• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nguyenhoangha

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  24
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

2 Neutral

About nguyenhoangha

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

193 lượt xem hồ sơ
 1. Em nghĩ là giờ sinh của chị đúng rồi đấy. Tạng người chị có phải khá cao to, mặt không tươi nhuận, lông mày rậm? Chị ít nói, đa sầu đa cảm nhưng khi giao tiếp với mọi người thì bản chất nóng tính, dễ bất đồng với người khác? Chị bị đau dạ dày nặng đúng không?
 2. mạn phép trả lời anh, em nghĩ anh sinh giờ Dậu mệnh có Không kiếp nên người da ngăm đen, cung mệnh có cô thần nên anh ít nói, thích 1 mình, ngại giao tiếp. Anh có kĩ tính trong việc ăn uống không? Giờ Dậu cũng cho thấy anh em nhà anh bất hoà, xung khắc, có thường ẩu đả không anh?
 3. Ờ, không đẹp như hoa hậu thì cũng rất xinh :)) Mệnh tham lang thì dạng người cao to đẫy đà, băn khoăn ở chỗ có hoá kỵ mà vẫn không bị ảnh hưởng. Mệnh em tham kỵ buôn bán giàu có lắm, tiền tiêu nhanh hết, nhưng hết rồi lại có. cung tài còn có cả hoá lộc nữa, nếu không bị triệt thì còn khá hơn, tuy nhiên qua 30 tuổi triệt giảm dần ảnh hưởng nên cũng khá giả Việc em có đi xa bố mẹ không chị không thấy trong lá số, nhưng theo chị thì em là con gái, vẫn nên ở gần bố mẹ hơn. Sau này có gia đình rồi mới thấm thía được việc ở gần bố mẹ tốt cho mình như thế nào em ạ. Có những sự việc trên đời này tâm khởi thì duyên khởi, nếu em muốn ở gần bố mẹ thì nhất tâm xin việc ở quê, yêu lấy 1 anh gần nhà hoặc k quá xa cách về địa lý, đã quyết như thế thì số phận cũng sẽ không đưa đẩy em đi xa quê hương xa bố mẹ được :)
 4. Ôi em gái này cũng mệnh Tham lang giống cháu mà lá số đẹp hơn nhiều bác Hải nhỉ? Ưng nhất cái cung phu của em, rất rất đẹp. Cũng mệnh Tham lang mà em này cao tận 1m7, trong khi cháu lại chỉ cao có 1m56, mệnh tham lang xương - khúc chắc bạn này đẹp gái lắm đây :) Mạn phép em gái và bác ở topic này cho cháu hỏi sách nói tuần triệt đóng ở cung tật ách thì k đáng lo nữa, kể cả có không kiếp. Trường hợp cung tật ách này thì cháu có thể luận giải như thế nào cho chính xác hả bác?
 5. cháu cũng chưa mong gì chuyện chồng con đâu bác ạ. cháu sẽ lựa chọn người bạn đời kĩ càng, còn việc bao giờ kết hôn thì để tuỳ duyên ạ. Cháu đang xin việc ở Hà Nội, nên chắc chắn sẽ là đi xa kết hôn rồi ạ. Tuy nhiên năm ngoái bác có xem hạn cho cháu rằng năm 2017 và 2018 cháu có khả năng kết hôn. Nếu như sang năm cháu 29 tuổi âm mới kết hôn thì có được tính là kết hôn muộn không ạ? Sách nói triệt qua 30 năm đầu sẽ dần mất tác dụng, vậy sau 30 tuổi thì có nghĩa tình duyên của cháu sẽ tốt đẹp, cuộc sống vợ chồng cháu sẽ hạnh phúc, giàu có hơn hả bác. Vậy lúc đó Không, kiếp sẽ ảnh hưởng xấu đến như thế nào ạ? Cháu đang ở đại vận 22-31, cháu thấy rất xấu và bế tắc, 2 thập niên trung vận sắp tới liệu cháu có khá hơn không ạ?
 6. Cháu rất vui vì được bác trả lời giúp cháu. Cháu xin cảm ơn bác rất nhiều. Dự định của cháu trong năm nay là để công việc ổn định thì cháu bắt đầu buôn bán kinh doanh ol trên facebook, mặt hàng là về thực phẩm. Cái này là cháu đã lập kế hoạch và tìm kiếm nguồn hàng cẩn thận rồi nên chắc chắn sẽ làm. Còn dự định mơ tưởng xa hơn là khi đã buôn bán có chút vốn thì cháu có thể đầu tư vào chứng khoán, cháu cũng thích kiểu đầu tư chứng khoán mua vào bán ra lúc được giá chứ không đầu tư lâu dài. Vì thế nên cháu mới nhờ bác xem giúp cháu năm nay có thể kinh doanh tốt không, nếu không tốt là cháu sẽ k đầu tư ạ. cái này là mạo hiểm trong mức an toàn bác ạ :) Bác cho cháu hỏi thêm chút là cung phu cháu có triệt thì có giảm bớt được phần nào cái xấu do không kiếp chiếu về không ạ? Nếu so đại vận 22-31 với hai thập niên trung vận thì sẽ theo chiều hướng đi lên hay kém đi ạ, vì mấy năm nay cháu không làm được việc gì tốt cả, chuyện gì cũng đều không như ý bác ạ.
 7. Ôi bác Hải ơi, cháu mong bác mãi từ bữa giờ ạ. Bác ơi, bác xem giúp cháu chuyện công việc năm nay của cháu với ạ. Cháu đang thực sự bế tắc bác ạ. Cháu rất mong được sự tư vấn kiến giải của bác. Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=nguyen+hoang+ha&ldate=7,7,8,18,2&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Cháu xin được bác xem giúp cháu tình hình công việc của cháu có gì chuyển biến không ạ. Hiện gia đình cháu vẫn đang xin cho cháu vào cơ quan nhà nước. Bác có thể xem giúp cháu thời gian nào sẽ có tin tức về công việc không ạ? Liệu trong tháng tới cháu có tin vui về công việc được không ạ? Bác có nói cháu hợp với kinh doanh hơn, cháu cũng dự tính năm nay sẽ khởi đầu buôn bán nhỏ trên facebook, mặt hàng chủ yếu về thực phẩm. Cháu cũng có tham vọng lấn sang chơi chứng khoán và đầu tư vàng khi có chút vốn ( tất nhiên là cháu đầu tư nhỏ thôi ạ ). Tính cháu vốn cẩn thận, ăn chắc mặc bền nên cũng không muốn đầu tư quá mạo hiểm. Bác xem cháu có thể kinh doanh tốt trong năm nay không ạ?
 8. Nhân dịp đầu năm mới cháu kính chúc Bác Hải và toàn thể các thầy trên diễn đàn một năm mới nhiều sức khoẻ, may mắn, thành công vạn sự như ý ạ. Kính thưa bác Hải, năm ngoái cháu có nhờ bác xác định giờ sinh giúp cháu rồi ạ. Năm vừa qua cháu đã chia tay mối tình 5 năm và không thể quay lại, chuyện công việc của cháu vẫn đang dang dở. Hôm nay cháu lên diễn đàn muốn nhờ bác xem giúp cháu năm 2017 tới này tình hình công việc của cháu có gì chuyển biến không ạ. Hiện gia đình cháu vẫn đang xin cho cháu vào cơ quan nhà nước. Bác có thể xem giúp cháu thời gian nào sẽ có tin tức về công việc không ạ? Bác có nói cháu hợp với kinh doanh hơn, cháu cũng dự tính năm nay sẽ khởi đầu buôn bán nhỏ trên facebook, mặt hàng chủ yếu về thực phẩm. Cháu cũng có tham vọng lấn sang chơi chứng khoán và đầu tư vàng khi có chút vốn ( tất nhiên là cháu đầu tư nhỏ thôi ạ ). Tính cháu vốn cẩn thận, ăn chắc mặc bền nên cũng không muốn đầu tư quá mạo hiểm. Bác xem cháu có thể kinh doanh tốt trong năm nay không ạ? Cháu mong nhận được lời luận của bác. Cháu xin cảm ơn bác nhiều ạ :) Đây là lá số của cháu ạ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=nguyen+hoang+ha&ldate=7,7,8,18,2&year=0&gender=f&view=screen&size=2
 9. Con chào chú, Con đang gặp vấn đề về hôn nhân mong chú giải lá số giúp con ạ Con là nữ Ngày sinh dương lịch Ngày sinh: 25/10/1988 13:20 Chồng: 8/8/1990 9:50 Con sinh ở Sài Gòn Con cao 1m50, bị cận, có chị sinh đôi có chồng và con gái đầu lòng ( anh trai và em trai), và đang đi học Con mới cưới đầu năm 2016 và đang mang bầu Chồng là con trưởng, có một em trai, sinh ở Sài Gòn Con muốn hỏi về: 1) Cung phu thê. 2) Số con có cô độc không ạ? Con cảm ơn chú. Mong hồi âm của chú.

 10. Nếu đúng lá số này thì người này tình duyên rất xấu. Mệnh , phu đều xấu. Mệnh thân có đào, hồng, bạn lại lấy chồng khá sớm thì khó tránh khỏi hai,ba lần lập gia thất. Cung mệnh hồng kình, sách nói hồng loan dương nhẫn vì tình đoạn trường, cung phu đà la thì cả đời buồn khổ vì chuyện chồng con. Nhưng bạn có chắc chắn giờ sinh chính xác không, vì thấy hình dáng không đúng với lá số lắm. Hi vọng bác haithienha sớm quay trở lại xem giúp bạn
 11. cái này thì chịu rồi bạn ạ. Hình dáng và tính cách, số phận cuộc đời mỗi người đều được thể hiện qua lá số tử vi. Có thể không hoàn toàn chính xác 100 % nhưng cũng không có trường hợp nào đúng giờ sinh mà lại sai lệch hoàn toàn như bạn. Về lá số của cháu bé, diễn đàn cũng có lệ không xem cho các cháu dưới 12 tuổi vì lúc này, số phận các cháu còn phụ thuộc vào phúc đức cha mẹ
 12. Ở trên bác Hải có hỏi để xác nhận hình dạng của bạn qua lá số giờ Thân nhưng lại không khớp với bạn. Có lẽ giờ sinh của bạn không chính xác rồi. Bác ấy không thể cố xem cho bạn khi không đúng giờ sinh được bạn à :)
 13. Xin lỗi bạn, mình ngang qua thấy topic của bạn xin được góp ý với bạn đôi lời. Bác haithienha rất bận, thi thoảng bác rảnh thì có ghé vào giải đáp cho mọi người nhưng ở đây người có nhu cầu được tư vấn thì đông, người giải đáp thì ít. Bạn không cần phải đưa nhiều lá số lên như vậy, chỉ cần đưa 1 lá số của mình lên và hỏi những vấn để thực sự cần thiết thôi. Ví dụ cháu có hợp với kinh doanh không, sức khỏe của chồng cháu và con cháu thế nào, năm nay cháu chuyển nhà có thuận lợi không ? Chứ bạn hỏi mấy câu làm sao để cháu béo lên, làm sao để cháu kiềm chế cơn nóng giận trong người thì không ai trả lời được đâu :) Bạn xem lại mình đã chắc chắn đúng giờ sinh, ngày sinh chưa. Bạn có thể nêu rõ về đặc điểm hình dáng và gia đình mình để bác ấy kiểm chứng thêm. Vì theo thiển nghĩ của mình thì mệnh thái dương và cự môn cách nói chuyện sẽ rất lý trí và hoạt ngôn. Bạn bằng tuổi mình nhưng qua cách bạn nêu vấn đề và đặt câu hỏi, mình đoán có lẽ cuộc đời bạn từ bé đến giờ rất thoải mái, có lẽ cũng chưa gặp nhiều buồn lo, khó khăn trong cuộc sống nhỉ :) Vài lời góp ý chân thành mong rằng bạn không để bụng. Bạn chờ bác haithienha lên bác luận cho nhé Thưa bác haithienha, cháu tập tành luận đôi chút, bác đừng chê cười nhé :) - Theo lá số này đương số là người có chiều cao từ trung bình đến thấp, da trắng, mặt tròn đầy đặn, mắt lộ, khuôn mặt có phảng phất nét buồn hay tư lự. Đương số là con trưởng, thích ăn uống tiệc tùng,thường có bệnh về xương khớp nhức mỏi, hay bị căng thẳng thần kinh, khí huyết. Theo lá số này thì người này trong công việc cuộc đời cũng thường gặp may mắn, kinh doanh thành công ở một lĩnh vực nào đó. - còn người chồng thì có hình dáng hơi cao , mặt tròn, da trắng, mắt có quầng thâm, răng xấu dễ hư, trong người có bệnh hay đau yếu. chồng không là con trưởng, nếu là trưởng thì trên sẽ có người anh hay chị đã mất. Chồng học hành giỏi giang, vợ chồng lấy nhau dễ dàng nhưng trong cuộc sống vợ chồng đôi khi bất hòa vì vợ chồng có sự nghi kị lẫn nhau Bác hải ơi, cháu phải nhắc lại là cháu mới học được chút ít qua những bài luận của bác, mà cháu vẫn chưa mua sách đọc nên nếu thấy cháu ngô nghê quá, bác cũng đừng cười chê cháu nhé :)
 14. Cháu xin chân thành cảm ơn bác đã luận giải rất nhiệt tình cho cháu ạ. Cháu sẽ học hỏi chiêm nghiệm thêm ạ :) Về cung phụ mẫu, kình dương cư mão dậu là hãm địa rồi. Bố mẹ cháu giờ chỉ hơi vất vả về kinh tế, giờ 50 tuổi về hưu rồi mà còn chưa thảnh thơi được. Kể ra thời buổi bây giờ ở VN mà sống đến 70 tuổi là cũng mừng lắm rồi ạ :) Câu cuối bác trả lời như thế thì cũng gợi ý câu trả lời cho cháu rồi :). Vì vậy mà giữa tử vi và xem tướng thì cháu thích xem tướng hơn. Không biết có phải vì cháu thân cư phúc có tứ linh nên cháu có may mắn có được cái nhìn nhân sinh quan khá tốt, chỉ cần nhìn người đối diện cháu cũng đoán được 1 phần tính cách của họ khá đúng ạ
 15. Hic, cháu thì còn chưa biết gì mà bác trả lời lấp lửng nên cháu lại chả biết là mình luận đúng sai ra sao nữa . Cung phụ mẫu bác không đi thẳng vào vấn đề thì chắc là cũng có vấn đề rồi ạ. Điều này với cháu quan trọng lắm ạ. Cháu tìm hiểu về kình dương tại cung phụ mẫu thì chỉ thấy nói con cái cha mẹ không hợp tính nhau. Còn kình dương cư mão dậu thì tai ương hình khắc nhưng không biết là có áp dụng vào cung phụ mẫu luôn được không ạ? Vậy còn cách cự cơ mão dậu được luận là cha mẹ song toàn thì sao ạ? Nếu tổng quan mà nói thì bác thấy cuộc đời lá số giờ Hợi hay lá số giờ Sửu này tốt hơn ạ? Giờ Hợi: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=hoang+ha&ldate=7,7,8,17,12&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Giờ Sửu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=hoang+ha&ldate=7,7,8,18,2&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Bác luận cháu sinh giờ Sửu thì chắc là đúng rồi, nhưng cháu hơi thắc mắc ở chỗ mệnh Tham lang thì người cao lớn vạm vỡ, nhưng cháu thì lại cao trung bình, nếu không muốn nói là thấp so với các bạn. Mệnh có lộc tồn thì đúng là người tròn trịa. Và cũng phải thừa nhận là tính cháu hay ghen thật. Cháu thấy sách luận mệnh tham lang thì nhiều tính xấu, lại còn nữ tham sát dần thân bạc tình. Nhưng quả thật là cháu thấy tính mình không đến nỗi như vậy, cháu ra ngoài giao tiếp vui vẻ nhưng đứng đắn lắm, trong tình yêu thì luôn đòi hỏi sự chung thủy từ hai phía. Chia tay người kia gần năm nay mà cháu vẫn chưa quên được, bên ngoài cháu tỏ ra mạnh mẽ cứng rắn nhưng khi một mình thì lại bi lụy. Vì vậy mà ngay từ đầu cháu cứ nghĩ mình mệnh Vũ khúc :) Nếu đứng trên phương diện khách quan thì bác thích tính cách và coi trọng mẫu người ở lá số nào hơn ạ? Cái này là cháu nghiệm lí học hỏi nên bác cứ thẳng thắn nói hết tính xấu ra cũng được ạ, cháu không có ngại gì đâu ạ :)