàu có, quan điểm của tôi có được lưu ý không . Anh haithienha cứ trả lời cho mọi người trước, vì thú thật là tôi hỏi nhiều quá, khi nào trả lời xong cho họ thì anh hẳn trả lời tôi, cảm ơn anh nhiều.
 12. Vâng nghe anh nói thì ngày mai tôi mang ra cho mấy ông bạn tôi xem . Anh thử xem bộ phim tôi gửi, tôi nghĩ với tuổi xế chiều như chúng ta xem phim này, ngồi ngẫm nghĩ lại những năm tháng tuổi trẻ thì thật là nhiều hoài niệm. Cảm ơn những chia sẻ của anh thật nhiều.
 13. Cảm ơn anh chia sẻ. Mà anh sang nước ngoài lâu chưa, anh có hay về Vn không. Thú thật với anh là tôi có hơi buồn khi lá số cu cậu nhà tôi là thiên tướng, vì nhìn thấy đường hôn nhân xấu quá, nên cung thê cu cậu nhà tôi coi như bỏ rồi, nói thì nói thế chứ tôi cũng biết cái duyên cái phận nên buồn cũng chẳng làm gì. Còn về lá cự môn anh cho tôi hỏi với thế đứng như thế thì hôn nhân có hạnh phúc không anh , vì tôi nghiên cứu lá này hơi kĩ mà thành ra không phải lá số cu cậu nhà tôi nhưng tôi vẫn hỏi anh để chắc lọc kiến thức, mấy ông trong xóm của tôi ai cũng bảo cung thê cơ âm với thế đứng như thế thì hôn nhân không thuận, vợ chồng chia ly, nhưng tôi lại thấy khác, tôi nghĩ với thế đứng như thế cũng không phải là xấu, anh thấy quan điểm của tôi có đúng không anh, anh nói 1 tiếng ngày mai tôi còn đi cải lại với mấy ông bạn của tôi. Không biết anh có hay xem phim Việt không, nhưng tặng anh 1 bộ phim, phim kể về 1 người đàn ông lúc trẻ bỏ lại tình yêu rồi rời xa quê hương đi nước ngoài, rồi 60 năm sau, ông ấy về quê đúng dịp tết, phim này với người già xem rất hợp, anh xem thử thế nào:
 14. Cảm ơn những chia sẻ của anh, thú thật là tôi được mở mang nhiều, ngày mai tôi mang sang cho mấy ông chỗ tôi đọc, ở xóm có mỗi tôi biết dùng ipad vào đây, nên ban ngày mấy ông bạn tôi cứ mượn ipad tôi vào làm nó hết pin nhanh quá, chắc cũng sắp chai pin rồi. Theo như anh chia sẻ thì lá số cự môn, cung thê cơ âm thì liên quan tới y dược hoặc nhà giáo, tôi có quan điểm là lá cung thê này vợ có của đấy phải không anh, tại mới hôm qua tôi cũng có đưa lá số này cho 1 ông, cũng xem tử vi lâu năm, ổng bảo lá số cung thê cơ âm này vợ giàu , nên tôi cứ nghĩ là sẽ làm bên kinh tế, anh thấy quan điểm đó có đáng lưu ý không anh. Văn phong của anh tươi trẻ ,đọc dễ hiểu, với lại tôi nghĩ anh thật nhiệt tình giải đáp hết cho mọi người, giờ nói chứ ở quê tôi hoặc ở thành phố đi xem bói 1 lần cũng dăm ba trăm nghìn là rẻ rồi anh, mà anh lại xem miễn phí dành thời gian tâm huyết thế này thật đáng quý, tiếc là tôi chưa có kiến thức nhiều như anh, không tôi cũng xem cho mọi người như vậy.
 15. Tôi có đọc 1 số luận đoán của anh haithienha về ngoại hình cũng như tính cách cung phu thê, tôi có thể luận đoán cung thê của cả 2 lá số mà tôi post mong anh haithienha chỉ bảo tôi đôi điều, vì sao nó như vậy, mấy ngày nay tôi đọc sách và cũng tham khảo vài ông bạn trong xóm, nên mong được anh chỉ bảo: Với lá số thiên tướng : cung thê tử tham mão dậu: tôi đoán vợ là người ham sắc dục, ngoại hình hơi thấp lùn, béo, cô vợ tính cách rất dữ dằn, học thức thấp. Lá số thiên tướng: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=con+trai&date=1994,1,21,16,0&year=2016&gender=m&view=screen&size=2 Với lá số cự môn: cung thê cơ âm hãm, cô vợ tính cách nhu mì, hiền thục, ngoại hình hơi cao béo , nước da hơi ngâm đen, tính cách có phần hiền mà cũng có phần dữ, là người có nhan sắc., học thức cao. Lá số cự môn:http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=con+trai&date=1994,1,21,18,0&year=2016&gender=m&view=screen&size=2 Anh haithienha có tài liệu nào về phần này, anh có thể chia sẻ cho tôi đôi điều, tôi muốn học hỏi, cũng không có lá số nào làm ví dụ, giờ tôi mà đưa ra lá số nữa thì phiền anh quá, nên lấy tạm 2 lá số ban đầu. Mong anh chỉ bảo cho, nói anh đừng cười chứ bọn tôi ngày nào cũng vào đọc bài của anh.