• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

chaukhanh89

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  16
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  3

chaukhanh89 last won the day on Tháng 5 7 2018

chaukhanh89 had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

3 Neutral

About chaukhanh89

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 22/10/1989

Xem hồ sơ gần đây

615 lượt xem hồ sơ
 1. Tương quan xấu thì tất nhiên là nó sẽ xấu thôi, nhưng nếu sinh trai thì phát nhanh mà sinh gái thì phát chậm. Nên sinh vào năm xấu mà trai là lĩnh đạn ngay đấy... Thế nên sinh gái vào năm xấu nó phát chậm để đến khi sinh vào năm tốt mà Trai nó phát nhanh sẽ át cái xấu đi. Mà giầu con út, khó con út nên đứa cuối bao giờ cũng ảnh hưởng lớn nhất. Tùy bạn quyết định nhé! Dạ, cháu hiểu rồi ah. Cháu cám ơn bác rất nhiều ah! Chúc các bác trong diễn đàn có thật nhiều sức khoẻ để tư vấn cho các bạn khác ah. Một lần nữa cháu cám ơn bác ah!
 2. Liệu bạn có chắc sinh được bé gái không... Các cụ cũng còn có một câu khác là: "Cùng tuổi củ chuối không có mà ăn" ấy là sinh con vào năm xấu mà không đúng giới tính đấy. Vậy nên sinh được gái vào năm đó thì bớt xấu chứ không thành tốt được... Trên quan điểm là "thêm người thêm của"... nên sinh thêm em bé sẽ tạo thêm động lực để phát triển... nhưng ngược lại thuận lợi hay khó khăn, rồi vất vả hay nhàn hạ... ấy là tương tác về các yếu tố tuổi tác tạo ra. Thêm người thêm của nhưng tạo ra của là vất vả hay thuận lợi thì là do tương tác như đã nói. Vậy nên với con đầu tiên (hoặc với cặp vợ chồng khó sinh) chung tôi thường khuyến khích là cứ là thêm người thêm của đã không nên quá cầu kỳ, nhưng để có một gia đình tốt đẹp, phát triển thuận lợi thì vẫn cần phải hợp, nhất là đứa con út "Giầu con út và khó cũng là con út" mà. Thân! Dạ, cháu cám ơn bác đã tư vấn. Bé út sẽ là vào 2016,2027, sớm hơn thì có Giáp Thìn. Bác cho cháu hỏi bé Tân Sửu là bé gái thì bố mẹ Kỷ Tỵ bớt xấu nhưng ko tốt, nói chung có bình hoà được không ah? Cháu sợ nghỉ một mạch rồi đến 2026, 2027 đẻ thì lâu quá nên cháu muốn có thêm bé giữa. Xin bac aygia giúp cho cháu ah! Cháu cám ơn bác nhiều lắm ah!!!
 3. Tân Sửu - Bích Thượng Thổ về mạng bị cả nhà khắc, sẽ rất yếu, khó nuôi. Về Địa chi cũng không hợp, về thiên can cũng không tốt, nên không nên chọn. Nếu sinh năm Tuấn và Hợi rồi thì có thể chọn năm 2026 hoặc 2027 mới thực tốt. Vợ chồng ban 1989 còn trẻ chán... Còn gần hơn có thể chọn Giáp Thìn 2024. Dạ, ý cháu là năm Tân Sửu không hợp thì sinh bé gái tốt phải không ah? ( năm không hợp thì sinh con gái) Hay là nhà có 3 Mộc nên sinh em bé sẽ bị yếu, khó nuôi ah. Cháu cám ơn bác aygia ah!!! Xin bác giải thích để cháu mở rộng thêm ah
 4. Vợ chồng bạn cùng tuổi, nên về nguyên tắc thì các cụ nói "Cùng tuổi nằm duỗi mà ăn" nếu như năm hợp sinh được con trai và năm không hợp sinh được con gái (tuy nhiên là năm hợp thì trai gái đều được) Vậy nên cũng dễ chọn thôi. Về nguyên tắc thì con có địa chi và mạng hợp mẹ và thiên can hợp cha là được. Vậy nên: Năm 2017 Đinh Dậu - Thiên Hà Thủy thì Thủy sinh Mộc cũng dc, Dậu và Tỵ tam hợp tốt. Thiên Can Đinh cũng hợp với Kỷ nên nhìn chung không bị xấu... thế là đạt đối với con đầu rồi. Năm 2018 và 2019 là Bình Địa Mộc hợp với Mộc của vợ chồng bạn tuy không tốt, nhưng cũng không xấu. Tuất với Tỵ bình hòa... nhưng được thiên Can hợp, riêng Hợi với Tỵ tuy xung, nhưng lại được thiên can Kỷ trùng... thế nên có khuyết, có tốt nên tổng kết chung thì vẫn được đối với đứa con đầu tiên. Tùy vào bạn sinh con đầu thế nào sẽ chọn đứa sau nhé. Con có địa chi và mạng hợp mẹ, thiên can hợp cha thì tính ra sinh năm Tuất sẽ hơn hơn năm Hợi 1 xíu. Hi vọng cháu sẽ sinh được năm Tuất vì tính ra cháu cũng lớn tuổi rồi. Bác cho cháu hỏi luôn 1 lần được không ah, sợ sau này lại không có duyên được tư vấn. Nếu bé sau là con gái cháu sinh vào năm Tân Sửu được không ah. Vậy cháu sinh một bé năm Tuất hoặc Hợi thì bé út sẽ vào năm nào là tốt nhất ah? Cháu cám ơn bác nhiều lắm ah!!! Vợ chồng bạn cùng tuổi, nên về nguyên tắc thì các cụ nói "Cùng tuổi nằm duỗi mà ăn" nếu như năm hợp sinh được con trai và năm không hợp sinh được con gái (tuy nhiên là năm hợp thì trai gái đều được) Vậy nên cũng dễ chọn thôi. Về nguyên tắc thì con có địa chi và mạng hợp mẹ và thiên can hợp cha là được. Vậy nên: Năm 2017 Đinh Dậu - Thiên Hà Thủy thì Thủy sinh Mộc cũng dc, Dậu và Tỵ tam hợp tốt. Thiên Can Đinh cũng hợp với Kỷ nên nhìn chung không bị xấu... thế là đạt đối với con đầu rồi. Năm 2018 và 2019 là Bình Địa Mộc hợp với Mộc của vợ chồng bạn tuy không tốt, nhưng cũng không xấu. Tuất với Tỵ bình hòa... nhưng được thiên Can hợp, riêng Hợi với Tỵ tuy xung, nhưng lại được thiên can Kỷ trùng... thế nên có khuyết, có tốt nên tổng kết chung thì vẫn được đối với đứa con đầu tiên. Tùy vào bạn sinh con đầu thế nào sẽ chọn đứa sau nhé. Con có địa chi và mạng hợp mẹ, thiên can hợp cha thì tính ra sinh năm Tuất sẽ hơn hơn năm Hợi 1 xíu. Hi vọng cháu sẽ sinh được năm Tuất vì tính ra cháu cũng lớn tuổi rồi. Bác cho cháu hỏi luôn 1 lần được không ah, sợ sau này lại không có duyên được tư vấn. Nếu bé sau là con gái cháu sinh vào năm Tân Sửu được không ah. Vậy cháu sinh một bé năm Tuất hoặc Hợi thì bé út sẽ vào năm nào là tốt nhất ah? Cháu cám ơn bác nhiều lắm ah!!!
 5. Bạn có thể sinh con đầu trong 3 năm 2017, 2018, 2019 đều tốt rùi đứa sau tính tiếp Bác aygia ơi, nếu cháu sinh vào năm 2018-2019 như bác tư vấn thì cách cục nhà cháu như thế nào ah, không xấu là được rồi ah. Xin bác xem giùm cháu ah. Cháu cám ơn bác nhiều ah!!!
 6. Cháu chào bác Thiên Luân, cháu post lên nhưng có lẽ không có duyên, mặc dù vậy cháu vẫn tha thiết mong bác tư vấn cho vợ chồng cháu nên hôm nay cháu xin post lại Lúc cháu lên diễn đàn hỏi thì lúc đó cháu chưa có bầu, sau đó thì cháu đã có và bị lưu. Vợ chồng cháu rất buồn... Nay cháu đang nghỉ ngơi ở nhà và dưỡng sức khoẻ. Mong bác tư vấn cho vợ chồng cháu những năm tốt để sinh con và năm khắc nếu may mắn sinh được con gái. Bác có thể xem năm Mậu Tuất 2018 cháu sinh được con trai không ạ ? Mong bác tư vấn giúp cho 2 vợ chồng cháu ! Chồng cháu: 20-02-1989 Kỷ Tỵ Cháu : 23-09-1989 Kỷ Tỵ Cháu cám ơn bác rất nhiều ạ !!! Mong bác giúp cho vợ chông cháu ạ !!!
 7. Cháu chào bác Thiên Luân, Lúc cháu lên diễn đàn hỏi thì lúc đó cháu chưa có bầu, sau đó thì cháu đã có và bị lưu. Vợ chồng cháu rất buồn... Cháu có nghe nói nếu đẻ năm Đinh Dậu tuy hợp nhưng mạng con sinh xuất cho mạng bố mẹ nên vì thế cháu bị lưu ạ. Nay cháu đang nghỉ ngơi ở nhà và dưỡng sức khoẻ. Mong bác tư vấn cho vợ chồng cháu những năm tốt để sinh con và năm khắc nếu may mắn sinh được con gái. Bác có thể xem năm Mậu Tuất 2018 cháu sinh được con trai không ạ ? Mong bác tư vấn giúp cho 2 vợ chồng cháu ! Chồng cháu: 20-02-1989 Kỷ Tỵ Cháu : 23-09-1989 Kỷ Tỵ Cháu cám ơn bác rất nhiều ạ !
 8. Gần nhất là năm Kỷ Hợi, xa hơn một tí là Bính Ngọ và Đinh Mùi. Em xin cám ơn!
 9. Sinh năm 2017 cho kịp nhé anh chị, còn không thì Giáp Thìn 2024. Em xin đính chính là 2012-2013 là Tích Lịch Hoả Em xin cám ơn !
 10. Nên sinh năm 2019, Đinh cha sinh Kỷ con, mạng cha mẹ sinh mạng con (thuỷ sinh mộc) Em có gì sai sót xin các bác sửa cho em ạ. Em cám ơn ạ!
 11. Em xin mạn phép được góp đôi lời với chút ít kiến thức hạn hẹp của em: Năm 2017 là mạng thuỷ, nếu anh chị chờ mạng thuỷ thì có năm Giáp Thìn và Ất Tỵ. Em thấy năm Nhâm Dần, Quý Mẹo là mạng kim cũng được đó anh chị. Em có nói gì sai xin các bác sửa để em được mở mang thêm đầu óc ah. Em xin cám ơn !
 12. Em xin post lại bài của mình vì lý do em bất cẩn, mong quản trị viên đừng xoá nick em... Cháu chào bác Thiên Luân, xin bác giúp cháu: Chồng: 20-02-1989, Kỷ Tỵ - Đại Lâm Mộc (âm lịch) Vợ: 23-09-1989, Kỷ Tỵ - Đại Lâm Mộc (âm lịch) Bác xem giúp cháu những năm nào tốt để có thể sinh con ( năm hợp sinh con trai, năm khắc sinh con gái, xin bác liệt kê những năm giùm cháu) và quan trọng con út sinh vào năm nào là tốt nhất ạ! Cháu mong tin bác, xin bác giúp vợ chồng cháu ! Cháu cám ơn bác nhiều !
 13. Cháu chào bác Thiên Luân, xin bác giúp cháu : Chồng : Kỷ Tỵ ( Đại Lâm Mộc) Vợ: Kỷ Tỵ ( Đại Lâm Mộc) Bác giúp cháu xem những năm nào tốt để có thể sinh con và con út sẽ sinh vào năm nào là tốt nhất ạ! Cháu mong tin bác ạ! Cháu cám ơn bác nhiều ạ!
 14. Cháu chào bác Thiên Luân, xin bác giúp cháu là vợ chồng cháu đều sinh năm 1989 Đại Lâm Mộc, bác giúp cháu xem những năm nào tốt để có thể sinh con và con út sẽ sinh vào năm nào là tốt nhất ạ! Cháu mong tin bác ạ! Cháu cám ơn bác nhiều ạ!