• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Dong.Giang

Hội viên
 • Số nội dung

  109
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  12

Everything posted by Dong.Giang

 1. chào bạn, gia đình nên sinh bé út năm sau Canh Tý 2020 nhé. Canh Tân là 1 cặp âm dương, mẹ Hoả sinh con Thổ. 2022 Mẹ Hoả khắc con Kim không nên sinh thân mến!
 2. chào bạn, với tuổi của gia đình bạn cũng lớn, mà lại chưa sinh được bé nào nên cũng khó. nếu 2018 2019 sinh được 1 bé thì hay quá. tôi tư vấn là sinh 2020 và 2022, mặc dù 2020 chưa tốt lắm, nhưng là con đầu nên có thể sinh thoải mái và điều cốt lõi nằm ở bé út. bạn vào group Bác Hùng Y - Vi diệu nam dược fanpage để tìm đọc các bài thuốc nam Mẹ mong con,chữa chậm tịt đẻ để sức khoẻ được nâng lên, cũng như việc có con được hỗ trợ phần nào nhé. thân mến!
 3. chào bạn, 1 - con đầu gia đình cứ sinh 2020 2021 con gái thì tốt hơn. con út sinh năm 2023 Quí Mão 2 - con đầu 2022 hoặc 2023 . bé út sinh năm 2026 Bính Ngọ. bé út cần được chăm sóc kỹ chút để sức khoẻ được tốt thân mến!
 4. chào bạn, gia đình nên sinh bé út năm Canh Tý 2020, chăm sóc bé kỹ chút để sức khoẻ được bảo đảm nếu làm được địa lý phong thủy ngôi gia, sẽ cải thiện rất nhiều trong cuộc sống. thân mến! chào bạn, gia đình có 2 năm sinh con út là Nhầm Dần 2022 và Quí Mão 2023 thân mến!
 5. chào bạn, gia đình chưa sinh bé nào? nếu chưa sinh bé nào thì năm 2020 Canh Tý sinh bé đầu, được bé gái là tốt nhất bé út sinh năm 2022 Nhâm Dần, chăm sóc bé kỹ chút ha thân mến!
 6. chào bạn, sinh con được theo năm tư vấn đã là duyên, phúc của gia đình. gia đình có điều kiện thì có thể sinh thêm bé 2020 Canh Tý, chăm sóc bé kỹ chút còn 1 năm nữa nếu gia đình lỡ 2020 là năm 2024 Giáp Thìn. thân mến!
 7. chào bạn, nếu bạn đã xem qua các lời tư vấn của sư huynh Thiên Luân và tuổi ck, vk như các cặp đã được tư vấn thì gia đình có thể chọn những năm đó để sinh con nhé. với tương tác tuổi vk ck bạn thì 2026 Bính Ngọ và 2027 Đinh Mùi là tốt nhất. Giáp sinh Bính Đinh, mạng Mẹ Mộc tương sinh cho mạng con Hoả thân mến!
 8. chào bạn, tôi có xem qua quá khứ đặt câu hỏi của bạn, bạn hỏi từ 2017, không biết câu trả lời như nào mới phù hợp cho bạn??? tuổi vk ck bạn như vậy thì 2 năm 2018 Mậu Tuất và 2019 Kỷ Hợi là rất tốt, nhưng chắc lỡ rồi. gia đình còn 1 năm nữa là 2024 Giáp Thìn nhé thân mến!
 9. chào bạn, với cặp đôi 1985 Ất Sửu và 1992 Nhâm Thân thì có các năm gần nhất sinh con làp năm 2020 Canh Tý, 2024 Giáp Thìn và 2025 Ất Tỵ Thân mến!
 10. chào bạn, chúng tôi chỉ căn cứ trên Lạc Thư Hoa Giáp để tư vấn năm sinh con. bạn hãy vui lòng đọc kỹ bài đầu tiên của sư huynh Thiên Luân trước khi đặt câu hỏi.
 11. chào bạn, có 3 năm gần nhất để gia đình sinh bé là 2024 Giáp Thìn, 2026 Bính Ngọ và 2027 Đinh Mùi thân mến!
 12. chào bạn, nếu các năm 2020 2021 là tốt thì chúng tôi tư vấn bạn rồi, chớ đâu phải tính toán tuổi để tư vấn cho bạn năm 2022 hoặc 2023. dĩ nhiên là có nhà rồi có bầu thì rất tốt. vì khi có bầu rất kiêng kỵ thay đổi chỗ ở. điều này không là không nên. thân mến!
 13. chào bạn, vợ là 1997 - Đinh Sửu mạng Hoả nhé. câc bạn hãy tra kỹ Lạc Thư Hoa Giáp trước khi đặt câu hỏi nhé gia đình bạn sinh bé năm Kỷ Hợi là tốt nhé, chăm sóc bé kỹ chút nhé, vì bé mới sinh đã sinh xuất cho cả cha mẹ, bé lớn chút gia đình sẽ ổn định. cuộc sống muôn màu, dù có hợp tuổi thì vẫn có lúc to tiếng, vợ chồng nhường nhịn ắt sẽ qua bạn ha. trong các tư vấn tôi vẫn khuyên nếu được hãy làm địa lý phong thủy ngôi gia để những người sống trong ngôi gia được hỗ trợ tốt nhất sức khoe hạnh phúc gia đình.... . Nhất Phúc, Nhì Phận, Tam Phong Thủy, rồi tới tương tác tuổi vợ chồng, con cái... bé Út nên sinh vào một trong 2 năm là Mậu Thân 2028 và 2029 Kỷ Dậu chúc bạn và gia đình luôn vui khoẻ. thân mến!
 14. chào bạn, tương tác tuổi gia đình bạn là tốt rồi, cha Quí sinh con Ất, Ngọ Mùi nhị hợp, mẹ Thổ sinh con Kim, bé gái thì tương tác chậm hơn bé trai. theo tôi là gia đình không nên sinh thêm. nếu gia đình vẫn muốn sinh thêm thì nên sinh bé Út năm 2022 Nhâm Dần Thân mến!
 15. chào bạn, gia đình sinh bé út năm 2024 Giáp Thìn ha, sinh bé này chắm sóc bé kỹ xíu nhé, bé mới sinh đã sinh xuất cho cha mẹ nên sức khoẻ có phần giảm sút. bé lớn dần sẽ ổn về mọi mặt. năm tiếp theo gần nhất là 2027 Đinh Mùi thân mến!
 16. chào bạn! 1 - từ 2019 - 2022 gia đình sinh bé đầu năm nào cũng được, nếu là gái sẽ tốt hơn. sinh bé Út năm 2023 Quí Mão để giá đình ổn định. chăm sóc bé này kỹ chút do bé hơi yếu vì còn nhỏ mà dưỡng cho cả cha và mẹ. hoặc bạn có thể chọn 2 - sinh 1 bé 2023 và bé út sinh năm 2030 canh tuất. thân mến!
 17. chào bạn! gia đình bạn nên sinh bé út năm 2024 Giáp Thìn nhé. chăm sóc bé kỹ lúc đầu vì sức khoẻ hơi yếu do còn nhỏ mà dưỡng cho cả Cha Và Mẹ thân mến!
 18. chào bạn! - Năm 2022 Nhâm Dần : lúc đầu Nhâm phá Đinh, nhưng sau Nhâm và Đinh là cặp Âm Dương ở Hậu Thiên -> tốt Mạng mẹ -Thổ sinh con +Kim, nhưng xét về tiểu tiết thêm thì mạng mẹ -Thổ sinh con +Kim, Âm sinh Dương thì không thuận cho lắm, nhưng bản chất ngũ hành thì Thổ vẫn sinh Kim - Năm 2023 Quí Mão: lúc đầu Quí Phá Đinh, sau Quí sinh Đinh ở Hậu Thiên do vậy công việc lúc đầu hơi vất vả, nhưng sau dần ổn định hơn Mạng mẹ -Thổ sinh con -Kim là hợp lý, Âm sinh Âm là thuận lý. Do vậy, theo tôi tư vấn thì tôi chọn năm Quí Mão 2023 để tư vấn cho bạn, còn chuyện con ẩn tuổi cha không có vấn đề gì bạn nhé. Thân mến!
 19. Chào bạn! Gia đình bạn sinh bé 2019 này hợp Mẹ, do Kỷ phá Quí nên công việc người cha có sự lộn xộn. Nếu được, gia đình hãy làm Địa Lý Phong Thủy ngôi gia để hỗ trợ cho gia đình nhé. Gia đình bạn muốn sinh thêm 1 bé nữa thì có 2022 Nhâm Dần, sinh bé này thì gia đình chăm sóc bé kỹ nhé, vì bé mới sinh ra mà đã dưỡng cho cả Cha Mẹ, nên lúc đầu sức khỏe hơi yếu, bé lên lớn gia đình ổn định dần và sức khỏe bé cũng vậy Thân mến!
 20. chào bạn! Gia đình bạn sinh thêm 1 bé Út năm Quí Mão 2023 nhé. Hiện Mẹ Thổ khắc con Thủy, sinh bé này để hóa giải sự khắc này để gia đình cân bằng lại nhé. Thân mến!
 21. Chào bạn! Đối với LUẬN TUỔI LẠC VIỆT thì không có chuyện xét 2 tuổi vợ chồng sẽ gặp Tuyệt Mệnh, Ngũ Quỷ, Phúc Đức, Sinh Khí..... Nó thuộc về bộ môn Địa Lý Phong Thủy trong việc thiết kế nhà cửa. Còn LUẬN TUỔI LẠC VIỆT thì yêu là cưới. Hợp tuổi được Sinh Khí mà không yêu, thì chắc cũng không được bền. Điều chính là các bạn yêu nhau, chia sẻ, chăm sóc nhau, vượt qua mọi khó khăn cuộc sống và đi với nhau hết cuộc đời nhé. - Nam tuổi Mậu Thìn - 2019 không Phạm Tam Tai cưới tốt - Nữ tuổi Dậu có tháng 1 và 7 là Đại Lợi, tháng 6 và 12 là Tiểu Lợi - Sinh con năm 2020 Canh Tý và 2021 Tân Sửu, sinh 2 bé trong 2 năm thì được cách cục rất tốt. Nếu chỉ sinh được 1 bé ở 1 trong 2 năm đó thì bé Út tốt nhất sinh năm 2029 Kỷ Dậu. Thân mến! chào bạn! - Gia đình bạn sinh bé đầu Canh Tý 2020 - Sinh Bé Út sinh năm 2024 Giáp Thìn hoặc 2025 Ất Tỵ Thân mến!
 22. chào bạn, Nếu có năm nào gần và tốt hơn 2024 Giáp Thìn chúng tôi đã tư vấn gia đình bạn rồi. 2021 Tân Sửu mạng Mẹ Mộc khắc mạng con Thổ, trong LUẬN TUỔI LẠC VIỆT mạng mẹ khắc mạng con là xấu nhất bạn nhé, 1 bé vừa mới sinh rất yếu ớt, mẹ không tương sinh để dưỡng con mà còn khắc con thì làm sao tốt được. Thân mến!
 23. chào bạn, với tuổi gia đình bạn thì con đầu 2020 hoặc 2021 con út 2 năm 2022 Nhâm Dần hoặc 2023 Quí Mão để ổn định lại nhé. ngoài 2 năm này sinh con út thì những năm tới gần nhất không tốt ha thân mến! chào bạn, gia đình sinh con út năm 2024 Giáp Thìn ha, chăm sóc bé kỹ nhé vì do bew sinh xuất cho Ba và Má nên sức khoẻ hơi yếu lúc đầu, bé lớn dần sẽ ổn định lên ha thân mến!
 24. chào bạn, gia đình sinh con đầu lòng 2020 Canh Tý hoặc Tân Sửu 2021 gia đình sinh con út năm 2024 Giáp Thìn hoặc 2025 Ất Tỵ nhé thân mến!
 25. chào bạn, thiên can con canh sinh cha quí, mạng con thổ sinh mẹ kim. đứa bé mới sinh ra đã sinh xuất cho cha mẹ, nên lúc đầu bé sẽ hơi yếu, cần chăm kỹ để bé khoẻ, bé lớn dần càe sức khoẻ và gia đình sẽ ổn dần thiên can cha quí sinh con ất, mạng mẹ kim sinh con thủy, tỵ thân nhị hợp là rất tốt bạn ha. địa chi cha xung con cũng không có ảnh hưởng gì nhiều bạn nhé